نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي اخترکاوان مشاهده مهدي اخترکاوان در شجره نامه مشاهده مهدي اخترکاوان در شجره نامه

مهدي  هفدهم بهمن 1359 در تهران متولد شده است.1 مهدي و همسرش سلوا فلاحي

مهدي و سلوا  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified