نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر بنده علي خسرويان Click to view بنده علي خسرويان in the family tree Click to view بنده علي خسرويان in the family tree نمایش نوار زمان فردی

بنده علي سال 1245 در هونجان متولد شد .  او  در سن 75سالگی   سال 1320 در اسفرجان درگذشت.  او سال 1320 در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .1 

خانواده جزئيات  بنده علي و همسرش شهربانو برومند


1 سنگ قبر ندارد


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of خسرويان families, or surname index of خسرويان pedigrees or report summary خسرويان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Examples.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.