نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر حامد براتيان مشاهده حامد براتيان در شجره نامه مشاهده حامد براتيان در شجره نامه

حامد  ششم دی 1362 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اکبر براتيان و مادرش زهرا حمزه می باشد.  پدر بزرگش  حسين براتيان و مادر بزرگ  پدری او رقيه سلطان حمزه می باشد. او دارد یک برادر و یک خواهر  به نام: احمد و هاجر.  او فرزند دوم از سه فرزند می باشد .

حامد و همسرش سميرا گلچين

حامد و سميرا  به صورت شرعی و قانونی  هفتم آبان 1388 در اصفهانبوسیله حاج آقا خلدي ازدواج کردند.1  آنها دارند یک دختر به نام: پرنيا.Page last modified