Klikněte pro rozbalení/sbalení všech poznámek Klikněte pro rozbalení/sbalení všech dalších detailů

rodina JAKUB SPINDLER a TEREZIE HEMMEROVA Klikněte pro zobrazení rodiny JAKUB SPINDLER a TEREZIE HEMMEROVA ve stromu rodiny Klikněte pro zobrazení rodiny JAKUB SPINDLER a TEREZIE HEMMEROVA ve stromu rodiny Zobrazit časovou osu pro tuto větev rodového stromu Zobrazit Google Mapu s místy spojenými s touto rodinou

JAKUB a TEREZIE byli oddáni. Měli dva syny a tři dcery, jménem FRANTISEK, JAN, TEREZIE, MARIE a KATERINA.


Poslední změna stránky


Tato stránka je uvnitř rámce. Pokud chcete vidět celou zprávu rodiny JAKUB SPINDLER a TEREZIE HEMMEROVA nebo index příjmení nebo souhrnou zprávu.
Family Systems Therapy.Copyright © 2011 GenoPro Inc. Všechna práva vyhrazena.