نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي آرمانيان مشاهده مهدي آرمانيان در شجره نامه مشاهده مهدي آرمانيان در شجره نامه

پدرش اميرمحمد آرمانيان و مادرش نيما صالحي مهر می باشد.  جد مادری او  خيرالله صالحي مهر  و زهره سياوشي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: زهرا.

Page last modified