نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر کامران ذوالفقار مشاهده کامران ذوالفقار در شجره نامه مشاهده کامران ذوالفقار در شجره نامه

کامران  دوم مرداد 1343 در تهران متولد شده است.1  پدرش اسماعيل ذوالفقار و مادرش رضوان سياوشي می باشد.  پدر بزرگش  يدالله سياوشي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت براتيان بود. او دارد دو برادر به نام: کيوان و امير.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .
کامران و همسرش مرضيه السادات ميرصفدري

کامران و مرضيه السادات  به صورت شرعی و قانونی  شهریور 1382 در تهران ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: نيلوفر.Page last modified