نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر فيروز بهنام فر مشاهده فيروز بهنام فر در شجره نامه مشاهده فيروز بهنام فر در شجره نامه

فيروز در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عباسعلي بهنام فر و مادرش بتول مهرسروش می باشد.  جد پدری او   حسين براتيان و صغري براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: فرهاد, فريبا و پريسا.فيروز و همسرش آرزو محمدي

فيروز و آرزو  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified