نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي اخترتابان مشاهده مهدي اخترتابان در شجره نامه مشاهده مهدي اخترتابان در شجره نامه

مهدي  هفدهم بهمن 1360 در تهران متولد شده است.1 مهدي و همسرش سلوا فلاحي

مهدي و سلوا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified