نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر کامران ذوالفقار مشاهده کامران ذوالفقار در شجره نامه مشاهده کامران ذوالفقار در شجره نامه

کامران  دوم مرداد 1343 در تهران متولد شده است.1  پدرش اسماعيل ذوالفقار و مادرش رضوان سياوشي می باشد.  جد مادری او  يدالله سياوشي  و عصمت براتيان بود. او دارد دو برادر به نام: کيوان و امير.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .
کامران و همسرش مرضيه سادات ميرصفدري

کامران و مرضيه سادات  به صورت شرعی و قانونی  شهریور 1382 در تهران ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: نيلوفر.Page last modified