نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر اميرمحمد آرمانيان مشاهده اميرمحمد آرمانيان در شجره نامه مشاهده اميرمحمد آرمانيان در شجره نامه
اميرمحمد و همسرش نيما صالحي مهر

اميرمحمد و نيما  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مهدي و زهرا.

Page last modified