نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر قنبر علي برومند Click to view قنبر علي برومند in the family tree Click to view قنبر علي برومند in the family tree نمایش نوار زمان فردی

قنبر علي سال 1207 در بروجن متولد شد .1  پدرش قاسم بروجني و مادرش <نامشخص> می باشد.  او تک فرزند میباشد .  او  در سن 61سالگی   سال 1268 در اسفرجان درگذشت.  او سال 1268 در شير-اسفرجان به خاک سپرده شد .2 1 

خانواده جزئيات  قنبر علي و همسرش فاطمه برومند


1 براساس قرائن موجود
2 سنگ قبر ندارد
منبع و نقل قول سنگ قبر


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of برومند families, or surname index of برومند pedigrees or report summary برومند heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Introduction About Genealogy.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.