Klikněte pro rozbalení/sbalení všech poznámek Klikněte pro rozbalení/sbalení všech dalších detailů

rodina MATEJ VANEK a KATERINA KULHANKOVA Klikněte pro zobrazení rodiny MATEJ VANEK a KATERINA KULHANKOVA ve stromu rodiny Klikněte pro zobrazení rodiny MATEJ VANEK a KATERINA KULHANKOVA ve stromu rodiny Zobrazit časovou osu pro tuto větev rodového stromu Zobrazit Google Mapu s místy spojenými s touto rodinou

MATEJ a KATERINA byli oddáni 15. listopadu 1853. Měli tři syny a jednu dceru, jménem JAKUB, JAN, JOSEF a MARIE.


zdroje a citace
Vanek Matej O

Poslední změna stránky


Tato stránka je uvnitř rámce. Pokud chcete vidět celou zprávu rodiny MATEJ VANEK a KATERINA KULHANKOVA nebo index příjmení nebo souhrnou zprávu.
Úvod do genealogie.Copyright © 2011 GenoPro Inc. Všechna práva vyhrazena.