Klikněte pro rozbalení/sbalení všech poznámek Klikněte pro rozbalení/sbalení všech dalších detailů

rodina JOSEF TRAXMANDL a MARIE HEMMEROVA Klikněte pro zobrazení rodiny JOSEF TRAXMANDL a MARIE HEMMEROVA ve stromu rodiny Klikněte pro zobrazení rodiny JOSEF TRAXMANDL a MARIE HEMMEROVA ve stromu rodiny Zobrazit časovou osu pro tuto větev rodového stromu Zobrazit Google Mapu s místy spojenými s touto rodinou

JOSEF a MARIE byli oddáni 3. listopadu 1909. Měli jednoho syna a tři dcery, jménem JOSEF, LUDMILA, MARIE a ANNA.


Poslední změna stránky


Tato stránka je uvnitř rámce. Pokud chcete vidět celou zprávu rodiny JOSEF TRAXMANDL a MARIE HEMMEROVA nebo index příjmení nebo souhrnou zprávu.
Genogram Examples.Copyright © 2011 GenoPro Inc. Všechna práva vyhrazena.