نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر کامران ذوالفقاري مشاهده کامران ذوالفقاري در شجره نامه مشاهده کامران ذوالفقاري در شجره نامه

کامران در تهران متولد شد.1  پدرش اسماعيل ذوالفقار و مادرش رضوان سياوشي می باشد.  پدر بزرگش  يدالله سياوشي  و مادر بزرگ  مادری اش  عصمت آغا براتيان بود. او دارد دو برادر به نام: کيوان و امير.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .کامران و همسرش مرضيه سادات مير صفدري

کامران و مرضيه سادات  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک دختر به نام: نيلوفر.Page last modified