نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث نگار  طحاني مشاهده نگار  طحاني در شجره نامه مشاهده نگار  طحاني در شجره نامه

نگار   بیست و هفتم خرداد 1368 در اصفهان متولد شده است.1 
نگار  و همسرش مجيد اميني

عکس های همسر / خانوادگی

عکس های همسر / خانوادگی
نگار  و مجيد  به صورت شرعی و قانونی  هشتم خرداد 1394 در اصفهانبوسیله حجت الاسلام محمد طاهري ازدواج کردند.1 Page last modified