نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سعيد فلاحي مشاهده سعيد فلاحي در شجره نامه مشاهده سعيد فلاحي در شجره نامه

سعيد در اصفهان متولد شد.1 

سعيد و همسرش فخري فلاحيان

سعيد و فخري  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مسعود و سلوا.Page last modified