نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهره فلاحيان مشاهده زهره فلاحيان در شجره نامه مشاهده زهره فلاحيان در شجره نامه

زهره در اصفهان متولد شد.1  پدرش مهدي فلاحيان و مادرش پروانه رفيعايي می باشد.  پدر بزرگش  حاج ابراهيم فلاحيان و مادر بزرگ  پدری او زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: مرتضي و افسانه.Page last modified