نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت

مونث سکينه عباسيان Click to view سکينه عباسيان in the family tree Click to view سکينه عباسيان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

sekine abasian
سکينه سال 1260 در اسفرجان متولد شد . او  در سن 83سالگی   سال 1343 در اسفرجان درگذشت.  او سال 1303 در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .1 1 

خانواده جزئيات  سکينه و همسرش رجبعلي برومند


1 سنگ قبر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Examples.



Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.