نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهناز قرائتي مشاهده مهناز قرائتي در شجره نامه مشاهده مهناز قرائتي در شجره نامه

مهناز  هجدهم آذر 1356 در اصفهان متولد شده است.1 
مهناز و همسرش رضا براتيان

عکس های همسر / خانوادگی

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
مهناز و رضا  به صورت شرعی و قانونی  بیست و هفتم مهر 1386 در اصفهانبوسیله آقاي اکبر هادي ازدواج کردند.1  آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمدامين و فاطمه.Page last modified