نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث کربلايي شهربانو برومند Click to view کربلايي شهربانو برومند in the family tree Click to view کربلايي شهربانو برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

شهربانو سال 1243 در بروجن متولد شد .1  پدرش قنبر علي برومند و مادرش فاطمه برومند بود.  پدر بزرگش  قاسم بروجني و مادر بزرگ  پدری او <نامشخص> می باشد. او داشت سه برادر به نام : حسينعلي, عباسعلي و فتحعلي.  او فرزند سوم از چهار فرزند بود .  او  در سن 58سالگی   سال 1301 در اسفرجان درگذشت.  او سال 1301 در شيراسفرجان به خاک سپرده شد .2 3 

خانواده جزئيات  شهربانو و همسرش حسين برومند


1 ثبت احوال
2 سنگ قبر ندارد
3 براساس قرائن موجود
منبع و نقل قول سنگ قبر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Ancestry Research Software.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.