نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر کيوان ذوالفقار مشاهده کيوان ذوالفقار در شجره نامه مشاهده کيوان ذوالفقار در شجره نامه

کيوان  يازدهم مهر 1345 در تهران متولد شده است.1  پدرش اسماعيل ذوالفقار و مادرش رضوان سياوشي می باشد.  جد مادری او  يدالله سياوشي  و عصمت براتيان بود. او دارد دو برادر به نام: کامران و امير.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .کيوان و همسرش مايسه ذوالفقار

کيوان و مايسه  به صورت شرعی و قانونی ازدواج کردند.  آنها دارند یک پسر به نام: رايان.Page last modified