نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه خيراللهي مشاهده فاطمه خيراللهي در شجره نامه مشاهده فاطمه خيراللهي در شجره نامه

فاطمه در اصفهان متولد شده است.1  پدرش رسول خيراللهي و مادرش زهرا دهقان می باشد.  جد مادری او  محمدعلي دهقان  و اعظم ابراهيمي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: علي و نازنين.Page last modified