نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مژده براتيان مشاهده مژده براتيان در شجره نامه مشاهده مژده براتيان در شجره نامه

مژده در اصفهان متولد شد.1  پدرش مهدي براتيان و مادرش رضوان الهي می باشد.  جد پدری اش   محمدعلي براتيان و ربابه براتيان بود.  جد مادری او  غلامحسين الهي  و سکينه براتيان بود.  او تک فرزند میباشد.Page last modified