نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا لاري مشاهده زهرا لاري در شجره نامه مشاهده زهرا لاري در شجره نامه

زهرا  اردیبهشت 1383 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش غلامرضا لاري و مادرش راضيه نادعليان می باشد.  جد پدری اش   اصغر لاري و عصمت الهي می باشد. او دارد یک برادر به نام: حسين.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .
Page last modified