Klikněte pro rozbalení/sbalení všech poznámek Klikněte pro rozbalení/sbalení všech dalších detailů

rodina KASPAR KUPKA a KATERINA PEKAROVA Klikněte pro zobrazení rodiny KASPAR KUPKA a KATERINA PEKAROVA ve stromu rodiny Klikněte pro zobrazení rodiny KASPAR KUPKA a KATERINA PEKAROVA ve stromu rodiny Zobrazit časovou osu pro tuto větev rodového stromu Zobrazit Google Mapu s místy spojenými s touto rodinou

KASPAR a KATERINA byli oddáni 31. května 1864. Měli dva syny a jednu dceru, jménem JAN, FRANTISEK a MARIE.


Poslední změna stránky


Tato stránka je uvnitř rámce. Pokud chcete vidět celou zprávu rodiny KASPAR KUPKA a KATERINA PEKAROVA nebo index příjmení nebo souhrnou zprávu.
Medical Genograms.Copyright © 2011 GenoPro Inc. Všechna práva vyhrazena.