نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر جواد گلابدار مشاهده جواد گلابدار در شجره نامه مشاهده جواد گلابدار در شجره نامه

جواد  بیستم مرداد 1351 در اصفهان متولد شده است.1 
جواد و همسرش محبوبه براتيان

جواد و محبوبه  به صورت شرعی و قانونی  دوازدهم اسفند 1389 در اصفهان ازدواج کردند.1  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: ايمان و آيدا.Page last modified