نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا آرمانيان مشاهده زهرا آرمانيان در شجره نامه مشاهده زهرا آرمانيان در شجره نامه

پدرش اميرمحمد آرمانيان و مادرش نيما صالحي مهر می باشد.  جد مادری او  خيرالله صالحي مهر  و زهره سياوشي می باشد. او دارد یک برادر به نام: مهدي.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .

Page last modified