نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث هاجر براتيان مشاهده هاجر براتيان در شجره نامه مشاهده هاجر براتيان در شجره نامه

هاجر  بیست و ششم آبان 1358 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش اکبر براتيان و مادرش زهرا حمزه می باشد.  پدر بزرگش  حسين براتيان و مادر بزرگ  پدری او رقيه سلطان حمزه می باشد. او دارد دو برادر به نام: حامد و احمد.  او فرزند اول از سه فرزند می باشد .

Page last modified