نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر امير ذوالفقاري مشاهده امير ذوالفقاري در شجره نامه مشاهده امير ذوالفقاري در شجره نامه

امير در تهران متولد شد.1  پدرش اسماعيل ذوالفقار و مادرش رضوان سياوشي می باشد.  پدر بزرگش  يدالله سياوشي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت آغا براتيان بود. او دارد دو برادر به نام: کامران و کيوان.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .
Page last modified