نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدامين شجاعي مشاهده محمدامين شجاعي در شجره نامه مشاهده محمدامين شجاعي در شجره نامه

پدرش محسن شجاعي و مادرش معصومه دايي محمد می باشد.  جد مادری او  مصطفي دايي محمد  و مهري کريمي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: فاطمه.

Page last modified