نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر سعيد فلاحي مشاهده سعيد فلاحي در شجره نامه مشاهده سعيد فلاحي در شجره نامه

سعيد در اصفهان متولد شده است.1 

سعيد و همسرش فخري فلاحيان

سعيد و فخري  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مسعود و سلوا.Page last modified