Klikněte pro rozbalení/sbalení všech poznámek Klikněte pro rozbalení/sbalení všech dalších detailů

rodina JAN SIMEK a MARIE VANKOVA Klikněte pro zobrazení rodiny JAN SIMEK a MARIE VANKOVA ve stromu rodiny Klikněte pro zobrazení rodiny JAN SIMEK a MARIE VANKOVA ve stromu rodiny Zobrazit časovou osu pro tuto větev rodového stromu Zobrazit Google Mapu s místy spojenými s touto rodinou

JAN a MARIE byli oddáni. Měli tři syny a dvě dcery, jménem FRANTISEK, JOSEF, JAN, KATERINA a MARIE.


Poslední změna stránky


Tato stránka je uvnitř rámce. Pokud chcete vidět celou zprávu rodiny JAN SIMEK a MARIE VANKOVA nebo index příjmení nebo souhrnou zprávu.
Creating a Genogram.Copyright © 2011 GenoPro Inc. Všechna práva vyhrazena.