0 HEAD 1 SOUR GenoPro 2 NAME GenoPro® - Picture Your Family Tree!(TM) 2 VERS 3.0.0.8 2 CORP GenoPro 2 ADDR http://www.genopro.com 1 DATE 22 NOV 2018 1 CHAR UTF-8 1 GEDC 2 VERS 5.5 2 FORM LINAGE-LINKED 0 GLOBAL 1 NAME 2 FULL 3 FORMAT %T %F (%N) %M %L (%L2) %S 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %M %L (%L2) 3 LINES 3 1 FONT Arial 1 DISPLAY 2 TAG YoB_YoD 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #000000 4 TEXT #000000 4 FILL #FFFFFF 4 FILL 5 TOP 6 LEFT #FF0000 6 RIGHT #FF0000 5 BOTTOM 6 LEFT #FF0000 6 RIGHT #FF0000 3 BORDER 4 OUTLINE #000080 4 FILL #FFFF80 3 LABEL 4 TOP #000000 4 BOTTOM #000000 4 FILL 5 TOP #FFFFFF 5 BOTTOM #FFFFFF 1 TAGS 2 ID Global 2 TAGDATA 3 NAME custom_tag1 3 DISPLAYNAME custom_tag1 2 DIALOGLAYOUT 3 NAME Egyedi Címkék 3 DESCRIPTION Az Egyedi Címkék mezőiben további információk tárolhatók. A címkék az 4 CONC Eszközök menü Címkeszerkesztő... menüpontjában testreszabhatóak. 3 TAGS custom_tag1 1 TAGS 2 ID Individual 2 TAGDATA 3 NAME IWIW 3 DISPLAYNAME IWIW 3 DESCRIPTION IWIW azonosító 2 TAGDATA 3 NAME Netlog 3 DISPLAYNAME Netlog 3 DESCRIPTION Netlog azonosító 2 TAGDATA 3 NAME Skype 3 DISPLAYNAME Skype 3 DESCRIPTION Skype azonosító név 2 TAGDATA 3 NAME Facebook 3 DISPLAYNAME Facebook 3 DESCRIPTION Facebook link 2 TAGDATA 3 NAME MySpace 3 DISPLAYNAME MySpace 2 TAGDATA 3 NAME AFN 3 DISPLAYNAME AFN 2 TAGDATA 3 NAME Network 3 DISPLAYNAME Network 3 DESCRIPTION Network link 2 TAGDATA 3 NAME Hi5 3 DISPLAYNAME Hi5 2 DIALOGLAYOUT 3 NAME Azonosító 3 DESCRIPTION A különféle modern kapcsolati eszközök megjelenítése 3 TAGS IWIW, Netlog, Skype, Facebook, MySpace, Network, Hi5 1 DOCUMENT 2 TITL A Körtvélyessy/sy/si családok tagjai 2 DESCRIPTION ÚJ: Körtvélyesi Klára Kaplonyból rengeteg adatot adott meg a K. Berta 3 CONC le és felmenő rokonairól. Ezzel igen nagy valószínűséggel sikerült Ber 3 CONC ta és a nyírségi, szintén Kaplony-Bőrvelyből származó és görög katolik 3 CONC us Körtvélyessy-ek igen terebélyes családfáját összekapcsolnom :) Sok 3 CONC Linzenbold van benne, hála Lundemo-nak, aki igen sok kapcsolatot adott 3 CONC meg az ő részéről. 3 CONT Walt from the US added new items to the Gyula K family (AkosHarskutFo 3 CONC tBeatyTolcsva 3 CONT Körtvélyesi Andor (Ada) megadott jó pár házasságot. Még mindig nem tud 3 CONC om a most Adán élőket kapcsolni a nagy adai családfámhoz 3 CONT Járt nálam Lundemo Tamás és Murányi Zoltán. Sok adatot kaptam a kaplon 3 CONC yi Körtvélyesiekről, de nagyon remélem, hogy itt hamarosan ugrásszerű 3 CONC javulás lesz és a sok, független erdélyi és nyírségi családfát össze t 3 CONC udom kapcsolni. K. Klára Kaplonyból megígérte, hogy a rengeteg adatát 3 CONC megosztja velem... :) 3 CONT Körtvélyesi Anita sok új adatot adott meg a Halászi családról 3 CONT Kapcsolatot találtam egy bárándi Körtvélyesi édesanyával rendelkező sz 3 CONC eméllyel és ezen felbuzdulva néhány izgalmas adatot találtam a JózsefB 3 CONC árándKrakkó családfához 3 CONT Linzenbold Tamás (Dánia) igen hasznos adatokat adott a NagykárolyBerta 3 CONC családfához. A facebookról is beraktam jó pár erdélyi személyt. 3 CONT Margit István Bácsföld kutatója igen értékes adatokkal segített a Kert 3 CONC véllesy család kapcsolatainak felderítésében a Vajdaságban. 3 CONT Előfizettem a Kalocsai anyakönyvekre. Sok adai és szabadkai anyakönyvv 3 CONC el rendbeszedtem e családfákat. 3 CONT Jártam Halásziban és Korcz Antalnétól megkaptam a Körtvélyesiekről szó 3 CONC ló gyűjtését egy füzetben. Rengeteg adat volt benne, ezeket felvittem 3 CONC és a saját - mormon, polgári anyakönyvi, Facebook adataimmal egyesítet 3 CONC tem. Persze nagyon sok hézag maradt még így is, de jó sok Körtvélyesit 3 CONC sikerült gyűjtenem. Sokat segített, hogy a Győri Egyházmegye felrakta 3 CONC az Internetre a halászi anyakönyveket és némi pénzért azokat könnyen 3 CONC lehetett kutatni (sokkal gyorsabban letöltődnek, mint a mormon oldalak 3 CONC ). 3 CONT A mormonoktól átnéztem a Jászó-n (most Szlovákia) élt Körtvélyessyeket 3 CONC és felvittem őket. 3 CONT Jártam Bakonszegen és a nagyon kedves Lelkészasszony jóvoltában átnézh 3 CONC ettem az összes anyakönyvet. így Bakonszeg nagyon kibővült, de még min 3 CONC dig öt nagy családfa. Egyidejűleg voltam a Hajduszovát-i temetőben és 3 CONC kiderült, hogy Bálint 1816-ban született. így majdnem biztos, hogy Föl 3 CONC desről származik, be is kötöttem ezt az ágat a földesi nagy családfába 3 CONC . Még az ottani lelkész megnézi nekem az anyakönyvben is, hátha van to 3 CONC vábbi bizonyíték. 3 CONT A református mormon anyakönyvekből rengeteg adatot feltettem Sápra, Ba 3 CONC konszegre. Sikerült kapcsolatot is teremteni itt a mostan élő Körtvély 3 CONC esiekkel. 3 CONT A mormonok Interneten hozzáférhető eredeti anyakönyveiből néhány érdek 3 CONC es pontot ellenőriztem (elég lassú munka). Sikerült több, érdekes kapc 3 CONC solatot előzetesen valószínűsítenem. Pl. a nyíregyházi család Kisvárdá 3 CONC ról származik és lehet, hogy eredetileg Földes-ről. A Vásárhely-Szente 3 CONC s-i Körtvélyessy-ek pedig a nagy Lásztóci-Karánsebesi családfához csa 3 CONC tlakozhat. Meghosszabbítottam a maklári családfát Besenyőről származó 3 CONC őssel (ez még csak megjegyzésben van meg, mert a keresztnévvel van val 3 CONC ami gond). 3 CONT Összeszedtem a mormonokból az összes Vál-i Körtvélyesi-t a keresővel. 3 CONC Átnéztem az összes házassági és halotti anyakönyvi filmet, amit a morm 3 CONC onok feltettek (nem sok, csak 1900 körül). Kiderül, hogy igen sokféle 3 CONC névváltozat fut: Körtélesi, Körtélesy, Körtvélesi, Körtvélyesi. Ezek n 3 CONC em függetlenek, ugyanabban a családban is az irástudatlan családtagok 3 CONC nevét ahány anyakönyvezető, annyiféleképen írta le. Nem sikerült egyér 3 CONC telműen kapcsolni a Mihály-Vál-Erzsébet családfámat ezekehez.l 3 CONT Közzétették a mormonok a kereshető adatbázisukat. Rengeteg új Körtvély 3 CONC esi került be Egerben, Mezőtúron (nem is tudtam, hogy ott is éltek) és 3 CONC egyéb varázslatos helyein az országnak. Egy pár régi családfába is új 3 CONC információk kerültek. 3 CONT Lehet már megnézni a családfát magán az Interneten is: a bal felső sar 3 CONC okban a zöld fára kell kattintani. 3 CONT A bakonszegi-gáborjáni K. család egy teljesen új ágát fedeztem fel K. 3 CONC Imre és Vincéné által. Őket talán kapcsolni is tudtam az előző, Henrie 3 CONC tta által megadott ággal. 3 CONT Felvettem a Körtélyesi család tagjait is, mivel igen gyakran ezek ugya 3 CONC nabból a családból származnak. Sikerült a K. Ferenc (1870) által öszeá 3 CONC llított családfából (amit ő Asgúthi-nak nevezett) a saját magát is tar 3 CONC talmazó családfa részletet bekapcsolnom a Földes-i hatalmas családfába 3 CONC . Úgylátszik mégsem rokonok az Asgúthiakkal, csak egy területen, Temes 3 CONC vármegyében laktak. 3 CONT Találkoztam Asgúthi K. György feleségével és leányaival Kanadából, aki 3 CONC k az Asgúthi családig visszamenőleg megadták a családfát. Ezzel lehető 3 CONC vé vált a két, magát Asgúthinak nevező eperjesi Körtvélyessy család, a 3 CONC Zsolt katolikus és Klára református családjának az összekapcsolása. I 3 CONC de csatlakozik minden bizonnyal a ma elterjedt családfát készítő K. Fe 3 CONC renc (1870) családja is, hiszen ő említi, hogy apja, K. Lajos Asgúthi 3 CONC K. János bíró unokaöccse volt és távoli rokona volt Potyondi is. 3 CONT Össze tudtam kapcsolni a Kertvéllesy család segítségével a Szikszó-i ő 3 CONC srégi családot a mai Kertvéllesy-ekkel, akikről egyetlen gyászjelentés 3 CONC maradt, de ez és az általuk átadott régi iratok igazolják a kapcsolat 3 CONC ot és a szikszói eredetet. 3 CONT Találtam néhány független családfát és néhány új személyt a Myheritage 3 CONC honlapon. Ezeket is bevittem, és újdonságként az eredeti honlapra mut 3 CONC ató linket is elhelyeztem a családfa legfelső tagjánál, de csak ott (a 3 CONC feleségnél is, ha neki volt több adata, mert miatta került be a Körtv 3 CONC élyesi a Myheritage adatbázisába). 3 CONT Feldolgoztam az IWIW-en, a Facebook-on, a Netlog-on, a Network-ön és a 3 CONC Myspace-en lévő Körtvélyessy/sieket és felvittem az adataikat. Gyakra 3 CONC n az ismerősökön, a képeken, vagy a tanulmányokon keresztül tudtam az 3 CONC azonosságot a két személy között bizonyítoani (az IWIW-en vagy a Faceb 3 CONC ook-on lévő mondjuk Zsolt között). 3 CONT Meglátogattam az Ada-i temetőt (Szerbia) és néhány új adatot szereztem 3 CONC . 3 CONT Renátával kapcsolatot találva kiegészítettem a Bihar-i körtvélyesi csa 3 CONC ládot. 3 CONT Az Interneten megtaláltam a Lásztóci-karánsebesi (főként nagykörösi sz 3 CONC ületésű) ág profi összeállítását a Kanadában élő Andrew Csuzditól. Inn 3 CONC en átvettem az általam nem ismert adatokat (két generációval korábbra 3 CONC ment és sokkal szélesebb családfa. Átvettem a képek zömét is. 3 CONT Amerikai Körtvélyesyek hozzáadása. Külön oldal a Dessewffy-eknek. Mihá 3 CONC ly családjában új gyermekek. K. Ibolya csatlakozása a nagykőrösiekhez. 3 CONC K.Anikó révén kiterjedt új Berettyóújfalus-i családfa alakult ki. 3 CONT 3 CONT Az összegyűjtött adatokat több családfába tudtam rendezni. Ezekből hiá 3 CONC nyzik a Saját családom (külön közzétett családfa), mert amit a negyven 3 CONC es években találtak csatlakozást az első szikszói családfához, arra ni 3 CONC ncs igazán igazoló dokumentum. Nincs ezekben a családfákban csatlakozá 3 CONC s a K. Zsolt katolikus és K. Klára református családfája között, pedig 3 CONC mindkettő Asgúth-i és Eperjes környékén voltak birtokosok. Valószínű 3 CONC a csatlakozás néhány nagykörősi Körtvélyessy és a Kölcs-hosszúmezei cs 3 CONC aládfa között, ezek közül egyet, a Bertalan-on keresztülit már be is c 3 CONC satlakoztattam. Ez a legnagyobb öröm, mikor sikerült két családfát ösz 3 CONC ekapcsolni.. 3 CONT 2010 januárjában hozzáadtam néhány Mosonmagyaróvár-i Körtvélyesi-t is 3 CONC és beledolgoztam azt az Excel fájlt, amibe eddig a külön-külön személy 3 CONC enkénti információkat gyűjtöttem. Ezzel leginkább a címek és a telefon 3 CONC számok gyarapodtak. Áprilisban elkezdtem az IWIW és a Skype linkeket i 3 CONC s bevinni, hogy az ott szereplő sok Körtvélyessy/si is azonosítva legy 3 CONC en itt a honlapon. 1 ACTIVEGENOMAP Mezőtúr 1 CUSTOM_TAG1 IstvanSzikszoTurul 0 GENOMAP 1 NAME K.FerencAsguthimaradek 1 ZOOM 50 1 POSITION 90,-722 1 BOUNDARYRECT -3521,981,3702,-2426 1 SELECTION ind00872 1 PRINT 2 SCALE 20 0 GENOMAP 1 NAME FöldesKaracsKároly 1 ZOOM 50 1 POSITION -1052,-213 1 BOUNDARYRECT -6551,1634,4446,-2061 1 SELECTION ind01200 0 GENOMAP 1 NAME ErkortvelyesDebrecenKornelMisalek 0 GENOMAP 1 NAME Szikszo 1 ZOOM 50 1 POSITION 595,-778 1 BOUNDARYRECT -857,494,2047,-2051 1 SELECTION ind05860 1 PRINT 2 SCALE 30 0 GENOMAP 1 NAME Dessewffy 1 POSITION -170,308 1 BOUNDARYRECT -371,613,31,4 1 SELECTION ind01783 0 GENOMAP 1 NAME Kolcshosszumezo 1 ZOOM 50 1 POSITION 1543,478 1 BOUNDARYRECT -27,1382,3114,-426 1 SELECTION ind05680 0 GENOMAP 1 NAME Szlovákia 1 ZOOM 50 1 POSITION -1030,245 1 BOUNDARYRECT -2767,891,707,-401 1 SELECTION ind06293 0 GENOMAP 1 NAME Asguthi 1 ZOOM 50 1 POSITION -2050,1100 1 BOUNDARYRECT -5062,2939,961,-738 1 SELECTION ind00899 0 GENOMAP 1 NAME AkosHarskutFot 0 GENOMAP 1 NAME ÁkosBeataTolvcsvaHárskut 1 ZOOM 50 1 POSITION 792,-29 1 BOUNDARYRECT -1257,854,2842,-913 1 SELECTION ind02837 0 GENOMAP 1 NAME KalmanDebrecen 1 POSITION 107,-159 1 BOUNDARYRECT -402,304,617,-623 1 SELECTION ind00330 0 GENOMAP 1 NAME JozsefKrakkoBarand 1 ZOOM 50 1 POSITION -32,-97 1 BOUNDARYRECT -881,531,817,-726 1 SELECTION ind00276 0 GENOMAP 1 NAME RenátaBihar 1 ZOOM 50 1 POSITION 10,-315 1 BOUNDARYRECT -856,131,876,-761 1 SELECTION ind02119 0 GENOMAP 1 NAME FerencNagykarolyBerta 0 GENOMAP 1 NAME JózsefLajosDiószeg 1 POSITION -140,-200 1 BOUNDARYRECT -482,214,201,-615 0 GENOMAP 1 NAME SandorJozsefKaplony 1 POSITION 144,-92 1 BOUNDARYRECT -583,432,872,-616 1 SELECTION ind00311 0 GENOMAP 1 NAME JozsefNyirbogatSandorNagykarolyMentaBerta 1 ZOOM 50 1 POSITION 2978,-309 1 BOUNDARYRECT -1680,642,7636,-1260 1 SELECTION ind05123 0 GENOMAP 1 NAME Szabadka 1 ZOOM 50 1 POSITION -593,183 1 BOUNDARYRECT -2240,677,1054,-311 1 SELECTION ind05088 0 GENOMAP 1 NAME LaszloSzegedKarolyVasarhely 1 POSITION -25,-111 1 BOUNDARYRECT -752,429,702,-651 1 SELECTION ind00502 0 GENOMAP 1 NAME MhályHajdudorog 1 POSITION 86,92 1 BOUNDARYRECT -55,181,227,3 1 SELECTION ind05917 0 GENOMAP 1 NAME LajosMadErzsebetMiskolc 1 ZOOM 50 1 POSITION -375,199 1 BOUNDARYRECT -1457,1014,706,-615 1 SELECTION ind01371 0 GENOMAP 1 NAME LajosFerencAda 1 ZOOM 50 1 POSITION 207,-15 1 BOUNDARYRECT -3327,739,3742,-769 1 SELECTION ind05658 0 GENOMAP 1 NAME ZsoltAdaMelitta 1 ZOOM 50 1 POSITION 1248,201 1 BOUNDARYRECT -32,639,2529,-236 1 SELECTION ind05857 0 GENOMAP 1 NAME Nagykőrös 1 ZOOM 50 1 POSITION -363,191 1 BOUNDARYRECT -1379,804,652,-421 1 SELECTION ind01039 0 GENOMAP 1 NAME ÚjLasztociKaransebesi 1 ZOOM 50 1 POSITION -40,-62 1 BOUNDARYRECT -9901,1622,9821,-1746 1 SELECTION ind06302 0 GENOMAP 1 NAME GyöngyiKecskemét 0 GENOMAP 1 NAME JozsefKarolyBicske 1 POSITION 11,-48 1 BOUNDARYRECT -204,186,226,-283 1 SELECTION ind00760 0 GENOMAP 1 NAME MihalyJozsefHuszt 1 POSITION 401,-102 1 BOUNDARYRECT -284,241,1087,-446 1 SELECTION ind03138 0 GENOMAP 1 NAME MihalyValErzsebet 1 ZOOM 50 1 POSITION -650,95 1 BOUNDARYRECT -4087,1046,2787,-856 1 SELECTION ind03642 0 GENOMAP 1 NAME PálMaklárHeves 1 ZOOM 50 1 POSITION 578,160 1 BOUNDARYRECT -247,834,1404,-513 1 SELECTION ind02876 0 GENOMAP 1 NAME OttóLászlóCsabaEger 1 ZOOM 50 1 POSITION -332,112 1 BOUNDARYRECT -1512,1119,847,-894 1 SELECTION ind01090 0 GENOMAP 1 NAME PeterPalKassa 1 POSITION -337,-81 1 BOUNDARYRECT -810,131,136,-293 1 SELECTION ind00641 0 GENOMAP 1 NAME SandorNyiregyhaza 1 ZOOM 50 1 POSITION -265,134 1 BOUNDARYRECT -1137,849,607,-581 1 SELECTION ind06299 0 GENOMAP 1 NAME Névváltozások 1 ZOOM 50 1 POSITION -1247,82 1 BOUNDARYRECT -3021,486,526,-321 1 SELECTION ind05262 0 GENOMAP 1 NAME Bakonszeg-új 1 ZOOM 50 1 POSITION -2037,-804 1 BOUNDARYRECT -7081,352,3006,-1961 1 SELECTION ind03767 0 GENOMAP 1 NAME BakonszegGáborjánBerettyóújfalu 1 ZOOM 50 1 POSITION -797,558 1 BOUNDARYRECT -2176,1017,582,100 1 SELECTION ind04340 0 GENOMAP 1 NAME SapFoldes 1 ZOOM 50 1 POSITION -595,590 1 BOUNDARYRECT -4172,1721,2982,-541 1 SELECTION ind05600 0 GENOMAP 1 NAME Halászi 1 ZOOM 50 1 POSITION -732,-158 1 BOUNDARYRECT -4187,1119,2722,-1436 1 SELECTION ind01004 1 PRINT 2 SCALE 50 0 GENOMAP 1 NAME PeterJanosMosonmagyarovar 1 ZOOM 50 1 POSITION 1306,558 1 BOUNDARYRECT -645,1594,3257,-477 1 SELECTION ind03546 0 GENOMAP 1 NAME GyulaMartinSajóvámos 1 POSITION 112,332 1 BOUNDARYRECT -481,846,706,-181 1 SELECTION ind01841 0 GENOMAP 1 NAME VandaMiskolc 1 POSITION 148,29 1 BOUNDARYRECT -436,184,732,-126 1 SELECTION ind02108 0 GENOMAP 1 NAME Brokernet 1 POSITION -46,103 1 BOUNDARYRECT -196,234,104,-28 1 SELECTION ind01825 0 GENOMAP 1 NAME DarleneGeorgeUSA 1 ZOOM 50 1 POSITION 1193,10 1 BOUNDARYRECT -208,262,2595,-241 1 SELECTION ind04697 0 GENOMAP 1 NAME HansPeterGermany 1 POSITION 251,-217 1 BOUNDARYRECT -221,252,724,-686 1 SELECTION fam00446 0 GENOMAP 1 NAME Zemplén-katolikus 1 ZOOM 50 1 POSITION 877,-93 1 BOUNDARYRECT -876,439,2630,-625 0 GENOMAP 1 NAME Tárnok 1 ZOOM 50 1 POSITION -157,-99 1 BOUNDARYRECT -1351,269,1036,-468 0 GENOMAP 1 NAME Tiszatarján-Tiszakeszi 1 ZOOM 50 1 POSITION 973,387 1 BOUNDARYRECT -542,1144,2489,-370 1 SELECTION ind04166 0 GENOMAP 1 NAME Győr 1 POSITION 232,71 1 BOUNDARYRECT -262,364,726,-221 1 SELECTION ind02003 0 GENOMAP 1 NAME LászlóChicago 0 GENOMAP 1 NAME ÉvaTeberánnéZoltánMyheritage 0 GENOMAP 1 NAME IstvánZsuzsaDrégelypalánk 1 POSITION -17,-5 1 BOUNDARYRECT -416,351,381,-361 1 SELECTION ind02574 0 GENOMAP 1 NAME GyörgyKörtélyesiVál 1 ZOOM 50 1 POSITION 1336,97 1 BOUNDARYRECT -1149,726,3822,-531 1 SELECTION ind05825 0 GENOMAP 1 NAME Mindenféle 1 ZOOM 50 1 POSITION 15198,-178 1 BOUNDARYRECT -977,881,31374,-1237 1 SELECTION ind05232 0 GENOMAP 1 NAME Mezőtúr 1 ZOOM 50 1 POSITION -515,-50 1 BOUNDARYRECT -1402,216,372,-316 1 SELECTION ind02748 0 @ind00103@ INDI 1 NAME István /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY István 3 FORMAT %F 2 GIVN István 2 SURN Körtvélyessy 2 NPFX Dr 1 CONTACTS @contact00310@ 1 POSITION -4500,-300 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4547,-259,-4453,-343 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 Sep 1922 1 DEAT Y 2 DATE 2001 1 ISDEAD Y 1 NOTE felesége: Oruzinska Éva. Az Istvánnal beszéltem (?) 1 OCCUPATIONS @occu00029@ 1 FAMC @fam00028@ 1 FAMS @fam00014@ 0 @ind00104@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F 1 POSITION -4390,-300 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4424,-266,-4356,-334 1 SEX F 1 FAMC @fam00028@ 0 @ind00105@ INDI 1 NAME Pál /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Pál 3 FORMAT %F 2 GIVN Pál 2 SURN Körtvélyessy 2 NPFX Dr 1 SOURCES @source00027@ 1 CONTACTS @contact00014@ 1 POSITION -3255,-100 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3302,-59,-3208,-143 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 Dec 1898 2 NOTE 1899. 08. 02.-t írtam ki valami személyes közlésből 3 CONT a halotti megadaja 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00027@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 Feb 1961 2 PLAC Budapest IX. 3 _XREF @place01539@ 2 SOURCE @source00027@ 2 NOTE A halálozás nem lehet jó, hiszen Budapestre költöztek. Nádasnál 1985 v 3 CONC an 3 CONT A halotti tizstázza: 3 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4X9-368?i=59&cc=1452 3 CONC 460 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 NOTE evangélikus 1 OCCUPATIONS @occu00030@ 1 EDUCATIONS @edu00312@ 1 HYPERLINK https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4X9-368?i=59&cc=1452 2 CONC 460 1 FAMC @fam00029@ 1 FAMS @fam00030@ 1 FAMC @fam00029@ 0 @ind00106@ INDI 1 NAME Ádám /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Ádám 3 FORMAT %F 2 GIVN Ádám 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00056@ 1 CONTACTS @contact00358@, @contact01177@, @contact01180@ 1 POSITION -4235,100 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4282,141,-4188,57 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 26 Dec 1854 2 PLAC Felsőszalók 3 _XREF @place00626@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 Mar 1921 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00056@ 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00029@ 1 FAMC @fam00033@ 0 @ind00107@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F 1 POSITION -3380,-300 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3414,-266,-3346,-334 1 SEX M 1 IWIW http://iwiw.hu/pages/user/userdata.jsp?userID=9186687 1 FACEBOOK https://www.facebook.com/zsolt.kortvelyessy.5 1 FAMC @fam00030@ 1 FAMS @fam00031@ 0 @ind00108@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F 1 SOURCES @source00007@ 1 POSITION -3210,-295 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3244,-261,-3176,-329 1 SEX M 1 IWIW http://iwiw.hu/pages/user/userdata.jsp?userID=10155977 1 FACEBOOK https://www.facebook.com/csaba.kortvelyessy 1 FAMC @fam00030@ 1 FAMS @fam00019@ 0 @ind00109@ INDI 1 NAME // 1 POSITION -3270,-330 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3304,-296,-3236,-364 1 SEX F 1 FAMS @fam00031@ 0 @ind00110@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F 1 SOURCES @source00043@ 1 POSITION -3325,-485 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3359,-451,-3291,-519 1 SEX F 1 NETLOG http://network.hu/csibii 1 FACEBOOK https://www.facebook.com/kinga.kortvelyessy 1 NETWORK http://network.hu/csibii 1 FAMC @fam00031@ 0 @ind00111@ INDI 1 NAME Anna /Bárdosy/ 2 DISPLAY Anna Bárdosy 2 GIVN Anna 2 SURN Bárdosy 1 POSITION -4145,290 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4192,331,-4098,229 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 Jul 1826 1 DEAT Y 2 NOTE 1884-ben még élt 1 ISDEAD Y 1 NOTE katolikus 2 CONT NIncs Bárdos(s)y rokon a gyászjelentések között 1 FAMS @fam00033@ 0 @ind00112@ INDI 1 NAME Ferenc József /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Ferenc József 3 FORMAT %F %M 2 GIVN Ferenc 2 MIDDLE József 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00049@ 1 CONTACTS @contact00227@ 1 POSITION -4045,300 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4092,341,-3998,239 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 Sep 1819 2 NOTE Nincs az Orysa-i anyakönyvben1819-től 23-ig egyetlen Körtvélyessy sem 2 PLAC Olysó 3 _XREF @place00023@ 1 DEAT Y 2 DATE 1854 2 SOURCE @source00049@ 2 NOTE van egy halotti bejegyzés az eperjesi indexben egy özvegy Körtvélyessy 3 CONC Ferenc földbirtokosról, aki 1897-ben halt meg. Sajnos az eredeti beje 3 CONC gyzés nincs meg a gyűjteményben. Ez sokkal valószínűbb. 1 ISDEAD Y 1 NOTE Olysó-i a papírok szerint. 1 FAMS @fam00033@ 1 FAMC @fam00016@ 0 @ind00113@ INDI 1 NAME Ádám /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Ádám 3 FORMAT %F 2 GIVN Ádám 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00025@, @source00082@ 1 POSITION -4525,-100 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4572,-59,-4478,-143 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Baptism 2 DATE 15 Mar 1885 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00025@ 2 BAPTISM 3 DATE 5 Apr 1885 3 PLAC Eperjes 4 _XREF @place00018@ 3 SOURCE @source00082@ 1 DEAT Y 2 DATE 1979 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 FUNERALS 3 PLAC Eperjes 4 _XREF @place00018@ 2 NOTE nem pontos a halálozási időpont 1 ISDEAD Y 1 NOTE kétszer házasodott 1 OCCUPATIONS @occu00034@ 1 EDUCATIONS @edu00310@ 1 HYPERLINK https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-62TS-KQN?mode=g&i=161&wc= 2 CONC 9PQH-SP8%3A107654301%2C107702901%2C158753601%2C950136801%3Fcc%3D155444 2 CONC 3&cc=1554443 1 FAMS @fam00028@ 1 FAMC @fam00029@ 1 FAMS @fam00040@ 0 @ind00114@ INDI 1 NAME Borbála /Nádaskay/ 2 DISPLAY Borbála Nádaskay 2 GIVN Borbála 2 SURN Nádaskay 1 POSITION -4030,75 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4077,116,-3983,14 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1 Dec 1858 1 DEAT Y 2 DATE 9 Feb 1919 2 NOTE van egy index bejegyzés Eperjesen, hogy az Ádámné 1918-ban halt meg 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00029@ 0 @ind00115@ INDI 1 NAME Géza István /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Géza 3 FORMAT %F 2 GIVN Géza 2 MIDDLE István 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00025@, @source00082@ 1 CONTACTS @contact00014@, @contact00159@ 1 POSITION -3980,-95 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4027,-54,-3933,-138 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Baptism 2 DATE 16 Aug 1888 2 NOTE Körtvélyessy Géza által aláírt származási táblázatban is augusztus 16 3 CONC van 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00025@ 2 BAPTISM 3 DATE 2 Sep 1888 3 PLAC Eperjes 4 _XREF @place00018@ 3 SOURCE @source00082@ 1 DEAT Y 2 DATE 20 Feb 1959 1 ISDEAD Y 1 NOTE a vármegyén dolgozott, először Eperjesen, majd a családdal átmentek Ka 2 CONC ssára. Jó módban éltek. 1 OCCUPATIONS @occu00035@ 1 EDUCATIONS @edu00307@ 1 FAMC @fam00029@ 1 FAMS @fam00034@ 1 FAMS @fam00035@ 0 @ind00116@ INDI 1 NAME Ferenc /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Ferenc 3 FORMAT %F 2 GIVN Ferenc 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00091@, @source00082@, @source00027@ 1 POSITION -4180,-95 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4227,-54,-4133,-138 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Baptism 2 DATE 27 Dec 1886 2 NOTE https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-62TS-KQN?mode=g&i=161&wc= 3 CONC 9PQH-SP8%3A107654301%2C107702901%2C158753601%2C950136801%3Fcc%3D155444 3 CONC 3&cc=1554443 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00091@ 2 BAPTISM 3 DATE 9 Jan 1887 3 PLAC Eperjes 4 _XREF @place00018@ 3 SOURCE @source00082@ 1 DEAT Y 2 CHILDLESS Y 2 DATE 13 May 1934 2 PLAC Budapest I. ker. 3 _XREF @place01281@ 2 SOURCE @source00027@ 2 NOTE nem pontos a halálozási időpontot tudtam valahonnan, a halotti megerős 3 CONC ítette és pontosította 1 ISDEAD Y 1 NOTE nem volt gyereke és felesége se a halottija szerint 1 OCCUPATIONS @occu00036@ 1 HYPERLINK https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11672-21846-15 1 FAMC @fam00029@ 0 @ind00117@ INDI 1 NAME Irén /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Irén 3 FORMAT %F 2 GIVN Irén 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00025@, @source00082@ 1 POSITION -5015,-105 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -5062,-64,-4968,-148 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Baptism 2 DATE 15 Dec 1882 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00025@ 2 BAPTISM 3 DATE 19 Dec 1882 3 PLAC Eperjes 4 _XREF @place00018@ 3 SOURCE @source00082@ 1 DEAT Y 2 DATE 1937 2 NOTE halál időpontja bizonytalan 1 ISDEAD Y 1 NOTE Kotsán Kálmánné. 2 CONT a Tátrában van eltemetve. 1909. április 8 után esküdtek, mert akkor ka 2 CONC pott elbocsájtót az anyakönyvi bejegyzés szerint. 2 CONT Három gyerekük van. 2 CONT Nincs a gyászjelentés adatbázisban. LÁnya házassága a MACSE-ban 1 FAMC @fam00029@ 0 @ind00118@ INDI 1 NAME Erzsébet /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Erzsébet 3 FORMAT %F 2 GIVN Erzsébet 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00025@, @source00082@ 1 POSITION -3630,-100 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3677,-59,-3583,-143 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Baptism 2 DATE 12 May 1892 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00025@ 2 BAPTISM 3 DATE 5 Jun 1892 3 PLAC Eperjes 4 _XREF @place00018@ 3 SOURCE @source00082@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 Dec 1983 1 ISDEAD Y 1 NOTE Pazár Ernőné, 1930.2.4-én esküdtek (akkor kapott kikérőt Erzsi Eperjes 2 CONC ről az anyagkönyv szerint) 2 CONT Nincs a gyászjelentés adatbázisban 1 FAMC @fam00029@ 0 @ind00119@ INDI 1 NAME Éva /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Éva 3 FORMAT %F 2 GIVN Éva 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00025@, @source00082@ 1 POSITION -4765,-95 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4812,-54,-4718,-138 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Baptism 2 DATE 24 Dec 1883 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00025@ 2 BAPTISM 3 DATE 6 Jan 1884 3 PLAC Eperjes 4 _XREF @place00018@ 3 SOURCE @source00082@ 1 DEAT Y 2 DATE 1961 2 NOTE 1961 után, mert Pál testvérének partecéduláján még szerepel 1 ISDEAD Y 1 NOTE Seman Józsefné. 1905. 7. 20-án esküdtek Eperjesen. Három gyerekük van. 2 CONC Neve Piroska ÉVa az anyakönyvben 2 CONT A házassági anyakönyv szerint a férj neve Körtvélyesi lett 1935. szept 2 CONC ember. 20-án. 2 CONT Nincs a gyászjelentés adatbázisban 1 HYPERLINK https://das.familysearch.org/das/v1/dgs:004431657.004431657_00462/$dis 2 CONC t 1 FAMC @fam00029@ 1 FAMS @fam01456@ 0 @ind00120@ INDI 1 NAME Margit /Horvay/ 2 DISPLAY Margit Horvay 2 GIVN Margit 2 SURN Horvay 1 SOURCES @source00036@ 1 POSITION -4080,-115 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4127,-74,-4033,-176 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 19 Mar 1890 1 DEAT Y 2 DATE 13 Sep 1915 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00036@ 2 NOTE a gyermekszülésbe halt bele 1 ISDEAD Y 1 NOTE Horvay Vilmos és Topscher Amális (majdTepliczky Anna a mostohaanyja). 2 CONC Édesanyja 1909-ben meghalt. 2 CONT meghalt az első gyermeke, Manci születésekor. Itt valami nem stimmel. 2 CONC A partecédulán nem szerepel egyetlen gyermeke sem, de a hozzá írt Manc 2 CONC i és Géza születési időpontja a halálának időponja előttiek.... 1 HYPERLINK http://www.rakovszky.net/D1_DisplRemImg/Rako_DRI_ShowRemoteImages.shtm 2 CONC l?$LSG_K55@0354 1 FAMS @fam00034@ 0 @ind00121@ INDI 1 NAME Manci Margaret /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Manci 3 FORMAT %F 2 GIVN Manci 2 MIDDLE Margaret 2 SURN Körtvélyessy 1 CONTACTS @contact00333@ 1 POSITION -4200,-300 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4247,-259,-4153,-343 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 May 1913 1 DEAT Y 2 DATE Feb 2006 1 ISDEAD Y 1 NOTE Torontóban él, Kanadában. Férje Podonyi István, még él, de nagyon bet 2 CONC eg. 45 előtt ment ki Kanadába és ott ismerte meg a férjét. 1 FAMC @fam00034@ 0 @ind00122@ INDI 1 NAME Mária /Konrády/ 2 DISPLAY Mária Konrády 2 GIVN Mária 2 SURN Konrády 1 POSITION -3740,-130 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3787,-89,-3693,-191 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 Sep 1916 1 DEAT Y 2 DATE 14 Sep 1952 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00035@ 0 @ind00123@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F 1 SOURCES @source00075@ 1 POSITION -3850,-300 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3884,-266,-3816,-334 1 SEX F 1 FAMC @fam00035@ 1 FAMS @fam00423@ 0 @ind00124@ INDI 1 NAME Tamás Lulu /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Tamás 3 FORMAT %F 2 GIVN Tamás 2 MIDDLE Lulu 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00075@ 1 CONTACTS @contact00013@ 1 POSITION -3585,-300 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3632,-259,-3538,-343 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 Sep 1923 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00075@ 1 DEAT Y 2 CHILDLESS Y 2 DATE 1 Jan 1967 2 NOTE fertőzött víz miatt halt meg 43 évesen. A születési és a halálozási id 3 CONC őpontok nem pontosak. Máshol 1990 van. 1 ISDEAD Y 1 NOTE nincs gyereke. Cseh felesége volt 2 CONT Ő volt az Alexius, akiről egy Tátra csúcsot elneveztek. Igy is van any 2 CONC akönyvezve 1 OCCUPATIONS @occu00037@ 1 FAMC @fam00035@ 0 @ind00125@ INDI 1 NAME Géza /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Géza 3 FORMAT %F 2 GIVN Géza 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00046@, @source00075@ 1 POSITION -3740,-300 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3787,-259,-3693,-343 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 Sep 1921 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00075@ 1 DEAT Y 2 DATE 24 Aug 1990 2 PLAC Kassa 3 _XREF @place00123@ 2 SOURCE @source00046@ 2 NOTE 1966-ot mond a család, de az internetcimsokkal megbizhatóbb 1 ISDEAD Y 1 NOTE felesége Soltész Ansi 1 HYPERLINK http://www.cemetery.sk/?pid=600&char=kortvelyessy 1 FAMC @fam00035@ 1 FAMS @fam00036@ 0 @ind00126@ INDI 1 NAME László /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY László 3 FORMAT %F 2 GIVN László 2 SURN Körtvélyessy 1 POSITION -3985,-290 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4032,-249,-3938,-333 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 Jul 1917 1 DEAT Y 2 DATE 17 Jun 1978 2 CAUSE Cancer 2 NOTE prosztatarákban halt meg 1 ISDEAD Y 1 NOTE első felesége Papp Eli. Második felesége, Kiti az Andrásy úton lakik e 2 CONC gyedül. Ettől van a Laci fia. 1 FAMC @fam00035@ 1 FAMS @fam00037@ 1 FAMS @fam00038@ 0 @ind00127@ INDI 1 NAME Marita /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Marita 3 FORMAT %F 2 GIVN Marita 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00075@ 1 POSITION -3480,-300 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3527,-259,-3433,-343 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 Jan 1928 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00075@ 1 DEAT Y 2 DATE 2000 2 PLAC Kassa 3 _XREF @place00123@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Kassán halt meg. Férje Gertsbrein Béla, 1950-ben esküdtek. 2 CONT Gyermekei Péter és Ingi 1 FAMC @fam00035@ 0 @ind00128@ INDI 1 NAME Tamás /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Tamás 3 FORMAT %F 2 GIVN Tamás 2 SURN Körtvélyessy 1 CONTACTS @contact00303@ 1 POSITION -3775,-500 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3822,-459,-3728,-543 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1959 1 DEAT Y 2 DATE 2003 2 NOTE agyonverték Kassán 1 ISDEAD Y 1 NOTE Olaszországban élt 1 FAMC @fam00036@ 1 FAMS @fam00039@ 0 @ind00129@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F 1 POSITION -3580,-500 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3614,-466,-3546,-534 1 SEX M 1 FAMC @fam00036@ 0 @ind00130@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F 1 POSITION -3680,-500 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3714,-466,-3646,-534 1 SEX F 1 FAMC @fam00036@ 0 @ind00131@ INDI 1 NAME Mara Emő /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Mara 3 FORMAT %F 2 GIVN Mara 2 MIDDLE Emő 2 SURN Körtvélyessy 1 CONTACTS @contact00334@ 1 POSITION -4080,-480 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4127,-439,-4033,-523 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1944 1 DEAT Y 2 DATE 24 Apr 2005 1 ISDEAD Y 1 NOTE Hargitai Tamásné, majd Marmási Ernőné. A Velencei tónál laknak. Az els 2 CONC ő feleségétől az édesapjának 2 CONT Nincs a gyászjelentés adatbázisban 1 FAMC @fam00037@ 0 @ind00132@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F 1 SOURCES @source00042@ 1 POSITION -3960,-500 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3994,-466,-3926,-534 1 SEX M 1 FACEBOOK https://www.facebook.com/kortvelyessy.laszlo/ 1 FAMC @fam00038@ 1 FAMS @fam00015@ 0 @ind00134@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F 1 POSITION -4295,-305 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4329,-271,-4261,-339 1 SEX F 1 FAMC @fam00028@ 0 @ind00135@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F 1 SOURCES @source00075@ 1 POSITION -4730,-300 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4764,-266,-4696,-334 1 SEX F 1 FAMC @fam00040@ 0 @ind00136@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F 1 POSITION -4635,-290 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4669,-256,-4601,-324 1 SEX M 1 FAMC @fam00040@ 1 FAMS @fam00020@ 0 @ind00137@ INDI 1 NAME Zsuzsa /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Zsuzsa 3 FORMAT %F 2 GIVN Zsuzsa 2 SURN Körtvélyessy 1 POSITION -4460,-500 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4507,-459,-4413,-543 1 DISPLAY 2 FLAGS 3 DISABLE a 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1957 1 DEAT Y 2 DATE 1987 1 ISDEAD Y 1 NOTE Mocarskané 1 FAMC @fam00014@ 0 @ind00138@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F 1 POSITION -4040,-660 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4074,-626,-4006,-694 1 SEX M 1 FAMC @fam00015@ 0 @ind00139@ INDI 1 NAME Katalin /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Katalin 3 FORMAT %F 2 GIVN Katalin 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00001@, @source00025@ 1 POSITION -3445,-100 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3492,-59,-3398,-143 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE Dec 1895 2 NOTE hiányzik ez az utolsó két oldal az anyakönyvből. De valószínű a decemb 3 CONC eri születés 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00025@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 Jun 1908 2 CAUSE Accident 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00001@ 2 FUNERALS 3 PLAC Kálvária hegyi temető 4 _XREF @place00019@ 2 NOTE 13 évesen leesett a hintáról 1 ISDEAD Y 1 HYPERLINK https://dspace.oszk.hu/bitstream/handle/123456789/311585/4319335_00854 2 CONC _screen.jpg?sequence=3&isAllowed=y 1 FAMC @fam00029@ 0 @ind00140@ INDI 1 NAME Franciska cserneki és tarkeői /Dessewffy/ 2 DISPLAY Franciska cserneki és tarkeői Dessewffy 2 GIVN Franciska 2 MIDDLE cserneki és tarkeői 2 SURN Dessewffy 1 SOURCES @source00040@ 1 POSITION -3460,510 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3530,551,-3390,431 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 27 Apr 1794 2 SOURCE @source00040@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE apja Dessewffy Ferenc és Keczer Cecilia 1 FAMS @fam00016@ 0 @ind00141@ INDI 1 NAME Tamás /Körtvélyessy/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Tamás 3 FORMAT %F 2 GIVN Tamás 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00030@, @source00027@ 1 CONTACTS @contact00419@ 1 POSITION -3700,520 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3747,561,-3653,477 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 26 Dec 1784 2 NOTE Magyarkaproncán keresztelték a hivatalos keresztlevél szerint 2 PLAC Varjufalva 3 _XREF @place00020@ 2 SOURCE @source00030@ 1 DEAT Y 2 DATE 9 Feb 1865 2 CAUSE 3 DESCRIPTION szélütés 2 PLAC Varjufalva 3 _XREF @place00020@ 2 SOURCE @source00027@ 2 FUNERALS 3 PLAC Varjufalva 4 _XREF @place00020@ 2 NOTE szélütés következtében halt meg, a hivatalos halotti levél szerint, me 3 CONC lyet a Magyarkaproncai római katolikus plébánián állitottak ki. 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00038@ 1 HYPERLINK http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp 1 FAMS @fam00016@ 1 FAMC @fam00017@ 0 @ind00142@ INDI 1 NAME József /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY József 3 FORMAT %F 2 GIVN József 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00091@ 1 POSITION -3560,295 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3607,336,-3513,252 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 29 Dec 1823 2 PLAC Olysó 3 _XREF @place00023@ 2 SOURCE @source00091@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Körtvélyessy László 3 GODMOTHER Körtvélyessy Darina 1 DEAT Y 2 DATE 1899 2 NOTE van a halotti indexben Eperjesen egy 1899-es haláleset: Körtvélyessy J 3 CONC ószef, magánzó 1 ISDEAD Y 1 NOTE az, hogy megkeresztelték Magyarkaproncán, és hogy az apja a Tamás és 2 CONC a Dezsőffy Franciska, a keresztlevél tanúsítja. A keresztszülők László 2 CONC és Darina? Körtvélessy 1 FAMC @fam00016@ 0 @ind00143@ INDI 1 NAME Mária /Kossa/ 2 DISPLAY Mária Kossa 2 GIVN Mária 2 SURN Kossa 1 SOURCES @source00088@ 1 CONTACTS @contact00229@ 1 POSITION -3620,690 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3667,731,-3573,629 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1754 2 NOTE A házasságkötés dátumából és az életkorból visszaszámolva 2 PLAC Varjufalva 3 _XREF @place00020@ 2 SOURCE @source00088@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00017@ 0 @ind00144@ INDI 1 NAME László 1793 /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY László 1793 3 FORMAT %F %M 2 GIVN László 2 MIDDLE 1793 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00014@ 1 CONTACTS @contact00228@ 1 POSITION -3770,700 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3817,741,-3723,639 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1752 2 NOTE a kivonatban megadott dátumból és életkorból visszaszámolva 2 PLAC Asguth 3 _XREF @place00022@ 2 SOURCE @source00014@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00039@ 1 FAMS @fam00017@ 1 FAMC @fam00298@ 0 @ind00145@ INDI 1 NAME Zoltán /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Zoltán 3 FORMAT %F 2 GIVN Zoltán 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00027@, @source00091@, @source00082@ 1 POSITION -3660,130 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3707,171,-3613,87 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Baptism 2 DATE 4 May 1867 2 NOTE az apja halálakor nem említik, lehet, hogy már terhes volt vele az éde 3 CONC sanyja, de még nem született meg. A halotti anyakönyvében az van, hogy 3 CONC Daróczról származik (születés vagy lakhely, nem tudni) 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12326-75957-95?cc=1554443 3 CONC &wc=M99C-FPS:608153151 3 CONT 2 PLAC Darócz 3 _XREF @place01018@ 2 SOURCE @source00091@ 2 BAPTISM 3 DATE 11 May 1867 3 PLAC Darócz 4 _XREF @place01018@ 3 SOURCE @source00082@ 1 DEAT Y 2 DATE 24 Feb 1906 2 CAUSE RespiratoryOrPneumonia 2 PLAC Nagysáros 3 _XREF @place00021@ 2 SOURCE @source00027@ 2 FUNERALS 3 DATE 26 Feb 1906 3 PLAC Nagysáros 4 _XREF @place00021@ 3 SOURCE @source00027@ 2 NOTE tüdőbajban, 3 CONT gyászjelentése is megvan 3 CONT http://www.rakovszky.net/D1_DisplRemImg/Rako_DRI_ShowRemoteImages.shtm 3 CONC l?$LSG_K55@0376 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 NOTE katholikus 1 OCCUPATIONS @occu00040@ 1 HYPERLINK https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12326-75957-95?cc=1554443 2 CONC &wc=MMBR-2W5:608153151 1 FAMS @fam00018@ 1 FAMC @fam00026@ 0 @ind00146@ INDI 1 NAME Piroska szamosújváry /Simay/ 2 DISPLAY Piroska szamosújváry Simay 2 GIVN Piroska 2 MIDDLE szamosújváry 2 SURN Simay 1 SOURCES @source00091@ 1 POSITION -3555,140 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3610,181,-3501,61 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 May 1874 2 PLAC Békéscsaba 3 _XREF @place00481@ 2 SOURCE @source00091@ 1 DEAT Y 2 NOTE 1908 után 1 ISDEAD Y 1 NOTE Simay Lajos (1824-1898) és Pycha Karolina leánya 2 CONT Az apa megvan a gyászjelentések között 1 HYPERLINK https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZLP-15S 1 FAMS @fam00018@ 0 @ind00147@ INDI 1 NAME Mihály 1675 /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Mihály 1675 3 FORMAT %F %M 2 GIVN Mihály 2 MIDDLE 1675 2 SURN Körtvélyessy 1 CONTACTS @contact02696@ 1 POSITION -2240,1505 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -2274,1539,-2206,1444 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE K. Irén családfája szerint van egy Zsádny Helén nevű felesége 1675-ben 2 CONC . 1 OCCUPATIONS @occu00013@ 1 FAMS @fam00301@ 1 FAMC @fam00302@ 0 @ind00148@ INDI 1 NAME Géza /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Géza 3 FORMAT %F 2 GIVN Géza 2 SURN Körtvélyessy 1 POSITION -4110,-300 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4157,-259,-4063,-343 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1914 1 DEAT Y 2 DATE 1915 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00034@ 0 @ind00149@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F 1 SOURCES @source00007@, @source00071@ 1 POSITION -3190,-495 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3224,-461,-3156,-529 1 SEX F 1 IWIW http://iwiw.hu/pages/user/userdata.jsp?userID=8121736 1 SKYPE vivcsi1 vivien_kortvelyessy 1 FACEBOOK http://www.facebook.com/kvivcsi 1 MYSPACE www.myspace.com/378325154 1 HI5 http://www.hi5.com/friend/p156897505--Vivien_Körtvélyessy--html 1 FAMC @fam00019@ 0 @ind00050@ INDI 1 NAME Mária /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Mária 3 FORMAT %F 2 GIVN Mária 2 SURN Körtvélyessy 1 POSITION -3530,-100 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3577,-59,-3483,-143 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1894 1 DEAT Y 2 DATE 1900 1 ISDEAD Y 1 NOTE Piroska, Éva, Máriának keresztelték 1 FAMC @fam00029@ 0 @ind00051@ INDI 1 NAME Etelka /Konrády/ 2 DISPLAY Etelka Konrády 2 GIVN Etelka 2 SURN Konrády 1 POSITION -4620,-115 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4667,-74,-4573,-176 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 2 Jan 1899 1 DEAT Y 2 DATE 5 Jul 1921 2 NOTE a gyerekszülésbe halt bele 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00040@ 0 @ind00052@ INDI 1 NAME // 2 DISPLAY 3 FORMAT %F 1 POSITION -4575,-490 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4609,-456,-4541,-524 1 SEX M 1 FAMC @fam00020@ 0 @ind00053@ INDI 1 NAME Duci /Kohányi/ 2 DISPLAY Duci Kohányi 2 GIVN Duci 2 SURN Kohányi 1 POSITION -4345,-140 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -4392,-99,-4298,-201 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 5 Jul 1898 1 DEAT Y 2 DATE 17 Dec 1977 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00028@ 0 @ind00058@ INDI 1 NAME Rozália 1850 /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Rozália 1850 3 FORMAT %F %M 2 GIVN Rozália 2 MIDDLE 1850 2 SURN Körtvélyessy 1 POSITION -1780,500 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -1814,534,-1746,439 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE Bencsik Józsefné K. Irén családfája szerint és az adja meg, hogy ide c 2 CONC satlakozik 2 CONT Nincs a gyászjelentés adatbázisban 2 CONT vannak a MACSE-ban gyerekei 1 FAMC @fam00017@ 0 @ind00059@ INDI 1 NAME József 1820 /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY József 1820 3 FORMAT %F %M 2 GIVN József 2 MIDDLE 1820 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00088@ 1 POSITION -1990,505 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -2037,546,-1943,444 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1898 2 NOTE 24 évesen házasodik 2 SOURCE @source00088@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 HYPERLINK https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-62W7-1KF?mode=g&i=496&wc= 2 CONC 9PQ4-RM7%3A107654301%2C112073701%2C112205301%2C950180901%3Fcc%3D155444 2 CONC 3&cc=1554443 1 FAMC @fam00017@ 1 FAMS @fam00297@ 0 @ind00060@ INDI 1 NAME Károly /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Károly 3 FORMAT %F 2 GIVN Károly 2 SURN Körtvélyessy 1 POSITION -3890,520 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3924,554,-3856,477 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam00017@ 1 FAMS @fam00296@ 0 @ind00062@ INDI 1 NAME János /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY János 3 FORMAT %F 2 GIVN János 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00091@, @source00082@ 1 POSITION -3095,350 2 Z 120 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3129,382,-3061,317 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Baptism 2 DATE 10 Apr 1831 2 PLAC Olysó 3 _XREF @place00023@ 2 SOURCE @source00091@ 2 BAPTISM 3 DATE 10 Apr 1831 3 PLAC Olysó 4 _XREF @place00023@ 3 SOURCE @source00082@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 HYPERLINK https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DT89-Q94?mode=g&i=140&cc= 2 CONC 1554443 1 FAMC @fam00016@ 0 @ind00063@ INDI 1 NAME Szilárd /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Szilárd 3 FORMAT %F 2 GIVN Szilárd 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00091@, @source00082@ 1 POSITION -3220,295 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3267,336,-3173,252 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 21 May 1826 2 NOTE A mormonok megerősítik 3 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DT89-3CV?i=127&cc=155 3 CONC 4443 3 CONT Nincs az Orysa-i anyakönyvben innen visszafele 19-ig egyetlen Körtvély 3 CONC essy sem 2 PLAC Varjufalva 3 _XREF @place00020@ 2 SOURCE @source00091@ 2 BAPTISM 3 PLAC Tarca Szlovákia 4 _XREF @place01025@ 3 SOURCE @source00082@ 1 DEAT Y 2 CHILDLESS Y 2 DATE 21 Jan 1881 2 CAUSE RespiratoryOrPneumonia 2 PLAC Varjufalva 3 _XREF @place00020@ 2 FUNERALS 3 PLAC Varjufalva 4 _XREF @place00020@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE Úsz Mária 1838-1882 1 HYPERLINK http://www.rakovszky.net/D1_DisplRemImg/Rako_DRI_ShowRemoteImages.shtm 2 CONC l?$LSG_K55@0372 1 FAMC @fam00016@ 1 FAMS @fam00304@ 0 @ind00064@ INDI 1 NAME Bertalan /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Bertalan 3 FORMAT %F 2 GIVN Bertalan 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00025@, @source00001@ 1 CONTACTS @contact00014@, @contact02390@ 1 POSITION -3405,295 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3452,336,-3358,252 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1824 2 PLAC Olysó 3 _XREF @place00023@ 1 DEAT Y 2 DATE 20 May 1877 2 CAUSE 3 DESCRIPTION tüdőgyulladás 2 PLAC Eperjes 3 _XREF @place00018@ 2 SOURCE @source00025@ 2 FUNERALS 3 PLAC Asguth 4 _XREF @place00022@ 2 DISPOSITION 3 DATE 22 May 1877 3 PLAC Olysó 4 _XREF @place00023@ 3 SOURCE @source00001@ 2 NOTE 4406952_95 1 ISDEAD Y 1 NOTE katolikus 1 HYPERLINK http://www.rakovszky.net/D1_DisplRemImg/Rako_DRI_ShowRemoteImages.shtm 2 CONC l?$LSG_K55@0344 1 FAMC @fam00016@ 1 FAMS @fam00021@ 0 @ind00065@ INDI 1 NAME Miksa /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Miksa 3 FORMAT %F 2 GIVN Miksa 2 SURN Körtvélyessy 1 CONTACTS @contact02260@, @contact02295@ 1 POSITION -3890,300 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3937,341,-3843,257 1 SEX M 1 BIRT 2 PLAC Olysó 3 _XREF @place00023@ 1 DEAT Y 2 DATE 23 Sep 1869 2 PLAC Olysó 3 _XREF @place00023@ 2 NOTE 1906 előtt 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00027@ 1 HYPERLINK http://www.rakovszky.net/D1_DisplRemImg/Rako_DRI_ShowRemoteImages.shtm 2 CONC l?$LSG_K55@0368 1 FAMC @fam00016@ 1 FAMS @fam00026@ 0 @ind00066@ INDI 1 NAME Adél /Bárdosy/ 2 DISPLAY Adél Bárdosy 2 GIVN Adél 2 SURN Bárdosy 1 POSITION -3320,280 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3357,314,-3283,219 1 SEX F 1 DEAT Y 2 NOTE 1881 után 1 ISDEAD Y 1 NOTE NIncs Bárdos(s)y rokon a gyászjelentések között 1 FAMS @fam00021@ 0 @ind00067@ INDI 1 NAME Árpád /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Árpád 3 FORMAT %F 2 GIVN Árpád 2 SURN Körtvélyessy 1 SOURCES @source00001@, @source00082@, @source00091@ 1 POSITION -2845,90 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -2892,131,-2798,47 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Baptism 2 DATE 27 Feb 1867 2 NOTE 63 évesen halt meg 3 CONT a születési látható a linken 2 PLAC Olysó 3 _XREF @place00023@ 2 SOURCE @source00091@ 2 BAPTISM 3 DATE 5 Mar 1867 3 PLAC Tarca Szlovákia 4 _XREF @place01025@ 3 GODFATHER Körtvélyessy Miksa 3 GODMOTHER Fehérváry Borbála 3 SOURCE @source00082@ 1 DEAT Y 2 CHILDLESS Y 2 DATE 20 Apr 1930 2 PLAC Füzesgyarmat 3 _XREF @place00024@ 2 SOURCE @source00001@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Füzesgyarmat 4 _XREF @place00024@ 3 SOURCE @source00001@ 2 NOTE http://www.rakovszky.net/D1_DisplRemImg/Rako_DRI_ShowRemoteImages.shtm 3 CONC l?$LSG_K55@0341 1 ISDEAD Y 1 OCCUPATIONS @occu00022@ 1 EDUCATIONS @edu00030@ 1 HYPERLINK https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11580-33549-37?cc=1554443 2 CONC &wc=M99C-FGC:2083667255 1 FAMC @fam00021@ 0 @ind00068@ INDI 1 NAME Aladár /Körtvélyessy/ 2 DISPLAY Aladár 3 FORMAT %F 2 GIVN Aladár 2 SURN Körtvélyessy 1 CONTACTS @contact00632@ 1 POSITION -3050,90 2 Z 120 2 SIZE L 2 GENOMAP Asguthi 2 BOUNDARYRECT -3097,131,-3003,47 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1864 2 PLAC Pétermező 3 _XREF @place00176@ 1 DEAT Y 2 DATE 3 Mar 1915 2 PLAC Manilovai csata 3 _XREF @place00174@ 2 FUNERALS 3 PLAC Jablonki, Lengyelország 4 _XREF @place00175@ 2 NOTE http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1915_07/?query=SZO%3D%28 3 CONC k%C3%B6rtv%C3%A9lyessy%29&pg=9&zoom=h&layout=s 3 CONT a halálát írták le a Pesti hrílapban 15 júliusában 3 CONT 3 CONT e hegycsúcs birtokáért vívott harcokban e pont körül átszenvedett, örö 3 CONC kké emlékeze-tes marad mindazok számára, akik az ellenség tüzén kívül, 3 CONC még az időjárással, a téli Kárpártok zordon, viharos klímájával is me 3 CONC gküzdeni voltak kénytelenek, sokszor olyan állásokban, ahová meleg éte 3 CONC lt vagy italt csak éjjel lehetett felszállítani. 3 CONT Március 2-án az ezredtörzset és a másik két zászlóaljat is előrevonták 3 CONC a Za Balan-dáig. Marzsó alezrede smegbetegedése folytán Petróczy száz 3 CONC ados vette át a III. zászlóalj vezetését. Az I. Falzmann őrnagy, zászl 3 CONC óalja aznap reggel már tűzbe került, mivel azt a had-osztályparancsnok 3 CONC ság, a támadásra rendelt csoport parancsnokának, Balling ezredesnek {8 3 CONC 5. gyalogezred) rendelkezésére bocsátotta. A 2. és 3. század rajvonala 3 CONC i küzdtek az első vonalban, de alig, hogy a zászlóalj a némi védelmet 3 CONC nyújtó erdő szegélyét elhagyta, olyan hatalmas tüzérségi és gyalogsági 3 CONC tűzbe került, hogy kénytelen volt magát az ellenség közvetlen közeléb 3 CONC en beásni. Az alig félóráig tartó támadás ennek a zászlóalj-nak, valam 3 CONC int az időközben szintén harcbavetett III. zászlóalj egy részének hihe 3 CONC tetlen véráldozatába került. Egy rövid óra alatt 8 tiszt, 230 vitéz em 3 CONC ber elesett, 12 tiszt és