Klikněte pro zvětšení/zmenšení velikosti obrázku GenoMapy Skrýt tento rámec GenoMapy

GenoMapa: Picha

PLEASE NOTE: If you do not see a GRAPHIC IMAGE of a family tree here but are seeing this text instead then it is most probably because the web server is not correctly configured to serve svg pages correctly. see http://developer.mozilla.org/en/docs/SVG:Server_Configuration for information on how to correctly configure a web server for svg files. ? biologické dítě rodiče rodiče rodiče rodiče rodiče rodiče rodiče biologické dítě rodiče rodiče rodiče rodiče biologické dítě biologické dítě biologické dítě biologické dítě rodiče rodiče rodiče rodiče biologické dítě biologické dítě biologické dítě biologické dítě rodiče biologické dítě biologické dítě rodiče biologické dítě rodiče biologické dítě rodiče biologické dítě rodiče rodiče rodiče rodiče biologické dítě manželství (tři děti) Donov 16 ovdovění (tři děti) 2. zena, Donov 16, 1839 ovdovění (jedno dítě) Donov 16, 2. muz manželství (jedno dítě) Donov 16 1. muz, 1800 manželství 1. zena manželství (dvě děti) Donov 16, 4, m. 1737 manželství (tři děti) Donov 16, 1887 manželství Donov 16 manželství (jedno dítě) Drahov 33 manželství Donov 16 manželství (jedno dítě) Donov 16 MARIE ANNA PICHOVA neb HLAVACKOVA 1752 DOROTA TRCKOVA 1815 - 1891 ANNA BRTOVA 75 75 1803 - 1869 MATEJ PICHA HLAVACEK 66 66 linde Matous
podle oddaci matriky nar.1807
1777 - 1815 VIT SLADEK 38 38 1773 - 1809 MATEJ PICHA HLAVACEK 36 36 Psan rovnez Matous, Mathaus, Hlavaczek 1706 - 1791 MATEJ PICHA HLAVACEK 85 85 psan take jako Mathia, matyas MARIE ANNA KADLECOVA 1726 BARTOLOMEJ TRCKA  :     zuzval@email.cz
    Objet :     spole?n? p?edek Tr?ka Bartolom?j
    Date :     4 juillet 2011 19:32:04 HAEC
     :     Vanek 1945 Josef <vanek@free.fr>
Dobr? den,
na?la jsem Va?i strnku na internetu, mme spole?nho p?edka - Bartolom?je Tr?ku z Vlastibo?i, nar. 18.srpna 1826, z va?eho rodopisu jsem vy?etla ?e v? p?edek byla Dorothea Tr?kov, jeho dcera. M?m p?m?m p?edkem byl tak bartolom?j (8 generac) a jeho syn Vt (7 gen.) - bratr Dorothey.
Nevm, kam a? jste se dostali v ka?dm p?pad? j mm vyhledno je?t? 3 generace potom, kon?m Vav?incem Tr?kou, takt? z Vlastibo?i, jeho narozen jsem ji? v matrikch nenalezla, nebo? je?t? nebyly vedeny, ale soud? dle nalezen?ch potomk? (na?la jsem jich 8 - prvnho z roku 1647 Zachari?e) , soudm ?e se pravd?podobn? narodil mezi lety 1610-1625 (+-). Zem?el roku 1669, jen 5 let po narozen poslednho nalezenho dt?te ?ofie (na?la jsem jich 8), man?elka Vav?ine byla Ludmila.
Pokud byste m?li zjem o dal? daje, ozv?te se a j vm je za?lu.
Z.Valentova
MARIANA 1848 - 1933 JAKUB PICHA 84 84 1850 - 1925 VOJTECH PICHA 75 75 1888 - 1968 MARIE PICHOVA 80 80 1869 - 1944 MARIE JECHOVA 75 75 1889 - 1964 KATERINA PICHOVA 75 75 1893 - 1952 JAN PICHA 59 59 1893 - 1970 RUZENA DVORAKOVA 77 77 1853 - 1853 JAN PICHA 15d 15d 1776 KATERINA PICHOVA JOSEF BEZEMEK 1795 JAKUB BEZEMEK KATERINA PICHOVA 1816 ROZALIE SLADKOVA ROZALIE MARTIN PICHA 1819 MARIANA HANZALOVA Sobeslav kniha 22 snimek 72
kmotri: Marie Anna Luksova a Tomas Novotny z Chlebova
1781 MARIE PLACHA HANZALOVA Sobeslav kniha 4 snimek 63
kmotri: Rozina manzelka Mateje Voracka rolnika, Vojtech Syrucek a Zofie Novotna z Chlebova
1748 - 1808 JAN PICHA HLAVACEK 59 59 Psan take jako Joannes
Pravdepodobne Donov 16
uvedene datum narozeni je datumem krtu
(jedno dítě) Vlastibor
Created using GenoPro® Click for details.