نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر مخفی کردن صفحه باز شونده

تخت فولاد- تکيه روضاتي- قبر شماره 634 اين مکان را در نقشه جهانی گوگل ببینید