Klikněte pro rozbalení/sbalení všech poznámek Klikněte pro rozbalení/sbalení všech dalších detailů

rodina VAVRINEC PAVOUK a VORSILA SIMANOVA Klikněte pro zobrazení rodiny VAVRINEC PAVOUK a VORSILA SIMANOVA ve stromu rodiny Klikněte pro zobrazení rodiny VAVRINEC PAVOUK a VORSILA SIMANOVA ve stromu rodiny Zobrazit časovou osu pro tuto větev rodového stromu Zobrazit Google Mapu s místy spojenými s touto rodinou

VAVRINEC a VORSILA byli oddáni. Měli čtyři syny jménem KASPAR, JAN, TOMAS a VACLAV.


Poslední změna stránky


Tato stránka je uvnitř rámce. Pokud chcete vidět celou zprávu rodiny VAVRINEC PAVOUK a VORSILA SIMANOVA nebo index příjmení nebo souhrnou zprávu.
Creating a Genogram.Copyright © 2011 GenoPro Inc. Všechna práva vyhrazena.