نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهرا لاري مشاهده زهرا لاري در شجره نامه مشاهده زهرا لاري در شجره نامه

پدرش رضا لاري و مادرش راضيه نادعليان می باشد.  جد پدری او   اصغر لاري و عصمت الهي می باشد. او دارد یک برادر به نام: حسين.

Page last modified