نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فاطمه براتيان مشاهده فاطمه براتيان در شجره نامه مشاهده فاطمه براتيان در شجره نامه

فاطمه  نوزدهم اردیبهشت 1388 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش رضا براتيان و مادرش مهناز قرائتي می باشد.  جد پدری اش   حسن براتيان و بتول گندمي می باشد. او دارد یک برادر به نام: محمدامين.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .
Page last modified