نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدامين نساجي مشاهده محمدامين نساجي در شجره نامه مشاهده محمدامين نساجي در شجره نامه

پدرش محسن نساجي و مادرش معصومه دايي محمد می باشد.  جد مادری او  مصطفي دايي محمد  و مهري کريمي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: فاطمه.

Page last modified