تماس با سازنده شجره نامه 

شجره نامه فاميل و منتسبين به خاندان براتيان حسين آبادي

شما در حال تماشای شجره نامه فاميل و منتسبين به خاندان براتيان حسين آبادي شامل 585 فرد و 200 خانوادههستید.

                                                (به سايت شجره نامه خاندان براتيان خوش آمديد)
اين شجره نامه توسط اينجانب محمدعلي براتيان و با همکاري ساير اعضاء خاندان براتيان گردآوري و تدوين گرديده است.
براي ارسال پيشنهادات و تکميل اطلاعات فردي با آي دي تلگرام اينجانب به نشاني AliBaratian@ تماس بگيريد.
با ما درکانال تلگرام شجره نامه خاندان براتيان همراه شويد:
https://t.me/BaratianFamilyTree

ريشه اصلي شجره نامه خاندان براتيان حسين آبادي، ملانادعلي براتيان متولد ١٢٣٠ و متوفي ١٣١٠ میباشد. ملانادعلی داراي سه فرزند پسر به نام هاي محمدرحيم، جواد و حسين بوده است.
1-محمدرحيم (1340-1255) داراي پنج فرزند به نام هاي رضا، تقي، حسين، جعفر و حبيبه. مجموع افراد منتسب به محمدرحيم 180 نفر ميباشد.
2-جواد (1336-1257) داري چهار فرزند به نام هاي محمود، فاطمه، عزت و عصمت. مجموع افراد منتسب به جواد 133 نفر ميباشد.
3-حسين (1324-1270) داري شش فرزند به نام هاي شكرالله، محمدعلي، عباسعلي، كشور سلطان، فاطمه و سكينه. مجموع افراد منتسب به حسين 265 نفر ميباشد.
اولين مولود خاندان ملانادعلي متولد 1230 و آخرين مولود لنا جوشقاني متولد 1397/06/18 ميباشد.
اولين متوفي خاندان مرحوم ملانادعلي براتيان مورخ 1310 و آخرين متوفي اصغر براتيان مورخ 1397/07/06 ميباشد.
شهداي خاندان: 1- محمدرحيم براتيان تاريخ شهادت آذر 1360 محل شهادت بستان 2- شهيد محمدعلي برايتان تاريخ شهادت اسفند 1365 محل شهادت شلمچه 3- شهيد مرتضي فلاحيان تاريخ شهادت بهمن 1365 محل شهادت شلمچه.
تعداد اعلامي چپ دستان خاندان تاکنون نوزده نفر ميباشند.  

مشهورترین فامیل ها در شجره نامه

براتيان  (106), فلاحيان  (23), حاج_کريمي  (22), دايي_محمد  (14), عطايي  (13), رضايي  (13), هادي  (12), خبوشاني  (12), لاري  (11), تبريزنيا  (11), الهي  (11), اميني  (9), ابراهيمي  (9), محمدي_زاده_رنجبر  (8), محمدي  (8), دهقان  (8), اسماعيليان  (8), مکتوبيان  (7), عبداللهي_شريف_آبادي  (7), عبدالحسيني_نيا  (7)

مشهورترین مکان ها در شجره نامه

اصفهان  (705), رفسنجان  (12), تهران  (12), مشهد  (6), تخت فولاد- تکيه روضاتي  (5), گلستان شهدا  (3), آمريكا- ايالت ماساچوست  (3), خيابان حسين آباد  (2), خوزستان- شلمچه  (2), عسلويه  (2), بازار اصفهان  (2), تخت فولاد  (1), باغ رضوان- قطعه 64- بلوك 6- رديف 11- شماره 10  (1), باغ رضوان- قطعه 4- بلوک 4- رديف 9- شماره 4  (1), باغ رضوان- قطعه 4- بلوک 10- رديف 5- شماره 38  (1), باغ رضوان- قطعه 4- بلوک 4- رديف 7- شماره 44  (1), باغ رضوان- قطعه 4- بلوک 17- رديف 5- شماره 15  (1), باغ رضوان- قطعه 4- بلوک 10- رديف 1- شماره 41  (1), باغ رضوان- قطعه 4- بلوک 23- رديف 7- شماره 22  (1), باغ رضوان- قطعه 4- بلوک 24- رديف 7- شماره 44  (1)
 فهرست الفبايي نام خانوادگي


سايت شجره نامه خاندان براتيان در روز شنبه مورخ 1396/06/18 مصادف با عيد سعيد غدير راه اندازي و افتتاح گرديد.

ali.baratian44@Gmail.com