نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث شقايق بهنام فر مشاهده شقايق بهنام فر در شجره نامه مشاهده شقايق بهنام فر در شجره نامه

شقايق  بیست و سوم اسفند 1375 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش فرهاد بهنام فر و مادرش الهام جهانمرد می باشد.  پدر بزرگش  عباسعلي بهنام فر و مادر بزرگ  پدری او بتول مهرسروش می باشد. او دارد یک برادر به نام: آرش.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .
Page last modified