نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث بتول گندمي مشاهده بتول گندمي در شجره نامه مشاهده بتول گندمي در شجره نامه

بتول  بیست و پنجم خرداد 1338 در اصفهان متولد شده است.1 
بتول و همسرش حسن براتيان

عکس های همسر / خانوادگی

عکس های همسر / خانوادگی
بتول و حسن  به صورت شرعی و قانونی  دوازدهم فروردین 1351 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: رضا, محسن و پروين.Page last modified