نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رايان ذوالفقار مشاهده رايان ذوالفقار در شجره نامه مشاهده رايان ذوالفقار در شجره نامه

رايان  بیست و سوم آذر 1386 در انگلستان متولد شده است.1  پدرش کيوان ذوالفقار و مادرش مايسه ذوالفقار می باشد.  جد پدری اش   اسماعيل ذوالفقار و رضوان سياوشي می باشد.  او تک فرزند میباشد.Page last modified