نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها يادداشت

مونث ماه بيگم برومند Click to view ماه بيگم برومند in the family tree Click to view ماه بيگم برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

ماه بيگم برومند
ماه بيگم  اسفند 1256 در اسفرجان متولد شد .1  او  در سن 67سالگی    بیست و نهم شهریور 1324 در اسفرجان درگذشت.  او  بیست و نهم شهریور 1324 در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .2 2 

خانواده جزئيات  ماه بيگم و همسرش کربلايي فتحعلي برومند


1 ثبت احوال
2 سنگ قبر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
شجره نامه.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.