0 HEAD 1 SOUR GenoPro 2 NAME GenoPro® - Picture Your Family Tree!(TM) 2 VERS 2.0.1.4 2 CORP GenoPro 2 ADDR http://www.genopro.com 1 DATE 28 JAN 2011 1 CHAR UTF-8 1 GEDC 2 VERS 5.5 2 FORM LINAGE-LINKED 0 GLOBAL 1 NAME 2 FULL 3 FORMAT %T %F (%N) %M %L (%L2) %S 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %M %L (%L2) 3 LINES 3 1 FONT Arial 1 DISPLAY 2 TAG YoB_YoD 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #000000 4 TEXT #000000 4 FILL #FFFFFF 4 FILL 5 TOP 6 LEFT #FF0000 6 RIGHT #FF0000 5 BOTTOM 6 LEFT #FF0000 6 RIGHT #FF0000 3 BORDER 4 OUTLINE #000080 4 FILL #FFFF80 3 LABEL 4 TOP #000000 4 BOTTOM #000000 4 FILL 5 TOP #FFFFFF 5 BOTTOM #FFFFFF 1 TAGS 2 ID Individual 2 TAGDATA 3 NAME custom_tag1 3 DISPLAYNAME náboženství 2 TAGDATA 3 NAME custom_tag2 3 DISPLAYNAME bydliště 2 TAGDATA 3 NAME new_custom_tag 3 DISPLAYNAME new_custom_tag 2 DIALOGLAYOUT 3 NAME Custom Tags 3 DESCRIPTION A custom tag is a generic placeholder to record additional information 4 CONC . 4 CONT You can customize those tags by clicking on the Customize button. 3 TAGS custom_tag1,custom_tag2 1 DOCUMENT 2 TITL Rodokmen rodiny Myškových a Kohoutových 2 DESCRIPTION Rodokmen zahrnuje rody Kroulíkových, Hartmanových, Bayerových, Langkra 3 CONC merových , Melicharových a dlaších. 1 ACTIVEGENOMAP GenoMap1 0 GENOMAP 1 NAME GenoMap1 1 ZOOM 50 1 POSITION -45,694 1 BOUNDARYRECT -18601,1634,18511,-245 0 @ind00001@ INDI 1 NAME Jaroslav Jan /Myška/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Jaroslav Myška 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Jaroslav 2 MIDDLE Jan 2 SURN Myška 1 PICTURES @pic00019@, @pic00020@, @pic00021@, @pic00022@, @pic00024@, @pic00025@ 2 CONC , @pic00201@ 2 PRIMARY @pic00025@ 1 SOURCES @source00030@, @source00024@ 1 POSITION -12300,-80 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT -12365,-24,-12234,-161 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FFFF 4 FILL 5 TOP 6 LEFT #DF2055 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 SEP 1922 2 PLAC Škvorec č.133 3 _XREF @place00004@ 2 SOURCE @source00030@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Josef Kroulík 3 GODMOTHER Marie Myšková roz.Rejmánková 1 DEAT Y 2 DATE 3 DEC 1995 2 SOURCE @source00024@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Brno 4 _XREF @place00092@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 českobratrské evangelické 1 FAMS @fam00001@ 1 FAMC @fam00059@ 0 @ind00002@ INDI 1 NAME Alena /Myšková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Alena Myšková roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Alena 2 SURN Myšková 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 PICTURES @pic00278@ 2 PRIMARY @pic00278@ 1 POSITION 6270,-80 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT 6191,-24,6349,-186 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 APR 1926 2 PLAC Vysoké Mýto, hostinec u Tejnorů 3 _XREF @place00010@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 JUL 1996 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00001@ 1 FAMC @fam00006@ 0 @ind00013@ INDI 1 NAME Otakar /Bayer/ 2 DISPLAY Otakar Bayer 2 GIVN Otakar 2 SURN Bayer 1 PICTURES @pic00710@, @pic00136@, @pic00711@, @pic00712@, @pic00730@ 2 PRIMARY @pic00710@ 1 SOURCES @source00080@ 1 POSITION 12170,410 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT 12105,466,12236,329 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 AUG 1871 2 PLAC Jičín č.97 - Valdické předměstí 3 _XREF @place00124@ 2 SOURCE @source00080@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 APR 1954 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Praha-Motol 4 _XREF @place00117@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00177@, @occu00178@, @occu00146@ 1 EDUCATIONS @edu00002@ 1 CUSTOM_TAG2 Náchod 1 FAMS @fam00007@ 1 FAMC @fam00032@ 0 @ind00018@ INDI 1 NAME Alena Antonie Vilemína Marie /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Alena Kohoutová roz.Bayerová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Alena 2 MIDDLE Antonie Vilemína Marie 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Bayerová 1 PICTURES @pic00206@, @pic00207@, @pic00208@, @pic00209@ 2 PRIMARY @pic00206@ 1 POSITION 12702,164 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT 12629,220,12775,58 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 FEB 1903 2 PLAC Nové Město nad Metují č.46-B 3 _XREF @place00132@ 1 DEAT Y 2 DATE 31 JAN 1996 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00186@ 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00006@ 1 FAMC @fam00007@ 0 @ind00020@ INDI 1 NAME Marie Monika Antonie /Bayerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Bayerová roz.Langkramerová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 MIDDLE Monika Antonie 2 SURN Bayerová 2 LAST2 roz.Langkramerová 1 PICTURES @pic00731@, @pic00135@, @pic00713@, @pic00732@ 2 PRIMARY @pic00731@ 1 SOURCES @source00064@, @source00072@, @source00081@ 1 POSITION 14760,400 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT 14675,456,14845,294 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #8080FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 12 JUN 1874 2 PLAC Jičín č.33-Staré Město 3 _XREF @place00110@ 2 SOURCE @source00064@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 JUN 1943 2 PLAC Náchod č.1047 3 _XREF @place00125@ 2 SOURCE @source00072@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00081@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Pardubice, uložena na hřbitově v Náchodě 4 _XREF @place00126@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00007@ 1 FAMC @fam00011@ 0 @ind00021@ INDI 1 NAME Zdeněk /Bayer/ 2 DISPLAY Zdeněk Bayer 2 GIVN Zdeněk 2 SURN Bayer 2 NPFX Ing. 1 PICTURES @pic00734@, @pic00716@ 2 PRIMARY @pic00734@ 1 SOURCES @source00121@, @source00130@ 1 POSITION 13190,170 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 13140,213,13241,109 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 JUN 1912 1 DEAT Y 2 DATE 23 FEB 1974 2 SOURCE @source00130@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00003@ 1 EDUCATIONS @edu00004@ 1 FAMC @fam00007@ 1 FAMS @fam00009@ 1 FAMS @fam00204@ 0 @ind00022@ INDI 1 NAME Miloš /Bayer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Miloš Bayer 2 GIVN Miloš 2 SURN Bayer 2 NPFX Dr.Ing. 1 PICTURES @pic00742@, @pic00746@, @pic00745@, @pic00744@, @pic00743@, @pic00211@ 2 CONC , @pic00210@, @pic00199@ 2 PRIMARY @pic00742@ 1 POSITION 12380,160 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 12330,203,12431,99 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 28 AUG 1900 2 PLAC Nové Město nad Metují 3 _XREF @place00021@ 1 DEAT Y 2 DATE 10 NOV 1931 2 PLAC Brno 3 _XREF @place00092@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00004@ 1 EDUCATIONS @edu00005@ 1 FAMC @fam00007@ 1 FAMS @fam00010@ 0 @ind00023@ INDI 1 NAME Bohuslav /Bayer/ 2 DISPLAY Bohuslav Bayer 2 GIVN Bohuslav 2 SURN Bayer 2 NPFX Ing. 1 PICTURES @pic00212@, @pic00715@ 2 PRIMARY @pic00715@ 1 POSITION 12960,170 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 12910,213,13011,109 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 MAR 1906 2 PLAC Nové Město nad Metují 3 _XREF @place00021@ 1 DEAT Y 2 DATE 1956 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00005@, @occu00285@ 1 EDUCATIONS @edu00004@ 1 FAMC @fam00007@ 1 FAMS @fam00008@ 0 @ind00024@ INDI 1 NAME Libuše /Bayerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Libuše Bayerová roz.Kvardová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Libuše 2 SURN Bayerová 2 LAST2 roz.Kvardová 1 PICTURES @pic00722@, @pic00721@ 2 PRIMARY @pic00722@ 1 POSITION 13060,180 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 13007,214,13114,101 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00008@ 1 FAMS @fam00390@ 0 @ind00025@ INDI 1 NAME Jiří /Bayer/ 2 DISPLAY Jiří Bayer 2 GIVN Jiří 2 SURN Bayer 1 PICTURES @pic00726@ 2 PRIMARY @pic00726@ 1 POSITION 12990,-20 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 12940,23,13041,-81 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 OCT 1943 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 MAY 2000 2 PLAC Florida 3 _XREF @place00290@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00008@ 0 @ind00026@ INDI 1 NAME Marie /Bayerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Bayerová roz.Kubíčková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Bayerová 2 LAST2 roz.Kubíčková 1 PICTURES @pic00736@ 2 PRIMARY @pic00736@ 1 POSITION 13290,170 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 13234,213,13347,91 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 21 MAY 1911 1 DEAT Y 2 DATE 3 NOV 1992 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE bydlela v Praze 10, Sámova 20 1 EDUCATIONS @edu00004@ 1 FAMS @fam00009@ 0 @ind00028@ INDI 1 NAME Františka /Bayerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Františka Bayerová roz.Kadlecová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Františka 2 SURN Bayerová 2 LAST2 roz.Kadlecová 2 NICK Nuška 1 PICTURES @pic00717@ 2 PRIMARY @pic00717@ 1 SOURCES @source00121@ 1 POSITION 12490,160 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 12433,203,12548,81 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 24 SEP 1908 2 SOURCE @source00121@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 SEP 1986 2 PLAC Brno 3 _XREF @place00092@ 2 SOURCE @source00121@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00010@ 0 @ind00030@ INDI 1 NAME Antonie Anna /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Antonie Langkramerová roz.Melicharová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Antonie 2 MIDDLE Anna 2 SURN Langkramerová 2 LAST2 roz.Melicharová 1 PICTURES @pic00144@, @pic00133@ 2 PRIMARY @pic00133@ 1 SOURCES @source00068@, @source00069@ 1 POSITION 16870,600 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 16808,643,16933,521 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 JAN 1835 2 NOTE Anna Židův - dcera Vojtěcha Židů, měšťana v Jičíně č.31-Staré Město 3 CONT Anton 2 PLAC Jičín č.51-Staré Město 3 _XREF @place00108@ 2 SOURCE @source00068@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 APR 1915 2 PLAC Vysoké Mýto č.56 3 _XREF @place00112@ 2 SOURCE @source00069@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Jičín novoměstský hřbitov 4 _XREF @place00035@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE zemřela ve vysokém Mýtě, pohřbena v Jičíně na hřbitově novoměstském 1 OCCUPATIONS @occu00172@, @occu00176@ 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00011@ 1 FAMC @fam00027@ 0 @ind00031@ INDI 1 NAME Adolf Ignác /Langkramer/ 2 DISPLAY Adolf Langkramer 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Adolf 2 MIDDLE Ignác 2 SURN Langkramer 1 PICTURES @pic00143@, @pic00157@ 2 PRIMARY @pic00143@ 1 SOURCES @source00060@ 1 POSITION 14590,570 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 14540,613,14641,509 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 OCT 1833 2 PLAC Jičín č.13-Pražské předměstí 3 _XREF @place00122@ 2 SOURCE @source00060@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 FEB 1881 2 PLAC Jičín 3 _XREF @place00019@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00171@, @occu00009@ 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00011@ 1 FAMC @fam00140@ 0 @ind00032@ INDI 1 NAME Antonín /Langkramer/ 2 DISPLAY Antonín Langkramer 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Antonín 2 SURN Langkramer 1 PICTURES @pic00172@ 2 PRIMARY @pic00172@ 1 SOURCES @source00106@ 1 POSITION 16410,440 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT 16345,496,16476,359 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 MAR 1872 2 SOURCE @source00106@ 1 DEAT Y 2 DATE 19 MAY 1928 2 SOURCE @source00106@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00010@ 1 FAMC @fam00011@ 1 FAMS @fam00014@ 0 @ind00034@ INDI 1 NAME Václav Antonín Jan Nepom. /Langkramer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Václav Langkramer 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Václav 2 MIDDLE Antonín Jan Nepom. 2 SURN Langkramer 2 NPFX JUDr. 1 PICTURES @pic00173@ 2 PRIMARY @pic00173@ 1 SOURCES @source00079@ 1 POSITION 14880,440 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 14830,483,14931,379 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 JAN 1865 2 PLAC Jičín č.59-Staré Město 3 _XREF @place00151@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 MAR 1906 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00079@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Praha hřbitov na Vyšehradě 4 _XREF @place00123@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00012@ 1 EDUCATIONS @edu00002@ 1 FAMC @fam00011@ 1 FAMS @fam00012@ 0 @ind00035@ INDI 1 NAME Adolf Václav Jan /Langkramer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Adolf Langkramer 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Adolf 2 MIDDLE Václav Jan 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00106@, @source00078@ 1 POSITION 14600,440 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 14550,483,14651,379 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 13 OCT 1862 2 NOTE dle rodokmenu T.Langkramera rok narození 1861 2 PLAC Jičín č.59-Staré Město 3 _XREF @place00151@ 2 SOURCE @source00106@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 MAR 1891 2 CAUSE 3 DESCRIPTION ochrnutí plic 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00078@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Jičín novoměstský hřbitov 4 _XREF @place00035@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE svobodný, snoubenka Marie ze Šlechtů, původem z Českého Dubu 1 OCCUPATIONS @occu00013@ 1 FAMC @fam00011@ 0 @ind00036@ INDI 1 NAME Irma (Marie) /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Irma Langkramerová roz.Neffová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Irma 2 MIDDLE (Marie) 2 SURN Langkramerová 2 LAST2 roz.Neffová 1 PICTURES @pic00189@, @pic00190@ 2 PRIMARY @pic00190@ 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 15360,450 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 15298,493,15423,371 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 7 SEP 1874 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 1957 2 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE zřejmě spisovatel Vladimír Neff je její synovec 1 FAMS @fam00012@ 1 FAMS @fam00388@ 0 @ind00037@ INDI 1 NAME Anna Karolína /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Langkramerová roz.Letovská 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 MIDDLE Karolína 2 SURN Langkramerová 2 LAST2 roz.Letovská 1 PICTURES @pic00165@, @pic00166@, @pic00167@, @pic00168@ 2 PRIMARY @pic00165@ 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 16110,450 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 16048,493,16173,371 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 27 DEC 1873 2 PLAC Moravská Ostrava 3 _XREF @place00036@ 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 12 AUG 1963 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 2 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Z rodiny obchodníků, na stáří bydlela v Praze 6 v Gensovské ulici 6. 1 FAMS @fam00013@ 0 @ind00038@ INDI 1 NAME Ladislav Václav Pavel /Langkramer/ 2 DISPLAY Ladislav Langkramer 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Ladislav 2 MIDDLE Václav Pavel 2 SURN Langkramer 1 PICTURES @pic00177@ 2 PRIMARY @pic00177@ 1 SOURCES @source00106@ 1 POSITION 15660,290 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 15610,333,15711,229 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 JUN 1899 2 PLAC Jičín č.33-Staré Město 3 _XREF @place00110@ 2 SOURCE @source00106@ 1 DEAT Y 2 DATE 24 APR 1974 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Velmi dobrý amatérský houslista, žák prof. Jos.Muziky. Celý život trpě 2 CONC l mírnou vadou sluchu, která v 60. letech skončila úplnou hluchotou. 1 OCCUPATIONS @occu00015@ 1 FAMC @fam00013@ 1 FAMS @fam00017@ 0 @ind00039@ INDI 1 NAME Irena /Nejdlová./ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Irena Nejdlová. roz.Langkramer. 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Irena 2 SURN Nejdlová. 2 LAST2 roz.Langkramer. 1 PICTURES @pic00178@, @pic00179@, @pic00185@ 2 PRIMARY @pic00179@ 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 16000,290 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 15941,333,16059,211 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 6 MAR 1903 2 NOTE dle rodokmenu T.Langkramera narozena 6.7.1903 2 PLAC Jičín č.33-Staré Město 3 _XREF @place00110@ 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 JAN 1988 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE bydlela v Roztokách (r.1925), Praha 5 Na Cibulce 407(r.1926), Šternber 2 CONC kova 14 (r.1928) a Gensovská (r.1930) 1 FAMC @fam00013@ 1 FAMS @fam00021@ 1 FAMS @fam00022@ 0 @ind00040@ INDI 1 NAME Otakar /Langkramer/ 2 DISPLAY Otakar Langkramer 2 GIVN Otakar 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 16090,270 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 16040,313,16140,209 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 5 APR 1915 2 PLAC Jičín, Vrchlického č.341 3 _XREF @place00159@ 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00016@ 1 FAMC @fam00013@ 1 FAMS @fam00015@ 1 FAMS @fam00019@ 0 @ind00041@ INDI 1 NAME Máša (Marie) /Lengsfeldová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Máša Lengsfeldová roz.Langkramerová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Máša 2 MIDDLE (Marie) 2 SURN Lengsfeldová 2 LAST2 roz.Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14970,280 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 14895,323,15045,201 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1895 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 1976 2 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00012@ 1 FAMS @fam00152@ 0 @ind00042@ INDI 1 NAME Alena /Arnšek/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Alena Arnšek roz.Langkramerová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Alena 2 SURN Arnšek 2 LAST2 roz.Langkramerová 1 SOURCES @source00003@, @source00105@ 1 POSITION 15140,300 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 15078,343,15203,221 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1896 2 NOTE dle rodokmenu T.Langkramera rok narození 1898 2 SOURCE @source00003@ 1 DEAT Y 2 DATE 1943 2 PLAC Bělehrad 3 _XREF @place00152@ 2 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Alena studovala krátce na VŠZ - ČVUT v Praze, 2 CONT syn padl v Jugoslávii jako parrtyzán 1 FAMC @fam00012@ 1 FAMS @fam00153@ 0 @ind00043@ INDI 1 NAME Eva /Langkramerová/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Eva 3 FORMAT %F 2 GIVN Eva 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 15240,280 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 15190,323,15291,237 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1906 1 DEAT Y 2 DATE 8 OCT 1997 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 2 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE manžel JUDr. Fr. Lokay z Karlína x Tobolka (rodokmenn T.Langkramer) 1 FAMC @fam00012@ 0 @ind00044@ INDI 1 NAME Marie /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Langkramerová roz.Zahradníčková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Langkramerová 2 LAST2 roz.Zahradníčková 1 PICTURES @pic00175@ 2 PRIMARY @pic00175@ 1 SOURCES @source00106@ 1 POSITION 16850,450 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 16779,493,16921,371 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1876 2 SOURCE @source00106@ 1 DEAT Y 2 DATE 10 MAY 1921 2 PLAC Lipník nad Bečvou 3 _XREF @place00154@ 2 SOURCE @source00106@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00014@ 0 @ind00045@ INDI 1 NAME Jiří /Langkramer/ 2 DISPLAY Jiří Langkramer 2 GIVN Jiří 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00106@, @source00105@ 1 POSITION 16420,280 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 16370,323,16471,219 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1903 2 SOURCE @source00106@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 JUN 1906 2 CAUSE 3 DESCRIPTION zemřel na zápal plic 2 SOURCE @source00105@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00106@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00014@ 0 @ind00046@ INDI 1 NAME Václav /Langkramer/ 2 DISPLAY Václav Langkramer 2 GIVN Václav 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@, @source00106@ 1 POSITION 16530,280 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 16480,323,16581,219 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 JAN 1906 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 DEC 1974 2 SOURCE @source00106@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00018@ 1 EDUCATIONS @edu00010@ 1 FAMC @fam00014@ 1 FAMS @fam00154@ 0 @ind00047@ INDI 1 NAME // 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 POSITION 16840,300 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 16806,334,16874,266 1 SEX F 1 FAMC @fam00014@ 1 FAMS @fam00155@ 0 @ind00048@ INDI 1 NAME // 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 POSITION 16170,280 2 BOUNDARYRECT 16144,306,16196,254 1 SEX F 1 FAMS @fam00015@ 0 @ind00053@ INDI 1 NAME Marie /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Langkramerová roz.Bendová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Langkramerová 2 LAST2 roz.Bendová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 15740,290 2 BOUNDARYRECT 15695,323,15786,229 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 JAN 1907 2 PLAC Třebichovice č.88, okres Slaný 3 _XREF @place00155@ 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 29 DEC 1993 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 2 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00220@ 1 FAMS @fam00017@ 0 @ind00057@ INDI 1 NAME Božena Marie /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Božena Langkramerová roz.Macková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Božena 2 MIDDLE Marie 2 SURN Langkramerová 2 LAST2 roz.Macková 1 SOURCES @source00105@, @source00106@ 1 POSITION 16230,220 2 BOUNDARYRECT 16185,253,16276,159 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 FEB 1923 2 PLAC Český Brod 3 _XREF @place00160@ 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 24 APR 1973 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 2 SOURCE @source00106@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00222@ 1 FAMS @fam00019@ 0 @ind00062@ INDI 1 NAME Bohuslav /Mach/ 2 DISPLAY Bohuslav Mach 2 GIVN Bohuslav 2 SURN Mach 1 SOURCES @source00106@ 1 POSITION 15820,270 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 15770,313,15871,209 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 JUN 1892 2 PLAC Nová Paka 3 _XREF @place00037@ 2 SOURCE @source00106@ 1 DEAT Y 2 DATE 24 MAY 1943 2 PLAC Praha-Dejvice 3 _XREF @place00115@ 2 SOURCE @source00106@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Praha 4 _XREF @place00017@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00024@ 1 EDUCATIONS @edu00012@ 1 FAMS @fam00021@ 0 @ind00063@ INDI 1 NAME František /Nejdl/ 2 DISPLAY František Nejdl 2 GIVN František 2 SURN Nejdl 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 15890,290 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 15840,333,15941,229 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 JUL 1896 2 PLAC Hradiště u Blovic č.28, okr.Plzeň 3 _XREF @place00157@ 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 4 JUL 1975 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00025@ 1 EDUCATIONS @edu00014@ 1 FAMS @fam00022@ 0 @ind00064@ INDI 1 NAME Marie Anna /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Langkramerová roz.Nápravníková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 MIDDLE Anna 2 SURN Langkramerová 2 LAST2 roz.Nápravníková 1 SOURCES @source00058@, @source00105@ 1 POSITION 14800,730 2 BOUNDARYRECT 14750,763,14851,669 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 21 AUG 1801 2 PLAC Jičín č.60 3 _XREF @place00103@ 2 SOURCE @source00058@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 AUG 1866 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMC @fam00025@ 1 FAMS @fam00140@ 0 @ind00065@ INDI 1 NAME Jan František /Langkramer/ 2 DISPLAY Jan Langkramer 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Jan 2 MIDDLE František 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00059@ 1 POSITION 13120,720 2 BOUNDARYRECT 13083,753,13157,673 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 30 AUG 1787 2 PLAC Jičín č.25-Pražské předměstí 3 _XREF @place00121@ 2 SOURCE @source00059@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 MAR 1865 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00026@ 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMC @fam00024@ 1 FAMS @fam00139@ 1 FAMS @fam00140@ 1 FAMS @fam00177@ 1 FAMS @fam00178@ 0 @ind00067@ INDI 1 NAME Kateřina /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Langkramerová roz.Jirásková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Langkramerová 2 LAST2 roz.Jirásková 1 SOURCES @source00059@, @source00103@ 1 POSITION 13440,830 2 BOUNDARYRECT 13395,863,13486,769 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00059@ 1 DEAT Y 2 DATE 9 MAR 1805 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00103@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Jičína 1 CUSTOM_TAG1 katolička 1 FAMS @fam00024@ 0 @ind00068@ INDI 1 NAME Václav Johann /Langkramer/ 2 DISPLAY Václav Langkramer 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Václav 2 MIDDLE Johann 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13100,830 2 BOUNDARYRECT 13064,863,13137,783 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 JUL 1751 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00215@ 1 CUSTOM_TAG1 katolík 1 FAMS @fam00024@ 1 FAMC @fam00151@ 0 @ind00069@ INDI 1 NAME Anna /Nápravníková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Nápravníková roz.Chudobová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Nápravníková 2 LAST2 roz.Chudobová 1 SOURCES @source00058@ 1 POSITION 14850,830 2 BOUNDARYRECT 14805,856,14895,769 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00058@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Jičína 1 CUSTOM_TAG1 katolička 1 FAMS @fam00025@ 1 FAMC @fam00026@ 0 @ind00070@ INDI 1 NAME Josef /Nápravník/ 2 DISPLAY Josef Nápravník 2 GIVN Josef 2 SURN Nápravník 1 SOURCES @source00058@ 1 POSITION 14760,830 2 BOUNDARYRECT 14728,856,14792,783 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00058@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE roku 1874 uváděno bydliště Jičín č.68-Holínské předměstí 1 OCCUPATIONS @occu00027@ 1 CUSTOM_TAG1 katolík 1 FAMS @fam00025@ 0 @ind00072@ INDI 1 NAME František /Chudoba/ 2 DISPLAY František Chudoba 2 GIVN František 2 SURN Chudoba 1 SOURCES @source00058@ 1 POSITION 14830,940 2 BOUNDARYRECT 14800,966,14860,893 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00058@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00160@ 1 FAMS @fam00026@ 0 @ind00073@ INDI 1 NAME Anna Kateřina /Melicharová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Melicharová roz.Kompasová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 MIDDLE Kateřina 2 SURN Melicharová 2 LAST2 roz.Kompasová 1 SOURCES @source00061@, @source00103@ 1 POSITION 17520,730 2 BOUNDARYRECT 17474,763,17566,669 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 AUG 1796 2 PLAC Jičín č.45 3 _XREF @place00106@ 2 SOURCE @source00061@ 1 DEAT Y 2 DATE 9 FEB 1868 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00103@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00027@ 1 FAMC @fam00029@ 0 @ind00074@ INDI 1 NAME Václav Antonín /Melichar/ 2 DISPLAY Václav Melichar 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Václav 2 MIDDLE Antonín 2 SURN Melichar 1 SOURCES @source00062@, @source00103@ 1 POSITION 16850,730 2 BOUNDARYRECT 16813,763,16887,683 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 DEC 1792 2 PLAC Lázně Bělohrad č.1 3 _XREF @place00107@ 2 SOURCE @source00062@ 1 DEAT Y 2 DATE 11 NOV 1858 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00103@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00170@, @occu00028@ 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00027@ 1 FAMC @fam00028@ 0 @ind00075@ INDI 1 NAME Monika /Melicharová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Monika Melicharová roz.Sehnalová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Monika 2 SURN Melicharová 2 LAST2 roz.Sehnalová 1 SOURCES @source00062@ 1 POSITION 16900,850 2 BOUNDARYRECT 16857,876,16943,789 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00062@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE narozena v Bělohradě 1 CUSTOM_TAG1 katolička 1 FAMS @fam00028@ 1 FAMC @fam00031@ 0 @ind00076@ INDI 1 NAME Jindřich /Melichar/ 2 DISPLAY Jindřich Melichar 2 GIVN Jindřich 2 SURN Melichar 1 SOURCES @source00062@ 1 POSITION 16800,850 2 BOUNDARYRECT 16772,876,16828,803 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00062@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Bělohradu 1 OCCUPATIONS @occu00162@ 1 CUSTOM_TAG1 katolík 1 FAMS @fam00028@ 0 @ind00077@ INDI 1 NAME Kateřina /Kompasová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Kompasová roz.Erbenová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Kompasová 2 LAST2 roz.Erbenová 1 SOURCES @source00061@ 1 POSITION 17560,840 2 BOUNDARYRECT 17520,866,17601,779 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Jičín 3 _XREF @place00019@ 2 SOURCE @source00061@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 katolička 1 FAMS @fam00029@ 1 FAMC @fam00030@ 0 @ind00078@ INDI 1 NAME Václav /Kompas/ 2 DISPLAY Václav Kompas 2 GIVN Václav 2 SURN Kompas 1 SOURCES @source00061@ 1 POSITION 17450,850 2 BOUNDARYRECT 17423,876,17478,803 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00061@ 1 DEAT Y 2 NOTE zemřel před r.1835 1 ISDEAD Y 1 NOTE v roce 1874 uváděno bydliště Jičín č.51 1 OCCUPATIONS @occu00029@ 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00029@ 0 @ind00080@ INDI 1 NAME Václav /Erben/ 2 DISPLAY Václav Erben 2 GIVN Václav 2 SURN Erben 1 SOURCES @source00061@ 1 POSITION 17520,970 2 BOUNDARYRECT 17494,996,17546,923 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00061@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Jičína 1 OCCUPATIONS @occu00161@ 1 FAMS @fam00030@ 0 @ind00082@ INDI 1 NAME Johan /Sehnal/ 2 DISPLAY Johan Sehnal 2 GIVN Johan 2 SURN Sehnal 1 POSITION 16850,960 2 BOUNDARYRECT 16824,986,16876,913 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 2 NOTE zemřel před r.1835 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Bělohradu 1 OCCUPATIONS @occu00163@ 1 FAMS @fam00031@ 0 @ind00083@ INDI 1 NAME Vilémína Františka /Bayerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Vilémína Bayerová roz.Krobshoferová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Vilémína 2 MIDDLE Františka 2 SURN Bayerová 2 LAST2 roz.Krobshoferová 1 PICTURES @pic00138@ 2 PRIMARY @pic00138@ 1 SOURCES @source00065@, @source00089@ 1 POSITION 12490,590 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 12419,633,12562,511 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 OCT 1840 2 PLAC Kosmonosy č.2 3 _XREF @place00128@ 2 SOURCE @source00065@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 MAY 1915 2 PLAC Jičín 3 _XREF @place00019@ 2 SOURCE @source00089@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Jičín novoměstský hřbitov 4 _XREF @place00035@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00032@ 1 FAMC @fam00037@ 0 @ind00084@ INDI 1 NAME Antonín /Bayer/ 2 DISPLAY Antonín Bayer 2 GIVN Antonín 2 SURN Bayer 1 SOURCES @source00082@, @source00077@ 1 POSITION 11550,590 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT 11485,646,11616,509 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 21 AUG 1839 2 PLAC Třebovětice č.9 u Hořic 3 _XREF @place00127@ 2 SOURCE @source00082@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 JAN 1891 2 CAUSE 3 DESCRIPTION jaterní choroba 2 PLAC Jičín č.125-Valdické předměstí 3 _XREF @place00144@ 2 SOURCE @source00077@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Jičín novoměstský hřbitov 4 _XREF @place00035@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00030@ 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00032@ 1 FAMC @fam00038@ 0 @ind00085@ INDI 1 NAME Emil Antonín /Bayer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Emil Bayer 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Emil 2 MIDDLE Antonín 2 SURN Bayer 2 NPFX RNDr. 1 PICTURES @pic00029@, @pic00720@, @pic00137@ 2 PRIMARY @pic00029@ 1 SOURCES @source00076@ 1 POSITION 11640,450 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 11590,493,11691,389 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 AUG 1875 2 PLAC Jičín 3 _XREF @place00019@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 JUN 1947 2 PLAC Brno 3 _XREF @place00092@ 2 SOURCE @source00076@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Brno 4 _XREF @place00092@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00184@, @occu00031@ 1 EDUCATIONS @edu00015@ 1 FAMC @fam00032@ 1 FAMS @fam00033@ 0 @ind00086@ INDI 1 NAME August /Bayer/ 2 DISPLAY August Bayer 2 GIVN August 2 SURN Bayer 2 NPFX PhDr 1 PICTURES @pic00719@ 2 PRIMARY @pic00719@ 1 SOURCES @source00075@ 1 POSITION 12410,450 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 12360,493,12461,389 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 6 MAR 1882 2 PLAC Jičín 3 _XREF @place00019@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 FEB 1942 2 PLAC Mauthausen 3 _XREF @place00149@ 2 SOURCE @source00075@ 2 NOTE Pro účast v odboji byl zatčen a vězněn, zahynul v koncentračním táboř 3 CONC e v Mauthauzenu. 1 ISDEAD Y 1 NOTE Pro účast v odboji se dostal do koncentračního tábora v Mauthauzenu, k 2 CONC de zahynul. 1 OCCUPATIONS @occu00166@, @occu00032@ 1 EDUCATIONS @edu00016@ 1 FAMC @fam00032@ 1 FAMS @fam00034@ 0 @ind00087@ INDI 1 NAME Helena /Bayerová/ 2 DISPLAY Helena Bayerová 2 GIVN Helena 2 SURN Bayerová 1 SOURCES @source00103@, @source00073@ 1 POSITION 12330,440 2 BOUNDARYRECT 12293,473,12367,393 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 APR 1877 2 SOURCE @source00103@ 1 DEAT Y 2 DATE 4 AUG 1879 2 PLAC Jičín 3 _XREF @place00019@ 2 SOURCE @source00073@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00032@ 0 @ind00088@ INDI 1 NAME Marie /Bayerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Bayerová roz.Spirutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Bayerová 2 LAST2 roz.Spirutová 1 SOURCES @source00121@, @source00132@ 1 POSITION 12060,460 2 BOUNDARYRECT 12020,493,12101,399 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 26 JUN 1886 2 PLAC Příbor 3 _XREF @place00205@ 2 SOURCE @source00132@ 1 DEAT Y 2 DATE 7 OCT 1959 2 PLAC Brno 3 _XREF @place00092@ 2 SOURCE @source00121@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Brno 4 _XREF @place00092@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00033@ 0 @ind00089@ INDI 1 NAME Evženie /Bayerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Evženie Bayerová roz.Šimková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Evženie 2 SURN Bayerová 2 LAST2 roz.Šimková 2 NICK Ženča 1 SOURCES @source00121@, @source00132@ 1 POSITION 12510,460 2 BOUNDARYRECT 12473,493,12548,399 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 NOV 1885 2 PLAC Kutná Hora 3 _XREF @place00209@ 2 SOURCE @source00132@ 1 DEAT Y 2 DATE 24 JAN 1978 2 PLAC Letovice 3 _XREF @place00210@ 2 SOURCE @source00132@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00034@ 0 @ind00090@ INDI 1 NAME Miroslav /Bayer/ 2 DISPLAY Miroslav Bayer 2 GIVN Miroslav 2 SURN Bayer 2 NPFX Doc.Ing.Dr. 1 SOURCES @source00121@, @source00132@ 1 POSITION 11670,300 2 BOUNDARYRECT 11633,333,11707,253 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 JUN 1911 2 PLAC Brno 3 _XREF @place00092@ 2 SOURCE @source00132@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 NOV 1992 2 SOURCE @source00132@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00033@ 1 FAMS @fam00035@ 0 @ind00091@ INDI 1 NAME Zdeněk /Bayer/ 2 DISPLAY Zdeněk Bayer 2 GIVN Zdeněk 2 SURN Bayer 2 NPFX Ing. 1 SOURCES @source00121@, @source00132@ 1 POSITION 11810,300 2 BOUNDARYRECT 11773,333,11847,253 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 APR 1915 2 PLAC Brno 3 _XREF @place00092@ 2 SOURCE @source00132@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 JUN 1987 2 PLAC Brno 3 _XREF @place00092@ 2 SOURCE @source00132@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00033@ 1 FAMS @fam00128@ 0 @ind00092@ INDI 1 NAME // 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 SOURCES @source00121@, @source00132@ 1 POSITION 12040,300 2 BOUNDARYRECT 12014,326,12066,274 1 SEX F 1 FAMC @fam00033@ 1 FAMS @fam00036@ 0 @ind00093@ INDI 1 NAME Karolina /Bayerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Karolina Bayerová roz.Poiciová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Karolina 2 SURN Bayerová 2 LAST2 roz.Poiciová 2 NICK Karla 1 SOURCES @source00121@, @source00132@ 1 POSITION 11730,300 2 BOUNDARYRECT 11693,333,11768,239 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 OCT 1911 2 PLAC Frýdlant 3 _XREF @place00206@ 2 SOURCE @source00132@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 MAY 1996 2 SOURCE @source00132@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE možno též Poiciová 1 FAMS @fam00035@ 0 @ind00094@ INDI 1 NAME Slavomír /Kloc/ 2 DISPLAY Slavomír Kloc 2 GIVN Slavomír 2 SURN Kloc 2 NPFX MUDr. 1 SOURCES @source00132@ 1 POSITION 11960,300 2 BOUNDARYRECT 11923,333,11997,253 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 AUG 1919 2 SOURCE @source00132@ 1 DEAT Y 2 DATE 27 JUN 1991 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00036@ 0 @ind00095@ INDI 1 NAME Antonie /Krobshoferová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Antonie Krobshoferová roz.Patzová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Antonie 2 SURN Krobshoferová 2 LAST2 roz.Patzová 1 SOURCES @source00063@, @source00103@ 1 POSITION 12750,720 2 BOUNDARYRECT 12706,753,12795,659 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 SEP 1805 2 PLAC Zámrsk č.1 3 _XREF @place00111@ 2 SOURCE @source00063@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 JAN 1866 2 PLAC Jičín 3 _XREF @place00019@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00103@ 2 NOTE na náhrobku uvedeno stáří 57 let 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00037@ 1 FAMC @fam00039@ 0 @ind00096@ INDI 1 NAME František /Krobshofer/ 2 DISPLAY František Krobshofer 2 GIVN František 2 SURN Krobshofer 1 SOURCES @source00103@ 1 POSITION 12330,730 2 BOUNDARYRECT 12293,763,12367,683 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 AUG 1809 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 2 SOURCE @source00103@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 NOV 1866 2 PLAC Jičín 3 _XREF @place00019@ 2 SOURCE @source00103@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00036@, @occu00164@, @occu00179@ 1 FAMS @fam00037@ 1 FAMC @fam00040@ 0 @ind00097@ INDI 1 NAME Alžběta Terezie Klára /Bayerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Alžběta Bayerová roz.Patzová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Alžběta 2 MIDDLE Terezie Klára 2 SURN Bayerová 2 LAST2 roz.Patzová 1 SOURCES @source00085@ 1 POSITION 12010,720 2 BOUNDARYRECT 11973,753,12047,659 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 JUL 1799 2 PLAC Neděliště č.1 3 _XREF @place00129@ 2 SOURCE @source00085@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 FEB 1868 2 PLAC Trutnov 3 _XREF @place00023@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 katolička 1 FAMS @fam00038@ 1 FAMC @fam00039@ 0 @ind00098@ INDI 1 NAME Jan /Bayer/ 2 DISPLAY Jan Bayer 2 GIVN Jan 2 SURN Bayer 1 SOURCES @source00086@ 1 POSITION 11350,720 2 BOUNDARYRECT 11313,753,11387,673 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 APR 1795 2 PLAC Třebovětice č.3 u Hořic 3 _XREF @place00130@ 2 SOURCE @source00086@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 SEP 1842 2 PLAC Třebovětice 3 _XREF @place00164@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00037@ 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00038@ 1 FAMC @fam00041@ 0 @ind00099@ INDI 1 NAME Alžběta /Patzová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Alžběta roz.Wiznerová Patzová 3 FORMAT %F %L2 %L 2 GIVN Alžběta 2 SURN Patzová 2 LAST2 roz.Wiznerová 1 SOURCES @source00063@ 1 POSITION 12770,850 2 BOUNDARYRECT 12727,876,12814,789 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Lipčany 3 _XREF @place00109@ 2 SOURCE @source00063@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE narozena v Lipčanech, též uváděna jako Wyznerová 1 FAMS @fam00039@ 1 FAMC @fam00129@ 0 @ind00100@ INDI 1 NAME Mikuláš /Patz/ 2 DISPLAY Mikuláš Patz 2 GIVN Mikuláš 2 SURN Patz 1 POSITION 12000,860 2 BOUNDARYRECT 11974,886,12026,813 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00180@, @occu00211@, @occu00182@, @occu00038@ 1 CUSTOM_TAG1 katolík 1 FAMS @fam00039@ 0 @ind00101@ INDI 1 NAME Terezie /Krobshoferová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Terezie Krobshoferová roz.Feiglová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Terezie 2 SURN Krobshoferová 2 LAST2 roz.Feiglová 1 POSITION 12530,860 2 BOUNDARYRECT 12486,886,12575,799 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00040@ 0 @ind00102@ INDI 1 NAME Václav /Krobshofer/ 2 DISPLAY Václav Krobshofer 2 GIVN Václav 2 SURN Krobshofer 1 POSITION 12230,860 2 BOUNDARYRECT 12195,886,12266,813 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00039@ 1 FAMS @fam00040@ 0 @ind00103@ INDI 1 NAME Anna /Bayerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Bayerová roz.Pácaltová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Bayerová 2 LAST2 roz.Pácaltová 1 POSITION 11500,850 2 BOUNDARYRECT 11459,876,11541,789 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE narozena ve Zvičině u Dvora Králové 1 FAMS @fam00041@ 1 FAMC @fam00130@ 0 @ind00104@ INDI 1 NAME Václav /Bayer/ 2 DISPLAY Václav Bayer 2 GIVN Václav 2 SURN Bayer 1 POSITION 11330,860 2 BOUNDARYRECT 11304,886,11356,813 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00040@ 1 FAMS @fam00041@ 0 @ind00105@ INDI 1 NAME Marie /Krobshoferová/ 2 DISPLAY Marie 3 FORMAT %F 2 GIVN Marie 2 SURN Krobshoferová 1 SOURCES @source00103@, @source00090@ 1 POSITION 12400,590 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 12373,616,12428,564 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 DEC 1838 2 SOURCE @source00103@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 JAN 1926 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 2 SOURCE @source00090@ 2 FUNERALS 3 PLAC prčice 4 _XREF @place00375@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Jičín novoměstský hřbitov 4 _XREF @place00035@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00037@ 0 @ind00106@ INDI 1 NAME Antonie /Krobshoferová/ 2 DISPLAY Antonie 3 FORMAT %F 2 GIVN Antonie 2 SURN Krobshoferová 1 SOURCES @source00103@, @source00067@ 1 POSITION 12590,580 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 12563,606,12618,554 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 AUG 1842 2 SOURCE @source00103@ 1 DEAT Y 2 DATE 18 JAN 1924 2 PLAC Jičín 3 _XREF @place00019@ 2 SOURCE @source00067@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00037@ 0 @ind00107@ INDI 1 NAME Pavla /Krobshoferová/ 2 DISPLAY Pavla 3 FORMAT %F 2 GIVN Pavla 2 SURN Krobshoferová 1 SOURCES @source00103@, @source00087@ 1 POSITION 12730,590 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 12703,616,12758,564 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 JUN 1846 2 SOURCE @source00103@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 JUN 1935 2 PLAC Jičín 3 _XREF @place00019@ 2 SOURCE @source00087@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Jičín novoměstský hřbitov 4 _XREF @place00035@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00037@ 0 @ind00108@ INDI 1 NAME Františka /Režná/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Františka Režná roz.Krobshoferová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Františka 2 SURN Režná 2 LAST2 roz.Krobshoferová 1 SOURCES @source00103@ 1 POSITION 12660,570 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 12624,596,12697,524 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 26 OCT 1844 2 SOURCE @source00103@ 1 DEAT Y 2 DATE 7 JUL 1893 2 SOURCE @source00103@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00037@ 1 FAMS @fam00042@ 0 @ind00109@ INDI 1 NAME Jan /Režný/ 2 DISPLAY Jan Režný 2 GIVN Jan 2 SURN Režný 1 SOURCES @source00103@ 1 POSITION 12770,540 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 12743,566,12798,504 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 JUN 1843 2 SOURCE @source00103@ 1 DEAT Y 2 DATE 11 JUN 1906 2 SOURCE @source00103@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Jičín novoměstský hřbitov 4 _XREF @place00035@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE kmotr Otakara Bayera 1 OCCUPATIONS @occu00273@, @occu00210@, @occu00041@ 1 FAMS @fam00042@ 0 @ind00110@ INDI 1 NAME Julie /Režná/ 2 DISPLAY Julie Režná 2 GIVN Julie 2 SURN Režná 1 PICTURES @pic00139@ 2 PRIMARY @pic00139@ 1 SOURCES @source00103@, @source00088@ 1 POSITION 12720,460 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 12693,486,12748,424 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 FEB 1873 2 SOURCE @source00103@ 1 DEAT Y 2 DATE 29 MAR 1933 2 PLAC Jičín 3 _XREF @place00019@ 2 SOURCE @source00088@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Jičín novoměstský hřbitov 4 _XREF @place00035@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00165@ 1 FAMC @fam00042@ 0 @ind00111@ INDI 1 NAME Emanuel /Bayer/ 2 DISPLAY Emanuel Bayer 2 GIVN Emanuel 2 SURN Bayer 2 NICK Eman 1 POSITION 11450,590 2 BOUNDARYRECT 11422,616,11478,543 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE žena Rosa (Rozárka), Bathová?, měli 10 dětí, 2 CONT Anna, Marie 1 OCCUPATIONS @occu00270@ 1 FAMC @fam00038@ 0 @ind00112@ INDI 1 NAME Josef /Bayer/ 2 DISPLAY Josef Bayer 2 GIVN Josef 2 SURN Bayer 1 SOURCES @source00132@ 1 POSITION 11850,590 2 BOUNDARYRECT 11813,623,11887,543 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 NOV 1832 1 DEAT Y 2 DATE 13 MAR 1911 2 PLAC Mokrá Hora 3 _XREF @place00202@ 2 SOURCE @source00132@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE 7 dětí: 2 CONT Pavla 11.9.1865-15.6.1882 2 CONT Juliána 21.1.1867-21.2.1929 2 CONT August 1863 - 1872 2 CONT Wilh. 1871-1892 2 CONT Josef 1873 - zemřel jako miminko 2 CONT Karel 1875? -1928 2 CONT Marie nar.1878 1 OCCUPATIONS @occu00274@ 1 FAMC @fam00038@ 1 FAMS @fam00094@ 0 @ind00113@ INDI 1 NAME Kateřina /Bayerová/ 2 DISPLAY Kateřina Bayerová 2 GIVN Kateřina 2 SURN Bayerová 2 NICK Katy 1 POSITION 11760,580 2 BOUNDARYRECT 11729,606,11792,533 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE zemřela svobodná 1 FAMC @fam00038@ 0 @ind00114@ INDI 1 NAME František /Bayer/ 2 DISPLAY František Bayer 2 GIVN František 2 SURN Bayer 1 POSITION 11680,580 2 BOUNDARYRECT 11650,606,11710,533 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE žil v Železnici u Jičína byl za svědka na svatbě Antonína a Vilemíny, 2 CONC podle ústního podání měl za ženu Katy, dceru kastelána na zámku v Cere 2 CONC kvici 1 OCCUPATIONS @occu00272@ 1 FAMC @fam00038@ 0 @ind00115@ INDI 1 NAME Asti // 2 DISPLAY Asti 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Asti 2 LAST2 roz.? 1 POSITION 13380,170 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 13346,204,13414,127 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Rumunka 1 FAMS @fam00204@ 0 @ind00116@ INDI 1 NAME Josef /Patz/ 2 DISPLAY Josef Patz 2 GIVN Josef 2 SURN Patz 1 POSITION 12110,730 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 12088,752,12132,694 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00039@ 0 @ind00117@ INDI 1 NAME Bedřich (Fridrich) /Patz/ 2 DISPLAY Bedřich (Fridrich) Patz 2 GIVN Bedřich (Fridrich) 2 SURN Patz 1 POSITION 12170,730 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 12146,752,12195,684 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00039@ 0 @ind00118@ INDI 1 NAME Emanuel /Patz/ 2 DISPLAY Emanuel Patz 2 GIVN Emanuel 2 SURN Patz 1 POSITION 12550,720 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 12528,742,12573,684 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE manželka Johana Prskavec, 2 CONT měli 6 dětí: Johana, Emanuel(MUDr.) Johan, Anton, Leopold(*1868), Mari 2 CONC e 2 CONT Leopold studoval na gymnáziu v Jičíně 1 OCCUPATIONS @occu00213@ 1 FAMC @fam00039@ 0 @ind00119@ INDI 1 NAME Otakar /Bayer/ 2 DISPLAY Otakar Bayer 2 GIVN Otakar 2 SURN Bayer 1 SOURCES @source00103@ 1 POSITION 11570,450 2 BOUNDARYRECT 11533,483,11607,403 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 FEB 1870 2 SOURCE @source00103@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Jan Režný 1 DEAT Y 2 DATE 19 FEB 1870 2 SOURCE @source00103@ 2 NOTE zemřel jako miminko 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00032@ 0 @ind00125@ INDI 1 NAME Emilie /Kohoutová-Machalová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Emilie Kohoutová-Machalová roz.Červinková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Emilie 2 SURN Kohoutová-Machalová 2 LAST2 roz.Červinková 1 SOURCES @source00096@, @source00071@ 1 POSITION 4830,410 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT 4714,466,4947,304 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 8 FEB 1874 2 PLAC Jíkev č.34 3 _XREF @place00136@ 2 SOURCE @source00096@ 1 DEAT Y 2 DATE 19 NOV 1940 2 PLAC Vysoké Mýto 3 _XREF @place00009@ 2 SOURCE @source00071@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Pardubice 4 _XREF @place00084@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 katolička 1 FAMS @fam00046@ 1 FAMS @fam00047@ 1 FAMC @fam00052@ 0 @ind00126@ INDI 1 NAME Ignác Hynek /Kohout/ 2 DISPLAY Ignác Kohout 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Ignác 2 MIDDLE Hynek 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00095@, @source00115@ 1 POSITION 1430,390 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT 1365,446,1496,309 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 5 SEP 1857 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00095@ 1 DEAT Y 2 DATE 19 APR 1910 2 CAUSE 3 DESCRIPTION zánět pohrudnice 2 PLAC Vysoké Mýto č.160 3 _XREF @place00229@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00115@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE od r.1897 profesorem na gymnáziu ve Vysokém Mýtě (dle almanachu 1879-1 2 CONC 997 svědomitý profesor) 1 OCCUPATIONS @occu00282@, @occu00187@, @occu00045@ 1 CUSTOM_TAG1 katolík 1 FAMS @fam00046@ 1 FAMC @fam00055@ 0 @ind00127@ INDI 1 NAME František /Machala/ 2 DISPLAY František Machala 2 GIVN František 2 SURN Machala 1 SOURCES @source00070@, @source00135@ 1 POSITION 4680,330 2 BOUNDARYRECT 4643,363,4717,283 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 DEC 1877 2 PLAC Blatnice pod sv. Antonínkem 3 _XREF @place00224@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 7 APR 1937 2 PLAC Lysá nad Labem 3 _XREF @place00113@ 2 SOURCE @source00070@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Praha -Strašnice 4 _XREF @place00114@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE zemřel v Lysé nad Labem 1 OCCUPATIONS @occu00046@ 1 FAMS @fam00047@ 0 @ind00128@ INDI 1 NAME Ladislav Ignác Václav /Kohout/ 2 DISPLAY Ladislav Kohout 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Ladislav 2 MIDDLE Ignác Václav 2 SURN Kohout 1 PICTURES @pic00749@ 2 PRIMARY @pic00749@ 1 SOURCES @source00074@ 1 POSITION 2410,180 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 2360,223,2461,119 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 JUL 1895 2 PLAC Litomyšl č.156 3 _XREF @place00227@ 1 DEAT Y 2 DATE 6 MAR 1979 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 2 SOURCE @source00074@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Praha 4 _XREF @place00017@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Československý legionář 2 CONT Pozice v R-U armádě: j. d. u 47.p.pl. 2 CONT Zajetí: 07. 11. 1914 Halič Machov 2 CONT Legie: Rusko 2 CONT Vstup do legií: 06. 10. 1915 Tjumeň, zařazen 10. 07. 1916 2 CONT Pozice v legiích: vojín u 1.stř.pl., podplukovník u 4.stř.pl. 2 CONT Výstup z legií: 15. 06. 1920 (vrátil se do ČSR) 2 CONT 1 OCCUPATIONS @occu00169@, @occu00281@ 1 FAMC @fam00046@ 1 FAMS @fam00497@ 1 FAMS @fam00498@ 0 @ind00129@ INDI 1 NAME Jarmila Kateřina Anna /Drahotská/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Jarmila Drahotská roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Jarmila 2 MIDDLE Kateřina Anna 2 SURN Drahotská 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 PICTURES @pic00729@ 2 PRIMARY @pic00729@ 1 SOURCES @source00115@ 1 POSITION 3180,190 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 3123,233,3238,111 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 MAY 1901 2 PLAC Vysoké Mýto č.212 3 _XREF @place00228@ 2 SOURCE @source00115@ 1 DEAT Y 2 DATE 1982 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00290@ 1 FAMC @fam00046@ 1 FAMS @fam00048@ 0 @ind00130@ INDI 1 NAME Josef /Drahotský/ 2 DISPLAY Josef Drahotský 2 GIVN Josef 2 SURN Drahotský 1 PICTURES @pic00727@, @pic00703@ 2 PRIMARY @pic00727@ 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 3090,190 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 3040,233,3141,129 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 6 JUN 1895 2 PLAC Všestary 3 _XREF @place00222@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 DEC 1941 2 PLAC Mauthausen 3 _XREF @place00149@ 2 NOTE umučen v Mauthausenu 1 ISDEAD Y 1 NOTE ze Všetat 1 OCCUPATIONS @occu00168@, @occu00167@ 1 FAMS @fam00048@ 0 @ind00131@ INDI 1 NAME Lubor /Drahotský/ 2 DISPLAY Lubor Drahotský 2 GIVN Lubor 2 SURN Drahotský 1 PICTURES @pic00728@ 2 PRIMARY @pic00728@ 1 POSITION 3090,-60 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 3040,-17,3141,-121 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 SEP 1928 2 PLAC Vysoké Mýto 3 _XREF @place00009@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 DEC 2006 2 PLAC Ottawa, Kanada 3 _XREF @place00367@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00048@ 1 FAMS @fam00098@ 0 @ind00132@ INDI 1 NAME Marie /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Marie roz.Pecháčková 3 FORMAT %F %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Pecháčková 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 2560,180 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 2509,223,2611,101 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 12 JAN 1903 2 PLAC Vysoké Mýto č.54 3 _XREF @place00226@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Václava Pecháčka, sedláře a čalouníka ve Vysoké Mýtě č. 54 - I, 2 CONC a Emilie Smilkové z Horního Jelení č. 113 , 2 CONT od roku 1931 bydlela v Mladé Boleslavi III - Podolci, Budovcova ulice 2 CONT 1 FAMS @fam00497@ 0 @ind00133@ INDI 1 NAME Vladimír /Kohout/ 2 DISPLAY Vladimír Kohout 2 GIVN Vladimír 2 SURN Kohout 1 POSITION 2430,-50 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 2394,-16,2467,-111 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00047@ 1 EDUCATIONS @edu00002@ 1 FAMC @fam00497@ 0 @ind00134@ INDI 1 NAME // 1 POSITION 2520,-50 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 2486,-16,2554,-84 1 SEX M 1 FAMC @fam00497@ 0 @ind00139@ INDI 1 NAME Kateřina /Červinková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Červinková roz.Šáfrová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Červinková 2 LAST2 roz.Šáfrová 1 SOURCES @source00108@, @source00107@ 1 POSITION 5630,540 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 5580,583,5681,461 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 OCT 1847 2 NOTE 15.7.1848 na hrobě 2 PLAC Milovice - Mladá č.28 3 _XREF @place00215@ 2 SOURCE @source00108@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 AUG 1914 2 CAUSE 3 DESCRIPTION rakovina žaludku 2 PLAC Jíkev č.35 3 _XREF @place00163@ 2 SOURCE @source00107@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Mladé č.28 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00052@ 1 FAMC @fam00053@ 0 @ind00140@ INDI 1 NAME Pavel /Červinka/ 2 DISPLAY Pavel Červinka 2 GIVN Pavel 2 SURN Červinka 1 SOURCES @source00092@, @source00107@ 1 POSITION 4320,540 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 4270,583,4371,479 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 APR 1838 2 PLAC Jíkev č.34 3 _XREF @place00136@ 2 SOURCE @source00092@ 1 DEAT Y 2 DATE 26 MAY 1918 2 PLAC Jíkev č.35 3 _XREF @place00163@ 2 SOURCE @source00107@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00107@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00190@, @occu00232@ 1 EDUCATIONS @edu00027@ 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00052@ 1 FAMC @fam00054@ 0 @ind00141@ INDI 1 NAME Kateřina /Šáfrová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Šáfrová roz.Pospíšilová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Šáfrová 2 LAST2 roz.Pospíšilová 1 SOURCES @source00110@, @source00135@ 1 POSITION 5860,670 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 5800,713,5921,591 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 JAN 1812 2 NOTE dle rodokmenu D.Vaníček místo narození Slivínko dříve Malé Slivno č.8 2 PLAC Hoření Slivno č.4 3 _XREF @place00174@ 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 2 DATE 4 DEC 1877 2 CAUSE 3 DESCRIPTION souchotiny 2 PLAC Milovice - Mladá č.28 3 _XREF @place00215@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE ze Slivna 1 FAMS @fam00053@ 1 FAMC @fam00132@ 0 @ind00142@ INDI 1 NAME Václav /Šáfr/ 2 DISPLAY Václav Šáfr 2 GIVN Václav 2 SURN Šáfr 1 SOURCES @source00110@, @source00135@ 1 POSITION 5080,680 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 5030,723,5131,619 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 26 JUL 1812 2 NOTE v rodokmenu D.Vaníček místo narození Mladá č.69 2 PLAC Milovice - Mladá č.28 3 _XREF @place00215@ 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 MAR 1887 2 CAUSE 3 DESCRIPTION mrtvice mozku 2 PLAC Milovice - Mladá č.28 3 _XREF @place00215@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00191@ 1 CUSTOM_TAG1 katolík 1 FAMS @fam00053@ 1 FAMC @fam00131@ 0 @ind00143@ INDI 1 NAME Anna /Červinková/ 2 FORMAT %L-%L2 %M %F 2 DISPLAY Anna Červinková roz.Rampasová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Červinková 2 LAST2 roz.Rampasová 1 POSITION 4870,680 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 4808,714,4933,601 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Jeseník č.36 3 _XREF @place00148@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Hrubého Jeseníka č.36 (okr.Nymburk) 2 CONT 1 FAMS @fam00054@ 1 FAMC @fam00134@ 0 @ind00144@ INDI 1 NAME Matěj /Červinka/ 2 DISPLAY Matěj Červinka 2 GIVN Matěj 2 SURN Červinka 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 4210,670 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 4171,713,4249,609 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 AUG 1794 2 PLAC Jíkkev 3 _XREF @place00173@ 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 2 NOTE zemřel před rokem 1867 (výpis z katastru) 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00194@ 1 FAMS @fam00054@ 1 FAMC @fam00133@ 0 @ind00145@ INDI 1 NAME Anna /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Kohoutová roz.Lenochová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Lenochová 1 SOURCES @source00094@, @source00513@ 1 POSITION 2490,600 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT 2411,656,2570,494 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 JAN 1824 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00513@ 1 DEAT Y 2 DATE 1915 2 PLAC Výšovice 3 _XREF @place00298@ 2 SOURCE @source00513@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE synovec advokát ve Vídni 2 CONT zemřela před rokem 1878 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00055@ 1 FAMC @fam00056@ 0 @ind00146@ INDI 1 NAME František /Kohout/ 2 DISPLAY František Kohout 2 GIVN František 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00093@ 1 POSITION -3690,580 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -3730,623,-3649,519 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #C8C8FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 21 MAR 1810 2 NOTE v matrice je místo narození Penčičky č.14 2 PLAC Penčice č.23 (Penčičky) 3 _XREF @place00142@ 2 SOURCE @source00093@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE zemřel mezi roky 1877 - 1878 1 OCCUPATIONS @occu00188@, @occu00305@ 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00055@ 1 FAMC @fam00057@ 1 FAMS @fam00535@ 0 @ind00147@ INDI 1 NAME Terezie /Lenochová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Terezie Lenochová roz.Kouřilová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Terezie 2 SURN Lenochová 2 LAST2 roz.Kouřilová 1 POSITION 2830,760 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 2777,794,2883,681 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Duban? 2 CONT 1 FAMS @fam00056@ 1 FAMC @fam00135@ 0 @ind00148@ INDI 1 NAME Michael /Lenoch/ 2 DISPLAY Michael Lenoch 2 GIVN Michael 2 SURN Lenoch 1 SOURCES @source00185@, @source00184@ 1 POSITION 1820,740 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 1770,783,1871,679 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 SEP 1780 2 PLAC Charváty č.4, okr. Olomouc 3 _XREF @place00139@ 2 SOURCE @source00185@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 MAR 1845 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00184@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00189@ 1 CUSTOM_TAG1 katolík 1 FAMS @fam00056@ 1 FAMC @fam00556@ 0 @ind00149@ INDI 1 NAME Mariana /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Mariana Kohoutová roz.Páleníková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Mariana 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Páleníková 1 SOURCES @source00137@ 1 POSITION 70,740 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 12,783,129,661 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #DCFFDC 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1777 2 NOTE pravděpodobné datum narození 2 SOURCE @source00137@ 1 DEAT Y 2 DATE 18 OCT 1845 2 AGE 68 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00137@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Nenakonic 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00057@ 0 @ind00150@ INDI 1 NAME František /Kohout/ 2 DISPLAY František Kohout 2 GIVN František 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00348@ 1 POSITION -5260,810 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -5310,853,-5209,749 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL 5 MASK 10 5 TOP 6 RIGHT #FF8080 5 BOTTOM 6 RIGHT #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1782 2 NOTE pravděpodobné datum narození 1 DEAT Y 2 DATE 29 JUN 1848 2 AGE 66 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00198@ 1 FAMS @fam00057@ 1 FAMC @fam00539@ 0 @ind00151@ INDI 1 NAME Anděla /Kohoutová/ 2 DISPLAY Anděla Kohoutová 2 GIVN Anděla 2 SURN Kohoutová 1 PICTURES @pic00200@ 2 PRIMARY @pic00200@ 1 SOURCES @source00113@ 1 POSITION 2670,180 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 2620,223,2721,119 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1907 1 DEAT Y 2 DATE 29 MAY 1972 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 2 FUNERALS 3 PLAC Praha -Strašnice 4 _XREF @place00114@ 3 SOURCE @source00113@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00498@ 0 @ind00152@ INDI 1 NAME Bohdan František Pavel /Kohout/ 2 DISPLAY Bohdan 3 FORMAT %F 2 GIVN Bohdan 2 MIDDLE František Pavel 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 2220,180 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 2170,223,2271,137 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 APR 1894 2 PLAC Litomyšl č.156 3 _XREF @place00227@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 OCT 1895 2 CAUSE 3 DESCRIPTION záškrt 2 PLAC Litomyšl č.156 3 _XREF @place00227@ 2 SOURCE @source00135@ 2 NOTE zemřel na záškrt 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00046@ 0 @ind00153@ INDI 1 NAME Božena /Myšková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Božena Myšková roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Božena 2 SURN Myšková 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 PICTURES @pic00036@, @pic00030@, @pic00032@, @pic00033@, @pic00034@, @pic00035@ 2 CONC , @pic00037@, @pic00038@, @pic00039@, @pic00040@, @pic00042@ 2 PRIMARY @pic00036@ 1 SOURCES @source00031@, @source00027@ 1 POSITION -7180,190 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT -7257,246,-7102,84 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 9 NOV 1890 2 PLAC Hrušová č.41 3 _XREF @place00007@ 2 SOURCE @source00031@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Václav Musil 3 GODMOTHER Anna Kroulíková roz.Lenochová 1 DEAT Y 2 DATE 26 APR 1965 2 PLAC Liberec 3 _XREF @place00089@ 2 SOURCE @source00027@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Svratouch, českobratrský evangelický hřbitov 4 _XREF @place00003@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 FAMS @fam00059@ 1 FAMC @fam00063@ 0 @ind00154@ INDI 1 NAME Jaroslav Jan /Myška/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Jaroslav Myška 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Jaroslav 2 MIDDLE Jan 2 SURN Myška 1 PICTURES @pic00045@, @pic00046@, @pic00047@, @pic00093@, @pic00048@, @pic00049@ 2 CONC , @pic00050@, @pic00051@, @pic00052@ 2 PRIMARY @pic00045@ 1 SOURCES @source00036@ 1 POSITION -15880,170 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT -15945,226,-15814,89 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FFFF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 MAY 1884 2 PLAC Svratouch č.176 3 _XREF @place00002@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Václav Myška 3 GODMOTHER Josefa Hartmanová roz.Dvořáková 1 DEAT Y 2 DATE 26 FEB 1943 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 2 SOURCE @source00036@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Svratouch, českobratrský evangelický hřbitov 4 _XREF @place00003@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00050@ 1 EDUCATIONS @edu00019@, @edu00021@ 1 CUSTOM_TAG2 Škvorec č.133 1 FAMS @fam00059@ 1 FAMC @fam00080@ 0 @ind00155@ INDI 1 NAME Věra /Myšková/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Věra Myšková 2 GIVN Věra 2 SURN Myšková 2 NPFX MUDr. 1 PICTURES @pic00056@, @pic00054@, @pic00055@, @pic00057@ 2 PRIMARY @pic00056@ 1 SOURCES @source00028@ 1 POSITION -12930,-60 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -12980,-17,-12879,-121 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 JUL 1914 2 PLAC Svratouch č.176 3 _XREF @place00002@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 MAY 1987 2 CAUSE 3 DESCRIPTION cukrovka s komplikacemi 2 PLAC Ostrov nad Ohří 3 _XREF @place00090@ 2 SOURCE @source00028@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Karlovy Vary 4 _XREF @place00091@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00051@ 1 EDUCATIONS @edu00008@ 1 CUSTOM_TAG2 Makarenkova 1027/12, Ostrov nad Ohří 1 FAMS @fam00062@ 1 FAMC @fam00059@ 0 @ind00156@ INDI 1 NAME Vlasta Božena /Havlasová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Vlasta Havlasová roz.Myšková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Vlasta 2 MIDDLE Božena 2 SURN Havlasová 2 LAST2 roz.Myšková 2 NPFX MUDr. 1 PICTURES @pic00059@, @pic00271@, @pic00058@, @pic00060@, @pic00061@ 2 PRIMARY @pic00059@ 1 SOURCES @source00034@ 1 POSITION -12530,-50 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -12581,-7,-12479,-129 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 DEC 1915 2 PLAC Svratouch č.176 3 _XREF @place00002@ 2 SOURCE @source00034@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Terezie Kroulíková roz.Musilová 3 GODMOTHER Libuše Šlechtová roz.Myšková 1 DEAT Y 2 DATE 2010 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00156@ 1 EDUCATIONS @edu00008@ 1 CUSTOM_TAG1 českobratrské evangelické 1 FAMC @fam00059@ 1 FAMS @fam00060@ 0 @ind00157@ INDI 1 NAME Mirko /Havlas/ 2 DISPLAY Mirko Havlas 2 GIVN Mirko 2 SURN Havlas 2 NPFX MUDr. 1 PICTURES @pic00062@, @pic00095@ 2 PRIMARY @pic00062@ 1 SOURCES @source00035@ 1 POSITION -12710,-60 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -12760,-17,-12659,-121 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 OCT 1914 2 PLAC Písek 3 _XREF @place00094@ 2 SOURCE @source00035@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 JUL 1993 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00052@ 1 EDUCATIONS @edu00008@ 1 FAMS @fam00060@ 1 FAMC @fam00144@ 0 @ind00163@ INDI 1 NAME Emil /Jelínek/ 2 DISPLAY Emil Jelínek 2 GIVN Emil 2 SURN Jelínek 1 POSITION -13060,-60 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -13094,-26,-13026,-121 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00062@ 0 @ind00164@ INDI 1 NAME Terezie /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Terezie Kroulíková roz.Musilová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Terezie 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Musilová 1 SOURCES @source00032@, @source00019@ 1 POSITION -6860,400 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT -6929,456,-6790,294 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FF8080 4 FILL 5 TOP 6 LEFT #FFFFFF 6 RIGHT #800000 5 BOTTOM 6 LEFT #800000 6 RIGHT #800000 3 BORDER 4 OUTLINE #FFFFFF 4 FILL #FFFFFF 3 LABEL 4 FILL 5 TOP Transparent 5 BOTTOM Transparent 2 FLAGS 3 ENABLE b 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 12 OCT 1861 2 PLAC Telecí č.106 3 _XREF @place00032@ 2 SOURCE @source00032@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Jan Musil 3 GODMOTHER Terezie Kadlecová 1 DEAT Y 2 DATE 6 FEB 1928 2 SOURCE @source00019@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Bučina evangelický hřbitov 4 _XREF @place00064@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 českobratrské evangelické 1 FAMS @fam00063@ 1 FAMC @fam00066@ 0 @ind00165@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 PICTURES @pic00063@ 2 PRIMARY @pic00063@ 1 SOURCES @source00002@, @source00018@, @source00126@ 1 POSITION -9320,390 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT -9385,446,-9254,309 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 NOV 1849 2 PLAC Hrušová č.30 3 _XREF @place00031@ 2 SOURCE @source00126@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Jan Vavroušek, syn Jana Vavrouška , sedláka z Běstovic č.24 3 GODMOTHER Anna Benešová roz.Kroulíková z Bučiny č.10 1 DEAT Y 2 DATE 28 NOV 1903 2 SOURCE @source00018@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Bučina evangelický hřbitov 4 _XREF @place00064@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00266@ 1 CUSTOM_TAG1 evangelické h.v. 1 FAMS @fam00063@ 1 FAMC @fam00073@ 0 @ind00166@ INDI 1 NAME Josef /Kroulík/ 2 DISPLAY Josef Kroulík 2 GIVN Josef 2 SURN Kroulík 1 PICTURES @pic00064@, @pic00065@, @pic00066@, @pic00067@, @pic00068@, @pic00101@ 2 CONC , @pic00091@, @pic00069@, @pic00099@, @pic00100@ 2 PRIMARY @pic00069@ 1 SOURCES @source00015@ 1 POSITION -7500,220 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -7550,263,-7449,159 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 FEB 1888 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 MAY 1945 2 SOURCE @source00015@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Bučina evangelický hřbitov 4 _XREF @place00064@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00053@ 1 CUSTOM_TAG1 evangelík 1 FAMC @fam00063@ 1 FAMS @fam00064@ 0 @ind00167@ INDI 1 NAME Marie Anna /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Kroulíková roz.Vaňásková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 MIDDLE Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Vaňásková 1 PICTURES @pic00098@ 2 PRIMARY @pic00098@ 1 SOURCES @source00661@ 1 POSITION -7340,230 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -7399,273,-7280,151 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 NOV 1888 2 PLAC Hrušová č.12 3 _XREF @place00060@ 2 SOURCE @source00661@ 1 DEAT Y 2 DATE 20 MAY 1959 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Josefa Vaňáska, rolníka z Hrušové č.12 1 CUSTOM_TAG1 katolička 1 FAMS @fam00064@ 0 @ind00345@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 PICTURES @pic00070@, @pic00071@, @pic00072@, @pic00131@ 2 PRIMARY @pic00071@ 1 SOURCES @source00018@ 1 POSITION -7380,-40 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -7430,3,-7329,-101 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 SEP 1924 2 PLAC Hrušová č.41 3 _XREF @place00007@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 JUL 1946 2 SOURCE @source00018@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Hrušová 4 _XREF @place00050@ 2 NOTE utopil se v řece Loučné 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00064@ 0 @ind00169@ INDI 1 NAME Marie /Minksová / 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Minksová roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Minksová 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 PICTURES @pic00103@, @pic00105@, @pic00106@ 2 PRIMARY @pic00103@ 1 POSITION -7460,-40 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -7516,3,-7403,-119 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 MAY 1918 2 PLAC Hrušová č.41 3 _XREF @place00007@ 1 DEAT Y 2 DATE 9 AUG 2001 1 ISDEAD Y 1 NOTE Po roce 1945 hospodařili na statku v Hrušové č.41, v době JZD pracoval 2 CONC Minks jako závozník. 1953 odešli do Pardubic, kde jezdili s náklaďáke 2 CONC m, potom odešli do Ostravy - Karviné. 1 FAMC @fam00064@ 1 FAMS @fam00065@ 0 @ind00170@ INDI 1 NAME Otto /Minks/ 2 DISPLAY Otto Minks 2 GIVN Otto 2 SURN Minks 1 PICTURES @pic00263@ 2 PRIMARY @pic00263@ 1 SOURCES @source00016@ 1 POSITION -7550,-40 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -7600,3,-7499,-101 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 JUN 1914 2 PLAC Hodonín 3 _XREF @place00039@ 1 DEAT Y 2 DATE 31 MAR 1976 2 SOURCE @source00016@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Karviná 4 _XREF @place00085@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE měl obchod v Hodoníně, po roce 1945 se vrátili na statek do Hrušové č. 2 CONC 41 1 OCCUPATIONS @occu00058@ 1 FAMS @fam00065@ 0 @ind00172@ INDI 1 NAME Terezie /Musilová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Terezie Musilová roz.Makovská 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Terezie 2 SURN Musilová 2 LAST2 roz.Makovská 1 SOURCES @source00051@, @source00021@ 1 POSITION -6510,560 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -6566,603,-6454,481 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #8080FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 26 JAN 1841 2 PLAC Borová č.32 3 _XREF @place00005@ 2 SOURCE @source00051@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Jan Roušar, sedlák z Telecího č.94 3 GODMOTHER Terezie Kadlecová z Telecího č.106 1 DEAT Y 2 DATE 18 JUN 1902 2 SOURCE @source00021@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Telecí evangelický hřbitov 4 _XREF @place00061@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 evangelické h.v. 1 CUSTOM_TAG2 Telecí č.106 1 FAMS @fam00066@ 1 FAMC @fam00068@ 0 @ind00173@ INDI 1 NAME Václav Josef /Musil/ 2 DISPLAY Václav Josef Musil 2 GIVN Václav 2 MIDDLE Josef 2 SURN Musil 1 SOURCES @source00038@ 1 POSITION -6950,560 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -7000,603,-6899,481 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 TEXT #0000FF 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 NOV 1839 2 PLAC Německé č.69 3 _XREF @place00006@ 2 SOURCE @source00038@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 JUN 1895 2 PLAC Telecí 3 _XREF @place00027@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Telecí evangelický hřbitov 4 _XREF @place00061@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00060@ 1 FAMS @fam00066@ 1 FAMC @fam00069@ 0 @ind00174@ INDI 1 NAME Václav /Musil/ 2 DISPLAY Václav Musil 2 GIVN Václav 2 SURN Musil 1 SOURCES @source00011@ 1 POSITION -6540,390 2 BOUNDARYRECT -6577,423,-6503,343 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1875 2 SOURCE @source00011@ 1 DEAT Y 2 DATE 26 JUL 1935 2 SOURCE @source00011@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Most 4 _XREF @place00083@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE v letech 1889-1895 studoval na gymnásiu v Litomyšli (I-VI) 1 OCCUPATIONS @occu00061@ 1 FAMC @fam00066@ 1 FAMS @fam00067@ 0 @ind00175@ INDI 1 NAME Albína /Musilová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Albína Musilová roz.Krbcová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Albína 2 SURN Musilová 2 LAST2 roz.Krbcová 1 POSITION -6470,390 2 BOUNDARYRECT -6508,416,-6432,329 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00067@ 0 @ind00176@ INDI 1 NAME Anna /Pešková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Pešková roz.Musilová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Pešková 2 LAST2 roz.Musilová 1 SOURCES @source00014@ 1 POSITION -6610,390 2 BOUNDARYRECT -6648,423,-6571,329 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1874 1 DEAT Y 2 DATE 1 JUL 1952 2 SOURCE @source00014@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Pardubice 4 _XREF @place00084@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00062@ 1 FAMC @fam00066@ 1 FAMS @fam00079@ 0 @ind00177@ INDI 1 NAME Anna /Makovská/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Makovská roz.Roušarová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Makovská 2 LAST2 roz.Roušarová 1 SOURCES @source00049@ 1 POSITION -6490,720 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -6548,763,-6432,641 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 MAY 1804 2 PLAC Telecí č.34 3 _XREF @place00012@ 2 SOURCE @source00049@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 JUL 1881 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00068@ 1 FAMC @fam00070@ 0 @ind00178@ INDI 1 NAME Pavel /Makovský/ 2 DISPLAY Pavel Makovský 2 GIVN Pavel 2 SURN Makovský 1 SOURCES @source00049@ 1 POSITION -15130,690 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -15180,733,-15079,629 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 JAN 1809 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 2 SOURCE @source00049@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 NOV 1880 2 DISPOSITION 3 PLAC Telecí evangelický hřbitov 4 _XREF @place00061@ 2 NOTE pohřben v hrobce Musilů z Telecího č.106, v hrobové knize je uvedeno d 3 CONC atum úmrtí 1888 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00063@ 1 FAMS @fam00068@ 1 FAMC @fam00071@ 0 @ind00179@ INDI 1 NAME Anna /Musilová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Musilová roz.Staňková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Musilová 2 LAST2 roz.Staňková 1 POSITION -6860,710 2 BOUNDARYRECT -6900,736,-6820,649 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Německé 3 _XREF @place00048@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00069@ 1 FAMC @fam00072@ 0 @ind00180@ INDI 1 NAME Jan /Musil/ 2 DISPLAY Jan Musil 2 GIVN Jan 2 SURN Musil 1 SOURCES @source00038@ 1 POSITION -7040,710 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -7074,744,-7006,649 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00038@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00064@ 1 FAMS @fam00069@ 0 @ind00181@ INDI 1 NAME Anna /Roušarová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Roušarová roz.Čermáková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Roušarová 2 LAST2 roz.Čermáková 1 SOURCES @source00049@, @source00406@ 1 POSITION -6350,860 2 BOUNDARYRECT -6394,893,-6305,799 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 JUL 1775 2 PLAC Kobylí č.4 3 _XREF @place00049@ 2 SOURCE @source00406@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00070@ 0 @ind00182@ INDI 1 NAME Jan /Roušar/ 2 DISPLAY Jan Roušar 2 GIVN Jan 2 SURN Roušar 1 SOURCES @source00049@, @source00406@ 1 POSITION -6670,870 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -6704,913,-6636,809 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 20 NOV 1769 2 PLAC Telecí č.34 3 _XREF @place00012@ 2 SOURCE @source00406@ 1 DEAT Y 2 NOTE zemřel před rokem 1842 1 ISDEAD Y 1 NOTE psán Rauschar 1 OCCUPATIONS @occu00338@ 1 FAMS @fam00070@ 1 FAMC @fam00205@ 0 @ind00183@ INDI 1 NAME Františka /Makovská/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Františka Makovská roz.Janková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Františka 2 SURN Makovská 2 LAST2 roz.Janková 2 ALIA Janko 1 SOURCES @source00051@ 1 POSITION -14680,840 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -14729,883,-14630,761 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 2 JUN 1781 2 PLAC Pustá Rybná č.31 3 _XREF @place00044@ 2 SOURCE @source00051@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE zřejmě dcera Gotfrieda Janko, mlynáře v Pusté Rybné 1 FAMS @fam00071@ 0 @ind00184@ INDI 1 NAME Pavel /Makovský/ 2 DISPLAY Pavel Makovský 2 GIVN Pavel 2 SURN Makovský 1 SOURCES @source00112@ 1 POSITION -15140,820 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -15182,863,-15097,759 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 AUG 1783 2 PLAC Borová č.71 3 _XREF @place00178@ 2 SOURCE @source00112@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00066@ 1 FAMS @fam00071@ 1 FAMC @fam00165@ 0 @ind00185@ INDI 1 NAME Josefa /Staňková/ 2 DISPLAY Josefa Staňková 2 GIVN Josefa 2 SURN Staňková 1 POSITION -6830,860 2 BOUNDARYRECT -6860,886,-6799,813 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00072@ 0 @ind00186@ INDI 1 NAME Jan /Staněk/ 2 DISPLAY Jan Staněk 2 GIVN Jan 2 SURN Staněk 1 POSITION -6910,860 2 BOUNDARYRECT -6936,886,-6884,813 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 PLAC Svratka 3 _XREF @place00047@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00072@ 0 @ind00187@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz.Vavroušková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Vavroušková 1 SOURCES @source00046@ 1 POSITION -7860,530 2 BOUNDARYRECT -7907,563,-7812,469 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 DEC 1828 2 PLAC Běstovice č.24 3 _XREF @place00033@ 2 SOURCE @source00046@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Josef Čermák, zahradník ze Skorenic č.46 3 GODMOTHER Žofie Kubiková, manželka Jana Kubika, sedláka z Nasavrk 1 DEAT Y 2 DATE 1 FEB 1897 1 ISDEAD Y 1 NOTE 2 CONT Dědeček pocházel ze Seče. Sedláci tehdy odváděli vost a lůj na svíčky 2 CONC do kostela. Dokázal správci, že je šidí a ten mu placení odpustil. 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 FAMS @fam00073@ 1 FAMC @fam00074@ 0 @ind00188@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00002@, @source00650@ 1 POSITION -9330,530 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -9380,573,-9279,469 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FF00 4 FILL 5 TOP 6 LEFT #00FFFF 5 BOTTOM 6 LEFT #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 JUL 1829 2 PLAC Hrušová č.30 3 _XREF @place00031@ 2 SOURCE @source00002@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Václav Kvapil z Hrušové 3 GODMOTHER Anna Kroulíková z Hrušové č.27 1 DEAT Y 2 DATE 19 JUL 1898 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00247@, @occu00245@ 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 FAMS @fam00073@ 1 FAMC @fam00075@ 0 @ind00189@ INDI 1 NAME Kateřina /Vavroušková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Vavroušková roz.Morávková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Vavroušková 2 LAST2 roz.Morávková 1 SOURCES @source00046@ 1 POSITION -7830,740 2 BOUNDARYRECT -7874,766,-7786,679 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Běstovice č.24 3 _XREF @place00033@ 2 SOURCE @source00046@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00074@ 1 FAMC @fam00092@ 0 @ind00190@ INDI 1 NAME Jan /Vavroušek/ 2 DISPLAY Jan Vavroušek 2 GIVN Jan 2 SURN Vavroušek 1 SOURCES @source00046@ 1 POSITION -8080,740 2 BOUNDARYRECT -8114,766,-8045,693 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00046@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE měl 2 bratry a 4 sestry 1 OCCUPATIONS @occu00068@ 1 FAMS @fam00074@ 0 @ind00191@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz.Morávková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Morávková 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -9240,690 2 BOUNDARYRECT -9284,723,-9196,629 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1788 2 PLAC Voděrady 3 _XREF @place00034@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 1848 1 ISDEAD Y 1 NOTE dle J.Holuba se jmenovala Anna Jirečková 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 FAMS @fam00075@ 1 FAMC @fam00076@ 0 @ind00192@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@, @source00611@, @source00695@ 1 POSITION -11640,670 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -11690,713,-11589,609 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 16 MAY 1780 2 PLAC Hrušová č.30 3 _XREF @place00031@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 29 APR 1847 2 PLAC Hrušová č.30 3 _XREF @place00031@ 2 SOURCE @source00120@ 2 NOTE zemřel udušením při požáru svého statku 1 ISDEAD Y 1 NOTE dle J.Holuba měl za ženu Anno Jirečkovou z Voděrad 1 OCCUPATIONS @occu00248@ 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 FAMS @fam00075@ 1 FAMC @fam00099@ 0 @ind00193@ INDI 1 NAME Dorota /Morávková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Dorota Morávková roz.Málková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Dorota 2 SURN Morávková 2 LAST2 roz.Málková 1 POSITION -9210,830 2 BOUNDARYRECT -9247,856,-9173,769 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Voděrady 3 _XREF @place00034@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00076@ 0 @ind00194@ INDI 1 NAME Jan /Morávek/ 2 DISPLAY Jan Morávek 2 GIVN Jan 2 SURN Morávek 1 POSITION -9270,830 2 BOUNDARYRECT -9298,856,-9241,783 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00070@ 1 FAMS @fam00076@ 0 @ind00195@ INDI 1 NAME Emilie Anna /Pavlíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Emilie Pavlíková roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Emilie 2 MIDDLE Anna 2 SURN Pavlíková 2 LAST2 roz.Kroulíková 2 NICK Milka 1 PICTURES @pic00089@, @pic00073@, @pic00074@ 2 PRIMARY @pic00089@ 1 SOURCES @source00012@ 1 POSITION -7710,210 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -7766,253,-7653,131 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 23 OCT 1884 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 1 DEAT Y 2 DATE 3 SEP 1939 2 SOURCE @source00012@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Chrudim rodinná hrobka 4 _XREF @place00070@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00063@ 1 FAMS @fam00077@ 0 @ind00196@ INDI 1 NAME Václav /Kroulík/ 2 DISPLAY Václav Kroulík 2 GIVN Václav 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -7030,210 2 BOUNDARYRECT -7067,243,-6993,163 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 JUL 1894 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 17 JUL 1894 2 SOURCE @source00120@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00063@ 0 @ind00197@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -6960,210 2 BOUNDARYRECT -6997,243,-6923,163 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 JUL 1894 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 JAN 1895 2 SOURCE @source00120@ 2 NOTE zemřel na černý kašel 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00063@ 0 @ind00198@ INDI 1 NAME /Pavlík/ 2 DISPLAY Pavlík 2 SURN Pavlík 1 POSITION -7920,210 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -7954,244,-7886,167 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00071@ 1 FAMS @fam00077@ 0 @ind00199@ INDI 1 NAME Emil /Pavlík/ 2 DISPLAY Emil Pavlík 2 GIVN Emil 2 SURN Pavlík 1 SOURCES @source00008@ 1 POSITION -7930,-60 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -7980,-17,-7879,-121 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1909 2 SOURCE @source00008@ 1 DEAT Y 2 DATE 24 OCT 1918 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00008@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Bučina evangelický hřbitov 4 _XREF @place00064@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00077@ 0 @ind00200@ INDI 1 NAME Zdeňka /Pavlíková/ 2 DISPLAY Zdeňka Pavlíková 2 GIVN Zdeňka 2 SURN Pavlíková 1 PICTURES @pic00077@ 2 PRIMARY @pic00077@ 1 SOURCES @source00010@ 1 POSITION -7740,-60 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -7790,-17,-7689,-121 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1914 2 SOURCE @source00010@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 AUG 1964 2 SOURCE @source00010@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Ostrava 4 _XREF @place00082@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00072@ 1 FAMC @fam00077@ 0 @ind00201@ INDI 1 NAME František /Pavlík/ 2 DISPLAY František Pavlík 2 GIVN František 2 SURN Pavlík 1 SOURCES @source00009@ 1 POSITION -7860,-60 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -7910,-17,-7809,-121 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1911 2 SOURCE @source00009@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 MAY 1969 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 2 SOURCE @source00009@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Praha 4 _XREF @place00017@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00077@ 1 FAMS @fam00078@ 0 @ind00202@ INDI 1 NAME Marta /Pavlíková/ 2 DISPLAY Marta Pavlíková 2 GIVN Marta 2 SURN Pavlíková 1 PICTURES @pic00262@ 2 PRIMARY @pic00262@ 1 POSITION -7800,-60 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -7841,-26,-7759,-121 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00078@ 0 @ind00204@ INDI 1 NAME Josef /Pešek/ 2 DISPLAY Josef Pešek 2 GIVN Josef 2 SURN Pešek 1 SOURCES @source00013@ 1 POSITION -6720,390 2 BOUNDARYRECT -6757,423,-6683,343 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1868 1 DEAT Y 2 DATE 7 MAR 1946 2 SOURCE @source00013@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Pardubice 4 _XREF @place00084@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00073@ 1 FAMS @fam00079@ 0 @ind00205@ INDI 1 NAME Anna /Myšková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Myšková roz.Hartmanová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Myšková 2 LAST2 roz.Hartmanová 1 PICTURES @pic00079@, @pic00080@ 2 PRIMARY @pic00080@ 1 SOURCES @source00044@, @source00020@ 1 POSITION -14780,400 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT -14859,456,-14701,294 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FFFF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 APR 1858 2 PLAC Svratka č.80 3 _XREF @place00008@ 2 SOURCE @source00044@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Josef Hartman, rolník ve Svratouchu č.86 3 GODMOTHER Terezie Kadlecová z Telecího č.106 1 DEAT Y 2 DATE 1 OCT 1931 2 PLAC Škvorec 3 _XREF @place00086@ 2 SOURCE @source00020@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Svratouch, českobratrský evangelický hřbitov 4 _XREF @place00003@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 CUSTOM_TAG2 Svratouch č.176 1 FAMS @fam00080@ 1 FAMC @fam00081@ 0 @ind00206@ INDI 1 NAME Jan /Myška/ 2 DISPLAY Jan Myška 2 GIVN Jan 2 SURN Myška 1 SOURCES @source00042@, @source00041@ 1 POSITION -16330,390 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT -16395,446,-16264,309 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FFFF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 JAN 1858 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00042@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Josef Novotný, rolník ve Svratouchu č.24 3 GODMOTHER Anna Myšková ze Svratouchu č.89 1 DEAT Y 2 DATE 14 JUN 1920 2 PLAC Německý Brod (nemocnice) 3 _XREF @place00095@ 2 SOURCE @source00041@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Svratouch, českobratrský evangelický hřbitov 4 _XREF @place00003@ 2 NOTE zemřel na rakovinu konečníku 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00074@ 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 CUSTOM_TAG2 Svratouch č.176 1 FAMS @fam00080@ 1 FAMC @fam00083@ 0 @ind00207@ INDI 1 NAME Anna /Hartmanová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Hartmanová roz.Makovská 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Hartmanová 2 LAST2 roz.Makovská 1 SOURCES @source00049@ 1 POSITION -14230,560 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -14286,603,-14174,481 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #8080FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 9 FEB 1828 2 NOTE s 2 PLAC Borová č.32 3 _XREF @place00005@ 2 SOURCE @source00049@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Jan Roušar, syn Jana Roušara, sedláka z Telecího 3 GODMOTHER Františka Makovská, z Borové č.69 a terezie Kadlecová z Telecího č.106 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00081@ 1 FAMC @fam00068@ 0 @ind00208@ INDI 1 NAME Hynek (Ignác) /Hartman/ 2 DISPLAY Hynek (Ignác) Hartman 2 GIVN Hynek (Ignác) 2 SURN Hartman 1 SOURCES @source00048@ 1 POSITION -15680,620 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -15730,663,-15629,541 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FFFF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 6 FEB 1829 2 PLAC Svratouch č.82 3 _XREF @place00025@ 2 SOURCE @source00048@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Jan Prokop, domkař ve Svratouchu č.18 3 GODMOTHER Alžběta Prokopová, Svratouch č.18 1 DEAT Y 2 DATE 1886 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00075@ 1 FAMS @fam00081@ 1 FAMC @fam00082@ 0 @ind00210@ INDI 1 NAME Jan /Hartman/ 2 DISPLAY Jan Hartman 2 GIVN Jan 2 SURN Hartman 1 SOURCES @source00048@ 1 POSITION -15890,800 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -15927,843,-15852,739 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FFFF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1783 2 SOURCE @source00048@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00077@ 1 FAMS @fam00082@ 1 FAMC @fam00106@ 0 @ind00211@ INDI 1 NAME Josefa /Myšková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Josefa Myšková roz.Novotná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Josefa 2 SURN Myšková 2 LAST2 roz.Novotná 1 SOURCES @source00047@ 1 POSITION -16260,560 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -16309,603,-16211,481 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 JAN 1832 2 PLAC Svratouch č.24 3 _XREF @place00011@ 2 SOURCE @source00047@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Václav Pail, hostinský ve Svratouchu č.23 3 GODMOTHER Anna Hartmanová roz.Novotná ze Svratoucha č.82 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00083@ 1 FAMC @fam00084@ 0 @ind00212@ INDI 1 NAME Václav /Myška/ 2 DISPLAY Václav Myška 2 GIVN Václav 2 SURN Myška 1 SOURCES @source00050@ 1 POSITION -17400,540 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -17434,583,-17366,479 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FFFF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 MAY 1828 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00050@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Josef Venzara, domkař ve Svratouchu č.111 3 GODMOTHER Barbora Gregorová ze Svratouchu č.81 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00078@ 1 FAMS @fam00083@ 1 FAMC @fam00086@ 0 @ind00213@ INDI 1 NAME Anna /Novotná/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Novotná roz.Vítková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Novotná 2 LAST2 roz.Vítková 1 SOURCES @source00047@ 1 POSITION -16230,690 2 BOUNDARYRECT -16265,716,-16194,629 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Svratouch č.6 3 _XREF @place00041@ 2 SOURCE @source00047@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00084@ 1 FAMC @fam00085@ 0 @ind00214@ INDI 1 NAME Václav /Novotný/ 2 DISPLAY Václav Novotný 2 GIVN Václav 2 SURN Novotný 1 SOURCES @source00047@ 1 POSITION -16290,690 2 BOUNDARYRECT -16318,716,-16262,643 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00047@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00079@ 1 FAMS @fam00084@ 0 @ind00215@ INDI 1 NAME Anna /Vítková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Vítková roz.Kynclová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Vítková 2 LAST2 roz.Kynclová 1 PICTURES @pic00193@ 2 PRIMARY @pic00193@ 1 SOURCES @source00047@ 1 POSITION -16010,820 2 BOUNDARYRECT -16050,846,-15970,759 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 NOTE ze Svratouchu č.10 2 PLAC Svratouch č.6 3 _XREF @place00041@ 2 SOURCE @source00047@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE x roz.Línková 1 FAMS @fam00085@ 0 @ind00216@ INDI 1 NAME František /Vítek/ 2 DISPLAY František Vítek 2 GIVN František 2 SURN Vítek 1 PICTURES @pic00120@ 2 PRIMARY @pic00120@ 1 SOURCES @source00047@ 1 POSITION -16280,810 2 BOUNDARYRECT -16310,836,-16250,763 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00047@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00081@ 1 FAMS @fam00085@ 0 @ind00217@ INDI 1 NAME Anna /Myšková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Myšková roz.Venzarová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Myšková 2 LAST2 roz.Venzarová 1 SOURCES @source00050@, @source00420@ 1 POSITION -17290,690 2 BOUNDARYRECT -17334,723,-17245,629 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 NOV 1803 2 NOTE rodný list Václav Myška (1828) - pocházela ze Svratouchu č.155 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 2 SOURCE @source00420@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 helvetské 1 FAMS @fam00086@ 1 FAMC @fam00087@ 0 @ind00218@ INDI 1 NAME Václav /Myška/ 2 DISPLAY Václav Myška 2 GIVN Václav 2 SURN Myška 1 SOURCES @source00050@, @source00419@ 1 POSITION -17760,690 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -17794,733,-17726,629 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FFFF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 28 MAR 1802 2 NOTE rodný list Václav Myška (1828) 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00419@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00082@ 1 CUSTOM_TAG1 helvét 1 FAMS @fam00086@ 1 FAMC @fam00620@ 0 @ind00219@ INDI 1 NAME Anna /Venzarová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Venzarová roz.Novotná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Venzarová 2 LAST2 roz.Novotná 1 SOURCES @source00050@, @source00427@ 1 POSITION -17150,810 2 BOUNDARYRECT -17187,843,-17112,749 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 APR 1780 2 PLAC Rychnov 3 _XREF @place00040@ 2 SOURCE @source00050@ 1 DEAT Y 2 DATE 18 APR 1808 2 PLAC Svratouch č.155 3 _XREF @place00016@ 2 SOURCE @source00427@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Rychnova 1 FAMS @fam00087@ 0 @ind00220@ INDI 1 NAME Jan /Venzara/ 2 DISPLAY Jan Venzara 2 GIVN Jan 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00050@ 1 POSITION -17350,810 2 BOUNDARYRECT -17379,836,-17321,763 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 PLAC Svratouch č.155 3 _XREF @place00016@ 2 SOURCE @source00050@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00083@, @occu00348@, @occu00349@, @occu00350@ 1 FAMS @fam00087@ 1 FAMS @fam00630@ 1 FAMC @fam00633@ 0 @ind00221@ INDI 1 NAME Bohuslav Václav /Myška/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Bohuslav Myška 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Bohuslav 2 MIDDLE Václav 2 SURN Myška 2 NPFX JUDr. 1 PICTURES @pic00081@, @pic00096@ 2 PRIMARY @pic00081@ 1 SOURCES @source00002@, @source00023@ 1 POSITION -14900,190 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -14950,233,-14849,129 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 30 JAN 1887 2 PLAC Svratouch č.176 3 _XREF @place00002@ 2 SOURCE @source00002@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 JUL 1941 2 PLAC Česká Skalice 3 _XREF @place00088@ 2 SOURCE @source00023@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Pardubice 4 _XREF @place00084@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00084@ 1 EDUCATIONS @edu00026@ 1 CUSTOM_TAG2 Česká Skalice čp.557 1 FAMC @fam00080@ 1 FAMS @fam00088@ 0 @ind00222@ INDI 1 NAME Libuše Anna /Šlechtová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Libuše Šlechtová roz.Myšková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Libuše 2 MIDDLE Anna 2 SURN Šlechtová 2 LAST2 roz.Myšková 1 SOURCES @source00040@, @source00022@ 1 POSITION -16100,190 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -16151,233,-16049,111 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 MAY 1893 2 PLAC Svratouch č.176 3 _XREF @place00002@ 2 SOURCE @source00040@ 1 DEAT Y 2 DATE 27 JAN 1919 2 SOURCE @source00022@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Prosetín 4 _XREF @place00087@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 FAMC @fam00080@ 1 FAMS @fam00089@ 0 @ind00223@ INDI 1 NAME Marie /Myšková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Myšková roz.Rejmánková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Myšková 2 LAST2 roz.Rejmánková 1 PICTURES @pic00341@ 2 PRIMARY @pic00341@ 1 SOURCES @source00026@, @source00134@ 1 POSITION -13810,180 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -13870,223,-13749,101 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 FEB 1891 2 PLAC Ouhrov - Golčův Jeníkov 3 _XREF @place00212@ 2 SOURCE @source00134@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 JUN 1984 2 PLAC Jaroměř 3 _XREF @place00211@ 2 SOURCE @source00026@ 2 NOTE LDN Jaroměř 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00088@ 1 FAMC @fam00492@ 0 @ind00224@ INDI 1 NAME Rudolf /Šlechta/ 2 DISPLAY Rudolf Šlechta 2 GIVN Rudolf 2 SURN Šlechta 1 POSITION -16230,190 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -16264,224,-16196,129 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00085@ 1 FAMS @fam00089@ 0 @ind00225@ INDI 1 NAME Rudolf /Šlechta/ 2 DISPLAY Rudolf Šlechta 2 GIVN Rudolf 2 SURN Šlechta 1 POSITION -16160,-30 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -16194,4,-16126,-91 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE zemřel jako malý 1 FAMC @fam00089@ 0 @ind00226@ INDI 1 NAME Václav /Myška/ 2 DISPLAY Václav Myška 2 GIVN Václav 2 SURN Myška 1 POSITION -17300,420 2 BOUNDARYRECT -17326,446,-17274,373 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00083@ 1 FAMS @fam00090@ 0 @ind00227@ INDI 1 NAME Anna /Myšková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Myšková roz.Kadlecová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Myšková 2 LAST2 roz.Kadlecová 1 POSITION -16920,400 2 BOUNDARYRECT -16963,426,-16877,339 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Sněžné nebo Maršovice pravděpod. 3 _XREF @place00069@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00090@ 0 @ind00228@ INDI 1 NAME Jaroslav /Myška/ 2 DISPLAY Jaroslav Myška 2 GIVN Jaroslav 2 SURN Myška 1 SOURCES @source00024@ 1 POSITION -17260,220 2 BOUNDARYRECT -17297,253,-17223,173 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 APR 1895 2 PLAC Svratouch, českobratrský evangelický hřbitov 3 _XREF @place00003@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 DEC 1970 2 SOURCE @source00024@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Svratouch, českobratrský evangelický hřbitov 4 _XREF @place00003@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00086@ 1 FAMC @fam00090@ 1 FAMS @fam00096@ 0 @ind00229@ INDI 1 NAME Hynek (Ignác) /Hartman/ 2 DISPLAY Hynek (Ignác) Hartman 2 GIVN Hynek (Ignác) 2 SURN Hartman 1 SOURCES @source00039@, @source00001@ 1 POSITION -15670,400 2 BOUNDARYRECT -15707,433,-15633,339 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF00 3 BORDER 4 OUTLINE #FFFFFF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 MAY 1851 2 PLAC Svratka č.80 3 _XREF @place00008@ 2 SOURCE @source00039@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Josef Hartman 3 GODMOTHER Terezie Kadlecová 1 DEAT Y 2 DATE 8 NOV 1916 2 PLAC Sádek č.73 3 _XREF @place00026@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00001@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Telecí evangelický hřbitov 4 _XREF @place00061@ 2 NOTE zemřel na zánět ledvin 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00336@, @occu00334@ 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 CUSTOM_TAG2 Telecí č.34 1 FAMS @fam00091@ 1 FAMC @fam00081@ 0 @ind00230@ INDI 1 NAME Josefa /Hartmanová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Josefa Hartmanová roz.Dvořáková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Josefa 2 SURN Hartmanová 2 LAST2 roz.Dvořáková 1 POSITION -15520,400 2 BOUNDARYRECT -15563,433,-15476,339 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 20 JUN 1855 2 PLAC Telecí č.16 3 _XREF @place00029@ 1 DEAT Y 2 DATE 19 APR 1948 2 PLAC Sádek č.73 3 _XREF @place00026@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Josefa Dvořáka a Antoníny roz.Filipi z Lačnova č.4 1 CUSTOM_TAG2 Telecí č.34 1 FAMS @fam00091@ 0 @ind00231@ INDI 1 NAME Jan /Roušar/ 2 DISPLAY Jan Roušar 2 GIVN Jan 2 SURN Roušar 1 SOURCES @source00406@ 1 POSITION -6440,720 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -6462,746,-6418,684 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 20 JUN 1812 2 PLAC Telecí č.34 3 _XREF @place00012@ 2 SOURCE @source00406@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE kmotr Anny Makovské nar.9.2.1828 a Terezie Makovské nar.26.1.1841 1 OCCUPATIONS @occu00089@ 1 FAMC @fam00070@ 0 @ind00232@ INDI 1 NAME /Morávková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Morávková roz.Kořínková 3 FORMAT %F %L %L2 2 SURN Morávková 2 LAST2 roz.Kořínková 1 SOURCES @source00046@ 1 POSITION -7795,865 2 BOUNDARYRECT -7829,891,-7760,804 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Běstovice 3 _XREF @place00063@ 2 SOURCE @source00046@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE otec Kořínek se přiženil do Běstovic 1 FAMS @fam00092@ 0 @ind00233@ INDI 1 NAME Jan /Morávek/ 2 DISPLAY Jan Morávek 2 GIVN Jan 2 SURN Morávek 1 SOURCES @source00046@ 1 POSITION -7875,865 2 BOUNDARYRECT -7903,891,-7846,818 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00046@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE přiženil se do Běstovic 2 CONT 1 OCCUPATIONS @occu00091@ 1 FAMS @fam00092@ 0 @ind00234@ INDI 1 NAME Františka /Makovská/ 2 DISPLAY Františka 3 FORMAT %F 2 GIVN Františka 2 SURN Makovská 1 POSITION -15070,660 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -15093,686,-15046,634 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 30 JUL 1811 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE kmotra Anny Makovské nar.9.2.1828 1 FAMC @fam00071@ 0 @ind00235@ INDI 1 NAME Kateřina /Novotná/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Novotná roz.Suchá 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Novotná 2 LAST2 roz.Suchá 1 SOURCES @source00052@ 1 POSITION -15560,960 2 BOUNDARYRECT -15597,993,-15523,899 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1760 2 PLAC Svratouch č.76 3 _XREF @place00028@ 2 SOURCE @source00052@ 1 DEAT Y 2 DATE 1842 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00052@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00093@ 0 @ind00236@ INDI 1 NAME Václav /Novotný/ 2 DISPLAY Václav Novotný 2 GIVN Václav 2 SURN Novotný 1 SOURCES @source00052@ 1 POSITION -15630,960 2 BOUNDARYRECT -15667,993,-15593,913 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1750 2 NOTE pravděpodobné datum 2 SOURCE @source00052@ 1 DEAT Y 2 DATE 1821 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00052@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00094@ 1 FAMS @fam00093@ 1 FAMC @fam00109@ 0 @ind00237@ INDI 1 NAME Josefína /Bayerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Josefína Bayerová roz.Mittehnber 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Josefína 2 SURN Bayerová 2 LAST2 roz.Mittehnber 1 POSITION 11970,590 2 BOUNDARYRECT 11928,623,12013,529 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 2 FEB 1833 1 DEAT Y 2 DATE 6 JUL 1923 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00094@ 0 @ind00238@ INDI 1 NAME Anna /Mikulecká/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Mikulecká roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Mikulecká 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 POSITION -9080,380 2 BOUNDARYRECT -9122,413,-9037,319 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1852 2 NOTE pravděpodobné datum narození 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 evangelické 1 FAMC @fam00073@ 1 FAMS @fam00103@ 0 @ind00239@ INDI 1 NAME Marie Magdalena /Kroulíková/ 2 DISPLAY Marie Magdalena 3 FORMAT %F %M 2 GIVN Marie 2 MIDDLE Magdalena 2 SURN Kroulíková 1 PICTURES @pic00261@ 2 PRIMARY @pic00261@ 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -8920,370 2 BOUNDARYRECT -8957,403,-8883,323 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 JUL 1859 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 3 JUN 1934 2 DISPOSITION 3 PLAC Vysoké Mýto 4 _XREF @place00009@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Byla svobodná, velmi zbožná, majetek odkázala českobratrské církvi eva 2 CONC ngelické ve Vysokém Mýtě - použito na stavbu kostela v Mýtě. 1 CUSTOM_TAG2 Hrušová č.30, později Vysoké Mýto u sestry Františky 1 FAMC @fam00073@ 0 @ind00240@ INDI 1 NAME Františka /Svobodová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Františka Svobodová roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Františka 2 SURN Svobodová 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 PICTURES @pic00285@, @pic00286@ 2 PRIMARY @pic00285@ 1 SOURCES @source00017@ 1 POSITION -8710,370 2 BOUNDARYRECT -8752,403,-8667,309 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 MAR 1864 2 PLAC Hrušová č.30 3 _XREF @place00031@ 1 DEAT Y 2 DATE 10 MAR 1946 2 SOURCE @source00017@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 PLAC Pardubice 4 _XREF @place00084@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE 3 děti: 2 CONT Eduard - Plzeň, Rudolf - Choceň, Markéta - Pardubice 1 OCCUPATIONS @occu00097@ 1 CUSTOM_TAG2 Vysoké Mýto č.153 1 FAMC @fam00073@ 1 FAMS @fam00104@ 0 @ind00241@ INDI 1 NAME František /Kroulík/ 2 DISPLAY František Kroulík 2 GIVN František 2 SURN Kroulík 1 PICTURES @pic00084@, @pic00085@ 2 PRIMARY @pic00084@ 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -8590,370 2 BOUNDARYRECT -8627,403,-8553,323 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 20 MAY 1870 2 PLAC Hrušová č.30 3 _XREF @place00031@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 29 JUN 1920 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 2 SOURCE @source00120@ 2 NOTE zemřel na Sokolském sletu 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG2 Hrušová č.30 1 FAMC @fam00073@ 1 FAMS @fam00095@ 0 @ind00242@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz.Lenochová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Lenochová 1 PICTURES @pic00086@, @pic00295@ 2 PRIMARY @pic00086@ 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -8200,370 2 BOUNDARYRECT -8244,403,-8155,309 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 8 FEB 1883 2 PLAC Sedliště u Litomyšle 3 _XREF @place00062@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 17 JAN 1963 2 SOURCE @source00120@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE jedinná dcera na statku, kmotra Boženy Kroulíkové 2 CONT Její manžel František postavil jejím rodičům domek a statek v Sedlišti 2 CONC prodali. Otec přešel k evangelíkům a je pohřben v Bučině, matka zůsta 2 CONC la katolička a je pohřbená v Litomyšli. 2 CONT 1 CUSTOM_TAG1 katolička, přestoupila k evangelické církvi 1 CUSTOM_TAG2 Hrušová č.30 1 FAMS @fam00095@ 0 @ind00246@ INDI 1 NAME Růžena /Myšková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Růžena Myšková roz.Pailová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Růžena 2 SURN Myšková 2 LAST2 roz.Pailová 1 POSITION -17170,220 2 BOUNDARYRECT -17207,253,-17133,159 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 MAY 1903 1 DEAT Y 2 DATE 18 DEC 1980 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00096@ 0 @ind00251@ INDI 1 NAME // 2 FORMAT %F %M %L (%L2) 1 POSITION 3180,-50 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 3146,-16,3214,-84 1 SEX F 1 FAMS @fam00098@ 0 @ind00253@ INDI 1 NAME Dorota /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Dorota Kroulíková roz.Kvapilová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Dorota 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Kvapilová 1 SOURCES @source00120@, @source00624@, @source00688@ 1 POSITION -9830,820 2 BOUNDARYRECT -9871,853,-9789,759 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 5 JAN 1758 2 PLAC Hrušová č.27 3 _XREF @place00046@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 JUL 1813 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00688@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00099@ 1 FAMC @fam00703@ 0 @ind00254@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@, @source00131@, @source00616@, @source00694@ 1 POSITION -11730,790 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -11780,833,-11679,729 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 20 JUN 1756 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 17 JUN 1830 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00694@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE roku 1782 vystoupil z katolické církve 1 OCCUPATIONS @occu00244@ 1 FAMS @fam00099@ 1 FAMC @fam00100@ 0 @ind00255@ INDI 1 NAME Mariana /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Mariana Kroulíková roz.Kumpoštová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Mariana 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Kumpoštová 1 SOURCES @source00120@, @source00601@, @source00668@ 1 POSITION -12060,1050 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -12124,1093,-11996,971 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 21 NOV 1688 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 10 APR 1757 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00668@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00101@ 1 FAMC @fam00704@ 0 @ind00256@ INDI 1 NAME František /Kroulík/ 2 DISPLAY František Kroulík 2 GIVN František 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@, @source00131@, @source00576@, @source00669@ 1 POSITION -12120,900 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -12170,943,-12069,839 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 21 SEP 1725 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 26 APR 1758 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00669@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00243@ 1 FAMS @fam00100@ 1 FAMC @fam00101@ 0 @ind00257@ INDI 1 NAME Jakub /Kroulík/ 2 DISPLAY Jakub Kroulík 2 GIVN Jakub 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@, @source00131@, @source00670@ 1 POSITION -12660,1030 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -12710,1073,-12609,969 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 JUL 1685 2 PLAC Morašice 3 _XREF @place00193@ 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 OCT 1759 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00670@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Tehdy psán Kraulík. 2 CONT Přiženil se do Hrušové č.30. 1 OCCUPATIONS @occu00242@ 1 FAMC @fam00425@ 1 FAMS @fam00101@ 0 @ind00259@ INDI 1 NAME Jan /Kumpošt/ 2 DISPLAY Jan Kumpošt 2 GIVN Jan 2 SURN Kumpošt 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -12940,1270 2 BOUNDARYRECT -12969,1296,-12911,1223 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE narozen zřejmě v Tisové 1 OCCUPATIONS @occu00241@ 1 FAMS @fam00704@ 1 FAMC @fam00706@ 0 @ind00260@ INDI 1 NAME Václav /Mikulecký/ 2 DISPLAY Václav Mikulecký 2 GIVN Václav 2 SURN Mikulecký 1 POSITION -9180,390 2 BOUNDARYRECT -9211,416,-9149,343 1 SEX M 1 BIRT 2 PLAC Sloupnice 3 _XREF @place00045@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00103@ 0 @ind00261@ INDI 1 NAME Eduard /Svoboda/ 2 DISPLAY Eduard Svoboda 2 GIVN Eduard 2 SURN Svoboda 1 PICTURES @pic00287@, @pic00288@ 2 PRIMARY @pic00287@ 1 POSITION -8790,340 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -8817,366,-8762,304 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1865 2 PLAC Krakovany u Kolína 3 _XREF @place00015@ 1 DEAT Y 2 DATE 4 JUL 1931 1 ISDEAD Y 1 NOTE pocházel z Krakovan u Kolína, rod Svobodů z Proseče 1 OCCUPATIONS @occu00107@ 1 FAMS @fam00104@ 0 @ind00262@ INDI 1 NAME Josef /Kroulík/ 2 DISPLAY Josef Kroulík 2 GIVN Josef 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -9230,390 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9252,416,-9208,354 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 MAY 1851 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 SOURCE @source00120@ 2 NOTE zemřel malý, dostal facku od skotáka a skácel se mrtev 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00073@ 0 @ind00263@ INDI 1 NAME Kateřina /Kroulíková/ 2 DISPLAY Kateřina Kroulíková 2 GIVN Kateřina 2 SURN Kroulíková 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -9000,380 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9027,406,-8972,344 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 30 SEP 1855 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 20 FEB 1856 2 SOURCE @source00120@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00073@ 0 @ind00264@ INDI 1 NAME Kateřina /Kroulíková/ 2 DISPLAY Kateřina 3 FORMAT %F 2 GIVN Kateřina 2 SURN Kroulíková 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -8660,360 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -8683,379,-8637,341 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 9 SEP 1865 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 SEP 1865 2 SOURCE @source00120@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00073@ 0 @ind00265@ INDI 1 NAME Žofie /Kroulíková/ 2 DISPLAY Žofie Kroulíková 2 GIVN Žofie 2 SURN Kroulíková 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -8860,370 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -8887,396,-8832,334 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 4 APR 1862 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 APR 1863 2 SOURCE @source00120@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00073@ 0 @ind00266@ INDI 1 NAME Václav /Kroulík/ 2 DISPLAY Václav Kroulík 2 GIVN Václav 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@, @source00574@ 1 POSITION -11430,680 2 BOUNDARYRECT -11467,713,-11393,633 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 JAN 1786 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00574@ 1 DEAT Y 2 DATE 1868 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE přešel na statek bezdětného strýce v Hrušové č.27, od roku 1840 mlyná 2 CONC řem v Hrušové č.31 2 CONT přestoupil z evangelické víry na katolickou 1 OCCUPATIONS @occu00108@, @occu00393@ 1 CUSTOM_TAG1 evangelické h.v., přestoupil na katolické 1 FAMC @fam00099@ 1 FAMS @fam00105@ 1 FAMS @fam00647@ 0 @ind00267@ INDI 1 NAME František /Kroulík/ 2 DISPLAY František Kroulík 2 GIVN František 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00569@ 1 POSITION -10580,680 2 BOUNDARYRECT -10610,713,-10550,633 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 AUG 1788 2 PLAC Hrušová č.30 3 _XREF @place00031@ 2 SOURCE @source00569@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE asi žil ve Vysokém Mýtě 1 CUSTOM_TAG1 evangelické 1 FAMC @fam00099@ 0 @ind00268@ INDI 1 NAME Josef /Kroulík/ 2 DISPLAY Josef Kroulík 2 GIVN Josef 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@, @source00571@ 1 POSITION -10400,680 2 BOUNDARYRECT -10426,713,-10374,633 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 30 DEC 1790 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00571@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 evangelické 1 FAMC @fam00099@ 0 @ind00269@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@, @source00685@ 1 POSITION -10680,530 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -10707,556,-10652,494 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 DEC 1810 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 APR 1811 2 SOURCE @source00120@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00075@ 0 @ind00270@ INDI 1 NAME Václav /Kroulík/ 2 DISPLAY Václav Kroulík 2 GIVN Václav 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@, @source00638@, @source00690@ 1 POSITION -10620,530 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -10647,556,-10592,494 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 JAN 1813 2 PLAC Hrušová č.30 3 _XREF @place00031@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 29 MAY 1817 2 SOURCE @source00120@ 2 NOTE napil se "šalvostru" - kyseliny a zemřel 3 CONT 3 CONT dle rodokmenu Kroulík zemřel 18.5.1817 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00075@ 0 @ind00271@ INDI 1 NAME Anna /Benešová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Benešová roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Benešová 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00114@, @source00639@ 1 POSITION -10400,510 2 BOUNDARYRECT -10442,543,-10357,449 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 JAN 1816 2 PLAC Hrušová č.30 3 _XREF @place00031@ 2 SOURCE @source00114@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 JUN 1886 1 ISDEAD Y 1 NOTE kmotra Jana Kroulíka nar.1849, žila v Bučině 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 CUSTOM_TAG2 Bučina č.10 1 FAMC @fam00075@ 1 FAMS @fam00111@ 1 FAMS @fam00705@ 0 @ind00272@ INDI 1 NAME Kateřina /Benešová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Benešová roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Benešová 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00114@, @source00641@ 1 POSITION -10240,510 2 BOUNDARYRECT -10282,543,-10197,449 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 31 DEC 1817 2 PLAC Hrušová č.30 3 _XREF @place00031@ 2 SOURCE @source00114@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE žila v Bučině 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 CUSTOM_TAG2 Bučina 1 FAMC @fam00075@ 1 FAMS @fam00125@ 0 @ind00273@ INDI 1 NAME Helena /Matějková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Helena Matějková roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Helena 2 SURN Matějková 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00120@, @source00644@ 1 POSITION -9550,510 2 BOUNDARYRECT -9592,543,-9507,449 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 27 FEB 1820 2 PLAC Hrušová č.30 3 _XREF @place00031@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 27 DEC 1886 1 ISDEAD Y 1 NOTE nemanželský syn Jan Kroulík nar.16.6.1839 žil v Suché Lhotě 2 CONT provdaná žila v Bohuňovicích, měla 5 dětí 1 CUSTOM_TAG2 Bohuňovice 1 FAMC @fam00075@ 1 FAMS @fam00471@ 1 FAMS @fam00472@ 0 @ind00274@ INDI 1 NAME Marie // 2 DISPLAY Marie 3 FORMAT %F 2 GIVN Marie 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00120@, @source00647@, @source00696@ 1 POSITION -9410,510 2 BOUNDARYRECT -9447,543,-9373,477 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 SEP 1826 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 APR 1847 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00120@ 2 NOTE umřela při požáru 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00075@ 0 @ind00275@ INDI 1 NAME Žofie /Kroulíková/ 2 DISPLAY Žofie 3 FORMAT %F 2 GIVN Žofie 2 SURN Kroulíková 1 SOURCES @source00120@, @source00646@, @source00693@ 1 POSITION -9480,510 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9507,536,-9452,484 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 JUN 1822 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 JUN 1828 2 PLAC Hrušová č.30 3 _XREF @place00031@ 2 SOURCE @source00693@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00075@ 0 @ind00278@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@, @source00583@ 1 POSITION -12630,910 2 BOUNDARYRECT -12656,943,-12604,863 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 OCT 1707 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00101@ 1 FAMS @fam00710@ 0 @ind00279@ INDI 1 NAME Jakub /Kroulík/ 2 DISPLAY Jakub Kroulík 2 GIVN Jakub 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@, @source00584@ 1 POSITION -12450,860 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -12477,886,-12422,824 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 JUN 1711 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 DEC 1716 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00101@ 0 @ind00284@ INDI 1 NAME Rudolf /Svoboda/ 2 DISPLAY Rudolf Svoboda 2 GIVN Rudolf 2 SURN Svoboda 1 PICTURES @pic00289@, @pic00303@ 2 PRIMARY @pic00289@ 1 POSITION -8740,200 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -8763,219,-8717,175 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 5 APR 1892 1 DEAT Y 2 DATE 4 FEB 1976 1 ISDEAD Y 1 NOTE S manželkou Marií Seberini - jihoslovanka žijí rozloučeni, žil u své s 2 CONC estry Markéty v Pardubicích 1 OCCUPATIONS @occu00114@ 1 CUSTOM_TAG2 Choceň 1 FAMC @fam00104@ 0 @ind00285@ INDI 1 NAME Markéta /Svobodová/ 2 DISPLAY Markéta Svobodová 2 GIVN Markéta 2 SURN Svobodová 1 PICTURES @pic00290@, @pic00301@ 2 PRIMARY @pic00301@ 1 POSITION -8710,230 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -8733,249,-8687,205 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1900 1 DEAT Y 2 DATE 1986 1 ISDEAD Y 1 NOTE svobodná 1 CUSTOM_TAG2 Pardubice 1 FAMC @fam00104@ 0 @ind00286@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz.Karlíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Karlíková 1 SOURCES @source00124@, @source00698@ 1 POSITION -10750,680 2 BOUNDARYRECT -10789,713,-10710,619 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Osík č.18 3 _XREF @place00185@ 2 SOURCE @source00124@ 1 DEAT Y 2 DATE 4 JUL 1859 2 AGE 73 2 PLAC Hrušová č.31 3 _XREF @place00370@ 2 SOURCE @source00698@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Jakuba Karlíka, svobodníka z Osíka č.18 1 CUSTOM_TAG1 katolička 1 CUSTOM_TAG2 Hrušová č.27 1 FAMS @fam00105@ 0 @ind00287@ INDI 1 NAME Josef /Kroulík/ 2 DISPLAY Josef Kroulík 2 GIVN Josef 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@, @source00651@ 1 POSITION -10840,510 2 BOUNDARYRECT -10866,543,-10814,463 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 JAN 1832 2 PLAC Hrušová č.27 3 _XREF @place00046@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE 2 CONT 1 OCCUPATIONS @occu00394@ 1 CUSTOM_TAG1 katolík 1 FAMC @fam00105@ 1 FAMS @fam00207@ 0 @ind00288@ INDI 1 NAME Terezie /Suchá/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Terezie Suchá roz.Hartmanová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Terezie 2 SURN Suchá 2 LAST2 roz.Hartmanová 1 PICTURES @pic00087@ 2 PRIMARY @pic00087@ 1 POSITION -15050,400 2 BOUNDARYRECT -15093,433,-15007,339 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 26 JUN 1853 2 PLAC Svratka č.80 3 _XREF @place00008@ 1 DEAT Y 2 DATE 4 MAR 1892 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00081@ 1 FAMS @fam00110@ 0 @ind00289@ INDI 1 NAME František /Hartman/ 2 DISPLAY František Hartman 2 GIVN František 2 SURN Hartman 1 SOURCES @source00052@, @source00485@ 1 POSITION -17770,950 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -17820,993,-17719,889 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FFFF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1739 2 NOTE zdroj K.Kysilka 2 PLAC Svratouch č.82 3 _XREF @place00025@ 2 SOURCE @source00485@ 1 DEAT Y 2 DATE 1815 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00052@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00357@ 1 FAMS @fam00106@ 1 FAMC @fam00107@ 0 @ind00290@ INDI 1 NAME Kateřina /Hartmanová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Hartmanová roz.Kostelecká 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Hartmanová 2 LAST2 roz.Kostelecká 1 SOURCES @source00052@ 1 POSITION -15850,950 2 BOUNDARYRECT -15894,983,-15806,889 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1735 2 NOTE pravděpodobné datum narození 2 SOURCE @source00052@ 1 DEAT Y 2 DATE 1821 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00106@ 1 FAMC @fam00108@ 0 @ind00291@ INDI 1 NAME František /Hartman/ 2 DISPLAY František Hartman 2 GIVN František 2 SURN Hartman 1 POSITION -17790,1070 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -17840,1113,-17739,1009 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FFFF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1697 1 DEAT Y 2 DATE 1772 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00107@ 0 @ind00292@ INDI 1 NAME Rozálie /Hartmanová/ 2 DISPLAY Rozálie Hartmanová 2 GIVN Rozálie 2 SURN Hartmanová 1 POSITION -17620,1070 2 BOUNDARYRECT -17657,1096,-17583,1023 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Svratouch 1 FAMS @fam00107@ 0 @ind00293@ INDI 1 NAME Václav /Kostelecký/ 2 DISPLAY Václav Kostelecký 2 GIVN Václav 2 SURN Kostelecký 1 POSITION -15910,1080 2 BOUNDARYRECT -15944,1106,-15875,1033 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE syn Matěje Kosteleckého 1 CUSTOM_TAG2 Svratouch 1 FAMS @fam00108@ 0 @ind00294@ INDI 1 NAME Kateřina /Kostelecká/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Kostelecká roz.Sachová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Kostelecká 2 LAST2 roz.Sachová 1 POSITION -15800,1080 2 BOUNDARYRECT -15839,1106,-15761,1019 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Václava Sacha 1 FAMS @fam00108@ 0 @ind00295@ INDI 1 NAME Jiří /Novotný/ 2 DISPLAY Jiří Novotný 2 GIVN Jiří 2 SURN Novotný 1 SOURCES @source00052@ 1 POSITION -15660,1080 2 BOUNDARYRECT -15697,1113,-15623,1033 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1722 2 SOURCE @source00052@ 1 DEAT Y 2 DATE 1799 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00052@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE syn Jana Novotného 1 OCCUPATIONS @occu00119@ 1 FAMS @fam00109@ 0 @ind00296@ INDI 1 NAME Magdalena /Novotná/ 2 DISPLAY Magdalena Novotná 2 GIVN Magdalena 2 SURN Novotná 1 SOURCES @source00052@ 1 POSITION -15590,1080 2 BOUNDARYRECT -15624,1106,-15556,1033 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00052@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00109@ 0 @ind00297@ INDI 1 NAME Ferdinand /Suchý/ 2 DISPLAY Ferdinand Suchý 2 GIVN Ferdinand 2 SURN Suchý 1 POSITION -15430,400 2 BOUNDARYRECT -15467,433,-15393,353 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 JAN 1846 2 PLAC Svratka-Cikánka č.11, hostinec 3 _XREF @place00043@ 1 DEAT Y 2 DATE 20 SEP 1921 2 PLAC Svratka 3 _XREF @place00047@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE syn šenkýře z panské hospody na Cikánce 1 OCCUPATIONS @occu00120@, @occu00150@ 1 FAMS @fam00110@ 0 @ind00298@ INDI 1 NAME Žofie /Hermanová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Žofie roz.Suchá Hermanová 3 FORMAT %F %L2 %L 2 GIVN Žofie 2 SURN Hermanová 2 LAST2 roz.Suchá 1 POSITION -15430,230 2 BOUNDARYRECT -15467,263,-15393,169 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1871 1 DEAT Y 2 DATE 1951 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00110@ 0 @ind00299@ INDI 1 NAME Terezie /Kostelecká/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Terezie Kostelecká roz.Suchá 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Terezie 2 SURN Kostelecká 2 LAST2 roz.Suchá 1 POSITION -15370,230 2 BOUNDARYRECT -15407,263,-15333,169 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1874 1 DEAT Y 2 DATE 1953 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00110@ 0 @ind00300@ INDI 1 NAME Stanislava /Kysilková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Stanislava Kysilková roz.Suchá 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Stanislava 2 SURN Kysilková 2 LAST2 roz.Suchá 1 POSITION -15310,230 2 BOUNDARYRECT -15347,263,-15273,169 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1876 1 DEAT Y 2 DATE 1946 1 ISDEAD Y 1 NOTE žena Čeňka Kysilky, mlynáře ve Svratce čp.80 (mlýn, v němž dříve hospo 2 CONC dařili prarodiče Stanislavy, Anna a Ignác Hartmanovi) 1 FAMC @fam00110@ 0 @ind00301@ INDI 1 NAME Marie /Burešová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Burešová roz.Suchá 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Burešová 2 LAST2 roz.Suchá 1 POSITION -15130,230 2 BOUNDARYRECT -15167,263,-15093,169 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1882 1 DEAT Y 2 DATE 1952 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00110@ 0 @ind00302@ INDI 1 NAME Bohumil /Suchý/ 2 DISPLAY Bohumil Suchý 2 GIVN Bohumil 2 SURN Suchý 1 POSITION -15250,230 2 BOUNDARYRECT -15287,263,-15213,183 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1877 1 DEAT Y 2 DATE 1952 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00110@ 0 @ind00303@ INDI 1 NAME Ladislav /Suchý/ 2 DISPLAY Ladislav Suchý 2 GIVN Ladislav 2 SURN Suchý 1 POSITION -15190,230 2 BOUNDARYRECT -15227,263,-15153,183 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1877 1 DEAT Y 2 DATE 1941 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00110@ 0 @ind00304@ INDI 1 NAME Bohdana /Vodičková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Bohdana Vodičková roz.Suchá 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Bohdana 2 SURN Vodičková 2 LAST2 roz.Suchá 1 POSITION -15060,230 2 BOUNDARYRECT -15097,263,-15023,169 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1889 1 DEAT Y 2 DATE 1920 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00110@ 0 @ind00305@ INDI 1 NAME František /Hartman/ 2 DISPLAY František Hartman 2 GIVN František 2 SURN Hartman 1 SOURCES @source00052@ 1 POSITION -14590,390 2 BOUNDARYRECT -14627,423,-14553,343 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 OCT 1864 2 PLAC Svratka č.80 3 _XREF @place00008@ 2 SOURCE @source00052@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 JAN 1922 2 PLAC Svratouch 3 _XREF @place00353@ 2 SOURCE @source00052@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE posléze žil v Chrudimi 1 OCCUPATIONS @occu00122@ 1 FAMC @fam00081@ 1 FAMS @fam00614@ 0 @ind00306@ INDI 1 NAME Josef /Hartman/ 2 DISPLAY Josef Hartman 2 GIVN Josef 2 SURN Hartman 1 POSITION -14940,400 2 BOUNDARYRECT -14968,426,-14912,353 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF00 1 SEX M 1 DEAT Y 2 NOTE zemřel na vojně 1 ISDEAD Y 1 NOTE kmotr Anny Hartmanové nar.1858 1 FAMC @fam00081@ 0 @ind00307@ INDI 1 NAME Božena Mrie /Jadrná/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Božena Jadrná roz.Hartmanová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Božena 2 MIDDLE Mrie 2 SURN Jadrná 2 LAST2 roz.Hartmanová 1 SOURCES @source00405@ 1 POSITION -14310,390 2 BOUNDARYRECT -14354,423,-14265,329 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1868 2 PLAC Svratka č.80 3 _XREF @place00008@ 2 SOURCE @source00405@ 1 DEAT Y 2 DATE 1889 2 SOURCE @source00405@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00081@ 1 FAMS @fam00613@ 0 @ind00308@ INDI 1 NAME Jan /Vavroušek/ 2 DISPLAY Jan Vavroušek 2 GIVN Jan 2 SURN Vavroušek 1 POSITION -8060,540 2 BOUNDARYRECT -8094,566,-8025,493 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE kmotr Jana Kroulíka nar.1849 1 FAMC @fam00074@ 1 FAMS @fam00475@ 0 @ind00309@ INDI 1 NAME Josef /Beneš/ 2 DISPLAY Josef Beneš 2 GIVN Josef 2 SURN Beneš 1 SOURCES @source00114@ 1 POSITION -10480,510 2 BOUNDARYRECT -10517,543,-10443,463 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 FEB 1814 2 PLAC Bučina č.12 3 _XREF @place00180@ 2 SOURCE @source00114@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 APR 1883 1 ISDEAD Y 1 NOTE žil v Bučině 1 OCCUPATIONS @occu00125@ 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 CUSTOM_TAG2 Bučina č.10 1 FAMS @fam00111@ 0 @ind00312@ INDI 1 NAME Josef /Hartman/ 2 DISPLAY Josef Hartman 2 GIVN Josef 2 SURN Hartman 1 SOURCES @source00452@ 1 POSITION -15820,680 2 BOUNDARYRECT -15848,713,-15792,633 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 AUG 1821 2 PLAC Svratouch č.82 3 _XREF @place00025@ 2 SOURCE @source00452@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE kmotr Ignáce Hartmana nar.1851 a Anny Hartmanové nar.1858 1 OCCUPATIONS @occu00128@ 1 CUSTOM_TAG2 Svratouch č.86 1 FAMC @fam00082@ 1 FAMS @fam00118@ 0 @ind00335@ INDI 1 NAME Růžena /Myšková/ 2 DISPLAY Růžena Myšková 2 GIVN Růžena 2 SURN Myšková 1 POSITION -17080,220 2 BOUNDARYRECT -17109,246,-17050,173 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dvě dcery, Růžena a Jiřina 1 CUSTOM_TAG2 Příbram 1 FAMC @fam00090@ 0 @ind00336@ INDI 1 NAME Jindřiška /Myšková/ 2 DISPLAY Jindřiška Myšková 2 GIVN Jindřiška 2 SURN Myšková 1 POSITION -16930,220 2 BOUNDARYRECT -16959,246,-16900,173 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE jeden syn - již zemřel 1 CUSTOM_TAG2 Svratka 1 FAMC @fam00090@ 0 @ind00337@ INDI 1 NAME Miloslav /Myška/ 2 DISPLAY Miloslav Myška 2 GIVN Miloslav 2 SURN Myška 1 POSITION -17000,220 2 BOUNDARYRECT -17027,246,-16973,173 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE žena Antonie 1 FAMC @fam00090@ 0 @ind00338@ INDI 1 NAME Anna /Hartmanová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Hartmanová roz.Štrumfová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Hartmanová 2 LAST2 roz.Štrumfová 1 POSITION -15760,680 2 BOUNDARYRECT -15802,713,-15717,619 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 FEB 1825 2 PLAC Telecí č.88 3 _XREF @place00068@ 1 DEAT Y 2 DATE 1908 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Josefa Štrumfy 1 FAMS @fam00118@ 0 @ind00339@ INDI 1 NAME Anna /Lamplotová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Lamplotová roz.Hartmanová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Lamplotová 2 LAST2 roz.Hartmanová 1 SOURCES @source00057@ 1 POSITION -15660,230 2 BOUNDARYRECT -15706,263,-15613,169 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 27 JUN 1874 2 PLAC Telecí č.34 3 _XREF @place00012@ 2 SOURCE @source00057@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 JUL 1953 2 PLAC Telecí č.34 3 _XREF @place00012@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00091@ 1 FAMS @fam00119@ 0 @ind00340@ INDI 1 NAME Antonín /Lamplot/ 2 DISPLAY Antonín Lamplot 2 GIVN Antonín 2 SURN Lamplot 1 POSITION -15720,230 2 BOUNDARYRECT -15746,256,-15693,183 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00254@, @occu00255@ 1 FAMS @fam00119@ 0 @ind00341@ INDI 1 NAME Josefa /Hartmanová/ 2 DISPLAY Josefa Hartmanová 2 GIVN Josefa 2 SURN Hartmanová 1 POSITION -15590,230 2 BOUNDARYRECT -15627,263,-15553,183 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 5 OCT 1876 2 PLAC Telecí č.34 3 _XREF @place00012@ 1 DEAT Y 2 DATE 1944 2 PLAC Zderaz č.6 3 _XREF @place00051@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE manžel Josef Kozel 1 FAMC @fam00091@ 0 @ind00342@ INDI 1 NAME Hynek /Hartman/ 2 DISPLAY Hynek Hartman 2 GIVN Hynek 2 SURN Hartman 1 POSITION -15520,230 2 BOUNDARYRECT -15557,263,-15483,183 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 OCT 1879 1 DEAT Y 2 DATE 10 JUL 1953 2 PLAC Javorek č.35 3 _XREF @place00052@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00091@ 0 @ind00343@ INDI 1 NAME Franc /Roušar/ 2 DISPLAY Franc Roušar 2 GIVN Franc 2 SURN Roušar 1 SOURCES @source00055@ 1 POSITION -6390,720 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -6417,746,-6362,684 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 MAY 1823 2 PLAC Telecí č.34 3 _XREF @place00012@ 2 SOURCE @source00055@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 JUN 1901 2 SOURCE @source00055@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00065@ 1 FAMC @fam00070@ 1 FAMS @fam00120@ 0 @ind00344@ INDI 1 NAME Anna /Roušarová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Roušarová roz.Dvořáková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Roušarová 2 LAST2 roz.Dvořáková 1 SOURCES @source00054@, @source00053@ 1 POSITION -6330,720 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -6361,746,-6298,674 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 20 NOV 1825 2 NOTE dcra Josefa Dvořáka a Josefy roz. Hejtmánkové 2 PLAC Telecí č.16 3 _XREF @place00029@ 2 SOURCE @source00054@ 1 DEAT Y 2 DATE 11 FEB 1908 2 PLAC Telecí č.34 3 _XREF @place00012@ 2 SOURCE @source00053@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00120@ 0 @ind00209@ INDI 1 NAME Anna /Hartmanová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Hartmanová roz.Novotná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Hartmanová 2 LAST2 roz.Novotná 1 SOURCES @source00048@ 1 POSITION -15560,820 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -15610,863,-15510,741 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1793 2 NOTE kmotra Josefy Novotné nar.1832 2 PLAC Svratouch č.76 3 _XREF @place00028@ 2 SOURCE @source00048@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00093@ 1 FAMS @fam00082@ 0 @ind00355@ INDI 1 NAME Franc /Makovský/ 2 DISPLAY Franc Makovský 2 GIVN Franc 2 SURN Makovský 1 POSITION -13940,550 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -13982,593,-13897,489 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 OCT 1829 2 PLAC Borová č.32 3 _XREF @place00005@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00068@ 0 @ind00356@ INDI 1 NAME Josepha /Makovská/ 2 DISPLAY Josepha 3 FORMAT %F 2 GIVN Josepha 2 SURN Makovská 1 POSITION -14980,680 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -15002,706,-14958,654 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 24 AUG 1813 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00071@ 1 FAMS @fam00209@ 0 @ind00357@ INDI 1 NAME Johann /Makovský/ 2 DISPLAY Johann Makovský 2 GIVN Johann 2 SURN Makovský 1 POSITION -14950,670 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -14974,696,-14926,634 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 NOV 1816 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00071@ 1 FAMS @fam00208@ 0 @ind00358@ INDI 1 NAME Katharina /Makovská/ 2 DISPLAY Katharina 3 FORMAT %F 2 GIVN Katharina 2 SURN Makovská 1 POSITION -14780,670 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -14804,696,-14756,644 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 AUG 1819 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00071@ 0 @ind00359@ INDI 1 NAME Paulina /Makovská/ 2 DISPLAY Paulina Makovská 2 GIVN Paulina 2 SURN Makovská 1 POSITION -14740,680 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -14764,706,-14716,644 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 9 DEC 1822 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00071@ 1 FAMS @fam00214@ 0 @ind00360@ INDI 1 NAME Anna /Makovská/ 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Makovská 1 POSITION -14700,680 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -14722,706,-14678,654 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 26 NOV 1826 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00071@ 0 @ind00361@ INDI 1 NAME Jan /Beneš/ 2 DISPLAY Jan Beneš 2 GIVN Jan 2 SURN Beneš 1 SOURCES @source00114@ 1 POSITION -10310,510 2 BOUNDARYRECT -10336,543,-10284,463 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 JAN 1811 2 PLAC Bučina č.12 3 _XREF @place00180@ 2 SOURCE @source00114@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE syn zemřelého Jana Beneše, půlsedláka z Bučiny č.45 1 OCCUPATIONS @occu00395@ 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 FAMS @fam00125@ 0 @ind00362@ INDI 1 NAME Jan /Bureš/ 2 DISPLAY Jan Bureš 2 GIVN Jan 2 SURN Bureš 1 POSITION -10550,510 2 BOUNDARYRECT -10587,543,-10513,463 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1808 1 DEAT Y 2 DATE 1839 1 ISDEAD Y 1 NOTE syn Václava Burešeš, sedláka z Bučiny č.10 1 FAMS @fam00705@ 0 @ind00363@ INDI 1 NAME Jan /Bureš/ 2 DISPLAY Jan Bureš 2 GIVN Jan 2 SURN Bureš 1 POSITION -10520,370 2 BOUNDARYRECT -10557,403,-10483,323 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1835 1 DEAT Y 2 DATE 1915 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00705@ 0 @ind00364@ INDI 1 NAME Josef /Roušar/ 2 DISPLAY Josef Roušar 2 GIVN Josef 2 SURN Roušar 1 SOURCES @source00118@ 1 POSITION -6610,720 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -6632,746,-6588,684 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 JUN 1795 2 NOTE v soupisu evangelíků v Telecím uváděno datum 1978 2 PLAC Telecí č.34 3 _XREF @place00012@ 2 SOURCE @source00118@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Měl syna Josefa (nar.13.6.1820), který po něm převzal roku 1840 Telecí 2 CONC č.18 1 OCCUPATIONS @occu00158@, @occu00236@ 1 FAMC @fam00070@ 1 FAMS @fam00201@ 0 @ind00367@ INDI 1 NAME // 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 SOURCES @source00121@, @source00132@ 1 POSITION 11880,300 2 BOUNDARYRECT 11854,326,11906,274 1 SEX F 1 FAMS @fam00128@ 0 @ind00368@ INDI 1 NAME Václav Em. /Melichar/ 2 DISPLAY Václav Melichar 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Václav 2 MIDDLE Em. 2 SURN Melichar 2 NPFX JUDr. 1 SOURCES @source00103@ 1 POSITION 17170,590 2 BOUNDARYRECT 17133,623,17207,543 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 DEC 1823 1 DEAT Y 2 DATE 30 APR 1897 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00103@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00173@, @occu00208@ 1 FAMC @fam00027@ 1 FAMS @fam00167@ 0 @ind00369@ INDI 1 NAME František /Langkramer/ 2 DISPLAY František Langkramer 2 GIVN František 2 SURN Langkramer 1 PICTURES @pic00147@ 2 PRIMARY @pic00147@ 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13140,580 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 13090,623,13190,519 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 5 OCT 1813 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00174@, @occu00175@ 1 FAMS @fam00180@ 1 FAMC @fam00178@ 0 @ind00370@ INDI 1 NAME Ondřej /Wyzner/ 2 DISPLAY Ondřej Wyzner 2 GIVN Ondřej 2 SURN Wyzner 1 POSITION 12730,950 2 BOUNDARYRECT 12703,976,12757,903 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00181@ 1 FAMS @fam00129@ 0 @ind00372@ INDI 1 NAME Adam /Pácalt/ 2 DISPLAY Adam Pácalt 2 GIVN Adam 2 SURN Pácalt 1 POSITION 11450,960 2 BOUNDARYRECT 11424,986,11476,913 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00183@ 1 FAMS @fam00130@ 0 @ind00374@ INDI 1 NAME František /Šáfr/ 2 DISPLAY František Šáfr 2 GIVN František 2 SURN Šáfr 1 POSITION 5030,810 2 BOUNDARYRECT 5000,836,5060,763 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 2 NOTE zemřel před r.1847 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Mladé č.28 1 OCCUPATIONS @occu00192@ 1 FAMS @fam00131@ 0 @ind00375@ INDI 1 NAME Lidmila /Šáfrová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Lidmila Šáfrová roz.Urbanová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Lidmila 2 SURN Šáfrová 2 LAST2 roz.Urbanová 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5120,810 2 BOUNDARYRECT 5079,843,5161,749 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 JAN 1787 2 NOTE f. Lysá n/L. 2 PLAC Milovice 3 _XREF @place00135@ 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Milovic 1 FAMS @fam00131@ 1 FAMC @fam00157@ 0 @ind00376@ INDI 1 NAME Jan /Pospíšil/ 2 DISPLAY Jan Pospíšil 2 GIVN Jan 2 SURN Pospíšil 1 SOURCES @source00110@, @source00135@ 1 POSITION 5480,790 2 BOUNDARYRECT 5443,823,5517,743 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 MAY 1785 2 PLAC Bechlín č.48 3 _XREF @place00166@ 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 2 DATE 1858 2 SOURCE @source00135@ 2 NOTE pravděpodobné datum úmrtí 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00193@ 1 FAMS @fam00132@ 1 FAMC @fam00158@ 1 FAMS @fam00501@ 0 @ind00377@ INDI 1 NAME Kateřina /Pospíšilová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Pospíšilová roz.Salačová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Pospíšilová 2 LAST2 roz.Salačová 1 SOURCES @source00110@, @source00135@ 1 POSITION 9830,840 2 BOUNDARYRECT 9790,873,9870,779 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 SEP 1778 2 NOTE f.Předměřice 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 MAR 1825 2 CAUSE 3 DESCRIPTION dýchavičnost 2 PLAC Hoření Slivno č.4 3 _XREF @place00174@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00132@ 1 FAMC @fam00159@ 0 @ind00378@ INDI 1 NAME Jan /Červinka/ 2 DISPLAY Jan Červinka 2 GIVN Jan 2 SURN Červinka 1 SOURCES @source00100@ 1 POSITION 4060,790 2 BOUNDARYRECT 4031,823,4089,743 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 NOV 1756 2 SOURCE @source00100@ 1 DEAT Y 2 NOTE zemřel před r.1838 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00234@ 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00133@ 1 FAMC @fam00143@ 0 @ind00379@ INDI 1 NAME Kateřina /Červinková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Červinková roz.Matějková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Červinková 2 LAST2 roz.Matějková 1 SOURCES @source00092@ 1 POSITION 4260,810 2 BOUNDARYRECT 4219,836,4302,749 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Jeseník č.90 3 _XREF @place00146@ 2 SOURCE @source00092@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Hrubého Jeseníka č.90 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00133@ 1 FAMC @fam00221@ 0 @ind00380@ INDI 1 NAME Pavel /Rampas/ 2 DISPLAY Pavel Rampas 2 GIVN Pavel 2 SURN Rampas 1 POSITION 4800,800 2 BOUNDARYRECT 4773,826,4828,753 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00196@ 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00134@ 1 FAMC @fam00141@ 0 @ind00381@ INDI 1 NAME Barbora /Rampasová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Barbora Rampasová roz.Haňková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Barbora 2 SURN Rampasová 2 LAST2 roz.Haňková 1 POSITION 4910,800 2 BOUNDARYRECT 4872,826,4949,739 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Jeseník č.116 3 _XREF @place00147@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Hrubého Jeseníka č.116 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMS @fam00134@ 1 FAMC @fam00195@ 0 @ind00382@ INDI 1 NAME Matheus /Kouřil/ 2 DISPLAY Matheus Kouřil 2 GIVN Matheus 2 SURN Kouřil 1 POSITION 2750,860 2 BOUNDARYRECT 2722,886,2779,813 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00197@ 1 FAMS @fam00135@ 0 @ind00390@ INDI 1 NAME Jiří /Rampas/ 2 DISPLAY Jiří Rampas 2 GIVN Jiří 2 SURN Rampas 1 SOURCES @source00100@ 1 POSITION 4780,960 2 BOUNDARYRECT 4753,986,4808,913 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00100@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Paměti okresu soudního Nymburského 1 OCCUPATIONS @occu00200@ 1 FAMS @fam00141@ 1 FAMC @fam00219@ 0 @ind00395@ INDI 1 NAME Jan /Červinka/ 2 DISPLAY Jan Červinka 2 GIVN Jan 2 SURN Červinka 1 SOURCES @source00110@, @source00128@ 1 POSITION 4040,930 2 BOUNDARYRECT 4003,963,4077,883 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 NOV 1728 2 PLAC Jíkev 3 _XREF @place00165@ 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 MAY 1772 2 SOURCE @source00128@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00203@, @occu00258@ 1 FAMS @fam00143@ 1 FAMC @fam00160@ 0 @ind00398@ INDI 1 NAME Josef /Havlas/ 2 DISPLAY Josef Havlas 2 GIVN Josef 2 SURN Havlas 2 NPFX MUDr. 1 POSITION -12740,100 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -12762,122,-12718,64 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00204@ 1 FAMS @fam00144@ 0 @ind00399@ INDI 1 NAME Svatava /Zelená/ 2 FORMAT %L %L2 2 DISPLAY Svatava Zelená roz. Moravcová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Svatava 2 SURN Zelená 2 LAST2 roz. Moravcová 1 POSITION -12620,100 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -12647,122,-12593,54 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Dcera MUDr. Josefa a Antonie Moravcových ze Dvora Králové n./Labem. 1 FAMS @fam00144@ 1 FAMS @fam00145@ 0 @ind00400@ INDI 1 NAME Adolf /Zelený/ 2 DISPLAY Adolf Zelený 2 GIVN Adolf 2 SURN Zelený 2 NPFX JUDR. 1 POSITION -12670,100 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -12692,122,-12648,64 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00145@ 0 @ind00403@ INDI 1 NAME Václav /Červinka/ 2 DISPLAY Václav Červinka 2 GIVN Václav 2 SURN Červinka 1 SOURCES @source00100@, @source00128@ 1 POSITION 4090,670 2 BOUNDARYRECT 4061,703,4119,623 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 SEP 1778 2 NOTE též kniha Paměti osad okresu Nymburského 2 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00195@, @occu00231@ 1 FAMC @fam00133@ 0 @ind00404@ INDI 1 NAME Václav /Červinka/ 2 DISPLAY Václav Červinka 2 GIVN Václav 2 SURN Červinka 1 SOURCES @source00110@, @source00119@ 1 POSITION 4960,420 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 4910,463,5011,359 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 MAR 1872 2 PLAC Jíkev č.34 3 _XREF @place00136@ 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 APR 1926 2 PLAC Jíkev č.34 3 _XREF @place00136@ 2 DISPOSITION 3 SOURCE @source00119@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE žil Jíkvi čp.34 1 FAMC @fam00052@ 1 FAMS @fam00146@ 0 @ind00405@ INDI 1 NAME Antonie /Červinková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Antonie Červinková roz.Zajíčková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Antonie 2 SURN Červinková 2 LAST2 roz.Zajíčková 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5410,410 2 BOUNDARYRECT 5370,443,5451,349 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 31 JAN 1875 1 DEAT Y 2 DATE 29 JAN 1967 2 PLAC Oskořínek 3 _XREF @place00184@ 2 SOURCE @source00110@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00110@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00146@ 0 @ind00406@ INDI 1 NAME Václav /Červinka/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Václav Červinka 2 GIVN Václav 2 SURN Červinka 2 NPFX Ing. Dr. 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5150,280 2 BOUNDARYRECT 5113,313,5187,233 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 MAR 1898 1 DEAT Y 2 DATE 1 MAR 1964 2 SOURCE @source00110@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00146@ 1 FAMS @fam00147@ 0 @ind00407@ INDI 1 NAME Marie /Červinková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Červinková roz.Kubíčková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Červinková 2 LAST2 roz.Kubíčková 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5220,280 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 5189,306,5251,234 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 6 DEC 1908 2 PLAC Hořátev 3 _XREF @place00177@ 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00147@ 0 @ind00411@ INDI 1 NAME Viktorie // 2 DISPLAY Viktorie 3 FORMAT %F 2 GIVN Viktorie 2 LAST2 roz.Langkramerová 1 SOURCES @source00105@, @source00103@ 1 POSITION 13300,710 2 BOUNDARYRECT 13263,743,13337,677 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 DEC 1792 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 9 MAR 1805 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00103@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00024@ 0 @ind00418@ INDI 1 NAME Wenzel /Langkramer/ 2 DISPLAY Wenzel Langkramer 2 GIVN Wenzel 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13090,970 2 BOUNDARYRECT 13054,1003,13127,923 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 31 MAY 1773 2 PLAC Jičín č.55-Nové Město 3 _XREF @place00150@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00159@ 1 FAMS @fam00151@ 0 @ind00419@ INDI 1 NAME Alžběta /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Alžběta Langkramerová roz.Kaplalová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Alžběta 2 SURN Langkramerová 2 LAST2 roz.Kaplalová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13750,970 2 BOUNDARYRECT 13705,1003,13796,909 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 1805 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00151@ 0 @ind00420@ INDI 1 NAME /Lengsfeld/ 2 DISPLAY Lengsfeld 2 SURN Lengsfeld 2 NPFX JUDr. 1 POSITION 14890,300 2 BOUNDARYRECT 14858,326,14922,267 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00217@ 1 FAMS @fam00152@ 0 @ind00421@ INDI 1 NAME Andrej /Arnšek/ 2 DISPLAY Andrej Arnšek 2 GIVN Andrej 2 SURN Arnšek 2 NPFX MUDr. 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 15060,310 2 BOUNDARYRECT 15034,336,15086,263 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00218@ 1 FAMS @fam00153@ 0 @ind00422@ INDI 1 NAME Anna Marie Antonie /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 MIDDLE Marie Antonie 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14680,440 2 BOUNDARYRECT 14643,473,14717,407 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 20 APR 1863 2 PLAC Jičín č.59-Staré Město 3 _XREF @place00151@ 1 DEAT Y 2 DATE 27 OCT 1863 2 PLAC Jičín č.59-Staré Město 3 _XREF @place00151@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00011@ 0 @ind00423@ INDI 1 NAME Antonín Radvan Jan /Langkramer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Antonín Langkramer 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Antonín 2 MIDDLE Radvan Jan 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 15510,440 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 15460,483,15561,379 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 FEB 1866 2 PLAC Jičín č.10-Staré Město 3 _XREF @place00153@ 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 JUL 1871 2 PLAC Jičín č.33-Staré Město 3 _XREF @place00110@ 2 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00011@ 0 @ind00424@ INDI 1 NAME Bohumil /Langkramer/ 2 DISPLAY Bohumil 3 FORMAT %F 2 GIVN Bohumil 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 15710,430 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 15683,456,15738,404 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 JAN 1868 2 PLAC Jičín č.10-Staré Město 3 _XREF @place00153@ 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 AUG 1869 2 PLAC Jičín č.10-Staré Město 3 _XREF @place00153@ 2 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00011@ 0 @ind00033@ INDI 1 NAME Bohuslav Serafin /Langkramer/ 2 DISPLAY Bohuslav Langkramer 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Bohuslav 2 MIDDLE Serafin 2 SURN Langkramer 1 PICTURES @pic00170@ 2 PRIMARY @pic00170@ 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 15650,430 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 15600,473,15701,369 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 JAN 1868 2 PLAC Jičín č.10-Staré Město 3 _XREF @place00153@ 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 JUN 1929 2 PLAC Jičín, Vrchlického č.341 3 _XREF @place00159@ 2 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00011@ 1 FAMC @fam00011@ 1 FAMS @fam00013@ 0 @ind00425@ INDI 1 NAME Jan Václav /Langkramer/ 2 DISPLAY Jan Langkramer 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Jan 2 MIDDLE Václav 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 16260,440 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 16210,483,16310,379 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 APR 1869 2 PLAC Jičín č.33-Staré Město 3 _XREF @place00110@ 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00011@ 0 @ind00426@ INDI 1 NAME // 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 POSITION 16630,300 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 16596,334,16664,266 1 SEX F 1 FAMS @fam00154@ 0 @ind00427@ INDI 1 NAME // 1 POSITION 16730,290 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 16696,324,16764,256 1 SEX M 1 FAMS @fam00155@ 0 @ind00428@ INDI 1 NAME Émilian /Červinka/ 2 DISPLAY Émilian Červinka 2 GIVN Émilian 2 SURN Červinka 1 SOURCES @source00107@ 1 POSITION 4610,390 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 4560,433,4661,329 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 APR 1870 2 SOURCE @source00107@ 1 DEAT Y 2 DATE 31 MAR 1906 2 SOURCE @source00107@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00107@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00228@ 1 FAMC @fam00052@ 0 @ind00434@ INDI 1 NAME Antonín /Urban/ 2 DISPLAY Antonín Urban 2 GIVN Antonín 2 SURN Urban 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5070,990 2 BOUNDARYRECT 5044,1023,5097,943 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 FEB 1733 2 NOTE f. Lysá nad L. 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00157@ 0 @ind00435@ INDI 1 NAME Anna /Jesskowa/ 2 DISPLAY Anna Jesskowa 2 GIVN Anna 2 SURN Jesskowa 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5170,990 2 BOUNDARYRECT 5137,1023,5203,943 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 26 AUG 1755 2 NOTE f. Lysá nad L. 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE též uváděno Jasková 1 FAMS @fam00157@ 0 @ind00436@ INDI 1 NAME Waczlaw /Pospissil/ 2 DISPLAY Waczlaw Pospissil 2 GIVN Waczlaw 2 SURN Pospissil 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5380,980 2 BOUNDARYRECT 5349,1006,5411,933 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 PLAC Bechlín 3 _XREF @place00169@ 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE bydleli na statku u Matoušků 1 FAMS @fam00158@ 0 @ind00437@ INDI 1 NAME Anna /Pospíšilová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Pospíšilová roz.Nejedlá 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Pospíšilová 2 LAST2 roz.Nejedlá 1 POSITION 5500,980 2 BOUNDARYRECT 5465,1006,5535,919 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00158@ 0 @ind00438@ INDI 1 NAME Jan /Salač/ 2 DISPLAY Jan Salač 2 GIVN Jan 2 SURN Salač 1 SOURCES @source00110@, @source00135@ 1 POSITION 9460,990 2 BOUNDARYRECT 9423,1023,9497,943 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 OCT 1743 2 NOTE datum narození rodokmen D.Vaníček 2 PLAC Horní Slivno 3 _XREF @place00231@ 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 MAR 1806 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00224@ 1 FAMS @fam00159@ 1 FAMC @fam00500@ 0 @ind00439@ INDI 1 NAME Ludmila /Salačová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Ludmila Salačová roz.Novotná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Ludmila 2 SURN Salačová 2 LAST2 roz.Novotná 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 10110,1000 2 BOUNDARYRECT 10073,1033,10148,939 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1748 2 NOTE datum narození rodokmen D.Vaníček 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno 3 _XREF @place00172@ 1 DEAT Y 2 DATE 7 APR 1805 2 CAUSE 3 DESCRIPTION horečka 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00159@ 1 FAMC @fam00499@ 0 @ind00440@ INDI 1 NAME Jan /Červinka/ 2 DISPLAY Jan Červinka 2 GIVN Jan 2 SURN Červinka 1 SOURCES @source00110@, @source00128@ 1 POSITION 3960,1100 2 BOUNDARYRECT 3931,1133,3989,1053 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 MAY 1772 2 SOURCE @source00128@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00160@ 0 @ind00441@ INDI 1 NAME Anna /Červinková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Červinková roz.Drobná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Červinková 2 LAST2 roz.Drobná 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4450,1080 2 BOUNDARYRECT 4415,1113,4485,1019 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 JUN 1709 2 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Jeseníka 1 FAMS @fam00160@ 1 FAMC @fam00161@ 0 @ind00396@ INDI 1 NAME Alžběta /Červinková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Alžběta Červinková roz.Piroutková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Alžběta 2 SURN Červinková 2 LAST2 roz.Piroutková 1 POSITION 4160,940 2 BOUNDARYRECT 4118,966,4203,879 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Šťastnýho Piroutka 1 FAMS @fam00143@ 0 @ind00442@ INDI 1 NAME /Červinka/ 2 DISPLAY Červinka 2 SURN Červinka 1 POSITION 4240,560 2 BOUNDARYRECT 4211,586,4269,527 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00246@ 1 FAMC @fam00054@ 0 @ind00443@ INDI 1 NAME Jiří /Drobný/ 2 DISPLAY Jiří Drobný 2 GIVN Jiří 2 SURN Drobný 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4340,1240 2 BOUNDARYRECT 4314,1273,4367,1193 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 6 JUL 1716 2 AGE 48 2 SOURCE @source00128@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Paměti okresu soudního Nymburského 1 OCCUPATIONS @occu00225@ 1 FAMS @fam00161@ 0 @ind00444@ INDI 1 NAME /Novotná/ 2 DISPLAY Novotná 2 SURN Novotná 1 POSITION 4560,1230 2 BOUNDARYRECT 4532,1256,4588,1197 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00161@ 1 FAMS @fam00202@ 0 @ind00453@ INDI 1 NAME Joannes /Makovský/ 2 DISPLAY Joannes Makovský 2 GIVN Joannes 2 SURN Makovský 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -15290,950 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -15332,984,-15247,889 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE narozen kolem1745 1 OCCUPATIONS @occu00256@ 1 FAMS @fam00165@ 1 FAMC @fam00212@ 0 @ind00454@ INDI 1 NAME Katharina /Makovská/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Katharina roz.Lorencová 3 FORMAT %F %L2 2 GIVN Katharina 2 SURN Makovská 2 LAST2 roz.Lorencová 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -14870,950 2 BOUNDARYRECT -14904,976,-14836,889 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Sádek 3 _XREF @place00190@ 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE poddaná z Poličky 1 FAMS @fam00165@ 0 @ind00455@ INDI 1 NAME František /Melichar/ 2 DISPLAY František Melichar 2 GIVN František 2 SURN Melichar 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17490,590 2 BOUNDARYRECT 17460,623,17520,543 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 14 NOV 1906 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00027@ 1 FAMS @fam00166@ 0 @ind00456@ INDI 1 NAME // 1 POSITION 18440,590 2 BOUNDARYRECT 18414,616,18466,564 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00166@ 0 @ind00457@ INDI 1 NAME Adéla /Melicharová/ 2 DISPLAY Adéla Melicharová 2 GIVN Adéla 2 SURN Melicharová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17370,590 2 BOUNDARYRECT 17333,616,17407,543 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00167@ 0 @ind00458@ INDI 1 NAME Monika /Novotná/ 2 DISPLAY Monika Novotná roz.Melicharová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Monika 2 SURN Novotná 2 LAST2 roz.Melicharová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17070,590 2 BOUNDARYRECT 17024,616,17116,529 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00027@ 1 FAMS @fam00168@ 0 @ind00459@ INDI 1 NAME /Novotný/ 2 DISPLAY Novotný 2 SURN Novotný 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 16970,590 2 BOUNDARYRECT 16942,616,16998,557 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00168@ 0 @ind00460@ INDI 1 NAME Emanuela Eva Anna /Melicharová/ 2 DISPLAY Emanuela Melicharová 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Emanuela 2 MIDDLE Eva Anna 2 SURN Melicharová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17500,430 2 BOUNDARYRECT 17463,463,17537,383 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 24 DEC 1859 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE DEC 1937 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00166@ 0 @ind00461@ INDI 1 NAME Václav Antonín Jindřich /Melichar/ 2 DISPLAY Václav Melichar 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Václav 2 MIDDLE Antonín Jindřich 2 SURN Melichar 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17560,440 2 BOUNDARYRECT 17532,473,17588,393 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 13 JAN 1861 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00166@ 0 @ind00462@ INDI 1 NAME Klementina Anna Cecilie /Kvapilová/ 2 DISPLAY Klementina Kvapilová roz.Melicharová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Klementina 2 MIDDLE Anna Cecilie 2 SURN Kvapilová 2 LAST2 roz.Melicharová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17680,430 2 BOUNDARYRECT 17634,463,17727,369 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 JAN 1862 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00166@ 1 FAMS @fam00169@ 0 @ind00463@ INDI 1 NAME Karel /Kvapil/ 2 DISPLAY Karel Kvapil 2 GIVN Karel 2 SURN Kvapil 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17620,440 2 BOUNDARYRECT 17594,473,17647,393 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 MAR 1944 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00169@ 0 @ind00464@ INDI 1 NAME Karel Jan Maria /Melichar/ 2 DISPLAY Karel Melichar 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Karel 2 MIDDLE Jan Maria 2 SURN Melichar 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17970,430 2 BOUNDARYRECT 17942,463,17998,383 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 AUG 1868 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00166@ 0 @ind00465@ INDI 1 NAME Anna Františka Alexandrina // 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 MIDDLE Františka Alexandrina 2 LAST2 roz.Melicharová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17760,430 2 BOUNDARYRECT 17723,463,17797,397 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 27 FEB 1864 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 JAN 1949 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00166@ 0 @ind00466@ INDI 1 NAME Marie Barbora Aloisie // 2 DISPLAY Marie 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Marie 2 MIDDLE Barbora Aloisie 2 LAST2 roz.Melicharová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17830,430 2 BOUNDARYRECT 17804,463,17856,397 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 6 DEC 1865 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00166@ 0 @ind00467@ INDI 1 NAME Barbora Žofie Františka // 2 DISPLAY Barbora 3 FORMAT %F 2 GIVN Barbora 2 MIDDLE Žofie Františka 2 LAST2 roz.Melicharová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17900,430 2 BOUNDARYRECT 17873,463,17928,397 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 24 APR 1867 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00166@ 0 @ind00468@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY Melicharová 3 FORMAT %F %L2 2 LAST2 Melicharová 1 POSITION 18030,430 2 BOUNDARYRECT 17993,456,18067,397 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00166@ 0 @ind00469@ INDI 1 NAME Alžběta // 2 DISPLAY Alžběta 3 FORMAT %F 2 GIVN Alžběta 2 LAST2 roz.Melicharová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 18090,430 2 BOUNDARYRECT 18064,463,18117,397 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE FEB 1929 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00166@ 0 @ind00470@ INDI 1 NAME František /Melichar/ 2 DISPLAY František Melichar 2 GIVN František 2 SURN Melichar 1 SOURCES @source00103@, @source00105@ 1 POSITION 18150,430 2 BOUNDARYRECT 18113,463,18187,383 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1858 2 SOURCE @source00103@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 JUL 1940 2 SOURCE @source00105@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00226@ 1 FAMC @fam00166@ 1 FAMS @fam00170@ 0 @ind00471@ INDI 1 NAME Jindřich /Melichar/ 2 DISPLAY Jindřich Melichar 2 GIVN Jindřich 2 SURN Melichar 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 18390,440 2 BOUNDARYRECT 18362,473,18418,393 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 MAR 1944 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00166@ 1 FAMS @fam00171@ 0 @ind00472@ INDI 1 NAME Františka /Melicharová/ 2 DISPLAY Františka Melicharová roz.Jančáková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Františka 2 SURN Melicharová 2 LAST2 roz.Jančáková 1 SOURCES @source00103@, @source00105@ 1 POSITION 18300,450 2 BOUNDARYRECT 18257,483,18344,389 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1861 2 SOURCE @source00103@ 1 DEAT Y 2 DATE 29 MAY 1936 2 SOURCE @source00105@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00170@ 0 @ind00473@ INDI 1 NAME Zdeňka // 2 DISPLAY Zdeňka 3 FORMAT %F 2 GIVN Zdeňka 2 LAST2 roz.Melicharová 1 SOURCES @source00105@, @source00103@ 1 POSITION 18150,290 2 BOUNDARYRECT 18113,323,18187,257 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 MAR 1886 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 1962 2 SOURCE @source00103@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00103@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00170@ 0 @ind00474@ INDI 1 NAME František /Melichar/ 2 DISPLAY František Melichar 2 GIVN František 2 SURN Melichar 1 SOURCES @source00105@, @source00103@ 1 POSITION 18210,310 2 BOUNDARYRECT 18173,343,18247,263 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1890 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 1967 2 SOURCE @source00103@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00103@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00170@ 0 @ind00475@ INDI 1 NAME Jaroslav /Melichar/ 2 DISPLAY Jaroslav Melichar 2 GIVN Jaroslav 2 SURN Melichar 1 SOURCES @source00105@, @source00103@ 1 POSITION 18280,300 2 BOUNDARYRECT 18243,333,18317,253 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1899 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 1972 2 SOURCE @source00103@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00103@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00227@ 1 FAMC @fam00170@ 1 FAMS @fam00172@ 0 @ind00476@ INDI 1 NAME Marie /Melicharová/ 2 DISPLAY Marie Melicharová 2 GIVN Marie 2 SURN Melicharová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 18470,430 2 BOUNDARYRECT 18433,456,18507,383 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00171@ 0 @ind00477@ INDI 1 NAME Karel /Melichar/ 2 DISPLAY Karel Melichar 2 GIVN Karel 2 SURN Melichar 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 18450,300 2 BOUNDARYRECT 18422,326,18478,253 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00171@ 0 @ind00478@ INDI 1 NAME Marta /Melicharová/ 2 DISPLAY Marta Melicharová 2 GIVN Marta 2 SURN Melicharová 1 SOURCES @source00103@ 1 POSITION 18350,300 2 BOUNDARYRECT 18313,333,18387,253 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1922 2 SOURCE @source00103@ 1 DEAT Y 2 DATE 2000 2 SOURCE @source00103@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00103@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00172@ 0 @ind00479@ INDI 1 NAME Jindřich /Melichar/ 2 DISPLAY Jindřich Melichar 2 GIVN Jindřich 2 SURN Melichar 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17370,440 2 BOUNDARYRECT 17342,473,17398,393 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 OCT 1946 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00167@ 1 FAMS @fam00173@ 0 @ind00480@ INDI 1 NAME Bohuslava // 2 DISPLAY Bohuslava Melicharová 3 FORMAT %F %L2 2 GIVN Bohuslava 2 LAST2 Melicharová 1 POSITION 17310,460 2 BOUNDARYRECT 17273,486,17347,413 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00167@ 1 FAMS @fam00174@ 1 FAMS @fam00175@ 0 @ind00481@ INDI 1 NAME Anna /Melicharová/ 2 DISPLAY Anna Melicharová 2 GIVN Anna 2 SURN Melicharová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17420,440 2 BOUNDARYRECT 17383,466,17457,393 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00173@ 0 @ind00482@ INDI 1 NAME /Formánek/ 2 DISPLAY Formánek 2 SURN Formánek 1 POSITION 17270,430 2 BOUNDARYRECT 17239,456,17302,397 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00174@ 0 @ind00483@ INDI 1 NAME /Krejčí/ 2 DISPLAY Krejčí 2 SURN Krejčí 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17230,450 2 BOUNDARYRECT 17204,476,17256,417 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00175@ 0 @ind00484@ INDI 1 NAME Bohumila /Doubková/ 2 DISPLAY Bohumila Doubková roz.Melicharová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Bohumila 2 SURN Doubková 2 LAST2 roz.Melicharová 1 POSITION 17170,450 2 BOUNDARYRECT 17124,476,17217,389 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00167@ 1 FAMS @fam00176@ 0 @ind00485@ INDI 1 NAME /Doubek/ 2 DISPLAY Doubek 2 SURN Doubek 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17110,450 2 BOUNDARYRECT 17084,476,17136,417 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00176@ 0 @ind00486@ INDI 1 NAME Ina /Doubek/ 2 DISPLAY Ina Doubek 2 GIVN Ina 2 SURN Doubek 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 17140,310 2 BOUNDARYRECT 17114,336,17166,263 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00176@ 0 @ind00487@ INDI 1 NAME Barbra /Langkramerová/ 2 FORMAT %L %L2 2 DISPLAY Langkramerová roz.Machačková 3 FORMAT %L %L2 2 GIVN Barbra 2 SURN Langkramerová 2 LAST2 roz.Machačková 1 POSITION 13790,720 2 BOUNDARYRECT 13745,746,13836,659 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00178@ 1 FAMC @fam00179@ 0 @ind00488@ INDI 1 NAME Josef /Machačka/ 2 DISPLAY Josef Machačka 2 GIVN Josef 2 SURN Machačka 1 POSITION 13770,780 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT 13749,798,13791,755 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00179@ 0 @ind00490@ INDI 1 NAME Jan Ignác /Langkramer/ 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 MIDDLE Ignác 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13670,570 2 BOUNDARYRECT 13644,603,13696,537 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 21 AUG 1815 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00178@ 0 @ind00491@ INDI 1 NAME Anna Josefina /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 MIDDLE Josefina 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13740,570 2 BOUNDARYRECT 13714,603,13766,537 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1817 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00178@ 0 @ind00492@ INDI 1 NAME Alois Jan /Langkramer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Alois Langkramer 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Alois 2 MIDDLE Jan 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13810,570 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 13760,613,13860,509 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 21 JAN 1821 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00140@ 1 FAMS @fam00183@ 0 @ind00493@ INDI 1 NAME Ignác Josef /Langkramer/ 2 DISPLAY Ignác Langkramer 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Ignác 2 MIDDLE Josef 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14120,570 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 14070,613,14170,509 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 APR 1825 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00140@ 1 FAMS @fam00182@ 0 @ind00494@ INDI 1 NAME Wenzel Johann /Langkramer/ 2 DISPLAY Wenzel Langkramer 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Wenzel 2 MIDDLE Johann 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14670,570 2 BOUNDARYRECT 14634,603,14707,523 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 DEC 1836 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00140@ 0 @ind00495@ INDI 1 NAME Marie Anna /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Marie Langkramerová 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Marie 2 MIDDLE Anna 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14760,570 2 BOUNDARYRECT 14715,603,14806,523 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 2 JUL 1840 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00140@ 0 @ind00496@ INDI 1 NAME Josef /Langkramer/ 2 DISPLAY Josef Langkramer 2 GIVN Josef 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14360,580 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 14310,614,14410,519 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00140@ 1 FAMS @fam00187@ 0 @ind00498@ INDI 1 NAME Jan Michael /Langkramer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 MIDDLE Michael 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13140,850 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 13118,876,13162,824 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 MAY 1753 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00151@ 0 @ind00499@ INDI 1 NAME Josef /Langkramer/ 2 DISPLAY Josef 3 FORMAT %F 2 GIVN Josef 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13170,850 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 13148,876,13192,824 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 13 OCT 1754 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00151@ 0 @ind00500@ INDI 1 NAME Rozálie Kateřina // 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Rozálie 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Rozálie 2 MIDDLE Kateřina 2 LAST2 roz.Langkramerová 1 POSITION 13210,830 2 BOUNDARYRECT 13184,863,13236,797 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 24 AUG 1756 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00151@ 0 @ind00501@ INDI 1 NAME Anna /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Langkramerová 1 POSITION 13250,850 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 13228,876,13272,824 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 8 AUG 1758 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00151@ 0 @ind00502@ INDI 1 NAME Kateřina // 2 DISPLAY Kateřina 3 FORMAT %F 2 GIVN Kateřina 2 LAST2 roz.Langkramerová 1 POSITION 13310,840 2 BOUNDARYRECT 13282,873,13338,807 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 2 SEP 1759 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00151@ 0 @ind00503@ INDI 1 NAME Anna /Langkramerová/ 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13350,850 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 13328,876,13372,824 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 AUG 1761 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00151@ 0 @ind00504@ INDI 1 NAME Anna Marie /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 MIDDLE Marie 2 SURN Langkramerová 1 POSITION 13390,850 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 13368,876,13412,824 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 AUG 1762 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00151@ 0 @ind00505@ INDI 1 NAME Františka // 2 DISPLAY Františka 3 FORMAT %F 2 GIVN Františka 2 LAST2 roz.Langkramerová 1 POSITION 13530,830 2 BOUNDARYRECT 13500,856,13560,797 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00151@ 0 @ind00506@ INDI 1 NAME Jan Isidor /Langkramer/ 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 MIDDLE Isidor 2 SURN Langkramer 1 POSITION 13570,850 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 13543,876,13598,824 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 APR 1765 1 DEAT Y 2 DATE 24 APR 1765 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00151@ 0 @ind00507@ INDI 1 NAME Anna Marie /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 MIDDLE Marie 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13600,850 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 13578,876,13622,824 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 24 JUL 1766 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00151@ 0 @ind00508@ INDI 1 NAME Anna Marie // 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Anna 2 MIDDLE Marie 2 LAST2 roz.Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13640,830 2 BOUNDARYRECT 13614,863,13666,797 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 AUG 1767 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00151@ 0 @ind00509@ INDI 1 NAME Josef /Langkramer/ 2 DISPLAY Josef Langkramer 2 GIVN Josef 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13720,830 2 BOUNDARYRECT 13684,863,13757,783 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 OCT 1768 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00151@ 0 @ind00510@ INDI 1 NAME Anna /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Langkramerová roz.Erbenová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Langkramerová 2 LAST2 roz.Erbenová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13600,590 2 BOUNDARYRECT 13555,623,13646,529 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1815 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 31 MAR 1859 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00180@ 1 FAMC @fam00181@ 0 @ind00511@ INDI 1 NAME Augustin /Erben/ 2 DISPLAY Augustin Erben 2 GIVN Augustin 2 SURN Erben 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13580,690 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT 13561,708,13599,665 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00181@ 0 @ind00512@ INDI 1 NAME Johanna /Erbenová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Johanna Erbenová 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Johanna 2 SURN Erbenová 2 ALIA roz.Rierová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13620,690 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT 13600,708,13640,665 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00181@ 0 @ind00513@ INDI 1 NAME Antonie Františka /Langkramerová/ 2 DISPLAY Antonie 3 FORMAT %F 2 GIVN Antonie 2 MIDDLE Františka 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13230,420 2 BOUNDARYRECT 13204,453,13257,387 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 FEB 1861 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00514@ INDI 1 NAME Rudolf /Langkramer/ 2 DISPLAY Rudolf 3 FORMAT %F 2 GIVN Rudolf 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13260,470 2 BOUNDARYRECT 13234,503,13286,437 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 FEB 1863 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00515@ INDI 1 NAME Růžena Anna /Langkramerová/ 2 DISPLAY Růžena 3 FORMAT %F 2 GIVN Růžena 2 MIDDLE Anna 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13290,420 2 BOUNDARYRECT 13264,453,13317,387 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 2 NOV 1864 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00516@ INDI 1 NAME Arnošt Alois /Langkramer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Arnošt 3 FORMAT %F 2 GIVN Arnošt 2 MIDDLE Alois 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13590,480 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 13563,506,13618,454 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 13 DEC 1868 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 14 SEP 1869 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00517@ INDI 1 NAME Josef Thomas /Langkramer/ 2 DISPLAY Josef 3 FORMAT %F 2 GIVN Josef 2 MIDDLE Thomas 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13150,430 2 BOUNDARYRECT 13124,463,13176,397 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 AUG 1839 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00518@ INDI 1 NAME František Serafin Johann /Langkramer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY František 3 FORMAT %F 2 GIVN František 2 MIDDLE Serafin Johann 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13170,490 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 13147,516,13194,464 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 26 MAY 1841 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00519@ INDI 1 NAME Gustav Johann /Langkramer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Gustav 3 FORMAT %F 2 GIVN Gustav 2 MIDDLE Johann 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13200,470 2 BOUNDARYRECT 13174,503,13226,437 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 JUN 1842 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00520@ INDI 1 NAME František Johann /Langkramer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY František 3 FORMAT %F 2 GIVN František 2 MIDDLE Johann 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13330,470 2 BOUNDARYRECT 13293,503,13367,437 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 JUL 1844 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 1923 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00521@ INDI 1 NAME Anna Barbara /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 MIDDLE Barbara 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13370,430 2 BOUNDARYRECT 13344,463,13396,397 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 2 MAR 1846 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00522@ INDI 1 NAME Monika Antonie /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Monika 3 FORMAT %F 2 GIVN Monika 2 MIDDLE Antonie 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13410,430 2 BOUNDARYRECT 13384,463,13436,397 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 5 FEB 1848 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00523@ INDI 1 NAME Moric /Langkramer/ 2 DISPLAY Moric 3 FORMAT %F 2 GIVN Moric 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13440,480 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 13413,506,13468,454 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 5 FEB 1848 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 SEP 1848 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00524@ INDI 1 NAME Maria Barbora /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Maria 3 FORMAT %F 2 GIVN Maria 2 MIDDLE Barbora 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13460,430 2 BOUNDARYRECT 13434,463,13486,397 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 6 FEB 1849 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00525@ INDI 1 NAME Robert Vincenc /Langkramer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Robert 3 FORMAT %F 2 GIVN Robert 2 MIDDLE Vincenc 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13500,470 2 BOUNDARYRECT 13474,503,13526,437 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 16 AUG 1851 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00526@ INDI 1 NAME Julie Johana /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Julie 3 FORMAT %F 2 GIVN Julie 2 MIDDLE Johana 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13530,430 2 BOUNDARYRECT 13504,463,13556,397 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 4 JUL 1853 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00527@ INDI 1 NAME Emilie Emanuela /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Emilie 3 FORMAT %F 2 GIVN Emilie 2 MIDDLE Emanuela 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13570,430 2 BOUNDARYRECT 13544,463,13596,397 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 APR 1856 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00180@ 0 @ind00528@ INDI 1 NAME Františka /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Františka Langkramerová roz.Kracíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Františka 2 SURN Langkramerová 2 LAST2 roz.Kracíková 1 POSITION 14290,570 2 BOUNDARYRECT 14245,603,14336,509 1 SEX F 1 DEAT Y 2 DATE 7 JAN 1912 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00182@ 0 @ind00529@ INDI 1 NAME Barbora Maria /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Barbora Langkramerová roz.Kvapilová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Barbora 2 MIDDLE Maria 2 SURN Langkramerová 2 LAST2 roz.Kvapilová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14030,580 2 BOUNDARYRECT 13985,613,14076,519 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 MAY 1870 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00183@ 1 FAMC @fam00184@ 0 @ind00530@ INDI 1 NAME Wenzel /Kvapil/ 2 DISPLAY Wenzel Kvapil 2 GIVN Wenzel 2 SURN Kvapil 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14010,680 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT 13992,698,14028,655 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00184@ 0 @ind00531@ INDI 1 NAME Magdalena /Kvapilová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Magdalena Kvapilová roz.Havlová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Magdalena 2 SURN Kvapilová 2 LAST2 roz.Havlová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14050,680 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT 14027,698,14073,649 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00184@ 1 FAMC @fam00185@ 0 @ind00532@ INDI 1 NAME Josef /Havel/ 2 DISPLAY Josef Havel 2 GIVN Josef 2 SURN Havel 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14030,730 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT 14012,748,14048,705 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00185@ 0 @ind00534@ INDI 1 NAME Václav Alois /Langkramer/ 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 MIDDLE Alois 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13810,480 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 13783,506,13838,454 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 26 APR 1844 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 24 OCT 1850 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00183@ 0 @ind00535@ INDI 1 NAME Anna Barbara /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 MIDDLE Barbara 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13840,440 2 BOUNDARYRECT 13814,473,13866,407 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 30 MAY 1845 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00183@ 0 @ind00536@ INDI 1 NAME František Alois /Langkramer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY František 3 FORMAT %F 2 GIVN František 2 MIDDLE Alois 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13880,470 2 BOUNDARYRECT 13843,503,13917,437 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 JUL 1847 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 FEB 1867 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00183@ 0 @ind00537@ INDI 1 NAME Mathilda Anna /Langkramerová/ 2 DISPLAY Mathilda 3 FORMAT %F 2 GIVN Mathilda 2 MIDDLE Anna 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13930,470 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 13903,496,13958,444 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 20 AUG 1849 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 9 DEC 1854 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00183@ 0 @ind00538@ INDI 1 NAME Aloisie Magdalena /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Aloisie 3 FORMAT %F 2 GIVN Aloisie 2 MIDDLE Magdalena 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13960,430 2 BOUNDARYRECT 13934,463,13986,397 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 JUL 1852 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00183@ 1 FAMS @fam00186@ 0 @ind00539@ INDI 1 NAME Marie Františka /Langkramerová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Marie 3 FORMAT %F 2 GIVN Marie 2 MIDDLE Františka 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 13980,480 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 13953,506,14008,454 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 JAN 1858 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 FEB 1858 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00183@ 0 @ind00540@ INDI 1 NAME Jindřich Václav /Langkramer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Jindřich 3 FORMAT %F 2 GIVN Jindřich 2 MIDDLE Václav 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14020,430 2 BOUNDARYRECT 13983,463,14057,397 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 31 DEC 1861 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 AUG 1883 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00183@ 0 @ind00541@ INDI 1 NAME Wenzel /Štolz/ 2 DISPLAY Wenzel Štolz 2 GIVN Wenzel 2 SURN Štolz 1 POSITION 13920,430 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 13898,452,13942,394 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00186@ 0 @ind00542@ INDI 1 NAME Václav František /Langkramer/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Václav Langkramer 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Václav 2 MIDDLE František 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14130,430 2 BOUNDARYRECT 14094,463,14167,383 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 AUG 1852 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00182@ 0 @ind00543@ INDI 1 NAME Rudolf /Langkramer/ 2 DISPLAY Rudolf 3 FORMAT %F 2 GIVN Rudolf 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14160,470 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 14133,496,14188,444 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 OCT 1854 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 JAN 1856 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00182@ 0 @ind00544@ INDI 1 NAME Josef Ignác /Langkramer/ 2 DISPLAY Josef Langkramer 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Josef 2 MIDDLE Ignác 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14190,430 2 BOUNDARYRECT 14154,463,14227,383 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 MAR 1857 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00182@ 0 @ind00545@ INDI 1 NAME Adolf /Langkramer/ 2 DISPLAY Adolf 3 FORMAT %F 2 GIVN Adolf 2 SURN Langkramer 1 POSITION 14220,470 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 14198,492,14242,444 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00182@ 0 @ind00546@ INDI 1 NAME Adolf Jan /Langkramer/ 2 DISPLAY Adolf 3 FORMAT %F 2 GIVN Adolf 2 MIDDLE Jan 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14250,470 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 14223,496,14278,444 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 OCT 1864 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 2 DATE 10 DEC 1864 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00105@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00182@ 0 @ind00547@ INDI 1 NAME František /Langkramer/ 2 DISPLAY František Langkramer 2 GIVN František 2 SURN Langkramer 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14270,430 2 BOUNDARYRECT 14234,456,14307,383 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00182@ 0 @ind00548@ INDI 1 NAME Anna /Langkramerová/ 2 DISPLAY Anna Langkramerová 2 GIVN Anna 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14510,570 2 BOUNDARYRECT 14465,596,14556,523 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00187@ 0 @ind00549@ INDI 1 NAME Božena /Langkramerová/ 2 DISPLAY Božena Langkramerová 2 GIVN Božena 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14380,470 2 BOUNDARYRECT 14335,496,14426,423 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00187@ 0 @ind00550@ INDI 1 NAME Marie /Langkramerová/ 2 DISPLAY Marie Langkramerová 2 GIVN Marie 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14440,470 2 BOUNDARYRECT 14395,496,14486,423 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00187@ 0 @ind00551@ INDI 1 NAME Anna /Langkramerová/ 2 DISPLAY Anna Langkramerová 2 GIVN Anna 2 SURN Langkramerová 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 14500,470 2 BOUNDARYRECT 14455,496,14546,423 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00105@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00187@ 0 @ind00552@ INDI 1 NAME Jan /Beneš/ 2 DISPLAY Jan Beneš 2 GIVN Jan 2 SURN Beneš 1 SOURCES @source00114@ 1 POSITION -10270,380 2 BOUNDARYRECT -10296,413,-10244,333 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 16 JAN 1844 2 PLAC Bučina č.45 3 _XREF @place00181@ 2 SOURCE @source00114@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 FAMC @fam00125@ 1 FAMS @fam00188@ 0 @ind00553@ INDI 1 NAME Anna /Benešová/ 2 DISPLAY Anna Benešová roz.Benešová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Benešová 2 LAST2 roz.Benešová 1 SOURCES @source00114@ 1 POSITION -10440,370 2 BOUNDARYRECT -10482,403,-10398,309 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 JUN 1849 2 PLAC Bučina č.10 3 _XREF @place00182@ 2 SOURCE @source00114@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 evangelické ref. vyznání 1 FAMC @fam00111@ 1 FAMS @fam00188@ 0 @ind00554@ INDI 1 NAME Anna /Hodková/ 2 DISPLAY Anna Hodková roz.Benešová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Hodková 2 LAST2 roz.Benešová 1 SOURCES @source00114@ 1 POSITION -10300,260 2 BOUNDARYRECT -10342,293,-10258,199 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 JUN 1889 2 SOURCE @source00114@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 Českobratrské evangelické 1 FAMC @fam00188@ 1 FAMS @fam00189@ 0 @ind00555@ INDI 1 NAME Alois /Hodek/ 2 DISPLAY Alois Hodek 2 GIVN Alois 2 SURN Hodek 1 SOURCES @source00114@ 1 POSITION -10390,260 2 BOUNDARYRECT -10416,293,-10364,213 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 20 APR 1888 2 PLAC Český Brod 3 _XREF @place00160@ 2 SOURCE @source00114@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 bez vyznání 1 FAMS @fam00189@ 0 @ind00556@ INDI 1 NAME Bohuslav /Hodek/ 2 DISPLAY Bohuslav Hodek 2 GIVN Bohuslav 2 SURN Hodek 2 NPFX MUDr 1 SOURCES @source00114@ 1 POSITION -10350,110 2 BOUNDARYRECT -10380,143,-10319,63 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 DEC 1913 2 PLAC Elberfeld 3 _XREF @place00183@ 2 SOURCE @source00114@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 bez vyznání 1 FAMC @fam00189@ 0 @ind00557@ INDI 1 NAME Ladislav /Červinka/ 2 DISPLAY Ladislav Červinka 2 GIVN Ladislav 2 SURN Červinka 1 SOURCES @source00115@ 1 POSITION 5510,420 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 5471,463,5549,359 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 7 APR 1876 2 NOTE datum narození - zdroj rodokmen D.Vaníček 2 PLAC Jíkev č.34 3 _XREF @place00136@ 2 SOURCE @source00115@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE zdědil statek v Mladé, zemřel kolem 1930 1 FAMC @fam00052@ 1 FAMS @fam00494@ 0 @ind00558@ INDI 1 NAME Božena /Prošková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Božena Prošková roz.Červinková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Božena 2 SURN Prošková 2 LAST2 roz.Červinková 1 PICTURES @pic00192@ 2 PRIMARY @pic00192@ 1 SOURCES @source00115@, @source00135@ 1 POSITION 4470,430 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 4411,473,4530,351 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 30 AUG 1866 2 NOTE datum narození zdroj rodokmen D.Vaníček 2 PLAC Jíkev č.34 3 _XREF @place00136@ 2 SOURCE @source00115@ 1 DEAT Y 2 DATE 27 JAN 1939 2 PLAC Praha XII, Moravská 1603/31 3 _XREF @place00214@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00052@ 1 FAMS @fam00194@ 0 @ind00559@ INDI 1 NAME /Kučerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kučerová roz.Červinková 3 FORMAT %F %L %L2 2 SURN Kučerová 2 LAST2 roz.Červinková 1 SOURCES @source00115@ 1 POSITION 4640,560 2 BOUNDARYRECT 4605,586,4675,499 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00115@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00054@ 0 @ind00560@ INDI 1 NAME /Haňková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Haňková roz.Červinková 3 FORMAT %F %L %L2 2 SURN Haňková 2 LAST2 roz.Červinková 1 SOURCES @source00115@ 1 POSITION 4740,560 2 BOUNDARYRECT 4705,586,4775,499 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00115@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE žila v Jíkvi 1 FAMC @fam00054@ 0 @ind00561@ INDI 1 NAME /Sedláčková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Sedláčková roz.Červinková 3 FORMAT %F %L %L2 2 SURN Sedláčková 2 LAST2 roz.Červinková 1 SOURCES @source00115@ 1 POSITION 4550,560 2 BOUNDARYRECT 4514,586,4586,499 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00115@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE žila v Kosořicích u Mladé Boleslavi 1 FAMC @fam00054@ 0 @ind00562@ INDI 1 NAME Božena /Krieglerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Božena Krieglerová roz.Červinková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Božena 2 SURN Krieglerová 2 LAST2 roz.Červinková 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 4980,280 2 BOUNDARYRECT 4936,313,5025,219 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 AUG 1895 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 SEP 1923 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00110@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00146@ 1 FAMS @fam00190@ 0 @ind00563@ INDI 1 NAME František /Kriegler/ 2 DISPLAY František Kriegler 2 GIVN František 2 SURN Kriegler 2 NPFX Ing. 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 4920,260 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 4897,282,4944,224 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00190@ 1 FAMS @fam00191@ 0 @ind00565@ INDI 1 NAME Marie /Jordánová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Jordánová roz.Červinková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Jordánová 2 LAST2 roz.Červinková 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5060,260 2 BOUNDARYRECT 5016,293,5105,199 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 NOV 1896 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 2 DATE 6 DEC 1966 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00110@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00146@ 0 @ind00566@ INDI 1 NAME Josef /Červinka/ 2 DISPLAY Josef Červinka 2 GIVN Josef 2 SURN Červinka 2 NPFX Ing. 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5280,280 2 BOUNDARYRECT 5243,313,5317,233 1 SEX M 1 BIRT 2 PREGNANCYLENGTH Jikev 2 DATE 24 MAY 1899 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 2 DATE 1984 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00110@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE lesnický inženýr 1 FAMC @fam00146@ 1 FAMS @fam00192@ 0 @ind00567@ INDI 1 NAME Anna /Krieglerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Krieglerová roz.Červinková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Krieglerová 2 LAST2 roz.Červinková 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5400,260 2 BOUNDARYRECT 5356,293,5445,199 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 12 JUL 1904 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00146@ 1 FAMS @fam00191@ 0 @ind00570@ INDI 1 NAME Anna /Červinková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Červinková roz.Malátová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Červinková 2 LAST2 roz.Malátová 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5340,300 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 5311,326,5370,254 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 4 JAN 1906 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00192@ 0 @ind00573@ INDI 1 NAME František /Jordán/ 2 DISPLAY František Jordán 2 GIVN František 2 SURN Jordán 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5040,390 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 5017,412,5064,354 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00110@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 0 @ind00574@ INDI 1 NAME Jan /Pospíšil/ 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 SURN Pospíšil 1 SOURCES @source00116@ 1 POSITION 5380,790 2 BOUNDARYRECT 5354,823,5406,757 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 JAN 1780 2 PLAC Bechlín č.48 3 _XREF @place00166@ 2 SOURCE @source00116@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Matěj Gabriel 3 GODMOTHER Václav Jiránek 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00158@ 0 @ind00575@ INDI 1 NAME Maria Magdalena // 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Maria 3 FORMAT %F 2 GIVN Maria 2 MIDDLE Magdalena 2 LAST2 Pospíšilová 1 SOURCES @source00116@ 1 POSITION 5430,790 2 BOUNDARYRECT 5404,823,5456,757 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 30 DEC 1783 2 PLAC Bechlín č.48 3 _XREF @place00166@ 2 SOURCE @source00116@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00158@ 0 @ind00576@ INDI 1 NAME Jan /Musil/ 2 DISPLAY Jan Musil 2 GIVN Jan 2 SURN Musil 1 POSITION -7030,560 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -7064,603,-6996,499 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 28 FEB 1838 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE informace má Marie Štěpánová (I1713) 1 FAMC @fam00069@ 0 @ind00577@ INDI 1 NAME Josef /Prošek/ 2 DISPLAY Josef Prošek 2 GIVN Josef 2 SURN Prošek 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 3950,430 2 BOUNDARYRECT 3913,463,3987,383 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 30 JAN 1859 2 PLAC Mezouň č.23 3 _XREF @place00216@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 6 AUG 1915 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE syn Václava Proška z Mezouně č.23 a Marie Špírkové z Vráže č.40 1 OCCUPATIONS @occu00230@ 1 FAMS @fam00194@ 0 @ind00578@ INDI 1 NAME Josef Václav Pavel /Prošek/ 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Josef 3 FORMAT %F 2 GIVN Josef 2 MIDDLE Václav Pavel 2 SURN Prošek 2 NPFX MUDr. 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 4050,240 2 BOUNDARYRECT 4024,273,4076,207 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 JUL 1889 2 PLAC Klatovy II / Pražské předměstí č.150 3 _XREF @place00217@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE náboženství římskokatolické, od 10. 03. 1926 evangelické, bydlel v Pr 2 CONC aze 1 OCCUPATIONS @occu00276@ 1 FAMC @fam00194@ 1 FAMS @fam00495@ 0 @ind00579@ INDI 1 NAME Miloš /Prošek/ 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Miloš Prošek 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Miloš 2 SURN Prošek 2 NPFX PH.C. 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 4180,240 2 BOUNDARYRECT 4143,273,4217,193 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 APR 1891 2 PLAC Klatovy II / Pražské předměstí č.150 3 _XREF @place00217@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 OCT 1968 2 PLAC Beroun 3 _XREF @place00219@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00277@, @occu00278@ 1 FAMC @fam00194@ 1 FAMS @fam00496@ 0 @ind00580@ INDI 1 NAME Bohuš Emil Karel /Prošek/ 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Bohuš 3 FORMAT %F 2 GIVN Bohuš 2 MIDDLE Emil Karel 2 SURN Prošek 2 NPFX JUDr. 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 4340,230 2 BOUNDARYRECT 4303,263,4377,197 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 JAN 1893 2 PLAC Klatovy II / Pražské předměstí č.150 3 _XREF @place00217@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 20 NOV 1932 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE od. 1.4.1931 bydlel ve Strakonicích 1 OCCUPATIONS @occu00279@ 1 FAMC @fam00194@ 0 @ind00581@ INDI 1 NAME Blažena Antonie Marie /Maryšková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Blažena Maryšková roz.Prošková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Blažena 2 MIDDLE Antonie Marie 2 SURN Maryšková 2 LAST2 roz.Prošková 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 4450,240 2 BOUNDARYRECT 4410,273,4490,179 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 9 MAY 1896 2 PLAC Mladá Boleslav 3 _XREF @place00221@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 JAN 1951 2 PLAC Praha-Motol 3 _XREF @place00117@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE bydlela v Praze 1 OCCUPATIONS @occu00280@ 1 FAMC @fam00194@ 0 @ind00582@ INDI 1 NAME /Haňka/ 2 DISPLAY Haňka 2 SURN Haňka 1 POSITION 4900,960 2 BOUNDARYRECT 4874,986,4926,927 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00195@ 0 @ind00595@ INDI 1 NAME Josef /Pešek/ 2 DISPLAY Josef Pešek 2 GIVN Josef 2 SURN Pešek 2 NPFX JUDr. 1 POSITION -6710,240 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -6732,262,-6688,204 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE žil v Praze 1 FAMC @fam00079@ 0 @ind00596@ INDI 1 NAME Libuše // 2 DISPLAY Libuše roz.Pešková 3 FORMAT %F %L2 2 GIVN Libuše 2 LAST2 roz.Pešková 1 POSITION -6670,240 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -6692,262,-6648,194 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE žila v Pardubicích 1 FAMC @fam00079@ 0 @ind00597@ INDI 1 NAME Emil /Pešek/ 2 DISPLAY Emil Pešek 2 GIVN Emil 2 SURN Pešek 1 POSITION -6620,240 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -6642,262,-6598,204 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00079@ 0 @ind00598@ INDI 1 NAME Václav /Kroulík/ 2 DISPLAY Václav Kroulík 2 GIVN Václav 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00117@, @source00649@, @source00124@ 1 POSITION -10890,510 2 BOUNDARYRECT -10916,543,-10864,463 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 SEP 1828 2 PLAC Hrušová č.27 3 _XREF @place00046@ 2 SOURCE @source00124@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE přiženil se do Vyšenovic (dnes Vyšehněvice) a později koupil dům v Par 2 CONC dubicích 1 OCCUPATIONS @occu00235@ 1 CUSTOM_TAG1 katolík 1 FAMC @fam00105@ 0 @ind00599@ INDI 1 NAME Kateřina // 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Kateřina 3 FORMAT %F 2 GIVN Kateřina 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00612@ 1 POSITION -11510,680 2 BOUNDARYRECT -11538,713,-11482,647 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 OCT 1782 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00612@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 evangelické 1 FAMC @fam00099@ 0 @ind00605@ INDI 1 NAME Alžběta /Roušarová/ 2 DISPLAY Alžběta Roušarová 2 GIVN Alžběta 2 SURN Roušarová 1 SOURCES @source00118@ 1 POSITION -6560,720 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -6587,746,-6532,684 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 JUN 1798 1 DEAT Y 2 DATE 23 APR 1865 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00118@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00201@ 0 @ind00606@ INDI 1 NAME Vít /Novotný/ 2 DISPLAY Vít Novotný 2 GIVN Vít 2 SURN Novotný 1 SOURCES @source00100@ 1 POSITION 4280,1250 2 BOUNDARYRECT 4252,1276,4308,1203 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00100@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00237@ 1 FAMS @fam00202@ 0 @ind00607@ INDI 1 NAME Václav /Novotný/ 2 DISPLAY Václav Novotný 2 GIVN Václav 2 SURN Novotný 1 SOURCES @source00100@ 1 POSITION 4300,1100 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 4278,1122,4322,1064 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00100@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00238@ 1 FAMC @fam00202@ 0 @ind00610@ INDI 1 NAME Jiří /Kumpošt/ 2 DISPLAY Jiří Kumpošt 2 GIVN Jiří 2 SURN Kumpošt 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -12970,1390 2 BOUNDARYRECT -12999,1416,-12941,1343 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Tisové, roku 1661 přešel do Hrušové č.30 1 OCCUPATIONS @occu00240@ 1 FAMS @fam00706@ 0 @ind00615@ INDI 1 NAME Jan /Roušar/ 2 DISPLAY Jan Roušar 2 GIVN Jan 2 SURN Roušar 1 SOURCES @source00123@ 1 POSITION -6690,990 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -6724,1033,-6656,929 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1750 2 NOTE pravděpodobné datum narození 2 SOURCE @source00123@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00250@ 1 FAMS @fam00205@ 1 FAMC @fam00206@ 0 @ind00616@ INDI 1 NAME // 1 SOURCES @source00123@ 1 POSITION -6450,990 2 BOUNDARYRECT -6476,1016,-6424,964 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 2 SOURCE @source00123@ 2 NOTE pravděpodobné zemřela pře rokem 1795 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00205@ 0 @ind00617@ INDI 1 NAME Veronika /Roušarová/ 2 DISPLAY Veronika Roušarová 2 GIVN Veronika 2 SURN Roušarová 1 SOURCES @source00123@ 1 POSITION -6610,870 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -6636,896,-6584,834 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1773 2 NOTE pravděpodobné datum narození 2 PLAC Telecí č.34 3 _XREF @place00012@ 2 SOURCE @source00123@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00205@ 0 @ind00618@ INDI 1 NAME Václav /Roušar/ 2 DISPLAY Václav Roušar 2 GIVN Václav 2 SURN Roušar 1 SOURCES @source00123@ 1 POSITION -6560,870 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -6582,896,-6538,834 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1775 2 NOTE pravděpodobné datum narození 2 PLAC Telecí č.34 3 _XREF @place00012@ 2 SOURCE @source00123@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00205@ 0 @ind00619@ INDI 1 NAME Alžběta // 2 DISPLAY Alžběta 2 GIVN Alžběta 1 SOURCES @source00123@ 1 POSITION -6500,870 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -6522,896,-6478,844 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1778 2 NOTE pravděpodobné datum narození 2 PLAC Telecí č.34 3 _XREF @place00012@ 2 SOURCE @source00123@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00205@ 0 @ind00620@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 2 GIVN Anna 1 SOURCES @source00123@ 1 POSITION -6660,720 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -6682,746,-6638,694 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1795 2 NOTE pravděpodobné datum narození 2 PLAC Telecí č.34 3 _XREF @place00012@ 2 SOURCE @source00123@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00070@ 0 @ind00621@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -6760,1110 2 BOUNDARYRECT -6786,1136,-6734,1084 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00206@ 0 @ind00622@ INDI 1 NAME Josef /Roušar/ 2 DISPLAY Josef Roušar 2 GIVN Josef 2 SURN Roušar 1 SOURCES @source00123@ 1 POSITION -6740,980 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -6762,1006,-6718,944 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1742 2 NOTE pravděpodobné datum narození 2 SOURCE @source00123@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00206@ 0 @ind00624@ INDI 1 NAME Barbora /Kroulíková/ 2 DISPLAY Barbora Kroulíková roz.Cukrová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Barbora 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Cukrová 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -10760,510 2 BOUNDARYRECT -10797,536,-10722,449 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Matějě Cukra z Kobylnice č.21 okr.Kutná Hora 1 FAMS @fam00207@ 0 @ind00625@ INDI 1 NAME Václav /Kroulík/ 2 DISPLAY Václav Kroulík 2 GIVN Václav 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -10770,400 2 BOUNDARYRECT -10796,433,-10744,353 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1854 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00207@ 0 @ind00626@ INDI 1 NAME Anna Františka // 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 MIDDLE Františka 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00120@, @source00654@ 1 POSITION -10830,390 2 BOUNDARYRECT -10856,423,-10804,357 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 7 FEB 1852 2 PLAC Hrušová č.41 3 _XREF @place00007@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00207@ 0 @ind00627@ INDI 1 NAME Anna /Makovská/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Makovská roz.Raušerová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Makovská 2 LAST2 roz.Raušerová 1 POSITION -14820,680 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -14852,702,-14787,634 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Telecí č.18 3 _XREF @place00186@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00208@ 0 @ind00628@ INDI 1 NAME Václav /Popelka/ 2 DISPLAY Václav Popelka 2 GIVN Václav 2 SURN Popelka 1 POSITION -15010,680 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -15032,706,-14988,644 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1801 2 PLAC Široký Důl č.30 3 _XREF @place00187@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00209@ 0 @ind00629@ INDI 1 NAME Josefka // 2 DISPLAY Josefka 2 GIVN Josefka 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -13690,550 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -13725,593,-13654,507 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #8080FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 NOV 1835 2 PLAC Borová č.32 3 _XREF @place00005@ 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00068@ 0 @ind00630@ INDI 1 NAME Josef /Makovský/ 2 DISPLAY Josef Makovský 2 GIVN Josef 2 SURN Makovský 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -15280,830 2 BOUNDARYRECT -15312,863,-15248,783 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1770 2 PLAC Borová 3 _XREF @place00188@ 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00165@ 1 FAMS @fam00210@ 0 @ind00631@ INDI 1 NAME Anna /Makovská/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna roz.Fajmonová 3 FORMAT %F %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Makovská 2 LAST2 roz.Fajmonová 1 POSITION -15210,820 2 BOUNDARYRECT -15244,846,-15176,759 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00210@ 0 @ind00632@ INDI 1 NAME Kateřina // 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Kateřina 3 FORMAT %F 2 GIVN Kateřina 2 LAST2 roz.Makovská 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -15030,820 2 BOUNDARYRECT -15058,853,-15002,787 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 23 SEP 1789 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00165@ 1 FAMS @fam00215@ 0 @ind00633@ INDI 1 NAME Mariana /Kučerová/ 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Mariana Kučerová roz.Makovská 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Mariana 2 SURN Kučerová 2 LAST2 roz.Makovská 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -14880,840 2 BOUNDARYRECT -14921,866,-14838,779 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00165@ 1 FAMS @fam00211@ 0 @ind00634@ INDI 1 NAME František /Kučera/ 2 DISPLAY František Kučera 2 GIVN František 2 SURN Kučera 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -14950,830 2 BOUNDARYRECT -14980,856,-14920,783 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00211@ 0 @ind00635@ INDI 1 NAME Johanes /Makovský/ 2 DISPLAY Johanes Makovský 2 GIVN Johanes 2 SURN Makovský 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -15340,1070 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -15382,1104,-15297,1009 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE narozen kolem 1720 1 FAMS @fam00212@ 0 @ind00636@ INDI 1 NAME Katharina // 2 DISPLAY Katharina 2 GIVN Katharina 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -15210,1070 2 BOUNDARYRECT -15241,1096,-15179,1037 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00257@ 1 FAMS @fam00212@ 0 @ind00637@ INDI 1 NAME Tereza /Janková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Tereza Janková roz.Makovská 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Tereza 2 SURN Janková 2 LAST2 roz.Makovská 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -14950,570 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -14976,589,-14924,539 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 20 JUN 1845 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00208@ 1 FAMS @fam00216@ 0 @ind00638@ INDI 1 NAME Jan /Makovský/ 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 SURN Makovský 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -14920,570 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -14938,589,-14902,551 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 MAR 1848 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00208@ 0 @ind00639@ INDI 1 NAME Pavel /Makovský/ 2 DISPLAY Pavel Makovský 2 GIVN Pavel 2 SURN Makovský 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -14890,570 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -14913,589,-14867,545 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 6 JUN 1851 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 MAR 1885 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 2 SOURCE @source00127@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00208@ 1 FAMS @fam00213@ 0 @ind00640@ INDI 1 NAME Josefa /Makovská/ 2 DISPLAY Josefa roz.Večeřová 3 FORMAT %F %L2 2 GIVN Josefa 2 SURN Makovská 2 LAST2 roz.Večeřová 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -14860,560 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -14880,578,-14840,529 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Borová č.64 3 _XREF @place00191@ 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00213@ 0 @ind00641@ INDI 1 NAME Josef // 2 DISPLAY Josef 2 GIVN Josef 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -14850,580 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -14868,599,-14832,561 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 30 OCT 1854 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00208@ 0 @ind00642@ INDI 1 NAME Josefka // 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Josefka 3 FORMAT %F 2 GIVN Josefka 2 LAST2 roz.Makovská 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -14820,580 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -14838,599,-14802,561 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 30 OCT 1854 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00208@ 0 @ind00643@ INDI 1 NAME Jan /Makovský/ 2 DISPLAY Jan Makovský 2 GIVN Jan 2 SURN Makovský 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -14750,550 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -14771,569,-14729,525 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 16 DEC 1851 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00214@ 0 @ind00644@ INDI 1 NAME František /Makovský/ 2 DISPLAY František Makovský 2 GIVN František 2 SURN Makovský 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -15040,700 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -15061,719,-15019,675 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 FEB 1813 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00215@ 0 @ind00645@ INDI 1 NAME Anna // 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 LAST2 roz.Kučerová 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -14900,680 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -14918,699,-14882,661 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 23 FEB 1812 2 PLAC Borová č.71 3 _XREF @place00178@ 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00211@ 0 @ind00646@ INDI 1 NAME František /Janko/ 2 DISPLAY František Janko 2 GIVN František 2 SURN Janko 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -14990,570 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -15010,588,-14970,545 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00216@ 0 @ind00647@ INDI 1 NAME Pavel /Makovský/ 2 DISPLAY Pavel 3 FORMAT %F 2 GIVN Pavel 2 SURN Makovský 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -14860,500 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -14878,519,-14842,481 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 13 OCT 1885 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00213@ 0 @ind00648@ INDI 1 NAME Anna // 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 LAST2 roz.Makovská 1 SOURCES @source00127@ 1 POSITION -14890,500 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -14908,519,-14872,481 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 9 FEB 1878 2 PLAC Borová č.69 3 _XREF @place00099@ 2 SOURCE @source00127@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00213@ 0 @ind00656@ INDI 1 NAME Jan /Rampas/ 2 DISPLAY Jan Rampas 2 GIVN Jan 2 SURN Rampas 1 POSITION 4750,1060 2 BOUNDARYRECT 4723,1086,4778,1013 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00219@ 0 @ind00657@ INDI 1 NAME // 1 POSITION 4810,1060 2 BOUNDARYRECT 4784,1086,4836,1034 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00219@ 0 @ind00658@ INDI 1 NAME Kateřina // 2 DISPLAY Kateřina 2 GIVN Kateřina 1 POSITION 4840,960 2 BOUNDARYRECT 4812,986,4868,927 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00141@ 0 @ind00659@ INDI 1 NAME Marie // 2 DISPLAY Marie 2 GIVN Marie 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4360,1070 2 BOUNDARYRECT 4334,1103,4386,1037 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 MAR 1704 2 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00161@ 0 @ind00660@ INDI 1 NAME Kateřina // 2 DISPLAY Kateřina 2 GIVN Kateřina 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4400,1100 2 BOUNDARYRECT 4363,1133,4437,1067 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 OCT 1706 2 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 2 DATE 18 AUG 1725 2 SOURCE @source00128@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00161@ 0 @ind00661@ INDI 1 NAME Alžběta // 2 DISPLAY Alžběta 2 GIVN Alžběta 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4500,1100 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 4473,1126,4528,1074 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 FEB 1712 2 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 2 DATE 11 FEB 1713 2 SOURCE @source00128@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00161@ 0 @ind00662@ INDI 1 NAME Dorota // 2 DISPLAY Dorota 2 GIVN Dorota 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4540,1100 2 BOUNDARYRECT 4514,1133,4566,1067 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 31 MAR 1714 2 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00161@ 0 @ind00663@ INDI 1 NAME Václav /Červinka/ 2 DISPLAY Václav Červinka 2 GIVN Václav 2 SURN Červinka 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4350,950 2 BOUNDARYRECT 4321,983,4379,903 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 JUN 1731 2 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00220@ 1 FAMC @fam00160@ 0 @ind00664@ INDI 1 NAME Kateřina /Červinková/ 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Kateřina 3 FORMAT %F 2 GIVN Kateřina 2 SURN Červinková 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4420,950 2 BOUNDARYRECT 4392,976,4448,917 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00220@ 0 @ind00665@ INDI 1 NAME Kateřina // 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Kateřina 3 FORMAT %F 2 GIVN Kateřina 2 LAST2 roz.Červinková 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4360,820 2 BOUNDARYRECT 4332,853,4388,787 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 DEC 1753 2 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00220@ 0 @ind00666@ INDI 1 NAME Václav /Červinka/ 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 SURN Červinka 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4410,820 2 BOUNDARYRECT 4384,853,4436,787 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 30 JUN 1756 2 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00220@ 0 @ind00667@ INDI 1 NAME Jan /Matějka/ 2 DISPLAY Jan Matějka 2 GIVN Jan 2 SURN Matějka 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4240,950 2 BOUNDARYRECT 4214,976,4266,903 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00221@ 0 @ind00668@ INDI 1 NAME Josef /Červinka/ 2 DISPLAY Josef 3 FORMAT %F 2 GIVN Josef 2 SURN Červinka 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4150,670 2 BOUNDARYRECT 4124,703,4176,637 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1791 2 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE nutno prověřit !!!! 2 CONT 1 FAMC @fam00133@ 0 @ind00669@ INDI 1 NAME Václav /Červinka/ 2 DISPLAY Václav Červinka 2 GIVN Václav 2 SURN Červinka 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4130,800 2 BOUNDARYRECT 4101,833,4159,753 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 FEB 1758 2 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE syn rychtáře v Jikvi 1 FAMC @fam00143@ 1 FAMS @fam00222@ 0 @ind00670@ INDI 1 NAME Veronika /Červinková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Veronika 3 FORMAT %F 2 GIVN Veronika 2 SURN Červinková 2 LAST2 roz.Setká 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4190,790 2 BOUNDARYRECT 4161,816,4220,757 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Josefa Setkýho 1 FAMS @fam00222@ 0 @ind01146@ INDI 1 NAME Václav /Pexa/ 2 DISPLAY Václav Pexa 2 GIVN Václav 2 SURN Pexa 2 NPFX MUDr. 1 SOURCES @source00129@ 1 POSITION 15260,450 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 15210,493,15311,389 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 SEP 1875 2 SOURCE @source00129@ 1 DEAT Y 2 DATE 27 DEC 1954 2 SOURCE @source00129@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00388@ 0 @ind01147@ INDI 1 NAME Miloš /Pexa/ 2 DISPLAY Miloš Pexa 2 GIVN Miloš 2 SURN Pexa 1 SOURCES @source00129@ 1 POSITION 15330,260 2 BOUNDARYRECT 15293,293,15367,213 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 MAY 1908 2 PLAC Praha 3 _XREF @place00017@ 2 SOURCE @source00129@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 JAN 1909 2 SOURCE @source00129@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00388@ 0 @ind01153@ INDI 1 NAME Vladimír /Jelínek/ 2 DISPLAY Vladimír Jelínek 2 GIVN Vladimír 2 SURN Jelínek 2 NPFX JUDr. 1 POSITION 12870,170 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 12834,204,12907,109 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE pracoval na sekretariátu OSN v New Yorku, za války vězněn v Berlíně-Pl 2 CONC otzensee a odsouzen k trestu smrti, popravě však unikl 1 FAMS @fam00390@ 0 @ind01238@ INDI 1 NAME Eduard /Svoboda/ 2 DISPLAY Eduard Svoboda 2 GIVN Eduard 2 SURN Svoboda 1 PICTURES @pic00223@, @pic00302@ 2 PRIMARY @pic00223@ 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -8770,240 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -8797,266,-8742,204 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 OCT 1889 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 20 DEC 1959 2 SOURCE @source00120@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00259@ 1 FAMS @fam00416@ 1 FAMC @fam00104@ 0 @ind01226@ INDI 1 NAME Emilie /Svobodová/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Emilie Svobodová roz. Spěváčková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Emilie 2 SURN Svobodová 2 LAST2 roz. Spěváčková 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -8830,220 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -8863,246,-8797,174 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 26 NOV 1900 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 NOV 1969 2 SOURCE @source00120@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00416@ 0 @ind01245@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -13270,1210 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -13304,1253,-13236,1149 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1654 2 NOTE datum narození z kroniky Kroulíků z Cerekvice 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Morašice 1685-1697 2 CONT v zápise o sňatku syna Jakuba uváděn jako Jakub 2 CONT zemřel před rokem 1701 1 OCCUPATIONS @occu00260@ 1 FAMS @fam00425@ 1 FAMC @fam00426@ 0 @ind01246@ INDI 1 NAME Salomena /Kroulíková/ 2 DISPLAY Salomena Kroulíková roz.Nováková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Salomena 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Nováková 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -12540,1220 2 BOUNDARYRECT -12581,1246,-12498,1159 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Říkovic 1 FAMS @fam00425@ 0 @ind01247@ INDI 1 NAME Jiří /Kroulík/ 2 DISPLAY Jiří Kroulík 2 GIVN Jiří 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -13360,1340 2 BOUNDARYRECT -13397,1373,-13323,1293 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1636 2 NOTE datum narození z kroniky Kroulíků z Cerekvice 1 DEAT Y 2 DATE 1712 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Morašice 1653 - 1685 - Rychta 1 FAMS @fam00426@ 1 FAMC @fam00427@ 0 @ind01248@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz.Klejchová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Klejchová 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -13220,1350 2 BOUNDARYRECT -13261,1376,-13179,1289 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Lažan č.2 1 FAMS @fam00426@ 0 @ind01249@ INDI 1 NAME Matouš /Kroulík/ 2 DISPLAY Matouš Kroulík 2 GIVN Matouš 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -13400,1490 2 BOUNDARYRECT -13437,1523,-13363,1443 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1598 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 1655 2 SOURCE @source00131@ 2 NOTE pravděpodobné datum úmrtí 1 ISDEAD Y 1 NOTE České Heřmanice 1618 - 1635 2 CONT koupil č.47 v Morašicích 2 CONT 1635 - Rychta 1 FAMS @fam00427@ 0 @ind01250@ INDI 1 NAME Ludmila /Kroulíková/ 2 DISPLAY Ludmila Kroulíková roz.Potátová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Ludmila 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Potátová 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -13290,1500 2 BOUNDARYRECT -13328,1526,-13251,1439 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00427@ 0 @ind01251@ INDI 1 NAME Bernard /Kroulík/ 2 DISPLAY Bernard Kroulík 2 GIVN Bernard 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -13240,1040 2 BOUNDARYRECT -13277,1073,-13203,993 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 16 MAY 1681 2 NOTE datum narození z kroniky Kroulíků z Cerekvice je 1683 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 JUL 1750 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Morašice 1713-1741 1 FAMC @fam00425@ 1 FAMS @fam00428@ 0 @ind01252@ INDI 1 NAME Dorota /Kroulíková/ 2 DISPLAY Dorota Kroulíková roz. Kumpoštová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Dorota 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz. Kumpoštová 1 SOURCES @source00120@, @source00594@ 1 POSITION -12830,1050 2 BOUNDARYRECT -12874,1083,-12786,989 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 DEC 1681 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Hrušové 1 FAMS @fam00428@ 1 FAMC @fam00704@ 0 @ind01253@ INDI 1 NAME Jakub /Kroulík/ 2 DISPLAY Jakub Kroulík 2 GIVN Jakub 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -13210,900 2 BOUNDARYRECT -13247,933,-13173,853 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 7 JUL 1706 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 3 APR 1772 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Morašice 1741-1772 1 FAMC @fam00428@ 1 FAMS @fam00429@ 0 @ind01254@ INDI 1 NAME Žofie /Kroulíková/ 2 DISPLAY Žofie Kroulíková roz.Jetmarová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Žofie 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Jetmarová 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -13090,900 2 BOUNDARYRECT -13132,926,-13047,839 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00429@ 0 @ind01255@ INDI 1 NAME Václav /Kroulík/ 2 DISPLAY Václav Kroulík 2 GIVN Václav 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -13180,770 2 BOUNDARYRECT -13217,803,-13143,723 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 AUG 1751 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 11 JUN 1830 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Morašice 1772-1825 1 FAMC @fam00429@ 1 FAMS @fam00430@ 0 @ind01256@ INDI 1 NAME M. /Kroulíková/ 2 DISPLAY M. Kroulíková roz.Fikejzová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN M. 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Fikejzová 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -13080,770 2 BOUNDARYRECT -13120,796,-13040,723 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Tisové 1 FAMS @fam00430@ 0 @ind01257@ INDI 1 NAME Václav /Kroulík/ 2 DISPLAY Václav Kroulík 2 GIVN Václav 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -13130,660 2 BOUNDARYRECT -13167,693,-13093,613 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 OCT 1782 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 19 MAY 1835 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Morašice 1825-1835 1 FAMC @fam00430@ 1 FAMS @fam00431@ 0 @ind01258@ INDI 1 NAME Žofie /Kroulíková/ 2 DISPLAY Žofie Kroulíková roz.Strnadová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Žofie 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Strnadová 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -13070,660 2 BOUNDARYRECT -13112,686,-13027,599 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Horek 1 FAMS @fam00431@ 0 @ind01259@ INDI 1 NAME Josef /Kroulík/ 2 DISPLAY Josef Kroulík 2 GIVN Josef 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -13100,510 2 BOUNDARYRECT -13137,543,-13063,463 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 DEC 1815 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 6 APR 1839 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Morašice 1835-1839 1 FAMC @fam00431@ 1 FAMS @fam00432@ 0 @ind01260@ INDI 1 NAME Rozalie /Kroulíková/ 2 DISPLAY Rozalie Kroulíková roz.Rollerová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Rozalie 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Rollerová 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -12910,510 2 BOUNDARYRECT -12950,543,-12870,449 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 24 JUN 1840 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Litomyšle 1 FAMS @fam00432@ 1 FAMS @fam00752@ 0 @ind01187@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz. Říhová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz. Říhová 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -11420,960 2 BOUNDARYRECT -11455,993,-11384,899 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 21 SEP 1725 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00100@ 0 @ind01465@ INDI 1 NAME Jan /Matějka/ 2 DISPLAY Jan Matějka 2 GIVN Jan 2 SURN Matějka 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -9810,510 2 BOUNDARYRECT -9836,543,-9784,463 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1823 2 NOTE datum dle zápisu o sňatku 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE syn Jana Matějky, zemřelého půlsedláka v Bohuňovicích č.35 1 OCCUPATIONS @occu00396@ 1 FAMS @fam00471@ 0 @ind01467@ INDI 1 NAME Václav /Matějka/ 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 SURN Matějka 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -9760,360 2 BOUNDARYRECT -9786,393,-9734,327 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 16 NOV 1845 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00471@ 0 @ind01469@ INDI 1 NAME František /Matějka/ 2 DISPLAY František 3 FORMAT %F 2 GIVN František 2 SURN Matějka 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -9550,340 2 BOUNDARYRECT -9580,373,-9520,307 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 7 SEP 1860 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00471@ 0 @ind01175@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00120@, @source00652@ 1 POSITION -10150,380 2 BOUNDARYRECT -10176,413,-10124,333 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 16 JUN 1840 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE nemanželský syn, přiženil se do Suché Lhoty č.27 1 FAMS @fam00399@ 1 FAMS @fam00400@ 1 FAMC @fam00472@ 0 @ind01176@ INDI 1 NAME Helena /Kroulíková/ 2 DISPLAY Helena Kroulíková roz.Šplíchalová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Helena 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Šplíchalová 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -10020,380 2 BOUNDARYRECT -10065,413,-9975,319 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 6 JUL 1845 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE ze Suché Lhoty 27 1 FAMS @fam00399@ 0 @ind01177@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 2 GIVN Anna 1 POSITION -10140,250 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -10167,276,-10112,224 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 2 FEB 1870 1 DEAT Y 2 DATE 6 MAY 1872 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00399@ 0 @ind01178@ INDI 1 NAME Jan // 2 DISPLAY Jan 2 GIVN Jan 1 POSITION -10100,260 2 BOUNDARYRECT -10137,293,-10063,227 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 MAR 1873 1 DEAT Y 2 DATE 24 FEB 1895 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00399@ 0 @ind01180@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz.Bulvová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Bulvová 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -9920,410 2 BOUNDARYRECT -9957,436,-9883,349 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Chotěnova 1 FAMS @fam00400@ 0 @ind01470@ INDI 1 NAME // 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -10160,510 2 BOUNDARYRECT -10186,536,-10134,484 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00472@ 0 @ind00245@ INDI 1 NAME Jaromír /Kroulík/ 2 DISPLAY Jaromír Kroulík 2 GIVN Jaromír 2 SURN Kroulík 1 PICTURES @pic00253@, @pic00254@ 2 PRIMARY @pic00253@ 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -8580,210 2 BOUNDARYRECT -8617,243,-8543,163 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 APR 1904 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 JUL 1972 2 SOURCE @source00120@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE později na penzi žil v Chrudimi. 1 OCCUPATIONS @occu00262@ 1 FAMS @fam00401@ 1 FAMC @fam00095@ 0 @ind01185@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz. Jonášová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz. Jonášová 1 PICTURES @pic00255@, @pic00256@ 2 PRIMARY @pic00255@ 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -8500,210 2 BOUNDARYRECT -8542,243,-8457,149 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 DEC 1907 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 MAY 1981 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00401@ 0 @ind01476@ INDI 1 NAME Vladislav /Kroulík/ 2 DISPLAY Vladislav Kroulík 2 GIVN Vladislav 2 SURN Kroulík 1 PICTURES @pic00232@ 2 PRIMARY @pic00232@ 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -8410,210 2 BOUNDARYRECT -8447,243,-8373,163 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 MAR 1906 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 19 AUG 1988 2 PLAC Vysoké Mýto 3 _XREF @place00009@ 2 SOURCE @source00120@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00263@ 1 FAMS @fam00391@ 1 FAMC @fam00095@ 0 @ind01156@ INDI 1 NAME Marie /Kroulíková/ 2 DISPLAY Marie Kroulíková roz.Benešová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Benešová 1 PICTURES @pic00233@ 2 PRIMARY @pic00233@ 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -8330,210 2 BOUNDARYRECT -8372,243,-8288,149 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 OCT 1912 2 PLAC Hrušová č. 32 3 _XREF @place00199@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 DEC 1970 2 PLAC Vysoké Mýto 3 _XREF @place00009@ 2 SOURCE @source00120@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Pocházela ze mlýna "Papírna" v Hrušové 1 FAMS @fam00391@ 0 @ind01477@ INDI 1 NAME Miloš /Kroulík/ 2 DISPLAY Miloš Kroulík 2 GIVN Miloš 2 SURN Kroulík 1 PICTURES @pic00239@, @pic00330@ 2 PRIMARY @pic00239@ 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -8230,210 2 BOUNDARYRECT -8267,243,-8193,163 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 6 MAY 1918 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 7 JUN 1994 2 SOURCE @source00120@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00017@ 1 FAMS @fam00392@ 1 FAMC @fam00095@ 0 @ind01160@ INDI 1 NAME Vlasta /Kroulíková/ 2 DISPLAY Vlasta Kroulíková roz.Melšová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Vlasta 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Melšová 1 PICTURES @pic00238@, @pic00329@ 2 PRIMARY @pic00238@ 1 SOURCES @source00120@ 1 POSITION -8130,210 2 BOUNDARYRECT -8167,243,-8092,149 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 12 AUG 1921 2 SOURCE @source00120@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 AUG 1994 2 SOURCE @source00120@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00035@ 1 FAMS @fam00392@ 0 @ind01479@ INDI 1 NAME Anna /Vavroušková/ 2 DISPLAY Anna Vavroušková roz.Zvoníčková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Vavroušková 2 LAST2 roz.Zvoníčková 1 POSITION -7980,530 2 BOUNDARYRECT -8025,556,-7934,469 1 SEX F 1 BIRT 2 PLAC Čermná 3 _XREF @place00201@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00475@ 0 @ind01486@ INDI 1 NAME Jan /Bayer/ 2 DISPLAY Jan Bayer 2 GIVN Jan 2 SURN Bayer 1 SOURCES @source00132@ 1 POSITION 11370,590 2 BOUNDARYRECT 11344,616,11396,543 1 SEX M 1 DEAT Y 2 AGE 26 2 SOURCE @source00132@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00271@ 1 FAMC @fam00038@ 0 @ind01522@ INDI 1 NAME Jan /Rejmánek/ 2 DISPLAY Jan Rejmánek 2 GIVN Jan 2 SURN Rejmánek 1 SOURCES @source00133@ 1 POSITION -14220,390 2 BOUNDARYRECT -14251,423,-14189,343 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1849 2 NOTE x.tree.cz 2 SOURCE @source00133@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00492@ 0 @ind01523@ INDI 1 NAME Anna /Rejmánková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Rejmánková roz.Hebká 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Rejmánková 2 LAST2 roz.Hebká 1 SOURCES @source00133@ 1 POSITION -13670,390 2 BOUNDARYRECT -13707,423,-13633,329 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1856 2 SOURCE @source00133@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00492@ 0 @ind01524@ INDI 1 NAME Bohuslav /Rejmánek/ 2 DISPLAY Bohuslav 3 FORMAT %F 2 GIVN Bohuslav 2 SURN Rejmánek 1 SOURCES @source00134@ 1 POSITION -14210,220 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -14237,246,-14182,194 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 DEC 1878 2 SOURCE @source00134@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 DEC 1879 2 SOURCE @source00134@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00492@ 0 @ind01525@ INDI 1 NAME Marie /Rejmánková/ 2 DISPLAY Marie 3 FORMAT %F 2 GIVN Marie 2 SURN Rejmánková 1 SOURCES @source00134@ 1 POSITION -14160,220 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -14187,246,-14132,194 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 9 MAR 1881 2 SOURCE @source00134@ 1 DEAT Y 2 DATE 10 SEP 1882 2 SOURCE @source00134@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00492@ 0 @ind01526@ INDI 1 NAME František /Rejmánek/ 2 DISPLAY František Rejmánek 2 GIVN František 2 SURN Rejmánek 1 SOURCES @source00134@ 1 POSITION -14110,200 2 BOUNDARYRECT -14147,233,-14073,153 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 JUN 1883 1 DEAT Y 2 DATE 5 OCT 1966 2 SOURCE @source00134@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00492@ 0 @ind01527@ INDI 1 NAME Loepold /Rejmánek/ 2 DISPLAY Loepold Rejmánek 2 GIVN Loepold 2 SURN Rejmánek 2 NPFX MUDr. 1 SOURCES @source00134@ 1 POSITION -14040,200 2 BOUNDARYRECT -14077,233,-14003,153 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 DEC 1884 2 SOURCE @source00134@ 1 DEAT Y 2 DATE 11 MAY 1970 2 SOURCE @source00134@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00492@ 0 @ind01528@ INDI 1 NAME Jan /Rejmánek/ 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 SURN Rejmánek 1 SOURCES @source00134@ 1 POSITION -13960,200 2 BOUNDARYRECT -13997,233,-13923,167 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 21 MAR 1887 2 SOURCE @source00134@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 AUG 1908 2 SOURCE @source00134@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00492@ 0 @ind01529@ INDI 1 NAME Anna /Rejmánková/ 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Rejmánková 1 SOURCES @source00134@ 1 POSITION -13890,200 2 BOUNDARYRECT -13927,233,-13853,167 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 APR 1888 2 SOURCE @source00134@ 1 DEAT Y 2 DATE 6 JUN 1905 2 SOURCE @source00134@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00492@ 0 @ind01530@ INDI 1 NAME Ludmila /Lisická/ 2 DISPLAY Ludmila Lisická roz.Rejmánková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Ludmila 2 SURN Lisická 2 LAST2 roz.Rejmánková 1 SOURCES @source00134@ 1 POSITION -13670,200 2 BOUNDARYRECT -13714,233,-13626,139 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 JAN 1893 2 SOURCE @source00134@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 AUG 1984 2 SOURCE @source00134@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00492@ 1 FAMS @fam00493@ 0 @ind01531@ INDI 1 NAME Bohuslav /Lisický/ 2 DISPLAY Bohuslav Lisický 2 GIVN Bohuslav 2 SURN Lisický 1 SOURCES @source00134@ 1 POSITION -13740,200 2 BOUNDARYRECT -13770,226,-13709,153 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00134@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00493@ 0 @ind01532@ INDI 1 NAME Emilie /Červinková/ 2 DISPLAY Emilie 3 FORMAT %F 2 GIVN Emilie 2 SURN Červinková 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 4540,410 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 4513,436,4568,384 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 NOV 1868 2 PLAC Jíkev č.34 3 _XREF @place00136@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 DEC 1868 2 CAUSE 3 DESCRIPTION psotník 2 PLAC Jíkev č.34 3 _XREF @place00136@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00052@ 0 @ind01533@ INDI 1 NAME Josef // 2 DISPLAY Josef 2 GIVN Josef 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 4350,410 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 4323,436,4378,384 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 13 MAR 1865 2 PLAC Jíkev č.34 3 _XREF @place00136@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 MAR 1865 2 CAUSE 3 DESCRIPTION slabost 2 PLAC Jíkev č.34 3 _XREF @place00136@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00052@ 0 @ind00429@ INDI 1 NAME Anna /Červinková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Červinková roz.Králová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Červinková 2 LAST2 roz.Králová 1 SOURCES @source00107@ 1 POSITION 5730,430 2 BOUNDARYRECT 5693,463,5767,369 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 24 JUN 1879 2 NOTE Struhy - obec Čachovice okr. Mladá Boleslav 3 CONT 2 PLAC Struhy č.35 3 _XREF @place00230@ 2 SOURCE @source00107@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 MAY 1921 2 SOURCE @source00107@ 2 FUNERALS 3 SOURCE @source00107@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00494@ 0 @ind01534@ INDI 1 NAME Anna Kateřina /Červinková/ 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 MIDDLE Kateřina 2 SURN Červinková 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5530,290 2 BOUNDARYRECT 5504,323,5556,257 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 31 MAY 1900 2 PLAC Milovice - Mladá č.28 3 _XREF @place00215@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00494@ 0 @ind01535@ INDI 1 NAME Ladislav Pavel /Červinka/ 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Ladislav Pavel Červinka 2 GIVN Ladislav 2 MIDDLE Pavel 2 SURN Červinka 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5590,290 2 BOUNDARYRECT 5561,323,5619,229 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 DEC 1901 2 PLAC Milovice - Mladá č.28 3 _XREF @place00215@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00494@ 0 @ind01536@ INDI 1 NAME Kateřina Emilie /Červinková/ 2 DISPLAY Kateřina 3 FORMAT %F 2 GIVN Kateřina 2 MIDDLE Emilie 2 SURN Červinková 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5650,290 2 BOUNDARYRECT 5622,323,5678,257 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 AUG 1903 2 PLAC Milovice - Mladá č.28 3 _XREF @place00215@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00494@ 0 @ind01537@ INDI 1 NAME Božena Anežka /Červinková/ 2 DISPLAY Božena 3 FORMAT %F 2 GIVN Božena 2 MIDDLE Anežka 2 SURN Červinková 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5710,290 2 BOUNDARYRECT 5684,323,5737,257 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 26 MAY 1905 2 PLAC Milovice - Mladá č.28 3 _XREF @place00215@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00494@ 0 @ind01538@ INDI 1 NAME Božena /Prošková/ 2 DISPLAY Božena 3 FORMAT %F 2 GIVN Božena 2 SURN Prošková 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 3960,240 2 BOUNDARYRECT 3923,273,3997,207 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 6 AUG 1888 2 PLAC Jíkev č.34 3 _XREF @place00136@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 20 SEP 1888 2 PLAC Jíkev č.34 3 _XREF @place00136@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00194@ 0 @ind01539@ INDI 1 NAME Anna /Prošková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Prošková roz.Kapalínová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Prošková 2 LAST2 roz.Kapalínová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 4120,240 2 BOUNDARYRECT 4076,273,4164,179 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 APR 1892 2 PLAC Vráž č.21 3 _XREF @place00218@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00495@ 0 @ind01540@ INDI 1 NAME Marie /Prošková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Prošková roz.Kapalínová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Prošková 2 LAST2 roz.Kapalínová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 4250,240 2 BOUNDARYRECT 4206,273,4294,179 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 MAR 1894 2 PLAC Vráž č.21 3 _XREF @place00218@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00496@ 0 @ind01541@ INDI 1 NAME Josef /Šáfr/ 2 DISPLAY Josef 3 FORMAT %F 2 GIVN Josef 2 SURN Šáfr 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5120,530 2 BOUNDARYRECT 5083,563,5157,497 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 MAY 1841 2 PLAC Milovice - Mladá č.28 3 _XREF @place00215@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 14 JAN 1852 2 CAUSE 3 DESCRIPTION nervová horečka 2 PLAC Milovice - Mladá č.28 3 _XREF @place00215@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00053@ 0 @ind01543@ INDI 1 NAME Anna /Hýková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Hýková roz.Salačová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Hýková 2 LAST2 roz.Salačová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9640,840 2 BOUNDARYRECT 9600,873,9680,779 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 JUL 1774 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00159@ 1 FAMS @fam00506@ 0 @ind01544@ INDI 1 NAME František /Salač/ 2 DISPLAY František 3 FORMAT %F 2 GIVN František 2 SURN Salač 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9730,840 2 BOUNDARYRECT 9693,873,9767,807 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 NOV 1776 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno 3 _XREF @place00172@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 DEC 1778 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno 3 _XREF @place00172@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00159@ 0 @ind01545@ INDI 1 NAME František /Salač/ 2 DISPLAY František Salač 2 GIVN František 2 SURN Salač 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9900,840 2 BOUNDARYRECT 9870,873,9930,793 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 13 SEP 1781 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno 3 _XREF @place00172@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00159@ 0 @ind01546@ INDI 1 NAME Marie /Vomáčková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Vomáčková roz.Salačová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Vomáčková 2 LAST2 roz.Salačová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 10040,840 2 BOUNDARYRECT 10000,873,10080,779 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 JAN 1784 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno 3 _XREF @place00172@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00159@ 1 FAMS @fam00507@ 0 @ind01547@ INDI 1 NAME Alžběta /Salačová/ 2 DISPLAY Alžběta Salačová 2 GIVN Alžběta 2 SURN Salačová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 10100,830 2 BOUNDARYRECT 10070,863,10131,783 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 OCT 1786 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno 3 _XREF @place00172@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00159@ 0 @ind01548@ INDI 1 NAME Jan /Novotný/ 2 DISPLAY Jan Novotný 2 GIVN Jan 2 SURN Novotný 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 10060,1120 2 BOUNDARYRECT 10023,1153,10097,1073 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1722 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno 3 _XREF @place00172@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 20 AUG 1772 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00499@ 1 FAMC @fam00619@ 0 @ind01549@ INDI 1 NAME Ludmila /Novotná/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Ludmila Novotná roz.Horáková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Ludmila 2 SURN Novotná 2 LAST2 roz.Horáková 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 10250,1120 2 BOUNDARYRECT 10210,1153,10291,1059 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 SEP 1717 2 PLAC Dolní Slivno 3 _XREF @place00077@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 12 JUL 1788 2 CAUSE 3 DESCRIPTION otok 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00499@ 1 FAMC @fam00618@ 0 @ind01550@ INDI 1 NAME Anna /Novotná/ 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Novotná 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 10250,1000 2 BOUNDARYRECT 10213,1033,10287,967 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 OCT 1750 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno 3 _XREF @place00172@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 NOV 1759 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno 3 _XREF @place00172@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00499@ 0 @ind01551@ INDI 1 NAME Václav /Salač/ 2 DISPLAY Václav Salač 2 GIVN Václav 2 SURN Salač 1 POSITION 9410,1110 2 BOUNDARYRECT 9384,1136,9436,1063 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 2 PLAC Horní Slivno 3 _XREF @place00231@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00500@ 0 @ind01552@ INDI 1 NAME Kateřina? // 2 DISPLAY Kateřina? 2 GIVN Kateřina? 1 POSITION 9530,1110 2 BOUNDARYRECT 9499,1136,9561,1077 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00500@ 0 @ind01553@ INDI 1 NAME Václav /Salač/ 2 DISPLAY Václav Salač 2 GIVN Václav 2 SURN Salač 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9480,830 2 BOUNDARYRECT 9443,863,9517,783 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 NOV 1772 2 PLAC Horní Slivno 3 _XREF @place00231@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 MAR 1806 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00159@ 0 @ind01554@ INDI 1 NAME Anna /Ramešová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Ramešová roz.Pospíšilová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Ramešová 2 LAST2 roz.Pospíšilová 1 POSITION 5560,670 2 BOUNDARYRECT 5516,703,5605,609 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 MAY 1807 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 MAR 1864 2 PLAC Milovice - Mladá č.19 3 _XREF @place00232@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00132@ 1 FAMS @fam00505@ 0 @ind01555@ INDI 1 NAME Josef /Pospíšil/ 2 DISPLAY Josef Pospíšil 2 GIVN Josef 2 SURN Pospíšil 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5650,660 2 BOUNDARYRECT 5624,693,5676,613 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 DEC 1809 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00132@ 1 FAMS @fam00504@ 0 @ind01556@ INDI 1 NAME Jan /Pospíšil/ 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 SURN Pospíšil 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5780,670 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 5753,696,5808,644 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 APR 1814 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 20 APR 1814 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00132@ 0 @ind01557@ INDI 1 NAME Ludmila /Pospíšilová/ 2 DISPLAY Ludmila 3 FORMAT %F 2 GIVN Ludmila 2 SURN Pospíšilová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5930,660 2 BOUNDARYRECT 5904,693,5956,627 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 AUG 1815 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00132@ 0 @ind01558@ INDI 1 NAME Jan /Pospíšil/ 2 DISPLAY Jan Pospíšil 2 GIVN Jan 2 SURN Pospíšil 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6010,670 2 BOUNDARYRECT 5984,703,6036,623 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 APR 1818 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 PLAC Horní Slivno 3 _XREF @place00231@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00132@ 1 FAMS @fam00503@ 0 @ind01559@ INDI 1 NAME Alžběta /Šejnohová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Alžběta Šejnohová roz.Pospíšilová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Alžběta 2 SURN Šejnohová 2 LAST2 roz.Pospíšilová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9570,670 2 BOUNDARYRECT 9526,703,9615,609 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 FEB 1821 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 1892 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00132@ 1 FAMS @fam00502@ 0 @ind01560@ INDI 1 NAME František /Pospíšil/ 2 DISPLAY František Pospíšil 2 GIVN František 2 SURN Pospíšil 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 10060,650 2 BOUNDARYRECT 10030,683,10090,603 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 SEP 1827 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00501@ 0 @ind01561@ INDI 1 NAME Kateřina /Pospíšilová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Pospíšilová roz.Nová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Pospíšilová 2 LAST2 roz.Nová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 10220,820 2 BOUNDARYRECT 10183,853,10257,759 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1787 2 PLAC Krpy č.9 3 _XREF @place00235@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 4 AUG 1849 2 CAUSE 3 DESCRIPTION prsní vodnatelsnost 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00501@ 0 @ind01562@ INDI 1 NAME Jan /Šejnoha/ 2 DISPLAY Jan Šejnoha 2 GIVN Jan 2 SURN Šejnoha 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6590,660 2 BOUNDARYRECT 6553,693,6627,613 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 JUL 1819 2 PLAC Mělnické Vtelno 3 _XREF @place00237@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 1892 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00502@ 0 @ind01563@ INDI 1 NAME Anna /Pospíšilová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Pospíšilová roz.Hrušková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Pospíšilová 2 LAST2 roz.Hrušková 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6460,680 2 BOUNDARYRECT 6420,713,6501,619 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 7 OCT 1834 2 PLAC Horní Slivno č.38 3 _XREF @place00239@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 PLAC Horní Slivno 3 _XREF @place00231@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00503@ 0 @ind01564@ INDI 1 NAME Marie /Pospíšilová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Pospíšilová roz.Černá 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Pospíšilová 2 LAST2 roz.Černá 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5720,670 2 BOUNDARYRECT 5685,703,5755,609 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 APR 1813 2 PLAC Horní Slivno č.26 3 _XREF @place00238@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00504@ 0 @ind01565@ INDI 1 NAME Josef /Rameš/ 2 DISPLAY Josef Rameš 2 GIVN Josef 2 SURN Rameš 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5480,670 2 BOUNDARYRECT 5443,703,5517,623 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 JUL 1797 2 PLAC Milovice - Mladá č.19 3 _XREF @place00232@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 27 MAY 1868 2 PLAC Milovice - Mladá č.19 3 _XREF @place00232@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00505@ 0 @ind01566@ INDI 1 NAME Jiří /Hýka/ 2 DISPLAY Jiří Hýka 2 GIVN Jiří 2 SURN Hýka 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9550,840 2 BOUNDARYRECT 9524,873,9576,793 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1772 2 PLAC Chodeč č.2 3 _XREF @place00236@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00506@ 0 @ind01567@ INDI 1 NAME Josef /Vomáčka/ 2 DISPLAY Josef Vomáčka 2 GIVN Josef 2 SURN Vomáčka 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9970,840 2 BOUNDARYRECT 9940,873,10001,793 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1784 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00507@ 0 @ind01570@ INDI 1 NAME Jan /Pospíšil/ 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 SURN Pospíšil 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6120,560 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6093,586,6148,534 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 28 AUG 1857 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 NOV 1857 2 CAUSE 3 DESCRIPTION psotník 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00503@ 0 @ind01571@ INDI 1 NAME Ludmila /Pospíšilová/ 2 DISPLAY Ludmila 3 FORMAT %F 2 GIVN Ludmila 2 SURN Pospíšilová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6030,520 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6003,546,6058,494 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE NOV 1853 2 PLAC Horní SLivno 3 _XREF @place00240@ 1 DEAT Y 2 DATE 18 AUG 1854 2 CAUSE 3 DESCRIPTION úbytě 2 PLAC Horní Slivno č.31 3 _XREF @place00241@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00503@ 0 @ind01572@ INDI 1 NAME Marie /Štráchalová/ 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Marie Štráchalová roz.Šejnohová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Štráchalová 2 LAST2 roz.Šejnohová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7410,530 2 BOUNDARYRECT 7367,563,7453,469 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 27 OCT 1843 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 JAN 1918 2 PLAC Benátky nad Jizerou 3 _XREF @place00248@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00502@ 1 FAMS @fam00511@ 0 @ind01573@ INDI 1 NAME Josef /Šejnoha/ 2 DISPLAY Josef 3 FORMAT %F 2 GIVN Josef 2 SURN Šejnoha 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6660,530 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6633,556,6688,504 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 OCT 1841 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 7 JUN 1851 2 CAUSE 3 DESCRIPTION zapálení střev 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00502@ 0 @ind01574@ INDI 1 NAME Anna /Pospíšilová/ 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Pospíšilová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6050,560 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6023,586,6078,534 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 27 JUL 1855 2 PLAC Horní Slivno č.31 3 _XREF @place00241@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 AUG 1855 2 CAUSE 3 DESCRIPTION souchotiny 2 PLAC Horní Slivno č.31 3 _XREF @place00241@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00503@ 0 @ind01575@ INDI 1 NAME Ludmila /Milerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Ludmila Milerová roz.Pospíšilová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Ludmila 2 SURN Milerová 2 LAST2 roz.Pospíšilová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6080,530 2 BOUNDARYRECT 6036,563,6125,469 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 27 JUL 1855 2 PLAC Horní Slivno č.31 3 _XREF @place00241@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00503@ 1 FAMS @fam00508@ 1 FAMS @fam00510@ 0 @ind01576@ INDI 1 NAME Anna /Malá / 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Malá roz.Pospíšilová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Malá 2 LAST2 roz.Pospíšilová 1 POSITION 5890,410 2 BOUNDARYRECT 5855,443,5925,349 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 20 JUN 1880 2 PLAC Hřivno č.4 3 _XREF @place00242@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00508@ 1 FAMS @fam00509@ 0 @ind01577@ INDI 1 NAME // 1 POSITION 5830,410 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 5808,432,5852,388 1 SEX M 1 FAMS @fam00509@ 0 @ind01578@ INDI 1 NAME Bedřich /Pospíšil/ 2 DISPLAY Bedřich 3 FORMAT %F 2 GIVN Bedřich 2 SURN Pospíšil 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5950,410 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 5923,436,5978,384 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 JUL 1888 2 PLAC Dolní Slivno č.33 3 _XREF @place00243@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 29 JUL 1888 2 PLAC Horní Slivno č.38 3 _XREF @place00239@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00508@ 0 @ind01579@ INDI 1 NAME Anežka /Milerová/ 2 DISPLAY Anežka 3 FORMAT %F 2 GIVN Anežka 2 SURN Milerová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6040,400 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6013,426,6068,374 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 FEB 1890 2 PLAC Horní Slivno č.38 3 _XREF @place00239@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 10 APR 1891 2 PLAC Horní Slivno č.36 3 _XREF @place00244@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00510@ 0 @ind01580@ INDI 1 NAME Josef /Miler/ 2 DISPLAY Josef Miler 2 GIVN Josef 2 SURN Miler 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5980,530 2 BOUNDARYRECT 5954,563,6006,483 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 MAY 1850 2 PLAC Horní Slivno č.40 3 _XREF @place00245@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00510@ 0 @ind01581@ INDI 1 NAME Alžběta /Pospíšilová/ 2 DISPLAY Alžběta 3 FORMAT %F 2 GIVN Alžběta 2 SURN Pospíšilová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6150,520 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6123,546,6178,494 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 AUG 1858 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 MAR 1859 2 CAUSE 3 DESCRIPTION slabost 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00503@ 0 @ind01582@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 2 GIVN Anna 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6180,560 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6153,586,6208,534 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 AUG 1858 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 18 AUG 1858 2 CAUSE 3 DESCRIPTION kašel 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00503@ 0 @ind01583@ INDI 1 NAME Jan /Pospíšil/ 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 SURN Pospíšil 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6210,520 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6183,546,6238,494 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 13 FEB 1860 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 NOV 1861 2 CAUSE 3 DESCRIPTION souchotiny 2 PLAC Horní Slivno 3 _XREF @place00231@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00503@ 0 @ind01584@ INDI 1 NAME Václav /Pospíšil/ 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 SURN Pospíšil 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6250,540 2 BOUNDARYRECT 6224,573,6276,507 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 SEP 1861 2 PLAC Horní Slivno č.32 3 _XREF @place00247@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 PLAC Horní Slivno 3 _XREF @place00231@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00503@ 0 @ind01585@ INDI 1 NAME Anna /Pospíšilová/ 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Pospíšilová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6280,560 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6253,586,6308,534 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 2 APR 1863 2 PLAC Horní Slivno č.32 3 _XREF @place00247@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 JUL 1863 2 CAUSE 3 DESCRIPTION psotník 2 PLAC Horní Slivno č.32 3 _XREF @place00247@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00503@ 0 @ind01586@ INDI 1 NAME Marie /Pospíšilová/ 2 DISPLAY Marie 3 FORMAT %F 2 GIVN Marie 2 SURN Pospíšilová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6400,560 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6373,586,6428,534 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 4 AUG 1872 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 MAY 1873 2 CAUSE 3 DESCRIPTION osypky 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00503@ 0 @ind01587@ INDI 1 NAME Jan /Pospíšil/ 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 SURN Pospíšil 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6310,520 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6283,546,6338,494 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 13 FEB 1865 2 PLAC Horní Slivno č.32 3 _XREF @place00247@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 MAR 1865 2 CAUSE 3 DESCRIPTION psotník 2 PLAC Horní Slivno č.32 3 _XREF @place00247@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00503@ 0 @ind01588@ INDI 1 NAME Alžběta /Pospíšilová/ 2 DISPLAY Alžběta Pospíšilová 2 GIVN Alžběta 2 SURN Pospíšilová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6430,520 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6403,546,6458,484 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 APR 1875 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 JUN 1876 2 CAUSE 3 DESCRIPTION spála 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00503@ 0 @ind01589@ INDI 1 NAME Alžběta /Pospíšilová/ 2 DISPLAY Alžběta 3 FORMAT %F 2 GIVN Alžběta 2 SURN Pospíšilová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6340,560 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6313,586,6368,534 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 OCT 1866 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 31 JAN 1867 2 CAUSE 3 DESCRIPTION dušný kašel 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00503@ 0 @ind01590@ INDI 1 NAME Marie /Pospíšilová/ 2 DISPLAY Marie 3 FORMAT %F 2 GIVN Marie 2 SURN Pospíšilová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6370,520 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6343,546,6398,494 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 2 DEC 1867 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 APR 1869 2 CAUSE 3 DESCRIPTION edém plic 2 PLAC Horní Slivno č.23 3 _XREF @place00246@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00503@ 0 @ind01591@ INDI 1 NAME Josef /Štráchal/ 2 DISPLAY Josef Štráchal 2 GIVN Josef 2 SURN Štráchal 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6920,500 2 BOUNDARYRECT 6892,533,6948,453 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 28 APR 1840 2 PLAC Kojovice č.14 3 _XREF @place00249@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00511@ 0 @ind01592@ INDI 1 NAME Josef /Štráchal/ 2 DISPLAY Josef 3 FORMAT %F 2 GIVN Josef 2 SURN Štráchal 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7090,400 2 BOUNDARYRECT 7064,433,7116,367 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 JAN 1867 2 PLAC Kojovice č.14 3 _XREF @place00249@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00511@ 0 @ind01593@ INDI 1 NAME Anna /Štráchalová/ 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Štráchalová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6960,400 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 6938,426,6982,374 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 6 MAY 1863 2 PLAC Kojovice č.14 3 _XREF @place00249@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00511@ 0 @ind01594@ INDI 1 NAME František Josef /Šejnoha/ 2 DISPLAY František Šejnoha 3 FORMAT %F %L 2 GIVN František 2 MIDDLE Josef 2 SURN Šejnoha 1 POSITION 7480,530 2 BOUNDARYRECT 7450,563,7510,483 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 JAN 1846 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00502@ 1 FAMS @fam00513@ 0 @ind01595@ INDI 1 NAME Václav /Šejnoha/ 2 DISPLAY Václav Šejnoha 2 GIVN Václav 2 SURN Šejnoha 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8300,490 2 BOUNDARYRECT 8263,523,8337,443 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 AUG 1848 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 SEP 1917 2 CAUSE 3 DESCRIPTION tuberkulóza plic 2 PLAC Chrudim 3 _XREF @place00250@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00283@ 1 FAMC @fam00502@ 1 FAMS @fam00512@ 0 @ind01596@ INDI 1 NAME Anna /Šejnohová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Šejnohová roz.Slabá 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Šejnohová 2 LAST2 roz.Slabá 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8380,500 2 BOUNDARYRECT 8347,533,8414,439 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 21 DEC 1856 2 NOTE bydlela ve strážném domku na nádraží 2 PLAC Pečky č.197 3 _XREF @place00251@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00512@ 0 @ind01600@ INDI 1 NAME Anna /Šejnohová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Šejnohová roz.Šulcová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Šejnohová 2 LAST2 roz.Šulcová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8190,520 2 BOUNDARYRECT 8153,553,8227,459 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 APR 1854 2 PLAC Krpy č.49 3 _XREF @place00253@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00513@ 0 @ind01601@ INDI 1 NAME Václav /Šejnoha/ 2 DISPLAY Václav Šejnoha 2 GIVN Václav 2 SURN Šejnoha 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7510,390 2 BOUNDARYRECT 7483,423,7538,343 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 SEP 1875 2 PLAC Zdětín č.9 3 _XREF @place00266@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00513@ 1 FAMS @fam00520@ 0 @ind01602@ INDI 1 NAME Marie /Šejnohová/ 2 DISPLAY Marie 3 FORMAT %F 2 GIVN Marie 2 SURN Šejnohová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7480,390 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 7453,416,7508,364 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 20 OCT 1874 2 PLAC Zdětín č.9 3 _XREF @place00266@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 31 OCT 1874 2 PLAC Zdětín č.9 3 _XREF @place00266@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00513@ 0 @ind01603@ INDI 1 NAME Anna /Šejnohová/ 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Šejnohová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8460,550 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 8433,576,8488,524 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 SEP 1850 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 9 MAR 1856 2 CAUSE 3 DESCRIPTION ochrnutí mozku 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00502@ 0 @ind01604@ INDI 1 NAME Josef /Šejnoha/ 2 DISPLAY Josef Šejnoha 2 GIVN Josef 2 SURN Šejnoha 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8510,520 2 BOUNDARYRECT 8473,553,8547,473 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 MAR 1853 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 1921 2 PLAC Vysoká Libeň 3 _XREF @place00255@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00284@ 1 FAMC @fam00502@ 1 FAMS @fam00514@ 0 @ind01605@ INDI 1 NAME /Šejnohová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Šejnohová roz.Bukovská 3 FORMAT %F %L %L2 2 SURN Šejnohová 2 LAST2 roz.Bukovská 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8960,510 2 BOUNDARYRECT 8927,543,8994,449 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 JUL 1854 2 PLAC Vysoká Libeň č.36 3 _XREF @place00256@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00514@ 0 @ind01606@ INDI 1 NAME Rudolf /Šejnoha/ 2 DISPLAY Rudolf Šejnoha 2 GIVN Rudolf 2 SURN Šejnoha 1 POSITION 8620,390 2 BOUNDARYRECT 8593,423,8648,343 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 DEC 1879 2 PLAC Vysoká Libeň č.36 3 _XREF @place00256@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00514@ 1 FAMS @fam00531@ 0 @ind01607@ INDI 1 NAME Marie // 2 DISPLAY Marie 2 GIVN Marie 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8520,380 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 8493,406,8548,354 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 JUL 1876 2 PLAC Vysoká Libeň č.36 3 _XREF @place00256@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 17 MAR 1878 2 CAUSE 3 DESCRIPTION psotník 2 PLAC Vysoká Libeň č.36 3 _XREF @place00256@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00514@ 0 @ind01608@ INDI 1 NAME Alžběta /Šejnohová/ 2 DISPLAY Alžběta 3 FORMAT %F 2 GIVN Alžběta 2 SURN Šejnohová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9000,520 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 8973,546,9028,494 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 APR 1855 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 MAR 1856 2 CAUSE 3 DESCRIPTION kašel 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00502@ 0 @ind01609@ INDI 1 NAME Anna /Svobodová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Svobodová roz.Šejnohová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Svobodová 2 LAST2 roz.Šejnohová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9210,520 2 BOUNDARYRECT 9167,553,9253,459 1 SEX F 1 DEAT Y 2 DATE 4 JAN 1928 2 PLAC Mladá Boleslav 3 _XREF @place00221@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00502@ 1 FAMS @fam00515@ 1 FAMS @fam00516@ 0 @ind01610@ INDI 1 NAME František /Uzel/ 2 DISPLAY František Uzel 2 GIVN František 2 SURN Uzel 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9100,510 2 BOUNDARYRECT 9063,543,9137,463 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 5 SEP 1849 2 PLAC Dřevčice 3 _XREF @place00257@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 27 FEB 1886 2 PLAC Praha - Nové Město 3 _XREF @place00258@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00515@ 0 @ind01611@ INDI 1 NAME František /Svoboda/ 2 DISPLAY František Svoboda 2 GIVN František 2 SURN Svoboda 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9150,520 2 BOUNDARYRECT 9120,553,9180,473 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 MAY 1851 2 PLAC Mečeříž 3 _XREF @place00259@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00516@ 0 @ind01616@ INDI 1 NAME Jan /Šejnoha/ 2 DISPLAY Jan Šejnoha 2 GIVN Jan 2 SURN Šejnoha 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9320,520 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 9293,546,9348,484 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 6 NOV 1859 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 6 NOV 1859 2 CAUSE 3 DESCRIPTION těžký porod 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00502@ 0 @ind01617@ INDI 1 NAME Antonín /Šejnoha/ 2 DISPLAY Antonín 3 FORMAT %F 2 GIVN Antonín 2 SURN Šejnoha 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9370,520 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 9343,546,9398,494 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 MAR 1861 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 3 MAR 1861 2 CAUSE 3 DESCRIPTION těžký porod 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00502@ 0 @ind01618@ INDI 1 NAME Alžběta /Slánská/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Alžběta Slánská roz.Šejnohová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Alžběta 2 SURN Slánská 2 LAST2 roz.Šejnohová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9540,530 2 BOUNDARYRECT 9497,563,9583,469 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 23 AUG 1862 2 PLAC Horní Slivno č.4 3 _XREF @place00233@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00502@ 1 FAMS @fam00517@ 0 @ind01619@ INDI 1 NAME František /Slánský/ 2 DISPLAY František Slánský 2 GIVN František 2 SURN Slánský 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9460,520 2 BOUNDARYRECT 9430,553,9490,473 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 FEB 1862 2 PLAC Chotětov 3 _XREF @place00260@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00517@ 0 @ind01624@ INDI 1 NAME Anna /Kornerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Kornerová roz.Štráchalová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kornerová 2 LAST2 roz.Štráchalová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7030,390 2 BOUNDARYRECT 6984,423,7077,329 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 DEC 1864 2 PLAC Kojovice č.14 3 _XREF @place00249@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00511@ 1 FAMS @fam00518@ 0 @ind01625@ INDI 1 NAME Jan Evangelista Štěpán /Štráchal/ 2 DISPLAY Jan Štráchal 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Jan 2 MIDDLE Evangelista Štěpán 2 SURN Štráchal 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7160,400 2 BOUNDARYRECT 7123,433,7197,353 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 26 DEC 1868 2 PLAC Kojovice č.14 3 _XREF @place00249@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 19 FEB 1947 2 PLAC Praha-Liběň č.554 3 _XREF @place00262@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00511@ 1 FAMS @fam00519@ 0 @ind01626@ INDI 1 NAME Václav /Körner/ 2 DISPLAY Václav Körner 2 GIVN Václav 2 SURN Körner 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6560,410 2 BOUNDARYRECT 6534,443,6586,363 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 FEB 1864 2 PLAC Horky nad Jizerou č.56 3 _XREF @place00261@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00518@ 0 @ind01627@ INDI 1 NAME Václav /Körner/ 2 DISPLAY Václav Körner 2 GIVN Václav 2 SURN Körner 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6750,260 2 BOUNDARYRECT 6724,293,6776,213 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 JUL 1892 2 PLAC Předměřice 3 _XREF @place00170@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00518@ 1 FAMS @fam00529@ 0 @ind01628@ INDI 1 NAME Anna /Urbanová/ 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Anna roz.Körnerová 3 FORMAT %F %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Urbanová 2 LAST2 roz.Körnerová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6570,280 2 BOUNDARYRECT 6533,313,6607,219 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 JUN 1886 2 PLAC Benátky nad Jizerou č.85 3 _XREF @place00280@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 SEP 1950 2 PLAC Děčín 3 _XREF @place00281@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00518@ 1 FAMS @fam00527@ 0 @ind01629@ INDI 1 NAME Marie /Štráchalová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Štráchalová roz.Brinke 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Štráchalová 2 LAST2 roz.Brinke 1 POSITION 7240,400 2 BOUNDARYRECT 7203,433,7277,339 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 APR 1875 2 PLAC Paseka č.2 3 _XREF @place00263@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00519@ 0 @ind01632@ INDI 1 NAME František /ŠTráchal/ 2 DISPLAY František 3 FORMAT %F 2 GIVN František 2 SURN ŠTráchal 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7280,400 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 7253,426,7308,374 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 FEB 1871 2 PLAC Kojovice č.14 3 _XREF @place00249@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 FEB 1871 2 PLAC Kojovice č.14 3 _XREF @place00249@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00511@ 0 @ind01633@ INDI 1 NAME Marie /Štráchalová/ 2 FORMAT %F %L 2 DISPLAY Marie 3 FORMAT %F 2 GIVN Marie 2 SURN Štráchalová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7320,400 2 BOUNDARYRECT 7294,433,7346,367 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 21 MAR 1874 2 PLAC Kojovice č.14 3 _XREF @place00249@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00511@ 0 @ind01634@ INDI 1 NAME Václav /Štráchal/ 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 SURN Štráchal 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7360,390 2 BOUNDARYRECT 7334,423,7386,357 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 MAR 1876 2 PLAC Kojovice č.14 3 _XREF @place00249@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00511@ 0 @ind01635@ INDI 1 NAME Eduard /Štráchal/ 2 DISPLAY Eduard 3 FORMAT %F 2 GIVN Eduard 2 SURN Štráchal 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7400,400 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 7373,426,7428,374 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 MAR 1886 2 PLAC Benátky nad Jizerou I č.54 3 _XREF @place00265@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 MAY 1890 2 PLAC Benátky nad Jizerou I č.54 3 _XREF @place00265@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00511@ 0 @ind01636@ INDI 1 NAME Marie /Šejnohová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Šejnohová roz.Hošková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Šejnohová 2 LAST2 roz.Hošková 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7750,370 2 BOUNDARYRECT 7712,403,7789,309 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 MAR 1874 2 PLAC Hrubý Jeseník č.74 3 _XREF @place00268@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00520@ 0 @ind01637@ INDI 1 NAME Božena /Runclová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Božena Runclová roz.Šejnohová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Božena 2 SURN Runclová 2 LAST2 roz.Šejnohová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7590,260 2 BOUNDARYRECT 7547,293,7633,199 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 DEC 1903 2 PLAC Praha-Libeň 3 _XREF @place00267@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00520@ 1 FAMS @fam00525@ 0 @ind01638@ INDI 1 NAME Oldřich /Šejnoha/ 2 DISPLAY Oldřich Šejnoha 2 GIVN Oldřich 2 SURN Šejnoha 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7510,280 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 7483,306,7538,244 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 MAR 1901 2 PLAC Praha-Libeň 3 _XREF @place00267@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 OCT 1907 2 CAUSE 3 DESCRIPTION po úrazu 2 PLAC Praha-Libeň 3 _XREF @place00267@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00520@ 0 @ind01639@ INDI 1 NAME František /Matyaska/ 2 DISPLAY František Matyaska 2 GIVN František 2 SURN Matyaska 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7800,390 2 BOUNDARYRECT 7769,423,7831,343 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 7 SEP 1867 2 PLAC Krchleby č.53 3 _XREF @place00269@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00521@ 0 @ind01640@ INDI 1 NAME Anna /Matyasková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Matyasková roz.Šejnohová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Matyasková 2 LAST2 roz.Šejnohová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7860,390 2 BOUNDARYRECT 7817,423,7903,329 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 MAR 1877 2 PLAC Zdětín č.9 3 _XREF @place00266@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00521@ 1 FAMC @fam00513@ 0 @ind01641@ INDI 1 NAME Blažena // 2 DISPLAY Blažena 2 GIVN Blažena 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7810,250 2 BOUNDARYRECT 7783,283,7838,217 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 20 SEP 1901 2 PLAC Horky nad Jizerou č.106 3 _XREF @place00270@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00521@ 0 @ind01642@ INDI 1 NAME Bohumila /Matyasková/ 2 DISPLAY Bohumila 3 FORMAT %F 2 GIVN Bohumila 2 SURN Matyasková 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7860,250 2 BOUNDARYRECT 7831,283,7890,217 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 JUN 1903 2 PLAC Horky nad Jizerou č.106 3 _XREF @place00270@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00521@ 0 @ind01643@ INDI 1 NAME Marie /Myšáková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Myšáková roz.Šejnohová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Myšáková 2 LAST2 roz.Šejnohová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8130,390 2 BOUNDARYRECT 8087,423,8173,329 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 FEB 1879 2 PLAC Zdětín č.9 3 _XREF @place00266@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00513@ 1 FAMS @fam00522@ 0 @ind01644@ INDI 1 NAME Václav /Myšák/ 2 DISPLAY Václav Myšák 2 GIVN Václav 2 SURN Myšák 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7950,370 2 BOUNDARYRECT 7913,403,7987,323 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 NOV 1878 2 PLAC Bělá pod Bezdězem-Březinka č.43 3 _XREF @place00271@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 9 SEP 1914 2 PLAC Praha -Malá Strana č.43 3 _XREF @place00272@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00522@ 0 @ind01645@ INDI 1 NAME Marie /Nováková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Nováková roz.Myšáková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Nováková 2 LAST2 roz.Myšáková 1 POSITION 7980,270 2 BOUNDARYRECT 7938,303,8022,209 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 DEC 1903 2 PLAC Praha-Malá Strana č.141 3 _XREF @place00274@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00522@ 1 FAMS @fam00524@ 0 @ind01646@ INDI 1 NAME Milada /Šoltysová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Milada Šoltysová roz.Myšáková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Milada 2 SURN Šoltysová 2 LAST2 roz.Myšáková 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8120,270 2 BOUNDARYRECT 8078,303,8162,209 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 24 JUL 1906 2 PLAC Malá Strana č.83 3 _XREF @place00275@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00522@ 1 FAMS @fam00523@ 0 @ind01647@ INDI 1 NAME Jaroslav /Šoltys/ 2 DISPLAY Jaroslav Šoltys 2 GIVN Jaroslav 2 SURN Šoltys 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8050,260 2 BOUNDARYRECT 8013,293,8087,213 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 16 JAN 1897 2 PLAC Praha-Malá STrana č.246 3 _XREF @place00276@ 1 DEAT Y 2 DATE 19 MAY 1950 2 PLAC Praha-Libeň 3 _XREF @place00267@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00523@ 0 @ind01648@ INDI 1 NAME Otakar /Novák/ 2 DISPLAY Otakar Novák 2 GIVN Otakar 2 SURN Novák 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7920,260 2 BOUNDARYRECT 7894,293,7946,213 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 OCT 1901 2 PLAC Praha-Karlín 3 _XREF @place00278@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00524@ 0 @ind01649@ INDI 1 NAME Františka /Šejnohová/ 2 DISPLAY Františka 3 FORMAT %F 2 GIVN Františka 2 SURN Šejnohová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8190,380 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 8163,406,8218,354 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 21 JAN 1881 2 PLAC Zdětín č.9 3 _XREF @place00266@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 4 JUN 1881 2 PLAC Zdětín č.9 3 _XREF @place00266@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00513@ 0 @ind01650@ INDI 1 NAME Václav /Runcl/ 2 DISPLAY Václav Runcl 2 GIVN Václav 2 SURN Runcl 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7540,240 2 BOUNDARYRECT 7514,273,7566,193 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 7 NOV 1903 2 PLAC Baštěk 3 _XREF @place00279@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00525@ 0 @ind01651@ INDI 1 NAME Jan /Šejnoha/ 2 DISPLAY Jan Šejnoha 2 GIVN Jan 2 SURN Šejnoha 2 NPFX arch. 1 POSITION 7630,280 2 BOUNDARYRECT 7603,313,7658,233 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 AUG 1906 2 PLAC Praha-Libeň 3 _XREF @place00267@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00520@ 0 @ind01652@ INDI 1 NAME Emilie /Lukešová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Emilie Lukešová roz.Šejnohová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Emilie 2 SURN Lukešová 2 LAST2 roz.Šejnohová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7740,260 2 BOUNDARYRECT 7697,293,7783,199 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 23 JUN 1909 2 PLAC Praha-Libeň 3 _XREF @place00267@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00520@ 1 FAMS @fam00526@ 0 @ind01653@ INDI 1 NAME Václav Josef /Lukeš/ 2 FORMAT %F %M 2 DISPLAY Václav Lukeš 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Václav 2 MIDDLE Josef 2 SURN Lukeš 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7680,250 2 BOUNDARYRECT 7643,283,7717,203 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 FEB 1907 2 PLAC Praha-Libeň 3 _XREF @place00267@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 29 AUG 1946 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00526@ 0 @ind01654@ INDI 1 NAME Josef /Urban/ 2 DISPLAY Josef Urban 2 GIVN Josef 2 SURN Urban 1 POSITION 6500,280 2 BOUNDARYRECT 6474,306,6526,233 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00527@ 0 @ind01655@ INDI 1 NAME Marie /Veškrnová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Veškrnová roz.Körnerová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Veškrnová 2 LAST2 roz.Körnerová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6690,260 2 BOUNDARYRECT 6647,293,6733,199 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 5 AUG 1890 2 PLAC Benátky nad Jizerou č.66 3 _XREF @place00282@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00518@ 1 FAMS @fam00528@ 0 @ind01656@ INDI 1 NAME Josef /Veškrna/ 2 DISPLAY Josef Veškrna 2 GIVN Josef 2 SURN Veškrna 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6630,260 2 BOUNDARYRECT 6602,293,6659,213 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 5 SEP 1886 2 PLAC Milovice - Benátecká Vrutice 3 _XREF @place00283@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00528@ 0 @ind01657@ INDI 1 NAME Antonie /Körnerová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Antonie Körnerová roz.Hanžlová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Antonie 2 SURN Körnerová 2 LAST2 roz.Hanžlová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6810,260 2 BOUNDARYRECT 6770,293,6850,199 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 OCT 1897 2 PLAC Tuřice č.26 3 _XREF @place00284@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00529@ 0 @ind01658@ INDI 1 NAME Alžběta /Krejčová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Alžběta Krejčová roz.Körnerová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Alžběta 2 SURN Krejčová 2 LAST2 roz.Körnerová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6940,270 2 BOUNDARYRECT 6897,303,6983,209 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 27 SEP 1894 2 PLAC Předměřice nad Jizerou 3 _XREF @place00285@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00518@ 1 FAMS @fam00530@ 0 @ind01659@ INDI 1 NAME František /Krejča/ 2 DISPLAY František Krejča 2 GIVN František 2 SURN Krejča 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6870,250 2 BOUNDARYRECT 6840,283,6900,203 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 26 JAN 1890 2 PLAC Sudovo Hlavno č.61 3 _XREF @place00286@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00530@ 0 @ind01661@ INDI 1 NAME Josef /Körner/ 2 DISPLAY Josef Körner 2 GIVN Josef 2 SURN Körner 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7010,260 2 BOUNDARYRECT 6984,293,7036,213 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 JAN 1897 2 PLAC Předměřice č.98 3 _XREF @place00287@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00518@ 0 @ind01662@ INDI 1 NAME Anna /Šejnohová/ 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Šejnohová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8580,380 2 BOUNDARYRECT 8554,413,8606,347 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 AUG 1877 2 PLAC Vysoká Libeň č.36 3 _XREF @place00256@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00514@ 0 @ind01663@ INDI 1 NAME Josef /Šejnoha/ 2 DISPLAY Josef Šejnoha 2 GIVN Josef 2 SURN Šejnoha 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8720,390 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 8693,416,8748,354 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 MAR 1881 2 PLAC Vysoká Libeň č.36 3 _XREF @place00256@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 MAY 1881 2 CAUSE 3 DESCRIPTION psotník 2 PLAC Vysoká Libeň č.36 3 _XREF @place00256@ 2 SOURCE @source00135@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00514@ 0 @ind01664@ INDI 1 NAME Marie /Šulcová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Šulcová roz.Šejnohová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Šulcová 2 LAST2 roz.Šejnohová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8820,380 2 BOUNDARYRECT 8778,413,8862,319 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 MAR 1883 2 PLAC Vysoká Libeň č.36 3 _XREF @place00256@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00514@ 1 FAMS @fam00532@ 0 @ind01665@ INDI 1 NAME Anna /Šejnohová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Šejnohová roz.Portová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Šejnohová 2 LAST2 roz.Portová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8670,380 2 BOUNDARYRECT 8634,413,8706,319 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 JAN 1884 2 PLAC Kropáčova Vrutice č.64 3 _XREF @place00288@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00531@ 0 @ind01666@ INDI 1 NAME Josef /Šulc/ 2 DISPLAY Josef Šulc 2 GIVN Josef 2 SURN Šulc 1 POSITION 8770,370 2 BOUNDARYRECT 8744,396,8796,323 1 SEX M 1 BIRT 2 PLAC Bukovno 3 _XREF @place00289@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00532@ 0 @ind01667@ INDI 1 NAME Josefa /Bartáková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Josefa Bartáková roz.Šejnohová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Josefa 2 SURN Bartáková 2 LAST2 roz.Šejnohová 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8950,390 2 BOUNDARYRECT 8907,423,8993,329 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 MAR 1887 2 PLAC Vysoká Libeň č.36 3 _XREF @place00256@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00514@ 1 FAMS @fam00533@ 0 @ind01668@ INDI 1 NAME Kazimír /Barták/ 2 DISPLAY Kazimír Barták 2 GIVN Kazimír 2 SURN Barták 1 POSITION 8890,380 2 BOUNDARYRECT 8864,406,8916,333 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00533@ 0 @ind01672@ INDI 1 NAME Anna /Kohoutová/ 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Kohoutová 1 SOURCES @source00329@, @source00340@ 1 POSITION -3790,610 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -3817,636,-3762,584 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #C8C8FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 12 MAR 1808 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00329@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 MAR 1810 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00340@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00057@ 0 @ind01673@ INDI 1 NAME Josefa /Trávníčková/ 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Josefa Trávníčková roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Josefa 2 SURN Trávníčková 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 SOURCES @source00330@ 1 POSITION -2820,600 2 BOUNDARYRECT -2863,633,-2776,539 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 MAR 1812 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00330@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00057@ 1 FAMS @fam00566@ 0 @ind01674@ INDI 1 NAME Lucia /Krátká/ 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Lucia Krátká roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Lucia 2 SURN Krátká 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 SOURCES @source00141@ 1 POSITION -2620,590 2 BOUNDARYRECT -2658,623,-2582,529 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 DEC 1814 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00141@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00057@ 1 FAMS @fam00540@ 0 @ind01675@ INDI 1 NAME Karolína // 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Karolína 3 FORMAT %F 2 GIVN Karolína 2 LAST2 Kohoutová 1 SOURCES @source00142@, @source00321@ 1 POSITION -2520,600 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -2547,626,-2492,574 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 AUG 1817 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00142@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 SEP 1817 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00321@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00057@ 0 @ind01676@ INDI 1 NAME Kateřina /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Kohoutová roz.Páleníková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Páleníková 1 SOURCES @source00336@ 1 POSITION 210,600 2 BOUNDARYRECT 167,633,253,539 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL 5 MASK 10 5 TOP 6 RIGHT #FF8080 5 BOTTOM 6 RIGHT #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1799 2 NOTE pravděpodobné datum narození 1 DEAT Y 2 DATE 28 MAR 1845 2 AGE 46 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00336@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00535@ 1 FAMC @fam00536@ 0 @ind01677@ INDI 1 NAME Ignác /Páleník/ 2 DISPLAY Ignác Páleník 2 GIVN Ignác 2 SURN Páleník 1 POSITION 180,720 2 BOUNDARYRECT 154,746,206,673 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Neřetína 1 OCCUPATIONS @occu00291@ 1 FAMS @fam00536@ 0 @ind01678@ INDI 1 NAME // 1 POSITION 270,720 2 BOUNDARYRECT 244,746,296,694 1 SEX F 1 FAMS @fam00536@ 0 @ind01679@ INDI 1 NAME Mariana /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Mariana 3 FORMAT %F 2 GIVN Mariana 2 SURN Kohoutová 1 SOURCES @source00323@, @source00335@ 1 POSITION -2800,460 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -2827,486,-2772,434 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 8 AUG 1834 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00323@ 1 DEAT Y 2 DATE 6 SEP 1834 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00335@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00535@ 0 @ind01680@ INDI 1 NAME Kateřina /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Kateřina 3 FORMAT %F 2 GIVN Kateřina 2 SURN Kohoutová 1 SOURCES @source00322@, @source00334@ 1 POSITION -2770,460 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -2797,486,-2742,434 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 8 AUG 1834 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00322@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 AUG 1834 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00334@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00535@ 0 @ind01681@ INDI 1 NAME Mariana /Knappová/ 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Mariana Knappová roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Mariana 2 SURN Knappová 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 SOURCES @source00303@ 1 POSITION -2660,450 2 BOUNDARYRECT -2703,483,-2616,389 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 JAN 1840 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00303@ 1 DEAT Y 2 DATE 1916 2 PLAC Doloplazy u Olomouce 3 _XREF @place00295@ 2 SOURCE @source00303@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00547@ 1 FAMC @fam00535@ 0 @ind01682@ INDI 1 NAME Anna /Koukalová/ 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Anna Koukalová roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Koukalová 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 SOURCES @source00304@ 1 POSITION -2510,450 2 BOUNDARYRECT -2553,483,-2466,389 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 JAN 1842 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00304@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 FEB 1917 2 PLAC Žeravice 3 _XREF @place00296@ 2 SOURCE @source00304@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00542@ 1 FAMC @fam00535@ 0 @ind01683@ INDI 1 NAME Josef /Kohout/ 2 DISPLAY Josef Kohout 2 GIVN Josef 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00284@ 1 POSITION -2430,430 2 BOUNDARYRECT -2467,463,-2393,383 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 MAR 1844 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00284@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 DEC 1915 2 SOURCE @source00284@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00322@, @occu00300@, @occu00323@ 1 FAMS @fam00548@ 1 FAMC @fam00535@ 1 FAMS @fam00572@ 0 @ind01684@ INDI 1 NAME Johann /Kohout/ 2 DISPLAY Johann Kohout 2 GIVN Johann 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00148@ 1 POSITION 40,420 2 BOUNDARYRECT 14,453,66,373 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 JUN 1846 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00148@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00055@ 0 @ind01685@ INDI 1 NAME František /Kohout/ 2 DISPLAY František Kohout 2 GIVN František 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00288@ 1 POSITION 100,400 2 BOUNDARYRECT 63,433,137,353 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 DEC 1847 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00288@ 1 DEAT Y 2 DATE 10 MAY 1917 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00055@ 0 @ind01686@ INDI 1 NAME Jakub /Kohout/ 2 DISPLAY Jakub 3 FORMAT %F 2 GIVN Jakub 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00305@, @source00338@ 1 POSITION 140,450 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 113,476,168,424 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 NOV 1849 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00305@ 1 DEAT Y 2 DATE 7 APR 1850 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00338@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00055@ 0 @ind01687@ INDI 1 NAME Jakub /Kohout/ 2 DISPLAY Jakub Kohout 2 GIVN Jakub 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00306@ 1 POSITION 180,420 2 BOUNDARYRECT 154,453,206,373 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 JUN 1851 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00306@ 1 DEAT Y 2 SOURCE @source00306@ 2 NOTE 4.11.196 uvedeno v matrice narozených 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00055@ 0 @ind01688@ INDI 1 NAME Antonín /Kohout/ 2 DISPLAY Antonín Kohout 2 GIVN Antonín 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00307@ 1 POSITION 230,450 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 196,493,264,389 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 JUL 1853 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00307@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE zemřel před rokem 1903 1 OCCUPATIONS @occu00304@ 1 FAMC @fam00055@ 1 FAMS @fam00543@ 0 @ind01689@ INDI 1 NAME Eduard /Kohout/ 2 DISPLAY Eduard Kohout 2 GIVN Eduard 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00308@ 1 POSITION 980,430 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT 930,473,1031,369 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 OCT 1855 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00308@ 1 DEAT Y 2 DATE 6 MAY 1938 2 SOURCE @source00308@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00315@ 1 FAMC @fam00055@ 1 FAMS @fam00549@ 0 @ind01690@ INDI 1 NAME Josefa /Růžičková-Přikrylová/ 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Josefa Růžičková-Přikrylová roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Josefa 2 SURN Růžičková-Přikrylová 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 SOURCES @source00310@ 1 POSITION -2830,420 2 BOUNDARYRECT -2888,453,-2771,359 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 NOV 1837 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00310@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00535@ 1 FAMS @fam00545@ 1 FAMS @fam00561@ 0 @ind01691@ INDI 1 NAME Petr Pavel /Kohout/ 2 FORMAT %F %M %L (%L2) 2 DISPLAY Petr Kohout 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Petr 2 MIDDLE Pavel 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00153@ 1 POSITION 1540,420 2 BOUNDARYRECT 1503,453,1577,373 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 JUN 1859 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00153@ 1 DEAT Y 2 DATE 11 JAN 1939 2 PLAC Čechovice 3 _XREF @place00297@ 2 SOURCE @source00153@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE zemřel v Čechovicích 1 FAMC @fam00055@ 0 @ind01692@ INDI 1 NAME Amalie /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Amalie 3 FORMAT %F %L2 2 GIVN Amalie 2 SURN Kohoutová 1 SOURCES @source00309@ 1 POSITION 1640,420 2 BOUNDARYRECT 1614,453,1666,387 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 7 AUG 1861 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00309@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00055@ 0 @ind01693@ INDI 1 NAME Tomáš /Kohout/ 2 DISPLAY Tomáš Kohout 2 GIVN Tomáš 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00282@ 1 POSITION 1740,420 2 BOUNDARYRECT 1703,453,1777,373 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 SEP 1865 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00282@ 1 DEAT Y 2 DATE 20 JUN 1950 2 PLAC Výšovice 3 _XREF @place00298@ 2 SOURCE @source00282@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE zemřel ve Výšovicích 1 FAMC @fam00055@ 0 @ind01695@ INDI 1 NAME Mariana /Koričanová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Mariana Koričanová roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Mariana 2 SURN Koričanová 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 SOURCES @source00166@, @source00411@ 1 POSITION -4400,870 2 BOUNDARYRECT -4443,903,-4356,809 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL 5 MASK 15 5 TOP 6 LEFT #808000 6 RIGHT #FFFF80 5 BOTTOM 6 LEFT #808000 6 RIGHT #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 7 DEC 1787 2 PLAC Vinary č.17 3 _XREF @place00357@ 2 SOURCE @source00411@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 AUG 1839 2 PLAC Penčičky č.33 3 _XREF @place00299@ 2 SOURCE @source00166@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00553@ 1 FAMC @fam00539@ 0 @ind01698@ INDI 1 NAME Matyáš /Koričan/ 2 DISPLAY Matyáš Koričan 2 GIVN Matyáš 2 SURN Koričan 1 SOURCES @source00157@ 1 POSITION -4650,710 2 BOUNDARYRECT -4676,743,-4623,663 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 SEP 1817 2 PLAC Penčičky č.33 3 _XREF @place00299@ 2 SOURCE @source00157@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Lipňan 1 FAMC @fam00553@ 1 FAMS @fam00564@ 0 @ind01699@ INDI 1 NAME Jakub /Kohout/ 2 DISPLAY Jakub Kohout 2 GIVN Jakub 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00341@ 1 POSITION -5310,1010 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -5360,1053,-5259,949 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL 5 MASK 10 5 TOP 6 RIGHT #C8C8FF 5 BOTTOM 6 RIGHT #C8C8FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1739 2 NOTE pravděpodobné datum narození 1 DEAT Y 2 DATE 29 JUL 1816 2 AGE 77 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00341@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Zda je synem Tobiáše Kohouta je pouze nepotvrzená hypozéza 1 OCCUPATIONS @occu00343@, @occu00344@ 1 FAMS @fam00539@ 1 FAMC @fam00588@ 0 @ind01700@ INDI 1 NAME Veronika /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Veronika Kohoutová roz.Horáková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Veronika 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Horáková 1 SOURCES @source00161@ 1 POSITION -3320,1020 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -3374,1063,-3266,941 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL 5 MASK 10 5 TOP 6 RIGHT #C8C8FF 5 BOTTOM 6 RIGHT #C8C8FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1761 2 NOTE pravděpodobné datum narození, místo narození Vinary 2 SOURCE @source00161@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 JAN 1833 2 AGE 72 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00161@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00539@ 0 @ind01701@ INDI 1 NAME Barthl /Kohout/ 2 DISPLAY Barthl Kohout 2 GIVN Barthl 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00159@, @source00164@ 1 POSITION -3520,880 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -3547,906,-3492,844 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #C8C8FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 21 AUG 1799 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00159@ 1 DEAT Y 2 DATE 17 JAN 1801 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00164@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00539@ 0 @ind01702@ INDI 1 NAME Šimon /Kohout/ 2 DISPLAY Šimon Kohout 2 GIVN Šimon 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00328@, @source00160@ 1 POSITION -3400,880 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -3427,906,-3372,844 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #C8C8FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 FEB 1802 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00160@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 FEB 1802 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00539@ 0 @ind01703@ INDI 1 NAME Šimon /Kohout/ 2 DISPLAY Šimon 3 FORMAT %F 2 GIVN Šimon 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00324@, @source00342@ 1 POSITION 50,590 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 23,616,78,564 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 13 FEB 1823 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00324@ 1 DEAT Y 2 DATE 17 FEB 1823 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00342@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00057@ 0 @ind01704@ INDI 1 NAME Jenovefa /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Jenovefa 3 FORMAT %F 2 GIVN Jenovefa 2 SURN Kohoutová 1 SOURCES @source00326@ 1 POSITION -3710,880 2 BOUNDARYRECT -3740,913,-3679,847 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #C8C8FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 JAN 1796 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00326@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00539@ 0 @ind01705@ INDI 1 NAME Josefa // 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Josefa 3 FORMAT %F 2 GIVN Josefa 2 LAST2 Kohoutová 1 SOURCES @source00327@, @source00343@ 1 POSITION -3620,880 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -3647,906,-3592,854 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #C8C8FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 MAR 1798 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00327@ 1 DEAT Y 2 DATE 17 FEB 1800 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00343@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00539@ 0 @ind01706@ INDI 1 NAME Anna /Koričanová/ 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Koričanová 1 SOURCES @source00337@, @source00325@ 1 POSITION -4410,720 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -4437,746,-4382,694 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 JUL 1822 2 NOTE 3 CONT 2 PLAC Penčičky č.33 3 _XREF @place00299@ 2 SOURCE @source00325@ 1 DEAT Y 2 DATE 27 NOV 1835 2 PLAC Penčičky č.33 3 _XREF @place00299@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00553@ 0 @ind01708@ INDI 1 NAME Filip /Krátký/ 2 DISPLAY Filip Krátký 2 GIVN Filip 2 SURN Krátký 1 POSITION -2720,600 2 BOUNDARYRECT -2746,633,-2694,553 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1808 2 NOTE předpokládané datum del zápisu o sňatku 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00295@ 1 FAMS @fam00540@ 0 @ind01709@ INDI 1 NAME Petronilla // 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Petronilla roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L2 2 GIVN Petronilla 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 SOURCES @source00168@ 1 POSITION -10,600 2 BOUNDARYRECT -44,633,24,539 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 MAY 1819 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00168@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE zemřela před rokem 1881 1 FAMC @fam00057@ 1 FAMS @fam00541@ 0 @ind01710@ INDI 1 NAME František /Koutný/ 2 DISPLAY František Koutný 2 GIVN František 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00169@ 1 POSITION -2160,590 2 BOUNDARYRECT -2190,623,-2130,543 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1815 2 NOTE pravděpodobné datum narození 2 SOURCE @source00169@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00297@ 1 FAMS @fam00541@ 0 @ind01711@ INDI 1 NAME Josef /Koukal/ 2 DISPLAY Josef Koukal 2 GIVN Josef 2 SURN Koukal 1 POSITION -2570,450 2 BOUNDARYRECT -2596,483,-2544,403 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1843 2 NOTE pravděpodobné datum narození 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00296@ 1 FAMS @fam00542@ 0 @ind01712@ INDI 1 NAME Mariana /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Mariana Kohoutová roz.Pochylová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Mariana 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Pochylová 1 SOURCES @source00320@ 1 POSITION 900,450 2 BOUNDARYRECT 858,483,943,389 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 NOV 1856 2 PLAC Penčičky č.28 3 _XREF @place00322@ 2 SOURCE @source00320@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 AUG 1918 2 SOURCE @source00320@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Jana Pochyly a Anny roz.Brněnské z Penčiček 2 CONT 1 FAMS @fam00543@ 0 @ind01717@ INDI 1 NAME Johann /Přikryl/ 2 DISPLAY Johann Přikryl 2 GIVN Johann 2 SURN Přikryl 1 SOURCES @source00255@, @source00345@ 1 POSITION -3450,430 2 BOUNDARYRECT -3487,463,-3413,383 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 MAY 1833 2 PLAC Penčice č.13 3 _XREF @place00326@ 2 SOURCE @source00345@ 1 DEAT Y 2 DATE 12 NOV 1869 2 PLAC Penčičky č.36 3 _XREF @place00313@ 2 SOURCE @source00255@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE syn Johanna Přikryla půlláníka z Penčic a Mariany roz. Koutné z Lipňan 2 CONT zemřel před rokem 1869 1 OCCUPATIONS @occu00307@ 1 FAMS @fam00545@ 0 @ind01718@ INDI 1 NAME Františka /Růžičková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Františka Růžičková roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Františka 2 SURN Růžičková 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 SOURCES @source00311@ 1 POSITION -3510,450 2 BOUNDARYRECT -3553,483,-3466,389 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 SEP 1835 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00311@ 1 DEAT Y 2 DATE 26 AUG 1910 2 NOTE datum připsáno v matrice narozrných 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00535@ 1 FAMS @fam00546@ 0 @ind01719@ INDI 1 NAME Bartoloměj /Růžička/ 2 DISPLAY Bartoloměj Růžička 2 GIVN Bartoloměj 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00346@ 1 POSITION -4160,470 2 BOUNDARYRECT -4193,503,-4127,423 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 AUG 1831 2 PLAC Penčičky č.25 3 _XREF @place00312@ 2 SOURCE @source00346@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00308@ 1 FAMS @fam00546@ 1 FAMC @fam00571@ 0 @ind01720@ INDI 1 NAME Ignác /Knapp/ 2 DISPLAY Ignác Knapp 2 GIVN Ignác 2 SURN Knapp 1 POSITION -2720,450 2 BOUNDARYRECT -2746,483,-2694,403 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1846 2 NOTE pravděpodobné datum narození 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00313@ 1 FAMS @fam00547@ 0 @ind01721@ INDI 1 NAME Anna /Kohoutová/ 2 DISPLAY Anna Kohoutová roz.Koutná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Koutná 1 SOURCES @source00312@ 1 POSITION -2140,460 2 BOUNDARYRECT -2174,493,-2105,399 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #8080FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 JUL 1847 2 PLAC Penčičky č.23 3 _XREF @place00301@ 2 SOURCE @source00312@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00548@ 1 FAMC @fam00541@ 0 @ind01722@ INDI 1 NAME Jenovefa /Kohoutová/ 2 DISPLAY Jenovefa Kohoutová roz.Koutná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Jenovefa 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Koutná 1 POSITION 1280,440 2 BOUNDARYRECT 1246,466,1315,379 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Jakoba Koutného pololáníka z Čechovic a Marie roz.Nesvadbové ze 2 CONC Suchonic 1 FAMS @fam00549@ 0 @ind01723@ INDI 1 NAME Ludvík /Kohout/ 2 DISPLAY Ludvík Kohout 2 GIVN Ludvík 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00347@ 1 POSITION 1070,310 2 BOUNDARYRECT 1033,343,1107,263 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 AUG 1880 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00347@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 NOV 1941 2 SOURCE @source00347@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00318@ 1 FAMC @fam00549@ 1 FAMS @fam00550@ 1 FAMS @fam00575@ 0 @ind01724@ INDI 1 NAME Josefa /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Josefa Kohoutová roz.Bajerová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Josefa 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Bajerová 1 SOURCES @source00258@ 1 POSITION 1120,300 2 BOUNDARYRECT 1081,333,1159,239 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 MAY 1882 2 PLAC Penčice 3 _XREF @place00300@ 2 SOURCE @source00258@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Antonína Bajera z Penčic a Frantušky roz.Kabelíkové 1 FAMS @fam00550@ 0 @ind01725@ INDI 1 NAME Maria /Růžičková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Maria Růžičková roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Maria 2 SURN Růžičková 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 SOURCES @source00279@ 1 POSITION 230,300 2 BOUNDARYRECT 187,333,274,239 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #B0FFB0 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 FEB 1879 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00279@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00543@ 1 FAMS @fam00551@ 0 @ind01726@ INDI 1 NAME Ladislav /Růžička/ 2 DISPLAY Ladislav Růžička 2 GIVN Ladislav 2 SURN Růžička 1 POSITION 160,290 2 BOUNDARYRECT 123,323,197,243 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 APR 1879 2 PLAC Suchonice 3 _XREF @place00302@ 1 DEAT Y 2 DATE 26 JUN 1952 2 PLAC Penčičky 3 _XREF @place00304@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00551@ 0 @ind01727@ INDI 1 NAME Tomáš /Kohout/ 2 DISPLAY Tomáš Kohout 2 GIVN Tomáš 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00155@ 1 POSITION -2270,290 2 BOUNDARYRECT -2296,323,-2244,243 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 FEB 1879 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00155@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00317@ 1 FAMC @fam00548@ 1 FAMS @fam00552@ 0 @ind01728@ INDI 1 NAME Růžena /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Růžena Kohoutová roz.Kučírková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Růžena 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Kučírková 1 POSITION -2220,300 2 BOUNDARYRECT -2261,333,-2178,239 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 21 SEP 1882 2 PLAC Beňov 3 _XREF @place00303@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Ignáce Kučírka domkaře v Penčičkách a Antonie 1 FAMS @fam00552@ 0 @ind01729@ INDI 1 NAME František /Koričan/ 2 DISPLAY František Koričan 2 GIVN František 2 SURN Koričan 1 POSITION -4780,860 2 BOUNDARYRECT -4810,893,-4750,813 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1784 2 NOTE pravděpodobné datum narození 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Radslavic 1 OCCUPATIONS @occu00301@, @occu00302@, @occu00311@ 1 FAMS @fam00553@ 1 FAMS @fam00554@ 0 @ind01730@ INDI 1 NAME Anna /Koričanová/ 2 DISPLAY Anna Koričanová roz.Dvořáková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Koričanová 2 LAST2 roz.Dvořáková 1 SOURCES @source00337@, @source00339@ 1 POSITION -4310,830 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -4341,856,-4278,784 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1795 2 NOTE pravděpodobné datum narození 2 PLAC Velká Lhota 3 _XREF @place00311@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 JAN 1865 2 AGE 70 2 PLAC Penčičky č.33 3 _XREF @place00299@ 2 SOURCE @source00337@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Velké Lhoty 1 FAMS @fam00554@ 0 @ind01731@ INDI 1 NAME Karel /Kohout/ 2 DISPLAY Karel Kohout 2 GIVN Karel 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00250@ 1 POSITION 610,300 2 BOUNDARYRECT 584,333,636,253 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #B0FFB0 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 AUG 1891 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00250@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00303@ 1 FAMC @fam00543@ 1 FAMS @fam00555@ 0 @ind01732@ INDI 1 NAME Anna /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Kohoutová roz.Zapletalová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Zapletalová 1 POSITION 700,200 2 BOUNDARYRECT 655,233,746,139 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 JUN 1891 2 PLAC Penčice 3 _XREF @place00300@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Antonína Zapletala pololáníka v Penčicích a Marie roz. Zahradníč 2 CONC kové 1 FAMS @fam00555@ 0 @ind01733@ INDI 1 NAME Anna /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Lenochová 1 SOURCES @source00094@, @source00512@, @source00519@, @source00143@ 1 POSITION 2420,600 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 2393,626,2448,574 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 JAN 1823 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00094@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 JAN 1823 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00143@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE synovec advokát ve Vídni 1 CUSTOM_TAG1 římsko-katolické 1 FAMC @fam00056@ 0 @ind01734@ INDI 1 NAME Anton /Lenoch/ 2 DISPLAY Anton Lenoch 2 GIVN Anton 2 SURN Lenoch 1 SOURCES @source00193@, @source00182@ 1 POSITION 1670,890 2 BOUNDARYRECT 1633,923,1707,843 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 JUN 1752 2 NOTE pravděpodobné datum 2 PLAC Charváty 3 _XREF @place00306@ 2 SOURCE @source00193@ 1 DEAT Y 2 DATE 10 NOV 1819 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00182@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00364@ 1 FAMS @fam00556@ 1 FAMC @fam00557@ 0 @ind01735@ INDI 1 NAME Katharina /Lenochová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Katharina Lenochová roz.Kremplová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Katharina 2 SURN Lenochová 2 LAST2 roz.Kremplová 1 SOURCES @source00194@, @source00183@ 1 POSITION 2120,900 2 BOUNDARYRECT 2077,933,2163,839 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 NOV 1753 2 NOTE 3 CONT 2 PLAC Blatec 3 _XREF @place00308@ 2 SOURCE @source00194@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 FEB 1814 2 PLAC Charváty č.4, okr. Olomouc 3 _XREF @place00139@ 2 SOURCE @source00183@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00556@ 1 FAMC @fam00558@ 0 @ind01736@ INDI 1 NAME Thomas /Lenoch/ 2 DISPLAY Thomas Lenoch 2 GIVN Thomas 2 SURN Lenoch 1 SOURCES @source00186@ 1 POSITION 1750,740 2 BOUNDARYRECT 1723,773,1777,693 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 NOV 1779 2 SOURCE @source00186@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00556@ 0 @ind01737@ INDI 1 NAME Thomas /Lenoch/ 2 DISPLAY Thomas Lenoch 2 GIVN Thomas 2 SURN Lenoch 1 POSITION 1600,1070 2 BOUNDARYRECT 1573,1096,1627,1023 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00557@ 0 @ind01738@ INDI 1 NAME Marina /Lenochová/ 2 DISPLAY Marina Lenochová 2 GIVN Marina 2 SURN Lenochová 1 POSITION 1960,1080 2 BOUNDARYRECT 1925,1106,1995,1033 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00557@ 0 @ind01739@ INDI 1 NAME Matyáš /Lenoch/ 2 DISPLAY Matyáš 3 FORMAT %F 2 GIVN Matyáš 2 SURN Lenoch 1 SOURCES @source00187@ 1 POSITION 2040,610 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 2013,636,2068,584 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 20 SEP 1813 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00187@ 1 DEAT Y 2 DATE 9 MAR 1814 2 PLAC Charváty č.4, okr. Olomouc 3 _XREF @place00139@ 2 SOURCE @source00187@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00056@ 0 @ind01740@ INDI 1 NAME Katharina /Lenochová/ 2 DISPLAY Katharina 3 FORMAT %F 2 GIVN Katharina 2 SURN Lenochová 1 SOURCES @source00183@, @source00510@ 1 POSITION 2100,610 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 2073,636,2128,584 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 DEC 1814 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00510@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 APR 1818 2 PLAC Charváty č.4, okr. Olomouc 3 _XREF @place00139@ 2 SOURCE @source00183@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00056@ 0 @ind01741@ INDI 1 NAME Anna /Lenochová/ 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Lenochová 1 SOURCES @source00143@, @source00509@ 1 POSITION 2230,600 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 2203,626,2258,574 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 24 JUL 1818 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00509@ 1 DEAT Y 2 DATE 18 SEP 1818 2 PLAC Charváty č.4, okr. Olomouc 3 _XREF @place00139@ 2 SOURCE @source00143@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00056@ 0 @ind01742@ INDI 1 NAME Jenovefa /Lenochová/ 2 DISPLAY Jenovefa 3 FORMAT %F 2 GIVN Jenovefa 2 SURN Lenochová 1 SOURCES @source00188@, @source00504@ 1 POSITION 2300,600 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 2273,626,2328,574 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 31 DEC 1819 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00504@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 MAY 1820 2 PLAC Charváty č.4, okr. Olomouc 3 _XREF @place00139@ 2 SOURCE @source00188@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00056@ 0 @ind01743@ INDI 1 NAME Johann /Lenoch/ 2 DISPLAY Johann 3 FORMAT %F 2 GIVN Johann 2 SURN Lenoch 1 SOURCES @source00189@, @source00514@ 1 POSITION 2560,600 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 2533,626,2588,574 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 JUN 1826 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00514@ 1 DEAT Y 2 DATE 10 APR 1828 2 PLAC Charváty č.4, okr. Olomouc 3 _XREF @place00139@ 2 SOURCE @source00189@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00056@ 0 @ind01744@ INDI 1 NAME Johann /Lenoch/ 2 DISPLAY Johann 3 FORMAT %F 2 GIVN Johann 2 SURN Lenoch 1 SOURCES @source00189@ 1 POSITION 2730,600 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 2703,626,2758,574 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1830 1 DEAT Y 2 DATE 26 MAY 1833 2 PLAC Charváty č.4, okr. Olomouc 3 _XREF @place00139@ 2 SOURCE @source00189@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00056@ 0 @ind01745@ INDI 1 NAME František /Lenoch/ 2 DISPLAY František 3 FORMAT %F 2 GIVN František 2 SURN Lenoch 1 SOURCES @source00190@, @source00503@ 1 POSITION 2790,600 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 2763,626,2818,574 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 31 JUL 1832 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00503@ 1 DEAT Y 2 DATE 31 JUL 1832 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00190@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00056@ 0 @ind01746@ INDI 1 NAME Anna /Lenochová/ 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Lenochová 1 SOURCES @source00191@ 1 POSITION 1960,730 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 1933,756,1988,704 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1786 1 DEAT Y 2 DATE 16 NOV 1788 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00191@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00556@ 0 @ind01747@ INDI 1 NAME Fabian /Lenoch/ 2 DISPLAY Fabian 3 FORMAT %F 2 GIVN Fabian 2 SURN Lenoch 1 SOURCES @source00192@ 1 POSITION 1690,740 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 1663,766,1718,714 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1774 2 SOURCE @source00192@ 1 DEAT Y 2 DATE 10 OCT 1794 2 AGE 20 2 PLAC Charváty č.4, okr. Olomouc 3 _XREF @place00139@ 2 SOURCE @source00192@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00556@ 0 @ind01748@ INDI 1 NAME Leonard /Krempl/ 2 DISPLAY Leonard Krempl 2 GIVN Leonard 2 SURN Krempl 1 POSITION 2070,1070 2 BOUNDARYRECT 2042,1096,2098,1023 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00558@ 0 @ind01749@ INDI 1 NAME Marina /Kremplová/ 2 DISPLAY Marina Kremplová 2 GIVN Marina 2 SURN Kremplová 1 POSITION 2330,1080 2 BOUNDARYRECT 2297,1106,2364,1033 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00558@ 0 @ind01750@ INDI 1 NAME Rozálie // 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Rozálie 3 FORMAT %F 2 GIVN Rozálie 2 LAST2 Kremplová 1 SOURCES @source00195@ 1 POSITION 2210,890 2 BOUNDARYRECT 2184,923,2236,857 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 AUG 1760 2 PLAC Blatec 3 _XREF @place00308@ 2 SOURCE @source00195@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00558@ 0 @ind01751@ INDI 1 NAME Barbara /Nakládalová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Barbara Nakládalová roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Barbara 2 SURN Nakládalová 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 SOURCES @source00206@, @source00367@ 1 POSITION -4860,860 2 BOUNDARYRECT -4903,893,-4816,799 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1785 2 NOTE podle matričního záznamu o smrti zemřela ve věku 73 let, datum narozen 3 CONC í 1783 2 SOURCE @source00367@ 1 DEAT Y 2 DATE 17 DEC 1856 2 PLAC Zábeštní Lhota č.4 3 _XREF @place00310@ 2 SOURCE @source00206@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00559@ 1 FAMC @fam00539@ 0 @ind01752@ INDI 1 NAME František /Nakládal/ 2 DISPLAY František Nakládal 2 GIVN František 2 SURN Nakládal 1 POSITION -5120,880 2 BOUNDARYRECT -5150,913,-5090,833 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #DCFFDC 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1757 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00312@ 1 FAMS @fam00559@ 0 @ind01753@ INDI 1 NAME Antonín /Nakládal/ 2 DISPLAY Antonín 3 FORMAT %F 2 GIVN Antonín 2 SURN Nakládal 1 SOURCES @source00199@ 1 POSITION -4990,710 2 BOUNDARYRECT -5016,743,-4963,677 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #DCFFDC 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 DEC 1812 2 PLAC Zábeštní Lhota č.4 3 _XREF @place00310@ 2 SOURCE @source00199@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00559@ 0 @ind01754@ INDI 1 NAME Franc /Nakládal/ 2 DISPLAY Franc 3 FORMAT %F 2 GIVN Franc 2 SURN Nakládal 1 SOURCES @source00200@ 1 POSITION -5050,710 2 BOUNDARYRECT -5076,743,-5024,677 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #DCFFDC 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 16 AUG 1810 2 PLAC Zábeštní Lhota č.4 3 _XREF @place00310@ 2 SOURCE @source00200@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00559@ 0 @ind01755@ INDI 1 NAME Anna /Nakládalová/ 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Nakládalová 1 SOURCES @source00201@ 1 POSITION -5110,710 2 BOUNDARYRECT -5136,743,-5084,677 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #DCFFDC 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 SEP 1808 2 PLAC Zábeštní Lhota č.4 3 _XREF @place00310@ 2 SOURCE @source00201@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00559@ 0 @ind01756@ INDI 1 NAME Ioinzentz /Nakládal/ 2 DISPLAY Ioinzentz 3 FORMAT %F 2 GIVN Ioinzentz 2 SURN Nakládal 1 SOURCES @source00198@ 1 POSITION -4870,710 2 BOUNDARYRECT -4899,743,-4840,677 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #DCFFDC 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 JAN 1816 2 PLAC Zábeštní Lhota č.4 3 _XREF @place00310@ 2 SOURCE @source00198@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00559@ 0 @ind01757@ INDI 1 NAME Terezie /Kohoutová/ 2 DISPLAY Terezie 3 FORMAT %F 2 GIVN Terezie 2 SURN Kohoutová 1 SOURCES @source00202@, @source00410@ 1 POSITION -3790,880 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -3817,906,-3762,854 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL 5 MASK 15 5 TOP 6 LEFT #808000 6 RIGHT #C8C8FF 5 BOTTOM 6 LEFT #808000 6 RIGHT #C8C8FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 OCT 1794 2 PLAC Vinary č.22 3 _XREF @place00356@ 2 SOURCE @source00410@ 1 DEAT Y 2 DATE 9 MAR 1795 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00202@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00539@ 0 @ind01758@ INDI 1 NAME Josefa /Koričanová/ 2 DISPLAY Josefa 3 FORMAT %F 2 GIVN Josefa 2 SURN Koričanová 1 SOURCES @source00331@, @source00332@ 1 POSITION -4770,710 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -4797,736,-4742,684 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 FEB 1815 2 PLAC Penčičky č.33 3 _XREF @place00299@ 2 SOURCE @source00331@ 1 DEAT Y 2 DATE 9 JAN 1818 2 PLAC Penčičky č.33 3 _XREF @place00299@ 2 SOURCE @source00332@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00553@ 0 @ind01759@ INDI 1 NAME Jakub /Koričan/ 2 DISPLAY Jakub 3 FORMAT %F 2 GIVN Jakub 2 SURN Koričan 1 SOURCES @source00211@, @source00333@ 1 POSITION -4710,710 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -4737,736,-4682,684 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 JUL 1816 2 PLAC Penčičky č.33 3 _XREF @place00299@ 2 SOURCE @source00211@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 APR 1818 2 PLAC Penčičky č.33 3 _XREF @place00299@ 2 SOURCE @source00333@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00553@ 0 @ind01761@ INDI 1 NAME Petronilla /Koričanová/ 2 DISPLAY Petronilla Koričanová 2 GIVN Petronilla 2 SURN Koričanová 1 SOURCES @source00317@ 1 POSITION -4460,710 2 BOUNDARYRECT -4495,743,-4424,663 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 JUL 1820 2 PLAC Penčičky č.33 3 _XREF @place00299@ 2 SOURCE @source00317@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00553@ 1 FAMS @fam00612@ 0 @ind01762@ INDI 1 NAME Petr /Nakládal/ 2 DISPLAY Petr 3 FORMAT %F 2 GIVN Petr 2 SURN Nakládal 1 SOURCES @source00209@ 1 POSITION -4930,710 2 BOUNDARYRECT -4956,743,-4904,677 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #DCFFDC 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 JUL 1814 2 PLAC Zábeštní Lhota č.4 3 _XREF @place00310@ 2 SOURCE @source00209@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00559@ 0 @ind01763@ INDI 1 NAME Marianna /Bradová/ 2 DISPLAY Marianna Bradová roz.Koutná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marianna 2 SURN Bradová 2 LAST2 roz.Koutná 1 SOURCES @source00212@ 1 POSITION -1650,450 2 BOUNDARYRECT -1687,483,-1613,389 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #8080FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 8 MAY 1843 2 PLAC Penčičky č.23 3 _XREF @place00301@ 2 SOURCE @source00212@ 1 DEAT Y 2 DATE 14 JUN 1923 2 PLAC na Sokolu 3 _XREF @place00320@ 2 SOURCE @source00212@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00541@ 1 FAMS @fam00609@ 0 @ind01764@ INDI 1 NAME Franz /Koutný/ 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Franz Koutný 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Franz 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00213@ 1 POSITION -1600,440 2 BOUNDARYRECT -1626,473,-1574,393 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 SEP 1845 2 PLAC Penčičky č.23 3 _XREF @place00301@ 2 SOURCE @source00213@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00324@ 1 FAMC @fam00541@ 1 FAMS @fam00568@ 0 @ind01765@ INDI 1 NAME Josefa /Harnová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Josefa Harnová roz.Koutná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Josefa 2 SURN Harnová 2 LAST2 roz.Koutná 1 SOURCES @source00281@ 1 POSITION -1390,450 2 BOUNDARYRECT -1424,483,-1355,389 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #8080FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 APR 1851 2 PLAC Penčičky č.23 3 _XREF @place00301@ 2 SOURCE @source00281@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00541@ 1 FAMS @fam00611@ 0 @ind01766@ INDI 1 NAME Josef /Koutný/ 2 DISPLAY Josef Koutný 2 GIVN Josef 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00214@ 1 POSITION -1020,440 2 BOUNDARYRECT -1057,473,-983,393 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #000000 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 24 FEB 1854 2 PLAC Penčičky č.23 3 _XREF @place00301@ 2 SOURCE @source00214@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 MAY 1930 2 PLAC Penčičky 3 _XREF @place00304@ 2 SOURCE @source00214@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00325@, @occu00326@ 1 FAMC @fam00541@ 1 FAMS @fam00562@ 1 FAMS @fam00578@ 0 @ind01767@ INDI 1 NAME Antonín /Koutný/ 2 DISPLAY Antonín Koutný 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Antonín 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00319@ 1 POSITION -410,440 2 BOUNDARYRECT -447,473,-373,393 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 OCT 1855 2 PLAC Penčičky č.23 3 _XREF @place00301@ 2 SOURCE @source00319@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 APR 1932 2 SOURCE @source00319@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00541@ 1 FAMS @fam00584@ 0 @ind01768@ INDI 1 NAME Tomáš /Koutný/ 2 DISPLAY Tomáš Koutný 2 GIVN Tomáš 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00216@ 1 POSITION -100,440 2 BOUNDARYRECT -137,473,-63,393 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #8080FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 7 MAR 1857 2 PLAC Penčičky č.23 3 _XREF @place00301@ 2 SOURCE @source00216@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 MAY 1924 2 SOURCE @source00216@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00541@ 0 @ind01769@ INDI 1 NAME Narcis /Růžička/ 2 DISPLAY Narcis Růžička 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Narcis 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00217@ 1 POSITION -4130,320 2 BOUNDARYRECT -4167,353,-4093,273 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 OCT 1857 2 PLAC Penčičky č.25 3 _XREF @place00312@ 2 SOURCE @source00217@ 1 DEAT Y 2 DATE 6 AUG 1935 2 SOURCE @source00217@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00327@ 1 FAMC @fam00546@ 1 FAMS @fam00583@ 1 FAMS @fam00591@ 0 @ind01770@ INDI 1 NAME Mariana /Panáková/ 2 DISPLAY Mariana 3 FORMAT %F 2 GIVN Mariana 2 SURN Panáková 2 LAST2 roz.Růžičková 1 SOURCES @source00218@ 1 POSITION -3660,300 2 BOUNDARYRECT -3687,333,-3633,267 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 MAR 1860 2 PLAC Penčičky č.25 3 _XREF @place00312@ 2 SOURCE @source00218@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00546@ 1 FAMS @fam00610@ 0 @ind01771@ INDI 1 NAME Antonína /Koutná/ 2 DISPLAY Antonína 3 FORMAT %F 2 GIVN Antonína 2 SURN Koutná 1 SOURCES @source00219@ 1 POSITION -20,440 2 BOUNDARYRECT -57,473,17,407 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #8080FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 MAY 1860 2 PLAC Penčičky č.23 3 _XREF @place00301@ 2 SOURCE @source00219@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 JAN 1931 2 SOURCE @source00219@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00541@ 0 @ind01772@ INDI 1 NAME Narcis /Přikryl/ 2 DISPLAY Narcis 3 FORMAT %F 2 GIVN Narcis 2 SURN Přikryl 1 SOURCES @source00220@ 1 POSITION -3440,300 2 BOUNDARYRECT -3477,333,-3403,267 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 OCT 1863 2 PLAC Penčičky č.36 3 _XREF @place00313@ 2 SOURCE @source00220@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 DEC 1933 2 SOURCE @source00220@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00330@ 1 FAMC @fam00545@ 1 FAMS @fam00599@ 0 @ind01773@ INDI 1 NAME Anton /Přikryl/ 2 DISPLAY Anton Přikryl 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Anton 2 SURN Přikryl 1 SOURCES @source00221@ 1 POSITION -3290,290 2 BOUNDARYRECT -3327,323,-3253,243 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 5 JAN 1865 2 PLAC Penčičky č.36 3 _XREF @place00313@ 2 SOURCE @source00221@ 1 DEAT Y 2 DATE 19 JAN 1943 2 SOURCE @source00221@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00545@ 1 FAMS @fam00603@ 0 @ind01774@ INDI 1 NAME Jenovefa /Šromtová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Jenovefa Šromtová roz.Růžičková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Jenovefa 2 SURN Šromtová 2 LAST2 roz.Růžičková 1 SOURCES @source00314@ 1 POSITION -3520,300 2 BOUNDARYRECT -3562,333,-3477,239 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 JAN 1866 2 PLAC Penčičky č.25 3 _XREF @place00312@ 2 SOURCE @source00314@ 1 DEAT Y 2 SOURCE @source00314@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00546@ 1 FAMS @fam00560@ 0 @ind01775@ INDI 1 NAME Josef /Šromota/ 2 DISPLAY Josef Šromota 2 GIVN Josef 2 SURN Šromota 1 POSITION -3570,300 2 BOUNDARYRECT -3598,326,-3542,253 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00560@ 0 @ind01776@ INDI 1 NAME František /Růžička/ 2 DISPLAY František Růžička 2 GIVN František 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00313@ 1 POSITION -3250,420 2 BOUNDARYRECT -3280,453,-3220,373 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 AUG 1834 2 PLAC Penčičky č.25 3 _XREF @place00312@ 2 SOURCE @source00313@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00319@ 1 FAMS @fam00561@ 1 FAMC @fam00571@ 0 @ind01777@ INDI 1 NAME František /Růžička/ 2 DISPLAY František 3 FORMAT %F 2 GIVN František 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00292@ 1 POSITION -3190,290 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -3217,316,-3162,264 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 30 JAN 1869 2 PLAC Penčičky č.36 3 _XREF @place00313@ 2 SOURCE @source00292@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 DEC 1872 2 PLAC Penčičky 3 _XREF @place00304@ 2 SOURCE @source00292@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00561@ 0 @ind01778@ INDI 1 NAME Anna /Růžičková/ 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 SURN Růžičková 1 SOURCES @source00318@ 1 POSITION -3610,300 2 BOUNDARYRECT -3636,333,-3584,267 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 APR 1862 2 PLAC Penčičky č.25 3 _XREF @place00312@ 2 SOURCE @source00318@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00546@ 0 @ind01779@ INDI 1 NAME Zdenka /Koutná/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Zdenka Koutná roz.Němčáková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Zdenka 2 SURN Koutná 2 LAST2 roz.Němčáková 1 POSITION -470,410 2 BOUNDARYRECT -514,443,-425,349 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 AUG 1898 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00562@ 0 @ind01780@ INDI 1 NAME Anna /Navrátilová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Navrátilová roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Navrátilová 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 SOURCES @source00409@ 1 POSITION -3860,860 2 BOUNDARYRECT -3903,893,-3816,799 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL 5 MASK 5 5 TOP 6 LEFT #808000 5 BOTTOM 6 LEFT #808000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 20 SEP 1793 2 PLAC Vinary č.22 3 _XREF @place00356@ 2 SOURCE @source00409@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00539@ 1 FAMS @fam00563@ 0 @ind01781@ INDI 1 NAME Pavel /Navrátil/ 2 DISPLAY Pavel Navrátil 2 GIVN Pavel 2 SURN Navrátil 1 POSITION -4120,830 2 BOUNDARYRECT -4146,863,-4094,783 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1787 2 PLAC Sobíšky č.9 3 _XREF @place00316@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00309@ 1 FAMS @fam00563@ 0 @ind01782@ INDI 1 NAME Františka // 2 DISPLAY Františka 2 GIVN Františka 1 SOURCES @source00316@ 1 POSITION -4080,680 2 BOUNDARYRECT -4110,713,-4050,647 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #C8C8FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 SEP 1819 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00316@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00563@ 0 @ind01783@ INDI 1 NAME Nikolaus /Navrátil/ 2 DISPLAY Nikolaus 3 FORMAT %F 2 GIVN Nikolaus 2 SURN Navrátil 1 SOURCES @source00226@ 1 POSITION -3970,680 2 BOUNDARYRECT -3998,713,-3942,647 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #C8C8FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 NOV 1823 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00226@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00563@ 0 @ind01784@ INDI 1 NAME Ioentzl /Navrátil/ 2 DISPLAY Ioentzl 3 FORMAT %F 2 GIVN Ioentzl 2 SURN Navrátil 1 SOURCES @source00227@ 1 POSITION -4020,680 2 BOUNDARYRECT -4046,713,-3994,647 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #C8C8FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 SEP 1821 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00227@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00563@ 0 @ind01785@ INDI 1 NAME Antonín /Navrátil/ 2 DISPLAY Antonín 3 FORMAT %F 2 GIVN Antonín 2 SURN Navrátil 1 SOURCES @source00228@ 1 POSITION -3920,680 2 BOUNDARYRECT -3946,713,-3893,647 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #C8C8FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 JAN 1826 2 PLAC Penčičky č.14 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00228@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00563@ 0 @ind01786@ INDI 1 NAME Cecilia /Koričanová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Cecilia Koričanová roz.Strohelová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Cecilia 2 SURN Koričanová 2 LAST2 roz.Strohelová 1 POSITION -4600,680 2 BOUNDARYRECT -4643,713,-4556,619 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1804 2 PLAC Nelešovice č.15 3 _XREF @place00317@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00564@ 0 @ind01787@ INDI 1 NAME Josef /Koričan/ 2 DISPLAY Josef 3 FORMAT %F 2 GIVN Josef 2 SURN Koričan 1 SOURCES @source00229@ 1 POSITION -4630,550 2 BOUNDARYRECT -4667,583,-4593,517 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL 5 MASK 5 5 TOP 6 LEFT #FFFF80 5 BOTTOM 6 LEFT #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 MAR 1838 2 PLAC Penčičky č.33 3 _XREF @place00299@ 2 SOURCE @source00229@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 JAN 1918 2 PLAC Lázníky 3 _XREF @place00314@ 2 SOURCE @source00229@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00564@ 0 @ind01797@ INDI 1 NAME Františka /Koutná/ 2 DISPLAY Františka 3 FORMAT %F 2 GIVN Františka 2 SURN Koutná 1 SOURCES @source00286@ 1 POSITION -1950,460 2 BOUNDARYRECT -1987,493,-1913,427 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 20 APR 1839 2 PLAC Penčičky č.23 3 _XREF @place00301@ 2 SOURCE @source00286@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 MAR 1916 2 PLAC Přerov 3 _XREF @place00319@ 2 SOURCE @source00286@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00541@ 1 FAMS @fam00608@ 0 @ind01798@ INDI 1 NAME Johann /Koutný/ 2 DISPLAY Johann Koutný 2 GIVN Johann 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00239@ 1 POSITION -1810,450 2 BOUNDARYRECT -1836,483,-1784,403 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 MAY 1841 2 PLAC Penčičky č.23 3 _XREF @place00301@ 2 SOURCE @source00239@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00316@ 1 FAMC @fam00541@ 1 FAMS @fam00577@ 0 @ind01799@ INDI 1 NAME Florian /Koričan/ 2 DISPLAY Florian 3 FORMAT %F 2 GIVN Florian 2 SURN Koričan 1 SOURCES @source00315@ 1 POSITION -4560,700 2 BOUNDARYRECT -4586,733,-4534,667 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 APR 1819 2 PLAC Penčičky č.33 3 _XREF @place00299@ 2 SOURCE @source00315@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00553@ 0 @ind01800@ INDI 1 NAME Jakub /Trávníček/ 2 DISPLAY Jakub Trávníček 2 GIVN Jakub 2 SURN Trávníček 1 POSITION -2930,600 2 BOUNDARYRECT -2961,633,-2898,553 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1801 2 NOTE pravděpodobné datum narození 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00566@ 0 @ind01801@ INDI 1 NAME Anežka /Růžičková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anežka Růžičková roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anežka 2 SURN Růžičková 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 SOURCES @source00249@ 1 POSITION 470,320 2 BOUNDARYRECT 427,353,514,259 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #B0FFB0 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 MAR 1886 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00249@ 1 DEAT Y 2 DATE 10 DEC 1927 2 PLAC Přerov 3 _XREF @place00319@ 2 SOURCE @source00249@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00543@ 1 FAMS @fam00567@ 0 @ind01802@ INDI 1 NAME Ludvík /Růžička/ 2 DISPLAY Ludvík Růžička 2 GIVN Ludvík 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00362@ 1 POSITION 410,300 2 BOUNDARYRECT 383,333,437,253 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 21 AUG 1866 2 PLAC Penčičky 3 _XREF @place00304@ 2 SOURCE @source00362@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE syn Ignáce Růžičky rolníka v Penčičkách č.21 a Josefy Novotné 1 FAMS @fam00567@ 0 @ind01803@ INDI 1 NAME Apolonia /Kohoutová/ 2 DISPLAY Apolonia 3 FORMAT %F 2 GIVN Apolonia 2 SURN Kohoutová 1 SOURCES @source00243@ 1 POSITION 990,300 2 BOUNDARYRECT 953,333,1027,267 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 5 FEB 1879 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00243@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 MAR 1935 2 SOURCE @source00243@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00549@ 0 @ind01804@ INDI 1 NAME Anna /Koutná/ 2 DISPLAY Anna Koutná roz.Dostálová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Koutná 2 LAST2 roz.Dostálová 1 POSITION -1090,430 2 BOUNDARYRECT -1129,456,-1050,369 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera pololáníka z Lukové 1 FAMS @fam00568@ 0 @ind01805@ INDI 1 NAME Josefa /Koutná/ 2 DISPLAY Josefa Koutná 2 GIVN Josefa 2 SURN Koutná 1 SOURCES @source00280@ 1 POSITION -1410,300 2 BOUNDARYRECT -1436,333,-1384,253 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 12 JUN 1878 2 PLAC Penčičky č.24 3 _XREF @place00329@ 2 SOURCE @source00280@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00568@ 0 @ind01806@ INDI 1 NAME Ludmila /Kohoutová/ 2 DISPLAY Ludmila 3 FORMAT %F 2 GIVN Ludmila 2 SURN Kohoutová 1 SOURCES @source00246@ 1 POSITION 290,320 2 BOUNDARYRECT 264,353,316,287 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #B0FFB0 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 AUG 1880 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00246@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00543@ 0 @ind01807@ INDI 1 NAME Ladislav František /Kohout/ 2 DISPLAY Ladislav 3 FORMAT %F 2 GIVN Ladislav 2 MIDDLE František 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00403@ 1 POSITION 330,340 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 303,366,358,314 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #B0FFB0 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 26 NOV 1882 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00403@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 NOV 1888 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00543@ 0 @ind01808@ INDI 1 NAME Jindřich /Kohout/ 2 DISPLAY Jindřich Kohout 2 GIVN Jindřich 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00248@ 1 POSITION 360,300 2 BOUNDARYRECT 334,333,387,253 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #B0FFB0 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 JUN 1884 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00248@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00543@ 1 FAMS @fam00569@ 0 @ind01809@ INDI 1 NAME Františka /Kohoutová/ 2 DISPLAY Františka Kohoutová roz.Olšová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Františka 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Olšová 1 POSITION 440,210 2 BOUNDARYRECT 406,236,475,149 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00569@ 0 @ind01810@ INDI 1 NAME Karel /Kohout/ 2 DISPLAY Karel Kohout 2 GIVN Karel 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00299@ 1 POSITION 530,320 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 503,346,558,284 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #B0FFB0 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 FEB 1888 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00299@ 1 DEAT Y 2 DATE 17 JUL 1888 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00299@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00543@ 0 @ind01811@ INDI 1 NAME Antonín /Kohout/ 2 DISPLAY Antonín Kohout 2 GIVN Antonín 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00251@ 1 POSITION 580,340 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 553,366,608,304 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #B0FFB0 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 JUN 1889 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00251@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 APR 1890 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00251@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00543@ 0 @ind01812@ INDI 1 NAME Josef /Růžička/ 2 DISPLAY Josef Růžička 2 GIVN Josef 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00252@ 1 POSITION -2880,190 2 BOUNDARYRECT -2917,223,-2843,143 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 13 MAR 1875 2 PLAC Penčičky č.36 3 _XREF @place00313@ 2 SOURCE @source00252@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 APR 1938 2 PLAC Šumperk 3 _XREF @place00324@ 2 SOURCE @source00252@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00561@ 0 @ind01813@ INDI 1 NAME František /Růžička/ 2 DISPLAY František Růžička 2 GIVN František 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00291@ 1 POSITION -2830,260 2 BOUNDARYRECT -2860,293,-2800,213 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 MAR 1877 2 PLAC Penčičky č.36 3 _XREF @place00313@ 2 SOURCE @source00291@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00561@ 0 @ind01814@ INDI 1 NAME Tomáš /Růžička/ 2 DISPLAY Tomáš Růžička 2 GIVN Tomáš 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00253@ 1 POSITION -3140,260 2 BOUNDARYRECT -3177,293,-3103,213 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 24 SEP 1870 2 PLAC Penčičky č.36 3 _XREF @place00313@ 2 SOURCE @source00253@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 JUL 1950 2 SOURCE @source00253@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00561@ 1 FAMS @fam00570@ 1 FAMS @fam00601@ 1 FAMS @fam00602@ 0 @ind01815@ INDI 1 NAME Anežka /Růžičková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anežka Růžičková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anežka 2 SURN Růžičková 1 SOURCES @source00253@ 1 POSITION -2990,230 2 BOUNDARYRECT -3023,263,-2957,183 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 SEP 1870 2 PLAC Buk 3 _XREF @place00325@ 2 SOURCE @source00253@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00570@ 0 @ind01816@ INDI 1 NAME Juliana /Růžičková/ 2 DISPLAY Juliana Růžičková 2 GIVN Juliana 2 SURN Růžičková 1 SOURCES @source00254@ 1 POSITION -2930,270 2 BOUNDARYRECT -2967,303,-2893,223 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 FEB 1873 2 PLAC Penčičky č.36 3 _XREF @place00313@ 2 SOURCE @source00254@ 1 DEAT Y 2 DATE 7 OCT 1947 2 SOURCE @source00254@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE provdaná Houšťavová 1 FAMC @fam00561@ 0 @ind01817@ INDI 1 NAME Josef /Růžička/ 2 DISPLAY Josef Růžička 2 GIVN Josef 2 SURN Růžička 1 POSITION -4190,600 2 BOUNDARYRECT -4217,626,-4163,553 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00320@ 1 FAMS @fam00571@ 0 @ind01818@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 POSITION -3230,610 2 BOUNDARYRECT -3256,636,-3204,584 1 SEX F 1 FAMS @fam00571@ 0 @ind01819@ INDI 1 NAME Josef /Kohout/ 2 DISPLAY Josef Kohout 2 GIVN Josef 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00283@ 1 POSITION -2420,290 2 BOUNDARYRECT -2457,323,-2383,243 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 MAR 1873 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00283@ 1 DEAT Y 2 DATE 17 DEC 1952 2 PLAC Křemaň č.42 3 _XREF @place00328@ 2 SOURCE @source00283@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE nemanželský syn, po svatbě se Josef Kohout prohlásil otcem 1 FAMC @fam00548@ 0 @ind01820@ INDI 1 NAME František /Kohout/ 2 DISPLAY František 3 FORMAT %F 2 GIVN František 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00287@ 1 POSITION -2360,300 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -2387,326,-2332,274 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 28 MAR 1875 2 PLAC Penčičky č.24 3 _XREF @place00329@ 2 SOURCE @source00287@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 AUG 1883 2 SOURCE @source00287@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE nemanželský syn, po svatbě se Josef Kohout prohlásil otcem 1 FAMC @fam00548@ 0 @ind01821@ INDI 1 NAME Mariana /Kohoutová/ 2 DISPLAY Mariana 3 FORMAT %F 2 GIVN Mariana 2 SURN Kohoutová 1 SOURCES @source00290@ 1 POSITION -2320,260 2 BOUNDARYRECT -2347,293,-2293,227 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 8 JUN 1877 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00290@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00548@ 0 @ind01822@ INDI 1 NAME Františka /Kohoutová/ 2 DISPLAY Františka 3 FORMAT %F 2 GIVN Františka 2 SURN Kohoutová 1 SOURCES @source00294@ 1 POSITION -2160,290 2 BOUNDARYRECT -2190,323,-2130,257 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #DCFFDC 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 OCT 1881 2 PLAC Penčičky č.5 3 _XREF @place00330@ 2 SOURCE @source00294@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00548@ 0 @ind01823@ INDI 1 NAME Josefa /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Josefa Kohoutová roz.Rašková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Josefa 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Rašková 1 POSITION -1860,440 2 BOUNDARYRECT -1898,466,-1821,379 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Tomáše Rašky z Grymova 1 FAMS @fam00572@ 0 @ind01824@ INDI 1 NAME Oldřich /Kohout/ 2 DISPLAY Oldřich Kohout 2 GIVN Oldřich 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00257@ 1 POSITION -2110,300 2 BOUNDARYRECT -2147,333,-2073,253 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #DCFFDC 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 APR 1887 2 PLAC Penčičky č.5 3 _XREF @place00330@ 2 SOURCE @source00257@ 1 DEAT Y 2 DATE 19 AUG 1937 2 SOURCE @source00257@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00572@ 1 FAMS @fam00573@ 0 @ind01825@ INDI 1 NAME Josefa /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Josefa Kohoutová roz.Pavlíčková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Josefa 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Pavlíčková 1 SOURCES @source00257@ 1 POSITION -2060,260 2 BOUNDARYRECT -2103,293,-2017,199 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 MAR 1889 2 PLAC Veselíčko 3 _XREF @place00369@ 2 SOURCE @source00257@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00573@ 0 @ind01826@ INDI 1 NAME Eduard /Kohout/ 2 DISPLAY Eduard Kohout 2 GIVN Eduard 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00301@ 1 POSITION -2020,290 2 BOUNDARYRECT -2046,323,-1994,243 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #DCFFDC 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 SEP 1888 2 PLAC Penčičky č.5 3 _XREF @place00330@ 2 SOURCE @source00301@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00572@ 1 FAMS @fam00574@ 0 @ind01827@ INDI 1 NAME Marie /Kohoutová/ 2 DISPLAY Marie Kohoutová - Oherová 3 FORMAT Custom 2 GIVN Marie 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 - Oherová 1 POSITION -1970,260 2 BOUNDARYRECT -2004,293,-1936,199 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 MAR 1901 2 PLAC Daskabát 3 _XREF @place00333@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE roz.Nádvorníková 1 FAMS @fam00574@ 0 @ind01828@ INDI 1 NAME Antonín /Kohout/ 2 DISPLAY Antonín Kohout 2 GIVN Antonín 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00251@ 1 POSITION -1940,310 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -1967,336,-1912,274 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #DCFFDC 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 MAR 1891 2 PLAC Penčičky č.5 3 _XREF @place00330@ 2 SOURCE @source00251@ 1 DEAT Y 2 DATE 12 FEB 1893 2 SOURCE @source00251@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00572@ 0 @ind01829@ INDI 1 NAME Marie /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Kohoutová roz.Nepožitková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Nepožitková 1 POSITION 1180,250 2 BOUNDARYRECT 1133,276,1227,189 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00575@ 0 @ind01830@ INDI 1 NAME Juliána /Kohoutová/ 2 DISPLAY Juliána Kohoutová 2 GIVN Juliána 2 SURN Kohoutová 1 SOURCES @source00260@ 1 POSITION 1190,330 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 1163,356,1218,294 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 JUN 1884 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00260@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 MAR 1885 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00260@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00549@ 0 @ind01831@ INDI 1 NAME Ladislav /Kohout/ 2 DISPLAY Ladislav Kohout 3 FORMAT %F %M. %L (%L2) 2 GIVN Ladislav 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00285@ 1 POSITION 1260,310 2 BOUNDARYRECT 1223,343,1297,263 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FF8080 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 JUN 1886 2 PLAC Penčičky č.3 3 _XREF @place00141@ 2 SOURCE @source00285@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 APR 1942 2 SOURCE @source00285@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00549@ 1 FAMS @fam00576@ 0 @ind01832@ INDI 1 NAME Marie /Kohoutová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Kohoutová roz.Poštulková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Kohoutová 2 LAST2 roz.Poštulková 1 POSITION 1320,300 2 BOUNDARYRECT 1277,326,1364,239 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00576@ 0 @ind01833@ INDI 1 NAME Josef /Koutný/ 2 DISPLAY Josef Koutný 2 GIVN Josef 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00293@ 1 POSITION -1470,300 2 BOUNDARYRECT -1496,333,-1444,253 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 24 APR 1880 2 PLAC Penčičky č.24 3 _XREF @place00329@ 2 SOURCE @source00293@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Josef 1 FAMC @fam00568@ 0 @ind01834@ INDI 1 NAME Mariana /Koutná/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Mariana Koutná roz.Horáková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Mariana 2 SURN Koutná 2 LAST2 roz.Horáková 1 SOURCES @source00397@ 1 POSITION -1760,440 2 BOUNDARYRECT -1800,473,-1719,379 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1844 2 PLAC Nelešovice 3 _XREF @place00335@ 2 SOURCE @source00397@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00577@ 0 @ind01835@ INDI 1 NAME František /Koutný/ 2 DISPLAY František Koutný 2 GIVN František 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00261@ 1 POSITION -1780,260 2 BOUNDARYRECT -1810,293,-1750,213 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 AUG 1871 2 PLAC Penčičky č.24 3 _XREF @place00329@ 2 SOURCE @source00261@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00577@ 0 @ind01836@ INDI 1 NAME František /Koutný/ 2 DISPLAY František Koutný 2 GIVN František 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00278@ 1 POSITION -1600,280 2 BOUNDARYRECT -1637,313,-1563,233 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 20 MAY 1874 2 PLAC Penčičky č.24 3 _XREF @place00329@ 2 SOURCE @source00278@ 1 DEAT Y 2 DATE 17 MAY 1940 2 SOURCE @source00278@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00568@ 0 @ind01837@ INDI 1 NAME Amalie /Koutná/ 2 DISPLAY Amalie Koutná 2 GIVN Amalie 2 SURN Koutná 1 SOURCES @source00262@ 1 POSITION -1360,280 2 BOUNDARYRECT -1386,313,-1334,233 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 5 JUL 1882 2 PLAC Penčičky č.24 3 _XREF @place00329@ 2 SOURCE @source00262@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00568@ 0 @ind01838@ INDI 1 NAME Juliana Celestina /Koutná/ 2 DISPLAY Juliana 3 FORMAT %F 2 GIVN Juliana 2 MIDDLE Celestina 2 SURN Koutná 1 SOURCES @source00263@ 1 POSITION -1330,310 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -1357,336,-1302,284 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 JUN 1884 2 PLAC Penčičky č.24 3 _XREF @place00329@ 2 SOURCE @source00263@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 NOV 1900 2 SOURCE @source00263@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00568@ 0 @ind01839@ INDI 1 NAME Anežka // 2 DISPLAY Anežka 2 GIVN Anežka 1 SOURCES @source00264@ 1 POSITION -1290,280 2 BOUNDARYRECT -1316,313,-1263,247 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 31 JUL 1886 2 PLAC Penčičky č.24 3 _XREF @place00329@ 2 SOURCE @source00264@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00568@ 0 @ind01840@ INDI 1 NAME Anna Filomena /Koutná/ 2 DISPLAY Anna Filomena 3 FORMAT %F %M 2 GIVN Anna 2 MIDDLE Filomena 2 SURN Koutná 1 SOURCES @source00267@, @source00265@ 1 POSITION -1200,320 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -1227,346,-1172,284 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 NOV 1890 2 PLAC Penčičky č.24 3 _XREF @place00329@ 2 SOURCE @source00267@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 JAN 1893 2 PLAC Penčičky č.24 3 _XREF @place00329@ 2 SOURCE @source00267@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00568@ 0 @ind01841@ INDI 1 NAME Františka /Koutná/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Františka Koutná roz.Harnová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Františka 2 SURN Koutná 2 LAST2 roz.Harnová 1 SOURCES @source00375@ 1 POSITION -530,450 2 BOUNDARYRECT -568,483,-492,389 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 JUL 1856 2 SOURCE @source00375@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Františka Harny půlláníka z Velkých Prosenic a Marie roz.Davídko 2 CONC vé z Proseniček 1 FAMS @fam00578@ 0 @ind01842@ INDI 1 NAME Filomena /Kudělková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Filomena Kudělková roz.Koutná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Filomena 2 SURN Kudělková 2 LAST2 roz.Koutná 1 SOURCES @source00265@ 1 POSITION -990,280 2 BOUNDARYRECT -1024,313,-955,219 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 JAN 1882 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00265@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00578@ 1 FAMS @fam00579@ 0 @ind01843@ INDI 1 NAME Josef /Kudělka/ 2 DISPLAY Josef Kudělka 2 GIVN Josef 2 SURN Kudělka 1 SOURCES @source00265@ 1 POSITION -1040,270 2 BOUNDARYRECT -1067,303,-1013,223 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 MAY 1885 2 PLAC Hostašovice 3 _XREF @place00336@ 2 SOURCE @source00265@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00579@ 0 @ind01844@ INDI 1 NAME Jaroslav František /Koutný/ 2 DISPLAY Jaroslav Koutný 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Jaroslav 2 MIDDLE František 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00268@ 1 POSITION -930,270 2 BOUNDARYRECT -967,303,-893,223 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 MAY 1883 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00268@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 JUN 1941 2 SOURCE @source00268@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00578@ 0 @ind01845@ INDI 1 NAME Maria /Koutná/ 2 DISPLAY Maria 3 FORMAT %F 2 GIVN Maria 2 SURN Koutná 1 SOURCES @source00269@ 1 POSITION -900,210 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -927,236,-872,184 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 MAR 1885 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00269@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 MAR 1885 2 SOURCE @source00269@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00578@ 0 @ind01846@ INDI 1 NAME Františka /Koutná/ 2 DISPLAY Františka 3 FORMAT %F 2 GIVN Františka 2 SURN Koutná 1 SOURCES @source00238@ 1 POSITION -850,210 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -877,236,-822,184 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 MAR 1885 2 SOURCE @source00238@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 MAR 1885 2 SOURCE @source00238@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00578@ 0 @ind01847@ INDI 1 NAME Jindřich /Koutný/ 2 DISPLAY Jindřich Koutný 2 GIVN Jindřich 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00296@ 1 POSITION -820,290 2 BOUNDARYRECT -857,323,-783,243 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 20 APR 1886 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00296@ 1 DEAT Y 2 DATE 12 JUN 1951 2 SOURCE @source00296@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00578@ 1 FAMS @fam00580@ 0 @ind01848@ INDI 1 NAME Františka /Koutná/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Františka Koutná roz.Pochylová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Františka 2 SURN Koutná 2 LAST2 roz.Pochylová 1 POSITION -740,170 2 BOUNDARYRECT -782,203,-697,109 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 DEC 1892 2 PLAC Penčičky 3 _XREF @place00304@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00580@ 0 @ind01849@ INDI 1 NAME Maria /Uřinovská/ 2 FORMAT %F %L2 %L 2 DISPLAY Maria Uřinovská roz.Koutná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Maria 2 SURN Uřinovská 2 LAST2 roz.Koutná 1 SOURCES @source00271@, @source00298@ 1 POSITION -720,300 2 BOUNDARYRECT -754,333,-685,239 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 8 DEC 1887 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00298@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00578@ 1 FAMS @fam00581@ 0 @ind01850@ INDI 1 NAME Alois /Uřinovský/ 2 DISPLAY Alois Uřinovský 2 GIVN Alois 2 SURN Uřinovský 1 POSITION -770,270 2 BOUNDARYRECT -802,296,-738,223 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Oseka 1 FAMS @fam00581@ 0 @ind01851@ INDI 1 NAME Antonín /Koutný/ 2 DISPLAY Antonín Koutný 2 GIVN Antonín 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00300@ 1 POSITION -1250,290 2 BOUNDARYRECT -1276,323,-1223,243 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 SEP 1888 2 PLAC Penčičky č.24 3 _XREF @place00329@ 2 SOURCE @source00300@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00568@ 1 FAMS @fam00582@ 0 @ind01852@ INDI 1 NAME Anna /Koutná/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Koutná roz.Matoušková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Koutná 2 LAST2 roz.Matoušková 1 POSITION -1200,270 2 BOUNDARYRECT -1239,296,-1160,209 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Velkého Týnce 1 FAMS @fam00582@ 0 @ind01853@ INDI 1 NAME Julie Antonie /Koutná/ 2 DISPLAY Julie 3 FORMAT %F 2 GIVN Julie 2 MIDDLE Antonie 2 SURN Koutná 1 SOURCES @source00302@ 1 POSITION -680,310 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -707,336,-652,284 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 4 SEP 1889 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00302@ 1 DEAT Y 2 DATE 27 JUN 1890 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00302@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00578@ 0 @ind01854@ INDI 1 NAME Mariana /Růžičková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Mariana Růžičková roz.Koutná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Mariana 2 SURN Růžičková 2 LAST2 roz.Koutná 1 SOURCES @source00289@ 1 POSITION -1530,300 2 BOUNDARYRECT -1567,333,-1493,239 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 DEC 1875 2 PLAC Penčičky č.24 3 _XREF @place00329@ 2 SOURCE @source00289@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 AUG 1939 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00568@ 1 FAMS @fam00597@ 0 @ind01855@ INDI 1 NAME Jenovefa /Růžičková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Jenovefa Růžičková roz.Chudobová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Jenovefa 2 SURN Růžičková 2 LAST2 roz.Chudobová 1 SOURCES @source00400@ 1 POSITION -3950,320 2 BOUNDARYRECT -3995,353,-3905,259 1 SEX F 1 DEAT Y 2 DATE 9 APR 1886 2 PLAC Penčičky 3 _XREF @place00304@ 2 SOURCE @source00400@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Josefa Chudoby pololáníka z Vacanovic a Františky Foglové z Host 2 CONC kovic 1 FAMS @fam00583@ 0 @ind01856@ INDI 1 NAME Vilemína Hermína /Nevřívova/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Vilemína Nevřívova roz.Růžičková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Vilemína 2 MIDDLE Hermína 2 SURN Nevřívova 2 LAST2 roz.Růžičková 1 SOURCES @source00295@ 1 POSITION -4000,200 2 BOUNDARYRECT -4042,233,-3957,139 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 FEB 1886 2 PLAC Penčičky č.25 3 _XREF @place00312@ 2 SOURCE @source00295@ 1 DEAT Y 2 DATE 17 AUG 1935 2 SOURCE @source00295@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00583@ 0 @ind01857@ INDI 1 NAME Anežka /Koutná/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anežka Koutná roz.Prečanová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anežka 2 SURN Koutná 2 LAST2 roz.Prečanová 1 SOURCES @source00377@ 1 POSITION -180,460 2 BOUNDARYRECT -223,493,-136,399 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 2 MAR 1864 2 SOURCE @source00377@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Tomáše Prečana pololáníka z Lukové jeho manželkyrodem Františka 2 CONC Zlámala z Týnce 1 FAMS @fam00584@ 0 @ind01858@ INDI 1 NAME Florián /Koutný/ 2 DISPLAY Florián Koutný 2 GIVN Florián 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00297@ 1 POSITION -410,330 2 BOUNDARYRECT -436,363,-384,283 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #C0C0C0 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 NOV 1886 2 PLAC Penčičky č.23 3 _XREF @place00301@ 2 SOURCE @source00297@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00584@ 1 FAMS @fam00586@ 0 @ind01859@ INDI 1 NAME Maria /Medková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Maria Medková roz.Koutná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Maria 2 SURN Medková 2 LAST2 roz.Koutná 1 SOURCES @source00271@ 1 POSITION -280,350 2 BOUNDARYRECT -314,383,-245,289 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #C0C0C0 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 23 MAR 1888 2 PLAC Penčičky č.23 3 _XREF @place00301@ 2 SOURCE @source00271@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00584@ 1 FAMS @fam00585@ 0 @ind01860@ INDI 1 NAME Jan /Medek/ 2 DISPLAY Jan Medek 2 GIVN Jan 2 SURN Medek 1 SOURCES @source00269@ 1 POSITION -320,290 2 BOUNDARYRECT -346,323,-294,243 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 FEB 1885 2 PLAC Přestavlky 3 _XREF @place00339@ 2 SOURCE @source00269@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00585@ 0 @ind01861@ INDI 1 NAME Anežka /Koutná/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anežka Koutná roz.Ježíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anežka 2 SURN Koutná 2 LAST2 roz.Ježíková 1 POSITION -370,310 2 BOUNDARYRECT -408,336,-331,249 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00586@ 0 @ind01862@ INDI 1 NAME Filomena /Kovaříková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Filomena Kovaříková roz.Růžičková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Filomena 2 SURN Kovaříková 2 LAST2 roz.Růžičková 1 SOURCES @source00275@ 1 POSITION -4090,200 2 BOUNDARYRECT -4132,233,-4047,139 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 FEB 1885 2 PLAC Penčičky č.25 3 _XREF @place00312@ 2 SOURCE @source00275@ 1 DEAT Y 2 DATE 12 JUN 1951 2 PLAC Přerov 3 _XREF @place00319@ 2 SOURCE @source00275@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00583@ 1 FAMS @fam00587@ 0 @ind01863@ INDI 1 NAME Stanislav /Kovařík/ 2 DISPLAY Stanislav Kovařík 2 GIVN Stanislav 2 SURN Kovařík 1 POSITION -4170,200 2 BOUNDARYRECT -4200,226,-4140,153 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00587@ 0 @ind01864@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -5720,1170 2 BOUNDARYRECT -5746,1196,-5694,1144 1 SEX M 1 FAMS @fam00588@ 0 @ind01865@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -5210,1170 2 BOUNDARYRECT -5236,1196,-5184,1144 1 SEX F 1 FAMS @fam00588@ 0 @ind01866@ INDI 1 NAME Jiří /Kohout/ 2 DISPLAY Jiří 3 FORMAT %F 2 GIVN Jiří 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00231@ 1 POSITION -5580,1030 2 BOUNDARYRECT -5606,1063,-5554,997 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 20 APR 1728 2 PLAC Lázníky 3 _XREF @place00314@ 2 SOURCE @source00231@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Georgius Kohautek 1 FAMC @fam00588@ 0 @ind01867@ INDI 1 NAME Veronika /Kohoutová/ 2 DISPLAY Veronika 3 FORMAT %F 2 GIVN Veronika 2 SURN Kohoutová 1 SOURCES @source00230@ 1 POSITION -5430,1030 2 BOUNDARYRECT -5461,1063,-5399,997 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 JUN 1733 2 SOURCE @source00230@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00588@ 0 @ind01868@ INDI 1 NAME Kateřina /Kohoutová/ 2 DISPLAY Kateřina 3 FORMAT %F 2 GIVN Kateřina 2 SURN Kohoutová 1 SOURCES @source00145@ 1 POSITION -5500,1030 2 BOUNDARYRECT -5528,1063,-5472,997 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 31 MAR 1730 2 PLAC Lázníky 3 _XREF @place00314@ 2 SOURCE @source00145@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00588@ 0 @ind01869@ INDI 1 NAME Joannes /Kohautek/ 2 DISPLAY Joannes 3 FORMAT %F 2 GIVN Joannes 2 SURN Kohautek 1 SOURCES @source00236@, @source00344@ 1 POSITION -5660,1030 2 BOUNDARYRECT -5697,1063,-5623,997 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 MAY 1727 2 PLAC Lázníky 3 _XREF @place00314@ 2 SOURCE @source00236@ 1 DEAT Y 2 DATE MAY 1727 2 PLAC Lázníky 3 _XREF @place00314@ 2 SOURCE @source00344@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00588@ 0 @ind01870@ INDI 1 NAME Božena /Koutná/ 2 DISPLAY Božena Koutná 2 GIVN Božena 2 SURN Koutná 1 SOURCES @source00276@ 1 POSITION -230,330 2 BOUNDARYRECT -267,363,-193,283 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #C0C0C0 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 SEP 1891 2 PLAC Penčičky č.23 3 _XREF @place00301@ 2 SOURCE @source00276@ 1 DEAT Y 2 DATE 9 APR 1926 2 SOURCE @source00276@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00584@ 0 @ind01871@ INDI 1 NAME Ludmila // 2 DISPLAY Ludmila 2 GIVN Ludmila 1 SOURCES @source00277@ 1 POSITION -650,260 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -677,286,-622,234 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 OCT 1891 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00277@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 MAY 1896 2 PLAC Penčičky 3 _XREF @place00304@ 2 SOURCE @source00277@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00578@ 0 @ind01872@ INDI 1 NAME Ladislav /Kohout/ 2 DISPLAY Ladislav Kohout 2 GIVN Ladislav 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00369@ 1 POSITION 650,330 2 BOUNDARYRECT 622,363,678,283 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #B0FFB0 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 JUN 1893 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00369@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00543@ 1 FAMS @fam00589@ 0 @ind01873@ INDI 1 NAME // 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 POSITION 700,320 2 BOUNDARYRECT 674,346,726,294 1 SEX F 1 FAMS @fam00589@ 0 @ind01875@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -1290,210 2 BOUNDARYRECT -1316,236,-1264,184 1 SEX M 1 FAMS @fam00606@ 0 @ind01876@ INDI 1 NAME Bedřich /Růžička/ 2 DISPLAY Bedřich Růžička 2 GIVN Bedřich 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00371@ 1 POSITION -3910,200 2 BOUNDARYRECT -3937,233,-3883,153 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 MAR 1892 2 PLAC Penčičky č.25 3 _XREF @place00312@ 2 SOURCE @source00371@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00591@ 0 @ind01877@ INDI 1 NAME Mariana /Růžičková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Mariana Růžičková roz.Harnová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Mariana 2 SURN Růžičková 2 LAST2 roz.Harnová 1 SOURCES @source00376@ 1 POSITION -3830,320 2 BOUNDARYRECT -3868,353,-3792,259 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 20 JUL 1864 2 PLAC Velká Lhota 3 _XREF @place00311@ 2 SOURCE @source00376@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1.manžel AntonínCagaš, hostinský v Penčičkách 1 FAMS @fam00591@ 0 @ind01878@ INDI 1 NAME Julia /Koutná/ 2 DISPLAY Julia 3 FORMAT %F 2 GIVN Julia 2 SURN Koutná 1 SOURCES @source00372@ 1 POSITION -620,310 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -647,336,-592,284 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 4 FEB 1894 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00372@ 1 DEAT Y 2 DATE 9 MAR 1911 2 SOURCE @source00372@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00578@ 0 @ind01879@ INDI 1 NAME Růžena /Zapletalová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Růžena Zapletalová roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Růžena 2 SURN Zapletalová 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 SOURCES @source00373@ 1 POSITION -1860,310 2 BOUNDARYRECT -1903,343,-1816,249 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #DCFFDC 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 MAR 1894 2 PLAC Penčičky č.5 3 _XREF @place00330@ 2 SOURCE @source00373@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00572@ 1 FAMS @fam00592@ 0 @ind01880@ INDI 1 NAME Jaroslav /Zapletal/ 2 DISPLAY Jaroslav Zapletal 2 GIVN Jaroslav 2 SURN Zapletal 1 SOURCES @source00373@ 1 POSITION -1910,250 2 BOUNDARYRECT -1938,283,-1881,203 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 JUN 1894 2 PLAC Majetín 3 _XREF @place00340@ 2 SOURCE @source00373@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00592@ 0 @ind01881@ INDI 1 NAME Jan Josef /Kohout/ 2 DISPLAY Jan Kohout 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Jan 2 MIDDLE Josef 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00374@ 1 POSITION 750,340 2 BOUNDARYRECT 724,373,776,293 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #B0FFB0 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 28 APR 1895 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00374@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00543@ 1 FAMS @fam00593@ 0 @ind01882@ INDI 1 NAME // 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 POSITION 870,220 2 BOUNDARYRECT 844,246,896,194 1 SEX F 1 FAMS @fam00593@ 0 @ind01883@ INDI 1 NAME Antonín /Koutný/ 2 DISPLAY Antonín Koutný 2 GIVN Antonín 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00375@ 1 POSITION -600,260 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -627,286,-572,224 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 6 SEP 1895 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00375@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 OCT 1895 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00375@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00578@ 0 @ind01884@ INDI 1 NAME Bohuslav /Růžička/ 2 DISPLAY Bohuslav Růžička 2 GIVN Bohuslav 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00376@ 1 POSITION -3840,200 2 BOUNDARYRECT -3870,233,-3809,153 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 SEP 1895 2 PLAC Penčičky č.25 3 _XREF @place00312@ 2 SOURCE @source00376@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00591@ 1 FAMS @fam00594@ 0 @ind01885@ INDI 1 NAME /Růžičková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Růžičková roz.Slimáčková 3 FORMAT %F %L %L2 2 SURN Růžičková 2 LAST2 roz.Slimáčková 1 SOURCES @source00376@ 1 POSITION -3780,200 2 BOUNDARYRECT -3815,233,-3745,139 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 MAY 1896 2 PLAC Hlouzov 3 _XREF @place00341@ 2 SOURCE @source00376@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00594@ 0 @ind01886@ INDI 1 NAME Antonín /Koutný/ 2 DISPLAY Antonín Koutný 2 GIVN Antonín 2 SURN Koutný 1 SOURCES @source00377@ 1 POSITION -180,350 2 BOUNDARYRECT -217,383,-143,303 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #C0C0C0 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 13 MAR 1896 2 PLAC Penčičky č.23 3 _XREF @place00301@ 2 SOURCE @source00377@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 JUN 1914 2 SOURCE @source00377@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00584@ 0 @ind01887@ INDI 1 NAME Božena /Suchánková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Božena Suchánková roz.Koutná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Božena 2 SURN Suchánková 2 LAST2 roz.Koutná 1 SOURCES @source00378@ 1 POSITION -1100,280 2 BOUNDARYRECT -1138,313,-1062,219 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 9 JAN 1897 2 PLAC Penčičky č.24 3 _XREF @place00329@ 2 SOURCE @source00378@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00568@ 1 FAMS @fam00595@ 0 @ind01888@ INDI 1 NAME Josef /Suchánek/ 2 DISPLAY Josef Suchánek 2 GIVN Josef 2 SURN Suchánek 1 SOURCES @source00378@ 1 POSITION -1360,190 2 BOUNDARYRECT -1392,223,-1328,143 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 FEB 1883 2 PLAC Nový Dvůr 3 _XREF @place00342@ 2 SOURCE @source00378@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00595@ 0 @ind01889@ INDI 1 NAME Anna Františka /Haderková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Haderková roz.Kohoutová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 MIDDLE Františka 2 SURN Haderková 2 LAST2 roz.Kohoutová 1 SOURCES @source00379@ 1 POSITION 830,350 2 BOUNDARYRECT 787,383,874,289 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #B0FFB0 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 4 APR 1897 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00379@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00543@ 1 FAMS @fam00596@ 0 @ind01890@ INDI 1 NAME Karel /Haderka/ 2 DISPLAY Karel Haderka 2 GIVN Karel 2 SURN Haderka 1 SOURCES @source00379@ 1 POSITION 780,290 2 BOUNDARYRECT 752,323,808,243 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 DEC 1880 2 PLAC Mlač 3 _XREF @place00343@ 2 SOURCE @source00379@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00596@ 0 @ind01891@ INDI 1 NAME Vincenc /Růžička/ 2 DISPLAY Vincenc Růžička 2 GIVN Vincenc 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00380@ 1 POSITION -1670,280 2 BOUNDARYRECT -1698,313,-1642,233 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 20 JAN 1868 2 SOURCE @source00380@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE syn Tomáše Růžičky z Penčičšk a Anny Calábkové ze Zábeštní LHoty 1 OCCUPATIONS @occu00329@ 1 FAMS @fam00597@ 0 @ind01892@ INDI 1 NAME Bohuslav Josef /Růžička/ 2 DISPLAY Bohuslav Růžička 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Bohuslav 2 MIDDLE Josef 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00380@ 1 POSITION -1620,140 2 BOUNDARYRECT -1650,173,-1589,93 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 DEC 1897 2 PLAC Penčičky č.22 3 _XREF @place00344@ 2 SOURCE @source00380@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00597@ 0 @ind01893@ INDI 1 NAME Jndřich /Růžička/ 2 DISPLAY Jndřich 3 FORMAT %F 2 GIVN Jndřich 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00381@ 1 POSITION -1580,160 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -1607,186,-1552,134 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 JUL 1899 2 PLAC Penčičky č.30 3 _XREF @place00345@ 2 SOURCE @source00381@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 AUG 1900 2 SOURCE @source00381@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00597@ 0 @ind01894@ INDI 1 NAME Ludmila Anežka /Kozáková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Ludmila Kozáková roz.Koutná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Ludmila 2 MIDDLE Anežka 2 SURN Kozáková 2 LAST2 roz.Koutná 1 SOURCES @source00382@ 1 POSITION -540,290 2 BOUNDARYRECT -577,323,-503,229 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 DEC 1899 2 PLAC Penčičky č.20 3 _XREF @place00327@ 2 SOURCE @source00382@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 FEB 1954 2 PLAC Přerov 3 _XREF @place00319@ 2 SOURCE @source00382@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00578@ 1 FAMS @fam00598@ 0 @ind01895@ INDI 1 NAME František /Kozák/ 2 DISPLAY František Kozák 2 GIVN František 2 SURN Kozák 1 SOURCES @source00382@ 1 POSITION -610,200 2 BOUNDARYRECT -640,233,-580,153 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 DEC 1896 2 PLAC Újezd u Přerova 3 _XREF @place00346@ 2 SOURCE @source00382@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00598@ 0 @ind01896@ INDI 1 NAME Františka /Přikrylová/ 2 DISPLAY Františka Přikrylová roz.Veselská 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Františka 2 SURN Přikrylová 2 LAST2 roz.Veselská 1 POSITION -3340,280 2 BOUNDARYRECT -3380,313,-3300,219 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 24 APR 1874 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Vincence Veselského z Nelešovic a Anežky roz.Horákové z Nelešovi 2 CONC c 1 FAMS @fam00599@ 0 @ind01897@ INDI 1 NAME Stanislav /Přikryl/ 2 DISPLAY Stanislav 3 FORMAT %F 2 GIVN Stanislav 2 SURN Přikryl 1 SOURCES @source00383@ 1 POSITION -3440,180 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -3467,206,-3412,154 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 5 NOV 1900 2 PLAC Penčičky č.36 3 _XREF @place00313@ 2 SOURCE @source00383@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 FEB 1901 2 SOURCE @source00383@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00599@ 0 @ind01898@ INDI 1 NAME Antonín Josef /Kohout/ 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Antonín Josef Kohout 2 GIVN Antonín 2 MIDDLE Josef 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00384@ 1 POSITION 890,330 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 863,356,918,284 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #B0FFB0 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 MAR 1901 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00384@ 1 DEAT Y 2 DATE 11 AUG 1901 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00384@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00543@ 0 @ind01899@ INDI 1 NAME Felix /Růžička/ 2 DISPLAY Felix Růžička 2 GIVN Felix 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00385@ 1 POSITION -3100,130 2 BOUNDARYRECT -3127,163,-3073,83 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 MAY 1901 2 PLAC Penčičky č.26 3 _XREF @place00347@ 2 SOURCE @source00385@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00602@ 0 @ind01901@ INDI 1 NAME Josefa /Růžičková/ 2 DISPLAY Josefa Růžičková roz.Růžičková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Josefa 2 SURN Růžičková 2 LAST2 roz.Růžičková 1 SOURCES @source00385@ 1 POSITION -3040,270 2 BOUNDARYRECT -3082,303,-2997,209 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 27 MAR 1873 2 SOURCE @source00385@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Vincence Růžičky čtvrtníka z Penčiček a Josefy roz. Indrákové z 2 CONC Bolelouce 1 FAMS @fam00602@ 0 @ind01902@ INDI 1 NAME Marie Františka /Přikrylová/ 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Marie 3 FORMAT %F 2 GIVN Marie 2 MIDDLE Františka 2 SURN Přikrylová 1 SOURCES @source00386@ 1 POSITION -3400,170 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -3427,196,-3372,144 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 DEC 1901 2 PLAC Penčičky č.36 3 _XREF @place00313@ 2 SOURCE @source00386@ 1 DEAT Y 2 DATE 20 JUN 1907 2 PLAC Penčičky č.36 3 _XREF @place00313@ 2 SOURCE @source00386@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00599@ 0 @ind01903@ INDI 1 NAME Žofie /Přikrylová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Žofie Přikrylová roz.Žáková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Žofie 2 SURN Přikrylová 2 LAST2 roz.Žáková 1 POSITION -3240,280 2 BOUNDARYRECT -3275,313,-3204,219 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 21 APR 1884 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00603@ 0 @ind01904@ INDI 1 NAME Marie /Přikrylová/ 2 DISPLAY Marie Přikrylová 2 GIVN Marie 2 SURN Přikrylová 1 SOURCES @source00387@ 1 POSITION -3280,120 2 BOUNDARYRECT -3311,153,-3248,73 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 20 AUG 1902 2 PLAC Penčičky č.60 3 _XREF @place00349@ 2 SOURCE @source00387@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00603@ 0 @ind01905@ INDI 1 NAME Marie /Kalabusová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Kalabusová roz.Růžičková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Kalabusová 2 LAST2 roz.Růžičková 1 SOURCES @source00388@ 1 POSITION -1530,150 2 BOUNDARYRECT -1572,183,-1487,89 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 OCT 1902 2 PLAC Penčičky č.30 3 _XREF @place00345@ 2 SOURCE @source00388@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00597@ 1 FAMS @fam00604@ 0 @ind01906@ INDI 1 NAME František /Kalabus/ 2 DISPLAY František Kalabus 2 GIVN František 2 SURN Kalabus 1 SOURCES @source00388@ 1 POSITION -1590,80 2 BOUNDARYRECT -1620,113,-1560,33 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 JUN 1896 2 PLAC Přerov 3 _XREF @place00319@ 2 SOURCE @source00388@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00604@ 0 @ind01907@ INDI 1 NAME Oskar /Růžička/ 2 DISPLAY Oskar Růžička 2 GIVN Oskar 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00389@ 1 POSITION -3140,130 2 BOUNDARYRECT -3167,163,-3113,83 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 DEC 1896 2 PLAC Penčičky č.26 3 _XREF @place00347@ 2 SOURCE @source00389@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00602@ 0 @ind01909@ INDI 1 NAME Anna /Kopečková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Kopečková roz.Koutná 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kopečková 2 LAST2 roz.Koutná 1 SOURCES @source00370@ 1 POSITION -1150,320 2 BOUNDARYRECT -1185,353,-1115,259 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FFFF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 9 MAR 1893 2 PLAC Penčičky č.24 3 _XREF @place00329@ 2 SOURCE @source00370@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00568@ 1 FAMS @fam00606@ 0 @ind01910@ INDI 1 NAME Bedřich /Růžička/ 2 DISPLAY Bedřich Růžička 2 GIVN Bedřich 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00390@ 1 POSITION -1670,160 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -1697,186,-1642,124 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 NOV 1896 2 PLAC Penčičky č.22 3 _XREF @place00344@ 2 SOURCE @source00390@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 JUN 1897 2 PLAC Penčičky č.22 3 _XREF @place00344@ 2 SOURCE @source00390@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00597@ 0 @ind01911@ INDI 1 NAME Antonín /Růžička/ 2 DISPLAY Antonín Růžička 2 GIVN Antonín 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00391@ 1 POSITION 190,150 2 BOUNDARYRECT 163,183,217,103 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 MAY 1903 2 PLAC Penčičky č.19 3 _XREF @place00321@ 2 SOURCE @source00391@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00551@ 0 @ind01912@ INDI 1 NAME // 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 SOURCES @source00392@ 1 POSITION -3370,150 2 BOUNDARYRECT -3396,176,-3344,124 1 SEX F 1 FAMC @fam00599@ 1 FAMS @fam00607@ 0 @ind01913@ INDI 1 NAME Jaroslav /Přikryl/ 2 DISPLAY Jaroslav Přikryl 2 GIVN Jaroslav 2 SURN Přikryl 1 SOURCES @source00392@ 1 POSITION -3470,120 2 BOUNDARYRECT -3498,153,-3441,73 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 JUL 1901 2 PLAC Nelešovice 3 _XREF @place00335@ 2 SOURCE @source00392@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00607@ 0 @ind01914@ INDI 1 NAME Julie /Přikrylová/ 2 DISPLAY Julie 3 FORMAT %F 2 GIVN Julie 2 SURN Přikrylová 1 SOURCES @source00393@ 1 POSITION -3240,140 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -3267,166,-3212,114 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 APR 1904 2 PLAC Penčičky č.32 3 _XREF @place00351@ 2 SOURCE @source00393@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 OCT 1918 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00603@ 0 @ind01915@ INDI 1 NAME Stanislav /Přikryl/ 2 DISPLAY Stanislav 3 FORMAT %F 2 GIVN Stanislav 2 SURN Přikryl 1 SOURCES @source00394@ 1 POSITION -3340,170 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -3367,196,-3312,144 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 NOV 1904 2 PLAC Penčičky č.36 3 _XREF @place00313@ 2 SOURCE @source00394@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 FEB 1919 2 PLAC Nelešovice 3 _XREF @place00335@ 2 SOURCE @source00394@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00599@ 0 @ind01916@ INDI 1 NAME Miloslav /Růžička/ 2 DISPLAY Miloslav Růžička 2 GIVN Miloslav 2 SURN Růžička 1 SOURCES @source00395@ 1 POSITION -3060,140 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -3087,166,-3032,104 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 APR 1904 2 PLAC Penčičky č.26 3 _XREF @place00347@ 2 SOURCE @source00395@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 JUL 1905 2 SOURCE @source00395@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00602@ 0 @ind01917@ INDI 1 NAME Josef /Šromota/ 2 DISPLAY Josef Šromota 2 GIVN Josef 2 SURN Šromota 1 SOURCES @source00396@ 1 POSITION -2010,460 2 BOUNDARYRECT -2038,493,-1982,413 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1833 2 SOURCE @source00396@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00331@ 1 FAMS @fam00608@ 0 @ind01918@ INDI 1 NAME Josef /Brada/ 2 DISPLAY Josef Brada 2 GIVN Josef 2 SURN Brada 1 POSITION -1710,440 2 BOUNDARYRECT -1736,473,-1684,393 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1845 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00332@ 1 FAMS @fam00609@ 0 @ind01919@ INDI 1 NAME Josef /Panák/ 2 DISPLAY Josef Panák 2 GIVN Josef 2 SURN Panák 1 POSITION -3720,300 2 BOUNDARYRECT -3746,333,-3694,253 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1857 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00610@ 0 @ind01920@ INDI 1 NAME František /Harna/ 2 DISPLAY František Harna 2 GIVN František 2 SURN Harna 1 SOURCES @source00401@ 1 POSITION -1500,450 2 BOUNDARYRECT -1530,483,-1470,403 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1821 2 SOURCE @source00401@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00333@ 1 FAMS @fam00611@ 0 @ind01921@ INDI 1 NAME Johan /Steiner/ 2 DISPLAY Johan Steiner 2 GIVN Johan 2 SURN Steiner 1 SOURCES @source00397@ 1 POSITION -4510,700 2 BOUNDARYRECT -4536,733,-4484,653 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1826 2 SOURCE @source00397@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Lázník 2 CONT 1 FAMS @fam00612@ 0 @ind01922@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -14380,390 2 BOUNDARYRECT -14406,416,-14354,364 1 SEX M 1 FAMS @fam00613@ 0 @ind01923@ INDI 1 NAME Augusta /Hošková/ 2 DISPLAY Augusta Hošková 2 GIVN Augusta 2 SURN Hošková 1 SOURCES @source00052@ 1 POSITION -14500,390 2 BOUNDARYRECT -14537,423,-14463,343 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 AUG 1869 2 SOURCE @source00052@ 1 DEAT Y 2 DATE 27 DEC 1917 2 PLAC Čistá u Rakovníka 3 _XREF @place00352@ 2 SOURCE @source00052@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00614@ 0 @ind01924@ INDI 1 NAME Bohuslav /Hartman/ 2 DISPLAY Bohuslav Hartman 2 GIVN Bohuslav 2 SURN Hartman 1 SOURCES @source00052@ 1 POSITION -14550,230 2 BOUNDARYRECT -14580,263,-14519,183 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 24 OCT 1907 2 PLAC Chrudim 3 _XREF @place00250@ 2 SOURCE @source00052@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE uveden na parte Anny myškové roz.Hartmanové 2 CONT 1 OCCUPATIONS @occu00335@ 1 FAMC @fam00614@ 0 @ind01925@ INDI 1 NAME Josef /Jadrný/ 2 DISPLAY Josef Jadrný 2 GIVN Josef 2 SURN Jadrný 1 SOURCES @source00404@ 1 POSITION -14350,250 2 SIZE T 2 BOUNDARYRECT -14373,269,-14327,225 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1889 2 PLAC Svratka č.28 3 _XREF @place00354@ 1 DEAT Y 2 DATE 4 OCT 1889 2 CAUSE 3 DESCRIPTION úbytě 2 SOURCE @source00404@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00613@ 0 @ind01934@ INDI 1 NAME Terezie /Kohoutová/ 2 DISPLAY Terezie 3 FORMAT %F 2 GIVN Terezie 2 SURN Kohoutová 1 SOURCES @source00412@, @source00413@ 1 POSITION -3970,860 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -3997,886,-3942,834 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #808000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 APR 1791 2 PLAC Vinary č.23 3 _XREF @place00355@ 2 SOURCE @source00412@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 SEP 1792 2 PLAC Vinary č.23 3 _XREF @place00355@ 2 SOURCE @source00413@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00539@ 0 @ind01935@ INDI 1 NAME Tomáš /Kohout/ 2 DISPLAY Tomáš 3 FORMAT %F 2 GIVN Tomáš 2 SURN Kohout 1 SOURCES @source00414@, @source00415@ 1 POSITION -4030,860 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -4057,886,-4002,834 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #808000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 DEC 1789 2 PLAC Vinary č.22 3 _XREF @place00356@ 2 SOURCE @source00414@ 1 DEAT Y 2 DATE 14 MAR 1791 2 PLAC Vinary č.22 3 _XREF @place00356@ 2 SOURCE @source00415@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00539@ 0 @ind01936@ INDI 1 NAME Josef /Novotný/ 2 DISPLAY Josef Novotný 2 GIVN Josef 2 SURN Novotný 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 10180,1000 2 BOUNDARYRECT 10152,1033,10208,953 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 JAN 1749 2 PLAC Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 3 _XREF @place00175@ 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00499@ 0 @ind01937@ INDI 1 NAME Jiří /Horák/ 2 DISPLAY Jiří Horák 2 GIVN Jiří 2 SURN Horák 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 10200,1230 2 BOUNDARYRECT 10174,1256,10226,1183 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00618@ 0 @ind01938@ INDI 1 NAME Kateřina? /Horáková/ 2 DISPLAY Kateřina? Horáková 2 GIVN Kateřina? 2 SURN Horáková 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 10300,1230 2 BOUNDARYRECT 10269,1256,10331,1183 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00135@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00618@ 0 @ind01939@ INDI 1 NAME Matěj /Novotný/ 2 DISPLAY Matěj Novotný 2 GIVN Matěj 2 SURN Novotný 1 POSITION 10010,1230 2 BOUNDARYRECT 9982,1256,10038,1183 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00342@ 1 FAMS @fam00619@ 0 @ind01940@ INDI 1 NAME Ludmila? /Novotná/ 2 DISPLAY Ludmila? Novotná 2 GIVN Ludmila? 2 SURN Novotná 1 POSITION 10110,1230 2 BOUNDARYRECT 10081,1256,10139,1183 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00619@ 0 @ind01941@ INDI 1 NAME Václav /Myška/ 2 DISPLAY Václav Myška 2 GIVN Václav 2 SURN Myška 1 SOURCES @source00418@ 1 POSITION -17950,810 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -17984,853,-17916,749 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FFFF 4 FILL 5 TOP 6 LEFT #00FFFF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 FEB 1778 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00418@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE zemřel před rokem 1837 1 OCCUPATIONS @occu00345@ 1 FAMS @fam00620@ 1 FAMC @fam00622@ 0 @ind01942@ INDI 1 NAME Terezie /Myšková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Terezie Myšková roz.Hartmanová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Terezie 2 SURN Myšková 2 LAST2 roz.Hartmanová 1 SOURCES @source00422@ 1 POSITION -17590,830 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -17652,873,-17527,751 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FFFF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 FEB 1774 2 PLAC Svratouch č.82 3 _XREF @place00025@ 2 SOURCE @source00422@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00620@ 1 FAMC @fam00106@ 0 @ind01945@ INDI 1 NAME Barbora // 2 DISPLAY Barbora 3 FORMAT %F 2 GIVN Barbora 2 LAST2 roz.Myšková 1 SOURCES @source00416@ 1 POSITION -17870,700 2 BOUNDARYRECT -17897,733,-17842,667 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 MAR 1798 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00416@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00620@ 0 @ind01946@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 LAST2 roz.Myšková 1 SOURCES @source00417@ 1 POSITION -17920,700 2 BOUNDARYRECT -17946,733,-17894,667 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 5 APR 1796 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00417@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00620@ 0 @ind01947@ INDI 1 NAME Václav /Myška/ 2 DISPLAY Václav Myška 2 GIVN Václav 2 SURN Myška 1 SOURCES @source00431@ 1 POSITION -18550,940 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -18600,983,-18499,879 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #00FFFF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 SEP 1739 2 PLAC Chlumětín 3 _XREF @place00359@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 SEP 1814 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00431@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Chlumětína 1 OCCUPATIONS @occu00347@ 1 FAMS @fam00622@ 0 @ind01948@ INDI 1 NAME Anna /Myšková/ 2 DISPLAY Anna Myšková roz.Kostelecká 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Myšková 2 LAST2 roz.Kostelecká 1 SOURCES @source00428@, @source00440@ 1 POSITION -17920,950 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -17978,993,-17861,871 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 JUN 1748 2 PLAC Svratouch 3 _XREF @place00353@ 2 SOURCE @source00440@ 1 DEAT Y 2 DATE 14 APR 1810 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00428@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00622@ 1 FAMC @fam00623@ 0 @ind01949@ INDI 1 NAME Terezie // 2 DISPLAY Terezie 3 FORMAT %F 2 GIVN Terezie 2 LAST2 roz.Myšková 1 SOURCES @source00421@ 1 POSITION -17810,700 2 BOUNDARYRECT -17836,733,-17784,667 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 24 JAN 1800 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00421@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00620@ 0 @ind01950@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 LAST2 roz.Myšková 1 SOURCES @source00424@ 1 POSITION -18540,810 2 BOUNDARYRECT -18566,843,-18514,777 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 5 DEC 1766 2 PLAC Svratouch 3 _XREF @place00353@ 2 SOURCE @source00424@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE zřejmě zemřela před rokem 1784 - viz Chrudimsko soupis evangelíků 1 FAMC @fam00622@ 0 @ind01951@ INDI 1 NAME František /Kostelecký/ 2 DISPLAY František Kostelecký 2 GIVN František 2 SURN Kostelecký 1 POSITION -17970,1080 2 BOUNDARYRECT -18004,1106,-17935,1033 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 2 NOTE zemřel před rokem 1766 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00623@ 0 @ind01952@ INDI 1 NAME Alžběta /Kostelecká/ 2 DISPLAY Alžběta Kostelecká 2 GIVN Alžběta 2 SURN Kostelecká 1 POSITION -17880,1080 2 BOUNDARYRECT -17914,1106,-17845,1033 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00623@ 0 @ind01953@ INDI 1 NAME Barbora // 2 DISPLAY Barbora 3 FORMAT %F 2 GIVN Barbora 2 LAST2 roz.Venzarová 1 SOURCES @source00429@ 1 POSITION -17190,690 2 BOUNDARYRECT -17217,723,-17162,657 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 JUL 1806 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 2 SOURCE @source00429@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00087@ 0 @ind01954@ INDI 1 NAME František /Myška/ 2 DISPLAY František Myška 2 GIVN František 2 SURN Myška 1 SOURCES @source00430@ 1 POSITION -18380,810 2 BOUNDARYRECT -18410,843,-18350,763 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 OCT 1773 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00430@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00622@ 1 FAMS @fam00624@ 0 @ind01955@ INDI 1 NAME Terezie // 2 DISPLAY Terezie 3 FORMAT %F 2 GIVN Terezie 2 LAST2 roz.Myšková 1 SOURCES @source00441@ 1 POSITION -18430,810 2 BOUNDARYRECT -18456,843,-18404,777 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 SEP 1769 2 PLAC Svratouch 3 _XREF @place00353@ 2 SOURCE @source00441@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00622@ 0 @ind01956@ INDI 1 NAME František /Hartman/ 2 DISPLAY František Hartman 2 GIVN František 2 SURN Hartman 1 SOURCES @source00433@ 1 POSITION -17730,810 2 BOUNDARYRECT -17760,843,-17700,763 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 NOV 1768 2 PLAC Svratouch 3 _XREF @place00353@ 2 SOURCE @source00433@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00106@ 0 @ind01957@ INDI 1 NAME Magdalena /Myšková/ 2 DISPLAY Magdalena Myšková roz.Burešová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Magdalena 2 SURN Myšková 2 LAST2 roz.Burešová 1 POSITION -18020,820 2 BOUNDARYRECT -18061,846,-17979,759 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Josefa Bureše nájemníka z Waldorsu ? v zápisu o snatku ..po Matě 2 CONC jovi...vdova? 1 FAMS @fam00624@ 0 @ind01958@ INDI 1 NAME František /Myška/ 2 DISPLAY František 3 FORMAT %F 2 GIVN František 2 SURN Myška 1 SOURCES @source00435@ 1 POSITION -18380,700 2 BOUNDARYRECT -18410,733,-18350,667 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 24 SEP 1795 2 PLAC Svratouch č.44 3 _XREF @place00360@ 2 SOURCE @source00435@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00624@ 0 @ind01959@ INDI 1 NAME Václav /Myška/ 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 SURN Myška 1 SOURCES @source00434@ 1 POSITION -18330,700 2 BOUNDARYRECT -18356,733,-18304,667 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 21 JAN 1798 2 PLAC Svratouch č.44 3 _XREF @place00360@ 2 SOURCE @source00434@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00624@ 0 @ind01960@ INDI 1 NAME Pavel /Myška/ 2 DISPLAY Pavel 3 FORMAT %F 2 GIVN Pavel 2 SURN Myška 1 SOURCES @source00436@ 1 POSITION -18290,700 2 BOUNDARYRECT -18316,733,-18264,667 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 30 JUN 1799 2 PLAC Svratouch č.44 3 _XREF @place00360@ 2 SOURCE @source00436@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00624@ 0 @ind01961@ INDI 1 NAME Josefa // 2 DISPLAY Josefa 3 FORMAT %F 2 GIVN Josefa 2 LAST2 roz.Myšková 1 SOURCES @source00437@ 1 POSITION -18250,700 2 BOUNDARYRECT -18276,733,-18224,667 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 4 MAR 1801 2 PLAC Svratouch č.44 3 _XREF @place00360@ 2 SOURCE @source00437@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00624@ 0 @ind01962@ INDI 1 NAME Františka // 2 DISPLAY Františka 3 FORMAT %F 2 GIVN Františka 2 LAST2 roz.Myšková 1 SOURCES @source00438@ 1 POSITION -18200,700 2 BOUNDARYRECT -18230,733,-18170,667 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 9 AUG 1803 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00438@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00624@ 0 @ind01963@ INDI 1 NAME Terezie // 2 DISPLAY Terezie 3 FORMAT %F 2 GIVN Terezie 2 LAST2 roz.Myšková 1 SOURCES @source00439@ 1 POSITION -18150,700 2 BOUNDARYRECT -18176,733,-18124,667 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 JUN 1806 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00439@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00624@ 0 @ind01964@ INDI 1 NAME Karel // 2 DISPLAY Karel 2 GIVN Karel 1 SOURCES @source00443@, @source00446@ 1 POSITION -18110,700 2 BOUNDARYRECT -18147,733,-18073,667 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 JAN 1810 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00446@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 MAR 1810 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00443@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00624@ 0 @ind01965@ INDI 1 NAME Kateřina // 2 DISPLAY Kateřina 3 FORMAT %F 2 GIVN Kateřina 2 LAST2 Hartman 1 SOURCES @source00442@ 1 POSITION -17660,810 2 BOUNDARYRECT -17688,843,-17632,777 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 5 JAN 1772 2 PLAC Svratouch č.82 3 _XREF @place00025@ 2 SOURCE @source00442@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00106@ 0 @ind01969@ INDI 1 NAME Jan /Myška/ 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 SURN Myška 1 SOURCES @source00447@ 1 POSITION -18060,700 2 BOUNDARYRECT -18086,733,-18034,667 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 16 JUL 1811 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00447@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00624@ 0 @ind01970@ INDI 1 NAME František /Myška/ 2 DISPLAY František Myška 2 GIVN František 2 SURN Myška 1 SOURCES @source00448@ 1 POSITION -17700,700 2 BOUNDARYRECT -17730,733,-17670,653 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 NOV 1812 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00448@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00358@ 1 FAMC @fam00620@ 1 FAMS @fam00631@ 0 @ind01971@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 LAST2 Myšková 1 SOURCES @source00449@ 1 POSITION -18020,700 2 BOUNDARYRECT -18046,733,-17994,667 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 2 JAN 1814 2 PLAC Svratouch č.44 3 _XREF @place00360@ 2 SOURCE @source00449@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00624@ 0 @ind01972@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 LAST2 roz.Myšková 1 SOURCES @source00453@ 1 POSITION -17360,580 2 BOUNDARYRECT -17386,613,-17334,547 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 16 JAN 1834 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00453@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00086@ 0 @ind01973@ INDI 1 NAME Josef /Venzara/ 2 DISPLAY Josef Venzara 2 GIVN Josef 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00454@, @source00475@ 1 POSITION -17330,700 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -17357,726,-17302,664 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 FEB 1800 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 2 SOURCE @source00475@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 AUG 1800 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 2 SOURCE @source00454@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00087@ 0 @ind01974@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 LAST2 roz.Venzarová 1 SOURCES @source00455@ 1 POSITION -17460,810 2 BOUNDARYRECT -17486,843,-17434,777 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 7 AUG 1769 2 PLAC Svratouch 3 _XREF @place00353@ 2 SOURCE @source00455@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00633@ 0 @ind01976@ INDI 1 NAME Kateřina /Venzarová/ 2 DISPLAY Kateřina Venzarová roz.Vamberová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Venzarová 2 LAST2 roz.Vamberová 1 POSITION -16450,810 2 BOUNDARYRECT -16495,836,-16404,749 1 SEX F 1 DEAT Y 2 NOTE 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 NOTE ze Svratouchu č.3; dcera po zemřelém Josefu Vamberovi, mlynáři ve Svra 2 CONC touchu č.13 a matky Alžběty ze Svratoucha 2 CONT 1 FAMS @fam00626@ 0 @ind01977@ INDI 1 NAME Jan /Venzara/ 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00456@, @source00465@ 1 POSITION -16950,700 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -16977,726,-16922,674 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 AUG 1810 2 PLAC Svratouch č.155 3 _XREF @place00016@ 2 SOURCE @source00456@ 1 DEAT Y 2 DATE 26 MAY 1811 2 PLAC Svratouch 3 _XREF @place00353@ 2 SOURCE @source00465@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00630@ 0 @ind01978@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -16180,690 2 BOUNDARYRECT -16206,716,-16154,664 1 SEX M 1 FAMC @fam00085@ 1 FAMS @fam00627@ 0 @ind01979@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 POSITION -16080,690 2 BOUNDARYRECT -16106,716,-16054,664 1 SEX F 1 FAMS @fam00627@ 0 @ind01980@ INDI 1 NAME Františka // 2 DISPLAY Františka 2 GIVN Františka 1 SOURCES @source00492@ 1 POSITION -16130,570 2 BOUNDARYRECT -16160,603,-16100,537 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 JAN 1839 2 PLAC Svratouch 3 _XREF @place00353@ 2 SOURCE @source00492@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00627@ 0 @ind01981@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -16510,690 2 BOUNDARYRECT -16536,716,-16484,664 1 SEX M 1 FAMC @fam00626@ 1 FAMS @fam00628@ 0 @ind01982@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 POSITION -16360,700 2 BOUNDARYRECT -16386,726,-16334,674 1 SEX F 1 FAMS @fam00628@ 0 @ind01983@ INDI 1 NAME Terezie // 2 DISPLAY Terezie 2 GIVN Terezie 1 SOURCES @source00493@ 1 POSITION -16500,560 2 BOUNDARYRECT -16526,593,-16474,527 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 FEB 1839 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 2 SOURCE @source00493@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00628@ 0 @ind01984@ INDI 1 NAME Josef /Venzara/ 2 DISPLAY Josef Venzara 2 GIVN Josef 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00476@ 1 POSITION -17240,690 2 BOUNDARYRECT -17269,723,-17211,643 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 OCT 1801 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 2 SOURCE @source00476@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00353@, @occu00354@ 1 FAMC @fam00087@ 1 FAMS @fam00629@ 0 @ind01985@ INDI 1 NAME Anna /Venzarová/ 2 DISPLAY Anna Venzarová roz.Vamberová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Venzarová 2 LAST2 roz.Vamberová 1 POSITION -17050,700 2 BOUNDARYRECT -17095,726,-17004,639 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera mlynáře Josefa Vambery ze Svratoucha č.13 1 FAMS @fam00629@ 0 @ind01986@ INDI 1 NAME František // 2 DISPLAY František 2 GIVN František 1 POSITION -17220,570 2 BOUNDARYRECT -17250,603,-17190,537 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 NOV 1838 2 PLAC Svratouch 3 _XREF @place00353@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Svratouch č.17 1 OCCUPATIONS @occu00363@ 1 FAMC @fam00629@ 1 FAMS @fam00637@ 0 @ind01987@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 POSITION -16760,810 2 BOUNDARYRECT -16786,836,-16734,784 1 SEX F 1 FAMS @fam00630@ 1 FAMC @fam00632@ 0 @ind01988@ INDI 1 NAME Terezie // 2 DISPLAY Terezie 3 FORMAT %F 2 GIVN Terezie 2 LAST2 roz.Myšková 1 SOURCES @source00457@ 1 POSITION -17320,580 2 BOUNDARYRECT -17346,613,-17294,547 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 NOV 1840 2 PLAC Svratouch č.91 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00457@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00086@ 0 @ind01989@ INDI 1 NAME Anna /Myšková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Myšková roz.Sádovská 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Myšková 2 LAST2 roz.Sádovská 1 POSITION -17510,720 2 BOUNDARYRECT -17551,746,-17468,659 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Františka Sádovského půlníka ze Svratoucha č.37 1 FAMS @fam00631@ 0 @ind01990@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 LAST2 roz.Myšková 1 SOURCES @source00458@ 1 POSITION -17640,590 2 BOUNDARYRECT -17666,623,-17614,557 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 OCT 1840 2 PLAC Svratouch č.89 3 _XREF @place00361@ 2 SOURCE @source00458@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00631@ 0 @ind01991@ INDI 1 NAME Terezie // 2 DISPLAY Terezie 3 FORMAT %F 2 GIVN Terezie 2 LAST2 roz.Myšková 1 SOURCES @source00459@ 1 POSITION -17690,590 2 BOUNDARYRECT -17716,623,-17664,557 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 9 OCT 1837 2 PLAC Svratouch č.89 3 _XREF @place00361@ 2 SOURCE @source00459@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00631@ 0 @ind01992@ INDI 1 NAME František /Venzara/ 2 DISPLAY František 3 FORMAT %F 2 GIVN František 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00494@ 1 POSITION -16450,570 2 BOUNDARYRECT -16480,603,-16420,537 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 JUN 1841 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00628@ 0 @ind01993@ INDI 1 NAME Terezie // 2 DISPLAY Terezie 3 FORMAT %F 2 GIVN Terezie 2 LAST2 Venzarová 1 SOURCES @source00460@ 1 POSITION -16990,680 2 BOUNDARYRECT -17016,713,-16964,647 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 JUN 1809 2 PLAC Svratouch č.155 3 _XREF @place00016@ 2 SOURCE @source00460@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00630@ 0 @ind01994@ INDI 1 NAME Václav /Venzara/ 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00462@, @source00478@ 1 POSITION -16650,700 2 BOUNDARYRECT -16687,733,-16613,667 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1811 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 1 DEAT Y 2 DATE 4 OCT 1811 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 2 SOURCE @source00478@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00626@ 0 @ind01995@ INDI 1 NAME Václav /Venzara/ 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00461@ 1 POSITION -16610,670 2 BOUNDARYRECT -16636,703,-16584,637 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 NOV 1812 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00626@ 1 FAMS @fam00634@ 0 @ind01996@ INDI 1 NAME Rozálie // 2 FORMAT %F 2 DISPLAY Rozálie 3 FORMAT %F 2 GIVN Rozálie 2 LAST2 roz.Venzarová 1 SOURCES @source00489@ 1 POSITION -16910,680 2 BOUNDARYRECT -16936,713,-16884,647 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 26 MAR 1812 2 PLAC Svratouch č.155 3 _XREF @place00016@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00630@ 0 @ind01997@ INDI 1 NAME Alžběta // 2 DISPLAY Alžběta 3 FORMAT %F 2 GIVN Alžběta 2 LAST2 Venzarová 1 SOURCES @source00491@ 1 POSITION -16870,680 2 BOUNDARYRECT -16896,713,-16843,647 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 7 AUG 1816 2 PLAC Svratouch č.155 3 _XREF @place00016@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00630@ 0 @ind01998@ INDI 1 NAME Terezie // 2 DISPLAY Terezie 3 FORMAT %F 2 GIVN Terezie 2 LAST2 Venzarová 1 SOURCES @source00464@ 1 POSITION -16570,700 2 BOUNDARYRECT -16607,733,-16533,667 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 12 SEP 1816 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 OCT 1816 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 2 SOURCE @source00464@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00626@ 0 @ind01999@ INDI 1 NAME Tomáš /Roušar/ 2 DISPLAY Tomáš Roušar 2 GIVN Tomáš 2 SURN Roušar 1 POSITION -16810,980 2 BOUNDARYRECT -16836,1006,-16784,933 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Telecího, zemřel před rokem 1824 1 OCCUPATIONS @occu00356@, @occu00359@ 1 FAMS @fam00632@ 0 @ind02000@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 POSITION -16650,980 2 BOUNDARYRECT -16676,1006,-16624,954 1 SEX F 1 FAMS @fam00632@ 0 @ind02001@ INDI 1 NAME Josefa // 2 DISPLAY Josefa 3 FORMAT %F 2 GIVN Josefa 2 LAST2 Venzarová 1 SOURCES @source00482@ 1 POSITION -16790,630 2 BOUNDARYRECT -16816,663,-16764,597 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1825 2 PLAC Svratouch č.155 3 _XREF @place00016@ 2 SOURCE @source00482@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00630@ 0 @ind02002@ INDI 1 NAME Václav /Venzara/ 2 DISPLAY Václav Venzara 2 GIVN Václav 2 SURN Venzara 1 POSITION -17470,950 2 BOUNDARYRECT -17499,976,-17441,903 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00355@ 1 FAMS @fam00633@ 0 @ind02003@ INDI 1 NAME Kateřina /Venzarová/ 2 DISPLAY Kateřina Venzarová roz.Nádvorníková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Venzarová 2 LAST2 roz.Nádvorníková 1 SOURCES @source00463@ 1 POSITION -16500,950 2 BOUNDARYRECT -16550,983,-16449,889 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 OCT 1739 1 DEAT Y 2 DATE 11 OCT 1816 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 2 SOURCE @source00463@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00633@ 0 @ind02004@ INDI 1 NAME Václav /Venzara/ 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00484@ 1 POSITION -16760,680 2 BOUNDARYRECT -16786,713,-16734,647 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 JUN 1834 2 PLAC Svratouch č.155 3 _XREF @place00016@ 2 SOURCE @source00484@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00630@ 0 @ind02005@ INDI 1 NAME Václav /Venzara/ 2 DISPLAY Václav Venzara 2 GIVN Václav 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00466@ 1 POSITION -16660,800 2 BOUNDARYRECT -16689,833,-16631,753 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 AUG 1780 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 2 SOURCE @source00466@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00626@ 1 FAMC @fam00633@ 0 @ind02006@ INDI 1 NAME Kateřina // 2 DISPLAY Kateřina 3 FORMAT %F 2 GIVN Kateřina 2 LAST2 Roušarová 1 SOURCES @source00467@ 1 POSITION -16710,820 2 BOUNDARYRECT -16738,853,-16682,787 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 24 JAN 1780 2 PLAC Svratouch č.84 3 _XREF @place00362@ 2 SOURCE @source00467@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00632@ 0 @ind02007@ INDI 1 NAME Barbara // 2 DISPLAY Barbara 3 FORMAT %F 2 GIVN Barbara 2 LAST2 Hartmanová 1 SOURCES @source00488@ 1 POSITION -15950,810 2 BOUNDARYRECT -15977,843,-15922,777 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 APR 1779 2 PLAC Svratouch č.82 3 _XREF @place00025@ 2 SOURCE @source00488@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00106@ 0 @ind02008@ INDI 1 NAME Josef /Hartman/ 2 DISPLAY Josef Hartman 2 GIVN Josef 2 SURN Hartman 1 SOURCES @source00445@ 1 POSITION -17650,940 2 BOUNDARYRECT -17678,973,-17622,893 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 JAN 1741 2 PLAC Svratouch 3 _XREF @place00353@ 2 SOURCE @source00445@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00107@ 0 @ind02009@ INDI 1 NAME Josefa // 2 DISPLAY Josefa 2 GIVN Josefa 1 SOURCES @source00470@ 1 POSITION -17600,590 2 BOUNDARYRECT -17626,623,-17574,557 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 JUN 1843 2 PLAC Svratouch č.89 3 _XREF @place00361@ 2 SOURCE @source00470@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00631@ 0 @ind02010@ INDI 1 NAME Terezie // 2 DISPLAY Terezie 3 FORMAT %F 2 GIVN Terezie 2 LAST2 Venzarová 1 SOURCES @source00468@ 1 POSITION -17070,570 2 BOUNDARYRECT -17096,603,-17044,537 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 MAY 1844 2 PLAC Svratouch č.111 3 _XREF @place00363@ 2 SOURCE @source00468@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00629@ 0 @ind02011@ INDI 1 NAME Václav /Venzara/ 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00469@ 1 POSITION -16400,570 2 BOUNDARYRECT -16426,603,-16374,537 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 24 SEP 1843 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 2 SOURCE @source00469@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00628@ 0 @ind02012@ INDI 1 NAME František /Myška/ 2 DISPLAY František 3 FORMAT %F 2 GIVN František 2 SURN Myška 1 SOURCES @source00471@ 1 POSITION -17550,590 2 BOUNDARYRECT -17580,623,-17520,557 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 NOV 1844 2 PLAC Svratouch č.89 3 _XREF @place00361@ 2 SOURCE @source00471@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00631@ 0 @ind02013@ INDI 1 NAME Jan /Venzara/ 2 DISPLAY Jan Venzara 2 GIVN Jan 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00472@ 1 POSITION -16360,570 2 BOUNDARYRECT -16389,603,-16331,523 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 21 MAY 1846 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 2 SOURCE @source00472@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00628@ 0 @ind02014@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -16560,650 2 BOUNDARYRECT -16586,676,-16534,624 1 SEX F 1 FAMS @fam00634@ 0 @ind02015@ INDI 1 NAME Barbora // 2 DISPLAY Barbora 3 FORMAT %F 2 GIVN Barbora 2 LAST2 Venzarová 1 SOURCES @source00473@ 1 POSITION -16580,560 2 BOUNDARYRECT -16607,593,-16552,527 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 SEP 1847 2 PLAC Svratouch č.187 3 _XREF @place00364@ 2 SOURCE @source00473@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00634@ 0 @ind02016@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -17490,590 2 BOUNDARYRECT -17516,616,-17464,564 1 SEX M 1 FAMC @fam00086@ 1 FAMS @fam00635@ 0 @ind02017@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -17450,590 2 BOUNDARYRECT -17476,616,-17424,564 1 SEX F 1 FAMS @fam00635@ 0 @ind02018@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 LAST2 Myšková 1 SOURCES @source00474@, @source00497@ 1 POSITION -17470,390 2 BOUNDARYRECT -17496,423,-17444,357 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 12 JAN 1848 2 PLAC Svratouch č.46 3 _XREF @place00365@ 2 SOURCE @source00497@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00635@ 0 @ind02019@ INDI 1 NAME Jan /Vítek/ 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 SURN Vítek 1 SOURCES @source00477@ 1 POSITION -16030,690 2 BOUNDARYRECT -16056,723,-16004,657 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 28 NOV 1801 2 PLAC Svratouch č.6 3 _XREF @place00041@ 2 SOURCE @source00477@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00085@ 0 @ind02020@ INDI 1 NAME JIří /Venzara/ 2 DISPLAY JIří Venzara 2 GIVN JIří 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00479@ 1 POSITION -16850,630 2 BOUNDARYRECT -16879,663,-16821,583 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 6 MAR 1822 2 PLAC Svratouch č.155 3 _XREF @place00016@ 2 SOURCE @source00479@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Georgius 1 FAMC @fam00630@ 0 @ind02021@ INDI 1 NAME Jiří /Venzara/ 2 DISPLAY Jiří Venzara 2 GIVN Jiří 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00480@ 1 POSITION -16470,690 2 BOUNDARYRECT -16499,723,-16441,643 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 6 OCT 1822 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 2 SOURCE @source00480@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00626@ 0 @ind02022@ INDI 1 NAME František /Venzara/ 2 DISPLAY František Venzara 2 GIVN František 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00481@ 1 POSITION -16820,700 2 BOUNDARYRECT -16850,733,-16790,653 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 MAY 1824 2 PLAC Svratouch č.155 3 _XREF @place00016@ 2 SOURCE @source00481@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00630@ 0 @ind02023@ INDI 1 NAME František /Hartman/ 2 DISPLAY František Hartman 2 GIVN František 2 SURN Hartman 1 SOURCES @source00483@ 1 POSITION -15560,670 2 SIZE L 2 BOUNDARYRECT -15600,713,-15519,609 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 MAY 1833 2 PLAC Svratouch č.82 3 _XREF @place00025@ 2 SOURCE @source00483@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00082@ 0 @ind02024@ INDI 1 NAME Josef /Vítek/ 2 DISPLAY Josef 3 FORMAT %F 2 GIVN Josef 2 SURN Vítek 1 SOURCES @source00486@ 1 POSITION -16180,570 2 BOUNDARYRECT -16206,603,-16154,537 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 MAR 1834 2 PLAC Svratouch č.6 3 _XREF @place00041@ 2 SOURCE @source00486@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00627@ 0 @ind02025@ INDI 1 NAME František /Hartman/ 2 DISPLAY František Hartman 2 GIVN František 2 SURN Hartman 1 SOURCES @source00490@ 1 POSITION -15880,680 2 BOUNDARYRECT -15910,713,-15850,633 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 APR 1814 2 PLAC Svratouch č.82 3 _XREF @place00025@ 2 SOURCE @source00490@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00082@ 0 @ind02026@ INDI 1 NAME Ignác /Vítek/ 2 DISPLAY Ignác 3 FORMAT %F 2 GIVN Ignác 2 SURN Vítek 1 SOURCES @source00495@ 1 POSITION -16080,570 2 BOUNDARYRECT -16106,603,-16054,537 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 APR 1843 2 PLAC Svratouch 3 _XREF @place00353@ 2 SOURCE @source00495@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00627@ 0 @ind02027@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -16930,640 2 BOUNDARYRECT -16956,666,-16904,614 1 SEX M 1 FAMC @fam00630@ 1 FAMS @fam00636@ 0 @ind02028@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -16890,620 2 BOUNDARYRECT -16916,646,-16864,594 1 SEX F 1 FAMS @fam00636@ 0 @ind02029@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 LAST2 roz.Venzarová 1 SOURCES @source00496@ 1 POSITION -16910,520 2 BOUNDARYRECT -16936,553,-16884,487 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 21 NOV 1847 2 PLAC Svratouch č.155 3 _XREF @place00016@ 2 SOURCE @source00496@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00636@ 0 @ind02030@ INDI 1 NAME František /Venzara/ 2 DISPLAY František Venzara 2 GIVN František 2 SURN Venzara 1 SOURCES @source00498@ 1 POSITION -17400,810 2 BOUNDARYRECT -17430,843,-17370,763 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1775 2 PLAC Svratouch č.94 3 _XREF @place00358@ 2 SOURCE @source00498@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00633@ 0 @ind02031@ INDI 1 NAME Josefa /Venzarová/ 2 DISPLAY Josefa Venzarová roz.Sodomková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Josefa 2 SURN Venzarová 2 LAST2 roz.Sodomková 1 SOURCES @source00501@ 1 POSITION -17150,580 2 BOUNDARYRECT -17195,606,-17104,519 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00501@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Josefa Sodomky 1 FAMS @fam00637@ 0 @ind02032@ INDI 1 NAME Josefa // 2 DISPLAY Josefa 3 FORMAT %F 2 GIVN Josefa 2 LAST2 Venzarová 1 SOURCES @source00500@ 1 POSITION -17190,400 2 BOUNDARYRECT -17216,433,-17164,367 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 MAY 1858 2 PLAC Sratouch č.17 3 _XREF @place00366@ 2 SOURCE @source00500@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00637@ 0 @ind02033@ INDI 1 NAME Johann /Lenoch/ 2 DISPLAY Johann 3 FORMAT %F 2 GIVN Johann 2 SURN Lenoch 1 SOURCES @source00502@, @source00518@ 1 POSITION 2680,600 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 2653,626,2708,574 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 9 MAY 1829 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00502@ 1 DEAT Y 2 DATE 26 MAY 1833 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00518@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00056@ 0 @ind02034@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 2 GIVN Anna 1 SOURCES @source00508@ 1 POSITION 2360,600 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 2338,626,2382,574 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 MAY 1821 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00508@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00056@ 0 @ind02035@ INDI 1 NAME Marianna /Lenochová/ 2 DISPLAY Marianna Lenochová 2 GIVN Marianna 2 SURN Lenochová 1 SOURCES @source00505@ 1 POSITION 2160,600 2 BOUNDARYRECT 2125,633,2195,553 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 OCT 1816 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00505@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00056@ 0 @ind02036@ INDI 1 NAME Antonín /Lenoch/ 2 DISPLAY Antonín Lenoch 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Antonín 2 SURN Lenoch 1 SOURCES @source00506@ 1 POSITION 1820,600 2 BOUNDARYRECT 1794,633,1847,553 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 30 MAY 1811 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00506@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00056@ 1 FAMS @fam00638@ 0 @ind02037@ INDI 1 NAME František /Lenoch/ 2 DISPLAY František 3 FORMAT %F 2 GIVN František 2 SURN Lenoch 1 SOURCES @source00507@, @source00517@ 1 POSITION 2620,600 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 2593,626,2648,574 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 SEP 1828 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00507@ 1 DEAT Y 2 DATE 14 FEB 1829 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00517@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00056@ 0 @ind02038@ INDI 1 NAME Amálie /Lenochová/ 2 DISPLAY Amálie 3 FORMAT %F 2 GIVN Amálie 2 SURN Lenochová 1 POSITION 1990,610 2 BOUNDARYRECT 1964,636,2016,577 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Weissovic - Výšovice 1 FAMS @fam00638@ 0 @ind02039@ INDI 1 NAME Jan Nepomucký /Lenoch/ 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 MIDDLE Nepomucký 2 SURN Lenoch 1 SOURCES @source00515@, @source00521@ 1 POSITION 1820,460 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 1798,486,1842,434 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 16 APR 1839 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00521@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00638@ 0 @ind02040@ INDI 1 NAME Františka Romana /Lenochová/ 2 DISPLAY Františka Romana 3 FORMAT %F %M 2 GIVN Františka 2 MIDDLE Romana 2 SURN Lenochová 1 SOURCES @source00516@ 1 POSITION 1860,460 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 1837,486,1884,424 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 21 OCT 1840 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00516@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00638@ 0 @ind02041@ INDI 1 NAME Juliana /Lenochová/ 2 DISPLAY Juliana 3 FORMAT %F 2 GIVN Juliana 2 SURN Lenochová 1 SOURCES @source00520@ 1 POSITION 1910,460 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 1888,486,1932,434 1 SEX F 1 DEAT Y 2 DATE 1 MAY 1844 2 AGE 2 roky 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00520@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00638@ 0 @ind02042@ INDI 1 NAME Antonín /Lenoch/ 2 DISPLAY Antonín 3 FORMAT %F 2 GIVN Antonín 2 SURN Lenoch 1 SOURCES @source00522@ 1 POSITION 1990,460 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 1968,486,2012,434 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 17 OCT 1858 2 AGE 3m 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00522@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00638@ 0 @ind02043@ INDI 1 NAME Jan /Lenoch/ 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 SURN Lenoch 1 SOURCES @source00523@ 1 POSITION 1950,460 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT 1928,486,1972,434 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 5 NOV 1858 2 AGE 3 roky 2 PLAC Charváty č.4 3 _XREF @place00307@ 2 SOURCE @source00523@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00638@ 0 @ind02044@ INDI 1 NAME Bartholoměj /Krempla/ 2 DISPLAY Bartholoměj 3 FORMAT %F 2 GIVN Bartholoměj 2 SURN Krempla 1 SOURCES @source00524@ 1 POSITION 2280,890 2 BOUNDARYRECT 2244,923,2316,857 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 AUG 1767 2 PLAC Blatec 3 _XREF @place00308@ 2 SOURCE @source00524@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00558@ 0 @ind02045@ INDI 1 NAME Rosalia /Lenochová/ 2 DISPLAY Rosalia Lenochová 2 GIVN Rosalia 2 SURN Lenochová 1 SOURCES @source00525@ 1 POSITION 1740,890 2 BOUNDARYRECT 1705,923,1775,843 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 AUG 1759 2 PLAC Charváty 3 _XREF @place00306@ 2 SOURCE @source00525@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00557@ 0 @ind02152@ INDI 1 NAME Kateřina /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Kroulíková roz.Strnadová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Strnadová 1 SOURCES @source00686@ 1 POSITION -11320,680 2 BOUNDARYRECT -11362,713,-11277,619 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 FEB 1790 1 DEAT Y 2 DATE 19 FEB 1811 2 PLAC Hrušová č.27 3 _XREF @place00046@ 2 SOURCE @source00686@ 2 NOTE dle kroniky Kroulíků z Cerekvice zemřela 1812 1 ISDEAD Y 1 NOTE Schovanka Václava Kvapila (dcera mlynáře Strnada z Cerekvi-ce). Brzy p 2 CONC o narození dcery zemřela. 1 CUSTOM_TAG1 katolička 1 FAMS @fam00647@ 0 @ind02149@ INDI 1 NAME Žofie /Melšová / 2 DISPLAY Žofie Melšová roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Žofie 2 SURN Melšová 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00573@ 1 POSITION -10140,690 2 BOUNDARYRECT -10182,723,-10098,629 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 JUN 1793 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00573@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 evangelické 1 FAMC @fam00099@ 1 FAMS @fam00714@ 0 @ind02150@ INDI 1 NAME Helena /Valentová/ 2 FORMAT %L %L2 2 DISPLAY Helena Valentová roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Helena 2 SURN Valentová 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00622@, @source00570@ 1 POSITION -9890,680 2 BOUNDARYRECT -9932,713,-9847,619 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 MAY 1796 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00570@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE asi žila ve Vysokém Mýtě, sňatek 10.3.1815 1 CUSTOM_TAG1 evangelické 1 FAMC @fam00099@ 1 FAMS @fam00713@ 0 @ind01350@ INDI 1 NAME Josef /Matějka/ 2 DISPLAY Josef 3 FORMAT %F 2 GIVN Josef 2 SURN Matějka 1 POSITION -9810,370 2 BOUNDARYRECT -9847,403,-9773,337 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 JAN 1844 1 DEAT Y 2 DATE 5 NOV 1927 1 ISDEAD Y 1 NOTE bydlel ve Vysokém Mýtě, litomyšlské předměstí č.5 s Marií Svobodovou, 2 CONC nemanželská dcera zemřela za týden 1 FAMC @fam00471@ 0 @ind01352@ INDI 1 NAME Jiří /Matějka/ 2 DISPLAY Jiří Matějka 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Jiří 2 SURN Matějka 1 POSITION -9690,380 2 BOUNDARYRECT -9716,413,-9664,333 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 NOV 1847 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00648@ 1 FAMC @fam00471@ 0 @ind02154@ INDI 1 NAME Anna /Matějková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Matějková roz.Záleská 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Matějková 2 LAST2 roz.Záleská 1 POSITION -9610,380 2 BOUNDARYRECT -9646,406,-9573,319 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE A. M. roz. Záleská pochází z Litětin č.7 1 FAMS @fam00648@ 0 @ind02155@ INDI 1 NAME Anna /Melšová / 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Melšová roz.Matějková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Melšová 2 LAST2 roz.Matějková 1 POSITION -9630,260 2 BOUNDARYRECT -9671,293,-9588,199 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 8 FEB 1879 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Bohuňovice č.4 1 FAMC @fam00648@ 1 FAMS @fam00649@ 0 @ind02156@ INDI 1 NAME Josef /Melša/ 2 DISPLAY Josef Melša 2 GIVN Josef 2 SURN Melša 1 POSITION -9840,250 2 BOUNDARYRECT -9866,283,-9814,203 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 MAR 1882 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Majitel hostince v Suché Lhotě č. 26, syn Václava Melši, rolníka v Bud 2 CONC islavi č.6 a Anny roz.Dočkalové 1 OCCUPATIONS @occu00397@ 1 FAMS @fam00649@ 0 @ind02159@ INDI 1 NAME Vlasta /Melšová / 2 DISPLAY Vlasta 3 FORMAT %F 2 GIVN Vlasta 2 SURN Melšová 1 POSITION -9870,130 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9897,156,-9842,104 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL 5 BOTTOM 6 LEFT #000000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 30 JUN 1910 1 DEAT Y 2 DATE 9 JUL 1910 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00649@ 0 @ind02160@ INDI 1 NAME Nepokřtěná dcera // 2 FORMAT Custom 2 GIVN Nepokřtěná dcera 2 DISPLAY 3 FORMAT Custom 1 POSITION -9820,130 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9847,156,-9792,108 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL 5 BOTTOM 6 LEFT #000000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 20 NOV 1911 1 DEAT Y 2 DATE 26 NOV 1911 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00649@ 0 @ind02161@ INDI 1 NAME Věra /Procházková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Věra Procházková roz.Melšová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Věra 2 SURN Procházková 2 LAST2 roz.Melšová 1 POSITION -9760,130 2 BOUNDARYRECT -9799,156,-9720,69 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00649@ 0 @ind02162@ INDI 1 NAME Marie /Matoušová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Matoušová roz.Melšová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Matoušová 2 LAST2 roz.Melšová 1 POSITION -9700,130 2 BOUNDARYRECT -9737,156,-9662,69 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00649@ 0 @ind02164@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 DISPLAY Anna Kroulíková 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 1 POSITION -9920,240 2 BOUNDARYRECT -9953,273,-9887,193 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 JUN 1880 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Pravděpodobně dcera z druhého manželství. S.L. č. 27. 2 CONT Další osud zatím neznámý. 1 FAMC @fam00400@ 0 @ind02165@ INDI 1 NAME Václav /Kroulík/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Václav Kroulík 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Václav 2 SURN Kroulík 2 NICK děda 1 POSITION -10050,240 2 BOUNDARYRECT -10087,273,-10013,193 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 DEC 1875 1 DEAT Y 2 DATE 20 JUL 1936 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00651@ 1 FAMC @fam00399@ 0 @ind02166@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz.Mikulecká 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Mikulecká 1 POSITION -9980,240 2 BOUNDARYRECT -10020,273,-9939,179 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 20 JUN 1883 1 DEAT Y 2 DATE 11 MAR 1955 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00651@ 0 @ind02167@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 PICTURES @pic00364@ 2 PRIMARY @pic00364@ 1 POSITION -10040,100 2 BOUNDARYRECT -10077,133,-10003,53 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFFFF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 JAN 1911 1 DEAT Y 2 DATE 3 FEB 1977 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00651@ 1 FAMS @fam00652@ 0 @ind02168@ INDI 1 NAME Josefa /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Josefa Kroulíková roz.Bednářová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Josefa 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Bednářová 1 PICTURES @pic00347@, @pic00348@ 2 PRIMARY @pic00347@ 1 POSITION -9950,100 2 BOUNDARYRECT -9994,133,-9906,39 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 JAN 1923 1 DEAT Y 2 DATE 19 DEC 1997 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00652@ 0 @ind02319@ INDI 1 NAME Bohuslav Emil Ignác /Kohout/ 2 DISPLAY Bohuslav Kohout 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Bohuslav 2 MIDDLE Emil Ignác 2 SURN Kohout 1 PICTURES @pic00698@, @pic00699@, @pic00700@, @pic00701@ 2 PRIMARY @pic00698@ 1 POSITION 2850,170 2 SIZE X 2 BOUNDARYRECT 2785,226,2916,89 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 5 DEC 1896 2 PLAC Litomyšl č.169 3 _XREF @place00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 26 AUG 1942 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00390@ 1 CUSTOM_TAG1 bez vyznání 1 FAMC @fam00046@ 1 FAMS @fam00006@ 0 @ind02320@ INDI 1 NAME Václav /Kvapil/ 2 DISPLAY Václav Kvapil 2 GIVN Václav 2 SURN Kvapil 1 SOURCES @source00622@, @source00678@, @source00680@ 1 POSITION -10070,950 2 BOUNDARYRECT -10107,983,-10033,903 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 SEP 1722 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00680@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 FEB 1772 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00678@ 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00391@ 1 FAMS @fam00703@ 1 FAMC @fam00712@ 0 @ind02321@ INDI 1 NAME Dorota /Kroulíková/ 2 DISPLAY Dorota Kroulíková 2 GIVN Dorota 2 SURN Kroulíková 1 SOURCES @source00687@ 1 POSITION -9480,950 2 BOUNDARYRECT -9517,983,-9443,903 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 MAY 1733 1 DEAT Y 2 DATE 13 MAY 1810 2 PLAC Hrušová č.27 3 _XREF @place00046@ 2 SOURCE @source00687@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE roku 1782 vystoupila z katolické církve 1 FAMS @fam00703@ 1 FAMS @fam00711@ 0 @ind02322@ INDI 1 NAME Barbora // 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY Barbora 3 FORMAT %F 2 GIVN Barbora 2 LAST2 roz.Myšková 1 POSITION -18480,810 2 BOUNDARYRECT -18507,836,-18452,777 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00622@ 0 @ind02323@ INDI 1 NAME Kateřina /Kumpoštová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Kateřina Kumpoštová roz.Kopecká 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Kateřina 2 SURN Kumpoštová 2 LAST2 roz.Kopecká 1 SOURCES @source00672@ 1 POSITION -11800,1210 2 BOUNDARYRECT -11838,1243,-11761,1149 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 15 AUG 1664 1 DEAT Y 2 DATE 15 AUG 1714 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00672@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00704@ 1 FAMC @fam00707@ 0 @ind02324@ INDI 1 NAME Kateřina /Kumpoštová/ 2 DISPLAY Kateřina Kumpoštová 2 GIVN Kateřina 2 SURN Kumpoštová 1 SOURCES @source00597@ 1 POSITION -12750,1380 2 BOUNDARYRECT -12788,1413,-12712,1333 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 DEAT Y 2 DATE 20 OCT 1683 2 AGE 70 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00597@ 1 ISDEAD Y 0 @ind02325@ INDI 1 NAME Jan /Kopecký/ 2 DISPLAY Jan Kopecký 2 GIVN Jan 2 SURN Kopecký 1 SOURCES @source00589@ 1 POSITION -11840,1320 2 BOUNDARYRECT -11869,1346,-11811,1273 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00589@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE mlynář v Hrušové 1 FAMS @fam00707@ 0 @ind02326@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -11760,1320 2 BOUNDARYRECT -11786,1346,-11734,1294 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 FAMS @fam00707@ 0 @ind02327@ INDI 1 NAME Václav /Kumpošt/ 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 SURN Kumpošt 1 SOURCES @source00585@, @source00595@ 1 POSITION -12910,1050 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -12937,1076,-12882,1024 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 28 FEB 1680 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00595@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 DEC 1687 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00585@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00704@ 0 @ind02328@ INDI 1 NAME Kateřina // 2 DISPLAY Kateřina 3 FORMAT %F 2 GIVN Kateřina 2 LAST2 roz.Kumpoštová 1 SOURCES @source00593@ 1 POSITION -12750,1050 2 BOUNDARYRECT -12778,1083,-12722,1017 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 11 NOV 1686 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00593@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00704@ 0 @ind02329@ INDI 1 NAME Václav /Kroulík/ 2 DISPLAY Václav Kroulík 2 GIVN Václav 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00577@ 1 POSITION -12400,900 2 BOUNDARYRECT -12437,933,-12363,853 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 28 MAY 1715 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00577@ 1 DEAT Y 2 DATE 1741 1 ISDEAD Y 1 NOTE v matričním zápisu o sňatku uveden jako otec Václav Kroulík z Hrušové 1 FAMC @fam00101@ 1 FAMS @fam00709@ 0 @ind02330@ INDI 1 NAME Matěj /Kroulík/ 2 DISPLAY Matěj Kroulík 2 GIVN Matěj 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00579@, @source00673@ 1 POSITION -12200,900 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -12227,926,-12172,864 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 OCT 1723 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00579@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 NOV 1723 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00673@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00101@ 0 @ind02331@ INDI 1 NAME /Kroulík/ 2 DISPLAY Kroulík 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00580@, @source00581@ 1 POSITION -12490,910 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -12517,936,-12462,884 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 6 OCT 1709 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00580@ 1 DEAT Y 2 DATE 6 OCT 1709 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00581@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00101@ 0 @ind02332@ INDI 1 NAME /Kumpošt/ 2 DISPLAY Kumpošt 2 SURN Kumpošt 1 SOURCES @source00586@, @source00587@ 1 POSITION -11830,1060 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -11857,1086,-11802,1034 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1693 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00586@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 MAY 1693 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00587@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00704@ 0 @ind02333@ INDI 1 NAME Jiří /Kumpošt/ 2 DISPLAY Jiří Kumpošt 2 GIVN Jiří 2 SURN Kumpošt 1 SOURCES @source00598@, @source00603@ 1 POSITION -12870,1270 2 BOUNDARYRECT -12907,1303,-12833,1223 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 APR 1661 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00598@ 1 DEAT Y 2 DATE 6 MAR 1720 2 PLAC Ovčín 3 _XREF @place00372@ 2 SOURCE @source00603@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00706@ 1 FAMS @fam00708@ 0 @ind02334@ INDI 1 NAME Mariana /Kumpoštová/ 2 DISPLAY Mariana Kumpoštová roz.Košťálová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Mariana 2 SURN Kumpoštová 2 LAST2 roz.Košťálová 1 SOURCES @source00604@ 1 POSITION -12630,1280 2 BOUNDARYRECT -12672,1313,-12588,1219 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1662 1 DEAT Y 2 DATE 10 APR 1725 2 AGE 63 2 PLAC Ovčín 3 _XREF @place00372@ 2 SOURCE @source00604@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00708@ 0 @ind02335@ INDI 1 NAME Mariana // 2 DISPLAY Mariana 3 FORMAT %F 2 GIVN Mariana 2 LAST2 roz.Kumpoštová 1 SOURCES @source00591@ 1 POSITION -12860,1180 2 BOUNDARYRECT -12887,1213,-12833,1147 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 MAR 1688 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00591@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00708@ 0 @ind02336@ INDI 1 NAME Kateřina // 2 DISPLAY Kateřina 3 FORMAT %F 2 GIVN Kateřina 2 LAST2 roz.Kumpoštová 1 SOURCES @source00592@, @source00671@ 1 POSITION -12720,1170 2 BOUNDARYRECT -12757,1203,-12683,1137 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 OCT 1690 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00592@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 APR 1718 2 PLAC Ovčín 3 _XREF @place00372@ 2 SOURCE @source00671@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE v matričním zápise o smrti uveden věk 38 let 1 FAMC @fam00708@ 0 @ind02337@ INDI 1 NAME Jan /Kumpošt/ 2 DISPLAY Jan Kumpošt 2 GIVN Jan 2 SURN Kumpošt 1 SOURCES @source00596@ 1 POSITION -11910,1060 2 BOUNDARYRECT -11939,1093,-11881,1013 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 18 JAN 1691 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00596@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00704@ 0 @ind02338@ INDI 1 NAME Kateřina /Kumpoštová/ 2 DISPLAY Kateřina Kumpoštová 2 GIVN Kateřina 2 SURN Kumpoštová 1 SOURCES @source00599@ 1 POSITION -12840,1390 2 BOUNDARYRECT -12878,1416,-12802,1343 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00599@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00706@ 0 @ind02339@ INDI 1 NAME Jiří /Kumpošt/ 2 DISPLAY Jiří Kumpošt 2 GIVN Jiří 2 SURN Kumpošt 1 SOURCES @source00600@ 1 POSITION -13040,1390 2 BOUNDARYRECT -13069,1423,-13011,1343 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 5 AUG 1688 2 AGE 70 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00600@ 1 ISDEAD Y 0 @ind02340@ INDI 1 NAME Dorota // 2 DISPLAY Dorota 3 FORMAT %F 2 GIVN Dorota 2 LAST2 roz.Kumpoštová 1 SOURCES @source00602@, @source00605@ 1 POSITION -12790,1180 2 BOUNDARYRECT -12827,1213,-12753,1147 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 26 DEC 1685 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00602@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 DEC 1747 2 PLAC Ovčín 3 _XREF @place00372@ 2 SOURCE @source00605@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00708@ 0 @ind02341@ INDI 1 NAME Jakub /Kumpošt/ 2 DISPLAY Jakub Kumpošt 2 GIVN Jakub 2 SURN Kumpošt 1 SOURCES @source00606@, @source00607@ 1 POSITION -12650,1180 2 BOUNDARYRECT -12687,1213,-12613,1133 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 JUL 1704 2 PLAC Ovčín 3 _XREF @place00372@ 2 SOURCE @source00607@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 FEB 1753 2 PLAC Ovčín 3 _XREF @place00372@ 2 SOURCE @source00606@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Ovčína (Pekla) 1 FAMC @fam00708@ 0 @ind02342@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz.Dvořáková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Dvořáková 1 POSITION -12260,900 2 BOUNDARYRECT -12303,926,-12216,839 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Václava Dvořáka z Hrušové 1 FAMS @fam00709@ 0 @ind02343@ INDI 1 NAME Václav /Kroulík/ 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00619@, @source00662@ 1 POSITION -12360,800 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -12387,826,-12332,774 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 26 FEB 1738 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00619@ 1 DEAT Y 2 DATE 24 APR 1738 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00662@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00709@ 0 @ind02344@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00618@, @source00664@ 1 POSITION -12400,780 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -12427,806,-12372,754 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 24 JUN 1735 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00618@ 1 DEAT Y 2 DATE 11 JUN 1740 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00664@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00709@ 0 @ind02345@ INDI 1 NAME Magdalena // 2 DISPLAY Magdalena 3 FORMAT %F 2 GIVN Magdalena 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00620@, @source00663@ 1 POSITION -12320,780 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -12347,806,-12292,754 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 23 MAR 1739 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00620@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 APR 1740 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00663@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00709@ 0 @ind02346@ INDI 1 NAME Josef /Kroulík/ 2 DISPLAY Josef Kroulík 2 GIVN Josef 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00614@, @source00689@ 1 POSITION -12120,780 2 BOUNDARYRECT -12157,813,-12083,733 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 JAN 1747 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00614@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 APR 1814 2 PLAC Hrušová č.27 3 _XREF @place00046@ 2 SOURCE @source00689@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE roku 1782 vystoupil z katolické církve 1 FAMC @fam00100@ 0 @ind02347@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00615@, @source00667@ 1 POSITION -12030,790 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -12057,816,-12002,764 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 APR 1750 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00615@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 NOV 1756 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00667@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00100@ 0 @ind02348@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00617@ 1 POSITION -11560,780 2 BOUNDARYRECT -11586,813,-11534,747 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 DEC 1758 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00617@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00100@ 0 @ind02349@ INDI 1 NAME Josef /Kroulík/ 2 DISPLAY Josef 3 FORMAT %F 2 GIVN Josef 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00621@, @source00665@ 1 POSITION -12270,800 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -12297,826,-12242,774 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 28 FEB 1741 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00621@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 DEC 1741 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00665@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00709@ 0 @ind02350@ INDI 1 NAME Josef /Kvapil/ 2 DISPLAY Josef 3 FORMAT %F 2 GIVN Josef 2 SURN Kvapil 1 SOURCES @source00625@, @source00675@ 1 POSITION -9770,820 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9797,846,-9742,794 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 MAR 1762 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00625@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 NOV 1766 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00675@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00703@ 0 @ind02351@ INDI 1 NAME Helena // 2 DISPLAY Helena 3 FORMAT %F 2 GIVN Helena 2 LAST2 roz.Kvapilová 1 SOURCES @source00626@ 1 POSITION -9720,820 2 BOUNDARYRECT -9746,853,-9694,787 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 7 APR 1764 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00626@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00703@ 0 @ind02352@ INDI 1 NAME Kateřina // 2 DISPLAY Kateřina 3 FORMAT %F 2 GIVN Kateřina 2 LAST2 roz.Kvapilová 1 SOURCES @source00627@, @source00674@ 1 POSITION -9680,820 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9707,846,-9652,794 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 MAY 1766 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00627@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 JAN 1767 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00674@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00703@ 0 @ind02353@ INDI 1 NAME Žofie /Kroulíková/ 2 DISPLAY Žofie Kroulíková roz.Paďourová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Žofie 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Paďourová 1 POSITION -12560,910 2 BOUNDARYRECT -12604,936,-12516,849 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Jakuba Paďoura (Padioura) z Hrušové 1 FAMS @fam00710@ 0 @ind02354@ INDI 1 NAME Žofie // 2 DISPLAY Žofie 3 FORMAT %F 2 GIVN Žofie 2 LAST2 roz.Kvapilová 1 SOURCES @source00633@ 1 POSITION -10040,820 2 BOUNDARYRECT -10066,853,-10014,787 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 26 MAR 1750 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00633@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00703@ 0 @ind02355@ INDI 1 NAME Anna // 2 DISPLAY Anna 3 FORMAT %F 2 GIVN Anna 2 LAST2 roz.Kvapilová 1 SOURCES @source00634@ 1 POSITION -9910,820 2 BOUNDARYRECT -9936,853,-9884,787 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 MAR 1756 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00634@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00703@ 0 @ind02356@ INDI 1 NAME Václav /Kvapil/ 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 SURN Kvapil 1 SOURCES @source00635@ 1 POSITION -9970,820 2 BOUNDARYRECT -9996,853,-9944,787 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 JUL 1754 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00635@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00703@ 0 @ind02357@ _INDI 1 INDIVIDUALINTERNALHYPERLINK @ind02346@ 1 NAME 2 DISPLAY Josef Kroulík 1 POSITION -9550,950 2 BOUNDARYRECT -9587,983,-9513,903 1 FAMS @fam00711@ 0 @ind02358@ _INDI 1 INDIVIDUALINTERNALHYPERLINK @ind01160@ 1 NAME 2 DISPLAY Vlasta Kroulíková roz.Melšová 3 FORMAT %F %L %L2 1 POSITION -9630,120 2 BOUNDARYRECT -9667,153,-9592,59 1 FAMC @fam00649@ 0 @ind02359@ INDI 1 NAME Anna /Cibulková/ 2 DISPLAY Anna Cibulková roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Cibulková 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00637@ 1 POSITION -11380,510 2 BOUNDARYRECT -11422,543,-11337,449 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 FEB 1811 2 NOTE dle kroniky Kroulíků z Cerekvice narozena 1820 2 PLAC Hrušová č.27 3 _XREF @place00046@ 2 SOURCE @source00637@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Provdaná do Bučiny za sedláka Cibulku. 1 CUSTOM_TAG1 katolické 1 FAMC @fam00647@ 1 FAMS @fam00715@ 0 @ind02360@ INDI 1 NAME Václav /Kroulík/ 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00640@, @source00691@ 1 POSITION -11290,510 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -11317,536,-11262,484 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 SEP 1816 2 PLAC Hrušová č.27 3 _XREF @place00046@ 2 SOURCE @source00640@ 1 DEAT Y 2 DATE 19 JUN 1817 2 PLAC Hrušová č.27 3 _XREF @place00046@ 2 SOURCE @source00691@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00105@ 0 @ind02361@ INDI 1 NAME Mariana /Lichtenbergová/ 2 DISPLAY Mariana Lichtenbergová roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Mariana 2 SURN Lichtenbergová 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00642@ 1 POSITION -11160,510 2 BOUNDARYRECT -11205,543,-11114,449 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 AUG 1818 2 PLAC Hrušová č.27 3 _XREF @place00046@ 2 SOURCE @source00642@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Vdala se do Tisové. Syn Josef koupil mlýn v Chocni. 2 CONT 1 CUSTOM_TAG1 katolické 1 FAMC @fam00105@ 1 FAMS @fam00753@ 0 @ind02362@ INDI 1 NAME Václav /Kroulík/ 2 DISPLAY Václav Kroulík 2 GIVN Václav 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00645@, @source00692@ 1 POSITION -11090,510 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -11117,536,-11062,474 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 12 OCT 1820 2 PLAC Hrušová č.27 3 _XREF @place00046@ 2 SOURCE @source00645@ 1 DEAT Y 2 DATE 14 MAY 1823 2 PLAC Hrušová č.27 3 _XREF @place00046@ 2 SOURCE @source00692@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00105@ 0 @ind02364@ INDI 1 NAME Mariana // 2 DISPLAY Mariana 3 FORMAT %F 2 GIVN Mariana 2 LAST2 roz.Kvapilová 1 SOURCES @source00676@ 1 POSITION -9630,810 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9652,836,-9608,784 1 SEX F 1 DEAT Y 2 DATE 8 JUL 1768 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00676@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00703@ 0 @ind02365@ INDI 1 NAME Jan /Kvapil/ 2 DISPLAY Jan 3 FORMAT %F 2 GIVN Jan 2 SURN Kvapil 1 SOURCES @source00677@, @source00681@ 1 POSITION -9580,820 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9607,846,-9552,794 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 24 DEC 1770 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00677@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 DEC 1770 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00681@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00703@ 0 @ind02366@ INDI 1 NAME Václav /Kvapil/ 2 DISPLAY Václav Kvapil 2 GIVN Václav 2 SURN Kvapil 1 SOURCES @source00682@ 1 POSITION -10120,1070 2 BOUNDARYRECT -10146,1103,-10093,1023 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 17 JUL 1747 2 AGE 50 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00682@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00712@ 0 @ind02367@ INDI 1 NAME Kateřina /Kvapilová/ 2 DISPLAY Kateřina Kvapilová 2 GIVN Kateřina 2 SURN Kvapilová 1 POSITION -9940,1070 2 BOUNDARYRECT -9971,1096,-9908,1023 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00712@ 0 @ind02368@ INDI 1 NAME Jiří /Kvapil/ 2 DISPLAY Jiří Kvapil 2 GIVN Jiří 2 SURN Kvapil 1 SOURCES @source00683@ 1 POSITION -9990,950 2 BOUNDARYRECT -10016,983,-9964,903 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 OCT 1740 2 PLAC Hrušová 3 _XREF @place00050@ 2 SOURCE @source00683@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00712@ 0 @ind02369@ INDI 1 NAME František /Valenta/ 2 DISPLAY František Valenta 2 GIVN František 2 SURN Valenta 1 POSITION -9990,680 2 BOUNDARYRECT -10020,713,-9960,633 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1791 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE syn Františka Valenty z Bučiny, žil ve Vysokém Mýtě č.68 1 FAMS @fam00713@ 0 @ind02370@ INDI 1 NAME František /Melša/ 2 DISPLAY František Melša 2 GIVN František 2 SURN Melša 1 POSITION -10240,690 2 BOUNDARYRECT -10270,723,-10210,643 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1802 2 NOTE datum narození dle zápisu o sňatku 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE syn Františka Melši, sedláka z Budislavi 1 FAMS @fam00714@ 0 @ind02371@ INDI 1 NAME Václav /Cibulka/ 2 DISPLAY Václav Cibulka 2 GIVN Václav 2 SURN Cibulka 1 SOURCES @source00702@ 1 POSITION -11460,510 2 BOUNDARYRECT -11486,543,-11434,463 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1806 2 PLAC Bučina č.36 3 _XREF @place00374@ 2 SOURCE @source00702@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00715@ 0 @ind02476@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -13020,500 2 BOUNDARYRECT -13046,526,-12994,474 1 SEX M 1 FAMS @fam00752@ 0 @ind02477@ INDI 1 NAME Jan /Lichtenberg/ 2 DISPLAY Jan Lichtenberg 2 GIVN Jan 2 SURN Lichtenberg 1 POSITION -11240,510 2 BOUNDARYRECT -11276,536,-11203,463 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Tisové 1 FAMS @fam00753@ 0 @ind02478@ INDI 1 NAME Františka /Morávková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Františka Morávková roz.Mikulecká 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Františka 2 SURN Morávková 2 LAST2 roz.Mikulecká 1 POSITION -9130,240 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9161,266,-9099,194 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 7 OCT 1883 1 DEAT Y 2 DATE 1 MAR 1966 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00754@ 1 FAMC @fam00103@ 0 @ind02479@ INDI 1 NAME Jan /Morávek/ 2 DISPLAY Jan Morávek 2 GIVN Jan 2 SURN Morávek 1 POSITION -9340,250 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9367,276,-9312,214 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1883 1 DEAT Y 2 DATE 13 JAN 1922 1 ISDEAD Y 1 NOTE Věk úmrtí - 39 let 1 FAMS @fam00754@ 0 @ind02480@ INDI 1 NAME Jan /Morávek/ 2 DISPLAY Jan Morávek 2 GIVN Jan 2 SURN Morávek 1 POSITION -9330,100 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9357,126,-9302,64 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 23 SEP 1904 1 DEAT Y 2 DATE 14 JUN 1981 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00754@ 1 FAMS @fam00755@ 1 FAMS @fam00756@ 0 @ind02481@ INDI 1 NAME Zdeňka /Morávková roz. Čapková/ 2 DISPLAY Zdeňka Morávková roz. Čapková 2 GIVN Zdeňka 2 SURN Morávková roz. Čapková 1 POSITION -9260,100 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9289,126,-9230,54 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 2 NOV 1905 1 DEAT Y 2 DATE 13 JUL 1945 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00755@ 0 @ind02482@ INDI 1 NAME Marta Morávková roz.Janecká // 2 DISPLAY Marta Morávková roz.Janecká 2 GIVN Marta Morávková roz.Janecká 1 POSITION -9200,100 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9228,126,-9172,54 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 JUN 1912 1 DEAT Y 2 DATE 21 FEB 1999 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00756@ 0 @ind02483@ INDI 1 NAME Jiří /Morávek/ 2 DISPLAY Jiří Morávek 2 GIVN Jiří 2 SURN Morávek 1 POSITION -9140,100 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9167,126,-9112,64 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 APR 1906 1 DEAT Y 2 DATE 16 MAY 1976 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00754@ 1 FAMS @fam00757@ 0 @ind02484@ INDI 1 NAME Marta /Morávková roz. Bártová/ 2 DISPLAY Marta Morávková roz. Bártová 2 GIVN Marta 2 SURN Morávková roz. Bártová 1 POSITION -9090,100 2 SIZE S 2 BOUNDARYRECT -9118,126,-9062,54 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE AUG 1914 1 DEAT Y 2 DATE 21 NOV 1998 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00757@ 0 @ind02485@ INDI 1 NAME Františka /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Františka Kroulíková roz.Podhajská 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Františka 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Podhajská 1 POSITION -10960,510 2 BOUNDARYRECT -11002,543,-10918,449 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1830 1 DEAT Y 2 DATE 1912 1 ISDEAD Y 1 NOTE Dcera mlynáře Josefa Podhajského z Němčic č.71 1 FAMS @fam00758@ 0 @ind02486@ INDI 1 NAME Josef Václav /Kroulík/ 2 DISPLAY Josef Václav Kroulík 2 GIVN Josef 2 MIDDLE Václav 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00653@ 1 POSITION -11350,250 2 BOUNDARYRECT -11387,283,-11313,189 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 MAR 1851 2 PLAC Hrušová č.31 3 _XREF @place00370@ 2 SOURCE @source00653@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 JUL 1909 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00758@ 1 FAMS @fam00759@ 0 @ind02487@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00655@ 1 POSITION -10970,230 2 BOUNDARYRECT -11007,263,-10933,183 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 JAN 1854 2 PLAC Hrušová č.31 3 _XREF @place00370@ 2 SOURCE @source00655@ 1 DEAT Y 2 DATE 1936 1 ISDEAD Y 1 NOTE Manželka Anna Vondráčková ze Stradouně 1 OCCUPATIONS @occu00398@ 1 FAMC @fam00758@ 0 @ind02488@ INDI 1 NAME Anna /Voženílková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Voženílková roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Voženílková 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00656@ 1 POSITION -10880,230 2 BOUNDARYRECT -10922,263,-10837,169 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 27 APR 1857 2 PLAC Hrušová č.31 3 _XREF @place00370@ 2 SOURCE @source00656@ 1 DEAT Y 2 DATE 1944 2 NOTE nebo též 1942 1 ISDEAD Y 1 NOTE vzala si mlynáře z Mnětic u Pardubic, který koupil mlýn v Hrušové č.31 2 CONC - proto Voženílkův mlýn 1 FAMC @fam00758@ 0 @ind02489@ INDI 1 NAME Františka /Fikejzová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Františka Fikejzová roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Františka 2 SURN Fikejzová 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00658@ 1 POSITION -10670,230 2 BOUNDARYRECT -10712,263,-10627,169 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 JUN 1868 2 PLAC Hrušová č.31 3 _XREF @place00370@ 2 SOURCE @source00658@ 1 DEAT Y 2 DATE 1937 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00758@ 0 @ind02490@ INDI 1 NAME Helena /Kroulíková/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Helena Kroulíková roz.Zavřelová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Helena 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Zavřelová 1 POSITION -11070,240 2 BOUNDARYRECT -11112,273,-11028,179 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE JUN 1848 1 DEAT Y 2 DATE 26 NOV 1927 1 ISDEAD Y 1 NOTE dcera Václava Zavřela, rolníka v Hrušové č.13 1 FAMS @fam00759@ 0 @ind02491@ INDI 1 NAME Anna /Skalická/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Skalická roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Skalická 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00659@ 1 POSITION -11310,130 2 BOUNDARYRECT -11352,163,-11268,69 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 21 JAN 1870 2 PLAC Hrušová č.31 3 _XREF @place00370@ 2 SOURCE @source00659@ 1 DEAT Y 2 DATE 1937 1 ISDEAD Y 1 NOTE Muž Petr Skalický 1 FAMC @fam00759@ 0 @ind02492@ INDI 1 NAME Josef /Kroulík/ 2 DISPLAY Josef (kronikář) Kroulík 3 FORMAT %F (%N) %M %L (%L2) 2 GIVN Josef 2 SURN Kroulík 2 NICK kronikář 1 POSITION -11210,130 2 BOUNDARYRECT -11247,163,-11173,69 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #000000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 FEB 1874 1 DEAT Y 2 DATE 17 NOV 1954 1 ISDEAD Y 1 NOTE asi narozen v Cerekvici 2 CONT 1 FAMS @fam00760@ 1 FAMS @fam00761@ 1 FAMC @fam00759@ 0 @ind02493@ INDI 1 NAME Jindřiška /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Jindřiška Kroulíková roz.Faulhammerová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Jindřiška 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Faulhammerová 1 POSITION -10700,130 2 BOUNDARYRECT -10755,163,-10644,69 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 4 MAY 1876 1 DEAT Y 2 DATE 28 AUG 1934 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00760@ 0 @ind02494@ INDI 1 NAME Marie /Žaludová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Žaludová roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Žaludová 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 POSITION -11180,-40 2 BOUNDARYRECT -11222,-7,-11137,-101 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 JUN 1899 1 DEAT Y 2 DATE 1987 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00760@ 1 FAMS @fam00764@ 0 @ind02495@ INDI 1 NAME Josef Mikuláš /Kroulík/ 2 DISPLAY Josef Kroulík 3 FORMAT %F %L 2 GIVN Josef 2 MIDDLE Mikuláš 2 SURN Kroulík 1 POSITION -11100,-40 2 BOUNDARYRECT -11137,-7,-11063,-87 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #000000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 DEC 1900 1 DEAT Y 2 DATE 9 MAR 1983 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00760@ 1 FAMS @fam00762@ 0 @ind02496@ INDI 1 NAME Zdeňka /Tomanová/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Zdeňka Tomanová roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Zdeňka 2 SURN Tomanová 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 POSITION -10900,-40 2 BOUNDARYRECT -10942,-7,-10857,-101 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 24 APR 1909 1 DEAT Y 2 DATE 1995 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00760@ 1 FAMS @fam00765@ 0 @ind02497@ INDI 1 NAME Jaroslav /Kroulík/ 2 DISPLAY Jaroslav Kroulík 2 GIVN Jaroslav 2 SURN Kroulík 1 POSITION -10720,-30 2 BOUNDARYRECT -10748,3,-10691,-77 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 17 APR 1911 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00763@ 1 FAMC @fam00760@ 1 FAMS @fam00766@ 0 @ind02498@ INDI 1 NAME Václav /Kroulík/ 2 DISPLAY Václav Kroulík 2 GIVN Václav 2 SURN Kroulík 1 POSITION -11110,130 2 BOUNDARYRECT -11136,163,-11084,83 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1878 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE narozen v Cerekvici asi 1 FAMC @fam00759@ 0 @ind02499@ INDI 1 NAME Marie /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Marie Kroulíková roz.Kubíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Kubíková 1 POSITION -11010,-40 2 BOUNDARYRECT -11049,-7,-10970,-101 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1906 1 DEAT Y 2 DATE 19 OCT 1968 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00762@ 0 @ind02500@ INDI 1 NAME // 2 FORMAT %F %L2 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 POSITION -10650,-30 2 BOUNDARYRECT -10676,-4,-10624,-56 1 SEX F 1 FAMS @fam00763@ 0 @ind02501@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz.Jíchová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Jíchová 1 POSITION -10590,130 2 BOUNDARYRECT -10626,163,-10554,69 1 SEX F 1 DEAT Y 2 DATE 1956 1 ISDEAD Y 1 NOTE Druhá manželka 1 FAMS @fam00761@ 0 @ind02502@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -11250,-30 2 BOUNDARYRECT -11276,-4,-11224,-56 1 SEX M 1 FAMS @fam00764@ 0 @ind02503@ INDI 1 NAME // 2 FORMAT %F %L %L2 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %L %L2 1 POSITION -10520,-30 2 BOUNDARYRECT -10546,-4,-10494,-56 1 SEX F 1 FAMS @fam00766@ 0 @ind02504@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -10800,-30 2 BOUNDARYRECT -10826,-4,-10774,-56 1 SEX M 1 FAMS @fam00765@ 0 @ind02505@ INDI 1 NAME Václav /Kroulík/ 2 DISPLAY Václav 3 FORMAT %F 2 GIVN Václav 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00657@, @source00697@ 1 POSITION -10790,230 2 BOUNDARYRECT -10827,263,-10753,197 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 28 OCT 1858 2 PLAC Hrušová č.31 3 _XREF @place00370@ 2 SOURCE @source00657@ 1 DEAT Y 2 DATE 29 APR 1859 2 SOURCE @source00697@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00758@ 0 @ind02506@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00648@ 1 POSITION -11050,510 2 BOUNDARYRECT -11087,543,-11013,463 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 APR 1826 2 PLAC Hrušová č.27 3 _XREF @place00046@ 2 SOURCE @source00648@ 1 DEAT Y 2 DATE 1888 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00399@ 1 CUSTOM_TAG1 katolík 1 FAMS @fam00758@ 1 FAMC @fam00105@ 0 @ind02771@ INDI 1 NAME František /Kroulík/ 2 DISPLAY František Kroulík 2 GIVN František 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -12200,570 2 BOUNDARYRECT -12237,603,-12163,523 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 28 NOV 1780 2 PLAC Zálší č.30 3 _XREF @place00195@ 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 1854 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Zálší č.30 1 FAMS @fam00845@ 1 FAMS @fam00846@ 1 FAMC @fam00856@ 0 @ind02772@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz. Andrlová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz. Andrlová 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -12110,570 2 BOUNDARYRECT -12151,596,-12069,509 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Tisové 42 1 FAMS @fam00845@ 0 @ind02773@ INDI 1 NAME Marie /Kroulíková/ 2 DISPLAY Marie Kroulíková roz.Andrlová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Marie 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Andrlová 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -12010,570 2 BOUNDARYRECT -12049,596,-11970,509 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Vračovic 1 FAMS @fam00846@ 0 @ind02774@ INDI 1 NAME Josef /Kroulík/ 2 DISPLAY Josef Kroulík 2 GIVN Josef 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -12190,400 2 BOUNDARYRECT -12227,433,-12153,353 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1807 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 1881 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Zálší č.24 - stavitel statku 2 CONT 1827 se vyplatil z roboty, první volený starosta 1848 1 FAMC @fam00845@ 1 FAMS @fam00847@ 1 FAMS @fam00857@ 0 @ind02775@ INDI 1 NAME A. /Kroulíková/ 2 DISPLAY A. Kroulíková roz.Bačová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN A. 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Bačová 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -12000,420 2 BOUNDARYRECT -12037,453,-11963,359 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 5 MAR 1814 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 JAN 1849 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00847@ 0 @ind02776@ INDI 1 NAME Alžběta /Kroulíková/ 2 DISPLAY Alžběta Kroulíková roz.Dušková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Alžběta 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Dušková 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11900,420 2 BOUNDARYRECT -11938,446,-11861,359 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00857@ 0 @ind02777@ INDI 1 NAME Tobiáš /Kroulík/ 2 DISPLAY Tobiáš Kroulík 2 GIVN Tobiáš 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11760,560 2 BOUNDARYRECT -11797,593,-11723,513 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 16 DEC 1789 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 SEP 1856 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Zálší č.30 1 FAMS @fam00848@ 1 FAMC @fam00856@ 0 @ind02778@ INDI 1 NAME Dorota /Kroulíková/ 2 DISPLAY Dorota Kroulíková roz.Jetmarová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Dorota 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Jetmarová 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11690,560 2 BOUNDARYRECT -11732,593,-11647,499 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1790 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 1857 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00848@ 0 @ind02779@ INDI 1 NAME Josef /Kroulík/ 2 DISPLAY Josef Kroulík 2 GIVN Josef 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11710,430 2 BOUNDARYRECT -11747,463,-11673,383 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1818 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 1877 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Zálší č.30 1 FAMC @fam00848@ 1 FAMS @fam00849@ 0 @ind02780@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz.Kůrková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Kůrková 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11660,430 2 BOUNDARYRECT -11697,456,-11622,369 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE ze Zálší č.5 1 FAMS @fam00849@ 0 @ind02781@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11680,270 2 BOUNDARYRECT -11717,303,-11643,223 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 24 JUN 1850 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 1920 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Zálší č.30 1 FAMC @fam00849@ 1 FAMS @fam00850@ 0 @ind02782@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz.Čapková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Čapková 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11540,270 2 BOUNDARYRECT -11578,296,-11501,209 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00850@ 0 @ind02783@ INDI 1 NAME Jan /Kroulík/ 2 DISPLAY Jan Kroulík 2 GIVN Jan 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11670,140 2 BOUNDARYRECT -11707,173,-11633,93 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 19 SEP 1874 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 29 APR 1945 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Zálší č.14 1 FAMC @fam00850@ 0 @ind02784@ INDI 1 NAME Miloslav /Kroulík/ 2 DISPLAY Miloslav Kroulík 2 GIVN Miloslav 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11600,140 2 BOUNDARYRECT -11637,173,-11563,93 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 15 OCT 1880 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 AUG 1959 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Zálší č.30 1 FAMC @fam00850@ 0 @ind02785@ INDI 1 NAME Bohumil /Kroulík/ 2 DISPLAY Bohumil Kroulík 2 GIVN Bohumil 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11540,140 2 BOUNDARYRECT -11577,173,-11503,93 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 13 MAY 1895 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 29 JAN 1971 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Kluk u Poděbrad 1 FAMC @fam00850@ 0 @ind02786@ INDI 1 NAME František Xaver /Kroulík/ 2 DISPLAY František Xaver Kroulík 2 GIVN František Xaver 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -12180,280 2 BOUNDARYRECT -12217,313,-12143,219 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 DEC 1834 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 24 APR 1908 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Újezd - mlýn Postolov 1 FAMC @fam00847@ 1 FAMS @fam00851@ 0 @ind02787@ INDI 1 NAME Josef /Kroulík/ 2 DISPLAY Josef Kroulík 2 GIVN Josef 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -12020,280 2 BOUNDARYRECT -12057,313,-11983,233 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 MAR 1839 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 29 MAR 1891 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Zálší č.24 1 FAMC @fam00847@ 1 FAMS @fam00853@ 0 @ind02788@ INDI 1 NAME Mariana /Kroulíková/ 2 DISPLAY Mariana Kroulíková roz.Vítková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Mariana 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Vítková 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -12100,280 2 BOUNDARYRECT -12135,306,-12064,219 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Luže 1 FAMS @fam00851@ 0 @ind02789@ INDI 1 NAME Karel /Kroulík/ 2 DISPLAY Karel Kroulík 2 GIVN Karel 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -12180,140 2 BOUNDARYRECT -12206,166,-12154,93 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 PLAC Postolov 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE odešel do Ameriky 1 FAMC @fam00851@ 0 @ind02790@ INDI 1 NAME Vincenc /Kroulík/ 2 DISPLAY Vincenc Kroulík 2 GIVN Vincenc 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -12130,140 2 BOUNDARYRECT -12167,173,-12093,93 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 OCT 1870 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 DEC 1942 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00851@ 1 FAMS @fam00852@ 0 @ind02791@ INDI 1 NAME Julie /Kroulíková/ 2 DISPLAY Julie Kroulíková roz.Anderlová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Julie 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Anderlová 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -12080,140 2 BOUNDARYRECT -12122,166,-12037,79 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00852@ 0 @ind02792@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 DISPLAY Anna Kroulíková roz.Bartoňová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Bartoňová 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11800,280 2 BOUNDARYRECT -11842,313,-11757,219 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1844 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 1939 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Oucmanic 1 FAMS @fam00853@ 0 @ind02793@ INDI 1 NAME Otakar /Kroulík/ 2 DISPLAY Otakar Kroulík 2 GIVN Otakar 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11810,140 2 BOUNDARYRECT -11847,173,-11773,93 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 FEB 1884 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 OCT 1951 1 ISDEAD Y 1 NOTE Zálší č.24 1 FAMC @fam00853@ 1 FAMS @fam00854@ 0 @ind02794@ INDI 1 NAME Žofie /Kroulíková/ 2 DISPLAY Žofie Kroulíková roz.Malochová 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Žofie 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Malochová 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11750,140 2 BOUNDARYRECT -11793,173,-11706,79 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 NOV 1887 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 NOV 1973 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Dolní Sloupnice 1 FAMS @fam00854@ 0 @ind02795@ INDI 1 NAME Anna /Kroulíková/ 2 DISPLAY Anna Kroulíková 2 GIVN Anna 2 SURN Kroulíková 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -12010,140 2 BOUNDARYRECT -12047,173,-11973,93 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 APR 1867 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 14 MAR 1889 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Zálší 1 FAMC @fam00853@ 0 @ind02796@ INDI 1 NAME Julie /Šperlingová/ 2 DISPLAY Julie Šperlingová roz.Kroulíková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Julie 2 SURN Šperlingová 2 LAST2 roz.Kroulíková 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11880,140 2 BOUNDARYRECT -11922,173,-11837,79 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 JAN 1882 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 2 DATE 26 SEP 1968 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00853@ 1 FAMS @fam00855@ 0 @ind02797@ INDI 1 NAME František /Šperling/ 2 DISPLAY František Šperling 2 GIVN František 2 SURN Šperling 2 NPFX PhMr 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11950,140 2 BOUNDARYRECT -11980,166,-11920,93 1 SEX M 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE z Chocně 1 FAMS @fam00855@ 0 @ind02798@ INDI 1 NAME Dorota /Kroulíková/ 2 DISPLAY Dorota Kroulíková roz.Farníková 3 FORMAT %F %L %L2 2 GIVN Dorota 2 SURN Kroulíková 2 LAST2 roz.Farníková 1 SOURCES @source00131@ 1 POSITION -11870,800 2 BOUNDARYRECT -11911,826,-11829,739 1 SEX F 1 BIRT 2 SOURCE @source00131@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE ze Zálší 1 FAMS @fam00856@ 0 @ind02799@ INDI 1 NAME František /Kroulík/ 2 DISPLAY František Kroulík 2 GIVN František 2 SURN Kroulík 1 SOURCES @source00613@, @source00131@ 1 CONTACTS @contact00002@ 1 POSITION -11960,800 2 BOUNDARYRECT -11997,833,-11923,753 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #00FF00 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 7 JAN 1753 2 PLAC Hrušová č. 30 3 _XREF @place00194@ 2 SOURCE @source00613@ 1 DEAT Y 2 DATE 12 JUL 1811 2 SOURCE @source00131@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Přiženil se do Zálší č. 30 2 CONT 1 FAMS @fam00856@ 0 @fam00001@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1949 1 PICTURES @pic00277@ 2 PRIMARY @pic00277@ 1 POSITION -2010,-230 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT -12300,-230 3 RIGHT 6270,-230 1 RELATION Divorce 1 UNIONS @marr00001@, @marr00002@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00001@ 1 WIFE @ind00002@ 0 @fam00006@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1925 1 PICTURES @pic00202@, @pic00702@, @pic00718@ 2 PRIMARY @pic00202@ 1 SOURCES @source00091@ 1 POSITION 6260,0 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 2850,0 3 RIGHT 12702,0 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00006@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind02319@ 1 WIFE @ind00018@ 1 CHIL @ind00002@ 0 @fam00007@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1899 1 PICTURES @pic00140@, @pic00194@, @pic00195@, @pic00196@, @pic00197@, @pic00198@ 2 CONC , @pic00215@, @pic00219@, @pic00213@, @pic00214@, @pic00216@, @pic0021 2 CONC 8@, @pic00217@ 2 PRIMARY @pic00140@ 1 SOURCES @source00083@ 1 POSITION 13175,266 2 TOP 3 LEFT 12170,266 3 RIGHT 14760,266 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00007@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00013@ 1 WIFE @ind00020@ 1 CHIL @ind00022@ 1 CHIL @ind00018@ 1 CHIL @ind00023@ 1 CHIL @ind00021@ 0 @fam00008@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1939 1 PICTURES @pic00725@, @pic00723@, @pic00724@ 2 PRIMARY @pic00723@ 1 POSITION 12990,80 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 12960,80 3 RIGHT 13060,80 1 RELATION Widowed 1 UNIONS @marr00008@ 1 HUSB @ind00023@ 1 WIFE @ind00024@ 1 CHIL @ind00025@ 0 @fam00009@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1940 1 PICTURES @pic00735@ 2 PRIMARY @pic00735@ 1 POSITION 13240,70 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 13190,70 3 RIGHT 13290,70 1 RELATION Divorce 1 UNIONS @marr00009@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00021@ 1 WIFE @ind00026@ 0 @fam00010@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1928 1 PICTURES @pic00741@, @pic00739@, @pic00740@ 2 PRIMARY @pic00739@ 1 POSITION 12435,50 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 12380,50 3 RIGHT 12490,50 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00010@ 1 HUSB @ind00022@ 1 WIFE @ind00028@ 0 @fam00011@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1860 1 PICTURES @pic00132@, @pic00182@, @pic00134@, @pic00158@ 2 PRIMARY @pic00132@ 1 POSITION 15065,500 2 TOP 3 LEFT 14590,500 3 RIGHT 16870,500 1 RELATION Marriage 1 NOTE Rodina bydlela v Jičíně na náměstí v č. 59 (nejméně do roku 1865), poz 2 CONC ději u náměstí v č. 10 a roku 1869 v č.33. 1 UNIONS @marr00011@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00031@ 1 WIFE @ind00030@ 1 CHIL @ind00035@ 1 CHIL @ind00422@ 1 CHIL @ind00034@ 1 CHIL @ind00423@ 1 CHIL @ind00033@ 1 CHIL @ind00424@ 1 CHIL @ind00425@ 1 CHIL @ind00032@ 1 CHIL @ind00020@ 0 @fam00012@ FAM 1 PICTURES @pic00174@, @pic00188@ 2 PRIMARY @pic00174@ 1 POSITION 15035,360 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 14880,360 3 RIGHT 15360,360 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00034@ 1 WIFE @ind00036@ 1 CHIL @ind00041@ 1 CHIL @ind00042@ 1 CHIL @ind00043@ 0 @fam00013@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1898 1 PICTURES @pic00169@, @pic00176@, @pic00191@ 2 PRIMARY @pic00169@ 1 POSITION 16005,350 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 15650,350 3 RIGHT 16110,350 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00047@ 1 HUSB @ind00033@ 1 WIFE @ind00037@ 1 CHIL @ind00038@ 1 CHIL @ind00039@ 1 CHIL @ind00040@ 0 @fam00014@ FAM 1 POSITION 16410,350 2 TOP 3 LEFT 16410,350 3 RIGHT 16850,350 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00032@ 1 WIFE @ind00044@ 1 CHIL @ind00045@ 1 CHIL @ind00046@ 1 CHIL @ind00047@ 0 @fam00015@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1942 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 16140,190 2 TOP 3 LEFT 16090,190 3 RIGHT 16170,190 1 RELATION Divorce 1 UNIONS @marr00049@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00040@ 1 WIFE @ind00048@ 0 @fam00017@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1930 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 15705,190 2 TOP 3 LEFT 15660,190 3 RIGHT 15740,190 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00044@ 1 HUSB @ind00038@ 1 WIFE @ind00053@ 0 @fam00019@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1950 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 16215,150 2 TOP 3 LEFT 16090,150 3 RIGHT 16230,150 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00048@ 1 HUSB @ind00040@ 1 WIFE @ind00057@ 0 @fam00021@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1925 1 PICTURES @pic00180@, @pic00171@, @pic00181@ 2 PRIMARY @pic00180@ 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 15870,200 2 TOP 3 LEFT 15820,200 3 RIGHT 16000,200 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00045@ 1 HUSB @ind00062@ 1 WIFE @ind00039@ 0 @fam00022@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1947 1 SOURCES @source00105@ 1 POSITION 15945,180 2 TOP 3 LEFT 15890,180 3 RIGHT 16000,180 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00046@ 1 HUSB @ind00063@ 1 WIFE @ind00039@ 0 @fam00024@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1781 1 PICTURES @pic00161@ 2 PRIMARY @pic00161@ 1 POSITION 13210,760 2 TOP 3 LEFT 13100,760 3 RIGHT 13440,760 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00059@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00068@ 1 WIFE @ind00067@ 1 CHIL @ind00065@ 1 CHIL @ind00411@ 0 @fam00025@ FAM 1 PICTURES @pic00162@ 2 PRIMARY @pic00162@ 1 POSITION 14780,770 2 TOP 3 LEFT 14760,770 3 RIGHT 14850,770 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00070@ 1 WIFE @ind00069@ 1 CHIL @ind00064@ 0 @fam00026@ FAM 1 POSITION 14830,880 2 TOP 3 LEFT 14830,880 3 RIGHT 14880,880 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00072@ 1 CHIL @ind00069@ 0 @fam00027@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1818 1 SOURCES @source00066@ 1 POSITION 17100,660 2 TOP 3 LEFT 16850,660 3 RIGHT 17520,660 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00013@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00074@ 1 WIFE @ind00073@ 1 CHIL @ind00368@ 1 CHIL @ind00030@ 1 CHIL @ind00458@ 1 CHIL @ind00455@ 0 @fam00028@ FAM 1 PICTURES @pic00163@, @pic00164@ 2 PRIMARY @pic00163@ 1 POSITION 16850,780 2 TOP 3 LEFT 16800,780 3 RIGHT 16900,780 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00076@ 1 WIFE @ind00075@ 1 CHIL @ind00074@ 0 @fam00029@ FAM 1 PICTURES @pic00160@ 2 PRIMARY @pic00160@ 1 POSITION 17500,770 2 TOP 3 LEFT 17450,770 3 RIGHT 17560,770 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00078@ 1 WIFE @ind00077@ 1 CHIL @ind00073@ 0 @fam00030@ FAM 1 POSITION 17550,890 2 TOP 3 LEFT 17520,890 3 RIGHT 17600,890 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00080@ 1 CHIL @ind00077@ 0 @fam00031@ FAM 1 PICTURES @pic00159@ 2 PRIMARY @pic00159@ 1 POSITION 16900,900 2 TOP 3 LEFT 16850,900 3 RIGHT 16950,900 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00082@ 1 CHIL @ind00075@ 0 @fam00032@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1869 1 PICTURES @pic00151@, @pic00152@, @pic00154@, @pic00153@, @pic00155@ 2 PRIMARY @pic00151@ 1 SOURCES @source00109@ 1 POSITION 12390,500 2 TOP 3 LEFT 11550,500 3 RIGHT 12490,500 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00014@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00084@ 1 WIFE @ind00083@ 1 CHIL @ind00119@ 1 CHIL @ind00013@ 1 CHIL @ind00085@ 1 CHIL @ind00087@ 1 CHIL @ind00086@ 0 @fam00033@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1910 1 SOURCES @source00121@, @source00132@ 1 POSITION 12035,370 2 TOP 3 LEFT 11640,370 3 RIGHT 12060,370 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00063@ 1 HUSB @ind00085@ 1 WIFE @ind00088@ 1 CHIL @ind00090@ 1 CHIL @ind00091@ 1 CHIL @ind00092@ 0 @fam00034@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1910 1 SOURCES @source00132@ 1 POSITION 12460,370 2 TOP 3 LEFT 12410,370 3 RIGHT 12510,370 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00077@ 1 HUSB @ind00086@ 1 WIFE @ind00089@ 0 @fam00035@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1937 1 SOURCES @source00132@ 1 POSITION 11700,220 2 TOP 3 LEFT 11670,220 3 RIGHT 11730,220 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00073@ 1 HUSB @ind00090@ 1 WIFE @ind00093@ 0 @fam00036@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1943 1 POSITION 12015,220 2 TOP 3 LEFT 11960,220 3 RIGHT 12040,220 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00076@ 1 HUSB @ind00094@ 1 WIFE @ind00092@ 0 @fam00037@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1838 1 PICTURES @pic00156@ 2 PRIMARY @pic00156@ 1 SOURCES @source00084@ 1 POSITION 12580,660 2 TOP 3 LEFT 12330,660 3 RIGHT 12750,660 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00015@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00096@ 1 WIFE @ind00095@ 1 CHIL @ind00105@ 1 CHIL @ind00083@ 1 CHIL @ind00106@ 1 CHIL @ind00108@ 1 CHIL @ind00107@ 0 @fam00038@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1823 1 PICTURES @pic00149@, @pic00150@ 2 PRIMARY @pic00149@ 1 POSITION 11595,660 2 TOP 3 LEFT 11350,660 3 RIGHT 12010,660 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00016@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00098@ 1 WIFE @ind00097@ 1 CHIL @ind00112@ 1 CHIL @ind00084@ 1 CHIL @ind01486@ 1 CHIL @ind00111@ 1 CHIL @ind00114@ 1 CHIL @ind00113@ 0 @fam00039@ FAM 1 PICTURES @pic00148@ 2 PRIMARY @pic00148@ 1 POSITION 12360,780 2 TOP 3 LEFT 12000,780 3 RIGHT 12770,780 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00100@ 1 WIFE @ind00099@ 1 CHIL @ind00097@ 1 CHIL @ind00095@ 1 CHIL @ind00116@ 1 CHIL @ind00117@ 1 CHIL @ind00118@ 0 @fam00040@ FAM 1 POSITION 12310,800 2 TOP 3 LEFT 12230,800 3 RIGHT 12530,800 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00102@ 1 WIFE @ind00101@ 1 CHIL @ind00096@ 0 @fam00042@ FAM 1 POSITION 12725,500 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT 12660,500 3 RIGHT 12770,500 1 RELATION Marriage 1 NOTE sňatek po roce 1871 1 HUSB @ind00109@ 1 WIFE @ind00108@ 1 CHIL @ind00110@ 0 @fam00046@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1893 1 PICTURES @pic00704@ 2 PRIMARY @pic00704@ 1 SOURCES @source00091@ 1 POSITION 4550,280 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 1430,280 3 RIGHT 4830,280 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00017@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00126@ 1 WIFE @ind00125@ 1 CHIL @ind00152@ 1 CHIL @ind00128@ 1 CHIL @ind02319@ 1 CHIL @ind00129@ 0 @fam00047@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1927 1 PICTURES @pic00705@, @pic00706@ 2 PRIMARY @pic00705@ 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 4805,250 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 4680,250 3 RIGHT 4830,250 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00018@ 1 HUSB @ind00127@ 1 WIFE @ind00125@ 0 @fam00048@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1924 1 PICTURES @pic00750@ 2 PRIMARY @pic00750@ 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 3120,40 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 3090,40 3 RIGHT 3180,40 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00085@ 1 HUSB @ind00130@ 1 WIFE @ind00129@ 1 CHIL @ind00131@ 0 @fam00052@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1865 1 PICTURES @pic00707@, @pic00708@ 2 PRIMARY @pic00707@ 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 4780,460 2 TOP 3 LEFT 4320,460 3 RIGHT 5630,460 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00042@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00140@ 1 WIFE @ind00139@ 1 CHIL @ind01533@ 1 CHIL @ind00558@ 1 CHIL @ind01532@ 1 CHIL @ind00428@ 1 CHIL @ind00404@ 1 CHIL @ind00125@ 1 CHIL @ind00557@ 0 @fam00053@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1838 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5480,590 2 TOP 3 LEFT 5080,590 3 RIGHT 5860,590 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00050@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00142@ 1 WIFE @ind00141@ 1 CHIL @ind01541@ 1 CHIL @ind00139@ 0 @fam00041@ FAM 1 POSITION 11480,780 2 TOP 3 LEFT 11330,780 3 RIGHT 11500,780 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00104@ 1 WIFE @ind00103@ 1 CHIL @ind00098@ 0 @fam00054@ FAM 1 POSITION 4700,600 2 TOP 3 LEFT 4210,600 3 RIGHT 4870,600 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00144@ 1 WIFE @ind00143@ 1 CHIL @ind00140@ 1 CHIL @ind00442@ 1 CHIL @ind00561@ 1 CHIL @ind00559@ 1 CHIL @ind00560@ 0 @fam00055@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1845 1 POSITION -980,490 2 TOP 3 LEFT -3690,490 3 RIGHT 2490,490 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00131@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 2 SOLIDLINE Y 1 HUSB @ind00146@ 1 WIFE @ind00145@ 1 CHIL @ind01684@ 1 CHIL @ind01685@ 1 CHIL @ind01686@ 1 CHIL @ind01687@ 1 CHIL @ind01688@ 1 CHIL @ind01689@ 1 CHIL @ind00126@ 1 CHIL @ind01691@ 1 CHIL @ind01692@ 1 CHIL @ind01693@ 0 @fam00056@ FAM 1 POSITION 2480,670 2 TOP 3 LEFT 1820,670 3 RIGHT 2830,670 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00148@ 1 WIFE @ind00147@ 1 CHIL @ind02036@ 1 CHIL @ind01739@ 1 CHIL @ind01740@ 1 CHIL @ind02035@ 1 CHIL @ind01741@ 1 CHIL @ind01742@ 1 CHIL @ind02034@ 1 CHIL @ind01733@ 1 CHIL @ind00145@ 1 CHIL @ind01743@ 1 CHIL @ind02037@ 1 CHIL @ind02033@ 1 CHIL @ind01744@ 1 CHIL @ind01745@ 0 @fam00057@ FAM 1 POSITION -3300,640 2 TOP 3 LEFT -5260,640 3 RIGHT 70,640 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00150@ 1 WIFE @ind00149@ 1 CHIL @ind01672@ 1 CHIL @ind00146@ 1 CHIL @ind01673@ 1 CHIL @ind01674@ 1 CHIL @ind01675@ 1 CHIL @ind01709@ 1 CHIL @ind01703@ 0 @fam00059@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1913 1 PICTURES @pic00002@, @pic00130@, @pic00129@, @pic00003@, @pic00004@, @pic00005@ 2 CONC , @pic00006@, @pic00007@, @pic00008@, @pic00009@, @pic00126@, @pic0009 2 CONC 2@, @pic00127@, @pic00128@ 2 PRIMARY @pic00002@ 1 SOURCES @source00037@ 1 POSITION -12500,10 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT -15880,10 3 RIGHT -7180,10 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00020@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00154@ 1 WIFE @ind00153@ 1 CHIL @ind00155@ 1 CHIL @ind00156@ 1 CHIL @ind00001@ 0 @fam00060@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1941 1 PICTURES @pic00272@, @pic00276@ 2 PRIMARY @pic00272@ 1 SOURCES @source00035@ 1 POSITION -12600,-150 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT -12710,-150 3 RIGHT -12530,-150 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00021@ 1 HUSB @ind00157@ 1 WIFE @ind00156@ 0 @fam00062@ FAM 1 POSITION -13040,-150 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT -13060,-150 3 RIGHT -12930,-150 1 RELATION Cohabitation 1 HUSB @ind00163@ 1 WIFE @ind00155@ 0 @fam00063@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1882 1 PICTURES @pic00010@, @pic00011@ 2 PRIMARY @pic00010@ 1 SOURCES @source00125@ 1 POSITION -8390,290 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT -9320,290 3 RIGHT -6860,290 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00023@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00165@ 1 WIFE @ind00164@ 1 CHIL @ind00195@ 1 CHIL @ind00166@ 1 CHIL @ind00153@ 1 CHIL @ind00196@ 1 CHIL @ind00197@ 0 @fam00064@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1913 1 PICTURES @pic00102@, @pic00012@, @pic00013@, @pic00260@, @pic00113@, @pic00114@ 2 CONC , @pic00259@ 2 PRIMARY @pic00102@ 1 POSITION -7450,120 2 TOP 3 LEFT -7500,120 3 RIGHT -7340,120 1 RELATION Marriage 1 NOTE v rodině neshody kvůli náboženství (Josef evangelík, Marie katolička) 1 UNIONS @marr00024@ 1 HUSB @ind00166@ 1 WIFE @ind00167@ 1 CHIL @ind00169@ 1 CHIL @ind00345@ 0 @fam00065@ FAM 1 PICTURES @pic00108@ 2 PRIMARY @pic00108@ 1 POSITION -7525,-140 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT -7550,-140 3 RIGHT -7460,-140 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00170@ 1 WIFE @ind00169@ 0 @fam00066@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1860 1 PICTURES @pic00014@, @pic00125@, @pic00123@, @pic00124@, @pic00015@ 2 PRIMARY @pic00014@ 1 POSITION -6700,470 2 TOP 3 LEFT -6950,470 3 RIGHT -6510,470 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00025@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00173@ 1 WIFE @ind00172@ 1 CHIL @ind00164@ 1 CHIL @ind00176@ 1 CHIL @ind00174@ 0 @fam00067@ FAM 1 POSITION -6510,300 2 TOP 3 LEFT -6540,300 3 RIGHT -6470,300 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00174@ 1 WIFE @ind00175@ 0 @fam00068@ FAM 1 POSITION -11020,620 2 TOP 3 LEFT -15120,620 3 RIGHT -6490,620 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00178@ 1 WIFE @ind00177@ 1 CHIL @ind00207@ 1 CHIL @ind00355@ 1 CHIL @ind00629@ 1 CHIL @ind00172@ 0 @fam00069@ FAM 1 POSITION -6925,640 2 TOP 3 LEFT -7040,640 3 RIGHT -6860,640 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00180@ 1 WIFE @ind00179@ 1 CHIL @ind00576@ 1 CHIL @ind00173@ 0 @fam00070@ FAM 1 POSITION -6430,780 2 TOP 3 LEFT -6670,780 3 RIGHT -6350,780 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00182@ 1 WIFE @ind00181@ 1 CHIL @ind00620@ 1 CHIL @ind00364@ 1 CHIL @ind00177@ 1 CHIL @ind00231@ 1 CHIL @ind00343@ 0 @fam00071@ FAM 1 POSITION -15020,750 2 TOP 3 LEFT -15140,750 3 RIGHT -14680,750 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00184@ 1 WIFE @ind00183@ 1 CHIL @ind00178@ 1 CHIL @ind00234@ 1 CHIL @ind00356@ 1 CHIL @ind00357@ 1 CHIL @ind00358@ 1 CHIL @ind00359@ 1 CHIL @ind00360@ 0 @fam00072@ FAM 1 POSITION -6870,770 2 TOP 3 LEFT -6910,770 3 RIGHT -6830,770 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00186@ 1 WIFE @ind00185@ 1 CHIL @ind00179@ 0 @fam00073@ FAM 1 PICTURES @pic00016@ 2 PRIMARY @pic00016@ 1 POSITION -8025,450 2 TOP 3 LEFT -9330,450 3 RIGHT -7860,450 1 RELATION Marriage 1 NOTE první pár, který měl ohlášky jen v evangelickém kostele 1 UNIONS @marr00026@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00188@ 1 WIFE @ind00187@ 1 CHIL @ind00165@ 1 CHIL @ind00262@ 1 CHIL @ind00238@ 1 CHIL @ind00263@ 1 CHIL @ind00239@ 1 CHIL @ind00265@ 1 CHIL @ind00240@ 1 CHIL @ind00264@ 1 CHIL @ind00241@ 0 @fam00074@ FAM 1 POSITION -7895,600 2 TOP 3 LEFT -8080,600 3 RIGHT -7830,600 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00190@ 1 WIFE @ind00189@ 1 CHIL @ind00187@ 1 CHIL @ind00308@ 0 @fam00075@ FAM 1 POSITION -9910,600 2 TOP 3 LEFT -11640,600 3 RIGHT -9240,600 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00192@ 1 WIFE @ind00191@ 1 CHIL @ind00269@ 1 CHIL @ind00270@ 1 CHIL @ind00271@ 1 CHIL @ind00272@ 1 CHIL @ind00273@ 1 CHIL @ind00275@ 1 CHIL @ind00274@ 1 CHIL @ind00188@ 0 @fam00076@ FAM 1 POSITION -9240,750 2 TOP 3 LEFT -9270,750 3 RIGHT -9210,750 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00194@ 1 WIFE @ind00193@ 1 CHIL @ind00191@ 0 @fam00077@ FAM 1 PICTURES @pic00090@ 2 PRIMARY @pic00090@ 1 POSITION -7865,90 2 TOP 3 LEFT -7930,90 3 RIGHT -7710,90 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00198@ 1 WIFE @ind00195@ 1 CHIL @ind00199@ 1 CHIL @ind00201@ 1 CHIL @ind00200@ 0 @fam00078@ FAM 1 POSITION -7840,-140 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT -7860,-140 3 RIGHT -7800,-140 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00201@ 1 WIFE @ind00202@ 0 @fam00079@ FAM 1 POSITION -6720,310 2 TOP 3 LEFT -6720,310 3 RIGHT -6610,310 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00204@ 1 WIFE @ind00176@ 1 CHIL @ind00595@ 1 CHIL @ind00596@ 1 CHIL @ind00597@ 0 @fam00080@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1883 1 PICTURES @pic00017@, @pic00122@, @pic00118@, @pic00121@ 2 PRIMARY @pic00017@ 1 SOURCES @source00125@ 1 POSITION -15325,280 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT -16330,280 3 RIGHT -14780,280 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00027@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00206@ 1 WIFE @ind00205@ 1 CHIL @ind00154@ 1 CHIL @ind00221@ 1 CHIL @ind00222@ 0 @fam00081@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1849 1 PICTURES @pic00116@, @pic00117@ 2 PRIMARY @pic00116@ 1 POSITION -15040,470 2 TOP 3 LEFT -15680,470 3 RIGHT -14230,470 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00028@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00208@ 1 WIFE @ind00207@ 1 CHIL @ind00229@ 1 CHIL @ind00288@ 1 CHIL @ind00205@ 1 CHIL @ind00305@ 1 CHIL @ind00307@ 1 CHIL @ind00306@ 0 @fam00082@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1808 1 SOURCES @source00499@ 1 POSITION -15670,730 2 TOP 3 LEFT -15890,730 3 RIGHT -15560,730 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00189@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00210@ 1 WIFE @ind00209@ 1 CHIL @ind02025@ 1 CHIL @ind00312@ 1 CHIL @ind00208@ 1 CHIL @ind02023@ 0 @fam00083@ FAM 1 POSITION -16350,470 2 TOP 3 LEFT -17400,470 3 RIGHT -16260,470 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00212@ 1 WIFE @ind00211@ 1 CHIL @ind00206@ 1 CHIL @ind00226@ 0 @fam00084@ FAM 1 POSITION -16270,620 2 TOP 3 LEFT -16290,620 3 RIGHT -16230,620 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00214@ 1 WIFE @ind00213@ 1 CHIL @ind00211@ 0 @fam00085@ FAM 1 POSITION -16245,740 2 TOP 3 LEFT -16280,740 3 RIGHT -16010,740 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00216@ 1 WIFE @ind00215@ 1 CHIL @ind02019@ 1 CHIL @ind00213@ 1 CHIL @ind01978@ 0 @fam00086@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1825 1 SOURCES @source00450@ 1 POSITION -17495,620 2 TOP 3 LEFT -17760,620 3 RIGHT -17290,620 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00184@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00218@ 1 WIFE @ind00217@ 1 CHIL @ind00212@ 1 CHIL @ind01972@ 1 CHIL @ind01988@ 1 CHIL @ind02016@ 0 @fam00087@ FAM 1 POSITION -17170,740 2 TOP 3 LEFT -17350,740 3 RIGHT -17150,740 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00220@ 1 WIFE @ind00219@ 1 CHIL @ind01973@ 1 CHIL @ind01984@ 1 CHIL @ind00217@ 1 CHIL @ind01953@ 0 @fam00088@ FAM 1 POSITION -14400,80 2 TOP 3 LEFT -14900,80 3 RIGHT -13810,80 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00221@ 1 WIFE @ind00223@ 0 @fam00089@ FAM 1 POSITION -16140,80 2 TOP 3 LEFT -16230,80 3 RIGHT -16100,80 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00224@ 1 WIFE @ind00222@ 1 CHIL @ind00225@ 0 @fam00090@ FAM 1 POSITION -17110,290 2 TOP 3 LEFT -17300,290 3 RIGHT -16920,290 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00226@ 1 WIFE @ind00227@ 1 CHIL @ind00228@ 1 CHIL @ind00335@ 1 CHIL @ind00337@ 1 CHIL @ind00336@ 0 @fam00091@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1873 1 POSITION -15600,310 2 TOP 3 LEFT -15670,310 3 RIGHT -15520,310 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00029@ 1 HUSB @ind00229@ 1 WIFE @ind00230@ 1 CHIL @ind00339@ 1 CHIL @ind00341@ 1 CHIL @ind00342@ 0 @fam00092@ FAM 1 POSITION -7825,800 2 TOP 3 LEFT -7875,800 3 RIGHT -7795,800 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00233@ 1 WIFE @ind00232@ 1 CHIL @ind00189@ 0 @fam00093@ FAM 1 POSITION -15570,890 2 TOP 3 LEFT -15630,890 3 RIGHT -15560,890 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00236@ 1 WIFE @ind00235@ 1 CHIL @ind00209@ 0 @fam00094@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1864 1 SOURCES @source00132@ 1 POSITION 11885,530 2 TOP 3 LEFT 11850,530 3 RIGHT 11970,530 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00072@ 1 HUSB @ind00112@ 1 WIFE @ind00237@ 0 @fam00095@ FAM 1 PICTURES @pic00115@, @pic00296@, @pic00297@ 2 PRIMARY @pic00296@ 1 POSITION -8395,280 2 TOP 3 LEFT -8590,280 3 RIGHT -8200,280 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00241@ 1 WIFE @ind00242@ 1 CHIL @ind00245@ 1 CHIL @ind01476@ 1 CHIL @ind01477@ 0 @fam00096@ FAM 1 POSITION -17215,150 2 TOP 3 LEFT -17260,150 3 RIGHT -17170,150 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00228@ 1 WIFE @ind00246@ 0 @fam00098@ FAM 1 POSITION 3150,-180 2 TOP 3 LEFT 3090,-180 3 RIGHT 3180,-180 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00131@ 1 WIFE @ind00251@ 0 @fam00099@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1778 1 SOURCES @source00632@ 1 POSITION -10060,720 2 TOP 3 LEFT -11730,720 3 RIGHT -9830,720 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00213@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00254@ 1 WIFE @ind00253@ 1 CHIL @ind00192@ 1 CHIL @ind00599@ 1 CHIL @ind00266@ 1 CHIL @ind00267@ 1 CHIL @ind00268@ 1 CHIL @ind02149@ 1 CHIL @ind02150@ 0 @fam00100@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1745 1 SOURCES @source00631@ 1 POSITION -11770,840 2 TOP 3 LEFT -12120,840 3 RIGHT -11420,840 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00212@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00256@ 1 WIFE @ind01187@ 1 CHIL @ind02346@ 1 CHIL @ind02347@ 1 CHIL @ind00254@ 1 CHIL @ind02348@ 0 @fam00101@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1707 1 SOURCES @source00582@ 1 POSITION -12070,960 2 TOP 3 LEFT -12660,960 3 RIGHT -12060,960 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00030@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00257@ 1 WIFE @ind00255@ 1 CHIL @ind00278@ 1 CHIL @ind02331@ 1 CHIL @ind00279@ 1 CHIL @ind02329@ 1 CHIL @ind02330@ 1 CHIL @ind00256@ 0 @fam00103@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1879 1 POSITION -9125,280 2 TOP 3 LEFT -9180,280 3 RIGHT -9080,280 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00031@ 1 HUSB @ind00260@ 1 HUSB @ind00238@ 1 CHIL @ind02478@ 0 @fam00104@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1888 1 POSITION -8750,280 2 TOP 3 LEFT -8790,280 3 RIGHT -8710,280 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00032@ 1 HUSB @ind00261@ 1 WIFE @ind00240@ 1 CHIL @ind01238@ 1 CHIL @ind00284@ 1 CHIL @ind00285@ 0 @fam00105@ FAM 1 POSITION -11030,560 2 TOP 3 LEFT -11430,560 3 RIGHT -10750,560 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00266@ 1 WIFE @ind00286@ 1 CHIL @ind02360@ 1 CHIL @ind02361@ 1 CHIL @ind02362@ 1 CHIL @ind02506@ 1 CHIL @ind00598@ 1 CHIL @ind00287@ 0 @fam00106@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1763 1 POSITION -15855,880 2 TOP 3 LEFT -17770,880 3 RIGHT -15850,880 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00187@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00289@ 1 WIFE @ind00290@ 1 CHIL @ind01956@ 1 CHIL @ind01965@ 1 CHIL @ind01942@ 1 CHIL @ind02007@ 1 CHIL @ind00210@ 0 @fam00107@ FAM 1 POSITION -17665,1000 2 TOP 3 LEFT -17790,1000 3 RIGHT -17620,1000 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00291@ 1 WIFE @ind00292@ 1 CHIL @ind00289@ 1 CHIL @ind02008@ 0 @fam00108@ FAM 1 POSITION -15840,990 2 TOP 3 LEFT -15910,990 3 RIGHT -15800,990 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00293@ 1 WIFE @ind00294@ 1 CHIL @ind00290@ 0 @fam00109@ FAM 1 POSITION -15640,1010 2 TOP 3 LEFT -15660,1010 3 RIGHT -15590,1010 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00295@ 1 WIFE @ind00296@ 1 CHIL @ind00236@ 0 @fam00110@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1870 1 SOURCES @source00052@ 1 POSITION -15290,310 2 TOP 3 LEFT -15430,310 3 RIGHT -15050,310 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00179@ 1 HUSB @ind00297@ 1 WIFE @ind00288@ 1 CHIL @ind00298@ 1 CHIL @ind00299@ 1 CHIL @ind00300@ 1 CHIL @ind00302@ 1 CHIL @ind00303@ 1 CHIL @ind00301@ 1 CHIL @ind00304@ 0 @fam00111@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1840 1 POSITION -10450,420 2 TOP 3 LEFT -10480,420 3 RIGHT -10400,420 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00062@ 1 HUSB @ind00309@ 1 WIFE @ind00271@ 1 CHIL @ind00553@ 0 @fam00118@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1848 1 POSITION -15785,610 2 TOP 3 LEFT -15820,610 3 RIGHT -15760,610 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00033@ 1 HUSB @ind00312@ 1 WIFE @ind00338@ 0 @fam00119@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1893 1 POSITION -15675,160 2 TOP 3 LEFT -15720,160 3 RIGHT -15660,160 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00034@ 1 HUSB @ind00340@ 1 WIFE @ind00339@ 0 @fam00120@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1842 1 SOURCES @source00056@ 1 POSITION -6360,680 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT -6390,680 3 RIGHT -6330,680 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00035@ 1 HUSB @ind00343@ 1 WIFE @ind00344@ 0 @fam00125@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1842 1 SOURCES @source00704@ 1 POSITION -10275,420 2 TOP 3 LEFT -10310,420 3 RIGHT -10240,420 1 UNIONS @marr00036@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00361@ 1 WIFE @ind00272@ 1 CHIL @ind00552@ 0 @fam00128@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1946 1 SOURCES @source00132@ 1 POSITION 11845,220 2 TOP 3 LEFT 11810,220 3 RIGHT 11880,220 1 UNIONS @marr00075@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00091@ 1 WIFE @ind00367@ 0 @fam00129@ FAM 1 POSITION 12780,890 2 TOP 3 LEFT 12730,890 3 RIGHT 12790,890 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00370@ 1 CHIL @ind00099@ 0 @fam00130@ FAM 1 POSITION 11500,900 2 TOP 3 LEFT 11450,900 3 RIGHT 11550,900 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00372@ 1 CHIL @ind00103@ 0 @fam00131@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1805 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5075,730 2 TOP 3 LEFT 5030,730 3 RIGHT 5120,730 1 UNIONS @marr00051@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00374@ 1 WIFE @ind00375@ 1 CHIL @ind00142@ 0 @fam00132@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1806 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 5645,730 2 TOP 3 LEFT 5480,730 3 RIGHT 9830,730 1 UNIONS @marr00052@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00376@ 1 WIFE @ind00377@ 1 CHIL @ind01554@ 1 CHIL @ind01555@ 1 CHIL @ind00141@ 1 CHIL @ind01556@ 1 CHIL @ind01557@ 1 CHIL @ind01558@ 1 CHIL @ind01559@ 0 @fam00133@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1774 1 SOURCES @source00110@ 1 POSITION 4165,720 2 TOP 3 LEFT 4060,720 3 RIGHT 4260,720 1 UNIONS @marr00055@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00378@ 1 WIFE @ind00379@ 1 CHIL @ind00403@ 1 CHIL @ind00668@ 1 CHIL @ind00144@ 0 @fam00134@ FAM 1 POSITION 4840,720 2 TOP 3 LEFT 4800,720 3 RIGHT 4910,720 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00380@ 1 WIFE @ind00381@ 1 CHIL @ind00143@ 0 @fam00135@ FAM 1 POSITION 2790,800 2 TOP 3 LEFT 2750,800 3 RIGHT 2890,800 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00382@ 1 CHIL @ind00147@ 0 @fam00139@ FAM 1 POSITION 13475,640 2 TOP 3 LEFT 13120,640 3 RIGHT 13790,640 1 NOTE někde uvedeno datum sňatku 1818 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00065@ 0 @fam00140@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1820 1 PICTURES @pic00145@, @pic00146@ 2 PRIMARY @pic00145@ 1 SOURCES @source00099@ 1 POSITION 13990,630 2 TOP 3 LEFT 13120,630 3 RIGHT 14800,630 1 UNIONS @marr00038@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00065@ 1 WIFE @ind00064@ 1 CHIL @ind00492@ 1 CHIL @ind00493@ 1 CHIL @ind00031@ 1 CHIL @ind00494@ 1 CHIL @ind00495@ 1 CHIL @ind00496@ 0 @fam00141@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1754 1 POSITION 4820,880 2 TOP 3 LEFT 4780,880 3 RIGHT 4840,880 1 UNIONS @marr00066@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00390@ 1 WIFE @ind00658@ 1 CHIL @ind00380@ 0 @fam00143@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1753 1 POSITION 4105,870 2 TOP 3 LEFT 4040,870 3 RIGHT 4160,870 1 UNIONS @marr00067@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00395@ 1 WIFE @ind00396@ 1 CHIL @ind00378@ 1 CHIL @ind00669@ 0 @fam00144@ FAM 1 POSITION -12680,30 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT -12740,30 3 RIGHT -12620,30 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00398@ 1 WIFE @ind00399@ 1 CHIL @ind00157@ 0 @fam00145@ FAM 1 POSITION -12635,20 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT -12670,20 3 RIGHT -12620,20 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00400@ 1 WIFE @ind00399@ 0 @fam00146@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1895 1 SOURCES @source00102@ 1 POSITION 4970,340 2 TOP 3 LEFT 4960,340 3 RIGHT 5410,340 1 UNIONS @marr00041@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00404@ 1 WIFE @ind00405@ 1 CHIL @ind00562@ 1 CHIL @ind00565@ 1 CHIL @ind00406@ 1 CHIL @ind00566@ 1 CHIL @ind00567@ 0 @fam00147@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1930 1 SOURCES @source00102@ 1 POSITION 5190,190 2 TOP 3 LEFT 5150,190 3 RIGHT 5220,190 1 UNIONS @marr00043@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00406@ 1 WIFE @ind00407@ 0 @fam00151@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1750 1 POSITION 13150,890 2 TOP 3 LEFT 13090,890 3 RIGHT 13750,890 1 UNIONS @marr00057@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00418@ 1 WIFE @ind00419@ 1 CHIL @ind00068@ 1 CHIL @ind00498@ 1 CHIL @ind00499@ 1 CHIL @ind00500@ 1 CHIL @ind00501@ 1 CHIL @ind00502@ 1 CHIL @ind00503@ 1 CHIL @ind00504@ 1 CHIL @ind00506@ 1 CHIL @ind00507@ 1 CHIL @ind00508@ 1 CHIL @ind00509@ 1 CHIL @ind00505@ 0 @fam00152@ FAM 1 POSITION 14930,160 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 14890,160 3 RIGHT 14970,160 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00420@ 1 WIFE @ind00041@ 0 @fam00153@ FAM 1 POSITION 15100,160 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 15060,160 3 RIGHT 15140,160 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00421@ 1 WIFE @ind00042@ 0 @fam00154@ FAM 1 POSITION 16590,210 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 16530,210 3 RIGHT 16630,210 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00046@ 1 WIFE @ind00426@ 0 @fam00155@ FAM 1 POSITION 16785,210 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 16730,210 3 RIGHT 16840,210 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00427@ 1 WIFE @ind00047@ 0 @fam00157@ FAM 1 POSITION 5130,900 2 TOP 3 LEFT 5070,900 3 RIGHT 5170,900 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00434@ 1 WIFE @ind00435@ 1 CHIL @ind00375@ 0 @fam00158@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1772 1 POSITION 5440,880 2 TOP 3 LEFT 5380,880 3 RIGHT 5500,880 1 UNIONS @marr00054@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00436@ 1 WIFE @ind00437@ 1 CHIL @ind00574@ 1 CHIL @ind00575@ 1 CHIL @ind00376@ 0 @fam00159@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1770 1 POSITION 9785,890 2 TOP 3 LEFT 9460,890 3 RIGHT 10110,890 1 UNIONS @marr00053@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00438@ 1 WIFE @ind00439@ 1 CHIL @ind01553@ 1 CHIL @ind01543@ 1 CHIL @ind01544@ 1 CHIL @ind00377@ 1 CHIL @ind01545@ 1 CHIL @ind01546@ 1 CHIL @ind01547@ 0 @fam00160@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1727 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4310,1000 2 TOP 3 LEFT 3960,1000 3 RIGHT 4450,1000 1 UNIONS @marr00056@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00440@ 1 WIFE @ind00441@ 1 CHIL @ind00395@ 1 CHIL @ind00663@ 0 @fam00161@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1698 1 POSITION 4390,1150 2 TOP 3 LEFT 4340,1150 3 RIGHT 4560,1150 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00443@ 1 WIFE @ind00444@ 1 CHIL @ind00659@ 1 CHIL @ind00660@ 1 CHIL @ind00441@ 1 CHIL @ind00661@ 1 CHIL @ind00662@ 0 @fam00165@ FAM 1 POSITION -15130,880 2 TOP 3 LEFT -15290,880 3 RIGHT -14870,880 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00453@ 1 WIFE @ind00454@ 1 CHIL @ind00630@ 1 CHIL @ind00184@ 1 CHIL @ind00632@ 1 CHIL @ind00633@ 0 @fam00166@ FAM 1 POSITION 17490,500 2 TOP 3 LEFT 17490,500 3 RIGHT 18440,500 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00455@ 1 WIFE @ind00456@ 1 CHIL @ind00470@ 1 CHIL @ind00460@ 1 CHIL @ind00461@ 1 CHIL @ind00462@ 1 CHIL @ind00465@ 1 CHIL @ind00466@ 1 CHIL @ind00467@ 1 CHIL @ind00464@ 1 CHIL @ind00468@ 1 CHIL @ind00469@ 1 CHIL @ind00471@ 0 @fam00167@ FAM 1 POSITION 17270,500 2 TOP 3 LEFT 17170,500 3 RIGHT 17370,500 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00368@ 1 WIFE @ind00457@ 1 CHIL @ind00484@ 1 CHIL @ind00480@ 1 CHIL @ind00479@ 0 @fam00168@ FAM 1 POSITION 16995,500 2 TOP 3 LEFT 16970,500 3 RIGHT 17070,500 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00459@ 1 WIFE @ind00458@ 0 @fam00169@ FAM 1 POSITION 17650,360 2 TOP 3 LEFT 17620,360 3 RIGHT 17680,360 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00463@ 1 WIFE @ind00462@ 0 @fam00170@ FAM 1 PICTURES @pic00183@ 2 PRIMARY @pic00183@ 1 POSITION 18150,370 2 TOP 3 LEFT 18150,370 3 RIGHT 18300,370 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00470@ 1 WIFE @ind00472@ 1 CHIL @ind00473@ 1 CHIL @ind00474@ 1 CHIL @ind00475@ 0 @fam00171@ FAM 1 POSITION 18445,360 2 TOP 3 LEFT 18390,360 3 RIGHT 18470,360 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00471@ 1 WIFE @ind00476@ 1 CHIL @ind00477@ 0 @fam00172@ FAM 1 POSITION 18280,240 2 TOP 3 LEFT 18280,240 3 RIGHT 18350,240 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00475@ 1 WIFE @ind00478@ 0 @fam00173@ FAM 1 POSITION 17390,370 2 TOP 3 LEFT 17370,370 3 RIGHT 17420,370 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00479@ 1 WIFE @ind00481@ 0 @fam00174@ FAM 1 POSITION 17290,370 2 TOP 3 LEFT 17270,370 3 RIGHT 17310,370 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00482@ 1 WIFE @ind00480@ 0 @fam00175@ FAM 1 POSITION 17260,360 2 TOP 3 LEFT 17230,360 3 RIGHT 17310,360 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00483@ 1 WIFE @ind00480@ 0 @fam00176@ FAM 1 POSITION 17145,370 2 TOP 3 LEFT 17110,370 3 RIGHT 17170,370 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00485@ 1 WIFE @ind00484@ 1 CHIL @ind00486@ 0 @fam00177@ FAM 1 POSITION 14310,640 2 TOP 3 LEFT 14310,640 3 RIGHT 14310,640 1 HUSB @ind00065@ 0 @fam00178@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1811 1 POSITION 13435,640 2 TOP 3 LEFT 13120,640 3 RIGHT 13750,640 1 UNIONS @marr00058@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00065@ 1 WIFE @ind00487@ 1 CHIL @ind00369@ 1 CHIL @ind00490@ 1 CHIL @ind00491@ 0 @fam00179@ FAM 1 POSITION 13790,750 2 SIZE T 2 TOP 3 LEFT 13770,750 3 RIGHT 13810,750 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00488@ 1 CHIL @ind00487@ 0 @fam00180@ FAM 1 POSITION 13160,510 2 TOP 3 LEFT 13140,510 3 RIGHT 13600,510 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00369@ 1 WIFE @ind00510@ 1 CHIL @ind00517@ 1 CHIL @ind00518@ 1 CHIL @ind00519@ 1 CHIL @ind00520@ 1 CHIL @ind00521@ 1 CHIL @ind00522@ 1 CHIL @ind00523@ 1 CHIL @ind00524@ 1 CHIL @ind00525@ 1 CHIL @ind00526@ 1 CHIL @ind00527@ 1 CHIL @ind00513@ 1 CHIL @ind00514@ 1 CHIL @ind00515@ 1 CHIL @ind00516@ 0 @fam00181@ FAM 1 POSITION 13590,660 2 SIZE T 2 TOP 3 LEFT 13580,660 3 RIGHT 13620,660 1 HUSB @ind00511@ 1 WIFE @ind00512@ 1 CHIL @ind00510@ 0 @fam00182@ FAM 1 POSITION 14180,500 2 TOP 3 LEFT 14120,500 3 RIGHT 14290,500 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00493@ 1 WIFE @ind00528@ 1 CHIL @ind00542@ 1 CHIL @ind00543@ 1 CHIL @ind00544@ 1 CHIL @ind00546@ 1 CHIL @ind00545@ 1 CHIL @ind00547@ 0 @fam00183@ FAM 1 POSITION 13870,510 2 TOP 3 LEFT 13810,510 3 RIGHT 14030,510 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00492@ 1 WIFE @ind00529@ 1 CHIL @ind00534@ 1 CHIL @ind00535@ 1 CHIL @ind00536@ 1 CHIL @ind00537@ 1 CHIL @ind00538@ 1 CHIL @ind00539@ 1 CHIL @ind00540@ 0 @fam00184@ FAM 1 POSITION 14030,650 2 SIZE T 2 TOP 3 LEFT 14010,650 3 RIGHT 14050,650 1 HUSB @ind00530@ 1 WIFE @ind00531@ 1 CHIL @ind00529@ 0 @fam00185@ FAM 1 POSITION 14050,700 2 SIZE T 2 TOP 3 LEFT 14030,700 3 RIGHT 14070,700 1 HUSB @ind00532@ 1 CHIL @ind00531@ 0 @fam00186@ FAM 1 POSITION 13920,390 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT 13920,390 3 RIGHT 13960,390 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00541@ 1 WIFE @ind00538@ 0 @fam00187@ FAM 1 POSITION 14435,520 2 TOP 3 LEFT 14360,520 3 RIGHT 14510,520 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00496@ 1 WIFE @ind00548@ 1 CHIL @ind00549@ 1 CHIL @ind00550@ 1 CHIL @ind00551@ 0 @fam00188@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1869 1 SOURCES @source00114@ 1 POSITION -10410,300 2 TOP 3 LEFT -10440,300 3 RIGHT -10270,300 1 UNIONS @marr00060@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00552@ 1 WIFE @ind00553@ 1 CHIL @ind00554@ 0 @fam00189@ FAM 1 POSITION -10345,190 2 TOP 3 LEFT -10390,190 3 RIGHT -10300,190 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00555@ 1 WIFE @ind00554@ 1 CHIL @ind00556@ 0 @fam00190@ FAM 1 POSITION 4950,180 2 TOP 3 LEFT 4920,180 3 RIGHT 4980,180 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00563@ 1 WIFE @ind00562@ 0 @fam00191@ FAM 1 POSITION 5155,170 2 TOP 3 LEFT 4920,170 3 RIGHT 5400,170 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00563@ 1 WIFE @ind00567@ 0 @fam00192@ FAM 1 POSITION 5300,190 2 TOP 3 LEFT 5280,190 3 RIGHT 5340,190 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00566@ 1 WIFE @ind00570@ 0 @fam00194@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1877 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 4425,330 2 TOP 3 LEFT 3950,330 3 RIGHT 4470,330 1 UNIONS @marr00081@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00577@ 1 WIFE @ind00558@ 1 CHIL @ind01538@ 1 CHIL @ind00578@ 1 CHIL @ind00579@ 1 CHIL @ind00580@ 1 CHIL @ind00581@ 0 @fam00195@ FAM 1 POSITION 4900,880 2 TOP 3 LEFT 4900,880 3 RIGHT 4960,880 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00582@ 1 CHIL @ind00381@ 0 @fam00201@ FAM 1 POSITION -6575,670 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT -6610,670 3 RIGHT -6560,670 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00364@ 1 WIFE @ind00605@ 0 @fam00202@ FAM 1 POSITION 4315,1140 2 TOP 3 LEFT 4280,1140 3 RIGHT 4560,1140 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00606@ 1 WIFE @ind00444@ 1 CHIL @ind00607@ 0 @fam00204@ FAM 1 POSITION 13330,50 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 13190,50 3 RIGHT 13380,50 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00021@ 1 WIFE @ind00115@ 0 @fam00205@ FAM 1 POSITION -6590,920 2 TOP 3 LEFT -6690,920 3 RIGHT -6450,920 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00615@ 1 WIFE @ind00616@ 1 CHIL @ind00182@ 1 CHIL @ind00617@ 1 CHIL @ind00618@ 1 CHIL @ind00619@ 0 @fam00206@ FAM 1 POSITION -6690,1040 2 TOP 3 LEFT -6760,1040 3 RIGHT -6640,1040 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00621@ 1 CHIL @ind00622@ 1 CHIL @ind00615@ 0 @fam00207@ FAM 1 POSITION -10840,450 2 TOP 3 LEFT -10840,450 3 RIGHT -10760,450 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00287@ 1 WIFE @ind00624@ 1 CHIL @ind00626@ 1 CHIL @ind00625@ 0 @fam00208@ FAM 1 POSITION -14890,610 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT -14950,610 3 RIGHT -14820,610 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00357@ 1 WIFE @ind00627@ 1 CHIL @ind00637@ 1 CHIL @ind00638@ 1 CHIL @ind00639@ 1 CHIL @ind00641@ 1 CHIL @ind00642@ 0 @fam00209@ FAM 1 POSITION -14995,620 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT -15010,620 3 RIGHT -14980,620 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00628@ 1 WIFE @ind00356@ 0 @fam00210@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1799 1 POSITION -15220,750 2 TOP 3 LEFT -15280,750 3 RIGHT -15210,750 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00064@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00630@ 1 WIFE @ind00631@ 0 @fam00211@ FAM 1 POSITION -14915,780 2 TOP 3 LEFT -14950,780 3 RIGHT -14880,780 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00634@ 1 WIFE @ind00633@ 1 CHIL @ind00645@ 0 @fam00212@ FAM 1 POSITION -15260,1000 2 TOP 3 LEFT -15340,1000 3 RIGHT -15210,1000 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00635@ 1 WIFE @ind00636@ 1 CHIL @ind00453@ 0 @fam00213@ FAM 1 POSITION -14875,530 2 SIZE T 2 TOP 3 LEFT -14890,530 3 RIGHT -14860,530 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00639@ 1 WIFE @ind00640@ 1 CHIL @ind00648@ 1 CHIL @ind00647@ 0 @fam00214@ FAM 1 POSITION -14750,610 2 SIZE T 2 TOP 3 LEFT -14770,610 3 RIGHT -14740,610 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 WIFE @ind00359@ 1 CHIL @ind00643@ 0 @fam00215@ FAM 1 POSITION -15045,780 2 SIZE T 2 TOP 3 LEFT -15060,780 3 RIGHT -15030,780 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 WIFE @ind00632@ 1 CHIL @ind00644@ 0 @fam00216@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1869 1 POSITION -14965,530 2 SIZE T 2 TOP 3 LEFT -14990,530 3 RIGHT -14950,530 1 UNIONS @marr00078@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00646@ 1 WIFE @ind00637@ 0 @fam00219@ FAM 1 POSITION 4780,1000 2 TOP 3 LEFT 4750,1000 3 RIGHT 4810,1000 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00656@ 1 WIFE @ind00657@ 1 CHIL @ind00390@ 0 @fam00220@ FAM 1 POSITION 4350,880 2 TOP 3 LEFT 4350,880 3 RIGHT 4420,880 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00663@ 1 WIFE @ind00664@ 1 CHIL @ind00665@ 1 CHIL @ind00666@ 0 @fam00221@ FAM 1 POSITION 4280,880 2 TOP 3 LEFT 4240,880 3 RIGHT 4300,880 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00667@ 1 CHIL @ind00379@ 0 @fam00222@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1784 1 SOURCES @source00128@ 1 POSITION 4140,740 2 TOP 3 LEFT 4130,740 3 RIGHT 4190,740 1 UNIONS @marr00069@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00669@ 1 WIFE @ind00670@ 0 @fam00388@ FAM 1 POSITION 15310,350 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 15260,350 3 RIGHT 15360,350 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01146@ 1 WIFE @ind00036@ 1 CHIL @ind01147@ 0 @fam00390@ FAM 1 POSITION 12930,70 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 12870,70 3 RIGHT 13060,70 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01153@ 1 WIFE @ind00024@ 0 @fam00416@ FAM 1 PICTURES @pic00220@ 2 PRIMARY @pic00220@ 1 POSITION -8800,130 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT -8830,130 3 RIGHT -8770,130 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01238@ 1 WIFE @ind01226@ 0 @fam00425@ FAM 1 POSITION -12880,1090 2 TOP 3 LEFT -13270,1090 3 RIGHT -12540,1090 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind01245@ 1 WIFE @ind01246@ 1 CHIL @ind01251@ 1 CHIL @ind00257@ 0 @fam00426@ FAM 1 POSITION -13220,1270 2 TOP 3 LEFT -13360,1270 3 RIGHT -13220,1270 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind01247@ 1 WIFE @ind01248@ 1 CHIL @ind01245@ 0 @fam00427@ FAM 1 POSITION -13345,1420 2 TOP 3 LEFT -13400,1420 3 RIGHT -13290,1420 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind01249@ 1 WIFE @ind01250@ 1 CHIL @ind01247@ 0 @fam00428@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1701 1 SOURCES @source00628@, @source00588@ 1 POSITION -13095,960 2 TOP 3 LEFT -13240,960 3 RIGHT -12830,960 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00207@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01251@ 1 WIFE @ind01252@ 1 CHIL @ind01253@ 0 @fam00429@ FAM 1 POSITION -13110,840 2 TOP 3 LEFT -13210,840 3 RIGHT -13090,840 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01253@ 1 WIFE @ind01254@ 1 CHIL @ind01255@ 0 @fam00430@ FAM 1 POSITION -13090,710 2 TOP 3 LEFT -13180,710 3 RIGHT -13080,710 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01255@ 1 WIFE @ind01256@ 1 CHIL @ind01257@ 0 @fam00431@ FAM 1 POSITION -13100,590 2 TOP 3 LEFT -13130,590 3 RIGHT -13070,590 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01257@ 1 WIFE @ind01258@ 1 CHIL @ind01259@ 0 @fam00432@ FAM 1 POSITION -13000,430 2 TOP 3 LEFT -13100,430 3 RIGHT -12910,430 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01259@ 1 WIFE @ind01260@ 0 @fam00471@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1843 1 SOURCES @source00705@ 1 POSITION -9720,420 2 TOP 3 LEFT -9810,420 3 RIGHT -9550,420 1 UNIONS @marr00220@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01465@ 1 WIFE @ind00273@ 1 CHIL @ind01350@ 1 CHIL @ind01467@ 1 CHIL @ind01352@ 1 CHIL @ind01469@ 0 @fam00399@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1868 1 POSITION -10065,320 2 TOP 3 LEFT -10150,320 3 RIGHT -10020,320 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind01175@ 1 WIFE @ind01176@ 1 CHIL @ind01177@ 1 CHIL @ind01178@ 1 CHIL @ind02165@ 0 @fam00400@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1879 1 POSITION -10045,300 2 TOP 3 LEFT -10150,300 3 RIGHT -9920,300 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind01175@ 1 WIFE @ind01180@ 1 CHIL @ind02164@ 0 @fam00472@ FAM 1 POSITION -10060,430 2 TOP 3 LEFT -10160,430 3 RIGHT -9550,430 1 RELATION Cohabitation 1 HUSB @ind01470@ 1 WIFE @ind00273@ 1 CHIL @ind01175@ 0 @fam00401@ FAM 1 POSITION -8550,120 2 TOP 3 LEFT -8580,120 3 RIGHT -8500,120 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind00245@ 1 WIFE @ind01185@ 0 @fam00391@ FAM 1 PICTURES @pic00247@, @pic00299@, @pic00325@, @pic00298@, @pic00338@ 2 PRIMARY @pic00247@ 1 POSITION -8370,130 2 TOP 3 LEFT -8410,130 3 RIGHT -8330,130 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind01476@ 1 WIFE @ind01156@ 0 @fam00392@ FAM 1 PICTURES @pic00240@, @pic00246@, @pic00245@, @pic00337@, @pic00339@ 2 PRIMARY @pic00240@ 1 POSITION -8180,130 2 TOP 3 LEFT -8230,130 3 RIGHT -8130,130 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind01477@ 1 WIFE @ind01160@ 0 @fam00475@ FAM 1 PICTURES @pic00300@ 2 PRIMARY @pic00300@ 1 POSITION -8015,460 2 TOP 3 LEFT -8060,460 3 RIGHT -7980,460 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00308@ 1 WIFE @ind01479@ 0 @fam00492@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1877 1 SOURCES @source00134@ 1 POSITION -13970,290 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT -14220,290 3 RIGHT -13670,290 1 UNIONS @marr00079@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01522@ 1 WIFE @ind01523@ 1 CHIL @ind01524@ 1 CHIL @ind01525@ 1 CHIL @ind01526@ 1 CHIL @ind01527@ 1 CHIL @ind01528@ 1 CHIL @ind01529@ 1 CHIL @ind00223@ 1 CHIL @ind01530@ 0 @fam00493@ FAM 1 POSITION -13740,140 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT -13740,140 3 RIGHT -13670,140 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01531@ 1 WIFE @ind01530@ 0 @fam00494@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1899 1 POSITION 5530,350 2 TOP 3 LEFT 5510,350 3 RIGHT 5730,350 1 UNIONS @marr00080@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00557@ 1 WIFE @ind00429@ 1 CHIL @ind01534@ 1 CHIL @ind01535@ 1 CHIL @ind01536@ 1 CHIL @ind01537@ 0 @fam00495@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1915 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 4085,170 2 TOP 3 LEFT 4050,170 3 RIGHT 4120,170 1 UNIONS @marr00082@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00578@ 1 WIFE @ind01539@ 0 @fam00496@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1919 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 4215,170 2 TOP 3 LEFT 4180,170 3 RIGHT 4250,170 1 UNIONS @marr00083@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00579@ 1 WIFE @ind01540@ 0 @fam00497@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1922 1 PICTURES @pic00709@ 2 PRIMARY @pic00709@ 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 2480,50 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 2410,50 3 RIGHT 2560,50 1 RELATION Divorce 1 UNIONS @marr00084@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00128@ 1 WIFE @ind00132@ 1 CHIL @ind00133@ 1 CHIL @ind00134@ 0 @fam00498@ FAM 1 PICTURES @pic00747@, @pic00748@ 2 PRIMARY @pic00747@ 1 POSITION 2420,40 2 SIZE L 2 TOP 3 LEFT 2410,40 3 RIGHT 2670,40 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00128@ 1 WIFE @ind00151@ 0 @fam00499@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1747 1 POSITION 10130,1050 2 TOP 3 LEFT 10060,1050 3 RIGHT 10250,1050 1 UNIONS @marr00180@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind01548@ 1 WIFE @ind01549@ 1 CHIL @ind00439@ 1 CHIL @ind01936@ 1 CHIL @ind01550@ 0 @fam00500@ FAM 1 POSITION 9420,1050 2 TOP 3 LEFT 9410,1050 3 RIGHT 9530,1050 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind01551@ 1 WIFE @ind01552@ 1 CHIL @ind00438@ 0 @fam00501@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1827 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5900,720 2 TOP 3 LEFT 5480,720 3 RIGHT 10220,720 1 UNIONS @marr00086@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00376@ 1 WIFE @ind01561@ 1 CHIL @ind01560@ 0 @fam00502@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1840 1 POSITION 8260,600 2 TOP 3 LEFT 6590,600 3 RIGHT 9570,600 1 UNIONS @marr00093@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01562@ 1 WIFE @ind01559@ 1 CHIL @ind01573@ 1 CHIL @ind01572@ 1 CHIL @ind01594@ 1 CHIL @ind01595@ 1 CHIL @ind01603@ 1 CHIL @ind01604@ 1 CHIL @ind01608@ 1 CHIL @ind01616@ 1 CHIL @ind01617@ 1 CHIL @ind01618@ 1 CHIL @ind01609@ 0 @fam00503@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1854 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6050,600 2 TOP 3 LEFT 6010,600 3 RIGHT 6460,600 1 UNIONS @marr00091@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01558@ 1 WIFE @ind01563@ 1 CHIL @ind01571@ 1 CHIL @ind01574@ 1 CHIL @ind01575@ 1 CHIL @ind01570@ 1 CHIL @ind01581@ 1 CHIL @ind01582@ 1 CHIL @ind01583@ 1 CHIL @ind01584@ 1 CHIL @ind01585@ 1 CHIL @ind01587@ 1 CHIL @ind01589@ 1 CHIL @ind01590@ 1 CHIL @ind01586@ 1 CHIL @ind01588@ 0 @fam00504@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1837 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5685,600 2 TOP 3 LEFT 5650,600 3 RIGHT 5720,600 1 UNIONS @marr00090@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01555@ 1 WIFE @ind01564@ 0 @fam00505@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1828 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 5505,600 2 TOP 3 LEFT 5480,600 3 RIGHT 5560,600 1 UNIONS @marr00089@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01565@ 1 WIFE @ind01554@ 0 @fam00506@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1794 1 POSITION 9595,770 2 TOP 3 LEFT 9550,770 3 RIGHT 9640,770 1 UNIONS @marr00088@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01566@ 1 WIFE @ind01543@ 0 @fam00507@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1808 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 10005,760 2 TOP 3 LEFT 9970,760 3 RIGHT 10040,760 1 UNIONS @marr00087@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01567@ 1 WIFE @ind01546@ 0 @fam00508@ FAM 1 POSITION 5980,460 2 TOP 3 LEFT 5860,460 3 RIGHT 6080,460 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 WIFE @ind01575@ 1 CHIL @ind01576@ 1 CHIL @ind01578@ 0 @fam00509@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1904 1 POSITION 5860,340 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT 5830,340 3 RIGHT 5890,340 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01577@ 1 WIFE @ind01576@ 0 @fam00510@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1889 1 POSITION 6030,440 2 TOP 3 LEFT 5980,440 3 RIGHT 6080,440 1 UNIONS @marr00092@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01580@ 1 WIFE @ind01575@ 1 CHIL @ind01579@ 0 @fam00511@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1862 1 POSITION 7070,450 2 TOP 3 LEFT 6920,450 3 RIGHT 7410,450 1 UNIONS @marr00094@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01591@ 1 WIFE @ind01572@ 1 CHIL @ind01593@ 1 CHIL @ind01624@ 1 CHIL @ind01592@ 1 CHIL @ind01625@ 1 CHIL @ind01632@ 1 CHIL @ind01633@ 1 CHIL @ind01634@ 1 CHIL @ind01635@ 0 @fam00512@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1878 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8355,430 2 TOP 3 LEFT 8300,430 3 RIGHT 8380,430 1 UNIONS @marr00095@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01595@ 1 WIFE @ind01596@ 0 @fam00513@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1874 1 POSITION 7490,430 2 TOP 3 LEFT 7480,430 3 RIGHT 8190,430 1 UNIONS @marr00096@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01594@ 1 WIFE @ind01600@ 1 CHIL @ind01602@ 1 CHIL @ind01601@ 1 CHIL @ind01640@ 1 CHIL @ind01643@ 1 CHIL @ind01649@ 0 @fam00514@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1875 1 POSITION 8745,440 2 TOP 3 LEFT 8510,440 3 RIGHT 8960,440 1 UNIONS @marr00097@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01604@ 1 WIFE @ind01605@ 1 CHIL @ind01607@ 1 CHIL @ind01662@ 1 CHIL @ind01606@ 1 CHIL @ind01663@ 1 CHIL @ind01664@ 1 CHIL @ind01667@ 0 @fam00515@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1875 1 POSITION 9155,450 2 TOP 3 LEFT 9100,450 3 RIGHT 9210,450 1 UNIONS @marr00098@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01610@ 1 WIFE @ind01609@ 0 @fam00516@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1891 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 9180,430 2 TOP 3 LEFT 9150,430 3 RIGHT 9210,430 1 UNIONS @marr00099@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01611@ 1 WIFE @ind01609@ 0 @fam00517@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1866 1 POSITION 9490,460 2 TOP 3 LEFT 9460,460 3 RIGHT 9540,460 1 UNIONS @marr00100@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01619@ 1 WIFE @ind01618@ 0 @fam00518@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1890 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6860,310 2 TOP 3 LEFT 6560,310 3 RIGHT 7030,310 1 UNIONS @marr00101@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01626@ 1 WIFE @ind01624@ 1 CHIL @ind01628@ 1 CHIL @ind01655@ 1 CHIL @ind01627@ 1 CHIL @ind01658@ 1 CHIL @ind01661@ 0 @fam00519@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1897 1 POSITION 7180,330 2 TOP 3 LEFT 7160,330 3 RIGHT 7240,330 1 UNIONS @marr00102@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01625@ 1 WIFE @ind01629@ 0 @fam00520@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1900 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7650,310 2 TOP 3 LEFT 7510,310 3 RIGHT 7750,310 1 UNIONS @marr00103@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01601@ 1 WIFE @ind01636@ 1 CHIL @ind01638@ 1 CHIL @ind01637@ 1 CHIL @ind01651@ 1 CHIL @ind01652@ 0 @fam00521@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1900 1 POSITION 7830,310 2 TOP 3 LEFT 7800,310 3 RIGHT 7860,310 1 UNIONS @marr00104@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01639@ 1 WIFE @ind01640@ 1 CHIL @ind01641@ 1 CHIL @ind01642@ 0 @fam00522@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1903 1 POSITION 8040,310 2 TOP 3 LEFT 7950,310 3 RIGHT 8130,310 1 UNIONS @marr00105@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01644@ 1 WIFE @ind01643@ 1 CHIL @ind01645@ 1 CHIL @ind01646@ 0 @fam00523@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1923 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8085,200 2 TOP 3 LEFT 8050,200 3 RIGHT 8120,200 1 UNIONS @marr00106@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01647@ 1 WIFE @ind01646@ 0 @fam00524@ FAM 1 POSITION 7950,200 2 TOP 3 LEFT 7920,200 3 RIGHT 7980,200 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01648@ 1 WIFE @ind01645@ 0 @fam00525@ FAM 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 7565,190 2 TOP 3 LEFT 7540,190 3 RIGHT 7590,190 1 UNIONS @marr00107@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01650@ 1 WIFE @ind01637@ 0 @fam00526@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1931 1 POSITION 7710,190 2 TOP 3 LEFT 7680,190 3 RIGHT 7740,190 1 UNIONS @marr00108@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01653@ 1 WIFE @ind01652@ 0 @fam00527@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1909 1 POSITION 6535,200 2 TOP 3 LEFT 6500,200 3 RIGHT 6570,200 1 UNIONS @marr00109@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01654@ 1 WIFE @ind01628@ 0 @fam00528@ FAM 1 POSITION 6660,190 2 TOP 3 LEFT 6630,190 3 RIGHT 6690,190 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01656@ 1 WIFE @ind01655@ 0 @fam00529@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1917 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6770,190 2 TOP 3 LEFT 6750,190 3 RIGHT 6810,190 1 UNIONS @marr00110@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01627@ 1 WIFE @ind01657@ 0 @fam00530@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1917 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 6900,190 2 TOP 3 LEFT 6870,190 3 RIGHT 6940,190 1 UNIONS @marr00111@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01659@ 1 WIFE @ind01658@ 0 @fam00531@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1907 1 POSITION 8645,310 2 TOP 3 LEFT 8620,310 3 RIGHT 8670,310 1 UNIONS @marr00112@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01606@ 1 WIFE @ind01665@ 0 @fam00532@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1906 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8795,310 2 TOP 3 LEFT 8770,310 3 RIGHT 8820,310 1 UNIONS @marr00113@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01666@ 1 WIFE @ind01664@ 0 @fam00533@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1910 1 SOURCES @source00135@ 1 POSITION 8950,310 2 TOP 3 LEFT 8890,310 3 RIGHT 8950,310 1 UNIONS @marr00114@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01668@ 1 WIFE @ind01667@ 0 @fam00535@ FAM 1 POSITION -1365,500 2 TOP 3 LEFT -3690,500 3 RIGHT 210,500 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00146@ 1 WIFE @ind01676@ 1 CHIL @ind01679@ 1 CHIL @ind01680@ 1 CHIL @ind01718@ 1 CHIL @ind01690@ 1 CHIL @ind01681@ 1 CHIL @ind01682@ 1 CHIL @ind01683@ 0 @fam00536@ FAM 1 POSITION 180,640 2 TOP 3 LEFT 180,640 3 RIGHT 270,640 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01677@ 1 WIFE @ind01678@ 1 CHIL @ind01676@ 0 @fam00539@ FAM 1 POSITION -3680,920 2 TOP 3 LEFT -5310,920 3 RIGHT -3320,920 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind01699@ 1 WIFE @ind01700@ 1 CHIL @ind00150@ 1 CHIL @ind01751@ 1 CHIL @ind01695@ 1 CHIL @ind01935@ 1 CHIL @ind01934@ 1 CHIL @ind01780@ 1 CHIL @ind01757@ 1 CHIL @ind01704@ 1 CHIL @ind01705@ 1 CHIL @ind01701@ 1 CHIL @ind01702@ 0 @fam00540@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1833 1 SOURCES @source00356@ 1 POSITION -2670,520 2 TOP 3 LEFT -2720,520 3 RIGHT -2620,520 1 UNIONS @marr00117@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01708@ 1 WIFE @ind01674@ 0 @fam00541@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1837 1 SOURCES @source00169@ 1 POSITION -745,540 2 TOP 3 LEFT -2160,540 3 RIGHT -10,540 1 UNIONS @marr00118@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01710@ 1 WIFE @ind01709@ 1 CHIL @ind01797@ 1 CHIL @ind01798@ 1 CHIL @ind01763@ 1 CHIL @ind01764@ 1 CHIL @ind01721@ 1 CHIL @ind01765@ 1 CHIL @ind01766@ 1 CHIL @ind01767@ 1 CHIL @ind01768@ 1 CHIL @ind01771@ 0 @fam00542@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1869 1 SOURCES @source00350@ 1 POSITION -2540,370 2 TOP 3 LEFT -2570,370 3 RIGHT -2510,370 1 UNIONS @marr00119@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01711@ 1 WIFE @ind01682@ 0 @fam00543@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1878 1 SOURCES @source00361@ 1 POSITION 385,380 2 TOP 3 LEFT 230,380 3 RIGHT 900,380 1 UNIONS @marr00120@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01688@ 1 WIFE @ind01712@ 1 CHIL @ind01725@ 1 CHIL @ind01806@ 1 CHIL @ind01807@ 1 CHIL @ind01808@ 1 CHIL @ind01801@ 1 CHIL @ind01810@ 1 CHIL @ind01811@ 1 CHIL @ind01731@ 1 CHIL @ind01872@ 1 CHIL @ind01881@ 1 CHIL @ind01889@ 1 CHIL @ind01898@ 0 @fam00545@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1862 1 SOURCES @source00353@ 1 POSITION -3135,350 2 TOP 3 LEFT -3450,350 3 RIGHT -2830,350 1 UNIONS @marr00121@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01717@ 1 WIFE @ind01690@ 1 CHIL @ind01772@ 1 CHIL @ind01773@ 0 @fam00546@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1857 1 SOURCES @source00354@ 1 POSITION -3570,380 2 TOP 3 LEFT -4160,380 3 RIGHT -3510,380 1 UNIONS @marr00122@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01719@ 1 WIFE @ind01718@ 1 CHIL @ind01769@ 1 CHIL @ind01770@ 1 CHIL @ind01778@ 1 CHIL @ind01774@ 0 @fam00547@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1864 1 SOURCES @source00352@ 1 POSITION -2700,370 2 TOP 3 LEFT -2720,370 3 RIGHT -2660,370 1 UNIONS @marr00123@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01720@ 1 WIFE @ind01681@ 0 @fam00548@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1875 1 SOURCES @source00360@ 1 POSITION -2145,370 2 TOP 3 LEFT -2430,370 3 RIGHT -2140,370 1 NOTE bratranec a sestřenice, překážka II. stupně pokrevenství prominuta 1 UNIONS @marr00124@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01683@ 1 WIFE @ind01721@ 1 CHIL @ind01819@ 1 CHIL @ind01820@ 1 CHIL @ind01821@ 1 CHIL @ind01727@ 1 CHIL @ind01822@ 0 @fam00549@ FAM 1 POSITION 1045,370 2 TOP 3 LEFT 980,370 3 RIGHT 1280,370 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01689@ 1 WIFE @ind01722@ 1 CHIL @ind01803@ 1 CHIL @ind01723@ 1 CHIL @ind01830@ 1 CHIL @ind01831@ 0 @fam00551@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1905 1 SOURCES @source00365@ 1 POSITION 195,200 2 TOP 3 LEFT 160,200 3 RIGHT 230,200 1 UNIONS @marr00126@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01726@ 1 WIFE @ind01725@ 1 CHIL @ind01911@ 0 @fam00552@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1907 1 SOURCES @source00363@ 1 POSITION -2240,220 2 TOP 3 LEFT -2270,220 3 RIGHT -2220,220 1 UNIONS @marr00127@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01727@ 1 WIFE @ind01728@ 0 @fam00553@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1814 1 SOURCES @source00358@ 1 POSITION -4460,770 2 TOP 3 LEFT -4780,770 3 RIGHT -4400,770 1 UNIONS @marr00128@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01729@ 1 WIFE @ind01695@ 1 CHIL @ind01758@ 1 CHIL @ind01759@ 1 CHIL @ind01698@ 1 CHIL @ind01799@ 1 CHIL @ind01761@ 1 CHIL @ind01706@ 0 @fam00554@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1840 1 SOURCES @source00349@ 1 POSITION -4350,750 2 TOP 3 LEFT -4780,750 3 RIGHT -4310,750 1 UNIONS @marr00129@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01729@ 1 WIFE @ind01730@ 0 @fam00555@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1917 1 SOURCES @source00366@ 1 POSITION 660,120 2 TOP 3 LEFT 610,120 3 RIGHT 700,120 1 UNIONS @marr00130@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01731@ 1 WIFE @ind01732@ 0 @fam00556@ FAM 1 POSITION 1780,810 2 TOP 3 LEFT 1670,810 3 RIGHT 2120,810 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind01734@ 1 WIFE @ind01735@ 1 CHIL @ind01747@ 1 CHIL @ind01736@ 1 CHIL @ind00148@ 1 CHIL @ind01746@ 0 @fam00557@ FAM 1 POSITION 1780,950 2 TOP 3 LEFT 1600,950 3 RIGHT 1960,950 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind01737@ 1 WIFE @ind01738@ 1 CHIL @ind01734@ 1 CHIL @ind02045@ 0 @fam00558@ FAM 1 POSITION 2120,950 2 TOP 3 LEFT 2070,950 3 RIGHT 2330,950 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind01748@ 1 WIFE @ind01749@ 1 CHIL @ind01735@ 1 CHIL @ind01750@ 1 CHIL @ind02044@ 0 @fam00559@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1807 1 SOURCES @source00367@ 1 POSITION -4965,760 2 TOP 3 LEFT -5120,760 3 RIGHT -4860,760 1 UNIONS @marr00132@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01752@ 1 WIFE @ind01751@ 1 CHIL @ind01755@ 1 CHIL @ind01754@ 1 CHIL @ind01753@ 1 CHIL @ind01762@ 1 CHIL @ind01756@ 0 @fam00560@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1911 1 POSITION -3545,210 2 TOP 3 LEFT -3570,210 3 RIGHT -3520,210 1 UNIONS @marr00133@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01775@ 1 WIFE @ind01774@ 0 @fam00561@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1867 1 SOURCES @source00351@ 1 POSITION -2930,320 2 TOP 3 LEFT -3250,320 3 RIGHT -2830,320 1 UNIONS @marr00141@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01776@ 1 WIFE @ind01690@ 1 CHIL @ind01777@ 1 CHIL @ind01814@ 1 CHIL @ind01816@ 1 CHIL @ind01812@ 1 CHIL @ind01813@ 0 @fam00562@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1924 1 SOURCES @source00214@ 1 POSITION -555,340 2 TOP 3 LEFT -1020,340 3 RIGHT -470,340 1 UNIONS @marr00134@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01766@ 1 WIFE @ind01779@ 0 @fam00563@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1817 1 SOURCES @source00359@ 1 POSITION -3990,730 2 TOP 3 LEFT -4120,730 3 RIGHT -3860,730 1 UNIONS @marr00135@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01781@ 1 WIFE @ind01780@ 1 CHIL @ind01782@ 1 CHIL @ind01784@ 1 CHIL @ind01783@ 1 CHIL @ind01785@ 0 @fam00564@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1837 1 SOURCES @source00368@ 1 POSITION -4625,600 2 TOP 3 LEFT -4650,600 3 RIGHT -4600,600 1 UNIONS @marr00136@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01698@ 1 WIFE @ind01786@ 1 CHIL @ind01787@ 0 @fam00566@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1827 1 SOURCES @source00357@ 1 POSITION -2875,530 2 TOP 3 LEFT -2930,530 3 RIGHT -2820,530 1 UNIONS @marr00137@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01800@ 1 WIFE @ind01673@ 0 @fam00567@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1910 1 SOURCES @source00362@ 1 POSITION 440,240 2 TOP 3 LEFT 410,240 3 RIGHT 470,240 1 UNIONS @marr00139@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01802@ 1 WIFE @ind01801@ 0 @fam00568@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1873 1 SOURCES @source00378@ 1 POSITION -1245,360 2 TOP 3 LEFT -1600,360 3 RIGHT -1090,360 1 UNIONS @marr00161@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01764@ 1 WIFE @ind01804@ 1 CHIL @ind01836@ 1 CHIL @ind01854@ 1 CHIL @ind01805@ 1 CHIL @ind01833@ 1 CHIL @ind01837@ 1 CHIL @ind01838@ 1 CHIL @ind01839@ 1 CHIL @ind01851@ 1 CHIL @ind01840@ 1 CHIL @ind01909@ 1 CHIL @ind01887@ 0 @fam00569@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1924 1 SOURCES @source00248@ 1 POSITION 415,130 2 TOP 3 LEFT 360,130 3 RIGHT 440,130 1 UNIONS @marr00138@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01808@ 1 WIFE @ind01809@ 0 @fam00570@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1925 1 SOURCES @source00253@ 1 POSITION -3100,180 2 TOP 3 LEFT -3140,180 3 RIGHT -2990,180 1 UNIONS @marr00140@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01814@ 1 WIFE @ind01815@ 0 @fam00571@ FAM 1 POSITION -3505,520 2 TOP 3 LEFT -4190,520 3 RIGHT -3230,520 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01817@ 1 WIFE @ind01818@ 1 CHIL @ind01719@ 1 CHIL @ind01776@ 0 @fam00572@ FAM 1 POSITION -2010,350 2 TOP 3 LEFT -2430,350 3 RIGHT -1860,350 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01683@ 1 WIFE @ind01823@ 1 CHIL @ind01824@ 1 CHIL @ind01826@ 1 CHIL @ind01828@ 1 CHIL @ind01879@ 0 @fam00573@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1923 1 SOURCES @source00257@ 1 POSITION -2060,170 2 TOP 3 LEFT -2110,170 3 RIGHT -2060,170 1 UNIONS @marr00142@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01824@ 1 WIFE @ind01825@ 0 @fam00574@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1927 1 POSITION -1995,170 2 TOP 3 LEFT -2020,170 3 RIGHT -1970,170 1 UNIONS @marr00143@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01826@ 1 WIFE @ind01827@ 0 @fam00550@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1906 1 SOURCES @source00364@ 1 POSITION 1090,210 2 TOP 3 LEFT 1070,210 3 RIGHT 1120,210 1 UNIONS @marr00125@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01723@ 1 WIFE @ind01724@ 0 @fam00575@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1912 1 POSITION 1180,180 2 TOP 3 LEFT 1070,180 3 RIGHT 1180,180 1 UNIONS @marr00144@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01723@ 1 WIFE @ind01829@ 0 @fam00576@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1935 1 POSITION 1290,210 2 TOP 3 LEFT 1260,210 3 RIGHT 1320,210 1 UNIONS @marr00145@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01831@ 1 WIFE @ind01832@ 0 @fam00577@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1865 1 SOURCES @source00397@ 1 POSITION -1785,350 2 TOP 3 LEFT -1810,350 3 RIGHT -1760,350 1 UNIONS @marr00174@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01798@ 1 WIFE @ind01834@ 1 CHIL @ind01835@ 0 @fam00578@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1880 1 SOURCES @source00375@ 1 POSITION -650,360 2 TOP 3 LEFT -1020,360 3 RIGHT -530,360 1 UNIONS @marr00157@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01766@ 1 WIFE @ind01841@ 1 CHIL @ind01842@ 1 CHIL @ind01844@ 1 CHIL @ind01845@ 1 CHIL @ind01846@ 1 CHIL @ind01847@ 1 CHIL @ind01849@ 1 CHIL @ind01853@ 1 CHIL @ind01871@ 1 CHIL @ind01878@ 1 CHIL @ind01883@ 1 CHIL @ind01894@ 0 @fam00579@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1917 1 SOURCES @source00265@ 1 POSITION -1000,200 2 TOP 3 LEFT -1040,200 3 RIGHT -990,200 1 UNIONS @marr00146@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01843@ 1 WIFE @ind01842@ 0 @fam00580@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1914 1 POSITION -795,100 2 TOP 3 LEFT -820,100 3 RIGHT -740,100 1 UNIONS @marr00147@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01847@ 1 WIFE @ind01848@ 0 @fam00581@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1913 1 SOURCES @source00269@ 1 POSITION -745,210 2 TOP 3 LEFT -770,210 3 RIGHT -720,210 1 UNIONS @marr00148@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01850@ 1 WIFE @ind01849@ 0 @fam00582@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1913 1 POSITION -1225,200 2 TOP 3 LEFT -1250,200 3 RIGHT -1200,200 1 UNIONS @marr00149@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01851@ 1 WIFE @ind01852@ 0 @fam00583@ FAM 1 POSITION -3990,250 2 TOP 3 LEFT -4130,250 3 RIGHT -3950,250 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01769@ 1 WIFE @ind01855@ 1 CHIL @ind01862@ 1 CHIL @ind01856@ 0 @fam00584@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1885 1 SOURCES @source00377@ 1 POSITION -270,390 2 TOP 3 LEFT -410,390 3 RIGHT -180,390 1 UNIONS @marr00160@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01767@ 1 WIFE @ind01857@ 1 CHIL @ind01858@ 1 CHIL @ind01859@ 1 CHIL @ind01870@ 1 CHIL @ind01886@ 0 @fam00585@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1911 1 SOURCES @source00269@ 1 POSITION -300,220 2 TOP 3 LEFT -320,220 3 RIGHT -280,220 1 UNIONS @marr00151@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01860@ 1 WIFE @ind01859@ 0 @fam00586@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1919 1 POSITION -370,210 2 TOP 3 LEFT -410,210 3 RIGHT -370,210 1 UNIONS @marr00150@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01858@ 1 WIFE @ind01861@ 0 @fam00587@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1908 1 SOURCES @source00275@ 1 POSITION -4110,120 2 TOP 3 LEFT -4170,120 3 RIGHT -4090,120 1 UNIONS @marr00152@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01863@ 1 WIFE @ind01862@ 0 @fam00588@ FAM 1 POSITION -5620,1090 2 TOP 3 LEFT -5720,1090 3 RIGHT -5210,1090 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01864@ 1 WIFE @ind01865@ 1 CHIL @ind01869@ 1 CHIL @ind01866@ 1 CHIL @ind01868@ 1 CHIL @ind01867@ 1 CHIL @ind01699@ 0 @fam00589@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1918 1 SOURCES @source00369@ 1 POSITION 675,240 2 TOP 3 LEFT 650,240 3 RIGHT 700,240 1 UNIONS @marr00153@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01872@ 1 WIFE @ind01873@ 0 @fam00591@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1891 1 SOURCES @source00376@ 1 POSITION -3910,240 2 TOP 3 LEFT -4130,240 3 RIGHT -3830,240 1 UNIONS @marr00159@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01769@ 1 WIFE @ind01877@ 1 CHIL @ind01876@ 1 CHIL @ind01884@ 0 @fam00592@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1928 1 SOURCES @source00373@ 1 POSITION -1885,190 2 TOP 3 LEFT -1910,190 3 RIGHT -1860,190 1 UNIONS @marr00155@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01880@ 1 WIFE @ind01879@ 0 @fam00593@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1929 1 SOURCES @source00374@ 1 POSITION 780,140 2 TOP 3 LEFT 750,140 3 RIGHT 870,140 1 UNIONS @marr00156@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01881@ 1 WIFE @ind01882@ 0 @fam00594@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1921 1 SOURCES @source00376@ 1 POSITION -3820,120 2 TOP 3 LEFT -3840,120 3 RIGHT -3780,120 1 UNIONS @marr00158@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01884@ 1 WIFE @ind01885@ 0 @fam00595@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1918 1 SOURCES @source00378@ 1 POSITION -1250,130 2 TOP 3 LEFT -1360,130 3 RIGHT -1100,130 1 UNIONS @marr00162@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01888@ 1 WIFE @ind01887@ 0 @fam00596@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1921 1 SOURCES @source00379@ 1 POSITION 810,230 2 TOP 3 LEFT 780,230 3 RIGHT 830,230 1 UNIONS @marr00163@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01890@ 1 WIFE @ind01889@ 0 @fam00597@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1896 1 SOURCES @source00380@ 1 POSITION -1605,200 2 TOP 3 LEFT -1670,200 3 RIGHT -1530,200 1 UNIONS @marr00164@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01891@ 1 WIFE @ind01854@ 1 CHIL @ind01910@ 1 CHIL @ind01892@ 1 CHIL @ind01893@ 1 CHIL @ind01905@ 0 @fam00598@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1924 1 SOURCES @source00382@ 1 POSITION -575,150 2 TOP 3 LEFT -610,150 3 RIGHT -540,150 1 UNIONS @marr00165@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01895@ 1 WIFE @ind01894@ 0 @fam00599@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1899 1 SOURCES @source00383@ 1 POSITION -3420,210 2 TOP 3 LEFT -3440,210 3 RIGHT -3340,210 1 UNIONS @marr00166@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01772@ 1 WIFE @ind01896@ 1 CHIL @ind01897@ 1 CHIL @ind01902@ 1 CHIL @ind01915@ 1 CHIL @ind01912@ 0 @fam00601@ FAM 1 POSITION -3080,190 2 TOP 3 LEFT -3080,190 3 RIGHT -3080,190 1 HUSB @ind01814@ 0 @fam00602@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1896 1 SOURCES @source00385@ 1 POSITION -3100,200 2 TOP 3 LEFT -3140,200 3 RIGHT -3040,200 1 UNIONS @marr00167@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01814@ 1 WIFE @ind01901@ 1 CHIL @ind01907@ 1 CHIL @ind01899@ 1 CHIL @ind01916@ 0 @fam00603@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1902 1 SOURCES @source00387@ 1 POSITION -3260,180 2 TOP 3 LEFT -3290,180 3 RIGHT -3240,180 1 UNIONS @marr00168@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01773@ 1 WIFE @ind01903@ 1 CHIL @ind01904@ 1 CHIL @ind01914@ 0 @fam00604@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1921 1 SOURCES @source00388@ 1 POSITION -1575,20 2 TOP 3 LEFT -1590,20 3 RIGHT -1530,20 1 UNIONS @marr00169@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01906@ 1 WIFE @ind01905@ 0 @fam00606@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1913 1 SOURCES @source00370@ 1 POSITION -1290,160 2 TOP 3 LEFT -1290,160 3 RIGHT -1150,160 1 UNIONS @marr00171@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01875@ 1 WIFE @ind01909@ 0 @fam00607@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1928 1 SOURCES @source00392@ 1 POSITION -3420,60 2 TOP 3 LEFT -3470,60 3 RIGHT -3370,60 1 UNIONS @marr00172@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01913@ 1 WIFE @ind01912@ 0 @fam00608@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1861 1 SOURCES @source00396@ 1 POSITION -1980,410 2 TOP 3 LEFT -2010,410 3 RIGHT -1950,410 1 UNIONS @marr00173@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01917@ 1 WIFE @ind01797@ 0 @fam00609@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1866 1 SOURCES @source00398@ 1 POSITION -1680,380 2 TOP 3 LEFT -1710,380 3 RIGHT -1650,380 1 UNIONS @marr00175@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01918@ 1 WIFE @ind01763@ 0 @fam00610@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1883 1 SOURCES @source00399@ 1 POSITION -3690,240 2 TOP 3 LEFT -3720,240 3 RIGHT -3660,240 1 UNIONS @marr00176@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01919@ 1 WIFE @ind01770@ 0 @fam00611@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1880 1 SOURCES @source00401@ 1 POSITION -1500,380 2 TOP 3 LEFT -1500,380 3 RIGHT -1390,380 1 UNIONS @marr00177@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01920@ 1 WIFE @ind01765@ 0 @fam00612@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1844 1 SOURCES @source00402@ 1 POSITION -4485,630 2 TOP 3 LEFT -4510,630 3 RIGHT -4460,630 1 UNIONS @marr00178@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01921@ 1 WIFE @ind01761@ 0 @fam00613@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1887 1 POSITION -14345,290 2 TOP 3 LEFT -14380,290 3 RIGHT -14310,290 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01922@ 1 WIFE @ind00307@ 1 CHIL @ind01925@ 0 @fam00614@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1906 1 POSITION -14545,300 2 TOP 3 LEFT -14590,300 3 RIGHT -14500,300 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00305@ 1 WIFE @ind01923@ 1 CHIL @ind01924@ 0 @fam00618@ FAM 1 POSITION 10250,1170 2 TOP 3 LEFT 10200,1170 3 RIGHT 10300,1170 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind01937@ 1 WIFE @ind01938@ 1 CHIL @ind01549@ 0 @fam00619@ FAM 1 POSITION 10060,1170 2 TOP 3 LEFT 10010,1170 3 RIGHT 10110,1170 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind01939@ 1 WIFE @ind01940@ 1 CHIL @ind01548@ 0 @fam00620@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1795 1 SOURCES @source00423@ 1 POSITION -17790,740 2 TOP 3 LEFT -17950,740 3 RIGHT -17590,740 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00181@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind01941@ 1 WIFE @ind01942@ 1 CHIL @ind01946@ 1 CHIL @ind01945@ 1 CHIL @ind01949@ 1 CHIL @ind00218@ 1 CHIL @ind01970@ 0 @fam00622@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1766 1 SOURCES @source00425@ 1 POSITION -17960,860 2 TOP 3 LEFT -18550,860 3 RIGHT -17920,860 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00182@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind01947@ 1 WIFE @ind01948@ 1 CHIL @ind01950@ 1 CHIL @ind01955@ 1 CHIL @ind01954@ 1 CHIL @ind01941@ 1 CHIL @ind02322@ 0 @fam00623@ FAM 1 POSITION -17965,1000 2 TOP 3 LEFT -17970,1000 3 RIGHT -17880,1000 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind01951@ 1 WIFE @ind01952@ 1 CHIL @ind01948@ 0 @fam00624@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1794 1 SOURCES @source00451@, @source00432@ 1 POSITION -18350,750 2 TOP 3 LEFT -18380,750 3 RIGHT -18020,750 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00185@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01954@ 1 WIFE @ind01957@ 1 CHIL @ind01958@ 1 CHIL @ind01959@ 1 CHIL @ind01960@ 1 CHIL @ind01961@ 1 CHIL @ind01962@ 1 CHIL @ind01963@ 1 CHIL @ind01964@ 1 CHIL @ind01969@ 1 CHIL @ind01971@ 0 @fam00626@ FAM 1 POSITION -16610,740 2 TOP 3 LEFT -16660,740 3 RIGHT -16450,740 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02005@ 1 WIFE @ind01976@ 1 CHIL @ind01994@ 1 CHIL @ind01995@ 1 CHIL @ind01998@ 1 CHIL @ind02021@ 1 CHIL @ind01981@ 0 @fam00627@ FAM 1 POSITION -16170,620 2 TOP 3 LEFT -16180,620 3 RIGHT -16080,620 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01978@ 1 WIFE @ind01979@ 1 CHIL @ind02024@ 1 CHIL @ind01980@ 1 CHIL @ind02026@ 0 @fam00628@ FAM 1 POSITION -16420,630 2 TOP 3 LEFT -16510,630 3 RIGHT -16360,630 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01981@ 1 WIFE @ind01982@ 1 CHIL @ind01983@ 1 CHIL @ind01992@ 1 CHIL @ind02011@ 1 CHIL @ind02013@ 0 @fam00629@ FAM 1 POSITION -17050,620 2 TOP 3 LEFT -17240,620 3 RIGHT -17050,620 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01984@ 1 WIFE @ind01985@ 1 CHIL @ind01986@ 1 CHIL @ind02010@ 0 @fam00630@ FAM 1 POSITION -16890,730 2 TOP 3 LEFT -17350,730 3 RIGHT -16760,730 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00220@ 1 WIFE @ind01987@ 1 CHIL @ind01993@ 1 CHIL @ind01977@ 1 CHIL @ind01996@ 1 CHIL @ind01997@ 1 CHIL @ind02020@ 1 CHIL @ind02022@ 1 CHIL @ind02001@ 1 CHIL @ind02004@ 1 CHIL @ind02027@ 0 @fam00631@ FAM 1 POSITION -17680,640 2 TOP 3 LEFT -17700,640 3 RIGHT -17510,640 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01970@ 1 WIFE @ind01989@ 1 CHIL @ind01991@ 1 CHIL @ind01990@ 1 CHIL @ind02009@ 1 CHIL @ind02012@ 0 @fam00632@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1770 1 SOURCES @source00487@ 1 POSITION -16770,910 2 TOP 3 LEFT -16810,910 3 RIGHT -16650,910 1 UNIONS @marr00186@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01999@ 1 WIFE @ind02000@ 1 CHIL @ind02006@ 1 CHIL @ind01987@ 0 @fam00633@ FAM 1 POSITION -17330,860 2 TOP 3 LEFT -17470,860 3 RIGHT -16500,860 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind02002@ 1 WIFE @ind02003@ 1 CHIL @ind01974@ 1 CHIL @ind02030@ 1 CHIL @ind02005@ 1 CHIL @ind00220@ 0 @fam00634@ FAM 1 POSITION -16560,610 2 TOP 3 LEFT -16610,610 3 RIGHT -16560,610 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01995@ 1 WIFE @ind02014@ 1 CHIL @ind02015@ 0 @fam00635@ FAM 1 POSITION -17470,470 2 TOP 3 LEFT -17490,470 3 RIGHT -17450,470 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02016@ 1 WIFE @ind02017@ 1 CHIL @ind02018@ 0 @fam00636@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1795 1 SOURCES @source00498@ 1 POSITION -16890,570 2 TOP 3 LEFT -16930,570 3 RIGHT -16890,570 1 UNIONS @marr00188@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02027@ 1 WIFE @ind02028@ 1 CHIL @ind02029@ 0 @fam00637@ FAM 1 POSITION -17160,520 2 TOP 3 LEFT -17220,520 3 RIGHT -17150,520 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind01986@ 1 WIFE @ind02031@ 1 CHIL @ind02032@ 0 @fam00638@ FAM 1 POSITION 1910,540 2 TOP 3 LEFT 1820,540 3 RIGHT 1990,540 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02036@ 1 WIFE @ind02038@ 1 CHIL @ind02039@ 1 CHIL @ind02040@ 1 CHIL @ind02041@ 1 CHIL @ind02043@ 1 CHIL @ind02042@ 0 @fam00647@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1809 1 SOURCES @source00699@ 1 POSITION -11355,570 2 TOP 3 LEFT -11430,570 3 RIGHT -11320,570 1 RELATION Marriage 1 NOTE datum sňatku z kroniky Kroulíků z Cerekvice 1 UNIONS @marr00215@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00266@ 1 WIFE @ind02152@ 1 CHIL @ind02359@ 0 @fam00648@ FAM 1 POSITION -9675,320 2 TOP 3 LEFT -9690,320 3 RIGHT -9610,320 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind01352@ 1 WIFE @ind02154@ 1 CHIL @ind02155@ 0 @fam00649@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1909 1 POSITION -9715,180 2 TOP 3 LEFT -9870,180 3 RIGHT -9630,180 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00195@ 1 HUSB @ind02156@ 1 WIFE @ind02155@ 1 CHIL @ind02159@ 1 CHIL @ind02160@ 1 CHIL @ind01160@ 1 CHIL @ind02161@ 1 CHIL @ind02162@ 0 @fam00651@ FAM 1 PICTURES @pic00684@, @pic00675@ 2 PRIMARY @pic00675@ 1 POSITION -10040,170 2 TOP 3 LEFT -10050,170 3 RIGHT -9980,170 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind02165@ 1 WIFE @ind02166@ 1 CHIL @ind02167@ 0 @fam00652@ FAM 1 POSITION -9955,30 2 TOP 3 LEFT -10040,30 3 RIGHT -9950,30 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind02167@ 1 WIFE @ind02168@ 0 @fam00703@ FAM 1 POSITION -9640,860 2 TOP 3 LEFT -10070,860 3 RIGHT -9480,860 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind02320@ 1 WIFE @ind02321@ 1 CHIL @ind02354@ 1 CHIL @ind02356@ 1 CHIL @ind02355@ 1 CHIL @ind00253@ 1 CHIL @ind02350@ 1 CHIL @ind02351@ 1 CHIL @ind02352@ 1 CHIL @ind02365@ 1 CHIL @ind02364@ 0 @fam00704@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1679 1 SOURCES @source00609@, @source00589@ 1 POSITION -12010,1120 2 TOP 3 LEFT -12940,1120 3 RIGHT -11800,1120 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00208@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00259@ 1 WIFE @ind02323@ 1 CHIL @ind02327@ 1 CHIL @ind01252@ 1 CHIL @ind02328@ 1 CHIL @ind00255@ 1 CHIL @ind02337@ 1 CHIL @ind02332@ 0 @fam00705@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1833 1 SOURCES @source00703@ 1 POSITION -10410,440 2 TOP 3 LEFT -10550,440 3 RIGHT -10400,440 1 UNIONS @marr00219@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00362@ 1 WIFE @ind00271@ 1 CHIL @ind00363@ 0 @fam00706@ FAM 1 POSITION -12940,1320 2 TOP 3 LEFT -12970,1320 3 RIGHT -12840,1320 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind00610@ 1 WIFE @ind02338@ 1 CHIL @ind02333@ 1 CHIL @ind00259@ 0 @fam00707@ FAM 1 POSITION -11800,1260 2 TOP 3 LEFT -11840,1260 3 RIGHT -11760,1260 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 1 HUSB @ind02325@ 1 WIFE @ind02326@ 1 CHIL @ind02323@ 0 @fam00708@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1685 1 SOURCES @source00590@ 1 POSITION -12870,1220 2 TOP 3 LEFT -12870,1220 3 RIGHT -12630,1220 1 UNIONS @marr00209@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02333@ 1 WIFE @ind02334@ 1 CHIL @ind02340@ 1 CHIL @ind02335@ 1 CHIL @ind02336@ 1 CHIL @ind02341@ 0 @fam00709@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1734 1 SOURCES @source00629@ 1 POSITION -12350,840 2 TOP 3 LEFT -12400,840 3 RIGHT -12260,840 1 UNIONS @marr00210@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02329@ 1 WIFE @ind02342@ 1 CHIL @ind02344@ 1 CHIL @ind02343@ 1 CHIL @ind02345@ 1 CHIL @ind02349@ 0 @fam00710@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1730 1 SOURCES @source00630@ 1 POSITION -12630,840 2 TOP 3 LEFT -12630,840 3 RIGHT -12560,840 1 UNIONS @marr00211@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind00278@ 1 WIFE @ind02353@ 0 @fam00711@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1772 1 POSITION -9510,840 2 TOP 3 LEFT -9550,840 3 RIGHT -9480,840 1 UNIONS @marr00214@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02346@ 1 WIFE @ind02321@ 0 @fam00712@ FAM 1 POSITION -10010,1000 2 TOP 3 LEFT -10120,1000 3 RIGHT -9940,1000 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02366@ 1 WIFE @ind02367@ 1 CHIL @ind02320@ 1 CHIL @ind02368@ 0 @fam00713@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1815 1 SOURCES @source00700@ 1 POSITION -9950,590 2 TOP 3 LEFT -9990,590 3 RIGHT -9890,590 1 UNIONS @marr00216@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02369@ 1 WIFE @ind02150@ 0 @fam00714@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1826 1 SOURCES @source00701@ 1 POSITION -10190,590 2 TOP 3 LEFT -10240,590 3 RIGHT -10140,590 1 UNIONS @marr00217@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02370@ 1 WIFE @ind02149@ 0 @fam00715@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1832 1 SOURCES @source00702@ 1 POSITION -11390,440 2 TOP 3 LEFT -11460,440 3 RIGHT -11380,440 1 UNIONS @marr00218@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02371@ 1 WIFE @ind02359@ 0 @fam00752@ FAM 1 POSITION -12965,410 2 TOP 3 LEFT -13020,410 3 RIGHT -12910,410 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02476@ 1 WIFE @ind01260@ 0 @fam00753@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1839 1 SOURCES @source00707@ 1 POSITION -11200,440 2 TOP 3 LEFT -11240,440 3 RIGHT -11160,440 1 UNIONS @marr00222@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02477@ 1 WIFE @ind02361@ 0 @fam00754@ FAM 1 POSITION -9235,150 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT -9340,150 3 RIGHT -9130,150 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind02479@ 1 WIFE @ind02478@ 1 CHIL @ind02480@ 1 CHIL @ind02483@ 0 @fam00755@ FAM 1 POSITION -9305,40 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT -9330,40 3 RIGHT -9260,40 1 RELATION Widowed 1 HUSB @ind02480@ 1 WIFE @ind02481@ 0 @fam00756@ FAM 1 POSITION -9270,30 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT -9330,30 3 RIGHT -9200,30 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind02480@ 1 WIFE @ind02482@ 0 @fam00757@ FAM 1 POSITION -9115,40 2 SIZE S 2 TOP 3 LEFT -9140,40 3 RIGHT -9090,40 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind02483@ 1 WIFE @ind02484@ 0 @fam00758@ FAM 1 POSITION -11010,470 2 TOP 3 LEFT -11050,470 3 RIGHT -10960,470 2 BOTTOM 3 LEFT -11350,310 3 RIGHT -10670,310 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00223@ 1 HUSB @ind02506@ 1 WIFE @ind02485@ 1 CHIL @ind02486@ 1 CHIL @ind02487@ 1 CHIL @ind02488@ 1 CHIL @ind02505@ 1 CHIL @ind02489@ 0 @fam00759@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1870 1 SOURCES @source00706@ 1 POSITION -11210,180 2 TOP 3 LEFT -11350,180 3 RIGHT -11070,180 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00224@ 1 HUSB @ind02486@ 1 WIFE @ind02490@ 1 CHIL @ind02491@ 1 CHIL @ind02492@ 1 CHIL @ind02498@ 0 @fam00760@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1898 1 POSITION -10735,30 2 TOP 3 LEFT -11210,30 3 RIGHT -10700,30 1 RELATION Widowed 1 UNIONS @marr00225@ 1 HUSB @ind02492@ 1 WIFE @ind02493@ 1 CHIL @ind02494@ 1 CHIL @ind02495@ 1 CHIL @ind02496@ 1 CHIL @ind02497@ 0 @fam00761@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1935 1 POSITION -10655,20 2 TOP 3 LEFT -11210,20 3 RIGHT -10590,20 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00226@ 1 HUSB @ind02492@ 1 WIFE @ind02501@ 0 @fam00762@ FAM 1 PICTURES @pic00751@ 2 PRIMARY @pic00751@ 1 POSITION -11055,-120 2 TOP 3 LEFT -11100,-120 3 RIGHT -11010,-120 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00227@ 1 HUSB @ind02495@ 1 WIFE @ind02499@ 0 @fam00763@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1942 1 POSITION -10675,-110 2 TOP 3 LEFT -10720,-110 3 RIGHT -10650,-110 1 RELATION Divorce 1 UNIONS @marr00228@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02497@ 1 WIFE @ind02500@ 0 @fam00764@ FAM 1 POSITION -11225,-120 2 TOP 3 LEFT -11250,-120 3 RIGHT -11180,-120 1 RELATION Marriage 1 HUSB @ind02502@ 1 WIFE @ind02494@ 0 @fam00765@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1929 1 POSITION -10820,-120 2 TOP 3 LEFT -10900,-120 3 RIGHT -10800,-120 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00229@ 1 HUSB @ind02504@ 1 WIFE @ind02496@ 0 @fam00766@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1946 1 POSITION -10690,-120 2 TOP 3 LEFT -10720,-120 3 RIGHT -10520,-120 1 UNIONS @marr00230@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02497@ 1 WIFE @ind02503@ 0 @fam00845@ FAM 1 POSITION -12120,480 2 TOP 3 LEFT -12200,480 3 RIGHT -12110,480 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02771@ 1 WIFE @ind02772@ 1 CHIL @ind02774@ 0 @fam00846@ FAM 1 POSITION -12085,470 2 TOP 3 LEFT -12200,470 3 RIGHT -12010,470 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02771@ 1 WIFE @ind02773@ 0 @fam00847@ FAM 1 POSITION -12110,350 2 TOP 3 LEFT -12190,350 3 RIGHT -12000,350 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02774@ 1 WIFE @ind02775@ 1 CHIL @ind02786@ 1 CHIL @ind02787@ 0 @fam00848@ FAM 1 POSITION -11700,500 2 TOP 3 LEFT -11760,500 3 RIGHT -11690,500 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02777@ 1 WIFE @ind02778@ 1 CHIL @ind02779@ 0 @fam00849@ FAM 1 POSITION -11660,330 2 TOP 3 LEFT -11710,330 3 RIGHT -11660,330 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02779@ 1 WIFE @ind02780@ 1 CHIL @ind02781@ 0 @fam00850@ FAM 1 POSITION -11620,210 2 TOP 3 LEFT -11680,210 3 RIGHT -11540,210 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02781@ 1 WIFE @ind02782@ 1 CHIL @ind02783@ 1 CHIL @ind02784@ 1 CHIL @ind02785@ 0 @fam00851@ FAM 1 POSITION -12120,210 2 TOP 3 LEFT -12180,210 3 RIGHT -12100,210 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02786@ 1 WIFE @ind02788@ 1 CHIL @ind02790@ 1 CHIL @ind02789@ 0 @fam00852@ FAM 1 POSITION -12105,70 2 TOP 3 LEFT -12130,70 3 RIGHT -12080,70 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02790@ 1 WIFE @ind02791@ 0 @fam00853@ FAM 1 POSITION -11990,210 2 TOP 3 LEFT -12020,210 3 RIGHT -11800,210 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02787@ 1 WIFE @ind02792@ 1 CHIL @ind02795@ 1 CHIL @ind02796@ 1 CHIL @ind02793@ 0 @fam00854@ FAM 1 POSITION -11780,70 2 TOP 3 LEFT -11810,70 3 RIGHT -11750,70 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02793@ 1 WIFE @ind02794@ 0 @fam00855@ FAM 1 POSITION -11915,70 2 TOP 3 LEFT -11950,70 3 RIGHT -11880,70 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02797@ 1 WIFE @ind02796@ 0 @fam00856@ FAM 1 POSITION -11910,710 2 TOP 3 LEFT -11960,710 3 RIGHT -11870,710 2 BOTTOM 3 LEFT -12200,640 3 RIGHT -11760,640 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02799@ 1 WIFE @ind02798@ 1 CHIL @ind02771@ 1 CHIL @ind02777@ 0 @fam00857@ FAM 1 POSITION -12180,340 2 TOP 3 LEFT -12190,340 3 RIGHT -11900,340 1 RELATION Marriage 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind02774@ 1 WIFE @ind02776@ 0 @marr00001@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 6 JUN 1949 0 @marr00002@ Marriage 1 TYPE Civil 1 DATE 6 JUN 1949 0 @marr00006@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 14 JUL 1925 1 PLAC Náchod 2 _XREF @place00116@ 1 SOURCE @source00091@ 0 @marr00007@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 19 SEP 1899 1 PLAC v Praze v chrámu sv.Štěpána 2 _XREF @place00073@ 1 SOURCE @source00083@ 0 @marr00008@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 22 FEB 1939 0 @marr00009@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 1940 0 @marr00010@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 1928 0 @marr00011@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 23 OCT 1860 1 PLAC Jičín-chrám sv.Jakuba 2 _XREF @place00102@ 0 @marr00013@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 18 AUG 1818 1 PLAC Jičín-chrám sv.Jakuba 2 _XREF @place00102@ 1 SOURCE @source00066@ 0 @marr00014@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 12 APR 1869 1 PLAC Chlumec nad Cidlinou 2 _XREF @place00075@ 1 DIVORCE 2 SOURCE @source00109@ 0 @marr00015@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 15 JAN 1838 1 PLAC Loukov 2 _XREF @place00076@ 1 SOURCE @source00084@ 0 @marr00016@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 2 SEP 1823 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 0 @marr00017@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 21 AUG 1893 1 PLAC Jikev 2 _XREF @place00143@ 1 SOURCE @source00091@ 0 @marr00018@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 3 OCT 1927 1 PLAC Hradec Králové 2 _XREF @place00225@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00020@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 1 OCT 1913 1 PLAC českobratrská evangelická modlitebna v Praze XII 2 _XREF @place00071@ 1 SOURCE @source00037@ 0 @marr00021@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 27 SEP 1941 1 PLAC Českobratrský evangelický chrám ve Škvorci 2 _XREF @place00093@ 1 SOURCE @source00035@ 0 @marr00023@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 15 MAY 1882 1 PLAC Telecí 2 _XREF @place00027@ 1 SOURCE @source00125@ 1 NOTE svědkové: Jan Musil, Jan Beneš (rolník z Bučiny č.10), Hynek Hartman, 2 CONC Ed.Musil, Antonín Filipi 0 @marr00024@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 16 MAY 1913 1 NOTE oddána na Smíchově 0 @marr00025@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 24 JUL 1860 0 @marr00026@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 15 MAY 1882 0 @marr00027@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 21 JAN 1883 1 SOURCE @source00125@ 1 NOTE svědkové: Ferdinand Suchý, hostinský v České Cikánce č.11, Hynek Hartm 2 CONC an, rolník v Telecím č.34 0 @marr00028@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 4 FEB 1849 1 PLAC Telecí 2 _XREF @place00027@ 0 @marr00029@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 24 AUG 1873 1 PLAC Telecí 2 _XREF @place00027@ 1 NOTE za svědka Jan Karafiát, kandidát bohosloví z Jimramova č.45, autor Br 2 CONC oučků 0 @marr00030@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 23 JAN 1707 1 PLAC hrušová 2 _XREF @place00371@ 1 SOURCE @source00582@ 0 @marr00031@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 18 FEB 1879 0 @marr00032@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 8 SEP 1888 0 @marr00033@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 24 OCT 1848 0 @marr00034@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 10 OCT 1893 0 @marr00035@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 11 MAY 1842 1 SOURCE @source00056@ 0 @marr00036@ Marriage 1 DATE 6 FEB 1842 1 PLAC Hrušová 2 _XREF @place00050@ 1 SOURCE @source00704@ 0 @marr00038@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 23 APR 1820 1 PLAC Jičín 2 _XREF @place00019@ 1 SOURCE @source00099@ 0 @marr00041@ Marriage 1 DATE 6 JAN 1895 1 SOURCE @source00102@ 0 @marr00042@ Marriage 1 DATE 17 JAN 1865 1 PLAC Mladá, okr. Nové Benátky 2 _XREF @place00133@ 1 SOURCE @source00110@ 0 @marr00043@ Marriage 1 DATE 26 JUL 1930 1 SOURCE @source00102@ 0 @marr00044@ Marriage 1 DATE 23 AUG 1930 1 PLAC u sv.Ludmily v Praze 2 _XREF @place00156@ 1 DIVORCE 2 SOURCE @source00105@ 0 @marr00045@ Marriage 1 DATE 24 OCT 1925 1 PLAC Jičín,českobratrská evangelická modlitebna 2 _XREF @place00158@ 1 SOURCE @source00105@ 0 @marr00046@ Marriage 1 DATE 10 NOV 1947 1 PLAC Praha 2 _XREF @place00017@ 1 DIVORCE 2 SOURCE @source00105@ 0 @marr00047@ Marriage 1 DATE 23 AUG 1898 1 PLAC Moravská Ostrava 2 _XREF @place00036@ 0 @marr00048@ Marriage 1 DATE 29 APR 1950 1 PLAC Praha XIX, Bubeneč 2 _XREF @place00161@ 1 SOURCE @source00105@ 0 @marr00049@ Marriage 1 DATE 5 AUG 1942 1 PLAC Praha 6 2 _XREF @place00162@ 1 SOURCE @source00105@ 0 @marr00050@ Marriage 1 DATE 26 FEB 1838 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 1 SOURCE @source00110@ 0 @marr00051@ Marriage 1 DATE 5 FEB 1805 1 PLAC Mladá, okr. Nové Benátky 2 _XREF @place00133@ 1 SOURCE @source00110@ 0 @marr00052@ Marriage 1 DATE 29 AUG 1806 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 1 SOURCE @source00110@ 1 NOTE dle rodokmenu D.Vaníček datum sňatku 29.7.1806 0 @marr00053@ Marriage 1 DATE 23 JAN 1770 1 PLAC Předměřice 2 _XREF @place00170@ 0 @marr00054@ Marriage 1 DATE 17 MAY 1772 1 PLAC Vlíněves 2 _XREF @place00171@ 0 @marr00055@ Marriage 1 DATE 1 NOV 1774 1 SOURCE @source00110@ 0 @marr00056@ Marriage 1 DATE 3 JUN 1727 1 SOURCE @source00128@ 0 @marr00057@ Marriage 1 DATE 5 JUL 1750 0 @marr00058@ Marriage 1 DATE 26 DEC 1811 0 @marr00059@ Marriage 1 DATE 19 AUG 1781 0 @marr00060@ Marriage 1 DATE 2 FEB 1869 1 SOURCE @source00114@ 0 @marr00062@ Marriage 1 DATE 18 FEB 1840 0 @marr00063@ Marriage 1 DATE 1 JUL 1910 1 PLAC Val. Meziříčí 2 _XREF @place00204@ 1 SOURCE @source00132@ 1 DIVORCE 2 SOURCE @source00121@ 0 @marr00064@ Marriage 1 DATE 1799 1 PLAC Borová 179 2 _XREF @place00189@ 0 @marr00066@ Marriage 1 DATE 27 OCT 1754 0 @marr00067@ Marriage 1 DATE 4 FEB 1753 0 @marr00069@ Marriage 1 DATE 14 JAN 1784 1 SOURCE @source00128@ 0 @marr00072@ Marriage 1 DATE 2 AUG 1864 1 PLAC Salcburk 2 _XREF @place00203@ 1 SOURCE @source00132@ 0 @marr00073@ Marriage 1 DATE 30 SEP 1037 1 PLAC Brno 2 _XREF @place00092@ 1 SOURCE @source00132@ 0 @marr00075@ Marriage 1 DATE 14 DEC 1946 1 PLAC Brno 2 _XREF @place00092@ 1 SOURCE @source00132@ 0 @marr00076@ Marriage 1 DATE 3 APR 1943 0 @marr00077@ Marriage 1 DATE 7 AUG 1910 1 SOURCE @source00132@ 0 @marr00078@ Marriage 1 DATE 19 OCT 1869 0 @marr00079@ Marriage 1 DATE 22 MAY 1877 1 PLAC Nechanice 2 _XREF @place00213@ 1 SOURCE @source00134@ 0 @marr00080@ Marriage 1 DATE 25 JUL 1899 0 @marr00081@ Marriage 1 DATE 14 MAY 1887 1 PLAC Hrubý Jeseník 2 _XREF @place00192@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00082@ Marriage 1 DATE 19 JUN 1915 1 PLAC Praha 2 _XREF @place00017@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00083@ Marriage 1 DATE 18 FEB 1919 1 PLAC Loděnice 2 _XREF @place00220@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00084@ Marriage 1 DATE 11 MAR 1922 1 PLAC Vysoké Mýto 2 _XREF @place00009@ 1 SOURCE @source00135@ 1 ISANNULLED Y 1 DIVORCE 2 DATE 11 NOV 1931 2 PLAC Mladá Boleslav 3 _XREF @place00221@ 2 SOURCE @source00135@ 0 @marr00085@ Marriage 1 DATE 30 JUN 1924 1 PLAC Vraclav - Svatý Mikuláš 2 _XREF @place00223@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00086@ Marriage 1 DATE 14 MAY 1827 1 PLAC Řepín 2 _XREF @place00234@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00087@ Marriage 1 DATE 9 FEB 1808 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00088@ Marriage 1 DATE 4 FEB 1794 1 PLAC Mělnické Vtelno 2 _XREF @place00237@ 0 @marr00089@ Marriage 1 DATE 24 JUN 1828 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00090@ Marriage 1 DATE 31 JUL 1837 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00091@ Marriage 1 DATE 15 MAY 1854 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00092@ Marriage 1 DATE 11 NOV 1889 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 0 @marr00093@ Marriage 1 DATE 18 MAY 1840 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 0 @marr00094@ Marriage 1 DATE 1 JUL 1862 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 0 @marr00095@ Marriage 1 DATE 29 JAN 1878 1 PLAC Ústí nad Labem 2 _XREF @place00252@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00096@ Marriage 1 DATE 10 FEB 1874 1 PLAC Kadlín 2 _XREF @place00254@ 0 @marr00097@ Marriage 1 DATE 16 AUG 1875 1 PLAC Řepín 2 _XREF @place00234@ 0 @marr00098@ Marriage 1 DATE 17 AUG 1875 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 0 @marr00099@ Marriage 1 DATE 20 SEP 1891 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00100@ Marriage 1 DATE 23 NOV 1886 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 0 @marr00101@ Marriage 1 DATE 2 FEB 1864 1 PLAC Benátky nad Jizerou 2 _XREF @place00248@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00102@ Marriage 1 DATE 3 FEB 1897 1 PLAC Deštné v Orlických horách 2 _XREF @place00264@ 0 @marr00103@ Marriage 1 DATE 26 FEB 1900 1 PLAC Praha-Libeň 2 _XREF @place00267@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00104@ Marriage 1 DATE 8 OCT 1900 1 PLAC Benátky nad Jizerou 2 _XREF @place00248@ 0 @marr00105@ Marriage 1 DATE 22 FEB 1903 1 PLAC Praha -Vinohrady 2 _XREF @place00273@ 0 @marr00106@ Marriage 1 DATE 18 NOV 1923 1 PLAC Praha -Staré Město 2 _XREF @place00277@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00107@ Marriage 1 DATE 21 DEC 1924 1 PLAC Praha-Libeň 2 _XREF @place00267@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00108@ Marriage 1 DATE 6 JUN 1931 1 PLAC Praha-Libeň 2 _XREF @place00267@ 0 @marr00109@ Marriage 1 DATE 19 JUL 1909 1 PLAC Benátky nad Jizerou 2 _XREF @place00248@ 0 @marr00110@ Marriage 1 DATE 19 FEB 1917 1 PLAC Předměřice 2 _XREF @place00170@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00111@ Marriage 1 DATE 9 SEP 1917 1 PLAC Předměřice nad Jizerou 2 _XREF @place00285@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00112@ Marriage 1 DATE 29 JAN 1907 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 0 @marr00113@ Marriage 1 DATE 1906 1 PLAC Řepín 2 _XREF @place00234@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00114@ Marriage 1 DATE 6 NOV 1910 1 PLAC Ústí nad Labem 2 _XREF @place00252@ 1 SOURCE @source00135@ 0 @marr00117@ Marriage 1 DATE 19 NOV 1833 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 0 @marr00118@ Marriage 1 DATE 29 AUG 1837 1 PLAC Penčičky 2 _XREF @place00304@ 1 SOURCE @source00169@ 0 @marr00119@ Marriage 1 DATE 6 JUN 1869 0 @marr00120@ Marriage 1 DATE 21 MAY 1878 0 @marr00121@ Marriage 1 DATE 25 NOV 1862 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 0 @marr00122@ Marriage 1 DATE 27 JAN 1857 0 @marr00123@ Marriage 1 DATE 8 NOV 1864 1 PLAC Penčičky 2 _XREF @place00304@ 0 @marr00124@ Marriage 1 DATE 6 APR 1875 0 @marr00125@ Marriage 1 DATE 6 NOV 1906 0 @marr00126@ Marriage 1 DATE 21 NOV 1905 0 @marr00127@ Marriage 1 DATE 17 SEP 1907 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 0 @marr00128@ Marriage 1 DATE 17 MAR 1814 0 @marr00129@ Marriage 1 DATE 16 FEB 1840 0 @marr00130@ Marriage 1 DATE 3 FEB 1917 1 PLAC kostel sv.Michala v Olomouci 2 _XREF @place00305@ 0 @marr00131@ Marriage 1 DATE 24 JUN 1845 1 PLAC Charváty 2 _XREF @place00306@ 0 @marr00132@ Marriage 1 DATE 29 SEP 1807 1 PLAC Zábeštní Lhota 2 _XREF @place00309@ 0 @marr00133@ Marriage 1 DATE 7 FEB 1911 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 0 @marr00134@ Marriage 1 DATE 18 NOV 1924 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 1 SOURCE @source00214@ 0 @marr00135@ Marriage 1 DATE 18 MAR 1817 1 PLAC Sobíšky 2 _XREF @place00315@ 0 @marr00136@ Marriage 1 DATE 31 JUL 1837 1 PLAC Penčičky 2 _XREF @place00304@ 0 @marr00137@ Marriage 1 DATE 2 OCT 1827 1 PLAC Suchonice 2 _XREF @place00302@ 0 @marr00138@ Marriage 1 DATE 28 SEP 1924 1 PLAC Babice 2 _XREF @place00323@ 1 SOURCE @source00248@ 0 @marr00139@ Marriage 1 DATE 26 APR 1910 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 0 @marr00140@ Marriage 1 DATE 18 FEB 1925 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 1 SOURCE @source00253@ 0 @marr00141@ Marriage 1 DATE 18 JUN 1867 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 0 @marr00142@ Marriage 1 DATE 6 FEB 1923 1 PLAC Olomouc 2 _XREF @place00332@ 1 SOURCE @source00257@ 0 @marr00143@ Marriage 1 DATE 5 FEB 1927 1 PLAC Olomouc 2 _XREF @place00332@ 0 @marr00144@ Marriage 1 DATE 7 MAY 1912 1 PLAC Tršice 2 _XREF @place00334@ 0 @marr00145@ Marriage 1 DATE 5 AUG 1935 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 0 @marr00146@ Marriage 1 DATE 29 JUN 1917 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 1 SOURCE @source00265@ 0 @marr00147@ Marriage 1 DATE 7 JUL 1914 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 0 @marr00148@ Marriage 1 DATE 24 JUN 1913 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 1 SOURCE @source00269@ 0 @marr00149@ Marriage 1 DATE 6 MAY 1913 1 PLAC Velký Týnec 2 _XREF @place00337@ 0 @marr00150@ Marriage 1 DATE 12 AUG 1919 1 PLAC Příbram 2 _XREF @place00338@ 0 @marr00151@ Marriage 1 DATE 7 NOV 1911 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 1 SOURCE @source00269@ 0 @marr00152@ Marriage 1 DATE 6 OCT 1908 1 PLAC Tršice 2 _XREF @place00334@ 1 SOURCE @source00275@ 0 @marr00153@ Marriage 1 DATE 19 NOV 1918 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 1 SOURCE @source00369@ 0 @marr00155@ Marriage 1 DATE 20 FEB 1928 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 1 SOURCE @source00373@ 0 @marr00156@ Marriage 1 DATE 30 NOV 1929 1 PLAC Přerov 2 _XREF @place00319@ 1 SOURCE @source00374@ 0 @marr00157@ Marriage 1 DATE 14 SEP 1880 1 SOURCE @source00375@ 0 @marr00158@ Marriage 1 DATE 18 SEP 1921 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 1 SOURCE @source00376@ 0 @marr00159@ Marriage 1 DATE 27 OCT 1891 1 SOURCE @source00376@ 0 @marr00160@ Marriage 1 DATE 16 JUN 1885 1 SOURCE @source00377@ 0 @marr00161@ Marriage 1 DATE 15 APR 1873 1 SOURCE @source00378@ 0 @marr00162@ Marriage 1 DATE 11 FEB 1918 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 1 SOURCE @source00378@ 0 @marr00163@ Marriage 1 DATE 29 APR 1921 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 1 SOURCE @source00379@ 0 @marr00164@ Marriage 1 DATE 17 FEB 1896 1 SOURCE @source00380@ 0 @marr00165@ Marriage 1 DATE 6 NOV 1924 1 PLAC Olomouc 2 _XREF @place00332@ 1 SOURCE @source00382@ 0 @marr00166@ Marriage 1 DATE 26 SEP 1899 1 SOURCE @source00383@ 0 @marr00167@ Marriage 1 DATE 18 FEB 1896 1 SOURCE @source00385@ 0 @marr00168@ Marriage 1 DATE 24 JUN 1926 1 SOURCE @source00387@ 0 @marr00169@ Marriage 1 DATE 16 APR 1921 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 1 SOURCE @source00388@ 0 @marr00171@ Marriage 1 DATE 6 MAY 1913 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 1 SOURCE @source00370@ 0 @marr00172@ Marriage 1 DATE 17 JUL 1928 1 PLAC Penčice 2 _XREF @place00300@ 1 SOURCE @source00392@ 0 @marr00173@ Marriage 1 DATE 30 JUL 1861 1 SOURCE @source00396@ 0 @marr00174@ Marriage 1 DATE 11 JUL 1865 1 SOURCE @source00397@ 0 @marr00175@ Marriage 1 DATE 13 NOV 1866 1 SOURCE @source00398@ 0 @marr00176@ Marriage 1 DATE 30 JAN 1883 1 SOURCE @source00399@ 0 @marr00177@ Marriage 1 DATE 22 SEP 1880 1 SOURCE @source00401@ 0 @marr00178@ Marriage 1 DATE 23 JUL 1844 1 SOURCE @source00402@ 0 @marr00179@ Marriage 1 DATE 23 NOV 1870 1 SOURCE @source00052@ 0 @marr00180@ Marriage 1 DATE 5 FEB 1747 1 PLAC Dolní Slivno 2 _XREF @place00077@ 0 @marr00181@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 16 FEB 1795 1 PLAC Svratouch 2 _XREF @place00353@ 1 SOURCE @source00423@ 0 @marr00182@ Marriage 1 DATE 2 FEB 1766 1 PLAC Svratouch 2 _XREF @place00353@ 1 SOURCE @source00425@ 0 @marr00184@ Marriage 1 DATE 8 FEB 1825 1 PLAC Svratouch 2 _XREF @place00353@ 0 @marr00185@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 8 JUL 1794 1 PLAC Svratouch 2 _XREF @place00353@ 1 SOURCE @source00432@ 0 @marr00186@ Marriage 1 DATE 27 JUN 1770 0 @marr00187@ Marriage 1 DATE 30 JAN 1763 1 PLAC Svratouch 2 _XREF @place00353@ 0 @marr00188@ Marriage 1 DATE 18 NOV 1795 1 PLAC Svratouch 2 _XREF @place00353@ 1 SOURCE @source00498@ 0 @marr00189@ Marriage 1 DATE 1 NOV 1808 1 PLAC Svratouch 2 _XREF @place00353@ 1 SOURCE @source00499@ 0 @marr00195@ Marriage 1 DATE 1909 0 @marr00207@ Marriage 1 DATE 17 NOV 1701 1 SOURCE @source00588@ 0 @marr00208@ Marriage 1 DATE 22 JAN 1679 1 PLAC Hrušová 2 _XREF @place00050@ 1 SOURCE @source00589@ 0 @marr00209@ Marriage 1 DATE 4 FEB 1685 1 PLAC Hrušová 2 _XREF @place00050@ 0 @marr00210@ Marriage 1 DATE 24 OCT 1734 1 PLAC Hrušová 2 _XREF @place00050@ 1 SOURCE @source00629@ 0 @marr00211@ Marriage 1 DATE 8 OCT 1730 1 PLAC Hrušová 2 _XREF @place00050@ 1 SOURCE @source00630@ 0 @marr00212@ Marriage 1 DATE 31 OCT 1745 1 PLAC Hrušová 2 _XREF @place00050@ 1 SOURCE @source00631@ 0 @marr00213@ Marriage 1 DATE 15 NOV 1778 1 PLAC Hrušová 2 _XREF @place00050@ 1 SOURCE @source00632@ 0 @marr00214@ Marriage 1 DATE 6 OCT 1772 1 PLAC Hrušová 2 _XREF @place00050@ 0 @marr00215@ Marriage 1 DATE 27 AUG 1809 1 SOURCE @source00699@ 0 @marr00216@ Marriage 1 DATE 9 OCT 1815 1 PLAC Hrušová 2 _XREF @place00050@ 1 SOURCE @source00700@ 0 @marr00217@ Marriage 1 DATE 15 AUG 1826 1 PLAC Hrušová 2 _XREF @place00050@ 1 SOURCE @source00701@ 0 @marr00218@ Marriage 1 DATE 20 NOV 1832 1 PLAC Hrušová 2 _XREF @place00050@ 1 SOURCE @source00702@ 0 @marr00219@ Marriage 1 DATE 19 NOV 1833 1 PLAC Hrušová 2 _XREF @place00050@ 1 SOURCE @source00703@ 0 @marr00220@ Marriage 1 DATE 10 OCT 1843 1 PLAC Hrušová 2 _XREF @place00050@ 1 SOURCE @source00705@ 0 @marr00222@ Marriage 1 DATE 25 NOV 1839 1 PLAC Hrušová 2 _XREF @place00050@ 0 @marr00223@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 1847 0 @marr00224@ Marriage 1 DATE 10 MAY 1870 1 SOURCE @source00706@ 0 @marr00225@ Marriage 1 DATE 4 OCT 1898 0 @marr00226@ Marriage 1 DATE 12 OCT 1935 0 @marr00227@ Marriage 1 DATE JAN 1925 0 @marr00228@ Marriage 1 DATE 21 DEC 1942 0 @marr00229@ Marriage 1 DATE 1929 0 @marr00230@ Marriage 1 DATE SEP 1946 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00001@ 1 INDIVIDUAL @ind00001@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00001@ 1 INDIVIDUAL @ind00002@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00006@ 1 INDIVIDUAL @ind00002@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00006@ 1 INDIVIDUAL @ind00018@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00007@ 1 INDIVIDUAL @ind00020@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00007@ 1 INDIVIDUAL @ind00013@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00007@ 1 INDIVIDUAL @ind00018@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00007@ 1 INDIVIDUAL @ind00021@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00007@ 1 INDIVIDUAL @ind00022@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00007@ 1 INDIVIDUAL @ind00023@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00008@ 1 INDIVIDUAL @ind00024@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00008@ 1 INDIVIDUAL @ind00023@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00008@ 1 INDIVIDUAL @ind00025@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00009@ 1 INDIVIDUAL @ind00026@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00009@ 1 INDIVIDUAL @ind00021@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00010@ 1 INDIVIDUAL @ind00028@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00010@ 1 INDIVIDUAL @ind00022@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00011@ 1 INDIVIDUAL @ind00020@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00011@ 1 INDIVIDUAL @ind00030@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00011@ 1 INDIVIDUAL @ind00031@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00011@ 1 INDIVIDUAL @ind00032@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00011@ 1 INDIVIDUAL @ind00034@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00011@ 1 INDIVIDUAL @ind00035@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00012@ 1 INDIVIDUAL @ind00036@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00012@ 1 INDIVIDUAL @ind00034@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00013@ 1 INDIVIDUAL @ind00037@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00013@ 1 INDIVIDUAL @ind00038@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00013@ 1 INDIVIDUAL @ind00039@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00013@ 1 INDIVIDUAL @ind00040@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00012@ 1 INDIVIDUAL @ind00041@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00012@ 1 INDIVIDUAL @ind00042@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00012@ 1 INDIVIDUAL @ind00043@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00014@ 1 INDIVIDUAL @ind00044@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00014@ 1 INDIVIDUAL @ind00032@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00014@ 1 INDIVIDUAL @ind00045@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00014@ 1 INDIVIDUAL @ind00046@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00014@ 1 INDIVIDUAL @ind00047@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00015@ 1 INDIVIDUAL @ind00048@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00015@ 1 INDIVIDUAL @ind00040@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00017@ 1 INDIVIDUAL @ind00053@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00017@ 1 INDIVIDUAL @ind00038@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00019@ 1 INDIVIDUAL @ind00057@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00019@ 1 INDIVIDUAL @ind00040@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00021@ 1 INDIVIDUAL @ind00062@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00021@ 1 INDIVIDUAL @ind00039@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00022@ 1 INDIVIDUAL @ind00063@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00022@ 1 INDIVIDUAL @ind00039@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00024@ 1 INDIVIDUAL @ind00065@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00024@ 1 INDIVIDUAL @ind00067@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00024@ 1 INDIVIDUAL @ind00068@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00025@ 1 INDIVIDUAL @ind00064@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00025@ 1 INDIVIDUAL @ind00069@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00025@ 1 INDIVIDUAL @ind00070@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00026@ 1 INDIVIDUAL @ind00069@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00026@ 1 INDIVIDUAL @ind00072@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00027@ 1 INDIVIDUAL @ind00030@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00027@ 1 INDIVIDUAL @ind00073@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00027@ 1 INDIVIDUAL @ind00074@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00028@ 1 INDIVIDUAL @ind00074@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00028@ 1 INDIVIDUAL @ind00075@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00028@ 1 INDIVIDUAL @ind00076@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00029@ 1 INDIVIDUAL @ind00073@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00029@ 1 INDIVIDUAL @ind00077@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00029@ 1 INDIVIDUAL @ind00078@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00030@ 1 INDIVIDUAL @ind00077@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00030@ 1 INDIVIDUAL @ind00080@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00031@ 1 INDIVIDUAL @ind00075@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00031@ 1 INDIVIDUAL @ind00082@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00032@ 1 INDIVIDUAL @ind00013@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00032@ 1 INDIVIDUAL @ind00083@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00032@ 1 INDIVIDUAL @ind00084@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00032@ 1 INDIVIDUAL @ind00085@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00032@ 1 INDIVIDUAL @ind00086@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00032@ 1 INDIVIDUAL @ind00087@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00033@ 1 INDIVIDUAL @ind00088@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00033@ 1 INDIVIDUAL @ind00085@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00034@ 1 INDIVIDUAL @ind00089@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00034@ 1 INDIVIDUAL @ind00086@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00033@ 1 INDIVIDUAL @ind00090@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00033@ 1 INDIVIDUAL @ind00091@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00033@ 1 INDIVIDUAL @ind00092@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00035@ 1 INDIVIDUAL @ind00093@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00035@ 1 INDIVIDUAL @ind00090@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00036@ 1 INDIVIDUAL @ind00094@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00036@ 1 INDIVIDUAL @ind00092@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00037@ 1 INDIVIDUAL @ind00083@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00037@ 1 INDIVIDUAL @ind00095@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00037@ 1 INDIVIDUAL @ind00096@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00038@ 1 INDIVIDUAL @ind00084@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00038@ 1 INDIVIDUAL @ind00097@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00038@ 1 INDIVIDUAL @ind00098@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00039@ 1 INDIVIDUAL @ind00097@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00039@ 1 INDIVIDUAL @ind00099@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00039@ 1 INDIVIDUAL @ind00100@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00039@ 1 INDIVIDUAL @ind00095@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00040@ 1 INDIVIDUAL @ind00096@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00040@ 1 INDIVIDUAL @ind00101@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00040@ 1 INDIVIDUAL @ind00102@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00037@ 1 INDIVIDUAL @ind00105@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00037@ 1 INDIVIDUAL @ind00106@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00037@ 1 INDIVIDUAL @ind00107@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00037@ 1 INDIVIDUAL @ind00108@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00042@ 1 INDIVIDUAL @ind00109@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00042@ 1 INDIVIDUAL @ind00108@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00042@ 1 INDIVIDUAL @ind00110@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00038@ 1 INDIVIDUAL @ind00111@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00038@ 1 INDIVIDUAL @ind00112@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00038@ 1 INDIVIDUAL @ind00113@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00038@ 1 INDIVIDUAL @ind00114@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00039@ 1 INDIVIDUAL @ind00116@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00039@ 1 INDIVIDUAL @ind00117@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00032@ 1 INDIVIDUAL @ind00119@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00046@ 1 INDIVIDUAL @ind00125@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00046@ 1 INDIVIDUAL @ind00126@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00047@ 1 INDIVIDUAL @ind00127@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00047@ 1 INDIVIDUAL @ind00125@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00046@ 1 INDIVIDUAL @ind00128@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00046@ 1 INDIVIDUAL @ind00129@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00048@ 1 INDIVIDUAL @ind00130@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00048@ 1 INDIVIDUAL @ind00129@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00048@ 1 INDIVIDUAL @ind00131@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00052@ 1 INDIVIDUAL @ind00125@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00052@ 1 INDIVIDUAL @ind00139@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00052@ 1 INDIVIDUAL @ind00140@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00053@ 1 INDIVIDUAL @ind00139@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00041@ 1 INDIVIDUAL @ind00098@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00041@ 1 INDIVIDUAL @ind00103@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00041@ 1 INDIVIDUAL @ind00104@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00053@ 1 INDIVIDUAL @ind00142@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00053@ 1 INDIVIDUAL @ind00141@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00054@ 1 INDIVIDUAL @ind00140@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00054@ 1 INDIVIDUAL @ind00143@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00054@ 1 INDIVIDUAL @ind00144@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00055@ 1 INDIVIDUAL @ind00126@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00055@ 1 INDIVIDUAL @ind00145@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00055@ 1 INDIVIDUAL @ind00146@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind00145@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind00147@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind00148@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00057@ 1 INDIVIDUAL @ind00146@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00057@ 1 INDIVIDUAL @ind00149@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00057@ 1 INDIVIDUAL @ind00150@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00046@ 1 INDIVIDUAL @ind00152@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00059@ 1 INDIVIDUAL @ind00001@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00059@ 1 INDIVIDUAL @ind00153@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00059@ 1 INDIVIDUAL @ind00154@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00059@ 1 INDIVIDUAL @ind00156@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00060@ 1 INDIVIDUAL @ind00157@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00060@ 1 INDIVIDUAL @ind00156@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00062@ 1 INDIVIDUAL @ind00163@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00062@ 1 INDIVIDUAL @ind00155@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00063@ 1 INDIVIDUAL @ind00153@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00063@ 1 INDIVIDUAL @ind00164@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00063@ 1 INDIVIDUAL @ind00165@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00063@ 1 INDIVIDUAL @ind00166@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00064@ 1 INDIVIDUAL @ind00167@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00064@ 1 INDIVIDUAL @ind00166@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00064@ 1 INDIVIDUAL @ind00345@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00064@ 1 INDIVIDUAL @ind00169@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00065@ 1 INDIVIDUAL @ind00170@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00065@ 1 INDIVIDUAL @ind00169@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00066@ 1 INDIVIDUAL @ind00164@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00066@ 1 INDIVIDUAL @ind00172@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00066@ 1 INDIVIDUAL @ind00173@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00066@ 1 INDIVIDUAL @ind00174@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00067@ 1 INDIVIDUAL @ind00175@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00067@ 1 INDIVIDUAL @ind00174@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00066@ 1 INDIVIDUAL @ind00176@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00068@ 1 INDIVIDUAL @ind00172@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00068@ 1 INDIVIDUAL @ind00177@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00068@ 1 INDIVIDUAL @ind00178@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00069@ 1 INDIVIDUAL @ind00173@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00069@ 1 INDIVIDUAL @ind00179@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00069@ 1 INDIVIDUAL @ind00180@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00070@ 1 INDIVIDUAL @ind00177@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00070@ 1 INDIVIDUAL @ind00181@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00070@ 1 INDIVIDUAL @ind00182@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00071@ 1 INDIVIDUAL @ind00178@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00071@ 1 INDIVIDUAL @ind00183@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00071@ 1 INDIVIDUAL @ind00184@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00072@ 1 INDIVIDUAL @ind00179@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00072@ 1 INDIVIDUAL @ind00185@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00072@ 1 INDIVIDUAL @ind00186@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00073@ 1 INDIVIDUAL @ind00165@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00073@ 1 INDIVIDUAL @ind00187@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00073@ 1 INDIVIDUAL @ind00188@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00074@ 1 INDIVIDUAL @ind00187@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00074@ 1 INDIVIDUAL @ind00189@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00074@ 1 INDIVIDUAL @ind00190@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00075@ 1 INDIVIDUAL @ind00188@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00075@ 1 INDIVIDUAL @ind00191@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00075@ 1 INDIVIDUAL @ind00192@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00076@ 1 INDIVIDUAL @ind00191@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00076@ 1 INDIVIDUAL @ind00193@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00076@ 1 INDIVIDUAL @ind00194@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00063@ 1 INDIVIDUAL @ind00195@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00077@ 1 INDIVIDUAL @ind00198@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00077@ 1 INDIVIDUAL @ind00195@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00077@ 1 INDIVIDUAL @ind00199@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00077@ 1 INDIVIDUAL @ind00200@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00077@ 1 INDIVIDUAL @ind00201@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00078@ 1 INDIVIDUAL @ind00202@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00078@ 1 INDIVIDUAL @ind00201@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00079@ 1 INDIVIDUAL @ind00204@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00079@ 1 INDIVIDUAL @ind00176@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00080@ 1 INDIVIDUAL @ind00154@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE L 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00080@ 1 INDIVIDUAL @ind00205@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00080@ 1 INDIVIDUAL @ind00206@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00081@ 1 INDIVIDUAL @ind00205@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00081@ 1 INDIVIDUAL @ind00207@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00081@ 1 INDIVIDUAL @ind00208@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00068@ 1 INDIVIDUAL @ind00207@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00082@ 1 INDIVIDUAL @ind00208@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00082@ 1 INDIVIDUAL @ind00210@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00083@ 1 INDIVIDUAL @ind00206@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00083@ 1 INDIVIDUAL @ind00211@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00083@ 1 INDIVIDUAL @ind00212@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00084@ 1 INDIVIDUAL @ind00211@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00084@ 1 INDIVIDUAL @ind00213@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00084@ 1 INDIVIDUAL @ind00214@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00085@ 1 INDIVIDUAL @ind00213@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00085@ 1 INDIVIDUAL @ind00215@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00085@ 1 INDIVIDUAL @ind00216@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00086@ 1 INDIVIDUAL @ind00212@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00086@ 1 INDIVIDUAL @ind00217@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00086@ 1 INDIVIDUAL @ind00218@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00087@ 1 INDIVIDUAL @ind00217@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00087@ 1 INDIVIDUAL @ind00219@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00087@ 1 INDIVIDUAL @ind00220@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00080@ 1 INDIVIDUAL @ind00221@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00080@ 1 INDIVIDUAL @ind00222@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00088@ 1 INDIVIDUAL @ind00223@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00088@ 1 INDIVIDUAL @ind00221@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00089@ 1 INDIVIDUAL @ind00224@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00089@ 1 INDIVIDUAL @ind00222@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00089@ 1 INDIVIDUAL @ind00225@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00083@ 1 INDIVIDUAL @ind00226@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00090@ 1 INDIVIDUAL @ind00227@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00090@ 1 INDIVIDUAL @ind00226@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00090@ 1 INDIVIDUAL @ind00228@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00091@ 1 INDIVIDUAL @ind00229@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00091@ 1 INDIVIDUAL @ind00230@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00081@ 1 INDIVIDUAL @ind00229@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00070@ 1 INDIVIDUAL @ind00231@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00092@ 1 INDIVIDUAL @ind00189@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00092@ 1 INDIVIDUAL @ind00232@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00092@ 1 INDIVIDUAL @ind00233@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00071@ 1 INDIVIDUAL @ind00234@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00093@ 1 INDIVIDUAL @ind00235@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00093@ 1 INDIVIDUAL @ind00236@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00094@ 1 INDIVIDUAL @ind00237@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00094@ 1 INDIVIDUAL @ind00112@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00073@ 1 INDIVIDUAL @ind00238@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00073@ 1 INDIVIDUAL @ind00239@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00073@ 1 INDIVIDUAL @ind00240@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00073@ 1 INDIVIDUAL @ind00241@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00095@ 1 INDIVIDUAL @ind00242@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00095@ 1 INDIVIDUAL @ind00241@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00096@ 1 INDIVIDUAL @ind00246@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00096@ 1 INDIVIDUAL @ind00228@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00098@ 1 INDIVIDUAL @ind00251@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00098@ 1 INDIVIDUAL @ind00131@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00099@ 1 INDIVIDUAL @ind00192@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00099@ 1 INDIVIDUAL @ind00253@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00099@ 1 INDIVIDUAL @ind00254@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00100@ 1 INDIVIDUAL @ind00254@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00100@ 1 INDIVIDUAL @ind00256@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00101@ 1 INDIVIDUAL @ind00256@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00101@ 1 INDIVIDUAL @ind00255@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00103@ 1 INDIVIDUAL @ind00260@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00103@ 1 INDIVIDUAL @ind00238@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00104@ 1 INDIVIDUAL @ind00261@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00104@ 1 INDIVIDUAL @ind00240@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00073@ 1 INDIVIDUAL @ind00262@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00073@ 1 INDIVIDUAL @ind00263@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00073@ 1 INDIVIDUAL @ind00264@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00073@ 1 INDIVIDUAL @ind00265@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00099@ 1 INDIVIDUAL @ind00266@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00099@ 1 INDIVIDUAL @ind00267@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00099@ 1 INDIVIDUAL @ind00268@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00075@ 1 INDIVIDUAL @ind00269@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00075@ 1 INDIVIDUAL @ind00270@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00075@ 1 INDIVIDUAL @ind00271@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00075@ 1 INDIVIDUAL @ind00272@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00075@ 1 INDIVIDUAL @ind00273@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00075@ 1 INDIVIDUAL @ind00274@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00075@ 1 INDIVIDUAL @ind00275@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00101@ 1 INDIVIDUAL @ind00278@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00101@ 1 INDIVIDUAL @ind00279@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00104@ 1 INDIVIDUAL @ind00284@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00104@ 1 INDIVIDUAL @ind00285@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00105@ 1 INDIVIDUAL @ind00286@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00105@ 1 INDIVIDUAL @ind00266@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00105@ 1 INDIVIDUAL @ind00287@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00081@ 1 INDIVIDUAL @ind00288@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00106@ 1 INDIVIDUAL @ind00290@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00106@ 1 INDIVIDUAL @ind00289@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00106@ 1 INDIVIDUAL @ind00210@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00107@ 1 INDIVIDUAL @ind00292@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00107@ 1 INDIVIDUAL @ind00291@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00107@ 1 INDIVIDUAL @ind00289@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00108@ 1 INDIVIDUAL @ind00294@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00108@ 1 INDIVIDUAL @ind00293@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00108@ 1 INDIVIDUAL @ind00290@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00109@ 1 INDIVIDUAL @ind00296@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00109@ 1 INDIVIDUAL @ind00295@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00109@ 1 INDIVIDUAL @ind00236@ 1 POSITION 2 Z 100 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00110@ 1 INDIVIDUAL @ind00297@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00110@ 1 INDIVIDUAL @ind00288@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00110@ 1 INDIVIDUAL @ind00298@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00110@ 1 INDIVIDUAL @ind00299@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00110@ 1 INDIVIDUAL @ind00300@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00110@ 1 INDIVIDUAL @ind00301@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00110@ 1 INDIVIDUAL @ind00302@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00110@ 1 INDIVIDUAL @ind00303@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00110@ 1 INDIVIDUAL @ind00304@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00081@ 1 INDIVIDUAL @ind00305@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00081@ 1 INDIVIDUAL @ind00306@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00081@ 1 INDIVIDUAL @ind00307@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00074@ 1 INDIVIDUAL @ind00308@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00111@ 1 INDIVIDUAL @ind00309@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00090@ 1 INDIVIDUAL @ind00335@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00090@ 1 INDIVIDUAL @ind00336@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00090@ 1 INDIVIDUAL @ind00337@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00082@ 1 INDIVIDUAL @ind00312@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00118@ 1 INDIVIDUAL @ind00338@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00118@ 1 INDIVIDUAL @ind00312@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00091@ 1 INDIVIDUAL @ind00339@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00119@ 1 INDIVIDUAL @ind00340@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00119@ 1 INDIVIDUAL @ind00339@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00091@ 1 INDIVIDUAL @ind00341@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00091@ 1 INDIVIDUAL @ind00342@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00070@ 1 INDIVIDUAL @ind00343@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00120@ 1 INDIVIDUAL @ind00344@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00120@ 1 INDIVIDUAL @ind00343@ 1 POSITION 2 Z 100 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 TWIN @twin00001@ 1 FAMILY @fam00011@ 1 INDIVIDUAL @ind00033@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00013@ 1 INDIVIDUAL @ind00033@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00093@ 1 INDIVIDUAL @ind00209@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00082@ 1 INDIVIDUAL @ind00209@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00068@ 1 INDIVIDUAL @ind00355@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00071@ 1 INDIVIDUAL @ind00356@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00071@ 1 INDIVIDUAL @ind00357@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00071@ 1 INDIVIDUAL @ind00358@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00071@ 1 INDIVIDUAL @ind00359@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00071@ 1 INDIVIDUAL @ind00360@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00125@ 1 INDIVIDUAL @ind00272@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00125@ 1 INDIVIDUAL @ind00361@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00070@ 1 INDIVIDUAL @ind00364@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00128@ 1 INDIVIDUAL @ind00091@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00128@ 1 INDIVIDUAL @ind00367@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00027@ 1 INDIVIDUAL @ind00368@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00129@ 1 INDIVIDUAL @ind00370@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00129@ 1 INDIVIDUAL @ind00099@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00130@ 1 INDIVIDUAL @ind00372@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00130@ 1 INDIVIDUAL @ind00103@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00131@ 1 INDIVIDUAL @ind00374@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00131@ 1 INDIVIDUAL @ind00375@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00131@ 1 INDIVIDUAL @ind00142@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00132@ 1 INDIVIDUAL @ind00376@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00132@ 1 INDIVIDUAL @ind00377@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00132@ 1 INDIVIDUAL @ind00141@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00133@ 1 INDIVIDUAL @ind00378@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00133@ 1 INDIVIDUAL @ind00379@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00133@ 1 INDIVIDUAL @ind00144@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00134@ 1 INDIVIDUAL @ind00380@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00134@ 1 INDIVIDUAL @ind00381@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00134@ 1 INDIVIDUAL @ind00143@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00135@ 1 INDIVIDUAL @ind00382@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00135@ 1 INDIVIDUAL @ind00147@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00139@ 1 INDIVIDUAL @ind00065@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00140@ 1 INDIVIDUAL @ind00065@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00140@ 1 INDIVIDUAL @ind00031@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00141@ 1 INDIVIDUAL @ind00390@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00141@ 1 INDIVIDUAL @ind00380@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00143@ 1 INDIVIDUAL @ind00395@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00143@ 1 INDIVIDUAL @ind00378@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00144@ 1 INDIVIDUAL @ind00398@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00144@ 1 INDIVIDUAL @ind00399@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00144@ 1 INDIVIDUAL @ind00157@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00145@ 1 INDIVIDUAL @ind00399@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00145@ 1 INDIVIDUAL @ind00400@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00133@ 1 INDIVIDUAL @ind00403@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00052@ 1 INDIVIDUAL @ind00404@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00146@ 1 INDIVIDUAL @ind00404@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00146@ 1 INDIVIDUAL @ind00405@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00146@ 1 INDIVIDUAL @ind00406@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00024@ 1 INDIVIDUAL @ind00411@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00418@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00419@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00068@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00152@ 1 INDIVIDUAL @ind00041@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00152@ 1 INDIVIDUAL @ind00420@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00153@ 1 INDIVIDUAL @ind00042@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00153@ 1 INDIVIDUAL @ind00421@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00011@ 1 INDIVIDUAL @ind00422@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00011@ 1 INDIVIDUAL @ind00423@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 TWIN @twin00001@ 1 FAMILY @fam00011@ 1 INDIVIDUAL @ind00424@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00011@ 1 INDIVIDUAL @ind00425@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00154@ 1 INDIVIDUAL @ind00046@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00154@ 1 INDIVIDUAL @ind00426@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00155@ 1 INDIVIDUAL @ind00047@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00155@ 1 INDIVIDUAL @ind00427@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00052@ 1 INDIVIDUAL @ind00428@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00157@ 1 INDIVIDUAL @ind00434@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00157@ 1 INDIVIDUAL @ind00435@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00157@ 1 INDIVIDUAL @ind00375@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00158@ 1 INDIVIDUAL @ind00436@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00158@ 1 INDIVIDUAL @ind00437@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00158@ 1 INDIVIDUAL @ind00376@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00159@ 1 INDIVIDUAL @ind00438@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00159@ 1 INDIVIDUAL @ind00439@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00159@ 1 INDIVIDUAL @ind00377@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00160@ 1 INDIVIDUAL @ind00440@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00160@ 1 INDIVIDUAL @ind00441@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00160@ 1 INDIVIDUAL @ind00395@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00143@ 1 INDIVIDUAL @ind00396@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00054@ 1 INDIVIDUAL @ind00442@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00161@ 1 INDIVIDUAL @ind00443@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00161@ 1 INDIVIDUAL @ind00444@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00161@ 1 INDIVIDUAL @ind00441@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00165@ 1 INDIVIDUAL @ind00453@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00165@ 1 INDIVIDUAL @ind00454@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00165@ 1 INDIVIDUAL @ind00184@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00027@ 1 INDIVIDUAL @ind00455@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00166@ 1 INDIVIDUAL @ind00455@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00166@ 1 INDIVIDUAL @ind00456@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00167@ 1 INDIVIDUAL @ind00368@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00167@ 1 INDIVIDUAL @ind00457@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00027@ 1 INDIVIDUAL @ind00458@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00168@ 1 INDIVIDUAL @ind00458@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00168@ 1 INDIVIDUAL @ind00459@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00166@ 1 INDIVIDUAL @ind00460@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00166@ 1 INDIVIDUAL @ind00461@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00166@ 1 INDIVIDUAL @ind00462@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00169@ 1 INDIVIDUAL @ind00462@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00169@ 1 INDIVIDUAL @ind00463@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00166@ 1 INDIVIDUAL @ind00464@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00166@ 1 INDIVIDUAL @ind00465@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00166@ 1 INDIVIDUAL @ind00466@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00166@ 1 INDIVIDUAL @ind00467@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00166@ 1 INDIVIDUAL @ind00468@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00166@ 1 INDIVIDUAL @ind00469@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00166@ 1 INDIVIDUAL @ind00470@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00166@ 1 INDIVIDUAL @ind00471@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00170@ 1 INDIVIDUAL @ind00470@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00170@ 1 INDIVIDUAL @ind00472@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00170@ 1 INDIVIDUAL @ind00473@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00170@ 1 INDIVIDUAL @ind00474@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00170@ 1 INDIVIDUAL @ind00475@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00171@ 1 INDIVIDUAL @ind00471@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00171@ 1 INDIVIDUAL @ind00476@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00171@ 1 INDIVIDUAL @ind00477@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00172@ 1 INDIVIDUAL @ind00475@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00172@ 1 INDIVIDUAL @ind00478@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00167@ 1 INDIVIDUAL @ind00479@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00167@ 1 INDIVIDUAL @ind00480@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00173@ 1 INDIVIDUAL @ind00479@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00173@ 1 INDIVIDUAL @ind00481@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00174@ 1 INDIVIDUAL @ind00480@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00174@ 1 INDIVIDUAL @ind00482@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00175@ 1 INDIVIDUAL @ind00480@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00175@ 1 INDIVIDUAL @ind00483@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00167@ 1 INDIVIDUAL @ind00484@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00176@ 1 INDIVIDUAL @ind00484@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00176@ 1 INDIVIDUAL @ind00485@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00176@ 1 INDIVIDUAL @ind00486@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00177@ 1 INDIVIDUAL @ind00065@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00178@ 1 INDIVIDUAL @ind00065@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00178@ 1 INDIVIDUAL @ind00487@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00179@ 1 INDIVIDUAL @ind00488@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00179@ 1 INDIVIDUAL @ind00487@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00178@ 1 INDIVIDUAL @ind00490@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00178@ 1 INDIVIDUAL @ind00491@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00140@ 1 INDIVIDUAL @ind00492@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00140@ 1 INDIVIDUAL @ind00493@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00140@ 1 INDIVIDUAL @ind00494@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00140@ 1 INDIVIDUAL @ind00495@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00140@ 1 INDIVIDUAL @ind00064@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00140@ 1 INDIVIDUAL @ind00496@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00498@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00499@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00500@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00501@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00502@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00503@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00504@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00505@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00506@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00507@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00508@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00151@ 1 INDIVIDUAL @ind00509@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00369@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00510@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00181@ 1 INDIVIDUAL @ind00511@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00181@ 1 INDIVIDUAL @ind00512@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00181@ 1 INDIVIDUAL @ind00510@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00513@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00514@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00515@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00516@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00517@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00518@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00519@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00520@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00521@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 TWIN @twin00002@ 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00522@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 TWIN @twin00002@ 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00523@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00524@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00525@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00526@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00180@ 1 INDIVIDUAL @ind00527@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00182@ 1 INDIVIDUAL @ind00493@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00182@ 1 INDIVIDUAL @ind00528@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00183@ 1 INDIVIDUAL @ind00492@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00183@ 1 INDIVIDUAL @ind00529@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00184@ 1 INDIVIDUAL @ind00530@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00184@ 1 INDIVIDUAL @ind00531@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00184@ 1 INDIVIDUAL @ind00529@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00185@ 1 INDIVIDUAL @ind00532@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00185@ 1 INDIVIDUAL @ind00531@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00183@ 1 INDIVIDUAL @ind00534@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00183@ 1 INDIVIDUAL @ind00535@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00183@ 1 INDIVIDUAL @ind00536@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00183@ 1 INDIVIDUAL @ind00537@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00183@ 1 INDIVIDUAL @ind00538@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00183@ 1 INDIVIDUAL @ind00539@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00183@ 1 INDIVIDUAL @ind00540@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00186@ 1 INDIVIDUAL @ind00538@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00186@ 1 INDIVIDUAL @ind00541@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00182@ 1 INDIVIDUAL @ind00542@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00182@ 1 INDIVIDUAL @ind00543@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00182@ 1 INDIVIDUAL @ind00544@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00182@ 1 INDIVIDUAL @ind00545@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00182@ 1 INDIVIDUAL @ind00546@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00182@ 1 INDIVIDUAL @ind00547@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00187@ 1 INDIVIDUAL @ind00496@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00187@ 1 INDIVIDUAL @ind00548@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00187@ 1 INDIVIDUAL @ind00549@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00187@ 1 INDIVIDUAL @ind00550@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00187@ 1 INDIVIDUAL @ind00551@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00125@ 1 INDIVIDUAL @ind00552@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00111@ 1 INDIVIDUAL @ind00553@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00188@ 1 INDIVIDUAL @ind00553@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00188@ 1 INDIVIDUAL @ind00552@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00188@ 1 INDIVIDUAL @ind00554@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00189@ 1 INDIVIDUAL @ind00554@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00189@ 1 INDIVIDUAL @ind00555@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00189@ 1 INDIVIDUAL @ind00556@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00052@ 1 INDIVIDUAL @ind00557@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00052@ 1 INDIVIDUAL @ind00558@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00054@ 1 INDIVIDUAL @ind00559@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00054@ 1 INDIVIDUAL @ind00560@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00054@ 1 INDIVIDUAL @ind00561@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00146@ 1 INDIVIDUAL @ind00562@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00190@ 1 INDIVIDUAL @ind00562@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00190@ 1 INDIVIDUAL @ind00563@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00146@ 1 INDIVIDUAL @ind00565@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00146@ 1 INDIVIDUAL @ind00566@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00146@ 1 INDIVIDUAL @ind00567@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00191@ 1 INDIVIDUAL @ind00567@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00191@ 1 INDIVIDUAL @ind00563@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00192@ 1 INDIVIDUAL @ind00566@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00192@ 1 INDIVIDUAL @ind00570@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00158@ 1 INDIVIDUAL @ind00575@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00069@ 1 INDIVIDUAL @ind00576@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00194@ 1 INDIVIDUAL @ind00558@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00194@ 1 INDIVIDUAL @ind00577@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00194@ 1 INDIVIDUAL @ind00578@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00194@ 1 INDIVIDUAL @ind00579@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00194@ 1 INDIVIDUAL @ind00580@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00194@ 1 INDIVIDUAL @ind00581@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00195@ 1 INDIVIDUAL @ind00582@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00195@ 1 INDIVIDUAL @ind00381@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00079@ 1 INDIVIDUAL @ind00595@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00079@ 1 INDIVIDUAL @ind00596@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00079@ 1 INDIVIDUAL @ind00597@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00105@ 1 INDIVIDUAL @ind00598@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00099@ 1 INDIVIDUAL @ind00599@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00158@ 1 INDIVIDUAL @ind00574@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00201@ 1 INDIVIDUAL @ind00364@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00201@ 1 INDIVIDUAL @ind00605@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00202@ 1 INDIVIDUAL @ind00444@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00202@ 1 INDIVIDUAL @ind00606@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00202@ 1 INDIVIDUAL @ind00607@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00039@ 1 INDIVIDUAL @ind00118@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00059@ 1 INDIVIDUAL @ind00155@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 TWIN @twin00003@ 1 FAMILY @fam00063@ 1 INDIVIDUAL @ind00196@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 TWIN @twin00003@ 1 FAMILY @fam00063@ 1 INDIVIDUAL @ind00197@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00204@ 1 INDIVIDUAL @ind00021@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00204@ 1 INDIVIDUAL @ind00115@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00205@ 1 INDIVIDUAL @ind00615@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00205@ 1 INDIVIDUAL @ind00616@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00205@ 1 INDIVIDUAL @ind00182@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00205@ 1 INDIVIDUAL @ind00617@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00205@ 1 INDIVIDUAL @ind00618@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00205@ 1 INDIVIDUAL @ind00619@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00070@ 1 INDIVIDUAL @ind00620@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00206@ 1 INDIVIDUAL @ind00621@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00206@ 1 INDIVIDUAL @ind00615@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00206@ 1 INDIVIDUAL @ind00622@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00207@ 1 INDIVIDUAL @ind00287@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00207@ 1 INDIVIDUAL @ind00624@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00207@ 1 INDIVIDUAL @ind00625@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00207@ 1 INDIVIDUAL @ind00626@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00208@ 1 INDIVIDUAL @ind00357@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00208@ 1 INDIVIDUAL @ind00627@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00209@ 1 INDIVIDUAL @ind00356@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00209@ 1 INDIVIDUAL @ind00628@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00068@ 1 INDIVIDUAL @ind00629@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00165@ 1 INDIVIDUAL @ind00630@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00210@ 1 INDIVIDUAL @ind00630@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00210@ 1 INDIVIDUAL @ind00631@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00165@ 1 INDIVIDUAL @ind00632@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00165@ 1 INDIVIDUAL @ind00633@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00211@ 1 INDIVIDUAL @ind00633@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00211@ 1 INDIVIDUAL @ind00634@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00212@ 1 INDIVIDUAL @ind00635@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00212@ 1 INDIVIDUAL @ind00636@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00212@ 1 INDIVIDUAL @ind00453@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00208@ 1 INDIVIDUAL @ind00637@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00208@ 1 INDIVIDUAL @ind00638@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00208@ 1 INDIVIDUAL @ind00639@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00213@ 1 INDIVIDUAL @ind00639@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00213@ 1 INDIVIDUAL @ind00640@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 TWIN @twin00004@ 1 FAMILY @fam00208@ 1 INDIVIDUAL @ind00641@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 TWIN @twin00004@ 1 FAMILY @fam00208@ 1 INDIVIDUAL @ind00642@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00214@ 1 INDIVIDUAL @ind00359@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00214@ 1 INDIVIDUAL @ind00643@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00215@ 1 INDIVIDUAL @ind00632@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00215@ 1 INDIVIDUAL @ind00644@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00211@ 1 INDIVIDUAL @ind00645@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00216@ 1 INDIVIDUAL @ind00637@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00216@ 1 INDIVIDUAL @ind00646@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00213@ 1 INDIVIDUAL @ind00647@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00213@ 1 INDIVIDUAL @ind00648@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00219@ 1 INDIVIDUAL @ind00656@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00219@ 1 INDIVIDUAL @ind00657@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00219@ 1 INDIVIDUAL @ind00390@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00141@ 1 INDIVIDUAL @ind00658@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00161@ 1 INDIVIDUAL @ind00659@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00161@ 1 INDIVIDUAL @ind00660@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00161@ 1 INDIVIDUAL @ind00661@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00161@ 1 INDIVIDUAL @ind00662@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00220@ 1 INDIVIDUAL @ind00664@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00220@ 1 INDIVIDUAL @ind00663@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00220@ 1 INDIVIDUAL @ind00665@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00220@ 1 INDIVIDUAL @ind00666@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00221@ 1 INDIVIDUAL @ind00667@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00221@ 1 INDIVIDUAL @ind00379@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00133@ 1 INDIVIDUAL @ind00668@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00160@ 1 INDIVIDUAL @ind00663@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00143@ 1 INDIVIDUAL @ind00669@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00222@ 1 INDIVIDUAL @ind00670@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00222@ 1 INDIVIDUAL @ind00669@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00388@ 1 INDIVIDUAL @ind00036@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00388@ 1 INDIVIDUAL @ind01146@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00388@ 1 INDIVIDUAL @ind01147@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00390@ 1 INDIVIDUAL @ind00024@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00390@ 1 INDIVIDUAL @ind01153@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00416@ 1 INDIVIDUAL @ind01238@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00416@ 1 INDIVIDUAL @ind01226@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00425@ 1 INDIVIDUAL @ind01245@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00425@ 1 INDIVIDUAL @ind01246@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00426@ 1 INDIVIDUAL @ind01247@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00426@ 1 INDIVIDUAL @ind01248@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00426@ 1 INDIVIDUAL @ind01245@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00427@ 1 INDIVIDUAL @ind01249@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00427@ 1 INDIVIDUAL @ind01250@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00427@ 1 INDIVIDUAL @ind01247@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00425@ 1 INDIVIDUAL @ind01251@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00428@ 1 INDIVIDUAL @ind01251@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00428@ 1 INDIVIDUAL @ind01252@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00428@ 1 INDIVIDUAL @ind01253@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00429@ 1 INDIVIDUAL @ind01253@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00429@ 1 INDIVIDUAL @ind01254@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00429@ 1 INDIVIDUAL @ind01255@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00430@ 1 INDIVIDUAL @ind01255@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00430@ 1 INDIVIDUAL @ind01256@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00430@ 1 INDIVIDUAL @ind01257@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00431@ 1 INDIVIDUAL @ind01257@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00431@ 1 INDIVIDUAL @ind01258@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00431@ 1 INDIVIDUAL @ind01259@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00432@ 1 INDIVIDUAL @ind01259@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00432@ 1 INDIVIDUAL @ind01260@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00425@ 1 INDIVIDUAL @ind00257@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00101@ 1 INDIVIDUAL @ind00257@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00100@ 1 INDIVIDUAL @ind01187@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00471@ 1 INDIVIDUAL @ind00273@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00471@ 1 INDIVIDUAL @ind01465@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00471@ 1 INDIVIDUAL @ind01467@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00471@ 1 INDIVIDUAL @ind01469@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00399@ 1 INDIVIDUAL @ind01175@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00399@ 1 INDIVIDUAL @ind01176@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00399@ 1 INDIVIDUAL @ind01177@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00399@ 1 INDIVIDUAL @ind01178@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00400@ 1 INDIVIDUAL @ind01175@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00400@ 1 INDIVIDUAL @ind01180@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00472@ 1 INDIVIDUAL @ind01470@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00472@ 1 INDIVIDUAL @ind00273@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00104@ 1 INDIVIDUAL @ind01238@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00401@ 1 INDIVIDUAL @ind00245@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00401@ 1 INDIVIDUAL @ind01185@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00095@ 1 INDIVIDUAL @ind00245@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00391@ 1 INDIVIDUAL @ind01476@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00391@ 1 INDIVIDUAL @ind01156@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00095@ 1 INDIVIDUAL @ind01476@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00392@ 1 INDIVIDUAL @ind01477@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00392@ 1 INDIVIDUAL @ind01160@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00095@ 1 INDIVIDUAL @ind01477@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00475@ 1 INDIVIDUAL @ind00308@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00475@ 1 INDIVIDUAL @ind01479@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00038@ 1 INDIVIDUAL @ind01486@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00492@ 1 INDIVIDUAL @ind01522@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00492@ 1 INDIVIDUAL @ind01523@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00492@ 1 INDIVIDUAL @ind00223@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00492@ 1 INDIVIDUAL @ind01524@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00492@ 1 INDIVIDUAL @ind01525@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00492@ 1 INDIVIDUAL @ind01526@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00492@ 1 INDIVIDUAL @ind01527@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00492@ 1 INDIVIDUAL @ind01528@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00492@ 1 INDIVIDUAL @ind01529@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00492@ 1 INDIVIDUAL @ind01530@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00493@ 1 INDIVIDUAL @ind01530@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00493@ 1 INDIVIDUAL @ind01531@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00052@ 1 INDIVIDUAL @ind01532@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00052@ 1 INDIVIDUAL @ind01533@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00494@ 1 INDIVIDUAL @ind00429@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00494@ 1 INDIVIDUAL @ind00557@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00494@ 1 INDIVIDUAL @ind01534@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00494@ 1 INDIVIDUAL @ind01535@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00494@ 1 INDIVIDUAL @ind01536@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00494@ 1 INDIVIDUAL @ind01537@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00194@ 1 INDIVIDUAL @ind01538@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00495@ 1 INDIVIDUAL @ind00578@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00495@ 1 INDIVIDUAL @ind01539@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00496@ 1 INDIVIDUAL @ind00579@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00496@ 1 INDIVIDUAL @ind01540@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00497@ 1 INDIVIDUAL @ind00132@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00497@ 1 INDIVIDUAL @ind00128@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00497@ 1 INDIVIDUAL @ind00133@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00497@ 1 INDIVIDUAL @ind00134@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00498@ 1 INDIVIDUAL @ind00151@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00498@ 1 INDIVIDUAL @ind00128@ 1 POSITION 2 SIZE L 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00053@ 1 INDIVIDUAL @ind01541@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00159@ 1 INDIVIDUAL @ind01543@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00159@ 1 INDIVIDUAL @ind01544@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00159@ 1 INDIVIDUAL @ind01545@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00159@ 1 INDIVIDUAL @ind01546@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00159@ 1 INDIVIDUAL @ind01547@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00499@ 1 INDIVIDUAL @ind01548@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00499@ 1 INDIVIDUAL @ind01549@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00499@ 1 INDIVIDUAL @ind00439@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00499@ 1 INDIVIDUAL @ind01550@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00500@ 1 INDIVIDUAL @ind01551@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00500@ 1 INDIVIDUAL @ind00438@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00500@ 1 INDIVIDUAL @ind01552@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00159@ 1 INDIVIDUAL @ind01553@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00132@ 1 INDIVIDUAL @ind01554@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00132@ 1 INDIVIDUAL @ind01555@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00132@ 1 INDIVIDUAL @ind01556@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00132@ 1 INDIVIDUAL @ind01557@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00132@ 1 INDIVIDUAL @ind01558@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00132@ 1 INDIVIDUAL @ind01559@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00501@ 1 INDIVIDUAL @ind00376@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00501@ 1 INDIVIDUAL @ind01561@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00501@ 1 INDIVIDUAL @ind01560@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00502@ 1 INDIVIDUAL @ind01559@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00502@ 1 INDIVIDUAL @ind01562@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01558@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01563@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00504@ 1 INDIVIDUAL @ind01555@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00504@ 1 INDIVIDUAL @ind01564@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00505@ 1 INDIVIDUAL @ind01554@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00505@ 1 INDIVIDUAL @ind01565@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00506@ 1 INDIVIDUAL @ind01543@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00506@ 1 INDIVIDUAL @ind01566@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00507@ 1 INDIVIDUAL @ind01546@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00507@ 1 INDIVIDUAL @ind01567@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01570@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01571@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00502@ 1 INDIVIDUAL @ind01572@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00502@ 1 INDIVIDUAL @ind01573@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01574@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01575@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00508@ 1 INDIVIDUAL @ind01575@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00508@ 1 INDIVIDUAL @ind01576@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00509@ 1 INDIVIDUAL @ind01576@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00509@ 1 INDIVIDUAL @ind01577@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00508@ 1 INDIVIDUAL @ind01578@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00510@ 1 INDIVIDUAL @ind01575@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00510@ 1 INDIVIDUAL @ind01580@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00510@ 1 INDIVIDUAL @ind01579@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01581@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01582@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01583@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01584@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01585@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01586@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01587@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01588@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01589@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00503@ 1 INDIVIDUAL @ind01590@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00511@ 1 INDIVIDUAL @ind01572@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00511@ 1 INDIVIDUAL @ind01591@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00511@ 1 INDIVIDUAL @ind01592@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00511@ 1 INDIVIDUAL @ind01593@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00502@ 1 INDIVIDUAL @ind01594@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00502@ 1 INDIVIDUAL @ind01595@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00512@ 1 INDIVIDUAL @ind01595@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00512@ 1 INDIVIDUAL @ind01596@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00513@ 1 INDIVIDUAL @ind01594@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00513@ 1 INDIVIDUAL @ind01600@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00513@ 1 INDIVIDUAL @ind01601@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00513@ 1 INDIVIDUAL @ind01602@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00502@ 1 INDIVIDUAL @ind01603@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00502@ 1 INDIVIDUAL @ind01604@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00514@ 1 INDIVIDUAL @ind01604@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00514@ 1 INDIVIDUAL @ind01605@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00514@ 1 INDIVIDUAL @ind01606@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00514@ 1 INDIVIDUAL @ind01607@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00502@ 1 INDIVIDUAL @ind01608@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00502@ 1 INDIVIDUAL @ind01609@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00515@ 1 INDIVIDUAL @ind01609@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00515@ 1 INDIVIDUAL @ind01610@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00516@ 1 INDIVIDUAL @ind01609@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00516@ 1 INDIVIDUAL @ind01611@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00502@ 1 INDIVIDUAL @ind01616@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00502@ 1 INDIVIDUAL @ind01617@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00502@ 1 INDIVIDUAL @ind01618@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00517@ 1 INDIVIDUAL @ind01618@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00517@ 1 INDIVIDUAL @ind01619@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00511@ 1 INDIVIDUAL @ind01624@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00511@ 1 INDIVIDUAL @ind01625@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00518@ 1 INDIVIDUAL @ind01624@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00518@ 1 INDIVIDUAL @ind01626@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00518@ 1 INDIVIDUAL @ind01627@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00518@ 1 INDIVIDUAL @ind01628@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00519@ 1 INDIVIDUAL @ind01625@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00519@ 1 INDIVIDUAL @ind01629@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00511@ 1 INDIVIDUAL @ind01632@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00511@ 1 INDIVIDUAL @ind01633@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00511@ 1 INDIVIDUAL @ind01634@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00511@ 1 INDIVIDUAL @ind01635@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00520@ 1 INDIVIDUAL @ind01601@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00520@ 1 INDIVIDUAL @ind01636@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00520@ 1 INDIVIDUAL @ind01637@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00520@ 1 INDIVIDUAL @ind01638@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00521@ 1 INDIVIDUAL @ind01639@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00521@ 1 INDIVIDUAL @ind01640@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00521@ 1 INDIVIDUAL @ind01641@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00513@ 1 INDIVIDUAL @ind01640@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00521@ 1 INDIVIDUAL @ind01642@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00513@ 1 INDIVIDUAL @ind01643@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00522@ 1 INDIVIDUAL @ind01643@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00522@ 1 INDIVIDUAL @ind01644@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00522@ 1 INDIVIDUAL @ind01645@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00522@ 1 INDIVIDUAL @ind01646@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00523@ 1 INDIVIDUAL @ind01646@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00523@ 1 INDIVIDUAL @ind01647@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00524@ 1 INDIVIDUAL @ind01645@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00524@ 1 INDIVIDUAL @ind01648@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00513@ 1 INDIVIDUAL @ind01649@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00525@ 1 INDIVIDUAL @ind01637@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00525@ 1 INDIVIDUAL @ind01650@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00520@ 1 INDIVIDUAL @ind01651@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00520@ 1 INDIVIDUAL @ind01652@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00526@ 1 INDIVIDUAL @ind01652@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00526@ 1 INDIVIDUAL @ind01653@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00527@ 1 INDIVIDUAL @ind01628@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00527@ 1 INDIVIDUAL @ind01654@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00518@ 1 INDIVIDUAL @ind01655@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00528@ 1 INDIVIDUAL @ind01655@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00528@ 1 INDIVIDUAL @ind01656@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00529@ 1 INDIVIDUAL @ind01627@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00529@ 1 INDIVIDUAL @ind01657@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00518@ 1 INDIVIDUAL @ind01658@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00530@ 1 INDIVIDUAL @ind01658@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00530@ 1 INDIVIDUAL @ind01659@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00518@ 1 INDIVIDUAL @ind01661@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00514@ 1 INDIVIDUAL @ind01662@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00514@ 1 INDIVIDUAL @ind01663@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00514@ 1 INDIVIDUAL @ind01664@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00531@ 1 INDIVIDUAL @ind01606@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00531@ 1 INDIVIDUAL @ind01665@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00532@ 1 INDIVIDUAL @ind01664@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00532@ 1 INDIVIDUAL @ind01666@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00514@ 1 INDIVIDUAL @ind01667@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00533@ 1 INDIVIDUAL @ind01667@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00533@ 1 INDIVIDUAL @ind01668@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00057@ 1 INDIVIDUAL @ind01672@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00057@ 1 INDIVIDUAL @ind01673@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00057@ 1 INDIVIDUAL @ind01674@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00057@ 1 INDIVIDUAL @ind01675@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00535@ 1 INDIVIDUAL @ind00146@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00535@ 1 INDIVIDUAL @ind01676@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00536@ 1 INDIVIDUAL @ind01677@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00536@ 1 INDIVIDUAL @ind01678@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00536@ 1 INDIVIDUAL @ind01676@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 TWIN @twin00008@ 1 FAMILY @fam00535@ 1 INDIVIDUAL @ind01679@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00055@ 1 INDIVIDUAL @ind01684@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00055@ 1 INDIVIDUAL @ind01685@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00055@ 1 INDIVIDUAL @ind01686@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00055@ 1 INDIVIDUAL @ind01687@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00055@ 1 INDIVIDUAL @ind01688@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00055@ 1 INDIVIDUAL @ind01689@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00535@ 1 INDIVIDUAL @ind01690@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00055@ 1 INDIVIDUAL @ind01691@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00055@ 1 INDIVIDUAL @ind01692@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00055@ 1 INDIVIDUAL @ind01693@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00539@ 1 INDIVIDUAL @ind01699@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00539@ 1 INDIVIDUAL @ind01700@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00539@ 1 INDIVIDUAL @ind01701@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00539@ 1 INDIVIDUAL @ind01702@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00057@ 1 INDIVIDUAL @ind01703@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00539@ 1 INDIVIDUAL @ind01704@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00539@ 1 INDIVIDUAL @ind01705@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00540@ 1 INDIVIDUAL @ind01674@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00540@ 1 INDIVIDUAL @ind01708@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00057@ 1 INDIVIDUAL @ind01709@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00541@ 1 INDIVIDUAL @ind01709@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00541@ 1 INDIVIDUAL @ind01710@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00542@ 1 INDIVIDUAL @ind01682@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00542@ 1 INDIVIDUAL @ind01711@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00543@ 1 INDIVIDUAL @ind01688@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00543@ 1 INDIVIDUAL @ind01712@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00545@ 1 INDIVIDUAL @ind01690@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00545@ 1 INDIVIDUAL @ind01717@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00535@ 1 INDIVIDUAL @ind01718@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00546@ 1 INDIVIDUAL @ind01718@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00546@ 1 INDIVIDUAL @ind01719@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00547@ 1 INDIVIDUAL @ind01681@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00547@ 1 INDIVIDUAL @ind01720@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00548@ 1 INDIVIDUAL @ind01683@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00548@ 1 INDIVIDUAL @ind01721@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00541@ 1 INDIVIDUAL @ind01721@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00549@ 1 INDIVIDUAL @ind01689@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00549@ 1 INDIVIDUAL @ind01722@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00549@ 1 INDIVIDUAL @ind01723@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00543@ 1 INDIVIDUAL @ind01725@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00551@ 1 INDIVIDUAL @ind01725@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00551@ 1 INDIVIDUAL @ind01726@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00548@ 1 INDIVIDUAL @ind01727@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00552@ 1 INDIVIDUAL @ind01727@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00552@ 1 INDIVIDUAL @ind01728@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00553@ 1 INDIVIDUAL @ind01729@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00553@ 1 INDIVIDUAL @ind01695@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00553@ 1 INDIVIDUAL @ind01698@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00553@ 1 INDIVIDUAL @ind01706@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00554@ 1 INDIVIDUAL @ind01729@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00554@ 1 INDIVIDUAL @ind01730@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00543@ 1 INDIVIDUAL @ind01731@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00555@ 1 INDIVIDUAL @ind01731@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00555@ 1 INDIVIDUAL @ind01732@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind01733@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00556@ 1 INDIVIDUAL @ind01734@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00556@ 1 INDIVIDUAL @ind01735@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00556@ 1 INDIVIDUAL @ind00148@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00556@ 1 INDIVIDUAL @ind01736@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00557@ 1 INDIVIDUAL @ind01737@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00557@ 1 INDIVIDUAL @ind01738@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00557@ 1 INDIVIDUAL @ind01734@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind01739@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind01740@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind01741@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind01742@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind01743@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind01744@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind01745@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00556@ 1 INDIVIDUAL @ind01746@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00556@ 1 INDIVIDUAL @ind01747@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00558@ 1 INDIVIDUAL @ind01748@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00558@ 1 INDIVIDUAL @ind01749@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00558@ 1 INDIVIDUAL @ind01735@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00558@ 1 INDIVIDUAL @ind01750@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00559@ 1 INDIVIDUAL @ind01751@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00559@ 1 INDIVIDUAL @ind01752@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00559@ 1 INDIVIDUAL @ind01753@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00559@ 1 INDIVIDUAL @ind01754@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00559@ 1 INDIVIDUAL @ind01755@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00559@ 1 INDIVIDUAL @ind01756@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00539@ 1 INDIVIDUAL @ind01757@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00553@ 1 INDIVIDUAL @ind01758@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00553@ 1 INDIVIDUAL @ind01759@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00539@ 1 INDIVIDUAL @ind01751@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00539@ 1 INDIVIDUAL @ind01695@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00553@ 1 INDIVIDUAL @ind01761@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00559@ 1 INDIVIDUAL @ind01762@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00541@ 1 INDIVIDUAL @ind01763@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00541@ 1 INDIVIDUAL @ind01764@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00541@ 1 INDIVIDUAL @ind01765@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00541@ 1 INDIVIDUAL @ind01766@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00541@ 1 INDIVIDUAL @ind01767@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00541@ 1 INDIVIDUAL @ind01768@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00546@ 1 INDIVIDUAL @ind01769@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00546@ 1 INDIVIDUAL @ind01770@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00541@ 1 INDIVIDUAL @ind01771@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00545@ 1 INDIVIDUAL @ind01772@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00545@ 1 INDIVIDUAL @ind01773@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00546@ 1 INDIVIDUAL @ind01774@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00560@ 1 INDIVIDUAL @ind01774@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00560@ 1 INDIVIDUAL @ind01775@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00561@ 1 INDIVIDUAL @ind01690@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00561@ 1 INDIVIDUAL @ind01776@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00561@ 1 INDIVIDUAL @ind01777@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00546@ 1 INDIVIDUAL @ind01778@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00562@ 1 INDIVIDUAL @ind01766@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00562@ 1 INDIVIDUAL @ind01779@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00539@ 1 INDIVIDUAL @ind01780@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00563@ 1 INDIVIDUAL @ind01780@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00563@ 1 INDIVIDUAL @ind01781@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00563@ 1 INDIVIDUAL @ind01782@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00563@ 1 INDIVIDUAL @ind01783@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00563@ 1 INDIVIDUAL @ind01784@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00563@ 1 INDIVIDUAL @ind01785@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00564@ 1 INDIVIDUAL @ind01698@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00564@ 1 INDIVIDUAL @ind01786@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00564@ 1 INDIVIDUAL @ind01787@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00147@ 1 INDIVIDUAL @ind00407@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00147@ 1 INDIVIDUAL @ind00406@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00541@ 1 INDIVIDUAL @ind01797@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00541@ 1 INDIVIDUAL @ind01798@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00553@ 1 INDIVIDUAL @ind01799@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00566@ 1 INDIVIDUAL @ind01673@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00566@ 1 INDIVIDUAL @ind01800@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00543@ 1 INDIVIDUAL @ind01801@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00567@ 1 INDIVIDUAL @ind01801@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00567@ 1 INDIVIDUAL @ind01802@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00549@ 1 INDIVIDUAL @ind01803@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00568@ 1 INDIVIDUAL @ind01764@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00568@ 1 INDIVIDUAL @ind01804@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00568@ 1 INDIVIDUAL @ind01805@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00543@ 1 INDIVIDUAL @ind01806@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00543@ 1 INDIVIDUAL @ind01807@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00543@ 1 INDIVIDUAL @ind01808@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00569@ 1 INDIVIDUAL @ind01808@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00569@ 1 INDIVIDUAL @ind01809@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00543@ 1 INDIVIDUAL @ind01810@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00543@ 1 INDIVIDUAL @ind01811@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00561@ 1 INDIVIDUAL @ind01812@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00561@ 1 INDIVIDUAL @ind01813@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00561@ 1 INDIVIDUAL @ind01814@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00570@ 1 INDIVIDUAL @ind01814@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00570@ 1 INDIVIDUAL @ind01815@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00561@ 1 INDIVIDUAL @ind01816@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00571@ 1 INDIVIDUAL @ind01817@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00571@ 1 INDIVIDUAL @ind01818@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00571@ 1 INDIVIDUAL @ind01776@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00571@ 1 INDIVIDUAL @ind01719@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00548@ 1 INDIVIDUAL @ind01819@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00548@ 1 INDIVIDUAL @ind01820@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00548@ 1 INDIVIDUAL @ind01821@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00548@ 1 INDIVIDUAL @ind01822@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00535@ 1 INDIVIDUAL @ind01683@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00535@ 1 INDIVIDUAL @ind01681@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00535@ 1 INDIVIDUAL @ind01682@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00572@ 1 INDIVIDUAL @ind01683@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00572@ 1 INDIVIDUAL @ind01823@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00572@ 1 INDIVIDUAL @ind01824@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00573@ 1 INDIVIDUAL @ind01824@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00573@ 1 INDIVIDUAL @ind01825@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00572@ 1 INDIVIDUAL @ind01826@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00574@ 1 INDIVIDUAL @ind01826@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00574@ 1 INDIVIDUAL @ind01827@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00572@ 1 INDIVIDUAL @ind01828@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00550@ 1 INDIVIDUAL @ind01723@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00550@ 1 INDIVIDUAL @ind01724@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00575@ 1 INDIVIDUAL @ind01723@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00575@ 1 INDIVIDUAL @ind01829@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00549@ 1 INDIVIDUAL @ind01830@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00549@ 1 INDIVIDUAL @ind01831@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00576@ 1 INDIVIDUAL @ind01831@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00576@ 1 INDIVIDUAL @ind01832@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00568@ 1 INDIVIDUAL @ind01833@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00577@ 1 INDIVIDUAL @ind01798@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00577@ 1 INDIVIDUAL @ind01834@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00577@ 1 INDIVIDUAL @ind01835@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00568@ 1 INDIVIDUAL @ind01836@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00568@ 1 INDIVIDUAL @ind01837@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00568@ 1 INDIVIDUAL @ind01838@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00568@ 1 INDIVIDUAL @ind01839@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00568@ 1 INDIVIDUAL @ind01840@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00578@ 1 INDIVIDUAL @ind01766@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00578@ 1 INDIVIDUAL @ind01841@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00578@ 1 INDIVIDUAL @ind01842@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00579@ 1 INDIVIDUAL @ind01842@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00579@ 1 INDIVIDUAL @ind01843@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00578@ 1 INDIVIDUAL @ind01844@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 TWIN @twin00007@ 1 FAMILY @fam00578@ 1 INDIVIDUAL @ind01845@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 TWIN @twin00007@ 1 FAMILY @fam00578@ 1 INDIVIDUAL @ind01846@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00578@ 1 INDIVIDUAL @ind01847@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00580@ 1 INDIVIDUAL @ind01847@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00580@ 1 INDIVIDUAL @ind01848@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00578@ 1 INDIVIDUAL @ind01849@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00581@ 1 INDIVIDUAL @ind01849@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00581@ 1 INDIVIDUAL @ind01850@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00568@ 1 INDIVIDUAL @ind01851@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00582@ 1 INDIVIDUAL @ind01851@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00582@ 1 INDIVIDUAL @ind01852@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00578@ 1 INDIVIDUAL @ind01853@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00568@ 1 INDIVIDUAL @ind01854@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00583@ 1 INDIVIDUAL @ind01769@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00583@ 1 INDIVIDUAL @ind01855@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00583@ 1 INDIVIDUAL @ind01856@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00584@ 1 INDIVIDUAL @ind01767@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00584@ 1 INDIVIDUAL @ind01857@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00584@ 1 INDIVIDUAL @ind01858@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00584@ 1 INDIVIDUAL @ind01859@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00585@ 1 INDIVIDUAL @ind01859@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00585@ 1 INDIVIDUAL @ind01860@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00586@ 1 INDIVIDUAL @ind01858@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00586@ 1 INDIVIDUAL @ind01861@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00583@ 1 INDIVIDUAL @ind01862@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00587@ 1 INDIVIDUAL @ind01862@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00587@ 1 INDIVIDUAL @ind01863@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00588@ 1 INDIVIDUAL @ind01864@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00588@ 1 INDIVIDUAL @ind01865@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00588@ 1 INDIVIDUAL @ind01866@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00588@ 1 INDIVIDUAL @ind01867@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00588@ 1 INDIVIDUAL @ind01868@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00588@ 1 INDIVIDUAL @ind01869@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 TWIN @twin00008@ 1 FAMILY @fam00535@ 1 INDIVIDUAL @ind01680@ 1 POSITION 2 SIZE S 2 POINTS -2790,510 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00584@ 1 INDIVIDUAL @ind01870@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00578@ 1 INDIVIDUAL @ind01871@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00543@ 1 INDIVIDUAL @ind01872@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00589@ 1 INDIVIDUAL @ind01872@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00589@ 1 INDIVIDUAL @ind01873@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00591@ 1 INDIVIDUAL @ind01769@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00591@ 1 INDIVIDUAL @ind01877@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00591@ 1 INDIVIDUAL @ind01876@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00578@ 1 INDIVIDUAL @ind01878@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00572@ 1 INDIVIDUAL @ind01879@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00592@ 1 INDIVIDUAL @ind01879@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00592@ 1 INDIVIDUAL @ind01880@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00543@ 1 INDIVIDUAL @ind01881@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00593@ 1 INDIVIDUAL @ind01881@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00593@ 1 INDIVIDUAL @ind01882@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00578@ 1 INDIVIDUAL @ind01883@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00591@ 1 INDIVIDUAL @ind01884@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00594@ 1 INDIVIDUAL @ind01884@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00594@ 1 INDIVIDUAL @ind01885@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00584@ 1 INDIVIDUAL @ind01886@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00568@ 1 INDIVIDUAL @ind01887@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00595@ 1 INDIVIDUAL @ind01887@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00595@ 1 INDIVIDUAL @ind01888@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00543@ 1 INDIVIDUAL @ind01889@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00596@ 1 INDIVIDUAL @ind01889@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00596@ 1 INDIVIDUAL @ind01890@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00597@ 1 INDIVIDUAL @ind01854@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00597@ 1 INDIVIDUAL @ind01891@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00597@ 1 INDIVIDUAL @ind01892@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00597@ 1 INDIVIDUAL @ind01893@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00578@ 1 INDIVIDUAL @ind01894@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00598@ 1 INDIVIDUAL @ind01894@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00598@ 1 INDIVIDUAL @ind01895@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00599@ 1 INDIVIDUAL @ind01772@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00599@ 1 INDIVIDUAL @ind01896@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00599@ 1 INDIVIDUAL @ind01897@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00543@ 1 INDIVIDUAL @ind01898@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00601@ 1 INDIVIDUAL @ind01814@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00602@ 1 INDIVIDUAL @ind01814@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00602@ 1 INDIVIDUAL @ind01901@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00602@ 1 INDIVIDUAL @ind01899@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00599@ 1 INDIVIDUAL @ind01902@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00603@ 1 INDIVIDUAL @ind01773@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00603@ 1 INDIVIDUAL @ind01903@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00603@ 1 INDIVIDUAL @ind01904@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00597@ 1 INDIVIDUAL @ind01905@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00604@ 1 INDIVIDUAL @ind01905@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00604@ 1 INDIVIDUAL @ind01906@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00602@ 1 INDIVIDUAL @ind01907@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00568@ 1 INDIVIDUAL @ind01909@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00606@ 1 INDIVIDUAL @ind01909@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00606@ 1 INDIVIDUAL @ind01875@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00597@ 1 INDIVIDUAL @ind01910@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00551@ 1 INDIVIDUAL @ind01911@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00599@ 1 INDIVIDUAL @ind01912@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00607@ 1 INDIVIDUAL @ind01912@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00607@ 1 INDIVIDUAL @ind01913@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00603@ 1 INDIVIDUAL @ind01914@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00599@ 1 INDIVIDUAL @ind01915@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00602@ 1 INDIVIDUAL @ind01916@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00608@ 1 INDIVIDUAL @ind01797@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00608@ 1 INDIVIDUAL @ind01917@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00609@ 1 INDIVIDUAL @ind01763@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00609@ 1 INDIVIDUAL @ind01918@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00610@ 1 INDIVIDUAL @ind01770@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00610@ 1 INDIVIDUAL @ind01919@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00611@ 1 INDIVIDUAL @ind01765@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00611@ 1 INDIVIDUAL @ind01920@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00612@ 1 INDIVIDUAL @ind01761@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00612@ 1 INDIVIDUAL @ind01921@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00613@ 1 INDIVIDUAL @ind00307@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00613@ 1 INDIVIDUAL @ind01922@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00614@ 1 INDIVIDUAL @ind00305@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00614@ 1 INDIVIDUAL @ind01923@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00614@ 1 INDIVIDUAL @ind01924@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00613@ 1 INDIVIDUAL @ind01925@ 1 POSITION 2 SIZE T 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00539@ 1 INDIVIDUAL @ind01934@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00539@ 1 INDIVIDUAL @ind01935@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00499@ 1 INDIVIDUAL @ind01936@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00618@ 1 INDIVIDUAL @ind01937@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00618@ 1 INDIVIDUAL @ind01938@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00618@ 1 INDIVIDUAL @ind01549@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00619@ 1 INDIVIDUAL @ind01939@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00619@ 1 INDIVIDUAL @ind01940@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00619@ 1 INDIVIDUAL @ind01548@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00620@ 1 INDIVIDUAL @ind01941@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00620@ 1 INDIVIDUAL @ind01942@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00620@ 1 INDIVIDUAL @ind01945@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00620@ 1 INDIVIDUAL @ind01946@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00622@ 1 INDIVIDUAL @ind01947@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00622@ 1 INDIVIDUAL @ind01948@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00622@ 1 INDIVIDUAL @ind01941@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00620@ 1 INDIVIDUAL @ind00218@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00620@ 1 INDIVIDUAL @ind01949@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00622@ 1 INDIVIDUAL @ind01950@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00623@ 1 INDIVIDUAL @ind01951@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00623@ 1 INDIVIDUAL @ind01952@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00623@ 1 INDIVIDUAL @ind01948@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00087@ 1 INDIVIDUAL @ind01953@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00622@ 1 INDIVIDUAL @ind01954@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00622@ 1 INDIVIDUAL @ind01955@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00624@ 1 INDIVIDUAL @ind01954@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00624@ 1 INDIVIDUAL @ind01957@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00624@ 1 INDIVIDUAL @ind01958@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00624@ 1 INDIVIDUAL @ind01959@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00624@ 1 INDIVIDUAL @ind01960@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00624@ 1 INDIVIDUAL @ind01961@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00624@ 1 INDIVIDUAL @ind01962@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00624@ 1 INDIVIDUAL @ind01963@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00624@ 1 INDIVIDUAL @ind01964@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00624@ 1 INDIVIDUAL @ind01969@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00620@ 1 INDIVIDUAL @ind01970@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00624@ 1 INDIVIDUAL @ind01971@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00086@ 1 INDIVIDUAL @ind01972@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00087@ 1 INDIVIDUAL @ind01973@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00626@ 1 INDIVIDUAL @ind01976@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00085@ 1 INDIVIDUAL @ind01978@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00627@ 1 INDIVIDUAL @ind01978@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00627@ 1 INDIVIDUAL @ind01979@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00627@ 1 INDIVIDUAL @ind01980@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00626@ 1 INDIVIDUAL @ind01981@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00628@ 1 INDIVIDUAL @ind01981@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00628@ 1 INDIVIDUAL @ind01982@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00628@ 1 INDIVIDUAL @ind01983@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00087@ 1 INDIVIDUAL @ind01984@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00629@ 1 INDIVIDUAL @ind01984@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00629@ 1 INDIVIDUAL @ind01985@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00629@ 1 INDIVIDUAL @ind01986@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00630@ 1 INDIVIDUAL @ind00220@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00630@ 1 INDIVIDUAL @ind01987@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00630@ 1 INDIVIDUAL @ind01977@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00086@ 1 INDIVIDUAL @ind01988@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00631@ 1 INDIVIDUAL @ind01970@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00631@ 1 INDIVIDUAL @ind01989@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00631@ 1 INDIVIDUAL @ind01990@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00631@ 1 INDIVIDUAL @ind01991@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00628@ 1 INDIVIDUAL @ind01992@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00630@ 1 INDIVIDUAL @ind01993@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00626@ 1 INDIVIDUAL @ind01994@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00626@ 1 INDIVIDUAL @ind01995@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00630@ 1 INDIVIDUAL @ind01996@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00630@ 1 INDIVIDUAL @ind01997@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00626@ 1 INDIVIDUAL @ind01998@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00632@ 1 INDIVIDUAL @ind01999@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00632@ 1 INDIVIDUAL @ind02000@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00632@ 1 INDIVIDUAL @ind01987@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00630@ 1 INDIVIDUAL @ind02001@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00633@ 1 INDIVIDUAL @ind02002@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00633@ 1 INDIVIDUAL @ind02003@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00633@ 1 INDIVIDUAL @ind00220@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00630@ 1 INDIVIDUAL @ind02004@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00632@ 1 INDIVIDUAL @ind02006@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00106@ 1 INDIVIDUAL @ind02007@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00107@ 1 INDIVIDUAL @ind02008@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00106@ 1 INDIVIDUAL @ind01956@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00106@ 1 INDIVIDUAL @ind01942@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00106@ 1 INDIVIDUAL @ind01965@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00631@ 1 INDIVIDUAL @ind02009@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00629@ 1 INDIVIDUAL @ind02010@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00628@ 1 INDIVIDUAL @ind02011@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00631@ 1 INDIVIDUAL @ind02012@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00628@ 1 INDIVIDUAL @ind02013@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00634@ 1 INDIVIDUAL @ind01995@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00634@ 1 INDIVIDUAL @ind02014@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00634@ 1 INDIVIDUAL @ind02015@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00086@ 1 INDIVIDUAL @ind02016@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00635@ 1 INDIVIDUAL @ind02016@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00635@ 1 INDIVIDUAL @ind02017@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00635@ 1 INDIVIDUAL @ind02018@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00633@ 1 INDIVIDUAL @ind01974@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00626@ 1 INDIVIDUAL @ind02005@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00633@ 1 INDIVIDUAL @ind02005@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00085@ 1 INDIVIDUAL @ind02019@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00630@ 1 INDIVIDUAL @ind02020@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00626@ 1 INDIVIDUAL @ind02021@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00630@ 1 INDIVIDUAL @ind02022@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00082@ 1 INDIVIDUAL @ind02023@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00627@ 1 INDIVIDUAL @ind02024@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00082@ 1 INDIVIDUAL @ind02025@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00627@ 1 INDIVIDUAL @ind02026@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00630@ 1 INDIVIDUAL @ind02027@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00636@ 1 INDIVIDUAL @ind02027@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00636@ 1 INDIVIDUAL @ind02028@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00636@ 1 INDIVIDUAL @ind02029@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00633@ 1 INDIVIDUAL @ind02030@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00637@ 1 INDIVIDUAL @ind01986@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00637@ 1 INDIVIDUAL @ind02031@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00637@ 1 INDIVIDUAL @ind02032@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind02033@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind02034@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind02035@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind02036@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00056@ 1 INDIVIDUAL @ind02037@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00638@ 1 INDIVIDUAL @ind02036@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00638@ 1 INDIVIDUAL @ind02038@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00638@ 1 INDIVIDUAL @ind02039@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00638@ 1 INDIVIDUAL @ind02040@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00638@ 1 INDIVIDUAL @ind02041@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00638@ 1 INDIVIDUAL @ind02042@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00638@ 1 INDIVIDUAL @ind02043@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00558@ 1 INDIVIDUAL @ind02044@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00557@ 1 INDIVIDUAL @ind02045@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00539@ 1 INDIVIDUAL @ind00150@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00178@ 1 INDIVIDUAL @ind00369@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00647@ 1 INDIVIDUAL @ind00266@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00647@ 1 INDIVIDUAL @ind02152@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00099@ 1 INDIVIDUAL @ind02149@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00099@ 1 INDIVIDUAL @ind02150@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00648@ 1 INDIVIDUAL @ind02154@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00648@ 1 INDIVIDUAL @ind02155@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00649@ 1 INDIVIDUAL @ind02155@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00649@ 1 INDIVIDUAL @ind02156@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00649@ 1 INDIVIDUAL @ind02159@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00649@ 1 INDIVIDUAL @ind02160@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00649@ 1 INDIVIDUAL @ind02161@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00649@ 1 INDIVIDUAL @ind02162@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00648@ 1 INDIVIDUAL @ind01352@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00471@ 1 INDIVIDUAL @ind01350@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00472@ 1 INDIVIDUAL @ind01175@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00471@ 1 INDIVIDUAL @ind01352@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00400@ 1 INDIVIDUAL @ind02164@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00651@ 1 INDIVIDUAL @ind02165@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00651@ 1 INDIVIDUAL @ind02166@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00651@ 1 INDIVIDUAL @ind02167@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00652@ 1 INDIVIDUAL @ind02167@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00652@ 1 INDIVIDUAL @ind02168@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00399@ 1 INDIVIDUAL @ind02165@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Foster 1 FAMILY @fam00588@ 1 INDIVIDUAL @ind01699@ 1 POSITION 2 SIZE L 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00046@ 1 INDIVIDUAL @ind02319@ 1 POSITION 2 SIZE L 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00006@ 1 INDIVIDUAL @ind02319@ 1 POSITION 2 SIZE L 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00703@ 1 INDIVIDUAL @ind02320@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00703@ 1 INDIVIDUAL @ind02321@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00703@ 1 INDIVIDUAL @ind00253@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00622@ 1 INDIVIDUAL @ind02322@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00704@ 1 INDIVIDUAL @ind02323@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00704@ 1 INDIVIDUAL @ind00259@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00704@ 1 INDIVIDUAL @ind00255@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00111@ 1 INDIVIDUAL @ind00271@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00705@ 1 INDIVIDUAL @ind00362@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00705@ 1 INDIVIDUAL @ind00271@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00705@ 1 INDIVIDUAL @ind00363@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00704@ 1 INDIVIDUAL @ind01252@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00706@ 1 INDIVIDUAL @ind00610@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00706@ 1 INDIVIDUAL @ind00259@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00707@ 1 INDIVIDUAL @ind02325@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00707@ 1 INDIVIDUAL @ind02326@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00707@ 1 INDIVIDUAL @ind02323@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00704@ 1 INDIVIDUAL @ind02327@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00704@ 1 INDIVIDUAL @ind02328@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00101@ 1 INDIVIDUAL @ind02329@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00101@ 1 INDIVIDUAL @ind02330@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00101@ 1 INDIVIDUAL @ind02331@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00704@ 1 INDIVIDUAL @ind02332@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00706@ 1 INDIVIDUAL @ind02333@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00708@ 1 INDIVIDUAL @ind02333@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00708@ 1 INDIVIDUAL @ind02334@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00708@ 1 INDIVIDUAL @ind02335@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00708@ 1 INDIVIDUAL @ind02336@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00704@ 1 INDIVIDUAL @ind02337@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00706@ 1 INDIVIDUAL @ind02338@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00708@ 1 INDIVIDUAL @ind02340@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00708@ 1 INDIVIDUAL @ind02341@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00709@ 1 INDIVIDUAL @ind02329@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00709@ 1 INDIVIDUAL @ind02342@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00709@ 1 INDIVIDUAL @ind02343@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00709@ 1 INDIVIDUAL @ind02344@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00709@ 1 INDIVIDUAL @ind02345@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00100@ 1 INDIVIDUAL @ind02346@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00100@ 1 INDIVIDUAL @ind02347@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00100@ 1 INDIVIDUAL @ind02348@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00709@ 1 INDIVIDUAL @ind02349@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00703@ 1 INDIVIDUAL @ind02350@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00703@ 1 INDIVIDUAL @ind02351@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00703@ 1 INDIVIDUAL @ind02352@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00710@ 1 INDIVIDUAL @ind00278@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00710@ 1 INDIVIDUAL @ind02353@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00703@ 1 INDIVIDUAL @ind02354@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00703@ 1 INDIVIDUAL @ind02355@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00703@ 1 INDIVIDUAL @ind02356@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00711@ 1 INDIVIDUAL @ind02357@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00711@ 1 INDIVIDUAL @ind02321@ 1 DISPLAY 2 COLOR #0000FF 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00649@ 1 INDIVIDUAL @ind02358@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00647@ 1 INDIVIDUAL @ind02359@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00105@ 1 INDIVIDUAL @ind02360@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00105@ 1 INDIVIDUAL @ind02361@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00105@ 1 INDIVIDUAL @ind02362@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00703@ 1 INDIVIDUAL @ind02364@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00703@ 1 INDIVIDUAL @ind02365@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00712@ 1 INDIVIDUAL @ind02366@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00712@ 1 INDIVIDUAL @ind02367@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00712@ 1 INDIVIDUAL @ind02320@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00712@ 1 INDIVIDUAL @ind02368@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00713@ 1 INDIVIDUAL @ind02150@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00713@ 1 INDIVIDUAL @ind02369@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00714@ 1 INDIVIDUAL @ind02149@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00714@ 1 INDIVIDUAL @ind02370@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00715@ 1 INDIVIDUAL @ind02359@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00715@ 1 INDIVIDUAL @ind02371@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00752@ 1 INDIVIDUAL @ind01260@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00752@ 1 INDIVIDUAL @ind02476@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00753@ 1 INDIVIDUAL @ind02361@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00753@ 1 INDIVIDUAL @ind02477@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00754@ 1 INDIVIDUAL @ind02478@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00754@ 1 INDIVIDUAL @ind02479@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00754@ 1 INDIVIDUAL @ind02480@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00755@ 1 INDIVIDUAL @ind02480@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00755@ 1 INDIVIDUAL @ind02481@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00756@ 1 INDIVIDUAL @ind02480@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00756@ 1 INDIVIDUAL @ind02482@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00754@ 1 INDIVIDUAL @ind02483@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00757@ 1 INDIVIDUAL @ind02483@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00757@ 1 INDIVIDUAL @ind02484@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00103@ 1 INDIVIDUAL @ind02478@ 1 POSITION 2 SIZE S 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00758@ 1 INDIVIDUAL @ind02485@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00758@ 1 INDIVIDUAL @ind02486@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00758@ 1 INDIVIDUAL @ind02487@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00758@ 1 INDIVIDUAL @ind02488@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00758@ 1 INDIVIDUAL @ind02489@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00759@ 1 INDIVIDUAL @ind02486@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00759@ 1 INDIVIDUAL @ind02490@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00759@ 1 INDIVIDUAL @ind02491@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00760@ 1 INDIVIDUAL @ind02492@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00760@ 1 INDIVIDUAL @ind02493@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00760@ 1 INDIVIDUAL @ind02494@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00760@ 1 INDIVIDUAL @ind02495@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00760@ 1 INDIVIDUAL @ind02496@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00759@ 1 INDIVIDUAL @ind02498@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00761@ 1 INDIVIDUAL @ind02492@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00762@ 1 INDIVIDUAL @ind02499@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00762@ 1 INDIVIDUAL @ind02495@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00763@ 1 INDIVIDUAL @ind02500@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00763@ 1 INDIVIDUAL @ind02497@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00761@ 1 INDIVIDUAL @ind02501@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00764@ 1 INDIVIDUAL @ind02494@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00764@ 1 INDIVIDUAL @ind02502@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00765@ 1 INDIVIDUAL @ind02496@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00765@ 1 INDIVIDUAL @ind02504@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00759@ 1 INDIVIDUAL @ind02492@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00760@ 1 INDIVIDUAL @ind02497@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00766@ 1 INDIVIDUAL @ind02503@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00766@ 1 INDIVIDUAL @ind02497@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00758@ 1 INDIVIDUAL @ind02505@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00758@ 1 INDIVIDUAL @ind02506@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00105@ 1 INDIVIDUAL @ind02506@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00845@ 1 INDIVIDUAL @ind02771@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00845@ 1 INDIVIDUAL @ind02772@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00846@ 1 INDIVIDUAL @ind02771@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00846@ 1 INDIVIDUAL @ind02773@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00845@ 1 INDIVIDUAL @ind02774@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00847@ 1 INDIVIDUAL @ind02774@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00847@ 1 INDIVIDUAL @ind02775@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00848@ 1 INDIVIDUAL @ind02777@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00848@ 1 INDIVIDUAL @ind02778@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00848@ 1 INDIVIDUAL @ind02779@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00849@ 1 INDIVIDUAL @ind02779@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00849@ 1 INDIVIDUAL @ind02780@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00849@ 1 INDIVIDUAL @ind02781@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00850@ 1 INDIVIDUAL @ind02781@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00850@ 1 INDIVIDUAL @ind02782@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00850@ 1 INDIVIDUAL @ind02783@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00850@ 1 INDIVIDUAL @ind02784@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00850@ 1 INDIVIDUAL @ind02785@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00847@ 1 INDIVIDUAL @ind02786@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00847@ 1 INDIVIDUAL @ind02787@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00851@ 1 INDIVIDUAL @ind02786@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00851@ 1 INDIVIDUAL @ind02788@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00851@ 1 INDIVIDUAL @ind02789@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00851@ 1 INDIVIDUAL @ind02790@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00852@ 1 INDIVIDUAL @ind02790@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00852@ 1 INDIVIDUAL @ind02791@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00853@ 1 INDIVIDUAL @ind02787@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00853@ 1 INDIVIDUAL @ind02792@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00853@ 1 INDIVIDUAL @ind02793@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00854@ 1 INDIVIDUAL @ind02793@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00854@ 1 INDIVIDUAL @ind02794@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00853@ 1 INDIVIDUAL @ind02795@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00853@ 1 INDIVIDUAL @ind02796@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00855@ 1 INDIVIDUAL @ind02796@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00855@ 1 INDIVIDUAL @ind02797@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00856@ 1 INDIVIDUAL @ind02771@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00856@ 1 INDIVIDUAL @ind02777@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00857@ 1 INDIVIDUAL @ind02776@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00857@ 1 INDIVIDUAL @ind02774@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00856@ 1 INDIVIDUAL @ind02798@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00856@ 1 INDIVIDUAL @ind02799@ 0 @pic00002@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\svatebni_asi.jpg 2 RELATIVE pictures/svatebni_asi.jpg 2 FILEUNIQUE svatebni_asi.jpg 2 REPORT pictures/svatebni_asi.jpg 1 NAME Božena a Jaroslav Myškovi asi v roce 1913 1 CACHE 2 FILESIZE 36107 2 DIMENSION 600x404 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00003@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Myskovi_rodina_10 2 CONC _7_1923.jpg 2 RELATIVE pictures/Myskovi_rodina_10_7_1923.jpg 2 FILEUNIQUE Myskovi_rodina_10_7_1923.jpg 2 REPORT pictures/Myskovi_rodina_10_7_1923.jpg 1 NAME rodina Myškova v roce 1923 1 DESCRIPTION děti zleva Věra, Jarka a Vlasta 1 CACHE 2 FILESIZE 72867 2 DIMENSION 600x447 2 MEGAPIXELS 0.26 2 BPP 24 2 DPI 900 1 DATE 10 JUL 1923 0 @pic00004@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Myskovi_rodina_19 2 CONC 25.jpg 2 RELATIVE pictures/Myskovi_rodina_1925.jpg 2 FILEUNIQUE Myskovi_rodina_1925.jpg 2 REPORT pictures/Myskovi_rodina_1925.jpg 1 NAME rodina v roce 1925 1 DESCRIPTION Otec Jaroslav s malým Jarkou, Věra, Božena a Vlasta 1 CACHE 2 FILESIZE 51760 2 DIMENSION 700x455 2 MEGAPIXELS 0.31 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1925 0 @pic00005@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Myskovi_rodina2.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/Myskovi_rodina2.jpg 2 FILEUNIQUE Myskovi_rodina2.jpg 2 REPORT pictures/Myskovi_rodina2.jpg 1 NAME na zahradě 1 DESCRIPTION Otec s Vlastou a Věrou, matka s Jarkou 1 CACHE 2 FILESIZE 61683 2 DIMENSION 459x600 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00006@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Myskovi_rodina3.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/Myskovi_rodina3.jpg 2 FILEUNIQUE Myskovi_rodina3.jpg 2 REPORT pictures/Myskovi_rodina3.jpg 1 NAME na zahradě 1 DESCRIPTION Vlasta a Věra, sedící Božena, Jarka a Jaroslav 1 CACHE 2 FILESIZE 80462 2 DIMENSION 600x574 2 MEGAPIXELS 0.34 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00007@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Myskovi_1931.jpg 2 RELATIVE pictures/Myskovi_1931.jpg 2 FILEUNIQUE Myskovi_1931.jpg 2 REPORT pictures/Myskovi_1931.jpg 1 NAME Rodinná sešlost ve Škvorci v roce 1931 1 DESCRIPTION zleva dědeček farář, Jarka, Vlasta, nevím, Věra, babička Božena, asi F 2 CONC rantišek Pavlík, v roce 1931 1 CACHE 2 FILESIZE 62391 2 DIMENSION 600x394 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI 1200 0 @pic00008@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\sourozenci_s_aute 2 CONC m_1934.jpg 2 RELATIVE pictures/sourozenci_s_autem_1934.jpg 2 FILEUNIQUE sourozenci_s_autem_1934.jpg 2 REPORT pictures/sourozenci_s_autem_1934.jpg 1 NAME sourozenci s autem v roce 1934 1 CACHE 2 FILESIZE 40515 2 DIMENSION 500x353 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1934 0 @pic00009@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Myskovi_sautem.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/Myskovi_sautem.jpg 2 FILEUNIQUE Myskovi_sautem.jpg 2 REPORT pictures/Myskovi_sautem.jpg 1 NAME rodina u auta 1 CACHE 2 FILESIZE 44682 2 DIMENSION 377x500 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00010@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\sourozenciKroulik 2 CONC ovi_cca1895.jpg 2 RELATIVE pictures/sourozenciKroulikovi_cca1895.jpg 2 FILEUNIQUE sourozenciKroulikovi_cca1895.jpg 2 REPORT pictures/sourozenciKroulikovi_cca1895.jpg 1 NAME Zleva Božena, Emílie a Josef kolem roku 1895 1 CACHE 2 FILESIZE 41318 2 DIMENSION 399x600 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00011@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\sourozenci_Krouli 2 CONC kovi.jpg 2 RELATIVE pictures/sourozenci_Kroulikovi.jpg 2 FILEUNIQUE sourozenci_Kroulikovi.jpg 2 REPORT pictures/sourozenci_Kroulikovi.jpg 1 NAME Emílie, Josef a Božena 1 CACHE 2 FILESIZE 54894 2 DIMENSION 600x426 2 MEGAPIXELS 0.25 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00012@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\na_statku_1931.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/na_statku_1931.jpg 2 FILEUNIQUE na_statku_1931.jpg 2 REPORT pictures/na_statku_1931.jpg 1 NAME na statku v Hrušové roku 1931 1 DESCRIPTION zprava Josef Kroulík, jeho žena Marie a zřejmě sestra Emilie Pavlíková 2 CONC roz.Kroulíková 1 CACHE 2 FILESIZE 71483 2 DIMENSION 700x431 2 MEGAPIXELS 0.30 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00013@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\na_poli_1930.jpg 2 RELATIVE pictures/na_poli_1930.jpg 2 FILEUNIQUE na_poli_1930.jpg 2 REPORT pictures/na_poli_1930.jpg 1 NAME na poli - 1930 1 CACHE 2 FILESIZE 57880 2 DIMENSION 600x369 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 24 2 DPI 1200 0 @pic00014@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Teleci_stara.jpg 2 RELATIVE pictures/Teleci_stara.jpg 2 FILEUNIQUE Teleci_stara.jpg 2 REPORT pictures/Teleci_stara.jpg 1 NAME Telecí kolem roku 1900 1 DESCRIPTION uprostřed čp.106 - grunt rodiny Musilových 1 CACHE 2 FILESIZE 49349 2 DIMENSION 750x480 2 MEGAPIXELS 0.36 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00015@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Teleci_106.jpg 2 RELATIVE pictures/Teleci_106.jpg 2 FILEUNIQUE Teleci_106.jpg 2 REPORT pictures/Teleci_106.jpg 1 NAME Telecí čp.106 v roce 2005 1 CACHE 2 FILESIZE 72880 2 DIMENSION 600x450 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 2005 0 @pic00016@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Kroulikovi_souroz 2 CONC enci_Frant.jpg 2 RELATIVE pictures/Kroulikovi_sourozenci_Frant.jpg 2 FILEUNIQUE Kroulikovi_sourozenci_Frant.jpg 2 REPORT pictures/Kroulikovi_sourozenci_Frant.jpg 1 NAME Zleva František, stojící Františka a Marie Magdalena 1 CACHE 2 FILESIZE 32155 2 DIMENSION 157x275 2 MEGAPIXELS 0.04 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00017@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Svratouch_hostine 2 CONC c_stara.jpg 2 RELATIVE pictures/Svratouch_hostinec_stara.jpg 2 FILEUNIQUE Svratouch_hostinec_stara.jpg 2 REPORT pictures/Svratouch_hostinec_stara.jpg 1 NAME Svratouch - hostinec Jana Myšky 1 DESCRIPTION hostinec a obchod Jana Myšky ve Svratouchu č.176 a 177 1 CACHE 2 FILESIZE 57415 2 DIMENSION 700x494 2 MEGAPIXELS 0.34 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00019@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Myska_Jaroslav_19 2 CONC 30.jpg 2 RELATIVE pictures/Myska_Jaroslav_1930.jpg 2 FILEUNIQUE Myska_Jaroslav_1930.jpg 2 REPORT pictures/Myska_Jaroslav_1930.jpg 1 NAME Jarka v roce 1930 1 CACHE 2 FILESIZE 40616 2 DIMENSION 371x500 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 600 1 DATE 1930 0 @pic00020@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Myska_Jaroslav.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/Myska_Jaroslav.jpg 2 FILEUNIQUE Myska_Jaroslav.jpg 2 REPORT pictures/Myska_Jaroslav.jpg 1 NAME Jarka 1 CACHE 2 FILESIZE 52131 2 DIMENSION 386x600 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00021@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Myska_Jaroslav_ho 2 CONC uslista.jpg 2 RELATIVE pictures/Myska_Jaroslav_houslista.jpg 2 FILEUNIQUE Myska_Jaroslav_houslista.jpg 2 REPORT pictures/Myska_Jaroslav_houslista.jpg 1 NAME Jaroslav s houslemi 1 CACHE 2 FILESIZE 32049 2 DIMENSION 353x500 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00022@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Myska_Jaroslav_st 2 CONC udent.jpg 2 RELATIVE pictures/Myska_Jaroslav_student.jpg 2 FILEUNIQUE Myska_Jaroslav_student.jpg 2 REPORT pictures/Myska_Jaroslav_student.jpg 1 NAME Jaroslav student 1 CACHE 2 FILESIZE 31568 2 DIMENSION 380x500 2 MEGAPIXELS 0.19 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00024@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Myska_Jaroslav3.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/Myska_Jaroslav3.jpg 2 FILEUNIQUE Myska_Jaroslav3.jpg 2 REPORT pictures/Myska_Jaroslav3.jpg 1 NAME Jaroslav 1 CACHE 2 FILESIZE 24931 2 DIMENSION 403x500 2 MEGAPIXELS 0.20 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00025@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Myska_Jaroslav2.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/Myska_Jaroslav2.jpg 2 FILEUNIQUE Myska_Jaroslav2.jpg 2 REPORT pictures/Myska_Jaroslav2.jpg 1 NAME Jaroslav Myška 1 CACHE 2 FILESIZE 28564 2 DIMENSION 402x500 2 MEGAPIXELS 0.20 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00029@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerEmil.jpg 2 RELATIVE pictures/BayerEmil.jpg 2 FILEUNIQUE BayerEmil.jpg 2 REPORT pictures/BayerEmil.jpg 1 NAME Emil Bayer 1 CACHE 2 FILESIZE 28808 2 DIMENSION 313x500 2 MEGAPIXELS 0.15 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00030@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikovaBozena. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikovaBozena.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikovaBozena.jpg 2 REPORT pictures/KroulikovaBozena.jpg 1 NAME Božena za svobodna 1 CACHE 2 FILESIZE 80041 2 DIMENSION 712x990 2 MEGAPIXELS 0.70 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00032@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikovaBozena2 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikovaBozena2.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikovaBozena2.jpg 2 REPORT pictures/KroulikovaBozena2.jpg 1 NAME Božena 1 CACHE 2 FILESIZE 52070 2 DIMENSION 490x600 2 MEGAPIXELS 0.29 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00033@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaBozena.jpg 2 RELATIVE pictures/MyskovaBozena.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaBozena.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaBozena.jpg 1 NAME Božena 1 CACHE 2 FILESIZE 52806 2 DIMENSION 434x600 2 MEGAPIXELS 0.26 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00034@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaBozena2.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/MyskovaBozena2.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaBozena2.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaBozena2.jpg 1 NAME Božena na zahradě ve Škvorci 1 CACHE 2 FILESIZE 52174 2 DIMENSION 461x600 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00035@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaBozena3.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/MyskovaBozena3.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaBozena3.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaBozena3.jpg 1 NAME Božena 1 CACHE 2 FILESIZE 55000 2 DIMENSION 432x524 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00036@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaBozena4.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/MyskovaBozena4.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaBozena4.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaBozena4.jpg 1 NAME Božena Myšková roz. Kroulíková 1 CACHE 2 FILESIZE 51079 2 DIMENSION 561x700 2 MEGAPIXELS 0.39 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00037@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaBozena5.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/MyskovaBozena5.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaBozena5.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaBozena5.jpg 1 NAME Božena 1 CACHE 2 FILESIZE 36638 2 DIMENSION 404x600 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00038@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaBozena_195 2 CONC 7.jpg 2 RELATIVE pictures/MyskovaBozena_1957.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaBozena_1957.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaBozena_1957.jpg 1 NAME Božena v roce 1957 1 CACHE 2 FILESIZE 45655 2 DIMENSION 514x600 2 MEGAPIXELS 0.30 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00039@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaBozenaSvnu 2 CONC ckami.jpg 2 RELATIVE pictures/MyskovaBozenaSvnuckami.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaBozenaSvnuckami.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaBozenaSvnuckami.jpg 1 NAME Božena s vnučkami Alenou(vpravo) a Hanou (vlevo) v roce 1957 1 DESCRIPTION na procházce ve Stromovce v Praze 1 CACHE 2 FILESIZE 46020 2 DIMENSION 403x500 2 MEGAPIXELS 0.20 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1957 0 @pic00040@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaBozena_196 2 CONC 2.jpg 2 RELATIVE pictures/MyskovaBozena_1962.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaBozena_1962.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaBozena_1962.jpg 1 NAME Božena v roce 1962 1 CACHE 2 FILESIZE 36634 2 DIMENSION 441x600 2 MEGAPIXELS 0.26 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00042@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Dana_Tom_babicka. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/Dana_Tom_babicka.jpg 2 FILEUNIQUE Dana_Tom_babicka.jpg 2 REPORT pictures/Dana_Tom_babicka.jpg 1 NAME Božena s vnoučaty Danou a Tomem Havlasovými v roce 1962 1 CACHE 2 FILESIZE 59261 2 DIMENSION 600x491 2 MEGAPIXELS 0.29 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1962 0 @pic00045@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Jaroslav_farar.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/Jaroslav_farar.jpg 2 FILEUNIQUE Jaroslav_farar.jpg 2 REPORT pictures/Jaroslav_farar.jpg 1 NAME Jaroslav Myška 1 CACHE 2 FILESIZE 28941 2 DIMENSION 369x500 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00046@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Jaroslav_farar3.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/Jaroslav_farar3.jpg 2 FILEUNIQUE Jaroslav_farar3.jpg 2 REPORT pictures/Jaroslav_farar3.jpg 1 NAME Jaroslav 1 CACHE 2 FILESIZE 30889 2 DIMENSION 408x600 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00047@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Jaroslav_farar2.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/Jaroslav_farar2.jpg 2 FILEUNIQUE Jaroslav_farar2.jpg 2 REPORT pictures/Jaroslav_farar2.jpg 1 NAME Jaroslav 1 CACHE 2 FILESIZE 30412 2 DIMENSION 314x600 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00048@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Jaroslav_farar_a_ 2 CONC syn_1929.jpg 2 RELATIVE pictures/Jaroslav_farar_a_syn_1929.jpg 2 FILEUNIQUE Jaroslav_farar_a_syn_1929.jpg 2 REPORT pictures/Jaroslav_farar_a_syn_1929.jpg 1 NAME se synem Jarkou - 1929 1 CACHE 2 FILESIZE 49972 2 DIMENSION 374x600 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1929 0 @pic00049@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Jaroslav_farar_sm 2 CONC otorkou_1930.jpg 2 RELATIVE pictures/Jaroslav_farar_smotorkou_1930.jpg 2 FILEUNIQUE Jaroslav_farar_smotorkou_1930.jpg 2 REPORT pictures/Jaroslav_farar_smotorkou_1930.jpg 1 NAME oprava motorky - 1931 1 CACHE 2 FILESIZE 46710 2 DIMENSION 477x600 2 MEGAPIXELS 0.28 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1931 0 @pic00050@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\farar_nalyzich_19 2 CONC 31.jpg 2 RELATIVE pictures/farar_nalyzich_1931.jpg 2 FILEUNIQUE farar_nalyzich_1931.jpg 2 REPORT pictures/farar_nalyzich_1931.jpg 1 NAME Jaroslav na lyžích v roce 1931 1 CACHE 2 FILESIZE 39986 2 DIMENSION 391x600 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1931 0 @pic00051@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Jaroslav_vkostele 2 CONC _1940.jpg 2 RELATIVE pictures/Jaroslav_vkostele_1940.jpg 2 FILEUNIQUE Jaroslav_vkostele_1940.jpg 2 REPORT pictures/Jaroslav_vkostele_1940.jpg 1 NAME kázání v kostele v roce 1940 1 CACHE 2 FILESIZE 39103 2 DIMENSION 416x600 2 MEGAPIXELS 0.25 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1940 0 @pic00052@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Jaroslav_farar_19 2 CONC 40.jpg 2 RELATIVE pictures/Jaroslav_farar_1940.jpg 2 FILEUNIQUE Jaroslav_farar_1940.jpg 2 REPORT pictures/Jaroslav_farar_1940.jpg 1 NAME Jaroslav v roce 1940 1 CACHE 2 FILESIZE 27210 2 DIMENSION 449x500 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1940 0 @pic00054@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaVera.jpg 2 RELATIVE pictures/MyskovaVera.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaVera.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaVera.jpg 1 NAME Věra 1 CACHE 2 FILESIZE 22277 2 DIMENSION 368x500 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00055@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaVera_1944. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/MyskovaVera_1944.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaVera_1944.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaVera_1944.jpg 1 NAME Věra v roce 1944 1 CACHE 2 FILESIZE 26545 2 DIMENSION 314x500 2 MEGAPIXELS 0.15 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00056@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaVera_1962. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/MyskovaVera_1962.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaVera_1962.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaVera_1962.jpg 1 NAME Věra Myšková v roce 1962 1 CACHE 2 FILESIZE 29407 2 DIMENSION 398x500 2 MEGAPIXELS 0.19 2 BPP 24 2 DPI 900 1 DATE 1962 0 @pic00057@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Vera_a_Bozena_196 2 CONC 2.jpg 2 RELATIVE pictures/Vera_a_Bozena_1962.jpg 2 FILEUNIQUE Vera_a_Bozena_1962.jpg 2 REPORT pictures/Vera_a_Bozena_1962.jpg 1 NAME Věra s maminkou v Ostrově asi v roce 1962 1 CACHE 2 FILESIZE 38987 2 DIMENSION 368x500 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1962 0 @pic00058@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\sestry_Myskovy.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/sestry_Myskovy.jpg 2 FILEUNIQUE sestry_Myskovy.jpg 2 REPORT pictures/sestry_Myskovy.jpg 1 NAME Vlasta se sestrou Věrou 1 CACHE 2 FILESIZE 47727 2 DIMENSION 600x463 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00059@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaVlasta_194 2 CONC 0.jpg 2 RELATIVE pictures/MyskovaVlasta_1940.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaVlasta_1940.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaVlasta_1940.jpg 1 NAME Vlasta Myšková v roce 1940 1 CACHE 2 FILESIZE 36721 2 DIMENSION 354x500 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 400 1 DATE 1940 0 @pic00060@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Vlasta_a_Bozena_1 2 CONC 962.jpg 2 RELATIVE pictures/Vlasta_a_Bozena_1962.jpg 2 FILEUNIQUE Vlasta_a_Bozena_1962.jpg 2 REPORT pictures/Vlasta_a_Bozena_1962.jpg 1 NAME s maminkou ve Škvorci v roce 1962 1 CACHE 2 FILESIZE 40110 2 DIMENSION 600x402 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1962 0 @pic00061@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Vlasta_a_Bozena_H 2 CONC ana_1962.jpg 2 RELATIVE pictures/Vlasta_a_Bozena_Hana_1962.jpg 2 FILEUNIQUE Vlasta_a_Bozena_Hana_1962.jpg 2 REPORT pictures/Vlasta_a_Bozena_Hana_1962.jpg 1 NAME s maminkou a neteří Hanou ve Škvorci v roce 1962 1 DESCRIPTION ve Škvorci před domem 1 CACHE 2 FILESIZE 44598 2 DIMENSION 363x500 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1962 0 @pic00062@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Havlas_Mirko2.jpg 2 RELATIVE pictures/Havlas_Mirko2.jpg 2 FILEUNIQUE Havlas_Mirko2.jpg 2 REPORT pictures/Havlas_Mirko2.jpg 1 NAME Mirko Havlas 1 CACHE 2 FILESIZE 41045 2 DIMENSION 475x500 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00063@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikJan_nar184 2 CONC 9.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikJan_nar1849.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikJan_nar1849.jpg 2 REPORT pictures/KroulikJan_nar1849.jpg 1 NAME Kroulík Jan 1 CACHE 2 FILESIZE 16447 2 DIMENSION 111x116 2 MEGAPIXELS 0.01 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00064@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikJosef1.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikJosef1.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikJosef1.jpg 2 REPORT pictures/KroulikJosef1.jpg 1 NAME Josef Kroulík 1 CACHE 2 FILESIZE 37181 2 DIMENSION 404x549 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00065@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikJosef2.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikJosef2.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikJosef2.jpg 2 REPORT pictures/KroulikJosef2.jpg 1 NAME Josef ve vojenském 1 CACHE 2 FILESIZE 88562 2 DIMENSION 491x700 2 MEGAPIXELS 0.34 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00066@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Josef_a_synJan_1_ 2 CONC 8_1930.jpg 2 RELATIVE pictures/Josef_a_synJan_1_8_1930.jpg 2 FILEUNIQUE Josef_a_synJan_1_8_1930.jpg 2 REPORT pictures/Josef_a_synJan_1_8_1930.jpg 1 NAME se synem Janem v roce 1930 1 DESCRIPTION na statku v Hrušové 1 CACHE 2 FILESIZE 63780 2 DIMENSION 600x360 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 24 2 DPI 1200 0 @pic00067@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Josef_nadvore_193 2 CONC 0.jpg 2 RELATIVE pictures/Josef_nadvore_1930.jpg 2 FILEUNIQUE Josef_nadvore_1930.jpg 2 REPORT pictures/Josef_nadvore_1930.jpg 1 NAME Josef - selanka na statku v roce 1930 1 CACHE 2 FILESIZE 50671 2 DIMENSION 700x430 2 MEGAPIXELS 0.30 2 BPP 24 2 DPI 1200 0 @pic00068@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\traktor_1930.jpg 2 RELATIVE pictures/traktor_1930.jpg 2 FILEUNIQUE traktor_1930.jpg 2 REPORT pictures/traktor_1930.jpg 1 NAME Josef na traktoru v roce 1930 1 CACHE 2 FILESIZE 48346 2 DIMENSION 600x340 2 MEGAPIXELS 0.20 2 BPP 24 2 DPI 1200 0 @pic00069@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikJosef.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikJosef.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikJosef.jpg 2 REPORT pictures/KroulikJosef.jpg 1 NAME Josef Kroulík 1 CACHE 2 FILESIZE 23650 2 DIMENSION 209x237 2 MEGAPIXELS 0.05 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00070@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Jan_na_koni_1930. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/Jan_na_koni_1930.jpg 2 FILEUNIQUE Jan_na_koni_1930.jpg 2 REPORT pictures/Jan_na_koni_1930.jpg 1 NAME Jenda na koni - 1.8.1930 1 CACHE 2 FILESIZE 59819 2 DIMENSION 700x416 2 MEGAPIXELS 0.29 2 BPP 24 2 DPI 1200 0 @pic00071@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Josef_a_synJan_1_ 2 CONC 8_1930.jpg 2 RELATIVE pictures/Josef_a_synJan_1_8_1930.jpg 2 FILEUNIQUE Josef_a_synJan_1_8_1930.jpg 2 REPORT pictures/Josef_a_synJan_1_8_1930.jpg 1 NAME s otcem Josefem v roce 1930 1 CACHE 2 FILESIZE 63780 2 DIMENSION 600x360 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 24 2 DPI 1200 0 @pic00072@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\bratranci_1930.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/bratranci_1930.jpg 2 FILEUNIQUE bratranci_1930.jpg 2 REPORT pictures/bratranci_1930.jpg 1 NAME Zleva Jarka a Jenda v roce 1930 1 DESCRIPTION Jaroslav Myška nar.1922 1 CACHE 2 FILESIZE 70021 2 DIMENSION 700x396 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 1200 0 @pic00073@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikovaEmilie. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikovaEmilie.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikovaEmilie.jpg 2 REPORT pictures/KroulikovaEmilie.jpg 1 NAME Emílie za svobodna 1 CACHE 2 FILESIZE 79316 2 DIMENSION 679x963 2 MEGAPIXELS 0.65 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00074@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\sestryKroulikovy. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/sestryKroulikovy.jpg 2 FILEUNIQUE sestryKroulikovy.jpg 2 REPORT pictures/sestryKroulikovy.jpg 1 NAME Zleva Emílie a sestra Božena 1 CACHE 2 FILESIZE 55155 2 DIMENSION 429x600 2 MEGAPIXELS 0.25 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00077@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\PavlikovaZdenka.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/PavlikovaZdenka.jpg 2 FILEUNIQUE PavlikovaZdenka.jpg 2 REPORT pictures/PavlikovaZdenka.jpg 1 NAME Zdeňka Pavlíková 1 CACHE 2 FILESIZE 27703 2 DIMENSION 366x500 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00079@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaAnna_Hartm 2 CONC annova_1930.jpg 2 RELATIVE pictures/MyskovaAnna_Hartmannova_1930.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaAnna_Hartmannova_1930.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaAnna_Hartmannova_1930.jpg 1 NAME Anna Myšková roz.Hartmannová v r.1930 1 DESCRIPTION ve věku 72 roků 1 CACHE 2 FILESIZE 51253 2 DIMENSION 552x700 2 MEGAPIXELS 0.38 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00080@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaAnna_Hartm 2 CONC annova_1930_2.jpg 2 RELATIVE pictures/MyskovaAnna_Hartmannova_1930_2.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaAnna_Hartmannova_1930_2.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaAnna_Hartmannova_1930_2.jpg 1 NAME Anna Myšková roz.Hartmannová v roce 1930 1 CACHE 2 FILESIZE 43972 2 DIMENSION 488x600 2 MEGAPIXELS 0.29 2 BPP 24 2 DPI 400 1 DATE 1930 0 @pic00081@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskaBohuslavUpr2 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/MyskaBohuslavUpr2.jpg 2 FILEUNIQUE MyskaBohuslavUpr2.jpg 2 REPORT pictures/MyskaBohuslavUpr2.jpg 1 NAME Bohuslav Myška 1 CACHE 2 FILESIZE 71647 2 DIMENSION 500x439 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00084@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikFrantisek_ 2 CONC nar1870.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikFrantisek_nar1870.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikFrantisek_nar1870.jpg 2 REPORT pictures/KroulikFrantisek_nar1870.jpg 1 NAME František Kroulík 1 CACHE 2 FILESIZE 14394 2 DIMENSION 113x101 2 MEGAPIXELS 0.01 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00085@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikFrantisek_ 2 CONC nar1870_2.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikFrantisek_nar1870_2.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikFrantisek_nar1870_2.jpg 2 REPORT pictures/KroulikFrantisek_nar1870_2.jpg 1 NAME František ve vojenském 1 CACHE 2 FILESIZE 24683 2 DIMENSION 159x247 2 MEGAPIXELS 0.03 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00086@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikovaAnna_Le 2 CONC nochova.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikovaAnna_Lenochova.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikovaAnna_Lenochova.jpg 2 REPORT pictures/KroulikovaAnna_Lenochova.jpg 1 NAME Anna Kroulíková roz.Lenochová 1 CACHE 2 FILESIZE 16330 2 DIMENSION 114x102 2 MEGAPIXELS 0.01 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00087@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Hartmanova_Terezi 2 CONC e.jpg 2 RELATIVE pictures/Hartmanova_Terezie.jpg 2 FILEUNIQUE Hartmanova_Terezie.jpg 2 REPORT pictures/Hartmanova_Terezie.jpg 1 NAME Terezie Suchá roz.Hartmanová 1 CACHE 2 FILESIZE 23090 2 DIMENSION 202x279 2 MEGAPIXELS 0.05 2 BPP 8 2 DPI 200 0 @pic00089@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\PavlikovaEmilie.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/PavlikovaEmilie.jpg 2 FILEUNIQUE PavlikovaEmilie.jpg 2 REPORT pictures/PavlikovaEmilie.jpg 1 NAME Emílie Pavlíková roz. Kroulíková 1 CACHE 2 FILESIZE 17825 2 DIMENSION 197x276 2 MEGAPIXELS 0.05 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00090@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Stolany_Pavlikuv_ 2 CONC hostinec.jpg 2 RELATIVE pictures/Stolany_Pavlikuv_hostinec.jpg 2 FILEUNIQUE Stolany_Pavlikuv_hostinec.jpg 2 REPORT pictures/Stolany_Pavlikuv_hostinec.jpg 1 NAME Pavlíkův hostinec ve Stolanech 1 CACHE 2 FILESIZE 40194 2 DIMENSION 600x366 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00091@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\sourozenci_Krouli 2 CONC kovi.jpg 2 RELATIVE pictures/sourozenci_Kroulikovi.jpg 2 FILEUNIQUE sourozenci_Kroulikovi.jpg 2 REPORT pictures/sourozenci_Kroulikovi.jpg 1 NAME se sestrou Emílií (vlevo) a Boženou (vpravo) 1 CACHE 2 FILESIZE 54894 2 DIMENSION 600x426 2 MEGAPIXELS 0.25 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00092@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Skvorec_na_Dolika 2 CONC ch.jpg 2 RELATIVE pictures/Skvorec_na_Dolikach.jpg 2 FILEUNIQUE Skvorec_na_Dolikach.jpg 2 REPORT pictures/Skvorec_na_Dolikach.jpg 1 NAME Škvorec - na Dolíkách 1 DESCRIPTION místo procházek ve Škvorci 1 CACHE 2 FILESIZE 41621 2 DIMENSION 600x430 2 MEGAPIXELS 0.25 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00093@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Jaroslav_farar1.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/Jaroslav_farar1.jpg 2 FILEUNIQUE Jaroslav_farar1.jpg 2 REPORT pictures/Jaroslav_farar1.jpg 1 NAME Jaroslav 1 CACHE 2 FILESIZE 29549 2 DIMENSION 363x500 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00095@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Havlas_Mirko.jpg 2 RELATIVE pictures/Havlas_Mirko.jpg 2 FILEUNIQUE Havlas_Mirko.jpg 2 REPORT pictures/Havlas_Mirko.jpg 1 NAME Mirko 1 CACHE 2 FILESIZE 30728 2 DIMENSION 357x500 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00096@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\vsadu.jpg 2 RELATIVE pictures/vsadu.jpg 2 FILEUNIQUE vsadu.jpg 2 REPORT pictures/vsadu.jpg 1 NAME Bohuslav se ženou Marií, Boženou a neteřemi Vlastou a Věrou 1 CACHE 2 FILESIZE 101662 2 DIMENSION 600x489 2 MEGAPIXELS 0.29 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00098@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikovaMarie.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/KroulikovaMarie.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikovaMarie.jpg 2 REPORT pictures/KroulikovaMarie.jpg 1 NAME Krouliková Marie 1 CACHE 2 FILESIZE 56730 2 DIMENSION 348x467 2 MEGAPIXELS 0.16 2 BPP 8 2 DPI 150 0 @pic00099@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikJosef3.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikJosef3.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikJosef3.jpg 2 REPORT pictures/KroulikJosef3.jpg 1 NAME Josef Kroulík 1 CACHE 2 FILESIZE 54428 2 DIMENSION 357x462 2 MEGAPIXELS 0.16 2 BPP 8 2 DPI 150 0 @pic00100@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikJosef4.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikJosef4.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikJosef4.jpg 2 REPORT pictures/KroulikJosef4.jpg 1 NAME Josef s vnučkou Marií asi v roce 1945 1 CACHE 2 FILESIZE 56377 2 DIMENSION 447x768 2 MEGAPIXELS 0.34 2 BPP 8 2 DPI 150 0 @pic00101@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikJosefakone 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikJosefakone.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikJosefakone.jpg 2 REPORT pictures/KroulikJosefakone.jpg 1 NAME Josef se synem Janem a s koňmi 1 CACHE 2 FILESIZE 52553 2 DIMENSION 333x318 2 MEGAPIXELS 0.10 2 BPP 8 2 DPI 150 0 @pic00102@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Kroulikovi_v_aute 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/Kroulikovi_v_aute.jpg 2 FILEUNIQUE Kroulikovi_v_aute.jpg 2 REPORT pictures/Kroulikovi_v_aute.jpg 1 NAME Kroulíkovi v autě kolem roku 1929 1 CACHE 2 FILESIZE 80385 2 DIMENSION 507x475 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 8 2 DPI 150 0 @pic00103@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MinksovaMarie.jpg 2 RELATIVE pictures/MinksovaMarie.jpg 2 FILEUNIQUE MinksovaMarie.jpg 2 REPORT pictures/MinksovaMarie.jpg 1 NAME Marie Minksová roz. Kroulíková 1 CACHE 2 FILESIZE 53366 2 DIMENSION 338x475 2 MEGAPIXELS 0.16 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00105@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MinksovaMarie2.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/MinksovaMarie2.jpg 2 FILEUNIQUE MinksovaMarie2.jpg 2 REPORT pictures/MinksovaMarie2.jpg 1 NAME Marie 1 CACHE 2 FILESIZE 75948 2 DIMENSION 546x749 2 MEGAPIXELS 0.40 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00106@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MinksovaMarie3.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/MinksovaMarie3.jpg 2 FILEUNIQUE MinksovaMarie3.jpg 2 REPORT pictures/MinksovaMarie3.jpg 1 NAME Marie 1 CACHE 2 FILESIZE 79599 2 DIMENSION 330x434 2 MEGAPIXELS 0.14 2 BPP 8 2 DPI 150 0 @pic00108@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Minksovi.jpg 2 RELATIVE pictures/Minksovi.jpg 2 FILEUNIQUE Minksovi.jpg 2 REPORT pictures/Minksovi.jpg 1 NAME manželé Minksovi 1 CACHE 2 FILESIZE 77113 2 DIMENSION 470x740 2 MEGAPIXELS 0.34 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00113@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Hrusova_cp41.jpg 2 RELATIVE pictures/Hrusova_cp41.jpg 2 FILEUNIQUE Hrusova_cp41.jpg 2 REPORT pictures/Hrusova_cp41.jpg 1 NAME statek v Hrušové č.41 v roce 2005 1 CACHE 2 FILESIZE 78414 2 DIMENSION 600x331 2 MEGAPIXELS 0.19 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 2005 0 @pic00114@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Hrusova41_dvur.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/Hrusova41_dvur.jpg 2 FILEUNIQUE Hrusova41_dvur.jpg 2 REPORT pictures/Hrusova41_dvur.jpg 1 NAME statek na dvoře 1 CACHE 2 FILESIZE 87189 2 DIMENSION 600x450 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 2005 0 @pic00115@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Hrusova_cp30.jpg 2 RELATIVE pictures/Hrusova_cp30.jpg 2 FILEUNIQUE Hrusova_cp30.jpg 2 REPORT pictures/Hrusova_cp30.jpg 1 NAME statek v Hrušové č.30 v roce 2005 1 CACHE 2 FILESIZE 73377 2 DIMENSION 600x450 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 2005 0 @pic00116@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Svratka.jpg 2 RELATIVE pictures/Svratka.jpg 2 FILEUNIQUE Svratka.jpg 2 REPORT pictures/Svratka.jpg 1 NAME náměstí ve Svratce kolem roku 1890 1 CACHE 2 FILESIZE 60774 2 DIMENSION 406x239 2 MEGAPIXELS 0.09 2 BPP 24 2 DPI 150 0 @pic00117@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Svratka_cp80_mlyn 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/Svratka_cp80_mlyn.jpg 2 FILEUNIQUE Svratka_cp80_mlyn.jpg 2 REPORT pictures/Svratka_cp80_mlyn.jpg 1 NAME mlýn ve Svratce č.80 v roce 2005 1 CACHE 2 FILESIZE 129693 2 DIMENSION 600x450 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 2005 0 @pic00118@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Svratouch_cp177_2 2 CONC 005.JPG 2 RELATIVE pictures/Svratouch_cp177_2005.JPG 2 FILEUNIQUE Svratouch_cp177_2005.JPG 2 REPORT pictures/Svratouch_cp177_2005.JPG 1 NAME hostinec ve Svratouchu č.177 v roce 2005 1 CACHE 2 FILESIZE 53200 2 DIMENSION 600x450 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 2005 0 @pic00120@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Svratouch_cp11.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/Svratouch_cp11.jpg 2 FILEUNIQUE Svratouch_cp11.jpg 2 REPORT pictures/Svratouch_cp11.jpg 1 NAME Svratouch čp.11 1 CACHE 2 FILESIZE 71424 2 DIMENSION 500x379 2 MEGAPIXELS 0.19 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 2005 0 @pic00121@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Svtratouch_cp.176 2 CONC a177.jpg 2 RELATIVE pictures/Svtratouch_cp.176a177.jpg 2 FILEUNIQUE Svtratouch_cp.176a177.jpg 2 REPORT pictures/Svtratouch_cp.176a177.jpg 1 NAME Svratouch č.176 a 177 v roce 2005 1 DESCRIPTION vlevo nízký dům s bývalým obchodem č.176, vpravo patrový hostinec č.17 2 CONC 7 1 CACHE 2 FILESIZE 100273 2 DIMENSION 500x406 2 MEGAPIXELS 0.20 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 2005 0 @pic00122@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KarlstejnUpr.jpg 2 RELATIVE pictures/KarlstejnUpr.jpg 2 FILEUNIQUE KarlstejnUpr.jpg 2 REPORT pictures/KarlstejnUpr.jpg 1 NAME lovecký zámeček Karlštejn - výletní místo nad Svratouchem 1 CACHE 2 FILESIZE 88351 2 DIMENSION 700x474 2 MEGAPIXELS 0.33 2 BPP 24 2 DPI 200 0 @pic00123@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Teleci_stara2.jpg 2 RELATIVE pictures/Teleci_stara2.jpg 2 FILEUNIQUE Teleci_stara2.jpg 2 REPORT pictures/Teleci_stara2.jpg 1 NAME Teleci v zimě 1 CACHE 2 FILESIZE 48389 2 DIMENSION 750x484 2 MEGAPIXELS 0.36 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00124@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\stul_pane.jpg 2 RELATIVE pictures/stul_pane.jpg 2 FILEUNIQUE stul_pane.jpg 2 REPORT pictures/stul_pane.jpg 1 NAME evangelický kostel v Telecím 1 DESCRIPTION stůl páně, který daroval Václav Musil 1 CACHE 2 FILESIZE 31701 2 DIMENSION 750x503 2 MEGAPIXELS 0.37 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic00125@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Teleci.jpg 2 RELATIVE pictures/Teleci.jpg 2 FILEUNIQUE Teleci.jpg 2 REPORT pictures/Teleci.jpg 1 NAME Teleci v roce 2005 1 CACHE 2 FILESIZE 95808 2 DIMENSION 600x450 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 2005 0 @pic00126@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Skvorec_Husova123 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/Skvorec_Husova123.jpg 2 FILEUNIQUE Skvorec_Husova123.jpg 2 REPORT pictures/Skvorec_Husova123.jpg 1 NAME Škvorec - Husova 123 1 DESCRIPTION z dome za sloupem elektrického vedení bydlela Božena s Mařkou (Marií K 2 CONC ynclovou) po smrti svého muže, evangelického faráře 1 CACHE 2 FILESIZE 47955 2 DIMENSION 600x369 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00127@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Husova_123_2005.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/Husova_123_2005.jpg 2 FILEUNIQUE Husova_123_2005.jpg 2 REPORT pictures/Husova_123_2005.jpg 1 NAME Škvorec - Husova 123 v roce 2005 1 CACHE 2 FILESIZE 85556 2 DIMENSION 600x450 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 2005 0 @pic00128@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Kostel_2005.jpg 2 RELATIVE pictures/Kostel_2005.jpg 2 FILEUNIQUE Kostel_2005.jpg 2 REPORT pictures/Kostel_2005.jpg 1 NAME evangelický kostel ve Škvorci v roce 2005 1 CACHE 2 FILESIZE 83694 2 DIMENSION 576x768 2 MEGAPIXELS 0.44 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 2005 0 @pic00129@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Kostel.jpg 2 RELATIVE pictures/Kostel.jpg 2 FILEUNIQUE Kostel.jpg 2 REPORT pictures/Kostel.jpg 1 NAME evangelický kostel ve Škvorci 1 CACHE 2 FILESIZE 120927 2 DIMENSION 409x600 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00130@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Fara_a_kostel.jpg 2 RELATIVE pictures/Fara_a_kostel.jpg 2 FILEUNIQUE Fara_a_kostel.jpg 2 REPORT pictures/Fara_a_kostel.jpg 1 NAME evangelický kostel a fara ve Škvorci 1 DESCRIPTION na faře žila rodina Myškova 1 CACHE 2 FILESIZE 97202 2 DIMENSION 700x485 2 MEGAPIXELS 0.34 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00131@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikJosefakone 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikJosefakone.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikJosefakone.jpg 2 REPORT pictures/KroulikJosefakone.jpg 1 NAME Jenda s otcem a s koňmi 1 CACHE 2 FILESIZE 52553 2 DIMENSION 333x318 2 MEGAPIXELS 0.10 2 BPP 8 2 DPI 150 0 @pic00132@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Langkramerovi_kol 2 CONC em1878.jpg 2 RELATIVE pictures/Langkramerovi_kolem1878.jpg 2 FILEUNIQUE Langkramerovi_kolem1878.jpg 2 REPORT pictures/Langkramerovi_kolem1878.jpg 1 NAME Langkramerovi kolem roku 1878 1 DESCRIPTION Rodina kolem roku 1878. Zleva stojící synové Václav a Adolf, otec Ado 2 CONC lf syna Bohuslav. Sedící matka Antonie, dcera Marie a syn Antonín. 1 CACHE 2 FILESIZE 176911 2 DIMENSION 411x600 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 24 2 DPI 200 0 @pic00133@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkramerovaAnto 2 CONC nie1899.jpg 2 RELATIVE pictures/LangkramerovaAntonie1899.jpg 2 FILEUNIQUE LangkramerovaAntonie1899.jpg 2 REPORT pictures/LangkramerovaAntonie1899.jpg 1 NAME Antonie na svatbě své dcery roku 1899 1 DESCRIPTION Antonie Langkramerová na svatbě dcery Marie roku 1899 1 CACHE 2 FILESIZE 30618 2 DIMENSION 251x400 2 MEGAPIXELS 0.10 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00134@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\cp33_StareMesto.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/cp33_StareMesto.jpg 2 FILEUNIQUE cp33_StareMesto.jpg 2 REPORT pictures/cp33_StareMesto.jpg 1 NAME cp33_StareMesto 1 DESCRIPTION Vlevo dům čp.33 na Valdštejnově náměstí v Jičíně Starém Městě, kde rod 2 CONC ina bydlela. V přízemí byl obchod. 1 CACHE 2 FILESIZE 37428 2 DIMENSION 400x287 2 MEGAPIXELS 0.11 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00135@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerovaMarie1899 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/BayerovaMarie1899.jpg 2 FILEUNIQUE BayerovaMarie1899.jpg 2 REPORT pictures/BayerovaMarie1899.jpg 1 NAME Marie - svatební fotografie z roku 1899 1 CACHE 2 FILESIZE 27949 2 DIMENSION 295x400 2 MEGAPIXELS 0.11 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00136@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerOtakar1899.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/BayerOtakar1899.jpg 2 FILEUNIQUE BayerOtakar1899.jpg 2 REPORT pictures/BayerOtakar1899.jpg 1 NAME BayerOtakar1899 1 CACHE 2 FILESIZE 25380 2 DIMENSION 294x400 2 MEGAPIXELS 0.11 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00137@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerEmil1899.jpg 2 RELATIVE pictures/BayerEmil1899.jpg 2 FILEUNIQUE BayerEmil1899.jpg 2 REPORT pictures/BayerEmil1899.jpg 1 NAME Emil na svatbě svého bratra Otakara roku 1899 1 CACHE 2 FILESIZE 25224 2 DIMENSION 267x400 2 MEGAPIXELS 0.10 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00138@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerovaVilemina1 2 CONC 899.jpg 2 RELATIVE pictures/BayerovaVilemina1899.jpg 2 FILEUNIQUE BayerovaVilemina1899.jpg 2 REPORT pictures/BayerovaVilemina1899.jpg 1 NAME Vilemína na svatbě svého syna Otakara 1 DESCRIPTION na svatbě syna Otakara 1 CACHE 2 FILESIZE 25624 2 DIMENSION 244x400 2 MEGAPIXELS 0.09 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00139@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\ReznaJulie1899.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/ReznaJulie1899.jpg 2 FILEUNIQUE ReznaJulie1899.jpg 2 REPORT pictures/ReznaJulie1899.jpg 1 NAME Julie na svatbě svého bratrance Otakara Bayera roku 1866 1 CACHE 2 FILESIZE 25545 2 DIMENSION 274x400 2 MEGAPIXELS 0.11 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00140@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Bayerovi_svatebni 2 CONC 1899.jpg 2 RELATIVE pictures/Bayerovi_svatebni1899.jpg 2 FILEUNIQUE Bayerovi_svatebni1899.jpg 2 REPORT pictures/Bayerovi_svatebni1899.jpg 1 NAME Svatba Otakar Bayer a Marie Langkramerová 1 DESCRIPTION Stojící zleva Julie Režná (seestřenice Otakara Bayera, Emil Bayer, nov 2 CONC omanželé Bayerovi a neznámý muž (Václav Langkramer?). Sedící vlevo Vil 2 CONC emína Bayerová, vpravo Antonie Langkramerová. 1 CACHE 2 FILESIZE 59166 2 DIMENSION 600x457 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00143@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkramerAdolf.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/LangkramerAdolf.jpg 2 FILEUNIQUE LangkramerAdolf.jpg 2 REPORT pictures/LangkramerAdolf.jpg 1 NAME Adolf kolem roku 1878 1 DESCRIPTION kolem roku 1878 1 CACHE 2 FILESIZE 42297 2 DIMENSION 274x400 2 MEGAPIXELS 0.11 2 BPP 8 2 DPI 600 0 @pic00144@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkramerovaAnto 2 CONC nie.jpg 2 RELATIVE pictures/LangkramerovaAntonie.jpg 2 FILEUNIQUE LangkramerovaAntonie.jpg 2 REPORT pictures/LangkramerovaAntonie.jpg 1 NAME Antonie kolem roku 1878 1 CACHE 2 FILESIZE 41687 2 DIMENSION 284x400 2 MEGAPIXELS 0.11 2 BPP 8 2 DPI 600 0 @pic00145@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\cp13_PrazskePredm 2 CONC esti.jpg 2 RELATIVE pictures/cp13_PrazskePredmesti.jpg 2 FILEUNIQUE cp13_PrazskePredmesti.jpg 2 REPORT pictures/cp13_PrazskePredmesti.jpg 1 NAME Dům č.13 na Pražském Předměstí v Jičíně, kde rodina bydlela (foto roku 2 CONC 1925). 1 CACHE 2 FILESIZE 32632 2 DIMENSION 400x334 2 MEGAPIXELS 0.13 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00146@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\cp13_PrazskePredm 2 CONC esti2.jpg 2 RELATIVE pictures/cp13_PrazskePredmesti2.jpg 2 FILEUNIQUE cp13_PrazskePredmesti2.jpg 2 REPORT pictures/cp13_PrazskePredmesti2.jpg 1 NAME Dům č.13 na Pražském Předměstí v roce 1940. 1 CACHE 2 FILESIZE 47391 2 DIMENSION 400x308 2 MEGAPIXELS 0.12 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00147@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\cp34_StareMesto.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/cp34_StareMesto.jpg 2 FILEUNIQUE cp34_StareMesto.jpg 2 REPORT pictures/cp34_StareMesto.jpg 1 NAME cp.34_StareMesto 1 DESCRIPTION Dům č.34 na Valdštejnově náměstí. 1 CACHE 2 FILESIZE 42470 2 DIMENSION 309x400 2 MEGAPIXELS 0.12 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00148@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Nedeliste_c1.jpg 2 RELATIVE pictures/Nedeliste_c1.jpg 2 FILEUNIQUE Nedeliste_c1.jpg 2 REPORT pictures/Nedeliste_c1.jpg 1 NAME Nedeliste_c1 1 DESCRIPTION Neděliště č.1 - zámek 1 CACHE 2 FILESIZE 90078 2 DIMENSION 450x322 2 MEGAPIXELS 0.14 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00149@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Trebovetice_c9.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/Trebovetice_c9.jpg 2 FILEUNIQUE Trebovetice_c9.jpg 2 REPORT pictures/Trebovetice_c9.jpg 1 NAME Třebověrice čp.9 1 CACHE 2 FILESIZE 99989 2 DIMENSION 375x500 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00150@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Trebovetice_c9_2. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/Trebovetice_c9_2.jpg 2 FILEUNIQUE Trebovetice_c9_2.jpg 2 REPORT pictures/Trebovetice_c9_2.jpg 1 NAME Třebověrice čp.9 1 CACHE 2 FILESIZE 70479 2 DIMENSION 500x334 2 MEGAPIXELS 0.16 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00151@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\cp97_ValdickePred 2 CONC m.jpg 2 RELATIVE pictures/cp97_ValdickePredm.jpg 2 FILEUNIQUE cp97_ValdickePredm.jpg 2 REPORT pictures/cp97_ValdickePredm.jpg 1 NAME cp97_ValdickePredm 1 DESCRIPTION Dům čp.97 na Valdickém předměstí (Zahradní ulice), kde rodina bydlela 2 CONC do roku 1884. Naodil se tu všechny jejich děti. 1 CACHE 2 FILESIZE 70067 2 DIMENSION 500x347 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00152@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\pic00152.0.cp97_V 2 CONC aldickePredm.jpg 2 RELATIVE pictures/pic00152.0.cp97_ValdickePredm.jpg 2 FILEUNIQUE pic00152.0.cp97_ValdickePredm.jpg 2 REPORT pictures/pic00152.0.cp97_ValdickePredm.jpg 1 NAME cp97_ValdickePredm 1 DESCRIPTION Dům čp.97 na Valdickém předměstí v roce 2006. 1 CACHE 2 FILESIZE 49080 2 DIMENSION 450x338 2 MEGAPIXELS 0.15 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00153@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\cp125_ValdickePre 2 CONC dm.jpg 2 RELATIVE pictures/cp125_ValdickePredm.jpg 2 FILEUNIQUE cp125_ValdickePredm.jpg 2 REPORT pictures/cp125_ValdickePredm.jpg 1 NAME cp125_ValdickePredm 1 DESCRIPTION Dům čp.125 - Valdické předměstí (dnes ulice Revoluční)v roce 2006. 1 CACHE 2 FILESIZE 50330 2 DIMENSION 358x450 2 MEGAPIXELS 0.16 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00154@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\cp125_ValdickPred 2 CONC m.jpg 2 RELATIVE pictures/cp125_ValdickPredm.jpg 2 FILEUNIQUE cp125_ValdickPredm.jpg 2 REPORT pictures/cp125_ValdickPredm.jpg 1 NAME cp125_ValdickPredm 1 DESCRIPTION Roku 1884 koupili Antonín a Vilemína Bayerovi dům čp.125 na Valdickém 2 CONC předměstí (Lípová později Lepařova ulice). Foto z roku 1939. 1 CACHE 2 FILESIZE 81650 2 DIMENSION 345x500 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00155@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Jicin_alej.jpg 2 RELATIVE pictures/Jicin_alej.jpg 2 FILEUNIQUE Jicin_alej.jpg 2 REPORT pictures/Jicin_alej.jpg 1 NAME Bývalá Lepařova ulice roku 2007 1 DESCRIPTION Lípová-Lepařova-Revoluční ulice v roce 2006. 1 CACHE 2 FILESIZE 82289 2 DIMENSION 367x500 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00156@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\cp7_ValdickePredm 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/cp7_ValdickePredm.jpg 2 FILEUNIQUE cp7_ValdickePredm.jpg 2 REPORT pictures/cp7_ValdickePredm.jpg 1 NAME cp7_ValdickePredm 1 DESCRIPTION Dům čp.7 na Valdickém předměstí (Žižkovo náměstí). Zde rodina v Jičíně 2 CONC bydlela. 1 CACHE 2 FILESIZE 68476 2 DIMENSION 450x338 2 MEGAPIXELS 0.15 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00157@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\cp59_StareMesto.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/cp59_StareMesto.jpg 2 FILEUNIQUE cp59_StareMesto.jpg 2 REPORT pictures/cp59_StareMesto.jpg 1 NAME cp59_StareMesto 1 DESCRIPTION Dům čp.59 na náměstí v Jičíně na Starém Městě, kde měl Adolf do roku 1 2 CONC 860 obchod. 1 CACHE 2 FILESIZE 54355 2 DIMENSION 403x600 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00158@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\pic00158.0.cp33_S 2 CONC tareMesto.jpg 2 RELATIVE pictures/pic00158.0.cp33_StareMesto.jpg 2 FILEUNIQUE pic00158.0.cp33_StareMesto.jpg 2 REPORT pictures/pic00158.0.cp33_StareMesto.jpg 1 NAME cp33_StareMesto 1 DESCRIPTION Dům čp.33 na náměstí v roce 2006. 1 CACHE 2 FILESIZE 64354 2 DIMENSION 450x343 2 MEGAPIXELS 0.15 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00159@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Belohrad_c66.jpg 2 RELATIVE pictures/Belohrad_c66.jpg 2 FILEUNIQUE Belohrad_c66.jpg 2 REPORT pictures/Belohrad_c66.jpg 1 NAME Belohrad_c66 1 DESCRIPTION Dům čp.66 v Bělohradě v roce 2006. Zde rodina bydlela a bylo Sehnalovo 2 CONC řeznictví. Dům je zjevně přestavěn. 1 CACHE 2 FILESIZE 64094 2 DIMENSION 600x452 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00160@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\cp51_StareMesto.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/cp51_StareMesto.jpg 2 FILEUNIQUE cp51_StareMesto.jpg 2 REPORT pictures/cp51_StareMesto.jpg 1 NAME cp51_StareMesto 1 DESCRIPTION Dům čp.51 v Jičíně Starém Městě, kde rodina bydlela. 1 CACHE 2 FILESIZE 57161 2 DIMENSION 450x600 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00161@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\cp25_PrazskePredm 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/cp25_PrazskePredm.jpg 2 FILEUNIQUE cp25_PrazskePredm.jpg 2 REPORT pictures/cp25_PrazskePredm.jpg 1 NAME cp25_PrazskePredm 1 DESCRIPTION Dům čp.25 v Jičíně na Pražském předměstí, kde rodina bydlela. 1 CACHE 2 FILESIZE 57337 2 DIMENSION 450x329 2 MEGAPIXELS 0.14 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00162@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\cp68_HolinskePred 2 CONC m.jpg 2 RELATIVE pictures/cp68_HolinskePredm.jpg 2 FILEUNIQUE cp68_HolinskePredm.jpg 2 REPORT pictures/cp68_HolinskePredm.jpg 1 NAME cp68_HolinskePredm 1 DESCRIPTION Dům čp.68 v Jičíně na Holínském předměstí, kde rodina bydlela. 1 CACHE 2 FILESIZE 50120 2 DIMENSION 450x338 2 MEGAPIXELS 0.15 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00163@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Belohrad_c1.jpg 2 RELATIVE pictures/Belohrad_c1.jpg 2 FILEUNIQUE Belohrad_c1.jpg 2 REPORT pictures/Belohrad_c1.jpg 1 NAME Belohrad_c1 1 DESCRIPTION Zámek v Bělohradě, kde Jindřich Melichar pracoval a v některé z budov 2 CONC také bydlel. 1 CACHE 2 FILESIZE 77572 2 DIMENSION 500x318 2 MEGAPIXELS 0.15 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00164@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Belohrad.jpg 2 RELATIVE pictures/Belohrad.jpg 2 FILEUNIQUE Belohrad.jpg 2 REPORT pictures/Belohrad.jpg 1 NAME Belohrad 1 DESCRIPTION Zákoutí na zámklu Bělohrad. 1 CACHE 2 FILESIZE 91394 2 DIMENSION 336x450 2 MEGAPIXELS 0.15 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00165@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangAnnaLet_asi19 2 CONC 40.jpg 2 RELATIVE pictures/LangAnnaLet_asi1940.jpg 2 FILEUNIQUE LangAnnaLet_asi1940.jpg 2 REPORT pictures/LangAnnaLet_asi1940.jpg 1 NAME LangAnnaLet_asi1940 1 DESCRIPTION Anna Langkramerová roz.Letovská kolem roku 1940. 1 CACHE 2 FILESIZE 44856 2 DIMENSION 397x500 2 MEGAPIXELS 0.19 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00166@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangAnnaLettowsk. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/LangAnnaLettowsk.jpg 2 FILEUNIQUE LangAnnaLettowsk.jpg 2 REPORT pictures/LangAnnaLettowsk.jpg 1 NAME LangAnnaLettowsk 1 DESCRIPTION Anna Letovská 1 CACHE 2 FILESIZE 47395 2 DIMENSION 314x500 2 MEGAPIXELS 0.15 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00167@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkAnnaLet1957. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/LangkAnnaLet1957.jpg 2 FILEUNIQUE LangkAnnaLet1957.jpg 2 REPORT pictures/LangkAnnaLet1957.jpg 1 NAME LangkAnnaLet1957 1 DESCRIPTION Anna Langkramerová roz.Letovská roku 1957 1 CACHE 2 FILESIZE 42259 2 DIMENSION 357x500 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00168@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkramerovaAnna 2 CONC Letovska.jpg 2 RELATIVE pictures/LangkramerovaAnnaLetovska.jpg 2 FILEUNIQUE LangkramerovaAnnaLetovska.jpg 2 REPORT pictures/LangkramerovaAnnaLetovska.jpg 1 NAME LangkramerovaAnnaLetovska 1 DESCRIPTION Anna Langkramerová roz. Letovská 1 CACHE 2 FILESIZE 40155 2 DIMENSION 279x358 2 MEGAPIXELS 0.10 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00169@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\AnnaBohuslavLang_ 2 CONC asi1923.jpg 2 RELATIVE pictures/AnnaBohuslavLang_asi1923.jpg 2 FILEUNIQUE AnnaBohuslavLang_asi1923.jpg 2 REPORT pictures/AnnaBohuslavLang_asi1923.jpg 1 NAME AnnaBohuslavLang_asi1923 1 DESCRIPTION v Jičíně, Vrchlického ulice č.34,1 asi v roce 1923 1 CACHE 2 FILESIZE 68383 2 DIMENSION 500x348 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00170@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkramerBohusla 2 CONC v.jpg 2 RELATIVE pictures/LangkramerBohuslav.jpg 2 FILEUNIQUE LangkramerBohuslav.jpg 2 REPORT pictures/LangkramerBohuslav.jpg 1 NAME LangkramerBohuslav 1 DESCRIPTION Bohuslav Langkramer 1 CACHE 2 FILESIZE 51030 2 DIMENSION 443x549 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00171@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MachBohuslavIrena 2 CONC AnnaLang1934.jpg 2 RELATIVE pictures/MachBohuslavIrenaAnnaLang1934.jpg 2 FILEUNIQUE MachBohuslavIrenaAnnaLang1934.jpg 2 REPORT pictures/MachBohuslavIrenaAnnaLang1934.jpg 1 NAME MachBohuslavIrenaAnnaLang1934 1 DESCRIPTION Anna Langkramerová roz.Letovská s dcerou Irenou a zetěm Bohuslavem Mac 2 CONC hem ve Staré Boleslavi roku 1934. 1 CACHE 2 FILESIZE 59518 2 DIMENSION 500x347 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00172@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkramerAntonin 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/LangkramerAntonin.jpg 2 FILEUNIQUE LangkramerAntonin.jpg 2 REPORT pictures/LangkramerAntonin.jpg 1 NAME LangkramerAntonin 1 DESCRIPTION Antonín Lamgkramer 1 CACHE 2 FILESIZE 33352 2 DIMENSION 371x579 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00173@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkramerVaclavJ 2 CONC UDr.jpg 2 RELATIVE pictures/LangkramerVaclavJUDr.jpg 2 FILEUNIQUE LangkramerVaclavJUDr.jpg 2 REPORT pictures/LangkramerVaclavJUDr.jpg 1 NAME LangkramerVaclavJUDr 1 DESCRIPTION Václav Langkramer 1 CACHE 2 FILESIZE 35753 2 DIMENSION 323x500 2 MEGAPIXELS 0.16 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00174@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkramreVaclav_ 2 CONC aMarie-IrmaNeffova.jpg 2 RELATIVE pictures/LangkramreVaclav_aMarie-IrmaNeffova.jpg 2 FILEUNIQUE LangkramreVaclav_aMarie-IrmaNeffova.jpg 2 REPORT pictures/LangkramreVaclav_aMarie-IrmaNeffova.jpg 1 NAME LangkramreVaclav_aMarie-Irma Neffova 1 DESCRIPTION Václav Langkramer se ženou Marií - Irmou roz.Neffovou 1 CACHE 2 FILESIZE 66037 2 DIMENSION 500x365 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00175@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkrMarie_rozZa 2 CONC hradnickova.jpg 2 RELATIVE pictures/LangkrMarie_rozZahradnickova.jpg 2 FILEUNIQUE LangkrMarie_rozZahradnickova.jpg 2 REPORT pictures/LangkrMarie_rozZahradnickova.jpg 1 NAME LangkrMarie_rozZahradnickova 1 DESCRIPTION Marie Langkramerová roz.Zahradníčková 1 CACHE 2 FILESIZE 37025 2 DIMENSION 376x586 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00176@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkrLadislavIre 2 CONC naOtakar1944.jpg 2 RELATIVE pictures/LangkrLadislavIrenaOtakar1944.jpg 2 FILEUNIQUE LangkrLadislavIrenaOtakar1944.jpg 2 REPORT pictures/LangkrLadislavIrenaOtakar1944.jpg 1 NAME LangkrLadislavIrenaOtakar1944 1 DESCRIPTION sourozenci Ladislav, Irena a Otakar v roce 1944 1 CACHE 2 FILESIZE 46492 2 DIMENSION 500x389 2 MEGAPIXELS 0.19 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00177@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkramerLadisla 2 CONC v1927.jpg 2 RELATIVE pictures/LangkramerLadislav1927.jpg 2 FILEUNIQUE LangkramerLadislav1927.jpg 2 REPORT pictures/LangkramerLadislav1927.jpg 1 NAME LangkramerLadislav1927 1 DESCRIPTION Ladislav Langkramer roku 1927 1 CACHE 2 FILESIZE 38120 2 DIMENSION 326x500 2 MEGAPIXELS 0.16 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00178@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkrIrena.jpg 2 RELATIVE pictures/LangkrIrena.jpg 2 FILEUNIQUE LangkrIrena.jpg 2 REPORT pictures/LangkrIrena.jpg 1 NAME LangkrIrena 1 DESCRIPTION Irena Langkramerová 1 CACHE 2 FILESIZE 38110 2 DIMENSION 313x378 2 MEGAPIXELS 0.11 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00179@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkrIrena1973.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/LangkrIrena1973.jpg 2 FILEUNIQUE LangkrIrena1973.jpg 2 REPORT pictures/LangkrIrena1973.jpg 1 NAME LangkrIrena1973 1 DESCRIPTION Irena Langkramerová v roce 1978 1 CACHE 2 FILESIZE 41872 2 DIMENSION 450x446 2 MEGAPIXELS 0.20 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00180@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MachBohuslavIrena 2 CONC _svatba_OtaL_MariaKubalkova.jpg 2 RELATIVE pictures/MachBohuslavIrena_svatba_OtaL_MariaKubalkova.jpg 2 FILEUNIQUE MachBohuslavIrena_svatba_OtaL_MariaKubalkova.jpg 2 REPORT pictures/MachBohuslavIrena_svatba_OtaL_MariaKubalkova.jpg 1 NAME MachBohuslavIrena_svatba_ Ota L_ MariaKubalkova 1 DESCRIPTION Svatba Ireny langkramerové s Bohuslavem Machem. Vlevo Maria Kubálková 2 CONC a vpravo Otakar Langkramer. 1 CACHE 2 FILESIZE 59437 2 DIMENSION 600x364 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00181@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MachoviBohuslavIr 2 CONC ena.jpg 2 RELATIVE pictures/MachoviBohuslavIrena.jpg 2 FILEUNIQUE MachoviBohuslavIrena.jpg 2 REPORT pictures/MachoviBohuslavIrena.jpg 1 NAME MachoviBohuslavIrena 1 DESCRIPTION Irena roz.Langkramerová a Bohuslav Machovi 1 CACHE 2 FILESIZE 50071 2 DIMENSION 411x500 2 MEGAPIXELS 0.20 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00182@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkrAntonie_syn 2 CONC oveAdolf_Vaclav.jpg 2 RELATIVE pictures/LangkrAntonie_synoveAdolf_Vaclav.jpg 2 FILEUNIQUE LangkrAntonie_synoveAdolf_Vaclav.jpg 2 REPORT pictures/LangkrAntonie_synoveAdolf_Vaclav.jpg 1 NAME LangkrAntonie_ synové Adolf_ Václav 1 DESCRIPTION Antonie Langramerová se syny Adolfem (vlevo) a Václavem(vpravo) 1 CACHE 2 FILESIZE 78746 2 DIMENSION 437x570 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00183@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MelicharFrantisek 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/MelicharFrantisek.jpg 2 FILEUNIQUE MelicharFrantisek.jpg 2 REPORT pictures/MelicharFrantisek.jpg 1 NAME MelicharFrantisek 1 DESCRIPTION hrob v Jičíně 1 CACHE 2 FILESIZE 109517 2 DIMENSION 600x400 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic00185@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkramerovaIren 2 CONC aJirina_provdMareckova.jpg 2 RELATIVE pictures/LangkramerovaIrenaJirina_provdMareckova.jpg 2 FILEUNIQUE LangkramerovaIrenaJirina_provdMareckova.jpg 2 REPORT pictures/LangkramerovaIrenaJirina_provdMareckova.jpg 1 NAME LangkramerovaIrenaJirina_provdMareckova 1 DESCRIPTION Irena se sestřenicí Jiřinou provdanou Marečkovou u Staré Boleslavi kol 2 CONC em roku 1930 1 CACHE 2 FILESIZE 54803 2 DIMENSION 444x500 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00188@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Langkramerova_roz 2 CONC NeffovaIrma_dcery_Alena_Marie1904.jpg 2 RELATIVE pictures/Langkramerova_rozNeffovaIrma_dcery_Alena_Marie1904.jpg 2 FILEUNIQUE Langkramerova_rozNeffovaIrma_dcery_Alena_Marie1904.jpg 2 REPORT pictures/Langkramerova_rozNeffovaIrma_dcery_Alena_Marie1904.jpg 1 NAME Langkramerova_rozNeffovaIrma_dcery_Alena_Marie1904 1 DESCRIPTION Irma s dcerami: Marií a Alenou v roce 1904 1 CACHE 2 FILESIZE 52847 2 DIMENSION 336x500 2 MEGAPIXELS 0.16 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00189@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Langkramerova_roz 2 CONC NeffovaIrma1908.jpg 2 RELATIVE pictures/Langkramerova_rozNeffovaIrma1908.jpg 2 FILEUNIQUE Langkramerova_rozNeffovaIrma1908.jpg 2 REPORT pictures/Langkramerova_rozNeffovaIrma1908.jpg 1 NAME Langkramerová_rozNeffovaIrma1908 1 DESCRIPTION Irma Langkramerová roz.Neffová roku 1908 1 CACHE 2 FILESIZE 44591 2 DIMENSION 269x500 2 MEGAPIXELS 0.13 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00190@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangIrmaNeffova19 2 CONC 08.jpg 2 RELATIVE pictures/LangIrmaNeffova1908.jpg 2 FILEUNIQUE LangIrmaNeffova1908.jpg 2 REPORT pictures/LangIrmaNeffova1908.jpg 1 NAME LangIrmaNeffova1908 1 DESCRIPTION Irma Langkramerová roz.Neffová roku 1908 1 CACHE 2 FILESIZE 26481 2 DIMENSION 161x190 2 MEGAPIXELS 0.03 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00191@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LangkrameroviBohu 2 CONC slavAnnaLadislavIrenaOtakar1923.jpg 2 RELATIVE pictures/LangkrameroviBohuslavAnnaLadislavIrenaOtakar1923.jpg 2 FILEUNIQUE LangkrameroviBohuslavAnnaLadislavIrenaOtakar1923.jpg 2 REPORT pictures/LangkrameroviBohuslavAnnaLadislavIrenaOtakar1923.jpg 1 NAME LangkrameroviBohuslavAnnaLadislavIrenaOtakar1923 1 DESCRIPTION Langkramerovi v roce 1923: uprostřed Bohuslav a Anna, vlevo syn Ladisl 2 CONC av, vpravo dcera Irena a druhý syn Otakar 1 CACHE 2 FILESIZE 53157 2 DIMENSION 800x519 2 MEGAPIXELS 0.41 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00192@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\CervinkovaBozena. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/CervinkovaBozena.jpg 2 FILEUNIQUE CervinkovaBozena.jpg 2 REPORT pictures/CervinkovaBozena.jpg 1 NAME Božena Červinková provdaná Prošková 1 CACHE 2 FILESIZE 50742 2 DIMENSION 476x600 2 MEGAPIXELS 0.28 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00193@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Svratouch_cp6.jpg 2 RELATIVE pictures/Svratouch_cp6.jpg 2 FILEUNIQUE Svratouch_cp6.jpg 2 REPORT pictures/Svratouch_cp6.jpg 1 NAME Svratouch čp.6 1 CACHE 2 FILESIZE 26678 2 DIMENSION 149x198 2 MEGAPIXELS 0.03 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00194@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayeroviMA1904.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/BayeroviMA1904.jpg 2 FILEUNIQUE BayeroviMA1904.jpg 2 REPORT pictures/BayeroviMA1904.jpg 1 NAME Miloš a Alena Bayerovi r.1904 1 CACHE 2 FILESIZE 56547 2 DIMENSION 395x600 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00195@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayeroviMAB1907.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/BayeroviMAB1907.jpg 2 FILEUNIQUE BayeroviMAB1907.jpg 2 REPORT pictures/BayeroviMAB1907.jpg 1 NAME Miloš, Alena a Bohuslav Bayerovi r.1907 1 CACHE 2 FILESIZE 41462 2 DIMENSION 385x600 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00196@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Bayerovi1909.jpg 2 RELATIVE pictures/Bayerovi1909.jpg 2 FILEUNIQUE Bayerovi1909.jpg 2 REPORT pictures/Bayerovi1909.jpg 1 NAME Rodina Bayerova roku 1909 1 DESCRIPTION Marie roz. Langkramerová a Otakar Bayer s dětmi: zleva Alena, Bóža a 2 CONC Miloš 1 CACHE 2 FILESIZE 61469 2 DIMENSION 800x486 2 MEGAPIXELS 0.38 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00197@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Bayerovi_kolem190 2 CONC 9.jpg 2 RELATIVE pictures/Bayerovi_kolem1909.jpg 2 FILEUNIQUE Bayerovi_kolem1909.jpg 2 REPORT pictures/Bayerovi_kolem1909.jpg 1 NAME Rodina na zahradě kolem roku 1909 1 DESCRIPTION Otec Otakar, matka Marie a děti: zleva Alena a miloš, sedící Bóža 1 CACHE 2 FILESIZE 58505 2 DIMENSION 600x426 2 MEGAPIXELS 0.25 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00198@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Bayerovi1915.jpg 2 RELATIVE pictures/Bayerovi1915.jpg 2 FILEUNIQUE Bayerovi1915.jpg 2 REPORT pictures/Bayerovi1915.jpg 1 NAME Rodina Bayerova roku 1915 1 DESCRIPTION Sedí matka Marie se Zdeňkem, stojcí zleva: Miloš, otec Otakar, Alena a 2 CONC Bóža 1 CACHE 2 FILESIZE 62691 2 DIMENSION 600x440 2 MEGAPIXELS 0.26 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00199@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerMilos1902.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/BayerMilos1902.jpg 2 FILEUNIQUE BayerMilos1902.jpg 2 REPORT pictures/BayerMilos1902.jpg 1 NAME Miloš Bayer r.1902 1 CACHE 2 FILESIZE 40098 2 DIMENSION 272x600 2 MEGAPIXELS 0.16 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00200@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KohoutovaAndela.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/KohoutovaAndela.jpg 2 FILEUNIQUE KohoutovaAndela.jpg 2 REPORT pictures/KohoutovaAndela.jpg 1 NAME Anděla Kohoutová 1 CACHE 2 FILESIZE 35413 2 DIMENSION 393x527 2 MEGAPIXELS 0.20 2 BPP 8 2 DPI 180 0 @pic00201@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Myska_Jaroslav_19 2 CONC 47.jpg 2 RELATIVE pictures/Myska_Jaroslav_1947.jpg 2 FILEUNIQUE Myska_Jaroslav_1947.jpg 2 REPORT pictures/Myska_Jaroslav_1947.jpg 1 NAME Myska_Jaroslav_1947 1 CACHE 2 FILESIZE 35250 2 DIMENSION 388x500 2 MEGAPIXELS 0.19 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00202@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KohoutoviSvatebni 2 CONC 1925.jpg 2 RELATIVE pictures/KohoutoviSvatebni1925.jpg 2 FILEUNIQUE KohoutoviSvatebni1925.jpg 2 REPORT pictures/KohoutoviSvatebni1925.jpg 1 NAME Alena a Bohuslav 1925 (svatební) 1 DESCRIPTION Alena a Bohuslav Kohoutovi, vlevo Marie Kohoutová roz. Pecháčková. 1 CACHE 2 FILESIZE 43406 2 DIMENSION 500x273 2 MEGAPIXELS 0.13 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00206@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\AlenaB.jpg 2 RELATIVE pictures/AlenaB.jpg 2 FILEUNIQUE AlenaB.jpg 2 REPORT pictures/AlenaB.jpg 1 NAME Alena 1 CACHE 2 FILESIZE 44646 2 DIMENSION 352x500 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00207@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\AlenaIrena.jpg 2 RELATIVE pictures/AlenaIrena.jpg 2 FILEUNIQUE AlenaIrena.jpg 2 REPORT pictures/AlenaIrena.jpg 1 NAME Alena se sestřenicí Irenou Langkramerovou 1 CACHE 2 FILESIZE 61215 2 DIMENSION 600x393 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00208@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\AlenaIrena1917.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/AlenaIrena1917.jpg 2 FILEUNIQUE AlenaIrena1917.jpg 2 REPORT pictures/AlenaIrena1917.jpg 1 NAME Alena se sestřenicí Irenou roku 1917 1 CACHE 2 FILESIZE 67350 2 DIMENSION 356x500 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00209@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayeroviMA1904.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/BayeroviMA1904.jpg 2 FILEUNIQUE BayeroviMA1904.jpg 2 REPORT pictures/BayeroviMA1904.jpg 1 NAME Alena s bratrem Milošem roku 1904 1 CACHE 2 FILESIZE 56547 2 DIMENSION 395x600 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00210@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayeroviMA1904.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/BayeroviMA1904.jpg 2 FILEUNIQUE BayeroviMA1904.jpg 2 REPORT pictures/BayeroviMA1904.jpg 1 NAME Miloš se sestrou Alenou roku 1904 1 CACHE 2 FILESIZE 56547 2 DIMENSION 395x600 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00211@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayeroviMAB1907.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/BayeroviMAB1907.jpg 2 FILEUNIQUE BayeroviMAB1907.jpg 2 REPORT pictures/BayeroviMAB1907.jpg 1 NAME Miloš se sestrou Alenou a bratrem Bóžou roku 1907 1 CACHE 2 FILESIZE 41462 2 DIMENSION 385x600 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00212@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayeroviMAB1907.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/BayeroviMAB1907.jpg 2 FILEUNIQUE BayeroviMAB1907.jpg 2 REPORT pictures/BayeroviMAB1907.jpg 1 NAME Bóža s bratrem Milošem a sestrou Alenou 1 CACHE 2 FILESIZE 41462 2 DIMENSION 385x600 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00213@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\skupinova1930.jpg 2 RELATIVE pictures/skupinova1930.jpg 2 FILEUNIQUE skupinova1930.jpg 2 REPORT pictures/skupinova1930.jpg 1 NAME Marie s Alenou a Milošem s rodinami roku 1930 1 DESCRIPTION Zleva: Matka Marie, dcera Alena s Lušou, za nimi syn Miloš, dále vlevo 2 CONC snacha Nuška s Dášou, zeť Bohuslav Kohout 1 CACHE 2 FILESIZE 83762 2 DIMENSION 600x405 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00214@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\rodinna1931a.jpg 2 RELATIVE pictures/rodinna1931a.jpg 2 FILEUNIQUE rodinna1931a.jpg 2 REPORT pictures/rodinna1931a.jpg 1 NAME rodina v Náchodě roku 1931 1 DESCRIPTION sedící: Boža, Marie s Lušou a Otakar s Dášou, stojící: Miloš, Nuška, A 2 CONC lena a Bohuslav 1 CACHE 2 FILESIZE 92289 2 DIMENSION 600x456 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00215@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\vNachode1926.jpg 2 RELATIVE pictures/vNachode1926.jpg 2 FILEUNIQUE vNachode1926.jpg 2 REPORT pictures/vNachode1926.jpg 1 NAME na zahradě v Náchodě roku 1926 1 CACHE 2 FILESIZE 87105 2 DIMENSION 600x368 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00216@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\rodina1931b.jpg 2 RELATIVE pictures/rodina1931b.jpg 2 FILEUNIQUE rodina1931b.jpg 2 REPORT pictures/rodina1931b.jpg 1 NAME siesta v Náchodě roku 1931 1 DESCRIPTION Bohuslav, Otakar, Nuška, stojící Miloš, Alena a Boža, vepředu Luša a D 2 CONC áša 1 CACHE 2 FILESIZE 102287 2 DIMENSION 600x453 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00217@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\rodinna1931c.jpg 2 RELATIVE pictures/rodinna1931c.jpg 2 FILEUNIQUE rodinna1931c.jpg 2 REPORT pictures/rodinna1931c.jpg 1 NAME rodina v Náchodě před vilou roku 1931 1 DESCRIPTION sedácá zleva: Luša, Boža, Dáša, Nuška, Alena a Otakar, stojící Miloš, 2 CONC Marie a Bohuslav 1 CACHE 2 FILESIZE 92120 2 DIMENSION 600x415 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00218@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\rodina1931d.jpg 2 RELATIVE pictures/rodina1931d.jpg 2 FILEUNIQUE rodina1931d.jpg 2 REPORT pictures/rodina1931d.jpg 1 NAME rodina v Náchodě na zahradě roku 1931 1 DESCRIPTION sedící zleva: Otakar, Nuška a Marie, stojící: Miloš, Alena a Bohuslav, 2 CONC vpředu Boža, Dáša, Luša a Zdeněk 1 CACHE 2 FILESIZE 101117 2 DIMENSION 600x425 2 MEGAPIXELS 0.25 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00219@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\rodinaNachod.jpg 2 RELATIVE pictures/rodinaNachod.jpg 2 FILEUNIQUE rodinaNachod.jpg 2 REPORT pictures/rodinaNachod.jpg 1 NAME rodina v Náchodě u vily 1 DESCRIPTION zleva Akena, Luša, Boža, Nuška, Zdeněk, za nimi Otakar, Marie, Miloš a 2 CONC Bohuslav 1 CACHE 2 FILESIZE 72783 2 DIMENSION 600x422 2 MEGAPIXELS 0.25 2 BPP 8 2 DPI 400 0 @pic00220@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\EduardEmaSvobodov 2 CONC i_1931.jpg 2 RELATIVE pictures/EduardEmaSvobodovi_1931.jpg 2 FILEUNIQUE EduardEmaSvobodovi_1931.jpg 2 REPORT pictures/EduardEmaSvobodovi_1931.jpg 1 NAME Manželé Svobodovi 1 CACHE 2 FILESIZE 39038 2 DIMENSION 775x453 2 MEGAPIXELS 0.35 2 BPP 24 2 DPI 8 1 DATE 1931 0 @pic00223@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\EduardSvoboda_ml. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/EduardSvoboda_ml.jpg 2 FILEUNIQUE EduardSvoboda_ml.jpg 2 REPORT pictures/EduardSvoboda_ml.jpg 1 NAME Eduard Svoboda mladší 1 CACHE 2 FILESIZE 14130 2 DIMENSION 291x482 2 MEGAPIXELS 0.14 2 BPP 24 2 DPI 149 0 @pic00253@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikJaromir.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/KroulikJaromir.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikJaromir.jpg 2 REPORT pictures/KroulikJaromir.jpg 1 NAME Jaromír Kroulík 1 CACHE 2 FILESIZE 49406 2 DIMENSION 482x669 2 MEGAPIXELS 0.32 2 BPP 24 2 DPI 200 0 @pic00254@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikJaromir2.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/KroulikJaromir2.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikJaromir2.jpg 2 REPORT pictures/KroulikJaromir2.jpg 1 NAME Jaromír Kroulík 1 CACHE 2 FILESIZE 19028 2 DIMENSION 350x500 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 200 0 @pic00255@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikovaAnnaroz 2 CONC .Jonasova.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikovaAnnaroz.Jonasova.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikovaAnnaroz.Jonasova.jpg 2 REPORT pictures/KroulikovaAnnaroz.Jonasova.jpg 1 NAME Kroulíková Anna 1 CACHE 2 FILESIZE 58035 2 DIMENSION 489x695 2 MEGAPIXELS 0.34 2 BPP 24 2 DPI 200 0 @pic00256@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikovaAnnaroz 2 CONC Jonasova2.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikovaAnnarozJonasova2.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikovaAnnarozJonasova2.jpg 2 REPORT pictures/KroulikovaAnnarozJonasova2.jpg 1 NAME ANna Kroulíková roz. Jonášová 1 CACHE 2 FILESIZE 26524 2 DIMENSION 337x412 2 MEGAPIXELS 0.13 2 BPP 24 2 DPI 200 0 @pic00247@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikoviMarieVl 2 CONC adislav.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikoviMarieVladislav.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikoviMarieVladislav.jpg 2 REPORT pictures/KroulikoviMarieVladislav.jpg 1 NAME Marie a Vladislav Kroulíkovi 1 CACHE 2 FILESIZE 23502 2 DIMENSION 477x751 2 MEGAPIXELS 0.35 2 BPP 24 2 DPI 149 0 @pic00232@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikVladislav. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikVladislav.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikVladislav.jpg 2 REPORT pictures/KroulikVladislav.jpg 1 NAME Vladislav Kroulík 1 CACHE 2 FILESIZE 34900 2 DIMENSION 317x408 2 MEGAPIXELS 0.12 2 BPP 8 2 DPI 149 0 @pic00233@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikovaMarie_r 2 CONC ozBenesova.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikovaMarie_rozBenesova.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikovaMarie_rozBenesova.jpg 2 REPORT pictures/KroulikovaMarie_rozBenesova.jpg 1 NAME Marie Kroulíková roz.Benešová 1 CACHE 2 FILESIZE 29956 2 DIMENSION 287x401 2 MEGAPIXELS 0.11 2 BPP 8 2 DPI 149 0 @pic00240@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikoviVlastaM 2 CONC ilos_r1948.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikoviVlastaMilos_r1948.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikoviVlastaMilos_r1948.jpg 2 REPORT pictures/KroulikoviVlastaMilos_r1948.jpg 1 NAME Miloš a Vlasta Kroulíkovi 1 CACHE 2 FILESIZE 59449 2 DIMENSION 362x500 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1948 0 @pic00245@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\pic00245.0.souroz 2 CONC enci_Kroulikovi.jpg 2 RELATIVE pictures/pic00245.0.sourozenci_Kroulikovi.jpg 2 FILEUNIQUE pic00245.0.sourozenci_Kroulikovi.jpg 2 REPORT pictures/pic00245.0.sourozenci_Kroulikovi.jpg 1 NAME Sourozenci Kroulíkovi 1 CACHE 2 FILESIZE 68325 2 DIMENSION 500x415 2 MEGAPIXELS 0.20 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00246@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikoviHanaHel 2 CONC enaMilos_r.1967.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikoviHanaHelenaMilos_r.1967.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikoviHanaHelenaMilos_r.1967.jpg 2 REPORT pictures/KroulikoviHanaHelenaMilos_r.1967.jpg 1 NAME sourozenci Kroulíkovi 1 CACHE 2 FILESIZE 74818 2 DIMENSION 501x345 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1967 0 @pic00239@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikMilos_r198 2 CONC 8.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikMilos_r1988.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikMilos_r1988.jpg 2 REPORT pictures/KroulikMilos_r1988.jpg 1 NAME Kroulík Miloš 1 CACHE 2 FILESIZE 23904 2 DIMENSION 346x427 2 MEGAPIXELS 0.14 2 BPP 24 2 DPI 100 1 DATE 1988 0 @pic00238@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikovaVlasta_ 2 CONC r1961.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikovaVlasta_r1961.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikovaVlasta_r1961.jpg 2 REPORT pictures/KroulikovaVlasta_r1961.jpg 1 NAME Kroulíková Vlasta 1 CACHE 2 FILESIZE 44313 2 DIMENSION 424x500 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 1961 0 @pic00259@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\1HrusovaC.41r.189 2 CONC 8.jpg 2 RELATIVE pictures/1HrusovaC.41r.1898.jpg 2 FILEUNIQUE 1HrusovaC.41r.1898.jpg 2 REPORT pictures/1HrusovaC.41r.1898.jpg 1 NAME Hrušová č. 41 r.1898 1 CACHE 2 FILESIZE 277284 2 DIMENSION 1434x1047 2 MEGAPIXELS 1.50 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00260@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Hrusova_cp41_1930 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/Hrusova_cp41_1930.jpg 2 FILEUNIQUE Hrusova_cp41_1930.jpg 2 REPORT pictures/Hrusova_cp41_1930.jpg 1 NAME Hrusova č. 41 r.1930 1 CACHE 2 FILESIZE 43993 2 DIMENSION 600x355 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00261@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikovaMarieMa 2 CONC gdalena.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikovaMarieMagdalena.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikovaMarieMagdalena.jpg 2 REPORT pictures/KroulikovaMarieMagdalena.jpg 1 NAME KroulikovaMarieMagdalena 1 CACHE 2 FILESIZE 67449 2 DIMENSION 384x501 2 MEGAPIXELS 0.19 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00262@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikJosefMarta 2 CONC Vavrinova.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikJosefMartaVavrinova.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikJosefMartaVavrinova.jpg 2 REPORT pictures/KroulikJosefMartaVavrinova.jpg 1 NAME Marta s dědečkem Josefem Kroulíkem 1 CACHE 2 FILESIZE 65790 2 DIMENSION 445x751 2 MEGAPIXELS 0.33 2 BPP 24 2 DPI 150 0 @pic00263@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MinksOtto.jpg 2 RELATIVE pictures/MinksOtto.jpg 2 FILEUNIQUE MinksOtto.jpg 2 REPORT pictures/MinksOtto.jpg 1 NAME MinksOtto 1 CACHE 2 FILESIZE 29435 2 DIMENSION 243x343 2 MEGAPIXELS 0.08 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00271@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\HavlasovaVlasta.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/HavlasovaVlasta.jpg 2 FILEUNIQUE HavlasovaVlasta.jpg 2 REPORT pictures/HavlasovaVlasta.jpg 1 NAME Vlasta Havlasová 1 CACHE 2 FILESIZE 33577 2 DIMENSION 370x461 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00272@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\HavlasoviMirkoVla 2 CONC sta1987.jpg 2 RELATIVE pictures/HavlasoviMirkoVlasta1987.jpg 2 FILEUNIQUE HavlasoviMirkoVlasta1987.jpg 2 REPORT pictures/HavlasoviMirkoVlasta1987.jpg 1 NAME Vlasta a Mirko Havlasovi roku 1987 1 CACHE 2 FILESIZE 93099 2 DIMENSION 1129x1200 2 MEGAPIXELS 1.35 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00276@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Dana_Tom_babicka. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/Dana_Tom_babicka.jpg 2 FILEUNIQUE Dana_Tom_babicka.jpg 2 REPORT pictures/Dana_Tom_babicka.jpg 1 NAME Dana a Tom babičkou 1 CACHE 2 FILESIZE 59261 2 DIMENSION 600x491 2 MEGAPIXELS 0.29 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00277@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\AlenaJaroslavMysk 2 CONC ovi.jpg 2 RELATIVE pictures/AlenaJaroslavMyskovi.jpg 2 FILEUNIQUE AlenaJaroslavMyskovi.jpg 2 REPORT pictures/AlenaJaroslavMyskovi.jpg 1 NAME Alena a jaroslav Myškovi 1 CACHE 2 FILESIZE 78605 2 DIMENSION 469x600 2 MEGAPIXELS 0.28 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00278@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MyskovaAlena.jpg 2 RELATIVE pictures/MyskovaAlena.jpg 2 FILEUNIQUE MyskovaAlena.jpg 2 REPORT pictures/MyskovaAlena.jpg 1 NAME Alena myšková 1 CACHE 2 FILESIZE 35971 2 DIMENSION 424x494 2 MEGAPIXELS 0.20 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00285@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\SvobodovaFrantisk 2 CONC a_roz_Kroulikova.jpg 2 RELATIVE pictures/SvobodovaFrantiska_roz_Kroulikova.jpg 2 FILEUNIQUE SvobodovaFrantiska_roz_Kroulikova.jpg 2 REPORT pictures/SvobodovaFrantiska_roz_Kroulikova.jpg 1 NAME Františka Svobodová roz. Kroulíková 1 CACHE 2 FILESIZE 23691 2 DIMENSION 151x234 2 MEGAPIXELS 0.03 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00286@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\SvobodovaFrantisk 2 CONC a_rozKroulikova.jpg 2 RELATIVE pictures/SvobodovaFrantiska_rozKroulikova.jpg 2 FILEUNIQUE SvobodovaFrantiska_rozKroulikova.jpg 2 REPORT pictures/SvobodovaFrantiska_rozKroulikova.jpg 1 NAME Františka Svobodová 1 CACHE 2 FILESIZE 38571 2 DIMENSION 271x442 2 MEGAPIXELS 0.12 2 BPP 24 2 DPI 150 0 @pic00287@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\EduardSvoboda_st. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/EduardSvoboda_st.jpg 2 FILEUNIQUE EduardSvoboda_st.jpg 2 REPORT pictures/EduardSvoboda_st.jpg 1 NAME Eduard Svoboda starší 1 CACHE 2 FILESIZE 42361 2 DIMENSION 486x697 2 MEGAPIXELS 0.33 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00288@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\EduardSvoboda_st2 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/EduardSvoboda_st2.jpg 2 FILEUNIQUE EduardSvoboda_st2.jpg 2 REPORT pictures/EduardSvoboda_st2.jpg 1 NAME Eduard Svoboda 1 CACHE 2 FILESIZE 50699 2 DIMENSION 507x783 2 MEGAPIXELS 0.39 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00289@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\SvobodaRudolf.jpg 2 RELATIVE pictures/SvobodaRudolf.jpg 2 FILEUNIQUE SvobodaRudolf.jpg 2 REPORT pictures/SvobodaRudolf.jpg 1 NAME Rudolf Svoboda 1 CACHE 2 FILESIZE 50947 2 DIMENSION 316x487 2 MEGAPIXELS 0.15 2 BPP 24 2 DPI 149 0 @pic00290@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\SvobodovaMarketa. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/SvobodovaMarketa.jpg 2 FILEUNIQUE SvobodovaMarketa.jpg 2 REPORT pictures/SvobodovaMarketa.jpg 1 NAME SvobodovaMarketa 1 CACHE 2 FILESIZE 56189 2 DIMENSION 500x365 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00295@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikovaAnna_ro 2 CONC zLenochova.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikovaAnna_rozLenochova.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikovaAnna_rozLenochova.jpg 2 REPORT pictures/KroulikovaAnna_rozLenochova.jpg 1 NAME Anna Kroulíková roz. Lenochová 1 CACHE 2 FILESIZE 29951 2 DIMENSION 485x604 2 MEGAPIXELS 0.29 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic00296@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\FrantisekAnnaKrou 2 CONC likovi_1903.jpg 2 RELATIVE pictures/FrantisekAnnaKroulikovi_1903.jpg 2 FILEUNIQUE FrantisekAnnaKroulikovi_1903.jpg 2 REPORT pictures/FrantisekAnnaKroulikovi_1903.jpg 1 NAME Anna a František Kroulíkovi 1 CACHE 2 FILESIZE 86653 2 DIMENSION 383x600 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI 200 1 DATE 1903 0 @pic00297@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LenochJosefSvnuky 2 CONC VladislavJaromir.jpg 2 RELATIVE pictures/LenochJosefSvnukyVladislavJaromir.jpg 2 FILEUNIQUE LenochJosefSvnukyVladislavJaromir.jpg 2 REPORT pictures/LenochJosefSvnukyVladislavJaromir.jpg 1 NAME Vladislav a Jaromír s dědečkem Josefem Lenochem 1 CACHE 2 FILESIZE 145122 2 DIMENSION 780x501 2 MEGAPIXELS 0.39 2 BPP 24 2 DPI 149 0 @pic00298@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Vladislav70let197 2 CONC 6.jpg 2 RELATIVE pictures/Vladislav70let1976.jpg 2 FILEUNIQUE Vladislav70let1976.jpg 2 REPORT pictures/Vladislav70let1976.jpg 1 NAME 70. narozeniny dědečka Vladislava 1 CACHE 2 FILESIZE 77221 2 DIMENSION 600x408 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 24 2 DPI 149 1 DATE 1976 0 @pic00299@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\VladislavMarieSvn 2 CONC uky.jpg 2 RELATIVE pictures/VladislavMarieSvnuky.jpg 2 FILEUNIQUE VladislavMarieSvnuky.jpg 2 REPORT pictures/VladislavMarieSvnuky.jpg 1 NAME Marie a Vladislav Kroulíkovi s vnuky 1 CACHE 2 FILESIZE 54446 2 DIMENSION 958x681 2 MEGAPIXELS 0.65 2 BPP 8 2 DPI 149 0 @pic00300@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\JanVavrousek_Mari 2 CONC eVavrouskova_AnnaVyskocilova.jpg 2 RELATIVE pictures/JanVavrousek_MarieVavrouskova_AnnaVyskocilova.jpg 2 FILEUNIQUE JanVavrousek_MarieVavrouskova_AnnaVyskocilova.jpg 2 REPORT pictures/JanVavrousek_MarieVavrouskova_AnnaVyskocilova.jpg 1 NAME Jan a Marie Vavrouškovi s dcerou Annou 1 CACHE 2 FILESIZE 34198 2 DIMENSION 258x500 2 MEGAPIXELS 0.12 2 BPP 8 2 DPI 72 0 @pic00301@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\SvobodovaMarketa2 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/SvobodovaMarketa2.jpg 2 FILEUNIQUE SvobodovaMarketa2.jpg 2 REPORT pictures/SvobodovaMarketa2.jpg 1 NAME Svobodová Markéta 1 CACHE 2 FILESIZE 20325 2 DIMENSION 309x453 2 MEGAPIXELS 0.14 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00302@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\SvobodaEduardaEdu 2 CONC ardSyn.bmp 2 RELATIVE pictures/SvobodaEduardaEduardSyn.bmp 2 FILEUNIQUE SvobodaEduardaEduardSyn.bmp 2 REPORT pictures/SvobodaEduardaEduardSyn.bmp 1 NAME Eduard Svoboda se synem Eduardem 1 CACHE 2 FILESIZE 329044 2 DIMENSION 458x713 2 MEGAPIXELS 0.32 2 BPP 8 2 DPI 149 0 @pic00303@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\SvobodaRudolf2.bm 2 CONC p 2 RELATIVE pictures/SvobodaRudolf2.bmp 2 FILEUNIQUE SvobodaRudolf2.bmp 2 REPORT pictures/SvobodaRudolf2.bmp 1 NAME Rudolf Svoboda 1 CACHE 2 FILESIZE 236500 2 DIMENSION 594x395 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 8 2 DPI 149 0 @pic00325@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\kroulikovi_s_vnuk 2 CONC y_a_babickou.jpg 2 RELATIVE pictures/kroulikovi_s_vnuky_a_babickou.jpg 2 FILEUNIQUE kroulikovi_s_vnuky_a_babickou.jpg 2 REPORT pictures/kroulikovi_s_vnuky_a_babickou.jpg 1 NAME kroulikovi_s_vnuky_a_babickou 1 CACHE 2 FILESIZE 36021 2 DIMENSION 674x495 2 MEGAPIXELS 0.33 2 BPP 8 2 DPI 149 0 @pic00329@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikovaVlastas 2 CONC vnukem.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikovaVlastasvnukem.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikovaVlastasvnukem.jpg 2 REPORT pictures/KroulikovaVlastasvnukem.jpg 1 NAME Kroulíková Vlasta s vnukem 1 CACHE 2 FILESIZE 62449 2 DIMENSION 265x347 2 MEGAPIXELS 0.09 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic00330@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikMilosavnuk 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikMilosavnuk.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikMilosavnuk.jpg 2 REPORT pictures/KroulikMilosavnuk.jpg 1 NAME Kroulík Miloš s vnukem 1 CACHE 2 FILESIZE 56291 2 DIMENSION 376x519 2 MEGAPIXELS 0.19 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic00337@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Kroulikovi3x.jpg 2 RELATIVE pictures/Kroulikovi3x.jpg 2 FILEUNIQUE Kroulikovi3x.jpg 2 REPORT pictures/Kroulikovi3x.jpg 1 NAME Kroulíkovi Jana, Miloš a Helena (uprostřed) 1 CACHE 2 FILESIZE 246412 2 DIMENSION 800x568 2 MEGAPIXELS 0.45 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00338@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Kroulikovi3x.jpg 2 RELATIVE pictures/Kroulikovi3x.jpg 2 FILEUNIQUE Kroulikovi3x.jpg 2 REPORT pictures/Kroulikovi3x.jpg 1 NAME Kroulíkovi Jaroslav a Ludmila, Zdeněk a Marie 1 CACHE 2 FILESIZE 246412 2 DIMENSION 800x568 2 MEGAPIXELS 0.45 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00339@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Kroulikovi.jpg 2 RELATIVE pictures/Kroulikovi.jpg 2 FILEUNIQUE Kroulikovi.jpg 2 REPORT pictures/Kroulikovi.jpg 1 NAME sourozenci Kroulíkovi s rodinami 1 CACHE 2 FILESIZE 104865 2 DIMENSION 875x571 2 MEGAPIXELS 0.50 2 BPP 24 2 DPI 200 0 @pic00341@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\MarieMyskova.jpg 2 RELATIVE pictures/MarieMyskova.jpg 2 FILEUNIQUE MarieMyskova.jpg 2 REPORT pictures/MarieMyskova.jpg 1 NAME Marie Myšková roz.Rejmánková 1 CACHE 2 FILESIZE 8282 2 DIMENSION 150x189 2 MEGAPIXELS 0.02 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1968 0 @pic00675@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\rodna_chalupa.jpg 2 RELATIVE pictures/rodna_chalupa.jpg 2 FILEUNIQUE rodna_chalupa.jpg 2 REPORT pictures/rodna_chalupa.jpg 1 NAME rodná chalupa v Suché Lhotě 1 CACHE 2 FILESIZE 40927 2 DIMENSION 569x384 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00684@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikoviAnnaVac 2 CONC lav.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikoviAnnaVaclav.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikoviAnnaVaclav.jpg 2 REPORT pictures/KroulikoviAnnaVaclav.jpg 1 NAME Anna a Václav Kroulíkovi 1 CACHE 2 FILESIZE 64074 2 DIMENSION 686x509 2 MEGAPIXELS 0.34 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00364@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikJan1.jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikJan1.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikJan1.jpg 2 REPORT pictures/KroulikJan1.jpg 1 NAME Jan Kroulík 1 CACHE 2 FILESIZE 87013 2 DIMENSION 277x255 2 MEGAPIXELS 0.07 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00347@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikovaJosefa. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikovaJosefa.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikovaJosefa.jpg 2 REPORT pictures/KroulikovaJosefa.jpg 1 NAME Josefa Kroulíková 1 CACHE 2 FILESIZE 67565 2 DIMENSION 233x258 2 MEGAPIXELS 0.06 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00348@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikovaJosefa2 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikovaJosefa2.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikovaJosefa2.jpg 2 REPORT pictures/KroulikovaJosefa2.jpg 1 NAME Josefa Kroulíková 1 CACHE 2 FILESIZE 71767 2 DIMENSION 313x318 2 MEGAPIXELS 0.10 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00698@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Kohout_Bohuslav.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/Kohout_Bohuslav.jpg 2 FILEUNIQUE Kohout_Bohuslav.jpg 2 REPORT pictures/Kohout_Bohuslav.jpg 1 NAME Bohuslav 1 CACHE 2 FILESIZE 89589 2 DIMENSION 551x700 2 MEGAPIXELS 0.38 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00699@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Kohout_Bohuslav_k 2 CONC apitan.jpg 2 RELATIVE pictures/Kohout_Bohuslav_kapitan.jpg 2 FILEUNIQUE Kohout_Bohuslav_kapitan.jpg 2 REPORT pictures/Kohout_Bohuslav_kapitan.jpg 1 NAME Bohuslav v uniformě 1 CACHE 2 FILESIZE 89791 2 DIMENSION 576x700 2 MEGAPIXELS 0.40 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00700@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Kohout_Bohuslav_n 2 CONC a_koni.jpg 2 RELATIVE pictures/Kohout_Bohuslav_na_koni.jpg 2 FILEUNIQUE Kohout_Bohuslav_na_koni.jpg 2 REPORT pictures/Kohout_Bohuslav_na_koni.jpg 1 NAME Bohuslav na koni 1 CACHE 2 FILESIZE 55713 2 DIMENSION 494x700 2 MEGAPIXELS 0.34 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00701@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\pametni_deska_Myt 2 CONC o.jpg 2 RELATIVE pictures/pametni_deska_Myto.jpg 2 FILEUNIQUE pametni_deska_Myto.jpg 2 REPORT pictures/pametni_deska_Myto.jpg 1 NAME Pamětní deska 1 DESCRIPTION Pamětní deska na bývalých kasárnách ve Vysokém Mýtě. 1 CACHE 2 FILESIZE 175466 2 DIMENSION 900x675 2 MEGAPIXELS 0.60 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00702@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\AlenaBohuslav1922 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/AlenaBohuslav1922.jpg 2 FILEUNIQUE AlenaBohuslav1922.jpg 2 REPORT pictures/AlenaBohuslav1922.jpg 1 NAME Alena Bayerová a Bohuslav Kohout roku 1922 1 DESCRIPTION Na svatbě ladislava Kohouta. 1 CACHE 2 FILESIZE 63990 2 DIMENSION 900x577 2 MEGAPIXELS 0.51 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00703@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\pametni_deska_Myt 2 CONC o.jpg 2 RELATIVE pictures/pametni_deska_Myto.jpg 2 FILEUNIQUE pametni_deska_Myto.jpg 2 REPORT pictures/pametni_deska_Myto.jpg 1 NAME Pamětní deska 1 DESCRIPTION Pamětní deska na bývalých kasárnách ve Vysokém Mýtě. 1 CACHE 2 FILESIZE 175466 2 DIMENSION 900x675 2 MEGAPIXELS 0.60 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic00704@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\EmilieBohuslavJar 2 CONC milaK.jpg 2 RELATIVE pictures/EmilieBohuslavJarmilaK.jpg 2 FILEUNIQUE EmilieBohuslavJarmilaK.jpg 2 REPORT pictures/EmilieBohuslavJarmilaK.jpg 1 NAME Emilie Kohoutová se synem Bohuslavem a dcerou Jarmilou 1 CACHE 2 FILESIZE 53033 2 DIMENSION 600x361 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00705@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Machalovi1927.jpg 2 RELATIVE pictures/Machalovi1927.jpg 2 FILEUNIQUE Machalovi1927.jpg 2 REPORT pictures/Machalovi1927.jpg 1 NAME Machalovi roku 1927 1 DESCRIPTION Emilie Kohoutová-Machalová a František Machala 1 CACHE 2 FILESIZE 49592 2 DIMENSION 600x363 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00706@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\sMachalovymi_naZa 2 CONC hrade1934.jpg 2 RELATIVE pictures/sMachalovymi_naZahrade1934.jpg 2 FILEUNIQUE sMachalovymi_naZahrade1934.jpg 2 REPORT pictures/sMachalovymi_naZahrade1934.jpg 1 NAME Machalovi na zahradě s vdnoučaty roku 1934 1 DESCRIPTION Emilie a František Machalovi na zahradě ve Vysokém Mýtě s vnoučaty Luš 2 CONC ou a Radkem a snachou Alenou Kohoutovou. 1 CACHE 2 FILESIZE 62850 2 DIMENSION 500x334 2 MEGAPIXELS 0.16 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00707@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\JikevR.1939_1.jpg 2 RELATIVE pictures/JikevR.1939_1.jpg 2 FILEUNIQUE JikevR.1939_1.jpg 2 REPORT pictures/JikevR.1939_1.jpg 1 NAME Na návštěvě v Jíkvi roku 1939 1 DESCRIPTION Alena Kohoutová s dětni Lušou a Radkem. 1 CACHE 2 FILESIZE 63035 2 DIMENSION 848x666 2 MEGAPIXELS 0.56 2 BPP 8 2 DPI 300 0 @pic00708@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\JikevR.1939_2.jpg 2 RELATIVE pictures/JikevR.1939_2.jpg 2 FILEUNIQUE JikevR.1939_2.jpg 2 REPORT pictures/JikevR.1939_2.jpg 1 NAME Kohoutovi na návštěvě v Jíkvi r.1939 1 DESCRIPTION Alena, Bohuslav a Luša Kohoutovi, Radek Fotografuje. 1 CACHE 2 FILESIZE 95719 2 DIMENSION 971x655 2 MEGAPIXELS 0.63 2 BPP 8 2 DPI 300 0 @pic00709@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KohoutLadaSvatba. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/KohoutLadaSvatba.jpg 2 FILEUNIQUE KohoutLadaSvatba.jpg 2 REPORT pictures/KohoutLadaSvatba.jpg 1 NAME Svatba Ladislava Kohouta a Marie Pecháčkové 1 DESCRIPTION Nevěsta Marie roz.Pecháčková, ženich Ladislav Kohout, vlevo sedící ses 2 CONC tra ženicha Jarmila, vpravo sedící Alena Bayerová a za ní stojí bratr 2 CONC ženicha Bohuslav Kohout. 1 CACHE 2 FILESIZE 74938 2 DIMENSION 600x423 2 MEGAPIXELS 0.25 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00710@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerOtakar.jpg 2 RELATIVE pictures/BayerOtakar.jpg 2 FILEUNIQUE BayerOtakar.jpg 2 REPORT pictures/BayerOtakar.jpg 1 NAME Otakar Bayer 1 CACHE 2 FILESIZE 37573 2 DIMENSION 401x500 2 MEGAPIXELS 0.20 2 BPP 24 2 DPI 200 0 @pic00711@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerOtakar_cca19 2 CONC 30.jpg 2 RELATIVE pictures/BayerOtakar_cca1930.jpg 2 FILEUNIQUE BayerOtakar_cca1930.jpg 2 REPORT pictures/BayerOtakar_cca1930.jpg 1 NAME Otakar Bayer kolem roku 1930 1 CACHE 2 FILESIZE 19830 2 DIMENSION 217x319 2 MEGAPIXELS 0.06 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00712@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LusaDasaDedecek19 2 CONC 30.jpg 2 RELATIVE pictures/LusaDasaDedecek1930.jpg 2 FILEUNIQUE LusaDasaDedecek1930.jpg 2 REPORT pictures/LusaDasaDedecek1930.jpg 1 NAME Otakar Bayer s vnučkami Lušou a Dášou roku 1930 1 DESCRIPTION vnučky Luša Kohoutová a Dáša Bayerová 1 CACHE 2 FILESIZE 50534 2 DIMENSION 500x352 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00713@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LusaDasaBabicka19 2 CONC 31.jpg 2 RELATIVE pictures/LusaDasaBabicka1931.jpg 2 FILEUNIQUE LusaDasaBabicka1931.jpg 2 REPORT pictures/LusaDasaBabicka1931.jpg 1 NAME Marie bayerová s vnučkami Lušou a Dášou roku 1931 1 DESCRIPTION Luša Kohoutová a Dáša Bayerová 1 CACHE 2 FILESIZE 76148 2 DIMENSION 336x500 2 MEGAPIXELS 0.16 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00715@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Bayer_Bohuslav.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/Bayer_Bohuslav.jpg 2 FILEUNIQUE Bayer_Bohuslav.jpg 2 REPORT pictures/Bayer_Bohuslav.jpg 1 NAME Bohuslav Bayer 1 CACHE 2 FILESIZE 30239 2 DIMENSION 318x402 2 MEGAPIXELS 0.12 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00716@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerZdenek.jpg 2 RELATIVE pictures/BayerZdenek.jpg 2 FILEUNIQUE BayerZdenek.jpg 2 REPORT pictures/BayerZdenek.jpg 1 NAME Zdeněk Bayer 1 CACHE 2 FILESIZE 26012 2 DIMENSION 227x292 2 MEGAPIXELS 0.06 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00717@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerovaNuska.jpg 2 RELATIVE pictures/BayerovaNuska.jpg 2 FILEUNIQUE BayerovaNuska.jpg 2 REPORT pictures/BayerovaNuska.jpg 1 NAME Františka (Nuška) Bayerová 1 CACHE 2 FILESIZE 25730 2 DIMENSION 198x266 2 MEGAPIXELS 0.05 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic00718@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\vilaMyto.jpg 2 RELATIVE pictures/vilaMyto.jpg 2 FILEUNIQUE vilaMyto.jpg 2 REPORT pictures/vilaMyto.jpg 1 NAME Vila ve Vysokém Mýtě 1 DESCRIPTION Vysoké Mýto, Jiráskova č.382. 1 CACHE 2 FILESIZE 62294 2 DIMENSION 500x343 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 180 0 @pic00719@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerAugust1939.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/BayerAugust1939.jpg 2 FILEUNIQUE BayerAugust1939.jpg 2 REPORT pictures/BayerAugust1939.jpg 1 NAME August Bayer roku 1939 1 CACHE 2 FILESIZE 28552 2 DIMENSION 353x500 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 2400 0 @pic00720@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerEmil1939.jpg 2 RELATIVE pictures/BayerEmil1939.jpg 2 FILEUNIQUE BayerEmil1939.jpg 2 REPORT pictures/BayerEmil1939.jpg 1 NAME Emil Bayer roku 1939 1 CACHE 2 FILESIZE 22280 2 DIMENSION 306x400 2 MEGAPIXELS 0.12 2 BPP 24 2 DPI 71 0 @pic00721@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerovaLibuse.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/BayerovaLibuse.jpg 2 FILEUNIQUE BayerovaLibuse.jpg 2 REPORT pictures/BayerovaLibuse.jpg 1 NAME Libuše Bayerová 1 CACHE 2 FILESIZE 37793 2 DIMENSION 301x415 2 MEGAPIXELS 0.12 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00722@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Bayerova_Libuse.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/Bayerova_Libuse.jpg 2 FILEUNIQUE Bayerova_Libuse.jpg 2 REPORT pictures/Bayerova_Libuse.jpg 1 NAME Libuše Bayerová 1 CACHE 2 FILESIZE 31597 2 DIMENSION 392x500 2 MEGAPIXELS 0.19 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00723@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayeroviBohuslavL 2 CONC ibaJiri1949.jpg 2 RELATIVE pictures/BayeroviBohuslavLibaJiri1949.jpg 2 FILEUNIQUE BayeroviBohuslavLibaJiri1949.jpg 2 REPORT pictures/BayeroviBohuslavLibaJiri1949.jpg 1 NAME Bayerovi Líba, Jiříček a Bože roku 1949 1 CACHE 2 FILESIZE 61406 2 DIMENSION 600x475 2 MEGAPIXELS 0.28 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00724@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerovaLibuseSyn 2 CONC Jiri.jpg 2 RELATIVE pictures/BayerovaLibuseSynJiri.jpg 2 FILEUNIQUE BayerovaLibuseSynJiri.jpg 2 REPORT pictures/BayerovaLibuseSynJiri.jpg 1 NAME Bayerová Libuše se synem Jiřími 1 CACHE 2 FILESIZE 42099 2 DIMENSION 559x600 2 MEGAPIXELS 0.33 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00725@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayeroviBohuslavL 2 CONC ibuse.jpg 2 RELATIVE pictures/BayeroviBohuslavLibuse.jpg 2 FILEUNIQUE BayeroviBohuslavLibuse.jpg 2 REPORT pictures/BayeroviBohuslavLibuse.jpg 1 NAME BaBohuslav Bayer a Libuše 1 CACHE 2 FILESIZE 62636 2 DIMENSION 550x631 2 MEGAPIXELS 0.34 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00726@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerJiri.jpg 2 RELATIVE pictures/BayerJiri.jpg 2 FILEUNIQUE BayerJiri.jpg 2 REPORT pictures/BayerJiri.jpg 1 NAME Jiří Bayer 1 CACHE 2 FILESIZE 32758 2 DIMENSION 436x500 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00727@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\DrahotskyJosef.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/DrahotskyJosef.jpg 2 FILEUNIQUE DrahotskyJosef.jpg 2 REPORT pictures/DrahotskyJosef.jpg 1 NAME Josef Drahotský 1 CACHE 2 FILESIZE 37887 2 DIMENSION 379x500 2 MEGAPIXELS 0.19 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00728@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\DrahotskyLubor199 2 CONC 2.jpg 2 RELATIVE pictures/DrahotskyLubor1992.jpg 2 FILEUNIQUE DrahotskyLubor1992.jpg 2 REPORT pictures/DrahotskyLubor1992.jpg 1 NAME Lubor Drahotský roku 1992 1 CACHE 2 FILESIZE 48552 2 DIMENSION 470x500 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI 600 0 @pic00729@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\DrahotskaJarmila. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/DrahotskaJarmila.jpg 2 FILEUNIQUE DrahotskaJarmila.jpg 2 REPORT pictures/DrahotskaJarmila.jpg 1 NAME Jarmila Drahotská roku 1971 1 CACHE 2 FILESIZE 43855 2 DIMENSION 315x428 2 MEGAPIXELS 0.13 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00730@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerOtakar1931.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/BayerOtakar1931.jpg 2 FILEUNIQUE BayerOtakar1931.jpg 2 REPORT pictures/BayerOtakar1931.jpg 1 NAME Otakar Bayer roku 1931 1 CACHE 2 FILESIZE 31182 2 DIMENSION 374x500 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00731@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerovaMarie.jpg 2 RELATIVE pictures/BayerovaMarie.jpg 2 FILEUNIQUE BayerovaMarie.jpg 2 REPORT pictures/BayerovaMarie.jpg 1 NAME Marie Bayerová 1 CACHE 2 FILESIZE 38513 2 DIMENSION 402x532 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00732@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerovaMarieDasa 2 CONC 1931.jpg 2 RELATIVE pictures/BayerovaMarieDasa1931.jpg 2 FILEUNIQUE BayerovaMarieDasa1931.jpg 2 REPORT pictures/BayerovaMarieDasa1931.jpg 1 NAME Marie Bayerová s vnučkou Dášou 1 CACHE 2 FILESIZE 54110 2 DIMENSION 416x600 2 MEGAPIXELS 0.25 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00734@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerZdenek1965.j 2 CONC pg 2 RELATIVE pictures/BayerZdenek1965.jpg 2 FILEUNIQUE BayerZdenek1965.jpg 2 REPORT pictures/BayerZdenek1965.jpg 1 NAME Zdeněk Bayer 1965 1 CACHE 2 FILESIZE 30191 2 DIMENSION 371x500 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 1200 0 @pic00735@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerovaMarieEva. 2 CONC jpg 2 RELATIVE pictures/BayerovaMarieEva.jpg 2 FILEUNIQUE BayerovaMarieEva.jpg 2 REPORT pictures/BayerovaMarieEva.jpg 1 NAME Marie Bayerová s dcerou Evou 1 CACHE 2 FILESIZE 41959 2 DIMENSION 362x600 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00736@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerovaMaru.jpg 2 RELATIVE pictures/BayerovaMaru.jpg 2 FILEUNIQUE BayerovaMaru.jpg 2 REPORT pictures/BayerovaMaru.jpg 1 NAME Marie Bayerová - Maru 1 CACHE 2 FILESIZE 18813 2 DIMENSION 270x391 2 MEGAPIXELS 0.10 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00739@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Bayerovi1931.jpg 2 RELATIVE pictures/Bayerovi1931.jpg 2 FILEUNIQUE Bayerovi1931.jpg 2 REPORT pictures/Bayerovi1931.jpg 1 NAME Bayerovi roku 1931 1 DESCRIPTION Zleva sedí Nuška a Marie s Dášou, zleva stojí Otakar a Miloš Bayerovi 1 CACHE 2 FILESIZE 87661 2 DIMENSION 642x800 2 MEGAPIXELS 0.51 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00740@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayeroviMilosNusk 2 CONC aOtakarDasa1931.jpg 2 RELATIVE pictures/BayeroviMilosNuskaOtakarDasa1931.jpg 2 FILEUNIQUE BayeroviMilosNuskaOtakarDasa1931.jpg 2 REPORT pictures/BayeroviMilosNuskaOtakarDasa1931.jpg 1 NAME Bayerovi roku 1931 1 DESCRIPTION Nuška a Miloš Bayerovi s dcerou Dášou a dědečkem Otakarem 1 CACHE 2 FILESIZE 54565 2 DIMENSION 516x700 2 MEGAPIXELS 0.36 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00741@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayeroviMilosNusk 2 CONC a1928.jpg 2 RELATIVE pictures/BayeroviMilosNuska1928.jpg 2 FILEUNIQUE BayeroviMilosNuska1928.jpg 2 REPORT pictures/BayeroviMilosNuska1928.jpg 1 NAME Novomanželí Bayerovi 1928 1 CACHE 2 FILESIZE 48826 2 DIMENSION 571x700 2 MEGAPIXELS 0.40 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00742@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\Bayer_Milos.jpg 2 RELATIVE pictures/Bayer_Milos.jpg 2 FILEUNIQUE Bayer_Milos.jpg 2 REPORT pictures/Bayer_Milos.jpg 1 NAME Miloš Bayer 1 CACHE 2 FILESIZE 41447 2 DIMENSION 617x800 2 MEGAPIXELS 0.49 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00743@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerMilos1915.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/BayerMilos1915.jpg 2 FILEUNIQUE BayerMilos1915.jpg 2 REPORT pictures/BayerMilos1915.jpg 1 NAME Miloš roku 1915 1 DESCRIPTION ve Vysokém Mýtě u branky do zahrady 1 CACHE 2 FILESIZE 62469 2 DIMENSION 413x550 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00744@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerMilos1917.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/BayerMilos1917.jpg 2 FILEUNIQUE BayerMilos1917.jpg 2 REPORT pictures/BayerMilos1917.jpg 1 NAME Miloš roku 1917 1 CACHE 2 FILESIZE 50924 2 DIMENSION 460x600 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00745@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerMilosMaturan 2 CONC t1918.jpg 2 RELATIVE pictures/BayerMilosMaturant1918.jpg 2 FILEUNIQUE BayerMilosMaturant1918.jpg 2 REPORT pictures/BayerMilosMaturant1918.jpg 1 NAME Miloš maturant roku 1918 1 CACHE 2 FILESIZE 31262 2 DIMENSION 482x600 2 MEGAPIXELS 0.28 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00746@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\BayerMilos1928.jp 2 CONC g 2 RELATIVE pictures/BayerMilos1928.jpg 2 FILEUNIQUE BayerMilos1928.jpg 2 REPORT pictures/BayerMilos1928.jpg 1 NAME Miloš roku 1928 1 CACHE 2 FILESIZE 19028 2 DIMENSION 370x500 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00747@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KohoutLadaAndelaV 2 CONC ladek1936.jpg 2 RELATIVE pictures/KohoutLadaAndelaVladek1936.jpg 2 FILEUNIQUE KohoutLadaAndelaVladek1936.jpg 2 REPORT pictures/KohoutLadaAndelaVladek1936.jpg 1 NAME Kohoutovi na návštěvě u Kohoutů na Slovensku 1 DESCRIPTION zleva Alena Kohoutová s Radkem, Anděla Kohoutová, Luša Kohoutová, Ladi 2 CONC slav Kohout a jeho syn Vladek v Rožňavě u nádraží roku 1934 1 CACHE 2 FILESIZE 68044 2 DIMENSION 700x594 2 MEGAPIXELS 0.41 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00748@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KohoutLadaVladekA 2 CONC lena1936.jpg 2 RELATIVE pictures/KohoutLadaVladekAlena1936.jpg 2 FILEUNIQUE KohoutLadaVladekAlena1936.jpg 2 REPORT pictures/KohoutLadaVladekAlena1936.jpg 1 NAME Bratranci a sestřenice Kohoutovi 1 DESCRIPTION zleva Vladek, Luša, Alena Kohoutová, Radek a Láda Kohout, na Slovensku 2 CONC roku 1936 1 CACHE 2 FILESIZE 65035 2 DIMENSION 800x542 2 MEGAPIXELS 0.43 2 BPP 24 2 DPI 900 0 @pic00749@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LadaDrahotskaLubo 2 CONC rRadek.jpg 2 RELATIVE pictures/LadaDrahotskaLuborRadek.jpg 2 FILEUNIQUE LadaDrahotskaLuborRadek.jpg 2 REPORT pictures/LadaDrahotskaLuborRadek.jpg 1 NAME Kohout Ladislav na návštěvě ve Vysokém Mýtě 1 DESCRIPTION zleva stojí Alena Kohoutová, Lada Kohout a jeho sestra Jarmila Drahots 2 CONC ká, sedí Lubor Drahotský, pes Rin a Radek Kohout 1 CACHE 2 FILESIZE 56853 2 DIMENSION 439x500 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00750@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\LadaDrahotskaLubo 2 CONC rRadek.jpg 2 RELATIVE pictures/LadaDrahotskaLuborRadek.jpg 2 FILEUNIQUE LadaDrahotskaLuborRadek.jpg 2 REPORT pictures/LadaDrahotskaLuborRadek.jpg 1 NAME Jarmila Drahotská a její syn Lubor s příbuznými 1 DESCRIPTION zprava stojí Jarmila Drahotská, její bratr Lada Kohout a švagrová Alen 2 CONC a Kohoutová, zleva sedí Lubor Drahotský, pes Rin a Radek Kohout 1 CACHE 2 FILESIZE 56853 2 DIMENSION 439x500 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 24 2 DPI 400 0 @pic00751@ Picture 1 PATH D:\Documents\Alena\rodokomen Alena\rodokmen\pictures\KroulikJosefMarie 2 CONC .jpg 2 RELATIVE pictures/KroulikJosefMarie.jpg 2 FILEUNIQUE KroulikJosefMarie.jpg 2 REPORT pictures/KroulikJosefMarie.jpg 1 NAME Josef a Marie Kroulíkovi 1 CACHE 2 FILESIZE 66197 2 DIMENSION 487x724 2 MEGAPIXELS 0.35 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @place00001@ PLAC 1 NAME Svratouch č.91 0 @place00002@ PLAC 1 NAME Svratouch č.176 0 @place00003@ PLAC 1 NAME Svratouch, českobratrský evangelický hřbitov 0 @place00004@ PLAC 1 NAME Škvorec č.133 0 @place00005@ PLAC 1 NAME Borová č.32 0 @place00006@ PLAC 1 NAME Německé č.69 0 @place00007@ PLAC 1 NAME Hrušová č.41 0 @place00008@ PLAC 1 NAME Svratka č.80 0 @place00009@ PLAC 1 NAME Vysoké Mýto 0 @place00010@ PLAC 1 NAME Vysoké Mýto, hostinec u Tejnorů 0 @place00011@ PLAC 1 NAME Svratouch č.24 0 @place00012@ PLAC 1 NAME Telecí č.34 0 @place00015@ PLAC 1 NAME Krakovany u Kolína 0 @place00016@ PLAC 1 NAME Svratouch č.155 0 @place00017@ PLAC 1 NAME Praha 0 @place00019@ PLAC 1 NAME Jičín 0 @place00021@ PLAC 1 NAME Nové Město nad Metují 0 @place00023@ PLAC 1 NAME Trutnov 0 @place00025@ PLAC 1 NAME Svratouch č.82 0 @place00026@ PLAC 1 NAME Sádek č.73 0 @place00027@ PLAC 1 NAME Telecí 0 @place00028@ PLAC 1 NAME Svratouch č.76 0 @place00029@ PLAC 1 NAME Telecí č.16 0 @place00031@ PLAC 1 NAME Hrušová č.30 0 @place00032@ PLAC 1 NAME Telecí č.106 0 @place00033@ PLAC 1 NAME Běstovice č.24 0 @place00034@ PLAC 1 NAME Voděrady 0 @place00035@ PLAC 1 NAME Jičín novoměstský hřbitov 0 @place00036@ PLAC 1 NAME Moravská Ostrava 0 @place00037@ PLAC 1 NAME Nová Paka 0 @place00039@ PLAC 1 NAME Hodonín 0 @place00040@ PLAC 1 NAME Rychnov 0 @place00041@ PLAC 1 NAME Svratouch č.6 0 @place00043@ PLAC 1 NAME Svratka-Cikánka č.11, hostinec 0 @place00044@ PLAC 1 NAME Pustá Rybná č.31 0 @place00045@ PLAC 1 NAME Sloupnice 0 @place00046@ PLAC 1 NAME Hrušová č.27 0 @place00047@ PLAC 1 NAME Svratka 0 @place00048@ PLAC 1 NAME Německé 0 @place00049@ PLAC 1 NAME Kobylí č.4 0 @place00050@ PLAC 1 NAME Hrušová 0 @place00051@ PLAC 1 NAME Zderaz č.6 0 @place00052@ PLAC 1 NAME Javorek č.35 0 @place00056@ PLAC 1 NAME Vojenská akademie v Hranicích na Moravě 0 @place00060@ PLAC 1 NAME Hrušová č.12 0 @place00061@ PLAC 1 NAME Telecí evangelický hřbitov 0 @place00062@ PLAC 1 NAME Sedliště u Litomyšle 0 @place00063@ PLAC 1 NAME Běstovice 0 @place00064@ PLAC 1 NAME Bučina evangelický hřbitov 0 @place00068@ PLAC 1 NAME Telecí č.88 0 @place00069@ PLAC 1 NAME Sněžné nebo Maršovice pravděpod. 0 @place00070@ PLAC 1 NAME Chrudim rodinná hrobka 0 @place00071@ PLAC 1 NAME českobratrská evangelická modlitebna v Praze XII 0 @place00073@ PLAC 1 NAME v Praze v chrámu sv.Štěpána 0 @place00075@ PLAC 1 NAME Chlumec nad Cidlinou 0 @place00076@ PLAC 1 NAME Loukov 0 @place00077@ PLAC 1 NAME Dolní Slivno 0 @place00079@ PLAC 1 NAME c.k. evangelicko-theologická fakulta ve Vídni 0 @place00082@ PLAC 1 NAME Ostrava 0 @place00083@ PLAC 1 NAME Most 0 @place00084@ PLAC 1 NAME Pardubice 0 @place00085@ PLAC 1 NAME Karviná 0 @place00086@ PLAC 1 NAME Škvorec 0 @place00087@ PLAC 1 NAME Prosetín 0 @place00088@ PLAC 1 NAME Česká Skalice 0 @place00089@ PLAC 1 NAME Liberec 0 @place00090@ PLAC 1 NAME Ostrov nad Ohří 0 @place00091@ PLAC 1 NAME Karlovy Vary 0 @place00092@ PLAC 1 NAME Brno 0 @place00093@ PLAC 1 NAME Českobratrský evangelický chrám ve Škvorci 0 @place00094@ PLAC 1 NAME Písek 0 @place00095@ PLAC 1 NAME Německý Brod (nemocnice) 0 @place00096@ PLAC 1 NAME Gymnázium v Hradci Králové a filosofickou fakultu c.k.české university 2 CONC Karlo-Ferdinandovy v Praze 0 @place00097@ PLAC 1 NAME lékařskou fakultu University Karlovy v Praze 0 @place00099@ PLAC 1 NAME Borová č.69 0 @place00102@ PLAC 1 NAME Jičín-chrám sv.Jakuba 0 @place00103@ PLAC 1 NAME Jičín č.60 0 @place00106@ PLAC 1 NAME Jičín č.45 0 @place00107@ PLAC 1 NAME Lázně Bělohrad č.1 0 @place00108@ PLAC 1 NAME Jičín č.51-Staré Město 0 @place00109@ PLAC 1 NAME Lipčany 0 @place00110@ PLAC 1 NAME Jičín č.33-Staré Město 0 @place00111@ PLAC 1 NAME Zámrsk č.1 0 @place00112@ PLAC 1 NAME Vysoké Mýto č.56 0 @place00113@ PLAC 1 NAME Lysá nad Labem 0 @place00114@ PLAC 1 NAME Praha -Strašnice 0 @place00115@ PLAC 1 NAME Praha-Dejvice 0 @place00116@ PLAC 1 NAME Náchod 0 @place00117@ PLAC 1 NAME Praha-Motol 0 @place00121@ PLAC 1 NAME Jičín č.25-Pražské předměstí 0 @place00122@ PLAC 1 NAME Jičín č.13-Pražské předměstí 0 @place00123@ PLAC 1 NAME Praha hřbitov na Vyšehradě 0 @place00124@ PLAC 1 NAME Jičín č.97 - Valdické předměstí 0 @place00125@ PLAC 1 NAME Náchod č.1047 0 @place00126@ PLAC 1 NAME Pardubice, uložena na hřbitově v Náchodě 0 @place00127@ PLAC 1 NAME Třebovětice č.9 u Hořic 0 @place00128@ PLAC 1 NAME Kosmonosy č.2 0 @place00129@ PLAC 1 NAME Neděliště č.1 0 @place00130@ PLAC 1 NAME Třebovětice č.3 u Hořic 0 @place00131@ PLAC 1 NAME Litomyšl č.169 0 @place00132@ PLAC 1 NAME Nové Město nad Metují č.46-B 0 @place00133@ PLAC 1 NAME Mladá, okr. Nové Benátky 0 @place00135@ PLAC 1 NAME Milovice 0 @place00136@ PLAC 1 NAME Jíkev č.34 0 @place00139@ PLAC 1 NAME Charváty č.4, okr. Olomouc 0 @place00141@ PLAC 1 NAME Penčičky č.3 0 @place00142@ PLAC 1 NAME Penčice č.23 (Penčičky) 0 @place00143@ PLAC 1 NAME Jikev 0 @place00144@ PLAC 1 NAME Jičín č.125-Valdické předměstí 0 @place00146@ PLAC 1 NAME Jeseník č.90 0 @place00147@ PLAC 1 NAME Jeseník č.116 0 @place00148@ PLAC 1 NAME Jeseník č.36 0 @place00149@ PLAC 1 NAME Mauthausen 0 @place00150@ PLAC 1 NAME Jičín č.55-Nové Město 0 @place00151@ PLAC 1 NAME Jičín č.59-Staré Město 0 @place00152@ PLAC 1 NAME Bělehrad 0 @place00153@ PLAC 1 NAME Jičín č.10-Staré Město 0 @place00154@ PLAC 1 NAME Lipník nad Bečvou 0 @place00155@ PLAC 1 NAME Třebichovice č.88, okres Slaný 0 @place00156@ PLAC 1 NAME u sv.Ludmily v Praze 0 @place00157@ PLAC 1 NAME Hradiště u Blovic č.28, okr.Plzeň 0 @place00158@ PLAC 1 NAME Jičín,českobratrská evangelická modlitebna 0 @place00159@ PLAC 1 NAME Jičín, Vrchlického č.341 0 @place00160@ PLAC 1 NAME Český Brod 0 @place00161@ PLAC 1 NAME Praha XIX, Bubeneč 0 @place00162@ PLAC 1 NAME Praha 6 0 @place00163@ PLAC 1 NAME Jíkev č.35 0 @place00164@ PLAC 1 NAME Třebovětice 0 @place00165@ PLAC 1 NAME Jíkev 0 @place00166@ PLAC 1 NAME Bechlín č.48 0 @place00169@ PLAC 1 NAME Bechlín 0 @place00170@ PLAC 1 NAME Předměřice 0 @place00171@ PLAC 1 NAME Vlíněves 0 @place00172@ PLAC 1 NAME Slivínko, dříve Malé Slivno 0 @place00173@ PLAC 1 NAME Jíkkev 0 @place00174@ PLAC 1 NAME Hoření Slivno č.4 0 @place00175@ PLAC 1 NAME Slivínko, dříve Malé Slivno č.8 0 @place00176@ PLAC 1 NAME Učitelský ústav 0 @place00177@ PLAC 1 NAME Hořátev 0 @place00178@ PLAC 1 NAME Borová č.71 0 @place00180@ PLAC 1 NAME Bučina č.12 0 @place00181@ PLAC 1 NAME Bučina č.45 0 @place00182@ PLAC 1 NAME Bučina č.10 0 @place00183@ PLAC 1 NAME Elberfeld 0 @place00184@ PLAC 1 NAME Oskořínek 0 @place00185@ PLAC 1 NAME Osík č.18 0 @place00186@ PLAC 1 NAME Telecí č.18 0 @place00187@ PLAC 1 NAME Široký Důl č.30 0 @place00188@ PLAC 1 NAME Borová 0 @place00189@ PLAC 1 NAME Borová 179 0 @place00190@ PLAC 1 NAME Sádek 0 @place00191@ PLAC 1 NAME Borová č.64 0 @place00192@ PLAC 1 NAME Hrubý Jeseník 0 @place00193@ PLAC 1 NAME Morašice 0 @place00194@ PLAC 1 NAME Hrušová č. 30 0 @place00195@ PLAC 1 NAME Zálší č.30 0 @place00196@ PLAC 1 NAME Postolov 0 @place00199@ PLAC 1 NAME Hrušová č. 32 0 @place00201@ PLAC 1 NAME Čermná 0 @place00202@ PLAC 1 NAME Mokrá Hora 0 @place00203@ PLAC 1 NAME Salcburk 0 @place00204@ PLAC 1 NAME Val. Meziříčí 0 @place00205@ PLAC 1 NAME Příbor 0 @place00206@ PLAC 1 NAME Frýdlant 0 @place00209@ PLAC 1 NAME Kutná Hora 0 @place00210@ PLAC 1 NAME Letovice 0 @place00211@ PLAC 1 NAME Jaroměř 0 @place00212@ PLAC 1 NAME Ouhrov - Golčův Jeníkov 0 @place00213@ PLAC 1 NAME Nechanice 0 @place00214@ PLAC 1 NAME Praha XII, Moravská 1603/31 0 @place00215@ PLAC 1 NAME Milovice - Mladá č.28 0 @place00216@ PLAC 1 NAME Mezouň č.23 0 @place00217@ PLAC 1 NAME Klatovy II / Pražské předměstí č.150 0 @place00218@ PLAC 1 NAME Vráž č.21 0 @place00219@ PLAC 1 NAME Beroun 0 @place00220@ PLAC 1 NAME Loděnice 0 @place00221@ PLAC 1 NAME Mladá Boleslav 0 @place00222@ PLAC 1 NAME Všestary 0 @place00223@ PLAC 1 NAME Vraclav - Svatý Mikuláš 0 @place00224@ PLAC 1 NAME Blatnice pod sv. Antonínkem 0 @place00225@ PLAC 1 NAME Hradec Králové 0 @place00226@ PLAC 1 NAME Vysoké Mýto č.54 0 @place00227@ PLAC 1 NAME Litomyšl č.156 0 @place00228@ PLAC 1 NAME Vysoké Mýto č.212 0 @place00229@ PLAC 1 NAME Vysoké Mýto č.160 0 @place00230@ PLAC 1 NAME Struhy č.35 0 @place00231@ PLAC 1 NAME Horní Slivno 0 @place00232@ PLAC 1 NAME Milovice - Mladá č.19 0 @place00233@ PLAC 1 NAME Horní Slivno č.4 0 @place00234@ PLAC 1 NAME Řepín 0 @place00235@ PLAC 1 NAME Krpy č.9 0 @place00236@ PLAC 1 NAME Chodeč č.2 0 @place00237@ PLAC 1 NAME Mělnické Vtelno 0 @place00238@ PLAC 1 NAME Horní Slivno č.26 0 @place00239@ PLAC 1 NAME Horní Slivno č.38 0 @place00240@ PLAC 1 NAME Horní SLivno 0 @place00241@ PLAC 1 NAME Horní Slivno č.31 0 @place00242@ PLAC 1 NAME Hřivno č.4 0 @place00243@ PLAC 1 NAME Dolní Slivno č.33 0 @place00244@ PLAC 1 NAME Horní Slivno č.36 0 @place00245@ PLAC 1 NAME Horní Slivno č.40 0 @place00246@ PLAC 1 NAME Horní Slivno č.23 0 @place00247@ PLAC 1 NAME Horní Slivno č.32 0 @place00248@ PLAC 1 NAME Benátky nad Jizerou 0 @place00249@ PLAC 1 NAME Kojovice č.14 0 @place00250@ PLAC 1 NAME Chrudim 0 @place00251@ PLAC 1 NAME Pečky č.197 0 @place00252@ PLAC 1 NAME Ústí nad Labem 0 @place00253@ PLAC 1 NAME Krpy č.49 0 @place00254@ PLAC 1 NAME Kadlín 0 @place00255@ PLAC 1 NAME Vysoká Libeň 0 @place00256@ PLAC 1 NAME Vysoká Libeň č.36 0 @place00257@ PLAC 1 NAME Dřevčice 0 @place00258@ PLAC 1 NAME Praha - Nové Město 0 @place00259@ PLAC 1 NAME Mečeříž 0 @place00260@ PLAC 1 NAME Chotětov 0 @place00261@ PLAC 1 NAME Horky nad Jizerou č.56 0 @place00262@ PLAC 1 NAME Praha-Liběň č.554 0 @place00263@ PLAC 1 NAME Paseka č.2 0 @place00264@ PLAC 1 NAME Deštné v Orlických horách 0 @place00265@ PLAC 1 NAME Benátky nad Jizerou I č.54 0 @place00266@ PLAC 1 NAME Zdětín č.9 0 @place00267@ PLAC 1 NAME Praha-Libeň 0 @place00268@ PLAC 1 NAME Hrubý Jeseník č.74 0 @place00269@ PLAC 1 NAME Krchleby č.53 0 @place00270@ PLAC 1 NAME Horky nad Jizerou č.106 0 @place00271@ PLAC 1 NAME Bělá pod Bezdězem-Březinka č.43 0 @place00272@ PLAC 1 NAME Praha -Malá Strana č.43 0 @place00273@ PLAC 1 NAME Praha -Vinohrady 0 @place00274@ PLAC 1 NAME Praha-Malá Strana č.141 0 @place00275@ PLAC 1 NAME Malá Strana č.83 0 @place00276@ PLAC 1 NAME Praha-Malá STrana č.246 0 @place00277@ PLAC 1 NAME Praha -Staré Město 0 @place00278@ PLAC 1 NAME Praha-Karlín 0 @place00279@ PLAC 1 NAME Baštěk 0 @place00280@ PLAC 1 NAME Benátky nad Jizerou č.85 0 @place00281@ PLAC 1 NAME Děčín 0 @place00282@ PLAC 1 NAME Benátky nad Jizerou č.66 0 @place00283@ PLAC 1 NAME Milovice - Benátecká Vrutice 0 @place00284@ PLAC 1 NAME Tuřice č.26 0 @place00285@ PLAC 1 NAME Předměřice nad Jizerou 0 @place00286@ PLAC 1 NAME Sudovo Hlavno č.61 0 @place00287@ PLAC 1 NAME Předměřice č.98 0 @place00288@ PLAC 1 NAME Kropáčova Vrutice č.64 0 @place00289@ PLAC 1 NAME Bukovno 0 @place00290@ PLAC 1 NAME Florida 0 @place00294@ PLAC 1 NAME Penčičky č.14 0 @place00295@ PLAC 1 NAME Doloplazy u Olomouce 0 @place00296@ PLAC 1 NAME Žeravice 0 @place00297@ PLAC 1 NAME Čechovice 0 @place00298@ PLAC 1 NAME Výšovice 0 @place00299@ PLAC 1 NAME Penčičky č.33 0 @place00300@ PLAC 1 NAME Penčice 0 @place00301@ PLAC 1 NAME Penčičky č.23 0 @place00302@ PLAC 1 NAME Suchonice 0 @place00303@ PLAC 1 NAME Beňov 0 @place00304@ PLAC 1 NAME Penčičky 0 @place00305@ PLAC 1 NAME kostel sv.Michala v Olomouci 0 @place00306@ PLAC 1 NAME Charváty 0 @place00307@ PLAC 1 NAME Charváty č.4 0 @place00308@ PLAC 1 NAME Blatec 0 @place00309@ PLAC 1 NAME Zábeštní Lhota 0 @place00310@ PLAC 1 NAME Zábeštní Lhota č.4 0 @place00311@ PLAC 1 NAME Velká Lhota 0 @place00312@ PLAC 1 NAME Penčičky č.25 0 @place00313@ PLAC 1 NAME Penčičky č.36 0 @place00314@ PLAC 1 NAME Lázníky 0 @place00315@ PLAC 1 NAME Sobíšky 0 @place00316@ PLAC 1 NAME Sobíšky č.9 0 @place00317@ PLAC 1 NAME Nelešovice č.15 0 @place00319@ PLAC 1 NAME Přerov 0 @place00320@ PLAC 1 NAME na Sokolu 0 @place00321@ PLAC 1 NAME Penčičky č.19 0 @place00322@ PLAC 1 NAME Penčičky č.28 0 @place00323@ PLAC 1 NAME Babice 0 @place00324@ PLAC 1 NAME Šumperk 0 @place00325@ PLAC 1 NAME Buk 0 @place00326@ PLAC 1 NAME Penčice č.13 0 @place00327@ PLAC 1 NAME Penčičky č.20 0 @place00328@ PLAC 1 NAME Křemaň č.42 0 @place00329@ PLAC 1 NAME Penčičky č.24 0 @place00330@ PLAC 1 NAME Penčičky č.5 0 @place00332@ PLAC 1 NAME Olomouc 0 @place00333@ PLAC 1 NAME Daskabát 0 @place00334@ PLAC 1 NAME Tršice 0 @place00335@ PLAC 1 NAME Nelešovice 0 @place00336@ PLAC 1 NAME Hostašovice 0 @place00337@ PLAC 1 NAME Velký Týnec 0 @place00338@ PLAC 1 NAME Příbram 0 @place00339@ PLAC 1 NAME Přestavlky 0 @place00340@ PLAC 1 NAME Majetín 0 @place00341@ PLAC 1 NAME Hlouzov 0 @place00342@ PLAC 1 NAME Nový Dvůr 0 @place00343@ PLAC 1 NAME Mlač 0 @place00344@ PLAC 1 NAME Penčičky č.22 0 @place00345@ PLAC 1 NAME Penčičky č.30 0 @place00346@ PLAC 1 NAME Újezd u Přerova 0 @place00347@ PLAC 1 NAME Penčičky č.26 0 @place00349@ PLAC 1 NAME Penčičky č.60 0 @place00351@ PLAC 1 NAME Penčičky č.32 0 @place00352@ PLAC 1 NAME Čistá u Rakovníka 0 @place00353@ PLAC 1 NAME Svratouch 0 @place00354@ PLAC 1 NAME Svratka č.28 0 @place00355@ PLAC 1 NAME Vinary č.23 0 @place00356@ PLAC 1 NAME Vinary č.22 0 @place00357@ PLAC 1 NAME Vinary č.17 0 @place00358@ PLAC 1 NAME Svratouch č.94 0 @place00359@ PLAC 1 NAME Chlumětín 0 @place00360@ PLAC 1 NAME Svratouch č.44 0 @place00361@ PLAC 1 NAME Svratouch č.89 0 @place00362@ PLAC 1 NAME Svratouch č.84 0 @place00363@ PLAC 1 NAME Svratouch č.111 0 @place00364@ PLAC 1 NAME Svratouch č.187 0 @place00365@ PLAC 1 NAME Svratouch č.46 0 @place00366@ PLAC 1 NAME Sratouch č.17 0 @place00367@ PLAC 1 NAME Ottawa, Kanada 0 @place00369@ PLAC 1 NAME Veselíčko 0 @place00370@ PLAC 1 NAME Hrušová č.31 0 @place00371@ PLAC 1 NAME hrušová 0 @place00372@ PLAC 1 NAME Ovčín 0 @place00374@ PLAC 1 NAME Bučina č.36 0 @place00375@ PLAC 1 NAME prčice 0 @edu00002@ Education 1 PROGRAM JUDr. 0 @edu00004@ Education 1 PROGRAM Ing. 0 @edu00005@ Education 1 PROGRAM Dr.Ing. 0 @edu00008@ Education 1 INSTITUTION lékařskou fakultu University Karlovy v Praze 1 PLAC lékařskou fakultu University Karlovy v Praze 2 _XREF @place00097@ 0 @edu00010@ Education 1 INSTITUTION Vojenská akademie v Hranicích na Moravě 1 PLAC Vojenská akademie v Hranicích na Moravě 2 _XREF @place00056@ 0 @edu00012@ Education 1 PROGRAM ing.arch. dr.techn. 0 @edu00014@ Education 1 PROGRAM ing.arch.dr.techn. 0 @edu00015@ Education 1 PROGRAM zoolog 0 @edu00016@ Education 1 PROGRAM botanik 0 @edu00019@ Education 1 INSTITUTION Gymnázium v Hradci Králové a filosofickou fakultu c.k.české university 2 CONC Karlo-Ferdinandovy v Praze 1 PLAC Gymnázium v Hradci Králové a filosofickou fakultu c.k.české university 2 CONC Karlo-Ferdinandovy v Praze 2 _XREF @place00096@ 0 @edu00021@ Education 1 INSTITUTION c.k. evangelicko-theologická fakulta ve Vídni 1 PLAC c.k. evangelicko-theologická fakulta ve Vídni 2 _XREF @place00079@ 1 DATESTART 1914 1 DATEEND 1917 0 @edu00026@ Education 1 NOTE Vystudoval práva, měl titul JUDr. 0 @edu00027@ Education 1 INSTITUTION Učitelský ústav 1 PLAC Učitelský ústav 2 _XREF @place00176@ 0 @occu00003@ Occupation 1 TITL náměstek ředitele společnosti Československá keramika v Praze 1 NOTE po roce 1949 emigroval, žil v Uruguay, později ve Španělsku 0 @occu00004@ Occupation 1 TITL asistent zemského výzkumného ústavu zootechnického v Brně 0 @occu00005@ Occupation 1 TITL referent Exportního ústavu čsl. v Praze, později obchodní atašé na kon 2 CONC zulátu v New Yorku 0 @occu00009@ Occupation 1 TITL měšťan a obchodník papírem v Jičíně č.33-Staré Město 0 @occu00010@ Occupation 1 TITL majitel obchodu - knihkupec v Lipníku nad Bečvou 0 @occu00011@ Occupation 1 TITL po svém otci majitel obchodu v Jičíně č.33, později vrchní zástupce ba 2 CONC nky Slavie 1 NOTE Později bydlel v Jičíně č.35 (r.1903) a potom ve Vrchlického ulici č.3 2 CONC 41. 0 @occu00012@ Occupation 1 TITL advokát v Praze čp.785 - II. 0 @occu00013@ Occupation 1 TITL učitel, posledně na obecné škole v Dolním Bousově u Sobotky 0 @occu00015@ Occupation 1 TITL úředník finančního ředitelství, naposledy účetní ředitel finanč. ředit 2 CONC elsrví v Praze. 1 NOTE bydlel v Praze 6, Gensovská 6 0 @occu00016@ Occupation 1 TITL lesní onženýr, CSc., od.r.1945 asistent na VŠZLI-ČVUT, pak docent na l 2 CONC esnické fakultě ČVUT(1952-8), pak vědecký pracovník v lesnickém ústavu 2 CONC na Zbraslavi (1958-79). 1 NOTE bydlel Praha 6, Gensovská 6, později Praha 5 Hlubočepy 0 @occu00018@ Occupation 1 TITL major - škpt. dělostřelectva, později dělník v ČKD 1 NOTE v 50.letech vyloučen z armády 0 @occu00024@ Occupation 1 TITL arch., vrchní technický likvidátor poijišťovny SLAVIA. 0 @occu00025@ Occupation 1 TITL stavař, arch., vedoucí výstavby Lidic a Ležáků 0 @occu00026@ Occupation 1 TITL měšťan a mistr kožešnický v Jičíně č.13-Pražské Předměstí 0 @occu00027@ Occupation 1 TITL měšťan a mistr ševcovský v Jičíně č.68 - Holínské předměstí 0 @occu00028@ Occupation 1 TITL měšťan a mistr pekařský v Jičíně č.33-Staré Město 0 @occu00029@ Occupation 1 TITL měšťan a mistr hřebenářský v Jičíně č.51-Staré Město 0 @occu00030@ Occupation 1 TITL tajemník okresního zastupitelství Jičínského, v Jičíně č.97-Valdické p 2 CONC ředměstí 1 NOTE Antonín byl zasloužilým národním, osvětovým a hospodářským pracovníkem 2 CONC v jičínském okrese. Aktivně pracoval i pro Sokol, jehož byl čestným č 2 CONC lenem. 0 @occu00031@ Occupation 1 TITL profesor vysoké školy zemědělské v Brně, v letech 1933-4 a 1945 jejím 2 CONC rektorem 1 NOTE zakladatel a ředitel Biologické stanice vysokých škol brněnských v Led 2 CONC nici, přespolní člen Královské České společnosti nauk, řádný člen Masa 2 CONC rykovy akademie práce a československé akademie zemědělské, člen presi 2 CONC dia Moravské přírodovědecké společnosti, čestný člen Přírodovědeckého 2 CONC klubu v Brně atd. 0 @occu00032@ Occupation 1 TITL profesor vysoké školy zemědělské v Brně (1935) 1 NOTE Zakladatel dendrologického ústavu a arboreta Křtiny lesnické fakulty 2 CONC VŠZ v Brně. 0 @occu00036@ Occupation 1 TITL adjunkt okres. úřadu v Jičíně, později komisař okresního úřadu v Kosmo 2 CONC nosích 0 @occu00037@ Occupation 1 TITL měšťan - truhlář v Třebověticích č.9 u Hořic 0 @occu00038@ Occupation 1 TITL kníž. Rohanského registrátor ve Svijanech č.1 (1838) 1 NOTE na oddacím listě dcery Antonie uvedena adresa Svijany č.5 0 @occu00039@ Occupation 1 TITL měšťan a mistr pasířský v Praze č.789 0 @occu00040@ Occupation 1 TITL mistr stolařský v Třebověticích č.3 0 @occu00041@ Occupation 1 TITL c.k. finanční rada, v Jičíně č.29 - Valdické předměstí 0 @occu00045@ Occupation 1 TITL profesorem dějepisu na gymnáziu ve Vysokém Mýtě 1 NOTE Na gymnáziu ve Vysokém Mýtě učil v letech 1897 - 1910. Dle almanachu g 2 CONC ymnázia ve Vysokém Mýtě (1879-1997) svědomitým profesorem. 0 @occu00046@ Occupation 1 TITL 1907-31 profesorem latiny a řečtiny, též češtiny, němčiny a zemepisu n 2 CONC a gymnáziu ve Vysokém Mýtě 1 NOTE Na gymnáziu ve Vysokém Mýtě učil v letech 1907 - 1931. Dle jeho studen 2 CONC ta prof. Tošovského (z kat dětského lék.UK Praha) byl mírný, laskyvý, 2 CONC ale i přísný, spíš otcovským přítelem a starším kamarádem, měl znalost 2 CONC mi vysokoškolského profesora, typvyhraněné a ušlechtilé osobnosti (Alm 2 CONC anach gymnázia); 2 CONT překlady latinských textů, zejména Lukiánových hovorů 0 @occu00047@ Occupation 1 TITL právník 0 @occu00050@ Occupation 1 TITL vikář v Borové, později farář církve Českobratrské evangelické ve Škvo 2 CONC rci 1 NOTE Kromě Škvorce konal bohoslužby v Dubči, Újezdě nad Lesy, Úvalech a v B 2 CONC ěchovicích, náboženství učil ve 13 vzdálených obcích. 0 @occu00051@ Occupation 1 TITL oční lékařka v Chomutově, později v Ostrově nad Ohří 0 @occu00052@ Occupation 1 TITL lékař 0 @occu00053@ Occupation 1 TITL rolník v Hrušové č.41 0 @occu00058@ Occupation 1 TITL měl obchod v Hodoníně, po roce 1945 se vrátili na statek do Hrušové č. 2 CONC 41 0 @occu00060@ Occupation 1 TITL gruntovník v Telecím č.106 0 @occu00061@ Occupation 1 TITL notář v Lounech 0 @occu00062@ Occupation 1 TITL choť řídícího učitele v Pardubicích 0 @occu00063@ Occupation 1 TITL rolník v Borové č.32, 1/2 sedlák panství Poličského, později gruntovní 2 CONC k v Telecím č.106 1 NOTE do Telecího přesídlil mezi roky 1841-1861 0 @occu00064@ Occupation 1 TITL obchodník z Německého č.69 (dnes Sněžné) 0 @occu00065@ Occupation 1 TITL rolník v Telecím č.34 0 @occu00066@ Occupation 1 TITL sedlák v Borové č.69 0 @occu00068@ Occupation 1 TITL sedlák z Běstovic č.24 0 @occu00070@ Occupation 1 TITL rolník z Voděrad 0 @occu00071@ Occupation 1 TITL hostinský ve Stolanech - Luži 0 @occu00072@ Occupation 1 TITL učitelka v Dolních Chabrech 0 @occu00073@ Occupation 1 TITL řídící učitel v Pardubicích 0 @occu00074@ Occupation 1 TITL obchodník a hostinský ve Svratouchu č.176, pravděb.v r.1896 zvolen vel 2 CONC itelem sboru dobrovolných hasičů ve Svratouchu 0 @occu00075@ Occupation 1 TITL mlynář ve Svratce č.80 0 @occu00077@ Occupation 1 TITL rolník-půlník ve Svratouchu č.82 0 @occu00078@ Occupation 1 TITL rolník ve Svratouchu 91, půlník, starosta tamtéž 0 @occu00079@ Occupation 1 TITL domkař ve Svratouchu č.24 0 @occu00081@ Occupation 1 TITL familinat, domkař ve Svratouchu č.11 0 @occu00082@ Occupation 1 TITL rolník (půlník) ve Svratouchu č.91 0 @occu00083@ Occupation 1 TITL půlník ve Svratouchu č.155 0 @occu00084@ Occupation 1 TITL advokát v České Skalici 0 @occu00085@ Occupation 1 TITL farář církve Bratrské v Prosetíně 0 @occu00086@ Occupation 1 TITL rolník ve Svratouchu č.91, později hostinský a obchodník ve Svratouchu 2 CONC č.176/7 0 @occu00089@ Occupation 1 TITL sedlák z Telecího č.94 1 NOTE gruntovník 0 @occu00091@ Occupation 1 TITL výměník z Běstovic č.24 0 @occu00094@ Occupation 1 TITL půlník ve Svratouchu č.76 0 @occu00097@ Occupation 1 TITL manželka ředitele měšťanské školy 0 @occu00107@ Occupation 1 TITL odborný učitel na měšťanské škole ve Vysokém Mýtě a krátce ředitel měš 2 CONC ťanské školy v Luži 0 @occu00108@ Occupation 1 TITL sedlák v Hrušové č.27 0 @occu00114@ Occupation 1 TITL ředitel měšťanské školy v Chocni, věddecký pracovník v oblasti písma, 2 CONC nypsal několiv knih o psaní 1 NOTE Věddecký pracovník v oblasti písma, napsal několik knih o psaní. 0 @occu00119@ Occupation 1 TITL rolník ze Svratoucha 0 @occu00120@ Occupation 1 TITL hostinský na Cikánce (část Svratky) 0 @occu00122@ Occupation 1 TITL mlynář ve Svratce č.80. Mlýn převzal po smrti svého otce, brzy však př 2 CONC išel na mizinu a mlýn prodal J.Miškovi z Dědové 0 @occu00125@ Occupation 1 TITL sedlák v Bučině č.10 0 @occu00128@ Occupation 1 TITL půlník ze Svratoucha č.86 0 @occu00146@ Occupation 1 TITL vládní rada okresního úřadu v Náchodě č.666 0 @occu00150@ Occupation 1 TITL správce pilníkárny na Cikánce 0 @occu00156@ Occupation 1 TITL dětská lékařka 0 @occu00158@ Occupation 1 TITL pův. učitelský pomocník 0 @occu00159@ Occupation 1 TITL mlynář 0 @occu00160@ Occupation 1 TITL krejčí v Jičíně č.51(v r.1801) 1 NOTE bydliště uváděno též Jičřín Holínské předměstí č.68, 62? 0 @occu00161@ Occupation 1 TITL měšťan v Jičíně č.60 1 NOTE rodný list Anna Kompasová uveden jako měšťan v Jičíně č.54 0 @occu00162@ Occupation 1 TITL důchodní panství v Lázních Bělohradě č.1 0 @occu00163@ Occupation 1 TITL měšťan a mistr řeznický v Bělohradě č.66 0 @occu00164@ Occupation 1 TITL důchodní na hraběcím Mirbachském panství, Kosmonosy č.2 (1840) 0 @occu00165@ Occupation 1 TITL učitelka francouzského jazyka v Jičíně 0 @occu00166@ Occupation 1 TITL profesor státní reálky v Praze XI (1926) 0 @occu00167@ Occupation 1 TITL major jezdectva 0 @occu00168@ Occupation 1 TITL později okresní referent veř. služby osvětové v Pardubicích 0 @occu00169@ Occupation 1 TITL št.kapitán četnictva Mladá Boleslav -III-451 (1925) 0 @occu00170@ Occupation 1 TITL přísedící u zdejšího slavného trestního soudu 0 @occu00171@ Occupation 1 TITL měšťan a kupec v Jičíně č.59 - Staré Město 1 NOTE r. 1860 0 @occu00172@ Occupation 1 TITL žila v Jičíně č.33-Staré Město 0 @occu00173@ Occupation 1 TITL měšťan a soudní adjunkt v Jičíně č.33-Staré Město 0 @occu00174@ Occupation 1 TITL měšťan v Jičíně č.59-Staré Město 0 @occu00175@ Occupation 1 TITL měšťan a hostinský v Jičíně č.34-Staré Město 0 @occu00176@ Occupation 1 TITL později soukromnice v Novém Městě nad Metují 0 @occu00177@ Occupation 1 TITL okresní hejtman ve Vysokém Mýtě (do roku 1919) 0 @occu00178@ Occupation 1 TITL okresní hejtman v Náchodě (od roku 1919) 0 @occu00179@ Occupation 1 TITL komisař c.k.příručí okresního úřadu, v Jičíně č.7 - Valdické předměstí 2 CONC 0 @occu00180@ Occupation 1 TITL správce statku Dobřenského v Nedělištích č.1 (1799) 0 @occu00181@ Occupation 1 TITL kontribuční Lipštanský 0 @occu00182@ Occupation 1 TITL správce statku v Kropáčově Vrutici č.1 (1823) 0 @occu00183@ Occupation 1 TITL domkař ve Zvičině 0 @occu00184@ Occupation 1 TITL profesor gymnásia v Brně (1915) 0 @occu00186@ Occupation 1 TITL učitelka hudby 0 @occu00187@ Occupation 1 TITL c.k.gymn. profesor v Litomyšli č.169 1 NOTE Do c.k. vyššího gymnázia v Litomyšli nastoupil ve školním roce 1892-3 2 CONC jako náměstný učitel, v roce 1893-4 jako suppl. učitel (Brožura Dějiny 2 CONC c.k. vyššího gymnasia v Litomyšli na oslavu 250 let trvání). Učil zde 2 CONC zřejmě do roku 1897. 0 @occu00188@ Occupation 1 TITL r.1855 a 1879 půlláník v Penčičkách č.3 0 @occu00189@ Occupation 1 TITL sedlák v Charvátech 1 NOTE Charváty, okr. Olomouc 0 @occu00190@ Occupation 1 TITL statkář v Jíkvi č.34, okr. Nymburk 1 NOTE Původně byl učitelem. Po smrti svého bratra ale musel převzít statek ( 2 CONC r.1867). 0 @occu00191@ Occupation 1 TITL sedlák z Mladé č.28 0 @occu00192@ Occupation 1 TITL chalupník z Mladé č.28 0 @occu00193@ Occupation 1 TITL sedlák z Hořeního Slivna č.4 0 @occu00194@ Occupation 1 TITL sedlák v Jikvi č.34, do zrušení roboty r.1848 rychtářem panství loučeň 2 CONC ského 0 @occu00195@ Occupation 1 TITL sedlák v Jíkvi č.36 1 NOTE Roku 1824 převzal statek od svého otce za 800 zl. 0 @occu00196@ Occupation 1 TITL chalupník z Hrubého Jeseníka č.36 (okr.Nymburk) 1 NOTE V roce 1804 převzal chalupu po svém otci. 0 @occu00197@ Occupation 1 TITL sedlák v Dubanech (okr. Olomouc) 0 @occu00198@ Occupation 1 TITL domkař v Penčicích 1 NOTE sedlák 0 @occu00200@ Occupation 1 TITL chalupník v Jeseníku č.36 (u Nymburka) 1 NOTE Koupil chalupu roku 1764 za 156 zl. 0 @occu00203@ Occupation 1 TITL chalupník v Jíkvi č.36 1 NOTE Roku 1764 koupil statek v Jíkvi č. 36 za 416 zl., roku 1778 ho přenech 2 CONC al synovi Janovi. 0 @occu00204@ Occupation 1 TITL lékař v Písku 1 NOTE syn Jana a Marie Havlasových ze Říkova (okres Náchod) 2 CONT 0 @occu00208@ Occupation 1 TITL c.k.vrchní zemský rada 0 @occu00210@ Occupation 1 TITL c.k. vrchní inspektor berní 0 @occu00211@ Occupation 1 TITL správce v Zámrsku č.1(1805) 0 @occu00213@ Occupation 1 TITL berní v Chlumci nad Cidlinou č.39/I 1 NOTE bydlel v domě u Jezdinských (http://chlumec.hyperlink.cz/files/uvod1.h 2 CONC tml) 0 @occu00215@ Occupation 1 TITL kožešník v Jičíně č.13 - Pražské předměstí 0 @occu00217@ Occupation 1 TITL advokát v Praze 0 @occu00218@ Occupation 1 TITL lékař v Lublani 0 @occu00220@ Occupation 1 TITL nákupčí 0 @occu00222@ Occupation 1 TITL účetní 0 @occu00224@ Occupation 1 TITL kovář Horní Slivno 0 @occu00234@ Occupation 1 TITL sedlák v Jíkvi č.36 1 NOTE Roku 1778 převzal statek č.36 od svého otce . Roku 1824ho prodal synov 2 CONC i Václavovi za 800 zl. 0 @occu00225@ Occupation 1 TITL chalupník v Jeseníku č. 90 1 NOTE Přiženil se roku 1698 ke vdově Novotné (paměti soudního okresu Nymburs 2 CONC kého). 0 @occu00226@ Occupation 1 TITL advokátní úředník 0 @occu00227@ Occupation 1 TITL úředník ČSD 0 @occu00228@ Occupation 1 TITL učitel 0 @occu00230@ Occupation 1 TITL profesor na gymnásiu 1 NOTE Klatovy, Mladá Boleslav, Roudnice nad Labem, Praha 0 @occu00231@ Occupation 1 TITL asi do roku 1820 rychtářem pro stranu Křineckou 0 @occu00232@ Occupation 1 TITL v letech 1870-91 opakovaně starostou 0 @occu00235@ Occupation 1 TITL rolník v Hrušové č.41 1 NOTE později žil v Pardubicích (údaj z roku 1869) 0 @occu00236@ Occupation 1 TITL 1/4 sedlák v Telecím č.18 1 NOTE roku 1819 koupil usedlost v Telecím č.18 2 CONT zdroj: rodokmen Rojer 0 @occu00237@ Occupation 1 TITL chalupník v Jeseníku č.90 1 NOTE Roku 1695 koupil chalupu v Jeseníku č.90 za 81 kopu. Brzy poté zemřel. 0 @occu00238@ Occupation 1 TITL chalupník v Jeseníku č.90 1 NOTE Roku 1725 převzal od otčíma chalupu v Jeseníku č. 90. 0 @occu00240@ Occupation 1 TITL hospodařil na gruntě v Hrušové č.30 1 NOTE Grunt č.30 získal 2.března 1661 výměnou s původním hospodářem Jandíkem 2 CONC . 0 @occu00241@ Occupation 1 TITL hospodář v Hrušové č.30 1 NOTE Grunt v Hrušové č.30 převzal 23.října 1683 po svém otci.. 0 @occu00242@ Occupation 1 TITL hospodář na gruntě v Hrušové č.30. 1 NOTE Grunt koupil od svého tchána dne 16.5.1714 za 750 zl. 0 @occu00243@ Occupation 1 TITL hospodář na gruntě v Hrušové č.30 1 NOTE Grunt převzal od svého otce dne 30.5.1753 za 700 zl. 2 CONT Ke gruntu náleželo 48 str.polí, 1,5 str. porostlin,, luk na 3 vozy sen 2 CONC a a sad se stromovím ve výměře 3 věrtelů. 0 @occu00244@ Occupation 1 TITL sedlák v Hrušové č.30 1 NOTE Převzal grunt po otci dne 7.10.1778. 2 CONT Roku 1826 výměnkář. 0 @occu00245@ Occupation 1 TITL Roku 1870 koupil statek v Hrušové č.41. 0 @occu00246@ Occupation 1 TITL sedlák v Jikvi č.34 1 NOTE po jeho smrti převzal statek jeho bratr Pavel 0 @occu00247@ Occupation 1 TITL sedlák v Hrušové č.30. 1 NOTE Po smrti svého otce převzal grunt v Hrušové č.30. Do jeho zletilosti n 2 CONC a něm měla hospodařit jeho matka. Grunt byl převeden 10.3.1850. 0 @occu00248@ Occupation 1 TITL sedlák v Hrušové č.30. 1 NOTE Grunt převzal po svém otci 10.9.1800. 0 @occu00250@ Occupation 1 TITL sedlák v Telecím č.34 0 @occu00254@ Occupation 1 TITL rolník v Telecím - Lačnově 1 NOTE 1906 24.06. Antonín Lamplot z Lačnova po požáru svého domu zakoupil v 2 CONC Telecím usedlost čp.34 od svého tchána, pana Hynka Hartmana a ta rovně 2 CONC ž vyhořela. Účast sborů: Borovnice, Sádek a Telecí. 2 CONT 1906 07.03. Požár zemědělské usedlosti Antonína Lamplota v osadě Lačno 2 CONC v, který v krátkosti zničil vše, včetně několika kusů hovězího dobytka 2 CONC a zemědělských strojů. 2 CONT 0 @occu00255@ Occupation 1 TITL Rolník v Telecím č.34 0 @occu00256@ Occupation 1 TITL sedlák, rychtář 0 @occu00257@ Occupation 1 TITL porodní bába 0 @occu00258@ Occupation 1 TITL rychtář ? 0 @occu00259@ Occupation 1 TITL prokurista banky v Plzni 0 @occu00260@ Occupation 1 TITL hospodář v Morašicích 0 @occu00262@ Occupation 1 TITL úředník u ČSAD 0 @occu00263@ Occupation 1 TITL rolník v Hrušové č.30, později pracoval v JZD 0 @occu00017@ Occupation 1 TITL profesor chemie a biologie, v roce 1972-3 ředitel na gymnáziu ve Vysok 2 CONC ém Mýtě 0 @occu00035@ Occupation 1 TITL učitelka 0 @occu00266@ Occupation 1 TITL rolník v Hrušové č.41 0 @occu00270@ Occupation 1 TITL malíř 1 SOURCE @source00132@ 0 @occu00271@ Occupation 1 TITL stolař 0 @occu00272@ Occupation 1 TITL zahradník 0 @occu00273@ Occupation 1 TITL oficiál. berní úředník 0 @occu00274@ Occupation 1 TITL um.zahradník 1 SOURCE @source00132@ 0 @occu00276@ Occupation 1 TITL lékař 0 @occu00277@ Occupation 1 TITL chemik 0 @occu00278@ Occupation 1 TITL ředitel obchodní akademie v Berouně 1 NOTE autor učebnice Organická chemie (pro 3. ročník obchodních akademií 0 @occu00279@ Occupation 1 TITL vrchní komisař (Politická správa) 0 @occu00280@ Occupation 1 TITL úřednice 0 @occu00281@ Occupation 1 TITL Rimavská Sobota od roku 1931 0 @occu00282@ Occupation 1 TITL před rokem 1892 učil v Klatovech 0 @occu00283@ Occupation 1 TITL pracoval na dráze 1 NOTE posunovač, dozorce skladiště, skladník, vrátný na severozápadní železn 2 CONC ici, obchodník 2 CONT 2 CONT 0 @occu00284@ Occupation 1 TITL chalupník, rolník 0 @occu00285@ Occupation 1 TITL po roce 1948 emigroval s rodinou do USA 0 @occu00290@ Occupation 1 TITL učitelka obecné školy 1 NOTE 12.10.1948 emigrovala 0 @occu00291@ Occupation 1 TITL familiant z Měrotína 0 @occu00295@ Occupation 1 TITL půlláník v Brodku č.7 0 @occu00296@ Occupation 1 TITL čtvrtník z Žeravic 0 @occu00297@ Occupation 1 TITL půlláník v Penčičkách č.23 0 @occu00300@ Occupation 1 TITL familiant v Penčičkách č.5 - roku 1907 1 NOTE čtvrtláník 0 @occu00301@ Occupation 1 TITL r.1814 plátenický tovaryš 0 @occu00302@ Occupation 1 TITL r.1839 domkař Penčičky č.33 0 @occu00303@ Occupation 1 TITL úředník akciové společnosti Ferrum ve Frýdlantě 0 @occu00304@ Occupation 1 TITL rolník v Penčičkách 1 NOTE čtvrtláník 2 CONT 0 @occu00305@ Occupation 1 TITL zahradník v Penčičkách č.14 0 @occu00307@ Occupation 1 TITL čtvrtník v Penčičkách 1 NOTE r.1862 v Penčičkách č.13, r.1863 a dále v Penčičkách č.36 2 CONT 0 @occu00308@ Occupation 1 TITL čtvrtník v Penčičkách č.25 0 @occu00309@ Occupation 1 TITL podruh 0 @occu00311@ Occupation 1 TITL r.1865 podruh v Penčičkách č.33 0 @occu00312@ Occupation 1 TITL r.1807 zahradník 0 @occu00313@ Occupation 1 TITL půlláník v Doloplazech č.49 0 @occu00315@ Occupation 1 TITL čtvrtník v Penčičkách 0 @occu00316@ Occupation 1 TITL čtvrtník v Penčičkách 0 @occu00317@ Occupation 1 TITL rolník z Vejšovic 0 @occu00318@ Occupation 1 TITL rolník v Pnečičkách 0 @occu00319@ Occupation 1 TITL čtvrtník z Penčiček 0 @occu00320@ Occupation 1 TITL čtvrtník v Penčičkách 0 @occu00322@ Occupation 1 TITL r.1881 hostinský v Penčičkách č.5 0 @occu00323@ Occupation 1 TITL r.1873 familiant v Penčičkách č.20 0 @occu00324@ Occupation 1 TITL čtvrtník v Penčičkách 0 @occu00325@ Occupation 1 TITL chalupník 0 @occu00326@ Occupation 1 TITL r.1886 čtvrtník v Penčičkách 0 @occu00327@ Occupation 1 TITL čtvrtník v Penčičkách 0 @occu00329@ Occupation 1 TITL hostinský 0 @occu00330@ Occupation 1 TITL čtvrtník v Penčičkách 0 @occu00331@ Occupation 1 TITL čtvrtník v Kokorech č.46 0 @occu00332@ Occupation 1 TITL zahradník z Kokor 0 @occu00333@ Occupation 1 TITL pulláník z Velkých Prosenic 0 @occu00334@ Occupation 1 TITL rolník v Telecím č.34 0 @occu00335@ Occupation 1 TITL sazeč, typograf 0 @occu00336@ Occupation 1 TITL 1883-1886 starostou v Telecím 0 @occu00338@ Occupation 1 TITL sedlák v Telecím č.34 0 @occu00342@ Occupation 1 TITL krejčí 0 @occu00343@ Occupation 1 TITL podruh ve Vinarech 0 @occu00344@ Occupation 1 TITL domkař ve Vinarech a později zahradník v Penčičkách 0 @occu00345@ Occupation 1 TITL půlník ve Svratouchu č.91 0 @occu00347@ Occupation 1 TITL sedlák ve Svratouchu č.91 0 @occu00348@ Occupation 1 TITL roku 1803 půlník ve Svratouchu č.94 0 @occu00349@ Occupation 1 TITL roku 1840 čtvrtník ve Svratouchu č.155 0 @occu00350@ Occupation 1 TITL roku 1834 chalupník ve Svratouchu č.155 0 @occu00353@ Occupation 1 TITL domkař ve Svratouchu č.111 0 @occu00354@ Occupation 1 TITL roku 1843 čtvrtník ve Svratouchu č.111 0 @occu00355@ Occupation 1 TITL půlník ve Svratouchu č.94 0 @occu00356@ Occupation 1 TITL čtvrtník ve Svratouchu č.84 0 @occu00357@ Occupation 1 TITL půlník 0 @occu00358@ Occupation 1 TITL půlník ve Svratouchu č.89 0 @occu00359@ Occupation 1 TITL roku 1822 půlník ve Svratouchu č.84 0 @occu00363@ Occupation 1 TITL domkař ve Svratouchu č.17 0 @occu00364@ Occupation 1 TITL sedlák v Charvátech č.4 0 @occu00390@ Occupation 1 TITL kapitán jezdectva pluk č.9, Vysoké Mýto č. I/166 0 @occu00391@ Occupation 1 TITL sedlák v Hrušové č.27 1 SOURCE @source00003@ 0 @occu00393@ Occupation 1 TITL mlynář v Hrušové č.31 1 NOTE od roku 1840 0 @occu00394@ Occupation 1 TITL sedlák v Hrušové č.41 0 @occu00395@ Occupation 1 TITL půlsedlák z Bučiny č.45 0 @occu00396@ Occupation 1 TITL půlsedlák v Bohuňovicích č.31 0 @occu00397@ Occupation 1 TITL majitel hostince v Suché Lhotě č.26 0 @occu00398@ Occupation 1 TITL mlynář v Hrušové č.31 1 NOTE 1870-1885 0 @occu00399@ Occupation 1 TITL mlynář v Hrušové č.31 0 @contact00002@ Contact 1 PLAC Zálší č.30 2 _XREF @place00195@ 0 @source00001@ SOUR 1 TITL úmrtní list PC 0 @source00002@ SOUR 1 TITL křestní list Jan Kroulík (1829) 0 @source00003@ SOUR 0 @source00008@ SOUR 1 TITL parte Emil Pavlík 0 @source00009@ SOUR 1 TITL parte František Pavlík 0 @source00010@ SOUR 1 TITL parte Zdeňka Pavlíková 0 @source00011@ SOUR 1 TITL parte Václav Musil notář 0 @source00012@ SOUR 1 TITL parte Emilie Pavlíková 0 @source00013@ SOUR 1 TITL parte Josef Pešek 0 @source00014@ SOUR 1 TITL parte Anna Pešková 0 @source00015@ SOUR 1 TITL parte Josef Kroulík 0 @source00016@ SOUR 1 TITL parte Otto Minks 0 @source00017@ SOUR 1 TITL parte Františka Svobodivá 0 @source00018@ SOUR 1 TITL parte Jan Kroulík 0 @source00019@ SOUR 1 TITL parte Terezie Kroulíková 0 @source00020@ SOUR 1 TITL parte Anna Myšková 0 @source00021@ SOUR 1 TITL parte Terezie Musilová 0 @source00022@ SOUR 1 TITL parte Libuše Šlechtová 0 @source00023@ SOUR 1 TITL parte Bohuslav Myška 0 @source00024@ SOUR 1 TITL parte Jaroslav Myška 0 @source00026@ SOUR 1 TITL parte Marie Myšková 0 @source00027@ SOUR 1 TITL parte Božena Myšková 0 @source00028@ SOUR 1 TITL úmrtní list Věra Myšková 0 @source00030@ SOUR 1 TITL křestní list Jaroslav Myška (1922) 0 @source00031@ SOUR 1 TITL křestní list Božena Kroulíková 0 @source00032@ SOUR 1 TITL křestní list Terezie Musilová 0 @source00034@ SOUR 1 TITL křestní list Vlasta Myšková 0 @source00035@ SOUR 1 TITL oddací list Havlasovi 0 @source00036@ SOUR 1 TITL úmrtní list Jaroslav Myška (1894) 0 @source00037@ SOUR 1 TITL oddací list Myškoví 0 @source00038@ SOUR 1 TITL rodný list Václav Musil 0 @source00039@ SOUR 1 TITL křestní list Ignác Hartman (1851) 0 @source00040@ SOUR 1 TITL rodinný arch Myškovi 0 @source00041@ SOUR 1 TITL úmrtní list Jan Myška 0 @source00042@ SOUR 1 TITL křestní list Jan Myška (1858) 0 @source00044@ SOUR 1 TITL rodný list Anna Hartmanová 0 @source00046@ SOUR 1 TITL křestní list Anna Vavroušková 0 @source00047@ SOUR 1 TITL rodný list Josefa Novotná 0 @source00048@ SOUR 1 TITL rodný list Ignác Hartman (1829) 0 @source00049@ SOUR 1 TITL rodný list Anna Makovská (1828) 0 @source00050@ SOUR 1 TITL rodný list Václav Myška (1828) 0 @source00051@ SOUR 1 TITL rodný list Terezie Makovská (1841) 0 @source00052@ SOUR 1 TITL rodokmen K.Kysilka 0 @source00053@ SOUR 1 TITL úmrtní list Anna Roušarová (1825) 0 @source00054@ SOUR 1 TITL křestní list Anna Roušarová (1825) 0 @source00055@ SOUR 1 TITL úmrtní list Josef Roušar (1823) 0 @source00056@ SOUR 1 TITL oddací list Roušarovi 0 @source00057@ SOUR 1 TITL rodný list PC 0 @source00058@ SOUR 1 TITL rodný list Marie Nápravníková 0 @source00059@ SOUR 1 TITL rodný list Jan Langkramer 0 @source00060@ SOUR 1 TITL rodný list Adolf Langkramer 0 @source00061@ SOUR 1 TITL rodný list Anna Kompasová 0 @source00062@ SOUR 1 TITL rodný list Václav Melichar 0 @source00063@ SOUR 1 TITL rodný list Antonia Patzová 0 @source00064@ SOUR 1 TITL rodný list Marie Langkramerová 0 @source00065@ SOUR 1 TITL rodný list Vilemína Krobshoferová 0 @source00066@ SOUR 1 TITL oddací list Melicharovi 0 @source00067@ SOUR 1 TITL parte Antonie Krobshoferová 0 @source00068@ SOUR 1 TITL rodný list Antonie Melicharová 0 @source00069@ SOUR 1 TITL parte Anna Langkramerová 0 @source00070@ SOUR 1 TITL parte František Machala 0 @source00071@ SOUR 1 TITL parte Emilie Machalová 0 @source00072@ SOUR 1 TITL parte Marie Bayerová 0 @source00073@ SOUR 1 TITL parte Helena Bayerová 0 @source00074@ SOUR 1 TITL parte Ladislav Kohout 0 @source00075@ SOUR 1 TITL pamětní list August Bayer 0 @source00076@ SOUR 1 TITL parte Emil Bayer 0 @source00077@ SOUR 1 TITL parte Antonín Bayer 0 @source00078@ SOUR 1 TITL parte Adolf Langkramer (1862) 0 @source00079@ SOUR 1 TITL parte Václav Langkramer (1865) 0 @source00080@ SOUR 1 TITL rodný list Otakar Bayer 0 @source00081@ SOUR 1 TITL úmrtní list Marie Bayerová 0 @source00082@ SOUR 1 TITL rodný list Antonín Bayer 0 @source00083@ SOUR 1 TITL oddací list Bayerovi 0 @source00084@ SOUR 1 TITL oddací list Krobshoferovi 0 @source00085@ SOUR 1 TITL rodný list Alžběta Patzová 0 @source00086@ SOUR 1 TITL rodný list Jan Bayer 0 @source00087@ SOUR 1 TITL parte Pavla Krobshoferová 0 @source00088@ SOUR 1 TITL parte Julie Režná 0 @source00089@ SOUR 1 TITL parte Viléma Bayerová 0 @source00090@ SOUR 1 TITL parte Marie Krobshoferová 0 @source00091@ SOUR 1 TITL oddací list Kohoutovi 0 @source00092@ SOUR 1 TITL rodný list Pavel Červinka 0 @source00093@ SOUR 1 TITL rodný list František Kohout 0 @source00094@ SOUR 1 TITL rodný list Anna Lenochová 0 @source00095@ SOUR 1 TITL rodný list Ignác Kohout 0 @source00096@ SOUR 1 TITL rodný list Emilie Červinková 0 @source00099@ SOUR 1 TITL oddací list Langkramerovi 0 @source00100@ SOUR 1 TITL kniha Paměti osad okresu Nymburk 1 SUBTITLE Staré paměti osad soudního okresu Nymburského 1 ORIGINATOR František Mikolášek 1 PUBLICATION 2 DATE 1901 0 @source00102@ SOUR 1 TITL výpis z katastru Jíkev č.34 0 @source00103@ SOUR 1 TITL hřbitov Jičín 0 @source00105@ SOUR 1 TITL rodokmen T.Langkramer 0 @source00106@ SOUR 1 TITL rodokmen Jan Langkramer 0 @source00107@ SOUR 1 TITL hřbitov Hrubý Jeseník 0 @source00108@ SOUR 1 TITL rodný list Kateřina Šáfrová 0 @source00109@ SOUR 1 TITL oddací list Bayerovi (1869) 0 @source00110@ SOUR 1 TITL rodokmen Červinka 0 @source00112@ SOUR 1 TITL matriční zápis Pavel Makovský 0 @source00113@ SOUR 1 TITL parte Anděla Kohoutová 0 @source00114@ SOUR 1 TITL rodokmen Hodek 0 @source00115@ SOUR 1 TITL rodokmen Červinková 0 @source00116@ SOUR 1 TITL www.rodokmeny podřipsko 0 @source00117@ SOUR 1 TITL sčítání lidu 1869 0 @source00118@ SOUR 1 TITL rodokmen Rojer 0 @source00119@ SOUR 1 TITL Kronika Jikev 0 @source00120@ SOUR 1 TITL rodokmen Kroulík 0 @source00121@ SOUR 1 TITL rodokmen D.Uvarová 0 @source00123@ SOUR 1 TITL soupis evangelíků v Telecím 1795 0 @source00124@ SOUR 1 TITL matriční zápis Václav Kroulík 0 @source00125@ SOUR 1 TITL oddací list 0 @source00126@ SOUR 1 TITL křestní list Jan Kroulík (1849) 0 @source00127@ SOUR 1 TITL rodokmen R.Zdvořilý 0 @source00128@ SOUR 1 TITL rodokmen A.Sklenářová 0 @source00129@ SOUR 1 TITL hřbitov Praha 0 @source00130@ SOUR 1 TITL hřbitov Náchod 0 @source00131@ SOUR 1 TITL rodokmen J.Holub 0 @source00132@ SOUR 1 TITL rodokmen M.Bayer 0 @source00133@ SOUR 1 TITL x.tree.cz 0 @source00134@ SOUR 1 TITL rodokmen Jří Hrůza 0 @source00135@ SOUR 1 TITL rodokmen D.Vaníček 0 @source00137@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Mariany Kohoutové 1845 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.27 1 REFERENCENUMBER 8263 0 @source00141@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Lucie Kohoutové 1814 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.111 1 REFERENCENUMBER 8256 0 @source00142@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Karoliny Kohoutové 1817 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.191 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00143@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Anny Lenochové 0 @source00145@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Kateřiny Kohoutové 1730 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.67 1 REFERENCENUMBER 8255 0 @source00148@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Johanna Kohouta 1846 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.212 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00153@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Petra Pavla Kohouta 1859 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.233 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00155@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Tomáše Kohouta 1879 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.51 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00157@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Matyáše Koričana 1817 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.191 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00159@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Barthla Kohouta 1799 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.104 1 REFERENCENUMBER 8256 0 @source00160@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Šimona Kohouta 1802 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.105 1 REFERENCENUMBER 8256 0 @source00161@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Veroniky Kohoutové 1833 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.101 1 REFERENCENUMBER 8262 0 @source00164@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Barthla Kohouta 1801 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.90 1 REFERENCENUMBER 8262 0 @source00166@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Mariany Koričanové 1839 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.24 1 REFERENCENUMBER 8263 0 @source00168@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Petronilly Kohoutové 1819 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.192 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00169@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Franze Koutného a Petronilly Kohoutové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.68 1 REFERENCENUMBER 8260 0 @source00182@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Antona Lenocha 0 @source00183@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Kathariny Lenochové 0 @source00184@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Michaela Lenocha 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.5 1 REFERENCENUMBER 6054 0 @source00185@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Michaela Lenocha 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.159 1 REFERENCENUMBER 6052 0 @source00186@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Thomase Lenocha 0 @source00187@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Mathyase Lenocha 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.54 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00188@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Jenovefy Lenochové 0 @source00189@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Johanna Lenocha 1828 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.114 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00190@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Franze Lenocha 1832 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.116 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00191@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Anny Lenochové 1788 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.88 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00192@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Fabiána Lenocha 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.91 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00193@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Antona Lenocha 0 @source00194@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Kathariny Lenochové 0 @source00195@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Rozálei Kremplové 0 @source00198@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Ioinzentze Nakládala 1816 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.93 1 REFERENCENUMBER 8256 0 @source00199@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Antonína Nakládala 1812 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.93 1 REFERENCENUMBER 8256 0 @source00200@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Frantze Nakládala 1810 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.92 1 REFERENCENUMBER 8256 0 @source00201@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anna Nakládalové 1808 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.92 1 REFERENCENUMBER 8256 0 @source00202@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Terezie Kohoutové 1795 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.88 1 REFERENCENUMBER 8262 0 @source00206@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Barbory Nakládalové 1856 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.60 1 REFERENCENUMBER 8263 0 @source00209@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Petra Nakládala 1814 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.94 1 REFERENCENUMBER 8256 0 @source00211@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jakoba Koričana 1816 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.111 1 REFERENCENUMBER 8256 0 @source00212@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Marianny Koutné 1843 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.210 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00213@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Franze Koutného 1845 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.211 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00214@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Koutného 1854 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.223 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00216@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Tomáše Koutného 1857 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.229 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00217@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Narcise Růžičky 1857 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.230 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00218@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Mariany Růžičkové 1860 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.234 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00219@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Antoníny Koutné 1860 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.234 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00220@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Narcise Přikryla 1863 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.238 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00221@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Antona Přikryla 1865 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.240 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00226@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Nikolase Navrátila 1823 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.194 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00227@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Iontzla Navrátila 1821 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.193 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00228@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Antonína Navrátila 1826 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.195 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00229@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Koričana 1838 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.205 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00230@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Veroniky Kohoutové 1733 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.75 1 REFERENCENUMBER 8255 0 @source00231@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Georgiuse Kohouta 1728 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.61 1 REFERENCENUMBER 8255 0 @source00236@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Joannese Kohouta 1727 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str. 59 1 REFERENCENUMBER 8255 0 @source00238@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františky Koutné 1885 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.65 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00239@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Johanna Koutného 1841 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.208 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00243@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Apolonie Kohoutové 1879 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.51 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00246@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Ludmily Kohoutové 1880 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.55 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00248@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jindřicha Kohouta 1884 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.63 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00249@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anežky Kohoutové 1886 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.66 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00250@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Karla Kohouta 1891 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.77 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00251@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Antonína Kohouta 1891 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.76 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00252@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Růžičky 1875 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.43 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00253@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Tomáše Růžičky 1878 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.50 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00254@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Juliany Růžičkové 1873 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.40 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00255@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Johanna Přikryla 1866 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.45 1 REFERENCENUMBER 8263 0 @source00257@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Oldřicha Kohouta 1887 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.68 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00258@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefy Bajerové 0 @source00260@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Juliany Kohoutové 1884 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.63 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00261@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Koutného 1871 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.37 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00262@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Amalie Koutné 1882 1 ORIGINATOR fara Penčice8258 1 WHEREINSOURCE str.59 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00263@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Juliany Koutné 1884 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.63 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00264@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anežky Koutné 1886 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.67 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00265@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Filomeny Koutné 1882 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.58 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00267@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Filomeny Koutné 1890 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.75 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00268@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jaroslava Koutného 1883 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.61 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00269@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Marie Koutné 1885 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.65 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00271@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Marie Koutné 1888 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.70 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00275@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Filomeny Růžičkové 1885 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.64 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00276@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Boženy Koutné 1891 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.77 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00277@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Ludmily Koutné 1891 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.78 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00278@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Koutného 1874 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.40 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00279@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Marie Kohoutové 1879 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.51 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00280@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefy Koutné 1878 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.50 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00281@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefy Koutné 1851 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.218 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00282@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Tomáše Kohouta 1865 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.240 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00283@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Kohouta 1873 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.40 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00284@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Kohouta 1844 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.210 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00285@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Ladislava Kohouta 1886 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.67 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00286@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františky Koutné 1839 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.206 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00287@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Kohouta 1875 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.44 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00288@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Kohouta 1847 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.213 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00289@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Marianny Koutné 1875 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.45 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00290@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Mariany Kohoutové 1877 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.48 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00291@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Růžičky 1877 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.48 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00292@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Růžičky 1869 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.246 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00293@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Koutného 1880 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.55 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00294@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františky Kohoutové 1881 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.57 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00295@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Vilemíny Růžičkové 1886 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.66 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00296@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jindřicha Koutného 1886 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.67 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00297@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Florian Koutného 1886 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.67 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00298@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Marie Koutné 1887 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.69 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00299@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Karla Kohouta 1888 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.70 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00300@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Antonína Koutného 1888 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.71 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00301@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Eduarda Kohouta 1888 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.71 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00302@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Julie Koutné 1889 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.72 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00303@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Mariany Kohoutové 1840 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.206 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00304@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Kohoutové 1842 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.208 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00305@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jakuba Kohouta 1849 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.215 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00306@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jakuba Kohouta 1851 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.218 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00307@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Antona Kohouta 1853 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.222 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00308@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Eduarda Kohouta 1855 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.227 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00309@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Amalei Kohoutové 1861 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.235 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00310@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefy Kohoutové 1837 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.204 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00311@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františky Kohoutové 1835 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.202 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00312@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Koutné 1847 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.213 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00313@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Růžičky 1834 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.201 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00314@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jenovefy Růžičkové 1866 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.241 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00315@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Floriana Koričana 1819 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.192 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00316@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františky Navrátilové 1819 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.192 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00317@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Petronill Koričanové 1820 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.193 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00318@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Růžičkové 1862 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.236 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00319@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Antonína Koutného 1855 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.227 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00320@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Mariany Pochylové 1856 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.229 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00321@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Karoliny Kohoutové 1817 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.95 1 REFERENCENUMBER 8262 0 @source00322@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Kateřiny Kohoutové 1834 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.201 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00323@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Mariany Kohoutové 1834 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.201 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00324@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Šimona Kohouta 1823 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.194 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00325@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Koričanové 1822 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.194 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00326@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jenovefy Kohoutové 1796 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.102 1 REFERENCENUMBER 8256 0 @source00327@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefy Kohoutové 1798 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.103 1 CONFIDENCELEVEL Unreliable 1 REFERENCENUMBER 8256 0 @source00328@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Šimona Kohouta 1802 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.91 1 REFERENCENUMBER 8262 0 @source00329@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Kohoutové 1808 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.108 1 REFERENCENUMBER 8256 0 @source00330@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefy Kohoutové 1812 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.109 1 REFERENCENUMBER 8256 0 @source00331@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefy Koričanové 1815 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.111 1 REFERENCENUMBER 8256 0 @source00332@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Josefy Koričanové 1818 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.65 1 REFERENCENUMBER 8262 0 @source00333@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Jakoba Koričana 1818 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.95 1 REFERENCENUMBER 8262 0 @source00334@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Kateřiny Kohoutové 1834f 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.102 1 REFERENCENUMBER 8262 0 @source00335@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Mariany Kohoutové 1834 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.102 1 REFERENCENUMBER 8262 0 @source00336@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Kateřiny Kohoutové1845 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.27 1 REFERENCENUMBER 8263 0 @source00337@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Anny Koričanové 1835 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.22 1 REFERENCENUMBER 8263 0 @source00338@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Jakuba Kohouta 1850 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.30 1 REFERENCENUMBER 8263 0 @source00339@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Anny Koričanové 1865 1 ORIGINATOR fara Penčice8258 1 WHEREINSOURCE str.43 1 REFERENCENUMBER 8263 0 @source00340@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Anny Kohoutové 1810 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.93 1 REFERENCENUMBER 8262 0 @source00341@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Jakuba Kohouta 1816 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.95 1 REFERENCENUMBER 8262 0 @source00342@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Šimona Kohouta 1823 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.96 1 REFERENCENUMBER 8262 0 @source00343@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Josefy Kohoutové 1800 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.90 1 REFERENCENUMBER 8262 0 @source00344@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Joannese Kohouta 1727 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.301 1 REFERENCENUMBER 8255 0 @source00345@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Johanna Přikryla 1833 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.6 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00346@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Bartoloměje Růžičky 1831 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.198 1 REFERENCENUMBER 8257 0 @source00347@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Ludvíka Kohouta 1880 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.55 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00348@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Františka Kohouta 1848 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.28 1 REFERENCENUMBER 8263 0 @source00349@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Františka Koričana a Anny Dvořákové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.68 1 REFERENCENUMBER 8260 0 @source00350@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Josefa Koukala a Anny Kohoutové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.85 1 REFERENCENUMBER 8260 0 @source00351@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Františka Růžičky a Josefy Kohoutové-Přikrylov 2 CONC é 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.83 1 REFERENCENUMBER 8260 0 @source00352@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Ignáce Knappa a Mariany Kohoutové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.81 1 REFERENCENUMBER 8260 0 @source00353@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Johanna Přikryla a Josefy Kohoutové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.79 1 REFERENCENUMBER 8260 0 @source00354@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Bartoloměje Růžičky a Františky Kohoutové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.76 1 REFERENCENUMBER 8260 0 @source00356@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Filipa Krátkého a Lucie Kohoutové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.52 1 REFERENCENUMBER 8259 0 @source00357@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Jakuba Trávníčka a Josefy Kohoutové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.65 1 REFERENCENUMBER 8259 0 @source00358@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Františka Koričana a Mariany Kohoutové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.48 1 REFERENCENUMBER 8259 0 @source00359@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Pavla Navrátila a Anny Kohoutové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.35 1 REFERENCENUMBER 8259 0 @source00360@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Josefa Kohouta a Anny Koutné 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.18 1 REFERENCENUMBER 8261 0 @source00361@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Antona Kohouta a Marie Pochylové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.21 1 REFERENCENUMBER 8261 0 @source00362@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Ludvíka Růžičky a Anežky Kohoutové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.62 1 REFERENCENUMBER 10083 0 @source00363@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Tomáše Kohouta a Růženy Kučírkové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.57 1 REFERENCENUMBER 10083 0 @source00364@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Ludvíka Kohouta a Josefy Bajerové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.55 1 REFERENCENUMBER 10083 0 @source00365@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Ladislava Růžičky a Marie Kohoutové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.54 1 REFERENCENUMBER 10083 0 @source00366@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Karla Kohouta a Anny Zapletalové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.21 1 REFERENCENUMBER 10083 0 @source00367@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Frantze Nakládala a Barbary Kohoutové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.40 1 REFERENCENUMBER 8259 0 @source00368@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Matyáše Koričana a Cecílie 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.68 1 REFERENCENUMBER 8260 0 @source00369@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Ladislava Kohouta 1893 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.30 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00370@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Koutné 1893 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.29 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00371@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Bedřicha Růžičky 1892 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.25 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00372@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Julie Koutné 1894 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.32 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00373@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Růženy Kohoutové 1894 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.32 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00374@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Kohouta 1895 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.35 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00375@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Antonína Koutného 1895 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.36 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00376@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Bohuslava Růžičky 1895 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.36 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00377@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Antonína Koutného 1896 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.38 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00378@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Boženy Koutné 1897 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.42 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00379@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Kohoutové 1897 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.42 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00380@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Bohuslava Růžičky 1897 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.44 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00381@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jindřicha Růžičky 1899 0 @source00382@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Ludmily Koutné 1899 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.49 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00383@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Stanislava Přikryla 1900 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.52 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00384@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Antonína Kohouta 1901 0 @source00385@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Felixe Růžičky 1901 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.53 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00386@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Marie Přikrylové 1901 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.55 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00387@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Marie Přikrylové 1902 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.58 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00388@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Marie Růžičkové 1902 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.58 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00389@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Oskara Růžičky 1896 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.41 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00390@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Bedřicha Růžičky 1896 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.40 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00391@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Antonína Růžičky 1903 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.59 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00392@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anežky Přikrylové 1903 0 @source00393@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Julie Přikrylové 1904 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.63 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00394@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Stanislava Přikryla 1904 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.63 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00395@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Miloslava Růžičky 1904 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.63 1 REFERENCENUMBER 10082 0 @source00396@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Josefa Šromoty a Františky Koutné 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.78 1 REFERENCENUMBER 8260 0 @source00397@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Johana Koutného a Mariany Horákové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.81 1 REFERENCENUMBER 8260 0 @source00398@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Josefa Brady a Mariany Koutné 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.82 1 REFERENCENUMBER 8260 0 @source00399@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Josefa Panáka a Mariany Růžičkové 0 @source00400@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Narcise Růžičky a Mariany Cagaš 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.30 1 REFERENCENUMBER 8261 0 @source00401@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Františka Harny a Josefy Koutné 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.24 1 REFERENCENUMBER 8261 0 @source00402@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Johana Steinera a Petronilly Koričanové 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.70 1 REFERENCENUMBER 8261 0 @source00403@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Ladislava Kohouta 1882 1 ORIGINATOR fara Penčice 1 WHEREINSOURCE str.60 1 REFERENCENUMBER 8258 0 @source00404@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Josefa Jarného 1889 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.15 1 REPOSITORY Brno 2 _XREF @place00092@ 1 REFERENCENUMBER 16299 0 @source00405@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Boženy Jadrné 1889 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.15 1 REPOSITORY Brno 2 _XREF @place00092@ 1 REFERENCENUMBER 16299 0 @source00406@ SOUR 1 TITL Polička - seznam obyvatel z roku 1829 0 @source00409@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Kohoutové 1793 0 @source00410@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Terezie Kohoutové 1794 0 @source00411@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození MarieAnny Kohoutové 1787 1 ORIGINATOR římskokatolická fara Předmostí 1 WHEREINSOURCE str.37 1 REFERENCENUMBER 10224 0 @source00412@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Terezie Kohoutové 1791 0 @source00413@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Terezie Kohoutové 1792 1 ORIGINATOR fara Předmostí 1 WHEREINSOURCE str.37 1 REFERENCENUMBER 10225 0 @source00414@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Tomáše Kohouta 1789 0 @source00415@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Tomáše Kohouta 1791 1 ORIGINATOR fara Předmostí 1 WHEREINSOURCE str.36 1 REFERENCENUMBER 10225 0 @source00416@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Barbory Myškové 1798 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.88 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00417@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Myškové 1796 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.84 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00418@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Myšky 1778 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.42 1 REFERENCENUMBER 16271 0 @source00419@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Myšky 1802 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.95 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00420@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Venzarové 1803 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.98 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00421@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Terezie Myškové 1800 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.91 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00422@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Terezie Hartmanové 1774 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.19 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 16271 0 @source00423@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Václava Myšky a Terezie Hartmanové 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.25 1 REFERENCENUMBER 16289 0 @source00424@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anna Myškové 1766 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.97 1 REFERENCENUMBER 16270 0 @source00425@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Václava Myšky a Anny Kostelecké 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.166 1 REFERENCENUMBER 17270 0 @source00427@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Anny Venzarové 1808 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.62 1 REFERENCENUMBER 16296 0 @source00428@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Anny Myškové 1810 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.62 1 REFERENCENUMBER 16296 0 @source00429@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Barbory Venzarové 1806 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.103 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00430@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Myšky 1773 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.18 1 REFERENCENUMBER 16271 0 @source00431@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Václava Myšky 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.65 1 REFERENCENUMBER 16296 0 @source00432@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku France Myšky a Magdaleny 0 @source00433@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození France Hartmana 1768 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.110 1 REFERENCENUMBER 16270 0 @source00434@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Myšky 1798 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.88 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00435@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Myšky 1795 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.84 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00436@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Pavla Myšky 1799 1 ORIGINATOR fara Svratka16272 1 WHEREINSOURCE str.90 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00437@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefy Myškové 1801 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.93 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00438@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františky Myškové1803 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.97 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00439@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Terezie Myškové 1806 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.102 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00440@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Kostelecké 1748 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.29 1 REFERENCENUMBER 16270 0 @source00441@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Terezie myškové 1769 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.6 1 REFERENCENUMBER 16271 0 @source00442@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Kateřiny Hartmanové 1772 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.15 1 REFERENCENUMBER 16271 0 @source00443@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Karla Myšky 1810 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.62 1 REFERENCENUMBER 16296 0 @source00445@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Hartmana 1741_N 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.11 1 REFERENCENUMBER 16270 0 @source00446@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Karla Myšky 1810 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.110 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00447@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Myšky 1811 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.116 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00448@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Myšky 1812 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.117 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00449@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Myškové 1814 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.120 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00450@ SOUR 1 TITL Citation: str.62 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.62 1 REFERENCENUMBER 16304 0 @source00451@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku France Myšky a Magdaleny 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.25 1 REFERENCENUMBER 16289 0 @source00452@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Hartmana 1821 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.100 1 REFERENCENUMBER 16273 0 @source00453@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Myškové 1834 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.159 1 REFERENCENUMBER 16273 0 @source00454@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Josefa venzary 1800 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.51 1 REFERENCENUMBER 16296 0 @source00455@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Venzarové 1769 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.6 1 REFERENCENUMBER 16271 0 @source00456@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Venzary 1810 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.112 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00457@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Terezie Myškové 1840 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.21 1 REFERENCENUMBER 16283 0 @source00458@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Myškové 1840 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.21 1 REFERENCENUMBER 16283 0 @source00459@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Terezie Myškové 1837 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.190 1 REFERENCENUMBER 16273 0 @source00460@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Terezie Venzarové 1809 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.109 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00461@ SOUR 1 TITL Citation: str.117 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.117 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00462@ SOUR 1 TITL Citation: str.115 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.115 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00463@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti KateřinyVenzarové 1816 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.68 1 REFERENCENUMBER 16296 0 @source00464@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Terezie Venzarové 1816 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.68 1 REFERENCENUMBER 16296 0 @source00465@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Jana Venzary 1811 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.63 1 REFERENCENUMBER 16296 0 @source00466@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Venzary 1780 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.50 1 REFERENCENUMBER 16271 0 @source00467@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Kateřiny Roušarové 1780 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.48 1 REFERENCENUMBER 16271 0 @source00468@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Terezie Venzarové 1844 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.57 1 REFERENCENUMBER 16283 0 @source00469@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Venzary 1843 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.50 1 REFERENCENUMBER 16283 0 @source00470@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefy Myškové 1843 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.47 1 REFERENCENUMBER 16283 0 @source00471@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Myšky 1844 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.62 1 REFERENCENUMBER 16283 0 @source00472@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Venzary 1846 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.77 1 REFERENCENUMBER 16283 0 @source00473@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Barbory Venzarové 1847 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.94 1 REFERENCENUMBER 16283 0 @source00474@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Myškové 1848 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.96 1 REFERENCENUMBER 16283 0 @source00475@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Venzary1800 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.91 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00476@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Venzary1801 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.94 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00477@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Vítka 1801 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.94 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00478@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Václava Venzary 1811 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.63 1 REFERENCENUMBER 16296 0 @source00479@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Georgiuse Venzary 1822 1 ORIGINATOR fara Svratka16272 1 WHEREINSOURCE str.104 1 REFERENCENUMBER 16273 0 @source00480@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jiřího Venzary 1822 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.108 1 REFERENCENUMBER 16273 0 @source00481@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Venzary 1824 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.117 1 REFERENCENUMBER 16273 0 @source00482@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefy Venzarové 1825 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.122 1 REFERENCENUMBER 16273 0 @source00483@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Hartmana 1833 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.157 1 REFERENCENUMBER 18273 0 @source00484@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Venzary 1834 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.162 1 REFERENCENUMBER 16273 0 @source00485@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Hartmana 1739 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.7 1 REFERENCENUMBER 16270 0 @source00486@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Vítka 1834 1 ORIGINATOR fara Svratka16273 1 WHEREINSOURCE str.162 1 REFERENCENUMBER 16273 0 @source00487@ SOUR 1 TITL Citation: str.76 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.76 1 REFERENCENUMBER 16271 0 @source00488@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Barbory Hartmanové 1779 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.46 1 REFERENCENUMBER 16271 0 @source00489@ SOUR 1 TITL Citation: str.116 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.116 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00490@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Hartmana 1814 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.122 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00491@ SOUR 1 TITL Citation: str.129 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.129 1 REFERENCENUMBER 16272 0 @source00492@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františky Myškové1839 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.10 1 REFERENCENUMBER 16283 0 @source00493@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Terezie Venzarové 1839 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.10 1 REFERENCENUMBER 16283 0 @source00494@ SOUR 1 TITL Citation: str.27 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.27 1 REFERENCENUMBER 16283 0 @source00495@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Ignáce Vítka 1843 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.44 1 REFERENCENUMBER 16283 0 @source00496@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Venzarové 1847 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.96 1 REFERENCENUMBER 16283 0 @source00497@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narozeníAnny Myškové 1848 0 @source00498@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Františka Venzary a Anny 1795_O 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.25 1 REFERENCENUMBER 16289 0 @source00499@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Jana Hartmana a Anny 0 @source00500@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefy Venzarové 1858808 1 ORIGINATOR fara Svratka 1 WHEREINSOURCE str.46 1 REFERENCENUMBER 16284 0 @source00501@ SOUR 1 TITL Svratouch č.17 0 @source00502@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Lenocha 1829 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.73 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00503@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Lenocha 1832 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.75 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00504@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jenovefy Lenochové 1819 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.62 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00505@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Marianny Lenochové 1816 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.58 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00506@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Antona Lenocha 1811 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.51 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00507@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Lenocha 1828 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.71 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00508@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Lenochové 1821 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.64 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00509@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Lenochové 1818 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.61 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00510@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Kateřiny Lenochové 1814 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.56 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00512@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Anny Lenochové 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.66 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00513@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Lenochové 1824 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.67 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00514@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Johanna Lenocha 1826 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.69 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00515@ SOUR 1 TITL Citation: str.83 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.83 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00516@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františky Lenochové 1840 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.84 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00517@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Františka Lenocha 1829 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.114 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00518@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Johanna Lenocha 1833 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.117 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00519@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Anny Lenochové 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.110 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00520@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Juliany Lenochové 1844 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.4 1 REFERENCENUMBER 6054 0 @source00521@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Lenocha 1839 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.83 1 REFERENCENUMBER 6053 0 @source00522@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Antona Lenocha 1858 1 ORIGINATOR fara Charváty 1 WHEREINSOURCE str.17 1 REFERENCENUMBER 6054 0 @source00523@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Johanna Lenocha 1858 0 @source00524@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Bartoloměje Kremply 0 @source00525@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Rozálie Lenochové 0 @source00569@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Kroulíka 1788 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.200/scan166 1 REFERENCENUMBER 1196 0 @source00570@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Heleny Kroulíkové 1796 1 ORIGINATOR fara Cerekvice 1 REFERENCENUMBER 1196 0 @source00571@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Kroulíka 1790 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.203/scan169 1 REFERENCENUMBER 1196 0 @source00573@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Žofie Kroulíkové 1793 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.206/scan172 1 REFERENCENUMBER 1196 0 @source00574@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Kroulíka 1786 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.195/scan161 1 REFERENCENUMBER 1196 0 @source00576@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Kroulíka 1725 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.25 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00577@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Kroulíka 1715 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.2 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00579@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Matějě Kroulíka 1723 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.21 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00580@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození dítěte Jakuba Kroulíka 1709 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.101 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00581@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti dítěte Jakuba Kroulíka 1709 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.28 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00582@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Jakuba Kroulíka a Mariany Kumpoštové 1707 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.33 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00583@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Kroulíka 1707 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.95 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00584@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jakuba Kroulíka 1711 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.109 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00585@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Václava Kumpošta 1687 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.16 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00586@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození dítěte Jana Kumpošta 1693 0 @source00587@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti dítěte Jana Kumpošta 1693 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.20 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00588@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Bernarda Kroulíka a Doroty Kumpoštové 1701 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.29 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00589@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Jana Kumpošta a Kateřiny Kopecké 1679 0 @source00590@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Jiřího Kumpošta a Mariany Košťálové 1685 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.13 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00591@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Mariany Kumpoštové 1688 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.53 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00592@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Kateřiny Kumpoštové 1690 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.55 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00593@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Kateřiny Kumpoštové 1686 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.48 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00594@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Doroty Kumpoštové 1681 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.32 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00595@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Kumpošta 1680 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.28 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00596@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Kumpošta 1691 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.56 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00597@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Kathariny Kumpoštové 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.13 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00598@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jiřího Kumpošta 1661 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.123 1 REFERENCENUMBER 1192 0 @source00599@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jiřího Kumpošta 1661 0 @source00600@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Jiřího Kumpošta 1688 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.17 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00601@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Mariány Kumpoštové 1688 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.54 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00602@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Doroty Kumpoštové 1685 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.45 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00603@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Jiřího Kumpošta 1720 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.7 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00604@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Mariany Kumpoštové 1725 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.13 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00605@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Doroty Kumpoštové 1747 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.37 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00606@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Jakuba Kumpošta 1753 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.44 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00607@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jakuba Kumpošta 1704 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.88 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00609@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Jana Kumpošta a Kateřiny Kopecké 1679 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.8 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00611@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Kroulíka 1780 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.38 1 REFERENCENUMBER 1195 0 @source00612@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Kateřiny Kroulíkové 1782 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.48 1 REFERENCENUMBER 1195 0 @source00613@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františka Kroulíka 1753 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.99 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00614@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Kroulíka 1747 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.86 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00615@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Kroulíkové 1750 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.93 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00616@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Kroulíka 1756 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.107 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00617@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Kroulíkové 1758 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.113 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00618@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Kroulíkové 1735 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.54 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00619@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Kroulíka 1738 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.63 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00620@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Magdaleny Kroulíkové 1739 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.65 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00621@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Kroulíka 1741 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 WHEREINSOURCE str.70 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00622@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Heleny Kroulíkové 1796 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.212/scan178 1 REFERENCENUMBER 1196 0 @source00624@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Doroty Kvapilové 1758 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.110 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00625@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Kvapila 1766 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.125 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00626@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Heleny Kvapilové 1764 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.134-5 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00627@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Kateřiny Kvapilové 1766 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.147 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00628@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Bernarda Kroulíka a Doroty Kumpoštové 1701 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.29 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00629@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Václava Kroulíka a Anny Dvořákové 1734 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.26 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00630@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Jana Kroulíka a Žofie Paďourové 1730 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.20 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00631@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Františka Kroulíka a Anny Říhové 1745 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.40 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00632@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Jana Kroulíka a Doroty Kvapilové 1778 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str 2 1 REFERENCENUMBER 1202 0 @source00633@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Žofie Kvapilové 1750 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.93 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00634@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Kvapilové 1756 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.106 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00635@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Kvapila 1754 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.102 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00637@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Kroulíkové 1811 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.68 1 REFERENCENUMBER 1197 0 @source00638@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Kroulíka 1813 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.71 1 REFERENCENUMBER 1197 0 @source00639@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Kroulíkové 1816 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.74 1 REFERENCENUMBER 1197 0 @source00640@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Kroulíka 1816 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.75 1 REFERENCENUMBER 1197 0 @source00641@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Kateřiny Kroulíkové 1817 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.77 1 REFERENCENUMBER 1197 0 @source00642@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Mariány Kroulíkové 1818 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.78 1 REFERENCENUMBER 1197 0 @source00644@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Heleny Kroulíkové 1820 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.80 1 REFERENCENUMBER 1197 0 @source00645@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Kroulíka 1820 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.82 1 REFERENCENUMBER 1197 0 @source00646@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Žofie Kroulíková 1822 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.85 1 REFERENCENUMBER 1197 0 @source00647@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Marie kroulíkové 1826 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.93 1 REFERENCENUMBER 1197 0 @source00648@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Kroulíka 1826 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.93 1 REFERENCENUMBER 1197 0 @source00649@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Kroulíka 1828 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.97 1 REFERENCENUMBER 1197 0 @source00650@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Kroulíka 1829 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.98 1 REFERENCENUMBER 1197 0 @source00651@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Kroulíka 1832 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.102 1 REFERENCENUMBER 1197 0 @source00652@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Kroulíka 1840 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.3 1 REFERENCENUMBER 1200 0 @source00653@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Josefa Václava Kroulíka 1851 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.25 1 REFERENCENUMBER 1200 0 @source00654@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Kroulíkové 1852 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.28 1 REFERENCENUMBER 1200 0 @source00655@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Kroulíka 1854 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.32 1 REFERENCENUMBER 1200 0 @source00656@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Kroulíkové 1857 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.38 1 REFERENCENUMBER 1200 0 @source00657@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Kroulíka 1858 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.41 1 REFERENCENUMBER 1200 0 @source00658@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Františky Kroulíkové 1868 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.59 1 REFERENCENUMBER 1200 0 @source00659@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Anny Kroulíkové 1870 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.64 1 REFERENCENUMBER 1198 0 @source00661@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Marie Vaňáskové 1888 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.139 1 REFERENCENUMBER 5452 0 @source00662@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Václava Kroulíka 1738 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.25 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00663@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Mariany Kroulíkové 1740 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.27 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00664@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Anny Kroulíkoví 1740 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.27 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00665@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Josefa Kroulika 1741 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.29 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00667@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Anny Kroulíkové 1756 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.48 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00668@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Mariany Kroulíkové 1757 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.48 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00669@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Františka Kroulíka 1758 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.51 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00670@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Jakuba Kroulika 1759 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.53 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00671@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Kateřiny Kumpoštové 1718 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.4 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00672@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Kateřiny Kumpoštové 1714 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.34 1 REFERENCENUMBER 1193 0 @source00673@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Matějě Kroulíka 1723 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.12 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00674@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Kateřiny Kvapilové 1767 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.76 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00675@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Josefa Kvapila 1766 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.75 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00676@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Mariany Kvapilové 1768 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.83 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00677@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jana Kvapila 1770 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.176 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00678@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Václava Kvapila 1772 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.3 1 REFERENCENUMBER 1205 0 @source00680@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Václava Kvapila 1722 0 @source00681@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Jana Kvapila 1770 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.91 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00682@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Václava Kvapila 1747 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.37 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00683@ SOUR 1 TITL matriční zápis o narození Jiřího Kvapila 1740 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.69 1 REFERENCENUMBER 1194 0 @source00685@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Jana Kroulíka 1811 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.208 1 REFERENCENUMBER 1207 0 @source00686@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Kateřiny Kroulíkové 1811 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.208 1 REFERENCENUMBER 1207 0 @source00687@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Doroty Kroulíkové 1810 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.208 1 REFERENCENUMBER 1207 0 @source00688@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Doroty Kroulíkové 1813 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.209 1 REFERENCENUMBER 1207 0 @source00689@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Josefa Kroulika 1814 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.210 1 REFERENCENUMBER 1207 0 @source00690@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Václava Kroulíka 1817 1 ORIGINATOR archiv Zámrskf 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.212 1 REFERENCENUMBER 1207 0 @source00691@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Václava Kroulíka 1817 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.212 1 REFERENCENUMBER 1207 0 @source00692@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Václava Kroulíka 1823 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.217 1 REFERENCENUMBER 1207 0 @source00693@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Žofie Kroulíkové 1828 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.220 1 REFERENCENUMBER 1207 0 @source00694@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Jana Kroulika 1830 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.221 1 REFERENCENUMBER 1207 0 @source00695@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Jana Kroulíka 1847 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.233 1 REFERENCENUMBER 1207 0 @source00696@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Mariány Kroulíkové 1818 0 @source00697@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Václava Kroulíka 1859 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.2 1 REFERENCENUMBER 5456 0 @source00698@ SOUR 1 TITL matriční zápis o smrti Anny Kroulíkoví 1859 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.2 1 REFERENCENUMBER 5456 0 @source00699@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Václava Kroulíka a Kateřiny Strnadové 1809 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.171/scan145 1 REFERENCENUMBER 1204 0 @source00700@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Františka Valenty a Heleny Kroulíkové 1815 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.174/scan148 1 REFERENCENUMBER 1204 0 @source00701@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Františka Melši a Žofie Kroulíkové 1826 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.180/scan154 1 REFERENCENUMBER 1204 0 @source00702@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Václava Cibulky a Anny Kroulíkové 1832 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.183/scan157 1 REFERENCENUMBER 1204 0 @source00703@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Jana Bureše a Anny Kroulíkové 1833 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.184/scan 158 1 REFERENCENUMBER 1204 0 @source00704@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Jana Beneše a Kateřiny Kroulíkové 1842 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.189/scan 163 1 REFERENCENUMBER 1204 0 @source00705@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Jana Matějky a Heleny Kroulíkové 1843 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.190/scan164 1 REFERENCENUMBER 1204 0 @source00706@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Josefa Kroulíka a Heleny Zavřelové 1870 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 NOTE pouze i indexu o sňatcích 0 @source00707@ SOUR 1 TITL matriční zápis o sňatku Jana Lichtenberga a Mariany Kroulíkové 1839 1 ORIGINATOR archiv Zámrsk 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER fara Cerekvice 1 WHEREINSOURCE str.188 0 @twin00001@ Twin 1 FAMILY @fam00011@ 1 POSITION 15680 0 @twin00002@ Twin 1 FAMILY @fam00180@ 1 POSITION 13420 0 @twin00003@ Twin 1 FAMILY @fam00063@ 1 POSITION -7000 0 @twin00004@ Twin 1 FAMILY @fam00208@ 1 POSITION -14835 0 @twin00007@ Twin 1 FAMILY @fam00578@ 1 POSITION -870 2 SIZE S 0 @twin00008@ Twin 1 FAMILY @fam00535@ 1 POSITION -2790 0 @label00001@ Label 1 POSITION -3850,1010 2 WIDTH 100 2 HEIGHT 40 1 TEXT Penčičky č.14 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #C8C8FF 3 BORDER #000080 0 @label00002@ Label 1 POSITION -4630,870 2 WIDTH 110 2 HEIGHT 40 1 TEXT Penčičky č.33 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #FFFF80 3 BORDER #000080 0 @label00003@ Label 1 POSITION -2770,720 2 WIDTH 100 2 HEIGHT 40 1 TEXT Penčičky č.3 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #FF8080 3 BORDER #000080 0 @label00004@ Label 1 POSITION -5030,860 2 WIDTH 100 2 HEIGHT 40 1 TEXT Zábeštní Lhota 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #DCFFDC 3 BORDER #000080 0 @label00005@ Label 1 POSITION -1720,610 2 WIDTH 100 2 HEIGHT 40 1 TEXT Penčičky č.23 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #8080FF 3 BORDER #000080 0 @label00006@ Label 1 POSITION -3790,460 2 WIDTH 100 2 HEIGHT 40 1 TEXT Penčičky č.25 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #00FF00 3 BORDER #000000 0 @label00007@ Label 1 POSITION -5500,1190 2 WIDTH 80 2 HEIGHT 40 1 TEXT Lázníky 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #FFFFFF 3 BORDER #000080 0 @label00008@ Label 1 POSITION -3190,430 2 WIDTH 110 2 HEIGHT 40 1 TEXT Penčičky č.36 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #00FF00 3 BORDER #000080 0 @label00010@ Label 1 POSITION -4200,1010 2 WIDTH 100 2 HEIGHT 40 1 TEXT Vinary 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #808000 3 BORDER #000080 0 @label00011@ Label 1 POSITION -18300,820 2 WIDTH 110 2 HEIGHT 40 1 TEXT Svratouch č.44 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #C8C8FF 3 BORDER #000080 0 @label00012@ Label 1 POSITION -18170,930 2 WIDTH 110 2 HEIGHT 40 1 TEXT Svratouch č.91 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #C8C8FF 3 BORDER #000080 0 @label00013@ Label 1 POSITION -17310,820 2 WIDTH 100 2 HEIGHT 40 1 TEXT Svratouch č.94 2 CONT 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #C8C8FF 3 BORDER #000080 0 @label00014@ Label 1 POSITION -17660,710 2 WIDTH 100 2 HEIGHT 50 1 TEXT Svratouch č.89 2 CONT 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #C8C8FF 3 BORDER #000080 0 @label00015@ Label 1 POSITION -16980,800 2 WIDTH 120 2 HEIGHT 40 1 TEXT Svratouch č.155 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #FFFF80 3 BORDER #000080 0 @label00016@ Label 1 POSITION -16600,810 2 WIDTH 100 2 HEIGHT 40 1 TEXT Svratouch č.94 2 CONT 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #C8C8FF 3 BORDER #000080 0 @label00017@ Label 1 POSITION -17160,690 2 WIDTH 70 2 HEIGHT 50 1 TEXT Svratouch č.111 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #DCFFDC 3 BORDER #000080 0 @label00018@ Label 1 POSITION -17200,940 2 WIDTH 100 2 HEIGHT 40 1 TEXT Svratouch č.94 2 CONT 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #C8C8FF 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION 490,460 2 WIDTH 100 2 HEIGHT 40 1 TEXT Penčičky č.19 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #B0FFB0 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -870,440 2 WIDTH 110 2 HEIGHT 40 1 TEXT Penčičky č.20 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #FFFF80 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -340,460 2 WIDTH 100 2 HEIGHT 40 1 TEXT Penčičky č.23 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #C0C0C0 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -1270,440 2 WIDTH 100 2 HEIGHT 40 1 TEXT Penčičky č.24 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #00FFFF 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -2100,400 2 WIDTH 130 2 HEIGHT 40 1 TEXT Penčičky č.5 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #DCFFDC 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -2380,440 2 WIDTH 100 2 HEIGHT 40 1 TEXT Penčičky č.20 2 CONT 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #FFFF80 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -13490,1200 2 WIDTH 160 2 HEIGHT 40 1 TEXT Morašice 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #FFFF80 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -12540,1320 2 WIDTH 160 2 HEIGHT 40 1 TEXT Hrušová 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #C8C8FF 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -12040,690 2 WIDTH 90 2 HEIGHT 40 1 TEXT Zálší 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #FFFF80 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -13420,1630 2 WIDTH 160 2 HEIGHT 40 1 TEXT České Heřmanice 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #C8C8FF 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -13000,1470 2 WIDTH 160 2 HEIGHT 40 1 TEXT Tisová 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #C8C8FF 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -15130,990 2 WIDTH 160 2 HEIGHT 40 1 TEXT Borová 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #C8C8FF 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -11190,370 2 WIDTH 160 2 HEIGHT 40 1 TEXT Cerekvice 2 PADDING 10 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #C8C8FF 3 BORDER #000080 0 TRLR