نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث عطيه مستاجران مشاهده عطيه مستاجران در شجره نامه مشاهده عطيه مستاجران در شجره نامه

عطيه  هفتم مرداد 1370 در اصفهان متولد شده است.1 
عطيه و همسرش مهدي لاري

عکس های همسر / خانوادگی
عطيه و مهدي  به صورت شرعی و قانونی  دوم فروردین 1392 در اصفهانبوسیله حاج آقا مومني ازدواج کردند.1   آنها دارند یک دختر به نام: ترنم.Page last modified