نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مرتضي فلاحيان مشاهده مرتضي فلاحيان در شجره نامه مشاهده مرتضي فلاحيان در شجره نامه

مرتضي  دهم شهریور 1369 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش مهدي فلاحيان و مادرش پروانه سادات رفيعائي می باشد.  پدر بزرگش  ابراهيم فلاحيان و مادر بزرگ  پدری او زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد دو خواهر به نام: زهره و افسانه.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .


Page last modified