نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر امير ذوالفقار مشاهده امير ذوالفقار در شجره نامه مشاهده امير ذوالفقار در شجره نامه

امير  ششم بهمن 1364 در تهران متولد شده است.1  پدرش اسماعيل ذوالفقار و مادرش رضوان سياوشي می باشد.  جد مادری او  يدالله سياوشي  و عصمت براتيان بود. او دارد دو برادر به نام: کامران و کيوان.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .

Page last modified