نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر فرهاد بهنام فر مشاهده فرهاد بهنام فر در شجره نامه مشاهده فرهاد بهنام فر در شجره نامه

فرهاد  هجدهم اردیبهشت 1344 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عباسعلي بهنام فر و مادرش بتول مهرسروش می باشد.  جد پدری اش   حسين براتيان و صغري براتيان بود. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام: فيروز, فريبا و پريسا.  او فرزند اول از چهار فرزند می باشد .
فرهاد و همسرش الهام جهانمرد

فرهاد و الهام  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: آرش و شقايق.Page last modified