نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زهره فلاحيان مشاهده زهره فلاحيان در شجره نامه مشاهده زهره فلاحيان در شجره نامه

زهره  هجدهم بهمن 1366 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي فلاحيان و مادرش پروانه سادات رفيعائي می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم فلاحيان و مادر بزرگ  پدری او زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: مرتضي و افسانه.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .


Page last modified