نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر احمد براتيان مشاهده احمد براتيان در شجره نامه مشاهده احمد براتيان در شجره نامه

احمد  سی ام فروردین 1367 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اکبر براتيان و مادرش زهرا حمزه می باشد.  جد پدری اش   حسين براتيان و رقيه حمزه بود. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: حامد و هاجر.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .
احمد و همسرش فائزه وکيلي

عکس های همسر / خانوادگی
احمد و فائزه  به صورت شرعی و قانونی  سيزدهم تیر 1392 در اصفهان ازدواج کردند.1 Page last modified