مونث فاطمه برومند Click to view فاطمه برومند in the family tree Click to view فاطمه برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

فاطمه سال 1214 در بروجن متولد شد .1   او  در سن 75سالگی   سال 1289 در اسفرجان درگذشت.  او سال 1289 در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .2 

خانواده جزئيات  فاطمه و همسرش قنبر علي برومند


1 براساس قرائن موجود
2 سنگ قبر ندارد


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Examples.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.