نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مرتضي فلاحيان مشاهده مرتضي فلاحيان در شجره نامه مشاهده مرتضي فلاحيان در شجره نامه

مرتضي در اصفهان متولد شد.1  پدرش مهدي فلاحيان و مادرش پروانه رفيعايي می باشد.  پدر بزرگش  حاج ابراهيم فلاحيان و مادر بزرگ  پدری او زهرا سادات عطايي می باشد. او دارد دو خواهر به نام: زهره و افسانه.Page last modified